Logga in   |  Bli kund

Arkiv

Visa fondnyheter från
 

Nyheter från fondbolagen

 • Nordea Fonder flaggar ned i Adapteo  

  Nordea Fonder flaggar ned i Adapteo

  Nordea Fonder har minskat sitt innehav i modulfastighetsbolaget Adapteo till 4,86 procent av kapitalet och 4,98 procent av rösterna i bolaget. Det framgår av ett flaggningsmeddelande.  Taggar:
  #industrials   #insider  

 • Handelsbanken Fonder flaggar ned i Afry/ÅF Pöyry  

  Handelsbanken Fonder flaggar ned i Afry/ÅF Pöyry

  Handelsbanken Fonder har sålt aktier i teknikkonsulten Afry, som formellt heter ÅF Pöyry, och äger därefter 6,26 procent av kapitalet och 4,66 procent av rösterna i bolaget. Det framgår av ett flaggningsmeddelande.  Taggar:
  #commercialservices   #industrials   #insider  

 • Handelsbanken Fonder flaggar upp i Scandi Standard  

  Handelsbanken Fonder flaggar upp i Scandi Standard

  Handelsbanken Fonder har ökat sitt innehav i kycklingbolaget Scandi Standard till 5,04 procent av kapitalet och rösterna i bolaget. Det framgår av ett flaggningsmeddelande.  Taggar:
  #consumergoods   #foods   #insider  

 • State Street sänker avgiften på ETF:er  

  State Street sänker avgiften på ETF:er

  State Street sänker avgiften på flera börshandlade fonder, ETF:er, under varumärket SPDR.

  Justeringen omfattar ETF:er som fokuserar på regioner. Förändringen äger rum från och med den 31 januari.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #etp   #mutualfunds  

 • Tellus Globala Investmentbolag ökade 2,44 procent i december  

  Tellus Globala Investmentbolag ökade 2,44 procent i december

  Fonden Tellus Globala Investmentbolag steg 2,44 procent i december. Under 2019 har fonden avkastat 35,22 procent, enligt senaste månadsrapporten.

  Fondens förvaltare har sedan i början av november haft en klart positiv syn på aktiemarknaden, som motiveras av att alltfler tecken börjat tyda på att konjunkturen bottnar ur under 2020 och därefter kan börja röra sig uppåt igen. Det nyligen signerade första handelsavtalet mellan USA och Kina kommer dessutom förmodligen göra att investeringsviljan bland företag åter kommer att öka. Vidare menar man att även om avtalet långt ifrån är något som återställer den globala handeln till hur det såg ut före handelskriget, är det i alla fall en början och för första gången på länge eskalerar konflikten inte längre utan går i motsatt riktning.

  "Vi har en fortsatt positiv syn på aktiemarknaden och kommer därmed sannolikt att öka andelen
  högbetabolag i portföljen, dvs bolag som rör sig mer än börsen. Vi ser som tidigare flera
  tecken på att den avmattande ekonomin når en botten under 2020 och att vi i den här cykeln
  inte kommer in i någon recession, utan endast en period med lägre tillväxt än normalt", kommenterar förvaltaren Jan Petersson om framtiden.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Tellus Midas ökade 6,2 procent i december - upp 26,5 procent 2019  

  Tellus Midas ökade 6,2 procent i december - upp 26,5 procent 2019

  Fonden Tellus Midas steg 6,2 procent i december. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 26,5 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  "Vi har alltsedan i början av november haft en klart positiv syn på aktiemarknaden i samband med att alltfler tecken börjat tyda på att konjunkturen bottnar ur under 2020 och därefter kan börja röra sig uppåt igen", kommenterar förvaltaren Jan Petersson.

  Petersson ser inte någon större risk i att konflikten mellan USA och Iran skulle vara något större hot för utvecklingen på de finansiella marknaderna. Fonden har under hösten ökat aktieandel i Tellus Midas och det fortsatte även under december. Många av innehaven hade en mycket god utveckling under månaden och framförallt de med en miljövänlig inriktning hade en mycket stark utveckling, vilket gjorde att Tellus Midas kom att utvecklas väsentligt bättre än den europeiska aktiemarknaden under månaden.

  Förvaltaren kommenterar marknadsläget idag.

  "Vi har en fortsatt positiv syn på aktiemarknaden och kommer därmed sannolikt att öka
  aktieandelen ytterligare. Vi ser som tidigare flera tecken på att den avmattande ekonomin når en
  botten under 2020 och att vi i den här cykeln inte kommer in i någon recession, utan endast en
  period med lägre tillväxt än normalt. Lägg till detta att vi nu har, i alla fall en första, överenskommelse mellan USA och Kina angående ett handelsavtal som också har signerats. "  Taggar:
  #mutualfunds  

 • DNB Health Care ökade 1,9 procent i december - upp 26,2 procent 2019  

  DNB Health Care ökade 1,9 procent i december - upp 26,2 procent 2019

  Fonden DNB Health Care steg 1,9 procent i december, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 1,1 procent. Fonden gav under 2019 en avkastning på 26,2 procent och var därmed sämre än index som ökade 30,1 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarna menar att drivkraften är hög och vinstutveckling för sjukvårdsbolag är stabil. Sektorn prissätts nu till rimliga nivåer och vi ser inga tecken på att vinsttillväxten kommer att avta, tvärtom. Under 2020 är det presidentval i USA och hälsa är som alltid en viktig fråga. Valspel kan leda till prisfluktuationer, men på längre sikt tror tror förvaltarna att valresultaten inte har så stor betydelse för branschen.

  "Bolag som utvecklar produkter som skapar värde för både patienter och vårdgivare kommer att kunna ta betalt för detta även i framtiden, oavsett politisk regim", kommenterar förvaltarna Eirik Hernes Larsen och Bendicte Kilander Bakke.

  "Vi tror på fortsatt konkurrenskraftig avkastning hjälpt av en hög innovationstakt, en åldrande befolkning, livsstilssjukdomar och ett stort investeringsbehov i tillväxtekonomier. Vår investeringsstrategi försöker fånga upp dessa trender utan att ta för hög risk"  Taggar:
  #mutualfunds  

 • DNB Teknologi oförändrad i december - uppgång på drygt 37 procent 2019  

  DNB Teknologi oförändrad i december - uppgång på drygt 37 procent 2019

  Fonden DNB Teknologi oförändrad under december, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 1,1 procent. Fonden gav under 2019 en avkastning på 37,4 procent och var därmed sämre än index som ökade 48,2 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Samsung Electronics och Vishay Intertechnology bidrog mest positivt till fonden under månaden. Samsung Electronics aktie hade en positiv utveckling efter förväntan av en återhämtning av NAND marknaden under andra halvåret av 2020. Vishay Intertechnology återhämtade sig i linje med den bredare halvledarsektorn.

  Orange och Vodafone tyngde fonden. Den franska telekomoperatören Orange aktie föll under månaden efter att bolaget på sin kapitalmarknadsdag presenterat en guidning för 2020 som låg något under förväntningarna. Vodafone föll under december på grund av rädsla för prisregleringar i Sydafrika.

  Förvaltarna Sverre Bergland, Anders Tandberg‐Johansen, Erling Thune och Erling Kise kommenterar:

  "Vi anser att det har gjorts för få investeringar inom IT‐ och telekominfrastruktur under de senaste åren, vilket utgör grunden för en god tillväxt i framtiden. Investeringsuniversumet är under ständig förändring och nya affärsmodeller utvecklas vilket skapar en solid grund för ett aktivt och opportunistiskt förhållningssätt i vårt aktieurval".  Taggar:
  #mutualfunds  

 • DNB Renewable Energy retail A ökade 11 procent i december - ökade 38 procent 2019 och gick in i E.on  

  DNB Renewable Energy retail A ökade 11 procent i december - ökade 38 procent 2019 och gick in i E.on

  Fonden DNB Renewable Energy retail A steg med 11 procent i december, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 7 procent. Fonden gav under 2019 en avkastning på 37,9 procent och var därmed sämre än index som ökade 47,3 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Den stora händelsen i december var återinförandet av ett incitamentsprogram för biodiesel i USA för perioden 2018‐2022, vilket av förvaltarna anses vara mycket viktigt för fondens största investering Renewable Energy Group. Det innebär att bolaget kommer att rapportera en stor
  positiv disponibel inkomst under det fjärde kvartalet. Detta är något som förvaltarna väntat på i mer än ett år.

  Fonden gick i december in i E.ON. Förvaltarna, Jon Sigurdsen och Christian Rom kommenterar:

  "Företaget har genomgått en betydande förändring under de senaste åren och är nu attraktivt positionerat för vinsttillväxt med stöd från förnybar energi. Accelerationen av förnybar energi och elektrifieringen av flottan, liksom energisparande åtgärder och avancerade kraftmätare kommer att driva en acceleration i investeringarna i bolagets nätverksdivision."  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Handelsbanken Fonder flaggar upp i Bonava  

  Handelsbanken Fonder flaggar upp i Bonava

  Handelsbanken Fonder har ökat sitt ägande i bostadsutvecklaren Bonava till 5,01 procent av kapitalet och 2,52 procent av rösterna i bolaget. Det framgår av ett flaggningsmeddelande.  Taggar:
  #insider   #realestate  

 • GodFond Sverige & Världen ökade 2,5 procent i december - upp 32 procent under 2019  

  GodFond Sverige & Världen ökade 2,5 procent i december - upp 32 procent under 2019

  Fonden GodFond Sverige & Världen steg 2,5 procent i december, vilket innebar en avkastning på 32 procent för helåret 2019. Det framgår av en månadsrapport.

