Hur ska man tänka kring sparande i oroliga tider?

Oroligheterna i världen och händelseutvecklingen i Ukraina har skapat stor osäkerhet på världens finansmarknader. Börserna var redan innan Rysslands invasion av Ukraina kraftigt nedåt, och den eskalerande situationen gör det än värre. I tider av oro dyker det såklart upp många frågor om hur man ska agera kring sitt fondsparande och det enkla svaret är att det inte finns något facit för hur man ska agera eller hur utvecklingen framåt kommer att bli. Faktum är att det är svårt att egentligen göra någonting mitt i ett läge som detta. Det generella rådet är att alltid ha en bra riskspridning och en bra kontroll på sin risknivå i sitt sparande.

Är du bekväm med din risknivå och har en långsiktig plan så är det bästa rådet att hålla huvudet kallt och inte drabbas av panik. Ett vanligt misstag som många sparare gör är att sälja när det har gått ned och sedan vara för sen att köpa tillbaka sina fonder, och då missa en eventuell uppgång.

För nästan precis två år sedan fick vi se kraftiga nedgångar på världens börser då pandemin slog till mot världen. Det var en väckarklocka för många som den hårda vägen fick lära sig att det är viktigt att ha koll på sin risknivå i sitt sparande. De som blev rädda och sålde i panik, hade antagligen högre risk än vad de faktiskt kunde hantera. Bland de som istället satt lugnt i båten fick många se en hög avkastning på sitt kapital när börserna återhämtade sig snabbt och sedan fortsatte uppåt.

Men hur vet man vilken risknivå som passar? Egentligen är det bara ett fint sätt att fråga: hur jobbigt tycker du att det är att se ditt sparande minska i värde? Ditt svar avgör vilken risknivå som du är bekväm med. Men det kan vara en knepig fråga att svara på om man inte har egna erfarenheter att luta sig mot. Därför är nedgångar ett bra tillfälle att utvärdera sig själv och hitta ett bra svar. Man lär sig ju av erfarenhet.

Vilken risknivå som passar dig beror både på personlig preferens och sparhorisont – ju kortare horisont desto lägre risk bör du ta. Ett illustrerande exempel är ett pensionssparande. Är du 20 år så spelar en tillfällig nedgång på 30 procent ingen större roll. Du har ändå inget väsentligt sparkapital att tala om, och dessutom är det 45 år till du går i pension. Är du däremot 64 år kan samma nedgång innebära en väsentligt sämre ekonomi under dina pensionsår.
Men går det inte att tajma marknaden?

Att sälja på toppen och sen köpa tillbaka på botten? Internet och finansmarknaderna kryllar av aktörer som påstår sig kunna tajma marknaden med stor precision. Det finns dock inga bevis för att det finns en metodik som fungerar över tid, och risken att tajmning-försöken kostar dig pengar jämfört med att inte göra något är överhängande.

Hur sänker jag risknivån i mitt sparande?
Att diversifiera sitt sparande är det främsta sättet att minska risken.  Det vill säga att inte investera alla pengar mot en och samma bransch, land eller sektor. Sprider du riskerna mellan olika marknader och värdepapper så kan förhoppningsvis en del av din portfölj gå bra, även om en annan del av portföljen har det kämpigare. Om du exempelvis har alla dina pengar investerade mot amerikanska teknikbolag så blir det tufft om just denna sektor skulle drabbas av breda nedgångar. Se över fördelningen mellan räntefonder, aktiefonder och hedgefonder i din portfölj, för att sänka risken kan du minska andelen aktiefonder som oftast har en högre risk.

Ett annat sätt att minska risken i ditt sparande är att inte köpa allt på en gång utan att ha ett regelbundet sparande. Köper du fondandelar exempelvis varje månad så är du med och köper nya andelar både när det är ”billigt” och när det är ”dyrt”, på sikt får du oftast ett bra snittpris.

Sammanfattningsvis kan man säga att i osäkra tider när marknaderna är väldigt volatila och rör sig kraftigt så är det svårt att träffa rätt, det man kan göra är att se över sin sparplan och risknivå och hitta en nivå som du är komfortabel med och kombinera det med beprövat framgångsrika metoder som regelbundna insättningar och diversifiering


Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.