Juli bjöd på en efterlängtad rekyl uppåt!

Juli som normalt sett är en ganska tråkig börsmånad, där börsen de flesta år brukar gå mest i sidled, har detta år chockat lite och gått riktigt starkt! Det var nog få som kunde förutse denna rekyl i slutet av juni, vilket påvisar svårigheterna i att försöka tajma börsens rörelser. Missar man månader som denna så är det svårt att få god avkastning över tid.

Breda Stockholmsindex har avkastat hela 12 procent under juli. En efterlängtad uppgång som glatt många semesterfirare. De fina uppgångarna beror delvis på att ett flertal bolag rapporterat och överträffat förväntningarna. Tittar vi på topplistorna för fonder på vår plattform hittar vi Sverigefonder, fastighetsfonder och tillväxtfonder. 

Även det amerikanska indexet S&P 500 har rekylerat uppåt och stängde månaden på plus nio procent mätt i USD. Främst bidragande till utvecklingen var tillväxtbolag och småbolag.

USA har trots månadens uppgång nu haft två kvartal i rad med negativ tillväxt, och befinner sig därför rent tekniskt i recession, eller lågkonjunktur. Tack vare den starka arbetsmarknaden lär man dock inte ännu deklarera detta.

FED höjde för andra gången i rad styrräntan med 0,75 procentenheter och ligger nu inom intervallet 2,25 – 2,5 procent.

Europeiska Centralbanken genomförde sin första räntehöjning på över ett decennium och man har i och med detta nu klivit ifrån negativ styrränta. Höjningen som var på 0,50 procentenheter gör att styrräntan landar på 0 procent. Att styrräntorna fortsätter att höjas är inte särskilt överraskande med tanke inflationstakten. I USA steg inflationen i juli till 9,1 procent. I Sverige landade siffran på 8,7 procent. Vi får nu verkligen hoppas att inflationstakten börjar dämpas och att åtgärderna får effekt, ingen vill se hög inflation kombinerat med höga räntor under en lång period.

Riksbanken ser ut att ha tagit semester och har därför inte publicerat några större nyheter. Nästa räntebesked kommer mest troligt i september efter att riksbanken haft årets fjärde penningpolitiska möte.

Kina kämpar fortfarande med covid-19 och under månaden infördes fler nedstängningar. Under förra månaden tycktes vi se lite lättnader, men tyvärr så ser det nu ut som att man kommer bibehålla sin nollvision för covid även under hösten. Indexet MSCI China sjönk under månaden med 9,3 procent.

Våra Aktiva Fondportföljer har under månaden gett positiv avkastning. Defensiv och Balanserad har gått i linje med sina jämförelseindex, Offensiv har gått något sämre än sitt, och Tillväxt har presterat bättre än sitt index. Vi har inte gjort några portföljförändringar under juli.  Vill du veta mer om Fondmarknaden.se’s Aktiva Fondportföljer, läs här.

Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.