  Globala aktier mätt som MSCI World i lokal valuta steg med hela 27 procent under 2019. Det är det bästa aktieåret sedan 2013, och året inleddes med en rekyleffekt efter korrigeringen i december 2018. Centralbankens helomvändning är enligt förvaltaren, Henrik Wold Nilsen, en viktig förklaring till uppgången eftersom tillväxten var negativt och därmed skulle ha inverkat negativt på resultatet. Detsamma gäller företagens intjäningstillväxt.

  Wold Nilsen kommenterar framtiden:

  "Framtidsutsikter I början av 2020 syns indikationer på att den globala industricykeln rör sig i rätt riktning och handelskriget verkar trappas ned, vilket gynnar aktieutvecklingen. Även den expansiva penningpolitiken ser ut att fortsätta. Det börja dock bli längesedan vi upplevde en ekonomisk krasch, vilket oroar många. Det krävs dock mer än att det var längesedan senast för en krasch att inträffa".  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Consensus Lighthouse Asset A minskade 0,7 procent i december  

  Consensus Lighthouse Asset A minskade 0,7 procent i december

  Fonden Consensus Lighthouse Asset A minskade 0,7 procent i december. Det innebar att fonden gav en avkastning på 7,93 procent för helåret 2019. Det framgår av en månadsrapport.

  December var en god månad för Stockholmsbörsen som helhet efter att Boris Johnson fått egen majoritet efter det brittiska valet samt att handelskonflikten mellan USA och Kina nått framsteg.

  Riksbanken höjde reporäntan till noll procent samtidigt som man lät räntebanan ligga kvar. Banken indikerar dessutom att räntan kommer ligga still fram till 2022.

  Förvaltaren kommenterar:

  "Själva höjningen fanns det många synpunkter på. Vi har svårt att dela upprördheten. Vi anser att minusränta är skadligt för ekonomin. Därutöver menar vi att det inte är en styrränta på -0,25 eller +0,25 som kommer att avgöra svensk ekonomisk utveckling."

  Fonden fortsatte att reducera riskerna i fonden under december månad. Aktieandelen uppgick per sista december till knappt 29 procent av fondens förmögenhet. De flesta av fondens innehav i hedgefonder fortsatte att leverera stabil avkastning med en låg volatilitet.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • AXA Rosenberg fonders Iggo's insight - möjlig start av  

  AXA Rosenberg fonders Iggo's insight - möjlig start av

  AXA Rosenberg fonders Chris Iggo skriver i fondbolagets Iggo's Insights om att man är försiktigt mer positiv.

  Enligt Iggo är nu mångas ögon på amerikanska bankernas resultat när de nu kommer presenteras avseende det fjärde kvartalet 2019. Om det visar sig att siffrorna kommer ut väl så menar man att de tär ett tecken på att ekonomin som helhet också mår bra.

  Centralbanker världen över hade stimulerande politik, men Storbritannien fick hålla tillbaka på grund av brexit-oron där en hård brexit var ett reellt orosmolnet.

  "Detta borde hjälpa den brittiska ekonomin och det finns redan tecken på att bostadsmarknaden upplever en "Boris Bounce". Inom den närmsta framtiden behöver investerare bara sitta lugn och se om ekonomisk data och bolagsvinster svarar till det globala ökade sentimentet. Värderingarna på marknaden förväntar mycket", kommenterar Chris Iggo.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Nordea Fonder börjar erbjuda hållbara fonder i Storbritannien  

  Nordea Fonder börjar erbjuda hållbara fonder i Storbritannien

  Nordea Fonder ska erbjuda hållbara fonder till investerare i Storbritannien. Det rapporterar AM Watch.

  Fonderna ska tillhandahållas via distributionsplattformarna Standard Life Wrap och Aviva.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders ökade 7,5 procent i december - upp 23,1 under 2019  

  Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders ökade 7,5 procent i december - upp 23,1 under 2019

  Fonden Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders steg 7,5 procent i december, vilket var i linje med fondens jämförelseindex som också steg 7,5 procent. För helåret summerades avkastningen för fonden till 23,1 procent jämfört med index som ökade 18,8 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Antalet innehav var per månadens slut 47 stycken. Under månaden ökade fonden i Samsung och minskade i Femsa.

  Fondens största innehav var per månadsskiftet TSMC, Alibaba, Samsung, Tencent och Lukoil. Fonden gynnades under månaden främst av innehav inom konsumentvaror, fastigheter och energi.

  Förvaltarna tror att den avmattning vi sett i tillväxten av ekonomin kommer ta slut snart. Detta tack vare centralbankernas stöd i kombination med att de politiska riskerna minskat.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Spiltan Fonder överväger att öka ägandet i Astra Zeneca - BN  

  Spiltan Fonder överväger att öka ägandet i Astra Zeneca - BN

  Spiltan Fonder överväger att fylla på med mer aktier i Astra Zeneca efter att nyligen ha tagit en post i läkemedelsjätten. Det har vd Erik Brandström uppgett till Bloomberg News.

  Bolaget lockar för att det överensstämmer med Spiltans strategi om diversifiering utan onödig risk. Astra beskrivs av Brandström mer som ett investmentbolag fast inom läkemedelssektorn.

  I intervjun avslöjade Spiltan-chefen att investeringar i banker och fastigheter inte gillas. Dessa sektorer undviks för att bolagens vinster är räntekänsliga.

  I Spiltans portfölj ingår bland annat Indutrade, AAK och Nibe. Fjolåret var bra för fondbolaget med en avkastning på 37 procent. Det totala förvaltade kapitalet är på cirka 65 miljarder kronor.  Taggar:
  #biotech   #healthcare   #lifescience   #mutualfunds   #pharmaceuticals   #stocks  

 • Case All Star ökade 1,5 procent i december  

  Case All Star ökade 1,5 procent i december

  Fonden Case All Star steg 1,5 procent i december. Under 2019 har fonden avkastat 10,4 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Fonden köpte under månaden i Volvo och Nordea.

  Förvaltaren, Andreas Rask, menar att riskaptiten i december eldades på av ett par avdramatiserande politiska händelser som fick aktiemarknaden att hålla tempot uppe ända in i mål. Boris Johnsson gick dessutom med stor majoritet vinnande ur parlamentsvalet i Storbritannien.

  "Geopolitisk oro är det ingen brist på och när USA attackerar och dödar Irans general Soleimanis kan vi alla läsa hur säkerhetsläget har blivit kraftigt försämrat. Vi får se om Iran kan nöja sig med sin hämndaktion eller om landet planerar ytterligare bombdåd varpå USA svarar med att slå ut oljekapacitet", kommenterar Rask.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Case Fair Play ökade 0,56 procent i december - andrahandsmarknaden stark i december  

  Case Fair Play ökade 0,56 procent i december - andrahandsmarknaden stark i december

  Case Fair Play ökade under december med 0,56 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondbolaget.

  Fondbolaget fattade under året beslut om att ändra förvaltningsfokus för Case Fair Play till högavkastande företagsobligationer. Fonden har sedan den 9 maj 2019, då fonden avyttrade aktierna och investerade i högavkastande företagsobligationer, levererat en avkastning om cirka 5,1 procent. En avkastning som förvaltarna är väldigt nöjda med.

  Förvaltaren Andreas Rask menar att efterfrågan i andrahandsmarknaden för högavkastande krediter har varit fortsatt stark i december. Han menar vidare att det är lite lagom risk-på-läget på marknaden i kombination med låga räntor som skapar ett gynnsamt klimat för just företagsobligationer med högre kuponger.

  "När kreditspreadarna har gått ihop ordentligt och marknaden inte längre handlar upp obligationerna i samma utsträckning, är det just underliggande kupongräntor som ska ta vid för att generera fortsatt avkastning. Kreditspreadarna för High Yield sjönk med 14 punkter under månaden. Den primära sidan för nya emissioner var fortsatt aktiv under den första halvan av månaden. I december har vi bland annat köpt i Bayport samt sålt i Ferratum", kommenterar Rask.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Case Safe Play ökade 0,38 procent i december - upp 5,4 procent under 2019  

  Case Safe Play ökade 0,38 procent i december - upp 5,4 procent under 2019

  Fonden Case Safe Play steg 0,38 procent i december. Under 2019 har fonden ökat 5,4 procent. Detta är 2,4 procent bättre än snittet av jämförbara fonder hos Morningstar. I kategorin för företagsobligationsfonder (Ränte - SEK obligationer, företag) ingår det 95 olika fonder och Safe Play har placerat sig bland dom 10 bästa under 2019. Det framgår av en månadsrapport.

  Fonden har slagit kategorins snitt sex år av de senaste sju åren.

  Bank och försäkringsbolag handlades fortsatt starkt mot slutet av året, vilket gynnade fonden.

  "Efter lite ökad riskvilja bland investerare steg den amerikanska och tyska 10-åringen med cirka 15 punkter vardera. Decembers första halva präglades annars av en fortsatt hög aktivitet vad gäller nya emissioner. Under månaden har vi bland annat köpt obligationer i Svensk Hypotekspension och Ahlström Munksjö", kommenterar förvaltaren Tom Andersson.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Marknadskommentar från IKCs chefsförvaltare  

  Marknadskommentar från IKCs chefsförvaltare

  Fondbolaget IKCs chefsförvaltare Inge Knutsson kommenterar marknadsläget för den gångna decembermånaden.

