Höstvindarna drar in

Sommarstiljten uteblev, rapportsäsongen gav tvära kast och augusti förde med sig en förnyad oro för högre räntor under en längre tid. Nu står vi inför en säsongmässigt svag septembermånad där fokus ligger på kommande räntebesked och hopp om att vi nått räntetoppen. Inflationstakten fortsätter att avta och det mesta av ”räntejobbet” är gjort. Osäkerheten kvarstår dock då den sista inflationsnedgången kan bli tuff när vi befinner oss i en miljö där ekonomin svajar, både i Sverige och i Europa. Även USA, som sett starkt ut, visar upp sprickor i fasaden. Även om räntetoppen nu är mycket nära så är räntevapnet trubbigt vilket gör en finjustering av ekonomi svårt.


Den svenska ekonomin går från svaghet till svaghet med fallande tillväxt i andra kvartalet. Fallande nettoexport och lagerinvesteringar tynger samt att de svenska hushållens konsumtion var negativ för fjärde kvartalet i rad. Trots den mycket svaga kronan så visar exportproblematiken på att den globala efterfrågan på svenska varor och tjänster är låg.


Riksbanken har en svår väg att vandra nu när stora delar av inflationen beror på globala faktorer, vilka har fallit tillbaka, medan inhemska tjänsterelaterade delar verkar kvarstå, vilket lämnar kärninflationen besvärande hög. Inflation och svag krona kräver alltså räntehöjningar, medan ekonomin i helhet och hushållen ropar efter lättnader. Det gäller att Riksbankens balansgång under hösten är på topp.


Europa upplever likt Sverige en segdragen topp i inflationen i kombination med en svag ekonomisk utveckling. Vi lyfte tidigare europeiska aktier som en intressant möjlighet då den ekonomiska utvecklingen var bättre än befarat, värderingarna var attraktiva samt att vi såg stora kapitalinflöden. Detta gav delvis stöd, men den senaste tidens svaga makroekonomiska utveckling riskerar att pressa ned bolagsvinsterna, vilket i kombination med den uteblivna kinesiska återhämtningen gör att vi väljer att se på Europa med lite mer försiktighet.


I USA höll FED sitt årliga möte i Jackson Hole och trots höga förväntningar gavs inga klara besked. Inflationen går åt rätt håll, men ekonomin går lite hetare än förväntat. ”Vi har mer jobb att göra” sa Jerome Powell. Marknaden vill ha ledtrådar kring när räntorna kan tänkas sänkas, men gissningsvis på grund av att ekonomin i USA trots ränteläget tuffar på, vill FED inte lämna några tydliga besked. Men att toppen är nära är nog de flesta överens om. Två av de tydligaste styrketecknen i USA är arbetsmarknaden och som följd konsumenterna. Dock finns tecken på en avmattning och under den senaste tiden har den makroekonomiska utvecklingen varit mindre positiv och flertalet indikatorer befinner sig historiskt sett på recessionsnivåer.


Marknaden drivs tydligt av var räntetoppen förväntas vara och när första sänkningen kommer. Meningarna går isär men de flesta tror nog att det lär dröja till slutet av nästa år, men det finns vissa som tror att en sänkning kan komma redan under våren. Den breda förväntansbilden är dock att det blir en paus nu under hösten och att ny makrodata sen blir avgörande. Inflationen är som sagt på väg nedåt, framför allt i USA. I och med att effekten från räntehöjningar är eftersläpande så finns det goda skäl för FED att i september lämna räntan oförändrad och se vart man landar de närmsta månaderna.

Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. 

Informationen och marknadssyn är hämtad från Max Matthiessens Marknadspuls som skrivs av Jon Arnell, CIO på Max Matthiessen, läs den här .