Logga in   |  Bli kund
 
 

Tydliga skillnader på de nordiska börserna

Mitt under rådande coronakris så kan man se tydliga skillnader på de nordiska börserna. Danska börsen har gått bäst i regionen med en uppgång på nästan 6 procent. Sämst har den norska börsen gått som är minus nästan 18 procent.

Det finns stora skillnader i kompositionen av de nordiska indexen, och detta påverkar såklart hur respektive börs regerar vid börsfall och volatila perioder.

Fördelningen på de tre största sektorerna i respektive index ser ut som följande:
Sverige: 37 procent industri, 22 procent bank och 11 procent teknologi.
Danmark: 50 procent sjukvård & läkemedel, 17 procent industri och 10 procent konsumentvaror.
Norge: 29 procent olja & gas, 21 procent konsumentvaror och 21 procent bank.
Finland: 22 procent industri, 21 procent bank och 16 procent basvaror.


Ser vi då till börsutvecklingen för perioden 31 december till 31 maj för de olika länderna så kan vi se att det skiljer sig ganska mycket, vad beror då detta på?
OMX Stockholm 30: - 8,02 procent
OMX Copenhagen 25: 5,83 procent
OMX Oslo 20: - 17,9 procent
OMX Helsinki 25: - 7,6 procent


Sverige och Finland som är tunga inom industri och bank ligger någonstans mitt emellan Norge och Danmark som är de två länder som sticker ut. Detta faller sig ganska naturligt och nedgången känns på många sätt ändå mild med tanke på vad som skett ute i världen i och med Covid-19. Men stödpaketen har hjälpt till och det känns lite som att man tittar mer på 2021 i sina värderingar än 2020 just nu.


Norge, vars index består av nästan 30 procent olja & gas följt av 21 procent konsumentvaror har haft det otroligt tufft. Oljepriset rasade i mars och låg på bottennivåer, sedan dess har en svag återhämtning skett, men det är fortfarande en bra bit kvar innan oljepriset är tillbaka på normala nivåer, om det någonsin kommer dit igen. Samtidigt har Norge haft hårda restriktioner gentemot sina medborgare vilket hämmat konsumtionen, detta har också haft stor påverkan på indexets dåliga utveckling.

Danmark som har en väldigt stor del av sitt index mot sjukvårds- & läkemedelssektorn har istället gått väldigt bra. Trots att vi haft en pandemi som härjat så är indexet upp nästan 6 procent. Detta är mycket tack vare bolagen inom sjukvårds- & läkemedelssektorn som haft en stark period. I och med att det i hela världen blivit en enorm efterfrågeökning på diverse läkemedel och framförallt sjukvårdsmaterial så har bolagens produktion gått på högvarv.

Sammanfattningsvis kan man konstatera att det skiljer mycket mellan de nordiska ländernas börslägen. Men det finns naturliga anledningar till detta och en lärdom att ta med. Olika länder är bra på olika saker, så är det bara. Och för att skapa sig en bra och långsiktig portfölj så gäller det att diversifiera sig. Visserligen ligger länderna nära varandra rent geografiskt, men investerar man i olika bolag i Norden så får man en bra diversifiering och ofta fina och välskötta bolag som brukar ha god motståndskraft under tuffa tider.

Möjligheter:
•    Väldiversifierad region, det finns många fina bolag att investera långsiktigt i.
•    Om korttidspermittering fungerar: Sverige och svenska bolag ligger då före alla andra i och med att man har personal som kan återkallas till arbete på mycket kort tid.
•    Framförallt Sverige har haft samhället öppet, om läget kring Covid-19 nu inte förvärras så har företagen större chans att klara sig ur detta på ett bra sätt, och landets ekonomi står sig i det läget också starkare än många andra länder.

Hot:
•    Går börsen på konstgjord andning? Vad händer när stimulanserna lättas på?
•    Om korttidspermittering ej fungerar: Bolagen kan då komma att behöva avskeda mycket personal, vilket visserligen kan vara positivt för ett bolags aktiekurs som då sänker sina kostnader, men negativt för ekonomin i det stora hela.
•    Sveriges Covid-19 strategi fungerar ej och vi drabbas av en eventuell andra-våg, och måste i så fall införa striktare restriktioner liknande det andra länder redan gjort.
 

Analys producerad av Fondmarknaden.se, 2020-06-08

Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.