Logga in   |  Bli kund
 
 

Fondkommentar Mars - Kraftiga ras på världens börser, är botten nådd nu?

Spridningen av Covid-19 ökade ordentligt under mars månad vilket fick börserna att rasa kraftigt. Vi kan konstatera att det vi bevittnat är ett utav de snabbaste och största börsfallen i modern historia. Stockholmsbörsen bottnade den 23 mars och har sedan dess återhämtat sig med cirka 10 procent. Trots detta är stockholmsindexet OMXS30 sedan första januari ned ca 18 procent till den 31 mars. 

Många företag har det tufft just nu och värst drabbade är bolag inom turistnäring och nöjesbranschen. Flygbolag har dragit ned på antalet turer, hotell gapar tomma och restauranger kämpar med allt dom har för att överleva. Detta har resulterat i att många anställda antingen blivit korttidspermitterade eller uppsagda. Enligt vissa experter kan vi sannolikt vänta oss vår tids största arbetslöshet.

Efterfrågan på varor och tjänster har minskat drastiskt på grund av att människor isolerar sig och slutar konsumera. Detta har lett till ett överskott i oljeproduktionen, och låg efterfrågan ledde till att oljepriset rasade till under 30 dollar fatet. Utöver detta så finns även stora oenigheter inom OPEC, (Organization of the Petroleum Exporting Countries), framför allt mellan Saudiarabien och Ryssland som inte lyckas komma överens om produktionsbegränsningar. Detta kan leda till ett enormt överutbud och riskera dra ner oljepriset ytterligare. Oljepriset ligger just nu på en nivå som inte är hållbart i längden, om det fortsätter som nu skulle det kunna leda till att mindre kapitalstarka aktörer kan riskera att slås ut.

Samtidigt gör världens riksbanker sitt yttersta för att stötta ekonomierna med diverse stimulanser och stödpaket. Det är uppmuntrande att se att beslutsvägarna verkar ha kortats ned. Man har förstått att det krävs snabba och kraftfulla beslut för att stötta kapitalmarknaden och dess aktörer.

Några av Svenska riksbankens åtgärder är att man:
•    Utökar köpen av värdepapper med upp till 300 miljarder svenska kronor 2020, köpen kommer vid behov att innefatta såväl stats-, som kommun-, och bostadsobligationer samt företagspapper.
•    Sänker utlåningsräntan för lån över natten till bankerna från 0,75 till 0,20 procentenheter över reporäntan.
•    Erbjuder bankerna upp till 500 miljarder svenska kronor mot säkerhet för vidareutlåning till icke-finansiella företag verksamma i Sverige.
•    Erbjuder bankerna att veckovis låna en obegränsad mängd pengar mot säkerhet med tre månaders löptid till en ränta på 0,20 procentenheter över reporäntan
Detta ser marknaden såklart som positivt och är en bidragande orsak till den återhämtning som skett på slutet. Företagen ropar dock efter mer hjälp med kostnader för personal och hyror för att klara krisen och fler stödpaket är att vänta.


USA
Liksom för resten av världen så har mars varit en blytung månad för de amerikanska börserna. Det amerikanska indexet Dow Jones föll den 16 mars hela 12,9 procent vilket är den sämsta handelsdagen sedan ”svarta måndagen” 1987. Många bolag föll extremt kraftigt och några av de värst drabbade var flygplanstillverkaren Boeing som föll över 23 procent, bankerna JP Morgan Chase och Bank of America tappade cirka 15 procent vardera. Även oljebolagen drabbades hårt denna dag med nedgångar mellan 15-20 procent.

Det som förvånade många var att raset blev så stort som det blev, trots att den amerikanska centralbanken FED stimulerat ekonomin med räntesänkningar och andra stödpaket.
Om vi ska tala om USA och Corona så såg det först ut som att landet var relativt förskonat från smittan, men det vände sedan snabbt. I dagsläget är USA det värst drabbade landet sett till antalet bekräftat smittade. Värst drabbat är New York som nästan är helt nedstängt och där sjukvården är kraftigt överbelastad.


Kina
Från Kina har det under mars rapporterats att produktionstakten i landets fabriker börjat återhämta sig. Rapporterna pekar på att man kan vara tillbaka till nästan 90 procent av produktionstakten som var innan Corona. Det ser också ut som att livet börjat återgå till något som kan liknas mer normalt, och människor har synts på marknader och torg i större utsträckning. Samtidigt kommer dock nya rapporter som meddelar att nya regioner stängs ned och isoleras på grund av smittan.

De kinesiska aktierna har dock återhämtat sig relativt bra och visade den 31/3 en nedgång på cirka 10 procent sedan årsskiftet, vilket går att jämföra med OMXS30 som samma period var ned cirka 18 procent eller S&P 500 som var ned cirka 20 procent. Detta kan härledas till att Kina ligger före både Europa och USA i tiden i och med att det var i Kina som smittan startade, samt att landet förde ett väldigt aggressivt arbete att förhindra spridningen .


Vad gäller den närmsta framtiden så kan vi inget annat än att gissa och hoppas. Även bland experterna går meningarna isär, vissa tror på ett kortare och snabbare scenario och att vi mot sommaren kommer se mer normala tider igen, vissa tror att det kan dröja ända fram till 2022 innan det sker. Om botten är nådd återstår alltså att se, men vi får nog räkna med en volatil börs under en period framöver.

Fondmarknaden.se
Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondmarknaden.se
Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.