Kraftigt nedåt på stockholmsbörsen under januari

Årets första månad blev en dyster historia på börsen och den svenska börsen placerade sig i bottenskiktet av världens börser. Breda Stockholmsindexet OMXSGI backade med ca 11 procent medans USA:s S&P 500 backade med ca 5 procent. Att Sverige placerar sig i botten är kanske ingen stor överraskning med tanke på den kraftiga uppgång som 2021 bjöd på. När volatiliteten och stökigare börstider slår till så brukar det som rusat kraftigt få sig en hårdare smäll.

Tillväxtmarknaderna och Europa som inte gick lika starkt under 2021 som exempelvis USA och Sverige, klarade sig dock bättre under månaden och stängde på minus ett par procent.

USA:s centralbank Federal Reserve (Fed) förväntades höja räntan under månaden men meddelade att man lämnar räntan oförändrad inom intervallet 0 – 0,25 procent. Marknaden reagerade negativt på denna nyhet vilket kan tyckas märkligt då det brukar vara tvärt om, att räntehöjningar tolkas negativt och besked om sänkt eller oförändrad ränta ses som positivt. Den negativa reaktionen beror till största sannolikhet på beskedet om utfasningen av obligationsköpen som Fed ser som ett led i att bekämpa inflationen. Fed står dock fast vid tidigare uttalanden om att räntan ska höjas, och just nu talas det om tre kommande räntehöjningar under året.

Även Riksbanken har kommunicerat att man för nuvarande lämnar räntan oförändrad och att man ser en räntehöjning i Sverige först år 2024.

Geopolitiskt har det varit kanske en av de stökigaste perioderna på flera år i och med oroligheterna mellan Ryssland och Ukraina. Nyheter om Rysslands ökande aggressioner och uppbyggnad av militär närvaro nära gränsen har fått börserna att darra ordentligt vid flera tillfällen. Ukraina och väst har varit tydliga med att en kränkning av Ukrainas suveränitet kommer tas på absolut största allvar och kommer mötas med kraft. Vi hoppas innerligt att denna konflikt kan lösas med diplomati. Ett krig kommer med all sannolikhet, utöver att det drabbar människoliv, även drabba hela regionens och närliggande regioners ekonomier.

Sammanfattningsvis kan man konstatera att det vid årsskiftet skedde ett stort skifte från tillväxt och opportunism till rädsla och försiktighet. Det har varit stora skiften i de globala kapitalflödena och på många ställen har man passat på att ta hem sina vinster.

För de som är oroliga för de stora svängningar vi sett i marknaderna så kan vi bara fortsätta att uppmana till att hålla sig till sin sparplan. Det är viktigt att man har koll på sin sparplan och framförallt att man inte drabbas av panik och fattar orationella beslut. Det är fullt normalt att börserna svänger, men vi har på senare år blivit lite bortskämda med börser som i stort sett bara gått uppåt. Håller man sig till sin plan och behåller lugnet så går det för det mesta vägen. Ibland måste man ge det lite tid för att få perspektiv och en helhetsbild av läget.

Våra Aktiva Fondportföljer genomgick under månaden ingen omallokering. Vi hade planerat att göra några portföljförändringar, men den ökande volatiliteten gjorde att vi valde att skjuta på det. Förändringarna kommer istället mest troligt att ske under februari. Alla portföljer tappade i värde under månaden, likt sina jämförelseindex. Det är såklart tråkigt att portföljerna går sämre än sina jämförelseindex, vilket beror på att vi har haft ett par innehav som tyvärr inte uppfyllt våra förväntningar. Portföljerna innehåller en del fonder som investerar i tillväxtbolag, vilka har drabbats hårdare än värdebolag den senaste tiden. Vill du veta mer om Fondmarknaden.se’s Aktiva Fondportföljer, läs här.