”Time in the market” viktigare än ”timing the market”

Vår portföljförvaltare Richard berättar mer om våra Aktiva Fondportföljer och hur han har agerat under det svårnavigerade året.

Hej Richard, du ansvarar för Fondmarknaden.se´s Aktiva Fondportföljer, berätta lite om din bakgrund.
Jag har arbetat inom fondbranschen sedan 2016. Sedan 2020 arbetar jag på Fondmarknaden.se som ansvarig förvaltare för våra Aktiva Fondportföljer och har även ansvaret för fondutbudet på plattformen.

Hur fungerar Fondmarknaden.se´s Aktiva fondportföljer?
Våra Aktiva Fondportföljer är diskretionärt förvaltade. Det innebär kortfattat att vi har din tillåtelse att utföra portföljförändringar utan att du behöver vara inblandad och godkänna varje enskild förändring, såklart inom de ramar vi kommit överens om. I vårt fall har vi fyra olika portföljer med olika risknivåer och du väljer själv vilken portfölj som passar dig bäst. Genom denna tjänst kan du alltså lägga din tid på sådant du tycker om, så tar vi hand om och förvaltar fondportföljen.

Hur ofta görs förändringar i portföljerna/varför?

Det finns inga bestämda tidsintervall när förändringar ska göras, men portföljerna utvärderas löpande och i snitt skulle jag säga att vi gör förändringar i portföljerna ungefär varannan månad. När man handlar med fonder så kan det kosta att göra förändringar för ofta på grund av att man vid fondbyten ligger utanför marknaden ett antal dagar, då finns risk att man missar eventuella uppgångar.

Hur väljs innehaven i de olika portföljerna?
Fondmarknaden.se har en investeringskommitté som träffas regelbundet. Vid dessa möten går vi igenom portföljernas utveckling och tittar på vilka innehav som gjort bra respektive sämre ifrån sig. Vi diskuterar marknadsläget, vilka trender vi ser, vilka sektorer eller regioner vi tror kan ha ett övertag framåt och så vidare. Baserat på vad vi kommer fram till så letar vi sedan efter de, enligt oss, bästa fonderna inom respektive kategori. Ett gediget arbete genomförs när vi ska välja fonder, vi tittar på många parametrar och bryter ofta ned dessa i tre grupper; fondbolaget, förvaltaren och fonden. Inom dessa tre grupper tittar vi på dussintals parametrar så som risk, avkastning och historik, som alla spelar sin roll i det slutliga valet. Det viktigaste i slutändan är att välja fonder som har goda förutsättningar att ge en god riskjusterad avkastning som motsvarar ens förväntningar. När vi anser att vi har hittat rätt fonder så beslutar vi om omallokering och genomför sedan förändringarna.

Hur har ni agerat under 2022 och den svajiga marknad som varit?
Detta år har varit svårare än vanligt vilket beror på många faktorer. Det pågår ett brutalt krig i Ukraina, inflationen är rekordhög, räntorna har ökat snabbt samt att vi fortfarande dras med flera pandemieffekter i form av leverans- och utbudsproblem som påverkar många branscher. Allt detta har drabbat börserna världen över hårt, och den svenska börsen kanske hårdast. Vår strategi går kortfattat ut på att inte agera i affekt när börserna faller, istället utvärderar vi vår ursprungsplan och gör förändringar baserat på den faktiska information vi har tillgång till. Vi är långsiktiga och medvetna om att det är otroligt svårt att tajma marknaden. Ett uttryck som passar väl in är att vi föredrar ”time in the market” mer än ”timing the market”.
Under året har vi letat efter lite olika teman som vi tror skulle klara det skakiga börsläget bättre, bland annat har vi investerat i infrastruktur, läkemedel och hållbar energi. Dessa innehav har lyckats bra och har sedan årsskiftet avkastat mellan 4 – 10 procent. Av de ca 1800 fonder vi har på plattformen har endast 350 stycken gett positiv avkastning i år, dvs. cirka 20 procent av alla fonder. Vi har sedan i slutet på förra succesivt minskat andelen tillväxtbolag till förmån för värdebolag.  Värdebolagen ska generellt sett ha större motståndskraft mot exempelvis räntehöjningar och bör stå emot skakiga börstider bättre.

Hur tänker ni framåt, vilka teman tror ni på kommande 6-12 mån framöver?
Om jag hade haft ett självklart svar på detta så hade mitt jobb varit enkelt, tyvärr är det inte så. Men något jag tycker är viktigt är att man har en väldiversifierad portfölj med exponering mot olika sektorer, marknader och regioner. Att ha en bra balans i portföljen tror jag kommer vara viktigt framöver då olika branscher reagerar olika på marknadshändelser. Just nu har vi till exempel innehav i USA, globala kvalitetsbolag, tillväxtbolag, infrastruktur, hälsovård, hållbar energi och lite tillväxtmarknad.

Hur vet jag vilken portfölj som passar mig?

När man ska välja vilken portfölj man vill investera i så är det viktigt att bestämma sig redan nu när man kan tänkas vilja använda pengarna. Det är också viktigt att fundera hur stora svängningar man klarar av innan man blir stressad. Att investera i fonder innebär alltid en risk och börserna kommer alltid röra sig uppåt och nedåt, ibland mer och ibland mindre. Har man en lång sparhorisont, dvs. 10 år eller mer, samt att man är trygg med att det svänger, då kan man välja en portfölj med högre risk. Har man kortare sparhorisont eller kanske inte är så trygg i att det svänger mycket, ja då får man titta på alternativen med lite lägre risk. När du vill investera i tjänsten får du svara på ett antal frågor kring din syn på just risk och avkastning, vi säkerhetsställer sedan att vald portfölj passar dig enligt de svar du angivit.

Varför är långsiktigt sparande viktigt?
Allt sparande på börsen medför en risk, speciellt kortsiktigt sparande. Det är otroligt svårt att försöka tajma svängningar i marknaden eller välja helt rätt bolag på börsen, därför tror vi att långsiktighet och diversifiering är ett lyckat koncept för de flesta sparare. Och genom att investera i våra portföljer får man just det. Man brukar säga att en bild säger mer än tusen ord och tittar man på den historiska utvecklingen av våra portföljer under 10 år förstår man varför långsiktigt sparande lönar sig. Med det sagt så finns såklart ingen garanti för att framtida avkastning kommer att spegla den historik som varit.

graf_aktivafondportfoljer.png

Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.