Än så länge håller marknaden emot

Börserna har gått åt lite olika håll under maj. Breda stockholmsindex sjönk med 1,6 procent samtidigt som både MSCI World och MSCI Emerging Markets steg kraftigt med 5 respektive 4,3 procent.  

Svensk ekonomi visar motståndskraft inom vissa områden, men skenet kan bedra. BNP steg under första kvartalet, och dessutom något mer än väntat. Lågkonjunkturen som det talats om lyser alltså med sin frånvaro. Å andra sidan så är hushållens optimism låg, vi har haft rekordhög räntehöjningstakt och fastighetsmarknaden är turbulent. En faktor som kan ha bidragit till BNP-tillväxten är att företag har byggt upp sina lager medan hushållens konsumtion fortsätter att sjunka. Ett annat svaghetstecken är att exporten varit starkare än importen, vilket indikerar på en svag konsumtionsvilja.

Omvärldens syn på den svenska ekonomin är mer negativ än vår egen. Det är framför allt den svenska fastighetsmarknaden som sänker förtroendet, vilket slår hårt på den svenska kronan. Riksbanken säger att man måste stärka förtroendet för den svenska ekonomin, och att det på sikt kommer stärka den svenska kronan.

De svenska bankerna som vi själva tycker står sig starka och är välkapitaliserade, och med nuvarande räntenivåer har mycket goda möjligheter till att stärka resultaten ytterligare, ses inte lika positivt på utifrån. Mycket kommer nog från en oro att bankernas stora utlåning mot fastighetssektorn kan slå hårt mot sektorn om det skulle bli någon form av fastighetskris.

Arbetsmarknaden i USA har stått sig starkt och när nya arbetsmarknadssiffror presenterades senast var de högt över förväntan. 339 000 nya jobb inom bygg-, varu- och tillverkningsindustrin mot väntade 195 000. Trots detta så steg arbetslösheten till 3,7 procent. Det finns också osäkerhetssignaler i arbetsmarknaden, bland annat att arbetad tid per anställd sjunker.

Centralbankerna har lite att fundera över inför nästa räntebesked. Inflationen är fortfarande hög, men samtidigt så börjar hushållen att få det tufft. Just nu förväntar vi oss att Riksbanken kommer höja med 0,25 procentenheter i juni. Innan dess ska Fed och ECB lämna sina räntebesked, vilket kan bli en indikator för hur Riksbanken kommer agera.

Amerikanska centralbanken Fed står och väger för tillfället. Inflationen är fortsatt hög och arbetsmarknaden stark, åtminstone i vissa parametrar. Marknaden har, som det ser ut nu, prisat in att man tar en paus och lämnar räntan oförändrad, för att sedan höja igen i juli. Den kommande inflationssiffran blir avgörande tror vi.

Det har skrivits mycket om USA:s skuldtak i media. Skuldtaket i USA är den maximala mängden pengar som regeringen kan låna under ett budgetår, och det som skedde nu var att man började närma sig det taket. Om kongressen inte ökar taket kan betalningar för exempelvis försvar, sjukvård och sociala förmåner bli inställda. Skuldtaket har höjts vid 78 tillfällen tidigare. Nu verkar kongressen ha kommit överens och krisen är undanröjd för denna gång.

Framåt så ser vi att osäkerheten är stor, inflationen kan komma att falla tillbaka snabbt varpå centralbankerna kommer gå lugnare fram. Detta skulle ge ett minskat tryck på hushållen och ekonomin i stort. Historiskt sett så brukar dock marknaden inte bottna förens recessionen har startat, och där är vi inte än. Vi tror fortsatt på att man ska vara investerad på börsen, men att det är viktigt att diversifiera riskerna genom att investera i olika regioner, sektorer och även tillgångsslag.Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Informationen och marknadssynen är hämtad från Max Matthiessens Marknadspuls som skrivs av Jon Arnell, CIO på Max Matthiessen, läs den här.