När Putin tog kriget till Europa

Den 24 februari vaknade vi till de fasansfulla nyheterna av att Vladimir Putin hade valt kriget före diplomatin. Vi var nog alla medvetna om att den väpnade konflikt som pågått sedan 2014 såg ut att förvärras dag för dag, men att Ryssland skulle inleda en fullskalig invasion av i stort sett hela Ukraina var nog oväntat för de flesta av oss. Våra tankar går till hela det Ukrainska folket samt de som drabbats i närområdet.

Det känns nästan overkligt att behöva skriva en fondkommentar och inleda med att det är krig i Europa, vilket självklart får stor påverkan även på oss här i Sverige, även om vi inte är direkt involverade.

I och med att Ryssland är en storproducent av olja och gas ser vi att energipriserna börjat skena igen, och det finns stor risk att elpriserna inom kort når rekordnivåer. Något som förvånat lite är Europas vilja att i allra största mån inte köpa någon olja eller gas från Ryssland som man länge varit så beroende av. Trots att priserna ökat kraftigt, samt att det nu faktiskt finns ett överskott av olja i Ryssland, vill man inte ens ta i den ryska oljan med tång. Så även om det tyvärr kan bli dyrare för många, väljer man alltså det högre priset istället för att handla med Ryssland.

De flesta råvaror har redan ökat i pris under det senaste året och rådande situation spär på det ytterligare. Detta gäller även matindustrin och nu senast har vi sett att priser på bland annat vete och majs dragit iväg ytterligare, och det är troligen en trend som kommer hålla i sig ett tag framöver.

Ryssland är i krig med Ukraina med sina militära förmågor, men utanför det militära så har hela världen förklarat krig mot Ryssland. Sanktionerna och blockeringen av Ryssland är de största vi någonsin sett och kommer med all sannolikhet att sänka den ryska ekonomin i botten. Det pågår också cyberkrig av aldrig tidigare skådad storlek med attacker och motattacker åt bägge håll.

Den ryska börsen har kollapsat totalt. Ett nästan overkligt börsras till följd av att västvärlden i stort sett gjort det omöjligt för företag verka i Ryssland. Dow Jones Russia har i dollar räknat rasat cirka 97 procent sedan årsskiftet. Bidragande är såklart även att den Ryska rubeln tappat 30 procent av sitt värde mot dollarn under samma period.

Vad som egentligen sker på den ryska börsen är dock svårt att svara på då den varit stängd sedan 28 februari. Vi på Fondmarknaden.se har på grund av detta för tillfälligt ingen möjlighet att utföra handel med Rysslandsfonder, samt att det kan finnas problem även med Östeuropafonder. Vi har därför stängt alla Rysslandsfonder för handel, samt uppmanar till allmän försiktighet för fonder med exponering mot Ryssland och Östeuropa. Vi rekommenderar att man följer sina order noggrant om man väljer att handla i fonder med exponering mot regionen, detta då det finns risk att din order inte kommer att utföras inom de normala handelsrutiner och tidsramar som normalt gäller.

Stockholmsbörsen i form av OMX Stockholm PI har haft det tungt och stängde månaden på nästan minus 7 procent. Nedgången i februari beror inte på den direkta invasionen av Ukraina, utan det är samma negativa trend som vi sett sedan årsskiftet som fortsatt i ungefär samma takt nedåt. Denna nedgång har drivits till stor del som rädsla för inflation och ökade räntor. Det är heller inte ovanligt med denna typ av nedåtrekyler efter lång tid av kraftig börsuppgång, som vi nu hade haft i nästan två år. Sedan årsskiftet till 28 februari är indexet ned 16 procent.

Våra Aktiva Fondportföljer genomgick under månaden flera förändringar. Vi har tidigare haft en exponering mot Ryssland i två av portföljerna, men i och med att vi såg hur det geopolitiska läget förvärrades så valde vi att avyttra alla innehav i Ryssland den 15 februari, alltså nio dagar innan invasionen. Efter detta har vi även bytt ut flertalet fonder och fortsatt den långsiktiga planen vi började med redan i höstas, att succesivt minska på tillväxtbolag och flytta över mot värde- och kvalitetsbolag. I och med att börserna är kraftigt nedåt sedan årsskiftet så är även portföljerna det. Det är otroligt svårt att hitta positiv avkastning när nästan allt pekar nedåt, men då gäller det att fortsätta följa den långsiktiga planen och inte försöka manövrera allt för hårt i kaoset. Vill du veta mer om Fondmarknaden.se’s Aktiva Fondportföljer, läs här

    

Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.