Kinafonder i toppen och fastighetsfonder i botten under juni månad.

Det har varit ännu en månad där världens börser visat röda siffror och de flesta fonder har haft negativ avkastning. Men det är stora skillnader mellan de bästa och sämsta fonderna. Avkastningen mellan vinnarna och förlorarna landar på hela 50 procentenheter. Tittar vi på månadens bästa kontra sämsta fonder hittar vi nästan uteslutande kinafonder i toppen och fastighetsfonder i botten. Det är inte ofta topplistorna så tydligt visar uteslutande en kategori av fonder vilket tyder på att något utöver det vanliga har hänt med dessa sektorer/regioner.

Varför har det då gått så bra för Kina?

Kina har haft svårt under året och under hela pandemin på grund av de kraftiga åtgärderna för att begränsa Covid-19 med stränga restriktioner och nedstängningar. Nu när de börjat lätta på restriktionerna något och öppnat upp efter nedstängningarna har marknaden återhämtat sig från de låga nivåerna. Asienbörserna handlades tydligt uppåt i slutet på juni med stöd av bland annat kinesiska teknikbolag. En studie har också visat att i ett urval av 33 000 covidpatienter som lagts in på sjukhus så var det bara 22 stycken som drabbades allvarligt, där alla var över 60 år och hade tidigare sjukdomar som påverkade. Detta gav positiva signaler för fortsatta lättnader och att landet, som tidigare under året tillhört de sämsta i form av avkastning, nu kan sätta fart på ekonomin igen.

Räntehöjningar sänker Fastighetsfonderna
Vad gäller fonderna i botten är det uteslutande fastighetsfonder på listan. Det förklaras såklart av den osäkerhet som råder på grund av räntehöjningar och hög inflation. Fastighetsfonder är även en kategori fonder som gått väldigt starkt de senaste åren, och är det något vi fått se denna börskorrektion är det att de bolag, fonder eller sektorer som avkastat mest, är de som nu drabbas hårdast. En annan bidragande faktor till den dåliga avkastningen är att svenska bolag under lång tid har lockat utländska investerare, och fastighetsmarknaden har i många år varit något av en guldgruva. När börsoron slår till så brukar investerare ofta förflytta kapital från mindre regioner eller valutor till USA och dollar. Detta gör att fastighetsaktier får stora säljvolymer som pressar kurserna nedåt. Samtidigt bidrar denna kapitalflykt, som är ett globalt fenomen, att mindre valutor som den svenska kronan tappar i värde, och dollarn stärks.

Viktigt med diversifiering
De senast årens uppgång för bland annat teknikfonder och fastighetsfonder har nu bytts mot en dystrare utveckling under innevarande år. Detta visar tydligt vikten av riskspridning i sin fondportfölj, när det ena går dåligt väger en annan investering upp. Att hänga med i de stora svängningar som sker på börsen nu är svårt, och det bästa är oftast, om man har en längre sparhorisont, att fortsätta spara i de fonder, regioner och sektorer man tror på, sprida riskerna och hålla sig till sin sparplan.

Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.