Logga in   |  Bli kund
 
 

Hur påverkar Coronaviruset din ekonomi?

Coronaviruset har gjort att inledningen av året fått en skakig start med ökad osäkerhet med reella konsekvenser som att hela miljonstäder stängts ner och i övrigt stor oro från människor att faktiskt drabbas av det fruktade viruset. Viruset kommer sannolikt att påverka marknaderna världen över ett bra tag framöver. Kreditvärderingsjätten Standard & Poors, som är specialister på att framförallt beräkna risker, har exempelvis redan justerat ned sina förväntningar på den ekonomiska tillväxten i Kina i år.

Ett stort antal globala bolag har stängt ned sina fabriker eller satt verksamhet på paus i Kina.

I SVTs Agenda uttalar sig två namnkunniga läkarprofessorer om virusets signifikans och lugnar tittarna samtidigt som man starkt avråder från onödigt resande till regioner där viruset är vidare spritt så som Kina och semesterpopulära Thailand.

Björn Olsen, professor i infektionssjukdomar, och Johan Giesecke, professor i epidemiologi och forskningschef på europeiska smittskyddsmyndigheten, menar att smittspridningens kulmen troligen inte kommer nås inom några veckor, utan snarare om ett par månader.

Båda förväntar sig att viruset kommer försätta spridas världen över och att fler fall kommer uppdagas i Sverige.

"I och med att det är ett luftvägsvirus som ändå sprids relativt sätt lätt så kommer det att spridas över världen", säger Olsen i tv-programmet.

Viruset anses vara aktuellt en längre tid och ett vaccin är enligt professorerna inte att vänta inom en snar framtid.

Frédéric Cho, vice ordförande för Sweden China Trade Council och Kina-expert, kommenterar viruset utifrån ett ekonomiskt perspektiv där han lyfter fram att ingen ännu vet vad virusets följder kommer sluta, denna oro skapar osäkerhet som märkts på börserna världen över.

Cho varnar för att den psykologiska delen med stora svängningar på börserna, vilket är det som händer nu, bara är en del. Därefter kommer de realekonomiska effekterna.

"Nästa vecka kommer inte folk gå tillbaka till arbetet. Det kommer skjutas på i veckor eller kanske till och med till mars. Då blir det produktionsstopp, vilket får direkta konsekvenser för flera bolag och regioner"

Numera är Kina världens andra största ekonomi och effekter där får större inverkan på världsekonomin, menar Cho.

"För 17 år sedan, under Saars, då drabbades Kina hårt, men då vara Kina bara världens sjätte största ekonomi: aningen större än Italien, men mindre än Frankrike. Nu är det världens nästa största ekonomi och världens största handelsnation."

Redan nu har flera stora aktörer tillfälligt delvis stängt sin verksamhet, med svenska exempel som IKEA och H&M. Utbrotten kom dessutom under den konsumtionsintensiva högtiden Kinesiskt nyår där det förra året omsattes cirka 150 miljarder dollar. Dessutom är kineser viktiga för turistnäringen runtom i världen. Cirka 150 miljoner kineser beräknas turista utomlands årligen, av vilka många nu inte åker ifrån Kina. Dock tror Cho att det negativa kan tas igen när det värsta är över, i alla fall delvis. Den uppfattningen delar även exempelvis Standard & Poors.

"Med detta sagt så kan ju saker och ting vändas till det positiva. Vi kommer få euforisk skjuts om och när man har hittar en lösning på det här problemet. Låt oss hoppas att det går fort", avslutar Cho.

Vi har lyssnat på ett stort antal företagsledare under den pågående rapportsäsongen och samtliga uppger att det är för tidigt att dra några ekonomiska slutsatser av virusutbrottet.

Råvarufonderna sticker ut i jämförelse med andra typer av fonder, och marknaden i övrigt. Oroligheterna kring Coronaviruset har gjort att råvarupriserna världen över har tappat rejält. Oljan handlas nedåt och är under den senaste månaden ner omkring 15 procent.


Artikeln producerad av nyhetsbyrån Finwire i samarbete med Fondmarknaden.se

Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.