Svenska börsen något uppåt, globala aktier backade.

I Sverige steg börsen något under årets andra månad samtidigt som USA tappade. Centralbankerna fortsätter att tampas med hög inflation. Har marknaden kanske varit lite väl optimistiska till hur länge denna räntehöjningscykel ska fortsätta?

Breda Stockholmsindex startade året med en hejdundrande fart och steg med 6 % i januari. Februari inleddes även det positivt och indexet steg med ytterligare 5 % på bara ett par dagar. Det surnade dock till lite och den uppgången raderades ut efterföljande vecka. Under slutet av månaden var indexet på minus men gick sedan starkt de sista dagarna och avslutade på grönt med en månadsavkastning på 1,2 %.

Riksbanken förvånade ingen när de under februari höjde räntan med 0,5 procentenheter. Styrräntan ligger nu på 3 %. I protokollet från det penningpolitiska mötet den 8 februari går att läsa att inflationen fortfarande, föga förvånande, är alldeles för hög. Direktionen har även beslutat att från den 1 april börja sälja statsobligationer för att snabbare minska Riksbankens andel värdepapper.

Den svenska kronan har lidit länge nu och står rekordsvagt mot andra större valutor. Den 1 februari stod kronan i 10,31 mot den amerikanska dollarn. Den 28 februari hade den försvagats ytterligare och stod i 10,47. Vissa tycker att Riksbanken kunde ha gått ännu hårdare framåt för att pressa tillbaka inflationen och stärka kronan genom att höja med 0,75 istället. Men hushållen är nog tacksamma för en något lugnare räntehöjningstakt, även om det såklart är få som jublar åt nuvarande räntenivå.

I USA backade indexet S&P 500 med 2,4 % (mätt i USD) under februari. Under månadens första dagar höjde USA:s centralbank, FED, räntan med 0,25 %, vilket tillsammans med FED:s uttalande tolkades som något svagt. Dock så kommenterade FED-chefen Powell inflationen under slutet av månaden där han sa att fler räntehöjningar var att vänta, vilket stärkte centralbankens position något. Nya sysselsättningssiffror kom in över förväntan vilket även det stödde marknaderna något.

Centralbanken ECB höjde även de räntan under februari, denna gång med 0,25 % till 2,5 %. ECB ligger en bra bit efter FED, men även lite bakom Riksbanken, och analytiker tror att styrräntan ska upp till 3,9 % innan årets slut. Indexet MSCI Europe (exkl. Storbritannien) steg med 1,3 % (mätt i EUR). Under månaden har energipriserna, vilka har setts som ett stort hot, fortsatt att sjunka vilket har gett bra stöd till marknaderna. Risken för en ordentlig lågkonjunktur har i och med det minskat och Europa som region är hittills i år en av de absolut starkaste med 9,3 % i avkastning.

Våra Aktiva Fondportföljer har likt sina jämförelseindex tappat under månaden. Det globala indexet MSCI World tappade 2,4 % mätt i svenska kronor. Defensiv och Balanserad backade något mer än sina index, Offensiv har gått ungefär lika med sitt och Tillväxt har presterat bättre än sitt jämförelseindex. Under månaden gjorde vi förändringar i alla portföljer och bytte ut ett antal fonder samt ändrade vikterna på några befintliga innehav.  Vill du veta mer om Fondmarknaden.se’s Aktiva Fondportföljer, klicka här .

Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.