Stigande börser i oktober trots fortsatta orosmoln

Flera länder har haft stigande börser under oktober samtidigt som tillväxtmarknader har fallit. Räntorna ska fortfarande upp mer, men förhoppningsvis har vi snart nått räntetoppen.

Breda Stockholmsindex steg under månaden med 5,6 procent och är i och med det minus 28 procent i år. Vi har ännu inte sett någon riktig lättnad i inflationen och räntorna kommer fortsätta att öka. Det som bidragit till uppgången är mest troligt att marknaden börjar se lite mer klarhet i hur räntorna kommer att utvecklas och när de kan tänkas plana ut.

Det amerikanska indexet S&P 500 steg med 8,1 procent (i USD) trots att centralbanken Federal Reserve trippel höjde räntan med 0,75 procentenheter och var tydliga i sin kommunikation med att penningpolitiken fortsatt kommer vara stram tills inflationen kommer ner på rimliga nivåer. Med det sagt så förväntar sig marknaden ytterligare en trippelhöjning med 0,75 procentenheter i november samt ytterligare en höjning med 0,5 procentenheter i december. Att marknaden inte reagerade negativt på detta måste betyda att man börjar tro att inflationen är på väg att avta och i och med det även att räntehöjningarna förhoppningsvis stannar av under 2023.

ECB och Riksbanken har som vanligt inte kommit lika långt som den Amerikanska centralbanken. ECB har mest troligt en bra bit kvar innan man närmar sig räntetoppen och Riksbanken, som ofta går försiktigt framåt, har även de en bit kvar, om än inte lika långt. Förhoppningen är att inflationen snart börjar avta och att man då taktar av lite.

Storbritannien har fått en ny premiärminister i form av Rishi Sunak efter att Liz Truss avgått efter ynka 45 dagar på posten. Under månaden har man också dragit tillbaka ett antal skattesänkningar. Både statsobligationerna och pundet reagerade positivt och steg med ungefär tre procent vardera. 

Elpriserna har varit ett hett ämne under året och i många länder har priserna varit rekordhöga. I Sverige har priserna sjunkit under hösten, mycket tack vare det milda vädret och att det blåst mycket och vindkraftparkerna har därför kunnat hålla hög produktion. Även i Europa har den milda hösten underlättat då man kunnat fylla på sina gaslager. Trots detta är just energin fortfarande ett av de största hoten mot europeisk tillväxt framåt. Det är viktigt att fortsatt säkra upp energileveranser för att undvika en riktig kris. Om det blir riktig energibrist kommer icke samhällsviktig produktion behöva pausas för att säkerställa nödvändig infrastrukturs energibehov. Vi får helt enkelt hoppas på en mild vinter.

Våra Aktiva Fondportföljer
har haft varierande avkastning. Defensiv, Balanserad och Offensiv har alla gett positiv avkastning. Balanserad och Offensiv har dock underpresterat sina jämförelseindex, vilket återigen handlar om valutaeffekten som vi tidigare skrivit om, där svenska kronan försvagas mot amerikanska dollarn. Eftersom Jämförelseindexet räknas om från USD till SEK så får valutaförändringen stor effekt på indexets avkastning. Tillväxt tappade marginellt i värde men gick betydligt bättre än sitt jämförelseindex. Vi genomförde ett fondbyte under månaden och har ytterligare en omallokering planerad för november.

Vill du veta mer om Fondmarknaden.se’s Aktiva Fondportföljer, klicka här .