Logga in   |  Bli kund
 
 

Ökad smittspridning och osäkerhet kring det amerikanska valet

Den svenska börsen i form av OMXS30 har under månaden sjunkit med 6,11 procent och är därmed tillbaka på negativa nivåer för 2020. Den första oktober låg indexet på plus 3,28 procent för året, och nu den 30 oktober ligger det istället på minus 3,06 procent. Nedgången visar ganska tydligt på den osäkerhet som finns på marknaden.

Den ökande smittspridningen är självklart den stora anledningen, inte bara i Sverige, utan även i övriga Europa och resten av världen. Att smittspridningen nu återigen tar fart betyder mest troligt att vi har hårdare rekommendationer, restriktioner och eventuella ”lockdowns” att vänta. Positivt för svenska börsen i förhållande till övriga är att en ”lockdown” känns osannolikt, i och med att de svenska myndigheternas linje mer handlar om rekommendationer och individuellt ansvar. Oavsett så kommer det medföra att ekonomin tappar fart på grund av att man återigen kommer handla mindre, besöka färre restauranger, i större utsträckning jobba hemifrån och så vidare. Detta medför tyvärr också att företag kommer behöva mindre personal. Vi får helt enkelt hoppas på att svenskarna och övriga länders medborgare tar sitt ansvar och att restriktionerna blir så kortvariga som möjligt.

I USA har rubrikerna nästan enbart handlat om presidentvalet som gick av stapeln den 3 november. I skrivande stund, den 5 november, har vi fortfarande inget slutgiltigt resultat. Visserligen ser det ut som att demokraternas kandidat Joe Biden har en knapp ledning, men det är som sagt inte klart förens alla delstater räknat färdigt alla sina röstsedlar. Donald Trump kommer nog inte heller erkänna sig besegrad förens vissa röstsedlar är omräknade, eller förens de olika domstolarna utrett de stämningar som lämnats in av partiets många jurister.

Det amerikanska indexet S&P 500 sjönk under oktober med 3,28 procent, alltså en lindrigare nedgång än om man jämför med den i Sverige, men tittar vi från månadens toppnotering den 12 oktober är indexet ned hela 7,48 procent. Även här kan nedgången härledas till ökad smittspridning, men osäkerheten kring eventuella oroligheter till följd av presidentvalet kan också spela in. Vinsthemtagningar är sannolikt även det en bidragande faktor, då börsen gått upp över 50 procent sedan bottennoteringen i mars.

Sammanfattningsvis så kan vi konstatera att det är lite skakigt och oroligt på marknaden. Det är just nu inte lätt att på kort sikt sia om vilken riktning vi är på väg. Vad vi däremot vet är att förväntningarna på börsen till stor del fortfarande styrs av Covid-19, och får vi nya kraftiga nedstängningar i Europa så är det helt klart att börsen kommer reagera negativt på det. Visserligen sitter nu centralbankerna redo med nya stimulanser att pumpa ut vid ett sådant scenario, vilket inte riktigt var fallet när viruset slog till tidigt i våras.
Vad som talar för börsen är helt enkelt att det fortfarande saknas alternativ, med fortsatt låga räntor så är det svårt att hitta avkastning på annat håll. Och något som är säkert, det är att människor är riskbenägna, och man vill alltid få avkastning på sina pengar.

Det är många som tycker att det är ett svårt börsläge och har svårt att fatta rätt beslut. För dig som vill ha hjälp att förvalta din portfölj erbjuder vi Aktiva Fondportföljer. Våra Aktiva Fondportföljer består av fyra olika portföljer i olika risknivåer. Portföljerna är globala och innehåller fonder från hela världen, och vi sköter om portföljen helt och hållet åt dig. Vi följer löpande marknaden och gör sedan förändringar i portföljen så att portföljen alltid innehåller de fonder från de olika tillgångsslagen, marknaderna och sektorerna vi tror allra mest på för tillfället.

Läs mer om Aktiva Fondportföljer här .

Fondmarknaden.se
Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.