Logga in   |  Bli kund
 
 

Ingen kollaps, trots oro för Coronaspridning

De senaste veckorna har Coronaviruset dominerat nyhetsrapporteringen världen över. Virusets tillväxttakt har ännu inte avstannat och osäkerheten kring var utvecklingen kommer att landa kvarstår. Världshälsoorganisationen, WHO, förklarade på torsdagskvällen den 6 februari att viruset utgör ett internationellt hälsonödläge. Det innebär risk för internationell spridning och behov av samordnade åtgärder.

I Sverige såg vi under januari en svag uppgång på 0,6 procent, vilket skiljer sig jämfört med de europeiska börserna i Frankfurt och London, där kurserna backade med 2,0 respektive 3,4 procent. I USA lämnade däremot den mer teknikinriktade börsen, Nasdaq, ett positivt januari efter sig genom att landa på upp 2,0 procent.


USA

ISM, tillverkningsindex i USA, kom för första gången sedan augusti 2019 in över 50-nivån. Avläsningen låg på 50,9 och var således marginellt över 50, men signalerar att en trendvändning kan ha skett. Ett index över 50 indikerar expansion.

Den viktiga månadsrapporten för sysselsättningen i USA i januari släpptes på fredagseftermiddagen. Det skapades 225 000 arbeten utanför jordbrukssektorn i januari, vilket var mer än de förväntade 165 000 arbeten. Arbetslösheten steg samtidigt till 3,6 procent från 3,5 procent, väntat var 3,5. Timlönerna ökade något mer än väntat med 3,1 procent i årstakt.

På statistikfronten kom siffror i början på februari som visade att Chicagos inköpschefsindex minskade mer än väntat i januari. Inköpsindexet sjönk under årets första månad till 42,9. Marknaden hade väntat en ökning till 48,9 från december månadssiffra på 48,2.

USAs BNP ökade med 2,1 procent i fjärde kvartalet, räknat på årsbasis, vilket var något högre än vad ekonomerna på Wall Street förväntat sig.

Månadens aktie får man nog säga var Tesla. Serieentreprenören Elons Musks elbilsuppstickare har under början av året varit i strålkastarljuset efter att aktien under förra veckan rusade upp till över 950 dollar. Kursen backade efter toppen tillbaka något. Aktien har i princip fördubblats sedan årsskiftet. Varför uppgången skett är det ingen som säkert vet, men det finns olika spekulationer. Det har spekulerats att delar av uppgången är blankare som har stängt sina positioner, men frågan är om det är förklaring nog till dessa stora uppåtrörelser med en såpass stor handelsvolym. En annan av spekulationerna är att stora fondaktörer gått in i bolaget, men detta får vi reda på först i april när de amerikanska fonderna innehavsredovisar. Analytikerna på Wall Street är nu i snitt skeptiska till aktien, de anser att den är för högt värderad.


Europa

I Europa har fokus varit riktat mot dels den tyska ekonomin men även åt Brexit. Storbritannien går slutligen ut ur EU. Det var ett mycket stämningsfyllt adjö i EU-parlamentet.

Finansmarknaden har i övrigt riktat blickarna mot regionens största ekonomi, Tyskland. Landets viktiga industrisektor utgör en bra konjunkturindikator.

Det kroniska överskottet i den tyska handeln fortsatte och var i linje med förväntningarna. Detaljhandeln pekade också uppåt under månaden även om ökningstakten var lägre än förväntat. Bytesbalansöverskottet för den tyska ekonomin var det största i sitt slag i världen under 2019, visade en sammanräkning som IFO låtit göra. Japan kom på andra plats. Tyskland fick åter kritik för att man ligger över en hållbar nivå enligt EU. Kritiker menar att Europas största ekonomi måste göra mer för att få igång den inhemska konsumtionen.

På statistikfronten visade siffror över EMU:s bruttonationalproduktion att den ökat med 1,0 procent i årstakt under fjärde kvartalet, att jämföra med analytikerkonsensus som väntade en ökning på 1,1 procent.


Asien

Under första månaden på året gick Shanghaibörsen ned cirka tio procent efter att Coronaviruset oroat investerarna. Det exporttunga Japan drogs med i oron, men landade på endast tre procent ner under januari.

Fastlandskinas börser var under flera dagar stängda, trots detta kom Kinas inköpschefsindex för industrin, enligt Caixin, in i linje med förväntningarna. Indexet minskade till 51,1 i januari från 51,5 månaden innan, vilket signalerar fortsatt expansion. Detta trots virusoron.

Japans definitiva siffror för inköpschefsindex för industrin blev lägre, 48,8, än preliminära 49,3.

Kärn-KPI i Tokyo ökade mindre än väntat i årstakt under januari. Samtidigt som landets försäljning inom detaljhandeln sjönk mer än väntat under december. Dessutom sjönk påbörjade husbyggen mindre än väntat under december.

Sydkoreas industriproduktion ökade mer än väntat under december.

 

Artikeln producerad av nyhetsbyrån Finwire i samarbete med Fondmarknaden.se

Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.