Nyheter om påbörjad vaccinering ger börsoptimism

December var ingen höjdarmånad för Stockholmsbörsen då OMXS30 stängde på -2,23 procent. Utan de positiva vaccinnyheterna hade det kanske dalat ännu mer. Det breda indexet OMXSPI gick dock bättre och stänge på plus 1,14 procent. Londonbörsens FTSE 100 steg med 1,19 procent, Dow Jones med 2,62 procent, och Nasdaq steg hela 4,32 procent.

Kollar på vi på helåret 2020 så ser det trots vårens krasch och följande turbulens positivt ut. OMXS30 stängde året på 5,8 procent upp vilket får klassas som väl godkänt i jämförelse mot många andra index.

Vad som drivit på börserna sedan vårens börskrasch har till stor del varit de stödpaket och stimulanser som vi så många gånger skrivit om. Under årets sista månader har också nyheterna om att vaccination kan påbörjas hjälpt till att bibehålla en positiv syn. Det är dock ibland fortfarande svårt att ta in och förstå, hur vi i slutet av ett år som 2020, fortfarande kan ha högre börskurser än vid årets inledning. Visst, det är enormt mycket mer pengar i systemet nu än tidigare, och räntorna är på rekordlåga nivåer och lär ligga kvar där ett tag. Men ändå så kan man inte riktigt släppa tanken på att någonstans måste det ha kostat? Och ja, visst är det så. Många branscher och bolag har såklart drabbats otroligt hårt, se bara på resebranschen som ett exempel. Och när vi kollar på indexnivå så är det ofta teknikjättarna, samt andra bolag inom det segmentet, som agerat draglok och hjälpt indexen uppåt.

Nyheterna om vaccin har strömmat in och på fler håll har man kommit igång ordentligt med vaccinationsprogrammen. Sverige ligger bra till och har säkrat upp mer än tillräckligt antal doser, och har påbörjat vaccineringen till små grupper med de få doser man hittills mottagit. Börsen tar emot dessa nyheter med öppna armar, och det är kanske först nu som man kan se ljuset i tunneln under denna pandemi. Det är såklart inte över än, men i takt med att fler medicinbolag får sina vaccin godkända för distribution så kommer det snart handla mer om infrastruktur för att få ut vaccin, och genomföra vaccinationerna, än själva tillgången.

I sista sekund lyckades Storbritannien och EU komma överens om de sista punkterna för att kunna ha ett avtal på plats till den 31 december, som var sista dag att ha ett avtal på plats om det inte skulle ha blivit en så kallad ”no-deal-brexit”. Att parterna kommit överens är såklart mycket positivt, och ger en mycket bättre startposition för 2021 än om man valt att lägga ned förhandlingarna.

Riksbanken skrev en kommentar och konstaterade att Covid-19 såklart har slagit hårt mot arbetsmarknaden, men att de åtgärder som införts under pandemin visserligen mildrat de negativa effekterna, men att det ändå skett en märkbar försämring i både sysselsättning och antal arbetade timmar. Man skriver vidare att vad de långsiktiga konsekvenserna blir återstår att se, och beror på hur långvarig pandemin blir, men att djupa och långa kriser har en tendens att förändra arbetsmarknadens sätt att fungera.

Sammanfattningsvis så är vi imponerade av börsens förmåga att förbise de realekonomiska hinder som pandemin gett, och på något sätt leva sitt egna liv. Om vaccineringarna går i den takt man hoppas på och att man så småningom kan få möjlighet att börja återgå till ett mer normalt sätt att leva och arbeta så borde börsoptimismen kunna fortsätta.

För våra Aktiva Fondportföljer
har vi haft ett mycket gott förvaltningsår och alla portföljer har presterat bättre än sina jämförelseindex. Vill du veta mer om Fondmarknaden.se’s Aktiva Fondportföljer, läs här .

Fondmarknaden.se
Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.