Nytt år nya möjligheter – börsoptimism i januari

Det nya året har startat starkt med breda uppgångar bland aktieindex världen över. Tecken på att inflationen börjar avta på vissa håll i världen samt förhoppning om att centralbankerna börjar närma sig slutet på denna räntehöjningscykel stödjer uppgångarna.

Breda Stockholmsindex har börjat året på bästa möjliga sätt med 6 % uppgång under januari. Visserligen var Stockholmsbörsen sämre än många andra index under 2023, så vi har fortfarande en bra bit kvar att ta igen, men det är uppfriskande att få känna optimism igen!

I USA, där indexet S&P 500 steg med 6,18 % i januari (mätt i USD), ser det ut som att inflationen faktiskt vänt på riktigt och att räntehöjningarna fått önskad effekt. USA:s centralbank FED ligger ofta i framkant och styr i många fall det globala sentimentet när det kommer till räntepolitik. Detta leder till att de ofta ligger steget före exempelvis Riksbanken - och så även denna gång. FED signalerar visserligen att man inte tror sig vara helt färdiga med denna räntehöjningscykel, men man börjar helt klart närma sig.

Riksbanken höjde räntan senast i november men förväntas höja i februari igen. Styrräntan ligger just nu på 2,5 % och det mest sannolika är att man höjder med ytterligare 0,5 procentenheter till 3 %. Vi tror att Riksbanken efter detta har ytterligare ett par höjningar kvar innan man är nöjda, eventuellt att man sedan höjer med 0,25 procentenheter i maj och ytterligare 0,25 vid sammanträdet efter det. Men det återstår att se, det kan bli något högre också. Tyvärr så har inflationen i Sverige bitit sig fast lite, men ökningen verkar i alla fall ha avtagit. Innan Riksbanken kan slappna av och mjukna i sin framtoning måste inflationen vända ned på riktigt.

Även i Europa ser det mer positivt ut. Inköpschefsindexet PMI, som baseras på svar från inköpschefer och visar på förändring inom bland annat orderingång, affärsvolym, produktion och anställning, kom in på 50,2 för januari. 50 visar att ingen förändring skett sedan föregående månad, under 50 visar på försämring, och över 50 visar på förbättring. En mild vinter har även hjälpt ekonomin då de annars redan höga energipriserna vid en kall vinter hade skenat ytterligare. Det ser ut som att regionen nu kan klara sig undan recession.

Tillväxtmarknaderna gick även de starkt i januari, till viss del tack vare optimismen från Kinas beslut under december att slopa sin ”zero covid policy” som hindrat landet och regionen att komma upp i full produktion. Förhoppningen är nu att ekonomin kan komma igång på riktigt och att tillväxten då tar fart igen.

Våra Aktiva Fondportföljer ökade samtliga i värde under januari. Portföljerna Defensiv och Balanserad presterade något bättre än sina jämförelseindex, Offensiv och Tillväxt något sämre. Vi kommer under början av februari att genomföra lite portföljförändringar. Störst förändring sker i Tillväxt där vi avyttrar två fonder helt till förmån för två nya. I Offensiv och Balanserad byter vi ut en tillväxtmarknadsfond mot en annan och i Defensiv gör vi lite omviktningar på befintliga innehav.

Vill du veta mer om Fondmarknaden.se’s Aktiva Fondportföljer, klicka här.


Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.