Logga in   |  Bli kund
 
 

Fondkommentar April - Viss återhämtning på världens börser

Den svenska börsen OMXS30 steg med nästan 9 procent under april månad och var den 30 april ned cirka 10 procent sedan årsskiftet. En stor del av börsuppgången kan härledas till de stora räddningspaket som både Riksbanken och Regeringen presenterat.

Riksbanken lämnade sitt penningpolitiska besked den 28 april och meddelade att räntan förblir oförändrad. Man menar att det inte är motiverat att försöka öka efterfrågan just nu när nedgången i ekonomin beror på restriktioner samt oro för smittspridning. Man utesluter dock inte en senare räntesänkning om man skulle anse det var effektivt när vi når återhämtningsfasen av denna kris.

Man meddelade att man fortsätter med köpen av stats- och bostadsobligationer till och med september 2020. Detta sker inom det rambeslut om köp av värdepapper upp till 300 miljarder kronor som fattades den 16 mars.
Den svenska regeringens verktyg för att försöka rädda ekonomin riktar sig mestadels mot företagen. Man erbjuder på olika sätt tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter, korttidspermitteringar, sänkta skatter, hyresnedsättningar och så vidare. Regeringen kom också med ett förslag där företag i kris får möjligheten att sätta av pengar från sin skattepliktiga vinst från 2019, till en periodiseringsfond, för att kvitta mot framtida eventuella förluster.

Läget i Europa är på många ställen långt värre än i Sverige. Vissa länder har drabbats otroligt hårt, både smittmässigt, men även ekonomiskt till följd av nedstängningar av i stort sett hela samhällen. I flera länder i Europa räknar man med att arbetslösheten kan stiga till uppemot 20 procent. Flera länder har nu börjat eller planerar att börja öppna upp samhällena mer och mer, och hur stor skada nedstängningarna faktiskt orsakat återstår att se.

I USA har börserna återhämtat sig kraftigt med en uppgång på nästan 11 procent under april. Detta trots att arbetslöshetssiffrorna rasat iväg ordentligt. Närmare 30 miljoner människor har registrerats som arbetslösa bara de senaste 6 veckorna, vilket är lika med 18 procent av landets totala arbetskraft.

Samtidigt som USA jobbar hårt med att hantera nuvarande kris så försöker man också bedriva en presidentvalskampanj. Just nu ser det ut som Donald Trumps enda motståndare är Joe Biden, som visserligen ännu inte blivit utsedd till demokraternas officiella kandidat än. Biden som är 77 år gammal, sitter just nu isolerad i sin källare eftersom han på grund av sin ålder ingår i en riskgrupp. Det skulle bryta mot de restriktioner som finns om han begav sig ut på kampanjarbete, vilket i sin tur skulle kunna ge dålig publicitet och verka omdömeslöst. Trump däremot förväntas som president att jobba och resa trots restriktionerna, vilket möjliggör ett mer traditionellt kampanjarbete. Presidentvalet sker i november och hur annorlunda denna valkampanj blir får vi helt enkelt avvakta och se.

Den amerikanska centralbanken Federal Reserve hade i slutet på april ett av sina penningpolitiska möten (Federal Open Market Comittee) där man diskuterar landets finansiella tillstånd. Man kommenterade då att man bibehåller räntan inom intervallet 0 - 0,25 procent och att man inte är intresserad av att sänka räntan till minusnivåer som vissa andra länder gjort. Sverige hade minusränta mellan 2015 – 2020 och höjde räntan till noll i januari i år.

Oljepriset föll ordentligt under april och nådde rekordlåga nivåer. Den amerikanska WTI-oljan, som ofta används som ett riktmärke för prissättning på oljemarknaden, föll till negativa nivåer, vilket aldrig tidigare skett. Amerikanska oljeproducenter fick alltså under en kort tid betala för att bli av med sin produkt. Oljepriset har sedan återhämtat sig och låg i slutet av april runt 18 dollar fatet, vilket går att jämföra med 2019 då priset låg och svängde mellan 50 – 60 dollar per fat.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det under april skedde en viss återhämtning på världens börser som till mångt och mycket beror på de stödpaket som presenterats. Många länder har den senaste tiden börjat lätta på restriktionerna, om den trenden fortsätter och det visar sig att smittspridningen inte tar ny fart är det en bra början på en återhämtning. För många företag är det tyvärr redan för sent och de har gått omkull, och de som klarat sig har en tuff period att vänta sig framöver. Hur situationen ser ut i framtiden kan vi bara spekulera om, men vi hoppas och tror att det värsta ligger bakom oss, och att världen sakta men säkert börjar återgå till mer normala förhållanden.

Fondmarknaden.se

Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.