Bankkrasch skrämde börsen ordentligt i mars.

Mars bjöd på en riktig berg-och-dalbana då hårda penningpolitiska signaler från centralbankerna fick marknadsräntorna att stiga i inledningen av månaden. Detta följdes av bankkrasch av tre mindre kända banker i USA som sedan smittade av sig till Europa. En mjukare ton från Federal Reserve samt en lägre räntehöjning än tidigare väntat fick räntorna att falla tillbaka och aktiemarknaden fick ordentlig fart.

Breda Stockholmsindex sjönk ganska kraftigt under inledningen av månaden, dels på grund av stigande marknadsräntor, men framförallt på grund av att indexet är relativt högt exponerat mot bankerna, som fick det tufft i sviterna av bankoron. När det är oroligt i banksektorn så handlas såklart också övriga sektorer och branscher ned av smittoeffekten. När den initiala bankoron lagt sig så sjönk marknadsräntorna ganska kraftigt och aktier fick ett rejält lyft. Stockholmsbörsen stängde därför månaden på endast minus 0,5 %.
I USA kraschade Silicon Valley Bank vilket startade en kedjeeffekt och två andra regionala banker följde efter. FED visade sig handlingskraftig och var tydlig i sitt budskap att detta inte skulle drabba spararna och vid behov skulle stöd ges. Investerarna skulle dock få klara sig själva och inte vänta sig samma stöd.

Den amerikanska centralbanken FED hade lite att fundera på inför sitt sammanträde. Kort innan hade som tidigare nämnts tre regionala banker kraschat. Många hade innan det förväntat sig en räntehöjning på mellan 0,5 – 1 %. På grund av marknadsläget försvann dock dessa förväntningar och marknaden väntade spänt på vad FED skulle göra. Det slutade med det mest rimliga, en höjning på 0,25 % och ett budskap om att bankkunderna inte ska oroa sig allt för mycket. Hade man höjt för mycket hade högt belånade banker suttit lite i klistret, och hade man inte höjt räntan alls hade nog marknaden blivit skrämd av att FED såg på bankkraschen med sådan rädsla. Det blev en bra mellanväg helt enkelt.

Bankrädslan smittade av sig i hela världen och bankaktier föll kraftigt på världens börser. Tydligast blev det kanske för Credit Suisse vars aktie kollapsade totalt. För att förhindra en så kallad ”bank run”, där bankkunder på bred front skyndar sig att ta ut sina pengar i rädsla, så satte sig Schweiziska myndigheter ned tillsammans med Credit Suisse och storbanken UBS och lyckades förhandla fram en lösning där UBS köpte Credit Suisse till ett riktigt vrakpris. Köpeskillingen landade på 3 miljarder euro, till skillnad från 30 miljarder euro som var marknadsvärdet 2020.

Den akuta bankkrisen
ser nu ut att vara undanröjd tack vara snabba och tydliga besked från berörda centralbanker och myndigheter, och faktum är att bankerna generellt sett står mycket starka just nu. Såklart finns undantag, men någon utbredd bankkris känns osannolikt.

Framåt så tror vi att räntemarknaden kommer ha fortsatt stor betydelse, vilket vi sett tydligt denna månad. Aktiemarknaden reagerar tydligt på marknadsräntornas rörelse, och får vi fortsatt sjunkande marknadsräntor så lär vi se en ökad riskaptit. När nuvarande räntehöjningscykel ska vända har vi försökt gissa tidigare, men vi tror fortfarande att toppen kommer nås under 2023, så den stora frågan är när första sänkningen sker. Kanske blir det redan under 2024, men det är bara spekulation. Inflationen är fortfarande hög, även om vi sett viss minskning på flera håll. Centralbankerna kommer inte kunna lätta räntetrycket förens man ser en tydlig stabilisering. Även om inflationen till mycket varit driven av energi och livsmedelspriser, så är även kärninflationen (dvs. inflation exkl. energi och livsmedel) fortsatt hög och behöver mer än halveras innan man befinner sig i närheten av inflationsmålet.

Våra Aktiva Fondportföljer har alla ökat i värde under månaden. Portföljerna Aktiv Defensiv, Aktiv Balanserad och Aktiv Offensiv har inte ökat i samma takt som sina jämförelseindex som gått väldigt starkt. Portföljerna avkastade dock bättre än breda stockholmsindexet som stängde månaden på minus 0,5 %. Aktiv Tillväxt gick marginellt bättre än sitt jämförelseindex. Vi har under månaden inte gjort några förändringar i portföljerna.

Vill du veta mer om Fondmarknaden.se’s Aktiva Fondportföljer, klicka här.

 

Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.