  Aktiemarknaderna reagerade positivt på att man nått framgångar inom handelskonflikten mellan USA och Kina. I frågan kom man fram till ett avtal gällande amerikansk jordbruk samt skydd av immateriella rättigheter. Detta avtalades i utbyte mot att USA avstår att införa ytterligare tullar samt att befintliga tullar halveras på kinesiska varor, till ett värde motsvarande 360 miljarder dollar.

  "I våra portföljer som allokerar mellan aktier och räntor låg vi överviktade i
  aktiemarknaderna i december. Under månaden viktades aktieexponeringen mot Sverige och USA upp medan aktieexponeringen mot tillväxtmarknader och Europa viktades ned. Vid årets slut låg vi överviktade i aktier", skriver förvaltaren om månaden.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Nordic Cross Stable Return ökade 1,76 procent i december - sålt EQT  

  Nordic Cross Stable Return ökade 1,76 procent i december - sålt EQT

  Fonden Nordic Cross Stable Return steg 1,76 procent i december. Under 2019 har fonden avkastat 5,4 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  "Under december månader såg vi framför allt en stark utveckling i fondens lång/kormandat och eventmandat. Båda dess mandat bidrog med drygt 100 punkter vardera till avkastningen. Det marknadsneutrala mandatet gav ett mindre minus på sex punkter, främst som ett resultat av
  spreaden lång Skanska/kort PEAB, då den senare aktien steg kraftigt under månaden", kommenterar ansvariga förvaltaren Ulf Strömsten.

  I lång/kort-mandatet kom det positiva bidraget främst från fondens långa positioner inom bank (SEB och SHB) och fastigheter (K2A och NP3), samt från Cellink. Det senare är ett bolag som är
  verksamt inom bioprinting, som av förvaltaren bedöms ha mycket goda tillväxtutsikter under 2020. Under månaden avyttrades hela innehavet i EQT och fonden realiserade därmed den uppgång på dryga 60 procent som varit sedan börsintroduktionen.  Taggar:
  #hedgefunds   #mutualfunds  

 • AGCM Asia Growth RC SEK ökade 5,3 procent i december - upp 36 procent under 2019  

  AGCM Asia Growth RC SEK ökade 5,3 procent i december - upp 36 procent under 2019

  Fonden AGCM Asia Growth RC SEK steg 5,3 procent i december. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 35,9 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Marknaden gynnades av framgångarna inom handelskonflikten mellan USA och Kina. Denna oro har länge spillt över på aktiemarknaden.

  Fondens största innehav är Alibaba. Bolaget har under året blivit listat i Hongkong och är per sista december 8,4 procent av fonden.

  Tencent och Samsung är därefter de största innehaven i fonden med vikter om 6,8 respektive 4,8 procent.

  Drygt en fjärdedel av fonden utgörs av kinesiska innehav, därefter sydkoreanska.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Captor Iris Bond vinner pris som årets räntefond  

  Captor Iris Bond vinner pris som årets räntefond

  Captor Iris Bond vinner pris som årets räntefond 2019.

  "Troligare med en sänkning än en höjning, men vi kommer nog inte se det under 2020", kommenterar förvaltaren räntan angående 2020.

  Priset delas ut av fondmarknaden.se  Taggar:
  #mutualfunds  

 • AXA Investment Managers (AXA IM) lanserar ny fond med Kina-fokus  

  AXA Investment Managers (AXA IM) lanserar ny fond med Kina-fokus

  AXA WF Framlington lanserar nya fonden All China Evolving Trends Fund. Den ska ha fokus på vad man kallar "det växande investerbara i Kina och utomlands".

  Axa lyfter fram flera anledningar till varför man tror på den kinesiska ekonomin. Den ökade förväntade livslängden, automation, den uppkopplade befolkningen, cleantech samt en ökande medelklass.  Taggar:
  #financials   #insurance   #mutualfunds  

 • AMF Pension minskar i Bonava  

  AMF Pension minskar i Bonava

  AMF Pension har minskat innehavet i bostadsutvecklaren Bonava med cirka 1,27 miljoner aktier och äger därefter 9,62 miljoner aktier. Det motsvarar 8,9 procent av kapitalet och 4,5 procent av rösterna, enligt ett flaggningsmeddelande.  Taggar:
  #insider   #realestate  

 • Amundi köper upp Sabadell Asset Management  

  Amundi köper upp Sabadell Asset Management

  Franska fondjätten Amundi meddelar att man köper 100 procent av spanska Sabadell Asset Management samtidigt som man signerar ett tioårigt distributionsavtal. Genom detta säger man sig öka närvaron i Spanien och på den europeiska marknaden. Köpet gjordes för 430 miljoner euro.

  Köpet motiveras av en bra kombination genom Banco Sabadells styrka inom retail och Amundis utbud av produkter.  Taggar:
  #financials   #ma   #mutualfunds  

 • Nystartade Fastighetsräntefonden Tessin spår ökad popularitet  

  Nystartade Fastighetsräntefonden Tessin spår ökad popularitet

  Fastighetsräntefonden Tessin 1 spår ökad popularitet i kommande emissioner, där nya andelsägare erbjuds köpa in sig i fonden. Det presenterade Bengt Lindblad, grundare och vd på bolaget bakom fonden, Alfakraft.

  Fonden startade i höstas och har enligt Lindblad haft en exponentiell ökning av inflöden sedan start. I dagsläget har fonden 16 olika investeringar och förvaltar 50 miljoner kronor, efter att fyra emissioner är gjorda till fonden.

  Fondens innehav är projekt från crowdfundingplattformen Tessin och innehaven har en löptid på mindre än två år.

  Nu har fonden en snittränta på 10,26 procent. Dessutom säger Lindblad att avkastningen för januari är "upp en del" jämfört med tidigare månader.  Taggar:
  #mutualfunds   #realestate  

 • Fonderna som vann årets fond av Fondmarknaden.se  

  Fonderna som vann årets fond av Fondmarknaden.se

  Fondmarknaden.se delade under tisdagskvällen ut priser för årets fonder, i totalt 13 kategorier.

  Utmärkelsen Årets Fonder 2019 utses bland de 1 800 fonder som finns hos Fondmarknaden.se och tilldelas inom 10 fondkategorier samt Årets fond, Årets fondbolag och Årets nykomling.

  10 fondkategorier.
  Årets Räntefond: Captor - Iris Bond
  Årets Hedgefond: PriorNilsson - Idea
  Årets Branschfond: OPM - Listed Private Equity
  Årets Sverigefond: SEB - Sverigefond Småbolag Chans/Risk
  Årets Nordenfond: DNB - Grönt Norden
  Årets Europafond: Fidelity - European Dynamic Growth Fund
  Årets Nordamerikafond: ODIN Fonder – USA
  Årets Tillväxtmarknadsfond: Schroders - Emerging Europé
  Årets Japanfond: Jupiter - Japan Select
  Årets Globalfond: ODIN Fonder - Global

  3 ytterligare kategorier
  Årets Nykomling: TIN Fonder - Core Ny Teknik
  Årets Fond: SEB - Sverigefond Småbolag Chans/Risk
  Årets Fondbolag: ODIN Fonder  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Odin Fonder vinner priset som årets fondbolag 2019  

  Odin Fonder vinner priset som årets fondbolag 2019

  Norska kapitalförvaltaren Odin Fonder har tagit hem ett pris som årets fondbolag 2019.

  "Vi har väldigt mycket på gång" kommenterar man i sitt tacktal och nämner att man nyss startat en nordisk small cap-fond son lanserades i slutet av 2019.

  Priset delas ut av fondmarknaden.se.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • SEB Sverigefond småbolag Chans/Risk vinner pris som årets fond  

  SEB Sverigefond småbolag Chans/Risk vinner pris som årets fond

  SEB Sverigefond småbolag Chans/Risk vinner pris som årets fond 2019.

  Fonden vann även priset som årets Sverigefond.

  Priset delas ut av fondmarknaden.se.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Core ny teknik vinner pris som årets nykomling 2019  

  Core ny teknik vinner pris som årets nykomling 2019

  Core ny teknik vinner priset som årets nykomling 2019.

  "När man träffar småbolag hela tiden blir man själv väldigt smittad och vill själv starta bolag", kommenterar förvaltarna flytten från Swedbank Robur till att driva eget fondbolag.

  Förvaltarna uppger i en kommentar till huruvida det är mer fonder på gång att fondbolagets namn Tin fonder indikerar att det kommer fler fonder, men att det inte finns några konkreta planer på ytterligare fonder just nu.

  Priset delas ut av fondmarknaden.se.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Odin Global vinner pris som årets Globalfond 2019  

  Odin Global vinner pris som årets Globalfond 2019

  Odin Global vinner pris som årets Globalfond för 2019.

  Förvaltarens största hot är stigande räntor. I övrigt ser man ljust på framtiden.

  Odin Global C uppger vidare att man har 60 000 globala bolag att välja mellan när man gör investeringar. Fokus ligger enligt förvaltaren på att hitta de fina bolagen.

  Priset delas ut av fondmarknaden.se.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Jupiter Japan Select vinner pris som årets Japanfond 2019  

  Jupiter Japan Select vinner pris som årets Japanfond 2019

  Jupiter Japan Select vinner pris som årets Japanfond för 2019.

  Fonden förvaltas av två personer baserad i London.

  "Vi försöker jobba med koncentrerade portföljer", kommenterar bolaget sin förvaltningsstrategi.

  Priset delas ut av fondmarknaden.se.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Schroders Emerging Europe vinner priset som årets Tillväxtmarknadsfond 2019  

  Schroders Emerging Europe vinner priset som årets Tillväxtmarknadsfond 2019

  Schroders Emerging Europe vinner priset som årets Tillväxtmarknadsfond för 2019.

  Fondens representant nämner länder som Polen och Ryssland som intressanta områden. Förvaltningen drivs från London, med analytiker på de lokala marknaderna.

  Priset delas ut av fondmarknaden.se.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Odin USA vinner pris som årets Nordamerikafond 2019  

  Odin USA vinner pris som årets Nordamerikafond 2019

  Odin USA vinner pris som årets Nordamerikafond för 2019.

  "Vi fokuserar på bolag som har starka marknadspositioner och kan växa strukturellt", kommenterar förvaltaren som sitter i Oslo.

  "Vi hoppas att det värderingarna kan stiga lika mycket som förra året, men det är inte lika sannolikt", fortsätter förvaltaren i en utblick inför 2020.

  Priset delas ut av fondmarknaden.se.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Fidelity European Dynamic Growth vinner pris som årets Europafond 2019  

  Fidelity European Dynamic Growth vinner pris som årets Europafond 2019

  Fidelity European Dynamic Growth tar hem priset som årets Europafond för 2019.

  Priset delas ut till fonden för andra året i rad för denna kategori.

  Priset delas ut av fondmarknaden.se.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • DNB Grönt Norden vinner pris för årets Nordenfond 2019  

  DNB Grönt Norden vinner pris för årets Nordenfond 2019

  DNB Grönt Norden vinner pris för årets Nordenfond för 2019.

  "Vi försöker hålla en strategi om att: välja bort så kallade svarta bolag och sedan välja in så kallade gula bolag. När dessa är slut tar vi även in så kallades gula bolag",, kommenterar en representant från bolaget utvecklingen under fjolåret.

  Priset delas ut av fondmarknaden.se.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • SEB Sverigefond Småbolag Chans/Risk vinner pris för årets Sverigefond 2019  

  SEB Sverigefond Småbolag Chans/Risk vinner pris för årets Sverigefond 2019

  SEB Sverigefond Småbolag Chans/Risk vinner pris för årets Sverigefond för 2019.

  "Jag tror att det blir svårt att slå förra året i år", kommenterar förvaltaren gällande fondens goda avkastning under 2019.

  "Det kanske är så att vi ska prisa in den låga räntorna även inom andra sektorer än fastigheter", svarar han på gällande den starka utvecklingen för fastigheter under förra året.
  Framgången under fjolåret förklaras av att man lyckades att inte "gå på några större minor".

  Priset delas ut av fondmarknaden.se.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • OPM Listed Private Equity vinner pris som årets branschfond 2019  

  OPM Listed Private Equity vinner pris som årets branschfond 2019

  OPM Listed Private Equity vinner pris som årets branschfond för 2019.

  "Många av våra förvaltare hoppas att det blir lite skakigt, det är då det går som allra bäst för oss", kommenterar förvaltaren angående det goda 2019.

  Vidare tror förvaltaren att utvecklingen i portföljbolagen kan gynna fonden framöver.

  Priset delas ut av fondmarknaden.se.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Captor Iris Bond vinner pris som årets räntefond  

  Captor Iris Bond vinner pris som årets räntefond

  Captor Iris Bond vinner pris som årets räntefond 2019.

  "Troligare med en sänkning än en höjning, men vi kommer nog inte se det under 2020", kommenterar förvaltaren räntan angående 2020.

  Priset delas ut av fondmarknaden.se  Taggar:
  #mutualfunds  

 • PriorNilsson Idea vinner pris som årets hedgefond  

  PriorNilsson Idea vinner pris som årets hedgefond

  PriorNilsson Idea vinner pris som årets hedgefond för 2019.

  "Det var en väldigt stark början på året 2019, det hade vi inte riktigt väntat. Vi hade en försiktig allokering i början av året", kommenterar förvaltarna året som gick.

  Vidare varnar förvaltarna för "stora kast" för fastighetsbolag, som dragit upp under 2019.

  Priset delas ut av fondmarknaden.se.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Globala fondförvaltare allt mer optimistiska om tillväxten - Bank of Americas fondenkät  

  Globala fondförvaltare allt mer optimistiska om tillväxten - Bank of Americas fondenkät

  De globala fondförvaltarna har inte på närmare två år varit mer optimistiska om globala BNP-tillväxten än vad de är i dag. Samtidigt är deras kassaandel på den lägsta nivå sedan 2013.

  Det framgår av Bank of Americas månatliga enkät bland 249 fondförvaltare med en total förvaltning på 739 miljarder dollar.

  I studien har frågan ställts om vad förvaltarna tror om tillväxten framöver. Här sköt andelen som tror på förbättrad tillväxt upp med 7 procentenheter till 36 procent.

  På måndagen släppte IMF ekonomiska prognoser som visade att tillväxten väntas öka i år jämfört med 2019, samtidigt som prognoserna var lägre än vad som förutspåddes i oktober.

  Den stora skillnaden för de globala utsikterna är handelsavtalet mellan USA och Kina. Ekonomer ser också en fördröjd effekt av sänkt styrränta från Federal Reserve samt hjälp också från ECB till årets tillväxt.

  Undersökningen visar att förvaltarnas kassaposition ligger kvar på 4,2 procent, vilket är tredje månaden i följd. Inte sedan mars 2013 har nivån varit lägre.

  Gällande allokeringen för globala aktier steg andelen övervikt med en procent till netto 32 procent, vilket är den högsta nivån på 17 månader.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Swedbank Robur Fonder flaggar upp i Afry/ÅF Pöyry  

  Swedbank Robur Fonder flaggar upp i Afry/ÅF Pöyry

  Swedbank Robur Fonder har ökat sitt innehav i teknikkonsulten Afry, som formellt heter ÅF Pöyry, till 6,82 procent av kapitalet och 5,08 procent av rösterna i bolaget. Det framgår av ett flaggningsmeddelande.  Taggar:
  #commercialservices   #industrials   #insider  

 • UBS säljer majoritetsägandet i Fondcenter till Clearstream  

  UBS säljer majoritetsägandet i Fondcenter till Clearstream

  UBS säljer majoritetsägandet i sitt dotterbolag UBS Fondcenter till Clearstream, ett bolag inom Deutsche Börse.

  UBS Fondcenter är en B2B fonddistributionsplattform. Det nya bolaget kommer att ha 230 miljarder dollar under förvaltning.

  Affären väntas slutföras under det andra halvåret. UBS bedömer att affären ger en engångsvinst om 600 miljoner dollar.  Taggar:
  #bank   #financials   #ma   #mutualfunds  

 • Blackstone får 16 miljarder dollar i förvaltat kapital inom energisektorn i och med ny fond  

  Blackstone får 16 miljarder dollar i förvaltat kapital inom energisektorn i och med ny fond

  Finansjätten Blackstone tar in över 3,9 miljarder dollar till ny fond och får därmed ett sammanlagt förvaltat kapital inom den globala energisektorn på 16 miljarder dollar. Det rapporterar ekonomitidningen Realtid.  Taggar:
  #financials   #privateequity  

 • Indexfond slår aktivt förvaltad i fyra av sex fall för Sverigefonder  

  Indexfond slår aktivt förvaltad i fyra av sex fall för Sverigefonder

  När Dagens Industri har tittat på fondbolag som erbjuder både aktivt förvaltade fonder och indexfonder har indexalternativen överpresterat i fyra av sex fall. Man har valt att titta på breda Sverigefonder med minst tio års historik.

  Länsförsäkringar sticker ut genom att vara det fondbolag där den aktivt förvaltade fonden tydligt överpresterat sin egen indexfond under de senaste tio och fem åren. Förvaltningen av den aktiva, Länsförsäkringar Sverige Aktiv, sköttes fram till mars 2017 av Lannebo fonder.

  Mätt på de senaste tio åren har Handelsbankens aktiva alternativ legat i linje med den passivt förvaltade, medan det i fallen med Swedbank Robur, Nordea, Danske Bank och SEB gått sämre i de aktiv förvaltade Sverigefonderna.  Taggar:
  #financials   #mutualfunds  

 • Arden X ökade 2,5 procent i december - MTG steg 7 procent  

  Arden X ökade 2,5 procent i december - MTG steg 7 procent

  Fonden Arden X steg 2,5 procent i december, vilket medför att fonden sedan årsskiftet har avkastat 16,6 procent. Det framgår av en årsrapport från fondens förvaltare Stefan Westin.

  I en marknadskommentar skriver förvaltaren att Riksbanken höjde räntan till 0 procent, Boris Johnson vann det brittiska valet samt USA och Kina kom överens om ett fas-1 avtal.

  Westin skriver inledningsvis att man är nöjda med året och avkastningen på 16,6 procent och ser nu med stora förhoppningar på 2020. I årsrapporten kommenterar Westin det viktigaste som hänt varje månad 2019.

  Fonden bytte under februari månad strategi till att endast investera i bolag verksamma inom eSport, spelutvecklare, underleverantörer till dessa samt en del kasino- och bettingbolag. Vidare under mars månad tog man beslutet att endast fokusera på eSport och avyttrade bolag inom kasino- och betting.

