Logga in   |  Bli kund
 
 

Så bygger du en bra fondportfölj

Vilken risk är du villig att ta och hur långt bort är ditt sparmål?
Byggandet av en bra portfölj börjar alltid med frågan: hur mycket pengar är jag beredd att förlora? Svaret på den frågan kommer att bero dels på vilken tidshorisont du har och dels på din personlighet. För alla människor hanterar att förlora pengar olika. Vissa kan rycka på axlarna åt en nedgång på 50 procent medan andra får magsår av nedgångar på några få procent.

Historiskt sett har aktier/aktiefonder alltid gått upp på långt sikt. Men de har också alltid haft kortare perioder med nedgångar. I mars fick vi till exempel känna på en ordentlig börsnedgång. Hur hanterade du nedgången? Blev du stressad och sålde av eller hade du is i magen? Det är viktigt att förstå sin egen riskvilja och att ha en tydlig plan för sitt sparande och även i nedgång kunna hålla fast vid den. Om du hade tänkt att använda pengarna nu i vår så gjorde du klokt i att sälja när börsen kraschade men om din sparhorisont var 5-10 år hade det varit bättre att hålla dig till din plan och fortsätta spara löpande. Börsen har i dagsläget återhämtat sig starkt efter tappet i mars.

Spara regelbundet
Att hitta det perfekta tillfället att köpa är väldigt svårt, istället för att försöka spekulera i vad som är rätt läge att köpa så kan man månadsspara. När du månadssparar sprider du ut dina inköp över flera tillfällen, och får därigenom ett genomsnittspris som i sin tur ger en jämnare portföljutveckling. Du minskar då risken att råka köpa på toppen och behöva sälja vid en nedgång. Att spara regelbundet har visat sig vara ett av de mest effektiva sätten att sänka risken i sin portfölj.

Sprid dina risker på fler marknader och branscher
När du är klar över dina riskpreferenser finns det ett nästa oändligt antal sparprodukter, som till exempel fonder av olika slag, att bygga din portfölj med. Räntefonder har generellt lägre risk än aktiefonder och breda fonder har generellt lägre risk än smala fonder. Genom att sprida dina risker ser du till att din portfölj inte är för exponerad mot någon enskild händelse. Ta enskilda aktier till exempel. En ny reglering inom till exempel diabetesmedicin skulle kunna vara förödande för ett specifikt läkemedelsbolag, och få kursen att dyka, men inte alls påverka ett skogsbolag. Att sprida riskerna, eller diversifiera som det också kallas, innebär att se till att portföljen inte är för exponerad mot enskilda branscher eller regioner. Investerar du i aktiefonder gör en förvaltare jobbet med att välja aktier åt dig. Men du kan fortfarande applicera samma princip på din fondportfölj. Vill du bara ha fonder som investerar i ett visst land eller i vissa branscher? Genom att välja olika länder och olika branscher får du en ännu få bättre riskspridning.

Hur många fonder ska man ha?
Det är som sagt viktigt att sprida sina risker men tänk även på att inte ha allt för många innehav, i en fond har du redan exponering mot flera bolag. Du behöver till exempel inte ha allt för många fonder inom samma kategori. Satsa på att ha en till två fonder inom varje kategori. Vi har satt ihop ett exempel på en medelriskportfölj för dig med en sparhorisont på minst 5 - 10 år.

portfolj.gif

* Globala aktiefonder brukar normalt sett ha cirka 50 % exponering mot USA


Avgifter - Ska man välja indexfonder eller aktivt förvaltade fonder?
En viktig sak att hålla kolla på är såklart kostnaden för fonden. Indexfonder är generellt billigare och det finns en anledning till det, dessa fonder följer ett särskilt index och tar inga aktiva beslut, utan ser bara till att fonden speglar just det indexet. Avkastningen för dessa fonder följer alltså indexet, och du behöver då se till att priset för en sådan fond är så låg som möjligt. En Aktivt förvaltad fond har som mål att hela tiden slå sitt index och därför arbetar förvaltarna aktivt med att hitta bolag som är undervärderade och har potential att växa. Även om en aktivt förvaltad fond är dyrare än en indexfond kan det löna sig då avkastningen kan bli högre, om du valt rätt fond och förvaltare. Kom ihåg att avkastningen på fonder alltid redovisas efter avgifter.

Hållbarhet, lönsamt för framtiden och din plånbok
En sista sak att tänka på när man bygger sin portfölj är hållbarhet. De flesta fondbolag har idag policys för hållbarhet, det betyder att bolagen ibland väljer bort vissa branscher, som till exempel kolkraft, och genom sitt ägande försöker påverka andra branscher till att bli mer miljövänliga. Så genom att välja hållbara fonder kan du bidra till att påverka världen till det bättre.

Vilka fonder ska man då välja?
När du har klart för dig vilken risk du är villig och ta och hur länge du tänkt att spara finns många verktyg som kan hjälpa dig att sätta samman en bra portfölj. Vill du se vilka fonder som Fondmarknaden.se rankar i topp i varje kategori kan du titta närmare på våra Topp 3 fonder. På Fondmarknaden.se finns även färdiga Modellportföljer i olika riskklasser som kan vara ett bra sätt att komma igång, logga in för att läsa mer här. Med våra Aktivt förvaltade portföljer kan du luta dig tillbaka och låta oss göra hela jobbet åt dig, läs mer här.

 

Fondmarknaden.se

Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapital.