Så påverkar inflationen och räntehöjningar ditt sparande

Det talas mycket om ökad inflation och räntehöjningar just nu. Hur påverkar dessa faktorer börsen och i slutändan ditt fondsparande?

Vad är inflation?

Inflation betyder att priserna i allmänhet stiger, så att du kan köpa färre varor och tjänster för samma mängd pengar. Det kan finnas olika orsaker till att priserna stiger, som ökad efterfrågan, lågt utbud eller högre produktionskostnader. Det är precis det som nu händer. Prisökningarna har varit tydligast inom energi och råvaror.

Högre energi- och råvarupriser smittar även av sig på andra varor och tjänster. Vid framställning av exempelvis konstgödsel krävs stor mängd naturgas, när gaspriserna ökar så ökar också priserna på gödsel och när gödselpriserna ökar, så ökar jordbrukarnas kostnader vilket leder till höjda priser på matvaror. Detsamma gäller för fraktbolagen, när oljepriset ökar så ökar fraktpriserna för företagen och i slutändan för konsumenterna.

Rekordsnabb ökning
Och det går nu i rekordtakt. Sveriges inflation var vid senaste mätningen (december 2021) 4,1 procent i årstakt, i USA låg inflationen på 7,9 procent (mars 2022) vilket är den högsta på 40 år.

Inflation är normalt, men för att kompensera för de ökade priserna så måste även lönerna öka. Problemet för löntagarna just nu är att inflationen ökar snabbare än lönerna och det tar ett tag innan lönerna hinner ifatt.

Hur påverkar inflationen mitt sparande?
Har du pengar på ett vanligt sparkonto, vilka oftast ger 0 procent i ränta på dina pengar, urholkas din köpkraft. Eftersom inflationen är högre än din ränta blir dina pengar helt enkelt mindre värda. Det är därför bra att se över fördelningen av ditt sparande. Din sparbuffert, som skall användas vid oförutsägbara händelser, skall du alltid ha på ett sparkonto utan bindningstid så att du lätt kan komma åt dem om det skulle behövas. Sparande på lite längre sikt kan du med fördel placera i exempelvis fonder, där pengarna har möjlighet att växa och inte ätas upp av inflationen. Det är dock viktigt att du har koll på din risknivå och sparhorisont så att du kan känna dig lugn även om börsen åker berg-och-dalbana en period.

Höjda räntor
Sveriges Riksbanks mål är att hålla inflationen runt 2 procent, när inflationen stiger har Riksbanken i uppgift att hålla ner den genom åtstramningar i ekonomin, exempelvis genom att höja räntan. Riksbanken har nu börjat flagga för att man mest troligt kommer att behöva höja räntan tidigare än 2024 som tidigare var planerat.

Högre marknadsräntor leder till högre bolåneräntor och med det ökar hushållens kostnader ytterligare, utöver att kostnaderna ökar i och med inflationen. I oktober 2021 hade 46 procent av hushållen rörlig ränta, dessa påverkas direkt vid räntehöjningar och leder till att hushållen får mindre pengar över varje månad till exempelvis konsumtion, sparande och investeringar. Även om den faktiska kostnaden för de flesta nödvändigtvis inte blir jättepåtaglig så finns en psykologisk effekt som gör att man blir mer försiktig med sina pengar.

Hur påverkar detta bolagen och börsklimatet?
Stimulanspaket från världens centralbanker och låga räntor är det som drivit börsen uppåt under pandemin och det har i många år varit väldigt billigt att låna pengar, exempelvis för investeringar ämnade för bolagstillväxt. Med höjda räntor ökar kostnaden för företagen att låna pengar och det kommer sannolikt att leda till att man lånar mindre för investeringar, vilket leder till att tillväxttakten avtar. Alltså inte samma fart framåt på aktiemarknaden. Detta påverkar främst tillväxtbolag, det vill säga bolag som är högt värderade i förhållande till sin vinst, som gärna lånar eller på annat sätt tar in pengar för att växa snabbt. Värdebolag, det vill säga motsatsen till tillväxtbolag, är bolag som har en låg värdering i förhållande till sin vinst, lånar inte pengar i samma utsträckning och påverkas därför inte lika mycket av rådande klimat. Sedan några månader har vi sett ett skifte i marknaden där många investerare valt att flytta kapital från tillväxtbolag till värdebolag just på grund av nämnda anledningar.

Vi befinner oss just nu i ett ganska stökigt läge med ett pågående krig i Europa, ökad inflation och räntehöjningar att vänta. Vi får nog räkna med att börsen kommer att vara ganska volatil den närmaste tiden. Aktiemarknaden är fortsatt attraktiv för långsiktiga investeringar men som alltid; ha koll på din risknivå, sprid dina risker på olika branscher och marknader och håll dig till din sparplan.

Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.