Logga in   |  Bli kund
 
 

Nya fonder på Fondmarknaden.se

Under månaden som gått har vi lagt till flertalet nya fonder i vårt utbud på plattformen.

Bland annat har vi lagt till PriorNilssons två nystartade fonder; PriorNilsson Evolve som startades 1 juni 2020. Fonden har mandat att investera i små och medelstora i Europa med särskilt fokus på så kallade mikrobolag.  PriorNilsson Balans som lanserades 1 december 2019 placerar till minst 90 procent i andra fonder som förvaltas av PriorNilsson. Utgångspunkten för fonden är att erbjuda investerare en kombinerad investeringsstrategi som innebär hög riskjusterad avkastning till lägre sammanlagda risk genom att allokeringen fördelas mellan de fonder fonden investerar i.

Vi har även under maj och juni lagt till flertalet fonder från Pimco som är ett amerikanskt fondbolag som startades 1971 och är en av världens främsta ränteförvaltare. Se hela utbudet från Pimco

Ytterligare en ny fond som lanserades i juni 2020 är fonden White Fleet - Finserve Gbl Esports R SEK . Fonden investerar i bolag som är direkt eller indirekt sammankopplade med eSport-sektorn såsom hårdvaru- och mjukvarubolag, spelutvecklare eller företag som sköter sändningar av eSportevent, antingen via TV eller digitala kanaler.

Fondmarknaden.se
Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.