Fortsatta börsnedgångar under april

Breda Stockholmsindexet OMX Stockholm PI fortsatte nedåt även i april och sjönk med ytterligare 4,7 procent och har totalt fallit med 18,5 procent sedan årsskiftet.

Även på andra håll i världen sjönk börserna. Amerikanska indexet S&P 500 föll med 4,1 procent i SEK och 8,72 procent i USD, globalindexet MSCI World föll med 3,64 procent i SEK och 5,56 procent i USD.

Det är fortsatt många faktorer som trycker ned börserna; nedstängningarna i Kina, stigande räntor, utbudsproblematik, höga energi- och råvarupriser och såklart kriget i Ukraina med följdeffekter. Det finns egentligen bara en kategori som gett någon avkastning vilket är råvaror som stigit cirka 4 procent under april och 30 procent sedan årsskiftet.

Riksbanken meddelade i slutet på april att man höjer reporäntan med 0,25 procentenheter till 0,25 procent. Inflationen är på den högsta nivån sedan 1990-talet och det finns en oro för att inflationen ska bita sig fast. Det märks i kommunikationen att Riksbanken nu tydligt vill signalera att man är beredd att höja räntan ganska snabbt och att man inte är allt för orolig för vilka konsekvenser högre räntor kan få för hushållen. Det beslutades också att man ska sluta köpa statsskuldväxlar den 28 april samt att man sänker takten i köpen av värdepapper under andra halvåret av 2022.

Marknadsräntorna fortsätter att stiga och räntan på den svenska 10-åriga statsobligationen låg på 1,71 procent den 29 april jämfört med 1,21 den 1 april. Den 3 januari låg räntan på 0,28 procent. Ökningen från årsskiftet är således 1,43 procentenheter eller 511 procent.

Stigande marknadsräntor ger en effekt på hur ISK beskattas. Detta eftersom schablonskatten baseras på statslåneräntan. Mer om hur detta påverkar dig som sparare och hur man beräknar beskattning på ISK kan du läsa i vår bloggartikel - Så påverkas beskattning av ISK med anledning av stigande räntor .

Handel i ryska aktier är fortfarande omöjligt vilket gör att alla rysslandsfonder och vissa östeuropafonder fortfarande är stoppade för handel.

Våra Aktiva Fondportföljer har under april fortsatt nedåt precis som marknaderna. Hårdast drabbat är fortsatt tillväxtbolagen som tappade hela 12 procent under månaden och 20 procent sedan årsskiftet. Det är ett särskilt svårt klimat att förvalta pengar i just nu och det gäller att inte drabbas av panik. När börserna rör sig kraftigt gäller det att ha is i magen. Vi har haft många år av otroligt gynnsamt klimat med god avkastning, och spararna är inte vana med det klimat vi just nu upplever. Men vi tror fortsatt att det är på börsen man hittar avkastning, och som vi sagt tidigare så tycker vi fortfarande att det saknas investeringsalternativ. Men det gäller som sagt att ha rätt risk på sitt sparande och vara trygg med det kan svänga. Vill du veta mer om Fondmarknaden.se’s Aktiva Fondportföljer, läs här.

 

Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.