Tysk inflation, svensk BNP samt amerikansk kärninflation bland veckans viktigaste nyheter

2024-05-31

Amerikansk_karninflation.png

Den preliminära inflationsstatistiken för Tyskland som släpptes under onsdagen visade att årstakten för inflationen ökat till 2,4 % i maj, jämfört med 2,2 % i de föregående två månaderna. Detta markerar den första ökningen av inflationen på fem månader och är i linje med förväntningarna. Uppgången drevs främst av högre priser på tjänster och livsmedel, medan priserna på varor sjönk något. Energipriserna fortsatte att falla.

Under torsdagen släppte Sverige de slutliga BNP-siffrorna för första kvartalet. Den svenska ekonomin visade en tillväxt på 0,7 % jämfört med föregående kvartal och överträffade förväntningarna rejält, vilket representerar en stark återhämtning från en negativ tillväxt på -0,1 % i fjärde kvartalet 2023. På årsbasis ökade BNP med 1,1 %. Tillväxten drevs främst av ökade investeringar och en stabilisering av konsumentutgifterna, vilket reflekterar en förbättrad ekonomisk aktivitet efter tidigare nedgångar.

För eurozonen släpptes under fredagen preliminära inflationsdata för maj. Den årliga inflationstakten i maj uppgick till 2,6 %, jämfört med föregående månads 2,4 %. Kärninflationen, som exkluderar volatila varor som mat och energi, steg något till 2,9 % från tidigare 2,7 %.

Högsta bidraget till den årliga inflationen kom från tjänster med en ökning på 4,1 %, följt av mat, alkohol och tobak med 2,6 %. Priserna på energi ökade med 0,3 %.

Senare under fredagseftermiddagen kom veckans kanske viktigaste datasläpp, USA:s slutliga siffra för kärninflationen (Core PCE) för april. På månadsbasis minskade inflationen till 0,2 % vilket är lägre än både föregående månads 0,3 %, samt marknadens förväntningar på 0,3 %. På årsbasis kom siffran in oförändrad, set vill säga 2,7 %, precis som föregående månad samt enligt förväntningarna. Den lägre än förväntat månatliga siffran är välkommen då den indikerar att inflationen börjar komma ned, samtidigt som årssiffran visar på stabilitet. Trots detta är det högst osannolikt att Fed sänker vid nästa möte i Juni. Även vid julimötet är sannolikheten låg, och en halv sänkning är inprisad först till septembermötet.

V. 23 Räntebesked från europeiska centralbanken ECB

  • Nästa veckas nyhetskalender inleds under måndagen med både kinesiskt och amerikanskt inköpschefsindex (PMI) för tillverkningssektorn.

  • Under tisdagen släpps amerikanska arbetsmarknadsdata i form av JOLT’s Job openings som visar antalet öppna tjänster på den amerikanska arbetsmarknaden. Träffsäkrare data kommer under fredagen i form av Non Farm Payrolls som visar antalet nyanställda utanför jordbrukssektorn i USA.

  • Onsdagen bjuder på mer amerikanskt inköpschefsindex, men denna gång för tjänstesektorn.

  • Nästa veckas största nyhet blir utan tvekan den europeiska centralbanken ECB:s räntebesked som släpps på torsdag klockan 14:15. Just nu pekar det mot att man kommer sänka räntan från nuvarande nivå på 4,5 % till 4,25 %.

Richard Kristoffersson, Portföljförvaltare & Produktspecialist

Max Matthiessen Värdepapper AB (”MMVP”) är ett värdepappersbolag med tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. MMVP är registrerat hos bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn. Innehållet i denna nyhetsnotis är av generell karaktär och tar inte hänsyn till din ekonomiska situation, ditt syfte med investeringar eller andra specifika behov och utgör därmed inte ett investeringsråd. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker. MMVP tar inte ansvar för den skada som kan uppkomma på grund av fel eller brister i den lämnade informationen. Åsikter och uttalanden i nyhetsnotisen, som kommer från för MMVP utomstående personer, delas inte nödvändigtvis av MMVP. Innehållet i nyhetsnotisen är skyddat av upphovsrätt och får inte kopieras, distribueras eller publiceras utan MMVP:s tillstånd.