  Under maj månad sjönk fonden med 6 procent efter att handelskriget mellan Kina och USA varit i stort fokus vilket påverkade marknaderna negativt.

  Fondens kräninnehav, MTG, har varit i fokus under året. Bland annat ändrades riktkursen i september till 120-130 kronor. Under december månad steg MTG 7 procent.

  Fondens tre största innehav per utgången av månaden var MTG, Take-Two Interactive och Nvidia med portföljvikterna 6,5, 5,3 respektive 5,2 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Pacific Precious ökade 6,6 procent i december - avkastat 23,6 procent 2019  

  Pacific Precious ökade 6,6 procent i december - avkastat 23,6 procent 2019

  Fonden Pacific Precious ökade 6,6 procent i december och summerar därmed 2019 med en total avkastning på 23,6 procent, vilket är fondens bästa år sedan start 2016. Det framgår av en månadsrapport.

  "Portföljen har utvecklats starkt men med tvära kast under perioden och oftast gått som starkast när börsen vänt ned och därmed fungerat som en bra försäkring i en bred portfölj", skriver förvaltaren Mattias Gromark i en kommentar.

  Trots en stark börshöst har ädelmetallerna utvecklats relativt starkt och det tror Gromark kan fortsätta om nuvarande återhämtning i konjunkturen återigen planar ut, vilket kommer kräver mer stimulanser.

  Hecla Mining, Fortuna Silver Mines och Pan American Silver var fondens främsta bidragsgivare under månaden.

  Inget innehav utvecklades negativt, men sämst presterande var Agnico Eagle Mines, DB Phy Gold och Royal Gold.

  Fondens tre största exponeringar var per utgång av månaden mot guld, PM Mining och PM Royalty med vikterna 27, 20 respektive 20 procent.  Taggar:
  #hedgefunds   #mutualfunds  

 • Pacific Explorer Dynamic ökade 5,1 procent i december - positivt bidrag från Cosan  

  Pacific Explorer Dynamic ökade 5,1 procent i december - positivt bidrag från Cosan

  Fonden Pacific Explorer Dynamic ökade 5,1 procent i december och summerar därmed 2019 med en avkastning på 18,3 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  I en marknadskommentar skriver förvaltaren Mattias Gromark att handelskriget mellan USA och Kina som präglade 2019 har tyngt en del av fondens konsumentrelaterade kinainnehav.

  "Kina kämpar med baksmällan från de stora stimulanserna efter 2008-krisen samtidigt som man känner av handelstullarna från USA, men även så klart den våg av demonstrationer som präglat Hongkong en stor del av året", beskriver Gromark.

  Kina och många andra tillväxtländer har nu ökat stimulanserna och sänkt sina reservkrav för att återigen stimulera ekonomin. Ryssland har under året lyckats undvika nya sanktioner från väst och därmed, något under radarn, blivit en starkt presterande marknad.

  Cosan steg 27,7 procent och var fondens främsta bidragsgivare under månaden. Andra positiva bidragsgivare var Banco Bradesco och Naspers.

  Samtidigt tyngdes avkastningen av Check Point Software, Tencent Music och XACT Bear2.

  De tre största innehaven i fonden var per utgång av månaden Tencent Holdings, Autohome och AIA Group med portföljvikterna 6,6, 5,5 respektive 5,5 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Pacific Multi Asset ökade 4,2 procent i december - 2019 bästa året sedan fondens start  

  Pacific Multi Asset ökade 4,2 procent i december - 2019 bästa året sedan fondens start

  Fonden Pacific Multi Asset ökade 4,2 procent i december och summerar därmed 2019 med en avkastning på +15,2 procent. Året blev därmed det bästa för fonden sedan sin start 2016 . Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltaren Mattias Gromark skriver i en kommentar att året som gått präglats främst av handelskriget mellan USA och Kina. Marknaden svängde från en djup pessimism till att under hösten återhämta sig och bli allt mer optimistisk.

  "Sett till portföljens utveckling under året så var det defensiva innehav inom reala tillgångar som gick absolut bäst nämligen ädelmetaller och fastigheter. De svagaste innehaven återfanns inom
  framtidsområden som bio tech, clean tech och consumer tech", kommenterar Gromark.

  Canadian Solar, Irobot och Umicore var fondens främsta bidragsgivare under månaden.

  Samtidigt tyngdes avkastningen av Qualys, Proofpoint och Inutitive Surgical.

  Per utgången av månaden hade fonden sin största marknadsexponering om 52 procent mot Precious, följt av Real Assets på 16 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • OPM Listed Private Equity ökade 1,6 procent i december - Bästa PPM-globalfonden 2019 (R)  

  OPM Listed Private Equity ökade 1,6 procent i december - Bästa PPM-globalfonden 2019 (R)

  (I föregående version stod det i rubriken att fonden minskade i december, korrekt är att den ökade)

  Fonden OPM Listed Private Equity steg 1,6 procent i december. Under 2019 har fonden avkastat 49,3 procent och är därmed bättre än indexet Red Rocks Global LPE Index TR SEK som har ökat 42,1 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Högst avkastning under månaden hade Naspers, Oakley och Pantheon med 13, 12 respektive 9,2 procent.

  Förvaltaren menar att Nordamerika under 2019 totalt sett varit den bästa regionen och att fondbolag var den strategi som levererade högst avkastning. Han menar att förutom hög avkastning beror framgången dels på det stora intresset från investerare vilket leder till stora inflöden till nya fonder och därmed ökade vinster, dels på ändring av bolagsstatus från ”partnership” till ”corporation”, vilket gör att fler kan investera i aktierna.

  Under året har fonden investerat i Oakley, APAX, Intermediate och Prosus och sålt av Electra.

  "Vi är fortsatt positiva till private equitys möjligheter att leverera god avkastning jämfört med andra tillgångsslag. Underliggande bolag utvecklas i god takt överlag och private equitys aktiva ägarmodell med fokus på lönsamhetsförbättringar och tillväxt har alla goda möjligheter att fortsätta leverera hög värdetillväxt. När perioder med marknadsturbulens inträffar räknar vi med att man kommer ta tillvara på de intressanta investeringsmöjligheter som uppstår", kommenterar förvaltaren om framtiden.

  OPM Listed Private Equity toppar avkastningslistan över globalfonder hos Premiepensionsmyndigheten för 2019. Detta med 10,2 procentenheter bättre avkastning jämfört med den näst bästa globalfonden i listan.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • PriorNilsson Idea ökade 2 procent i december - ökat i Novo Nordisk  

  PriorNilsson Idea ökade 2 procent i december - ökat i Novo Nordisk

  Fonden PriorNilsson Idea ökade 2 procent i december och har därmed avkastat totalt 18 procent under 2019. Det framgår av en månadsrapport.

  Klövern, Nyfosa Fastigheter och John Mattson var fondens främsta bidragsgivare under månaden.

  "Idea har under månaden ökat exponeringen mot läkemedelsbolag samt minskat exponeringen mot fastighetsbolag, telekommunikationsbolag och byggbolag", kommenterar fondförvaltarna.

  Innehaven i Hexpol och Diös har minskats medan man ökat i Novo Nordisk.

  Fonden har avyttrat Kungsleden, Karnov Group och Gränges

  Nettoexponeringen mot aktier var vid årsskiftet plus 49,9 procent.

  Fondens tre största innehav per utgången av månaden var Skanska, Novo Nordisk och Klövern med portföljvikterna 5,7, 5,6 respektive 4,2 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • PriorNilsson Smart Global minskade 0,8 procent i december - Spectris Plc fortsatt största innehavet  

  PriorNilsson Smart Global minskade 0,8 procent i december - Spectris Plc fortsatt största innehavet

  Fonden PriorNilsson Smart Global minskade 0,8 procent i december, mot jämförelseindexet som steg 0,7 procent. Under 2019 avkastade fonden 28,2 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  VF Corp, Nike och Sanofi var fondens främsta bidragsgivare under månaden.

  Under månaden erhölls utdelningar från bland annat VF Corp, Coloplast, Pepsico, WP Carey och Illinois Tool Works.

  Vid årsskiftet stod konsumentvaror som största sektor för 22,9 procent av fondens exponering, följt av verkstadsindustri på 11 procent.

  Fondens tre största innehav per utgången av månaden var Spectris, Chubb och Pentair med portföljvikterna 1,6, 1,5 respektive 1,5 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • PriorNilsson Yield ökade 0,2 procent i december - positivt bidrag från Fastpartner, HiQ och Akelius D  

  PriorNilsson Yield ökade 0,2 procent i december - positivt bidrag från Fastpartner, HiQ och Akelius D

  Fonden PriorNilsson Yield ökade 0,2 procent i december medan jämförelseindexet utvecklades marginellt negativt. Under 2019 avkastade fonden 1,6 procent, vilket var bättre än indexet som backade 0,4 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Långa positioner i Fastpartner, HiQ och Akelius D var fondens främsta bidragsgivare under månaden.

  Samtidigt tyngdes avkastningen av innehav i Ericsson, Telia och från korta positioner i fastighetsbolagen Wallenstam och Fabege.

  Nettoexponeringen mot aktier vid årsskiftet var plus 3,8 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • PriorNilsson Realinvest ökade 4,4 procent i december - sålt innehaven i Peab, DFDS och Serneke Group.  

  PriorNilsson Realinvest ökade 4,4 procent i december - sålt innehaven i Peab, DFDS och Serneke Group.

  Fonden PriorNilsson Realinvest ökade 4,4 procent i december, vilket var bättre än jämförelseindexet som steg 3,6 procent. Under 2019 har fonden avkastat 42,1 procent. Det framgår av en månadsrapport. Klövern, John Mattson och Nyfosa Fastigheter var fondens främsta bidragsgivare under månaden. Under månaden ökades exponeringen mot fastighets, telekommunikations och skogsbolag samt minskades mot byggbolag. "På bolagsnivå har fonden ökat i Telia, Stora Enso, Entra och Castellum samt minskat i Bonava och JM samt sålt innehaven i Peab, DFDS och Serneke Group", kommenterar fondförvaltarna. Vid månadsskiftet var fastighetssektorn den största exponeringen med 43,6 procent, följt av skogsindustri på 17,6 procent. Fondens tre största innehav per utgången av månaden var Telia, SCA och John Mattson med portföljvikterna 9,7, 9,5 respektive 6,7 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • PriorNilsson Sverige Aktiv ökade 4,4 procent i december - ökat exponeringen mot finansbolag, investmentbolag och läkemedelsbolag  

  PriorNilsson Sverige Aktiv ökade 4,4 procent i december - ökat exponeringen mot finansbolag, investmentbolag och läkemedelsbolag

  Fonden PriorNilsson Sverige Aktiv ökade 4,4 procent i december, vilket var bättre än jämförelseindexet som steg 3,6 procent. Under 2019 avkastade fonden 28,8 procent. Det framgår av en månadsrapport. Klövern, Nordea och SEB var fondens främsta bidragsgivare under månaden. "Sverige Aktiv har under månaden ökat exponeringen mot finansbolag, investmentbolag och läkemedelsbolag samt minskat exponeringen mot fastighetsbolag och telekommunikationsbolag", skriver fondförvaltarna. Innehaven i Skanska, Nordea, Investor och Novo Nordisk har ökats. Samtidigt minskade man i Ericsson, Hexpol och Nyfosa. Fonden har avyttrat Trianon, Fastpartner och Fabege. Fondens tre största innehav per utgången av månaden var Skanska, Klövern och Novo Nordisk med portföljvikterna 6,8, 5,7 respektive 5,4 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Fastighetsbolagen gick bättre än många vågat hoppats under 2019 - PriorNilsson fonder  

  Fastighetsbolagen gick bättre än många vågat hoppats under 2019 - PriorNilsson fonder

  PriorNilsson fonder summerar avslutningen på 2019 med ett riktigt starkt december för börsen och en fastighetssektor som utvecklades starkt. Det skriver förvaltaren PO Nilsson i ett månadsbrev till sina andelsägare.

  "En sektor som gick starkare än de flesta vågat hoppas på var fastighetsbolagen. Investeringskapital som jagar reala tillgångar i denna lågräntemiljö som vi befinner oss i är enorma", kommenterar PO Nilsson.

  Ett undantag till den starka avslutningen på året var Ericsson som backade efter rykten om att bolaget guidat ner sitt resultat för det fjärde kvartalet hos analytiker i London. Ericsson dementerade ryktena men aktiekursen har haft det tungt sedan dess.

  PO Nilsson ser inför 2020 att den globala konjunkturen inte kommer försämras så kraftigt som man oroat sig tidigare. Men en oro finns för att estimaten för vissa konjunkturkänsliga bolag är lite för positiva.

  "Vi går in i år 2020 med en marknad som tror att handelsavtalet mellan USA och Kina kommer att skrivs under, att Brexit får en ände och att likviditeten i aktiemarknaden förblir god. Med andra ord ett nytt glatt 20-tal står framför oss?", avslutar PO Nilsson med.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Pareto Global Corporate Bond ökade 0,7 procent i december - deltog i emissioner av Ahlström Munksjö och iLOQ  

  Pareto Global Corporate Bond ökade 0,7 procent i december - deltog i emissioner av Ahlström Munksjö och iLOQ

  Räntefonden Pareto Global Corporate Bond A ökade 0,7 procent i december och summerar därmed 2019 med en avkastning på 4,1 procent. Det framgår av en månadsrapport. Fondförvaltarna Stefan Ericson och Mathias Lundmark skriver i en kommentar att fonden lyckats generera bra avkastning trots motvind på flera fronter under 2019. Två starka trender under året var marknadens fokus på ESG och den ökande andelen investment grade obligationer i euro som erbjöd negativ avkastning. Under månaden har fonden minskat innehaven i en del obligationer till fördel för andra. "Vi har skalat ner i en del obligationer som gått väldigt starkt under månaden, som Kotkamills, Grupo Antolin och Eurofins. Vi ökade i UPM Kymmene och Scan Global, där vi ser fortsatt stark potential", beskriver förvaltarna. På köpsidan deltog fonden i emissioner utgivna av Ahlström Munksjö och iLOQ. iLOQ är ett teknologibolag inom säkerhetssystem som förvaltarna anser har en väldigt stor potential i kombination med en stark ESG profil. Fondens tre största innehav per utgången av månaden var Upm Kymmene, Iqvia och Scan Global med portföljvikterna 3,3, 3,0 respektive 2,8 procent.  Taggar:
  #fixedincome   #macro   #mutualfunds  

 • Pareto Global B ökade 0,3 procent i december - ser fortsatt stark vinsttillväxt under 2020  

  Pareto Global B ökade 0,3 procent i december - ser fortsatt stark vinsttillväxt under 2020

  Fonden Pareto Global B ökade 0,3 procent i december och summerar därmed 2020 med en totala avkastning på 36,6 procent. Jämförelseindexet steg under samma period 34,8 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Fondförvaltarna Andreas Sørbye, Ole Jørgen Grøneng Nilsen och Johnar Håland skriver i en kommentar att 2019 års avkastning speglar den starka vinsttillväxten i fondens portföljbolag.

  "Det kraftiga fallet i värderingen av portföljen under 2018 vändes förra året. I slutet av 2019 värderades portföljen till samma multiplar som i början av 2018", beskriver förvaltarna.

  Microsoft, Discover Financial Services, Schneider Electric, ÅF Pöyry och Prudential Plc var under månaden fondens främsta bidragsgivare.

  Trots att värderingen av aktiemarknaden har stigit något tror förvaltarna fortsatt på en stark vinsttillväxt under 2020.

  "Vi förväntar oss att den starka vinsttillväxten kommer att fortsätta 2020 med en normaliserad takt på cirka tio procent per aktie", kommenterar förvaltarna.

  Fondens tre största innehav per utgången av månaden var Microsoft, Prudential Plc och Schneider Electric med portföljvikterna 6,8, 6,6 respektive 5,2 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Carnegie Micro Cap ökade 5,5 procent i december - avkastade 44,4 procent 2019  

  Carnegie Micro Cap ökade 5,5 procent i december - avkastade 44,4 procent 2019

  Fonden Carnegie Micro Cap steg 5,5 procent i december. Årsavkastningen 2019 slutade på 44,4 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Viktor Henriksson. Främsta bidragsgivare var Addnode, Stillfront och Catena. Tyngde avkastningen gjorde Byggmax, Bulten och Bergman & Beving. Nytt innehav i fonden är Sdiptech som steg 13 procent i december. Bolaget hade en olycklig start som ett börsnoterat bolag där de inledande kvartalsrapporterna inte var speciellt bra. Däremot har bolaget efter hand återskapat marknadens förtroende förvaltaren ser värderingen av aktien som tilltalande. Fonden har även tagit in Vostok New Ventures som ett nytt innehav. "Bolagets innehav utvecklas väl och ser onekligen mycket intressanta ut. Bolaget har en stark historik av värdeskapande", skriver Henriksson om Vostok New Ventures. Concentric genomförde under månaden en uppdatering av bolagets verksamhet inom elektrifiering vilket beskrivs som intressant. Aktien steg med 9 procent under månaden. Fondens tre största innehav per utgången av månaden var Knowit, Stillfront och Addnode med portföljvikterna 8,5, 7,1 respektive 6,2 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Carnegie Corporate Bond A ökade 0,31 procent i december - deltagit i tre emissioner  

  Carnegie Corporate Bond A ökade 0,31 procent i december - deltagit i tre emissioner

  Fonden Carnegie Corporate Bond A steg 0,31 procent i december. Avkastningen 2019 för fonden landade på 4,12 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Niklas Edman och Maria Andersson. Förvaltarna beskriver december som en händelserik månad präglat av att man sett breda inköpschefsindex vända upp samtidigt som handelssamtalen mellan Kina och USA gått framåt. Vidare fick Johnson majoritet i det brittiska valet ,vilket minskat osäkerheten kring Brexit. "Aktier noterade nya rekordnivåer samtidigt som kreditmarginaler fortsatte att sjunka. Under början av månaden fortsatte primärmarknaden sitt höga tempo men aktiviteten började så sakteliga avta veckan innan jul för att istället lämna utrymme för välbehövd reflektion av året som gått, och funderingar kring förväntningar över hur 2020 kommer att utvecklas", skriver förvaltarna. Fonden deltog i emissioner från bland annat Ahlström-Munksjö, Cegal och Assemblin. Man var även med och refinansierade Cabonlines obligation. "Givet stora prisuppgångar på krediter under 2019 så bedömer vi att avkastningen under 2020 bör förväntas komma från underliggande kuponger snarare än fortsatt sjunkande kreditmarginaler", avslutar de. Fondens tre största emittenter per utgången av månaden var Heimstaden, SBB och B2 Holding med portföljvikterna 2,8, 2,7 respektive 2,6 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Carnegie Rysslandsfond ökade 5 procent i december - steg 45,1 procent 2019  

  Carnegie Rysslandsfond ökade 5 procent i december - steg 45,1 procent 2019

  Fonden Carnegie Rysslandsfond steg 5 procent i december. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 45,1 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Fredrik Colliander. Inledningsvis skriver förvaltaren att Rysslands ekonomi har förbättrats under året. Bland annat steg produktionen med 3,1 procent under oktober och det ser ut att bli ännu bättre för det fjärde kvartalet jämfört med det tredje. "Inflationen har också fortsatt att falla vilket möjliggjorde ännu en räntesänkning från centralbanken, denna gång med 25 punkter till 6,25 procent. Fler sänkningar är att vänta även under 2020", skriver Colliander. OPEC+ kommer sänka produktionen med 500 000 fat per dag under 2020 vilket kan ge stöd för oljepriset och gynna Ryssland. "Gazprom kom, som väntat, med ett ganska svagt resultat för tredje kvartalet. Priset på naturgas har under den senaste tiden befunnit sig i en svacka", fortsätter han. Lukoil är i inledningen av att införa en ny klimatstrategi. Bolaget planerar att vara klimatneutrala 2050. Om de lyckas med detta kommer de bli det första ryska oljebolaget som blir klimatneutralt. Fondens tre största innehav per utgången av månaden var Sberbank, Gazprom och Surgutnefteg med portföljvikterna 9,6, 9,5 respektive 7,6 procent.  Taggar:
  #commodities   #energy   #mutualfunds   #oil  

 • Carnegie Sverigefond ökade 3,1 procent i december - avkastade 35,1 procent 2019  

  Carnegie Sverigefond ökade 3,1 procent i december - avkastade 35,1 procent 2019

  Fonden Carnegie Sverigefond steg 3,1 procent i december. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 35,1 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Simon Blecher. Börsåret 2019 avslutades med en stark december där Stockholmsbörsen steg ett par procent vilket innebär att året blev det bäst på flera år. Uppgången i december leddes, för ovanlighetens skull, av bankerna. "Den enkla förklaringen är att marknaden handlade upp de aktier som gått sämst under fjolåret, vilket ofta sker i slutet av ett år när folk börjar spekulera i ”kommande års vinnare” ", skriver förvaltaren. Electrolux omstrukturerade in USA-verksamhet och tog kostnad för detta i december vilket medföljde att kursen föll. I och med nedgången ökade fonden innehavet i Electrolux något. Investor, Holmen och Lifco var fondens främsta bidragsgivare under månaden. Fondens tre största innehav per utgången av månaden var Investor, Holmen och Volvo med portföljvikterna 8,6, 7,5 respektive 6,4 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Carnegie Total ökade 1,7 procent i december - avkastning på 21,6 procent 2019  

  Carnegie Total ökade 1,7 procent i december - avkastning på 21,6 procent 2019

  Fonden Carnegie Total steg 1,7 procent i december. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 21,6 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare.

  Förvaltarna skriver i en marknadskommentar att börsåret 2019 avslutades starkt. Världens aktiemarknader har uppvisat breda uppgångar under hela året, präglat av en minskad rädsla för global recession i kombination med ökad stimulans från centralbankerna.

  Sedan 2009 har den svenska börsen stigit 217 procent inklusive utdelningar, vilket innebär en genomsnittlig årsavkastning på 12 procent.

  Av fondens aktiefonder presterade Carnegie Småbolagsfond och Carnegie Rysslandsfond bäst med uppgångar på 5,9 respektive 4,9 procent.

  Av räntefonderna utvecklades Carnegie High Yield Select bäst, som steg 0,7 procent.

  Fondens tre största innehav per utgången av månaden var Carnegie Corporate, Carnegie Sverigefond Bond och C WorldWide Global Eq Ethical med portföljvikterna 19, 18 respektive 17 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Carnegie Småbolagsfond ökade 6 procent i december - Fenix Outdoor steg 28 procent  

  Carnegie Småbolagsfond ökade 6 procent i december - Fenix Outdoor steg 28 procent

  Fonden Carnegie Småbolagsfond steg 6 procent i december. Avkastningen för 2019 landade på 34,3 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Viktor Henriksson. Månadens främsta bidragsgivare var Fenix Outdoor, som har Fjällräven som sitt viktigaste varumärke, som steg 28 procent under månaden. "Fenix Outdoor är ett spännande bolag med framtiden för sig. Bolaget friluftsinriktning gynnas av ett ökat fokus på såväl hälsa som miljö", skriver Henriksson. Fjällräven beskrivs som ett urstarkt varumärke, men bolaget har även andra spännande varumärken. Negativt är att bolaget haft it- och logistikproblem som haft en negativ påverkan på försäljningen. Fonden spår en god vinsttillväxt för 2020 och beskriver aktien som lågt värderad. Även Concentric gynnade fondens avkastning under månaden, som steg 9 procent. Negativa bidrag kom från Millicom, Byggmax Group och Poolia. Medicinteknikbolaget Arjo är ett nytt innehav i fonden. Bolaget, som är en avknoppning från Getinge, har ett tydligt lönsamhetsfokus och förvaltaren tror på en bra lönsamhetstillväxt. Fondens tre största innehav per utgången av månaden var Atrium Ljungberg, Atrium Ljungberg och Scandi Standard med portföljvikterna 9, 7,7 respektive 6,4 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Carnegie Strategifond ökade 2,4 procent i december - avkastning på 27,1 procent 2019  

  Carnegie Strategifond ökade 2,4 procent i december - avkastning på 27,1 procent 2019

  Fonden Carnegie Strategifond steg 2,4 procent i december. Avkastningen 2019 slutade på 27,1 procent för fonden. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare John Strömgren.

  Avkastningen 2019 beskrivs som extraordinärt för en blandfond. Av enskilda innehav sticker Holmen och Lifco som positiva bidragsgivare.

  Förvaltaren skriver i en marknadskommentar att positiva besked kom från handelssamtalen mellan Kina och USA kring ett fas-1 avtal. Vidare verkar det som det blir en någorlunda ordnad brexit i och med Tories framgångar i parlamentsvalet.

  Vidare höjde riksbanken styrräntan från -0,25 till 0 procent, vilket bidrog till att den svenska kronan stärktes.

  Nytt innehav i fonden är Entra, som är ett norsk fastighetsbolag.

  Innehaven i Securitas och Volvo ökades.

  Fondens tre största aktieinnehav per utgången av månaden var Investor, Holmen och Lifco med portföljvikterna 6,4, 5,3 respektive 4,7 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Carnegie Global ökade 1,2 procent i december - nytt innehav i fonden är Franklin Covey  

  Carnegie Global ökade 1,2 procent i december - nytt innehav i fonden är Franklin Covey

  Fonden Carnegie Global steg 1,2 procent i december. Avkastningen 2019 landade på 24,2 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Mikael Tarnawski-Berlin.

  Årets främsta bidragsgivare 2019 var Moody’s, Qualitas och Ryman Healthcare med uppgångar på 80, 70 respektive 63 procent.

  Innehaven som tyngde avkastningen mest 2019 var Alliance Data Systems, Prosus och Franklin Covey som backade 20, 12 respektive 8 procent.

  Ryman Healthcare, Alphabet och Qualitas Control var fondens främsta bidragsgivare under månaden.

  Nytt innehav i fonden är Franklin Covey som säljer företagsutbildningar.

  "Anledningen till att vi investerade var att FC är i slutskedet i omställningen från att sälja enstaka kurser till årligt återkommande utbildningspaket", kommenterar förvaltaren.

  Fondens tre största innehav per utgången av månaden var Alphabet, Kkr & Co samt Ryman Healthcare med portföljvikterna 9,1, 7,6 respektive 7,4 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Carnegie Asia ökade 3,5 procent i december - avkastningen 2019 landade på +21,2 procent  

  Carnegie Asia ökade 3,5 procent i december - avkastningen 2019 landade på +21,2 procent

  Fonden Carnegie Asia steg 3,5 procent i december. Fondens avkastning 2019 landade på +21,2 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Gunnar Påhlson. Förvaltaren skriver inledningsvis att året präglats av en balansgång mellan svagare ekonomi och åtgärder för att stimulera ekonomin. Viktigaste händelser beskrivs vara att FED sänkte räntan samt handelskriget mellan Kina och USA som skapat oro på världens börser. "De asiatiska börserna handlades upp under månaden när riskaptiten ökade som ett resultat av att Kina och USA nu är överens om ett handelsavtal, ”fas ett”", skriver Påhlson. Handelsavtalet innebär kortfattat att Kina ska köpa spannmålsprodukter av USA och att USA inte ska höja importtullarna på kinesiska varor. Taiwan Semiconductors, Samsung Electronics och Alibaba var fondens främsta bidragsgivare under månaden. Sunny Optimal tyngde avkastningen. Fonden har avyttrat Samsung SDI, Central Pattana, CP All i Thailand, HDFC Corp och Hota Industries i Taiwan Nyinvesteringar gjordes i Xiaomi Corp och Sunny Optical. Vidare ökade man innehavet i Samsung Electronics. Fondens tre största innehav per utgången av månaden var Taiwan Semiconductors, Samsung och Hfdc Bank med portföljvikterna 9,4, 8 respektive 5,4 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Lannebo Mixfond Offensiv ökade 2,6 procent i december - avyttrat Husqvarna  

  Lannebo Mixfond Offensiv ökade 2,6 procent i december - avyttrat Husqvarna

  Fonden Lannebo Mixfond Offensiv steg 2,6 procent i december, vilket var i linje med fondens jämförelseindex som också steg 2,6 procent. Avkastningen för 2019 landade på 27,7 procent och är därmed bättre än index som ökade 25,8 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Charlotta Faxén och Peter Lagerlöf. Inledningsvis skriver förvaltarna att världens börser fortsatte stiga under årets sista månad till nya rekordnivåer. Uppgången var bland annat drivet av att USA och Kina kommit överens om en första del i handelsavtalet. I Sverige var bästa sektorerna olja och gas, medan de sämsta var telekom och teknologi. "Det är dags att summera börsåret 2019 och det kan konstateras att det blev klart starkare än vad de flesta trodde. Som så ofta tidigare hörde de nordiska börserna till de starkare i världen och då särskilt de mindre bolagen. Drivkrafter för börsen har varit de låga räntorna, att konjunkturen inte har försvagats så mycket som befarat och att det den senaste tiden har kommit allt fler tecken på konjunkturstabilisering", skriver förvaltarna. Bravida, NIBE Industrier och SSAB var fondens främsta bidragsgivare under månaden. Kindred, Boliden och Electrolux tyngde avkastningen. Innehaven i Tryg A/S, Kinnevik och Alfa Laval ökades under månaden. Samtidigt minskade man i Sandvik, Hemfosa FC191209 och Securitas. Fonden har avyttrat Husqvarna. Fondens tre största innehav per utgången av månaden var Astra Zeneca, Novo Nordisk och Pandox med portföljvikterna 4,7, 4,6 respektive 4,5 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Lannebo Sverige ökade 2,9 procent i december - Nordea, Swedbank och ABB bland vinnarna  

  Lannebo Sverige ökade 2,9 procent i december - Nordea, Swedbank och ABB bland vinnarna

  Fonden Lannebo Sverige steg 2,9 procent i december, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 3,5 procent. Avkastningen 2019 landade på 21,8 procent vilket är sämre än index som ökade 35 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Martin Wallin och Robin Nestor. Förvaltarna skriver i en marknadskommentar att världens börser steg under årets sista månad till nya rekordnivåer. Den viktigaste makrohändelsen som drev marknaden var att USA och Kina kommit överens om en första del i handelsavtalet. I Storbritannien vann de konservativa vilket tyder på ett utträde ur EU den 31 januari. Riksbanken höjde styrräntan från negativt territorium till 0 procent. FED höll räntan oförändrad. Nordea, Swedbank och ABB var fondens främsta bidragsgivare under månaden med uppgångar på 12, 12 respektive 7 procent. "Nordea förvärvade SG Finans från Société Générale för 575 miljoner euro. SG Finans erbjuder finansieringslösningar för utrustning inom sektorer som transport, jordbruk och medicin", skriver förvaltarna. Electrolux, Ericsson och Loomis tyngde avkastningen under månaden. Innehaven i Volvo, SEB och Ericsson ökades. Samtidigt minskade man i Handelsbanken, Industrivärden och Investor. Fondens tre största innehav per utgången av månaden var Nordea, Volvo och H&M med portföljvikterna 7, 6,6 respektive 6,6 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Lannebo Komplett ökade 2,5 procent i december - avkastade 19 procent 2019  

  Lannebo Komplett ökade 2,5 procent i december - avkastade 19 procent 2019

  Fonden Lannebo Komplett steg 2,5 procent i december, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 0,8 procent. Fondens avkastning 2019 landade på 19 procent och är därmed bättre än index som ökade 13,5 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Karin Haraldsson och Peter Lagerlöf. Förvaltarna skriver inledningsvis att årets sista månad visade på starka uppgångar efter att USA och Kina kommit överens om en första del i handelsavtalet. I Sverige var de starkaste sektorerna olja och gas, medan de svagaste var teknologi och telekom. "Det är dags att summera börsåret 2019 och det kan konstateras att det blev klart starkare än vad de flesta trodde. Som så ofta tidigare hörde de nordiska börserna till de starkare i världen och då särskilt de mindre bolagen. Drivkrafter för börsen har varit de låga räntorna, att konjunkturen inte har försvagats så mycket som befarat och att det den senaste tiden har kommit allt fler tecken på konjunkturstabilisering", skriver förvaltarna. Inköpschefsindex för industri i Europa sjönk något under månaden. I USA är konjunkturen fortsatt stark med en ökning i sysselsättningen. Den svenska kronan stärktes något under månaden. Riksbanken höjde styrräntan från negativt territorium till 0 procent. FED höll räntan oförändrad. Lannebo Europa Småbolag och Lannebo Småbolag var fondens främsta bidragsgivare under månaden med uppgångar på 5,7 respektive 5,2 procent. På räntesidan utvecklades Lannebo High Yield och Lannebo Corporate Bond positivt. Fondens tre största innehav per utgången av månaden var Lannebo High Yield, Lannebo Corporate Bond och Lannebo Småbolag med portföljvikterna 17,1, 16,9 respektive 10,4 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Lannebo High Yield Allocation ökade 0,3 procent i december - avkastade 5 procent 2019  

  Lannebo High Yield Allocation ökade 0,3 procent i december - avkastade 5 procent 2019

  Fonden Lannebo High Yield Allocation steg 0,3 procent i december, vilket medför att fonden avkastade 5 procent 2019. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Katarina Ponsbach Carlsson och Karin Haraldsson. "För att summera året var det god utveckling på den nordiska företagsobligationsmarknaden, efter en svag avslutning på 2018. Många nya bolag var ute på kapitalmarknaden och emitterade obligationer och på den svenska marknaden var det rekordvolymer i emitterat kapital. Det var bra inflöden i företagsobligationsfonder under året vilket är en bidragande faktor till den höga efterfrågan", skriver förvaltarna inledningsvis. Räntorna har under året varit fortsatt låga och konjunkturen har inte försvagats så mycket som marknaden trott. Den största händelsen under månaden var att USA och Kina kom överens om en första del i handelsavtalet. Det kommer dock dröja innan hela avtalet är undertecknat. Den svenska kronan stärktes något under månaden. Riksbanken höjde, i enlighet med förväntningarna, styrräntan från negativt territorium till 0 procent. Fonden deltog inte i några emissioner under månaden. Innehaven i MST, European Energy och Wallenius Willhelmsen ökades något. Både kredit- och räntedurationen behölls oförändrade. Fondens tre största innehav per utgången av månaden var SEB, Ocean Yield och United Camping med portföljvikterna 5,1, 2,9 respektive 2,9 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Lannebo Corporate Bond A ökade 0,15 procent i december - slog index 2019  

  Lannebo Corporate Bond A ökade 0,15 procent i december - slog index 2019

  Fonden Lannebo Corporate Bond A steg 0,15 procent i december, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 0,07 procent. Avkastningen 2019 för fonden landade på 3,66 procent och gick därmed bättre än index som har ökade 1,42 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Katarina Ponsbach Carlsson och Karin Haraldsson. "För att summera året var det god utveckling på den nordiska företagsobligationsmarknaden, efter en svag avslutning på 2018. Många nya bolag var ute på kapitalmarknaden och emitterade obligationer och på den svenska marknaden var det rekordvolymer i emitterat kapital. Det var bra inflöden i företagsobligationsfonder under året vilket är en bidragande faktor till den höga efterfrågan", skriver förvaltarna inledningsvis. När det kommer till räntorna har de varit fortsatt låga under året. Konjunkturen har inte försvagats så mycket som marknaden förväntat sig. Den största makrohändelsen under året var att Kina och USA kom överens om en första del i handelsavtalet. Däremot kommer det dröja innan ett fullständigt avtal är undertecknat. Under månaden stärktes den svenska kronan något. Riksbanken höjde styrräntan från -0,25 till 0 procent, vilket var i linje med marknadens förväntningar. FED håll räntan oförändrad. Fonden deltog inte i några emissioner under månaden. Innehaven i Cargotec, Bilia och Telia ökades något. Kreditdurationen per utgången av månaden var 3,1 år, vilket innebär att den är oförändrad. Räntedurationen låg på 1,8 år. Fondens tre största innehav per utgången av månaden var Castellum, Color Group och DNB Bank med portföljvikterna 6,7, 4,1 respektive 3,6 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Lannebo Europa Småbolag A SEK ökade 5,7 procent i december - avkastade 35,6 procent 2019  

  Lannebo Europa Småbolag A SEK ökade 5,7 procent i december - avkastade 35,6 procent 2019

  Fonden Lannebo Europa Småbolag A SEK steg 5,7 procent i december, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 3,3 procent. Avkastningen 2019 landade på 35,6 procent vilket är något bättre än index som avkastade 35,1 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Carsten Dehn och Ulrik Ellesgaard. Förvaltarna skriver inledningsvis att världens börser avslutade 2019 med ännu en stark månad. Småbolagsindex gick klart bättre än storbolagsindex. Den starka uppgången för småbolag 2019 beskrivs vara minskade geopolitiska risker, stöd från ECB och positiva konjunktursignaler. