Logga in   |  Bli kund
 
 

Fortsatt uppåt på svenska börserna i maj

Precis som i april så har börserna fortsatt att stiga under maj. Månadens uppgång på breda stockholmsindexet OMXSPI landade på strax över 5 procent. Det betyder att indexet bara är minus 7 procent under perioden 1 januari – 31 maj. Det kan tyckas underligt att börsen har sån motståndskraft i och med den pågående globala pandemi som fortfarande härjar, men faktum är att Sverige ändå har lyckats bra rent ekonomiskt. Även om många företag drabbats hårt, främst då inom turism, restaurang, hotell, nöje och så vidare, så har vi haft ett öppet samhälle med fortsatt konsumtion. Detta kommer förhoppningsvis leda till en lägre arbetslöshet och färre konkurser än för många andra länder, som haft en total nedstänging av sina samhällen, och nästan hela ekonomier. Vi ska såklart också ta hänsyn till de historiskt stora stödpaketen som självklart bidragit till börsernas starka motståndskraft.


I Europa har många länder nu börjat lätta på restriktionerna och människor får börja röra sig lite mer fritt i samhällena. Nedstängingarna har dock varit otroligt kostsamma, inte minst för de länder som till mycket lever på turism. Dessa kommer få fortsatta problem då det lär dröja innan resandet är tillbaka på något som liknar normala nivåer.

Om vi kollar på några europeiska index så ser vi också att de inte alls tagit krisen så bra som till exempel Sverige eller USA. Under samma period, det vill säga årsskiftet till 31 maj så är det tyska indexet DAX minus cirka 14 procent, det engelska indexet FTSE 100 minus 20 procent och europaindexet Euronext 100 är minus 19 procent.

EU-kommissionen har dock sagt att de vill införa en stödfond på 750 miljarder euro för att hälpa länder i kris. Även ECB säger sig vilja utöka sina stödpaket, och nytt beslut i frågan väntas fattas nu i början på juni.

Även i USA har börserna gått starkt och årsutvecklingen på indexet S&P 500 liknar utvecklingen på OMXSPI och låg runt minus 7 procent den 31 maj. USA har också drabbats av en oerhörd arbetslöshet och uppgår nu till cirka 40 miljoner nya arbetslösa, och man börjar snart närma sig en arbetslöshet på 20 procent. Flera företag som precis hade börjat öppna upp igen efter de omfattande nedstängingar som varit i USA, har nu tyvärr varit tvugna att stänga igen i och med de stora protester och kravaller som sker runt om i landet.
Spänningarna i USA är väldigt höga just nu vilket tycks bero på många faktorer. Arbetslösheten är skyhög och människor vill börja jobba igen för att kunna försörja sina familjer, man vill kunna röra sig fritt och börja handla igen, och inte minst så vill man få rättvisa skipat efter den tragiska händelse då en medborgare avled under ett polisingripande. Allt detta tillsammans gör att framtiden ser ostadig ut, det är helt enkelt svårt att reda ut vilken riktning saker och ting kommer ta. Men en sak är säker och det är att USA’s arbetsmarknad kommer behöva tid på sig för att återhämtas.

Sammanfattningsvis så kan vi konstatera att vi fortfarande befinner oss mitt i en stor kris. Vissa länder har hittills klarat av den bättre än andra, men framtiden är fortfarande oviss, och vi vet inte hur morgondagen kommer se ut. Ett antal börser, däribland den svenska, har återhämtat sig bra från bottennoteringarna, och det är bara att hoppas på att vi nu ser en stabilisering och att vi sakta men säkert kan börja återgå till mer normala förhållanden efter sommaren.

Vi på Fondmarknaden.se vill uppmana till att fortsatt fatta genomtänkta och rationella beslut när det kommer till sitt sparande. Det är viktigt att man skapar sig en plan med lämpligt risktagande och lagom sparhorisont för sin portfölj. Tycker man att detta är svårt, eller känner att man inte har intresse eller tid, så erbjuder vi Aktiv Förvaltning. Du som kund väljer då vilken risknivå och tidshorisont som passar dig, och vi gör sedan löpande förändringar i portföljen baserat på vår marknadssyn. Du kan läsa mer om Aktiv Förvaltning genom att klicka HÄR .


Fondmarknaden.se

Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.