Återhämtning på flera börser under mars

Flertalet börser har återhämtat sig något under mars efter nedgångarna som kom till följd av att Putin beordrat sina trupper att invadera Ukraina. Kriget i sig verkar inte se ut att ta slut eller lugna ner sig nämnvärt inom närtid, men börserna brukar ha en tendens att frånse krigets hemskheter och istället fokusera framåt.

Återhämtning till trots så finns fortfarande stora orosmoln att ta hänsyn till. Det är fortfarande stor geopolitisk oro och säkerhetsläget i Europa har försämrats kraftigt till följd av det människorättsvidriga krig som Putin bedriver. Till detta ska tilläggas att marknadsräntorna ska höjas i rask takt samt att vi har en historiskt hög inflation. Inflationen syns tydligast på energi- och råvarupriserna, men när energi och råvaror ökar så kraftigt i pris så slår det igenom på de flesta varor och tjänster. Läs mer om hur inflationen och räntehöjningar påverkar ditt sparande i vår blogg.

Breda Stockholmsindexet steg med 2,5 procent under mars men är fortfarande minus cirka 14 procent sedan årets start. På lite längre sikt är Stockholmsbörsen dock fortfarande positiv med en avkastning på 5 procent om man tittar ett år tillbaka och hela 68 procent om man tittar på tvåårsperioden 2020-04-01 – 2022-03-31. Tilläggas ska att vi den 1 april 2020 befann oss på botten i det börsras som skedde under våren 2020 till följd av pandemin.

Även på andra håll i världen har vissa index vänt uppåt. MSCI World i dollar steg med 2,8 procent och USA-indexet S&P 500 steg med 5,2 procent. MSCI Europe gick i dollar räknat sidledes, men ökade med 2 procent räknat i pund på grund av att dollarn försvagats något.

Den amerikanska centralbanken Federal Reserve höjde under månaden styrräntan med 0,25 procentenheter, den första höjningen på tre år, vilket gör att räntan nu hamnar inom intervallet 0,25–0,5 procent. Federal Reserve räknar med att räntan kommer höjas vid samtliga av årets kvarstående möten, vilket är sex stycken. Om det förverkligas gör det att räntan borde hamna på en nivå kring 1,9 procent vid årets slut.

TINA är en akronym vi talat om tidigare och står för There Is No Alternative. Detta verkar fortfarande gälla och är kanske det som fortsätter att knuffa börsen framåt trots de oroligheter vi ser. Sedan kriget bröt ut fram till sista mars var S&P 500 upp cirka 6 procent vilket kan tyckas märkligt. Men sanningen är att om man vill ha långsiktig avkastning på sitt kapital så är det fortfarande aktiemarknaden som gäller eftersom att det saknas just alternativ. I och med kommande räntehöjningar så ser dessutom långa räntefonder mindre attraktivt ut än på länge, och korta räntefonder lär ge negativ reell avkastning då inflationen är så pass hög som den är.

Handeln i ryska aktier omöjliggjordes efter invasionen och flertalet fondbolag med Ryssland- och Östeuropafonder var tvungna att stänga sina fonder för handel då de inte gick att utföra order. Sedan dess har ett antal Östeuropafonder kunnat öppnas upp igen, men majoriteten av fonderna som drabbades är fortfarande stängda. Vi kan tyvärr inte svara på när fonderna kan öppna för handel igen, men så fort fondbolagen kan återuppta handeln kommer även vi öppna fonderna.


Våra Aktiva Fondportföljer har under mars rört sig ungefär i linje med sina jämförelseindex men när månaden summeras så var resultatet för portföljerna tyvärr något sämre. Vi kommer under april att göra lite förändringar i portföljerna och öka på andelen värde- och kvalitetsbolag och minska andelen teknikbolag. Vi kommer även minska vår exponering mot Sverige och Europa till fördel för USA. Vi tror att tillväxtbolagen kommer få det lite tuffare framöver i och med de väntade räntehöjningarna, samtidigt som USA ser mer attraktivt ut än Europa till följd av energi- och råvarubristen som drabbar Europa hårdare. Vill du veta mer om Fondmarknaden.se’s Aktiva Fondportföljer, läs här.

 

Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.