2021 – Det starkaste börsåret på över ett decennium

Året 2021 har nu passerat, och december, likt många andra månader under året, kan inställa sig i ledet som en med god avkastning. Breda Sverigeindexet OMXSGI stängde på plus 5,2 procent, Breda USA-indexet Dow Jones stängde på plus 3,8 procent.

Trots många stora händelser under året så som nya virusvarianter och ökad smittspridning med nedstängningar av länder och restriktioner till följd, geopolitisk oro, kollaps av ett av världens största fastighetsbolag (Kinesiska Evergrande) och mycket mer, så har vi haft ett fantastiskt starkt börsår. Den svenska börsen i form av OMXSGI stängde året på hela 39,4 procents uppgång vilket är det starkaste kalenderåret sedan 2009. USA-indexet Dow Jones stängde året på 24,8 procent. Europa som region stängde på cirka 25 procents uppgång och tillväxtmarknaderna runt 4 procent.

Nyheterna i december handlade återigen väldigt mycket om spridningen av omikron-varianten av coronaviruset. Denna smittovåg har globalt sett inte lett till samma omfattande nedstängningar och restriktioner som tidigare, vilket såklart varit positivt för företagen. De höga energipriserna fortsätter att ställa till det och väntas bli kvar under vintern. Blir det riktigt kallt under en längre period kommer priserna dessutom tryckas upp ännu högre än vad vi redan sett. 

Inflationen är fortfarande något av ett orosmoln och även om mycket av inflationen just nu drivs av stigande energipriser så tycks det finnas tendenser till att även konsumentpriser stiger mer än vanligt. Allmän komponentbrist och höga leveranskostnader bidrar såklart även till det.

Centralbankerna ser inte ut att lätta på trycket något nämnvärt den närmsta tiden. Riksbanken fastställde att reporäntan kvarstår på 0 procent för första halvan av 2022, Europeiska unionens centralbank ECB meddelade att man ska skala ned på obligationsköpen något, men uteslöt helt räntehöjningar för 2022. De flesta övriga centralbanker har även de ungefär samma tonläge.

Kina och Asien hade en sämre månad än resten av världen och priserna sjönk, framförallt i Kina som var den sämst presterande marknaden under årets sista kvartal. Investerarkollektivet verkar oroliga för omfattande nedstängningar vilket såklart skulle bromsa den ekonomiska återhämtningen.

Sammanfattningsvis så kan man konstatera att den globala återhämtningen gått starkt framåt och trots att nya virusvarianter har dykt upp titt som tätt samt att andra orosmoln ibland rört till det lite så har centralbankerna skapat mycket goda förutsättningar för ekonomisk återhämtning. Även om det är svårt att tro att det ska fortsätta i samma takt som hittills, så är det få tecken som pekar på att den ekonomiska återhämtningen skulle vända.

Förutsättningarna för att vi har ett positivt börsår framför oss är goda, så länge smittspridningen inte blir värre eller att farligare varianter dyker upp, att inflationen inte skenar samt att inga större geopolitiska katastrofer inträffar.

Våra Aktiva fondportföljer genomgick under månaden en omallokering. Vi valde att minska vår exponering mot USA något till förmån för att återigen ta in lite exponering mot Kina. Vi avyttrade också vårt innehav i en sjukvårds/läkemedelsfond. Vi är fortfarande exponerade mot sektorn men nu endast genom en fond som investerar i lite större bolag. Portföljerna Defensiv och Balanserad stängde månaden i linje med sina jämförelseindex, Offensiv och Tillväxt var tyvärr ett par procentenheter sämre. Vill du veta mer om Fondmarknaden.se’s Aktiva fondportföljer, läs här.

Fondmarknaden.se
Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.