Svag avslutning på ett dystert år – Nu blickar vi framåt!

December blev en i mängden av negativa börsmånader år 2022. Breda Stockholmsindex sjönk med 3,95 procent och stängde i och med det på minus 25,15 procent. Som värst såg det ut den 29 september då indexet var minus 34 procent.

Breda Stockholmsindex fortsatte i samma anda som det sett ut under året och om vi summerar månadsavkastningarna så får vi det till 8 negativa månader av 12. Inget roligt facit för året, men det är bara att bita ihop och hålla ut. Historien brukar ha en tendens att upprepa sig, och efter perioder med stora nedgångar brukar följas av stora uppgångar.

Vi har sagt det förut, men det tål att upprepas. Majoriteten av börsens bästa dagar sker under björnmarknad (tider med kraftig börsnedgång) eller under de två första månaderna av tjurmarknad (tider med hög avkastning). Studier visar att om man missar de 10 bästa dagarna under en 30-årsperiod så halverar man sin totalavkastning. Det är alltså viktigt att man tänker långsiktigt och att man har rätt sparhorisont i förhållande till den risk man tar.

När det vänder är svårt att svara på, men det finns några faktorer som påverkar lite extra mycket. Först och främst så bör vi nå en räntetopp, dvs. när centralbankerna anser att räntehöjningarna gett tillräckligt god effekt på inflationen så att man nöjer sig på en nivå. Detta lär man inte göra förens man tydligt ser att inflationen avtagit.

Centralbankerna Federal Reserve och Europeiska centralbanken lämnade bägge räntebesked i mitten på december, varpå marknaden reagerade negativt då både Fed och ECB flaggade för ytterligare höjningar i början av 2023. ECB var ännu hårdare och kommunicerade att de hade flera höjningar kvar innan man nått dit man vill.

Riksbanken som senast höjde räntan till 2,5 % den 30 november ska sammanträda i februari igen och lämnar nytt räntebesked den 9 februari. Även Riksbanken förväntas följa Fed och ECB och höja räntan ytterligare efter det.

Den snabbt stigande räntan ställer till det för bostadsägare. En undersökning av Ipsos visar att nästan hälften av alla mellan 18-24 svarar att de är osäkra om de kan bo kvar i sin bostad om räntan skulle höjas till 6 %.

Det amerikanska indexet S&P 500 backade med 5,6 procent under månaden och totalt 23,9 % under 2022 i USD räknat. För den svenska investeraren som investerat sina svenska kronor blev förlusten dock mycket lägre på grund av att den svenska kronan tappat kraftigt i värde mot USD. Så i svenska kronor mätt blev förlusten bara 5,76 procent under 2022.

Kina har äntligen släppt på restriktionerna vilket gav marknaden lite glädje, dock dämpades glädjen något när smittan spårade ur i landet. I Kinas tredje största provins, Henan, har uppåt 89 % av befolkningen nu smittats av Covid-19. Trots smittspridning är förhoppningen är nu att man äntligen kan komma upp i full produktion och att tillväxten på så sätt kan ta fart tack vare de lättade restriktionerna.

Våra Aktiva Fondportföljer tappade även de i värde under december. Portföljerna Defensiv, Balanserad och Offensiv tappade dock mindre än sina jämförelseindex, Tillväxt tappade något mer. Vi gjorde inga portföljförändringar under månaden, men kommer nu under januari att göra ett antal förändringar. Vi tror fortfarande på hälsovård, infrastruktur och värde framför tillväxt. Vi har nu stängt året och blickar framåt mot 2023. Vi tror kanske inte att det kommer bli något rekordår i form av avkastning, men förhoppningsvis kanske tiden kan få läka lite sår. Vi tror att räntorna kommer toppa under första halvåret, att inflationen ska avta samt håller tummarna för att kriget i Ukraina ska få ett slut. Vill du veta mer om Fondmarknaden.se’s Aktiva Fondportföljer, klicka här.

Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.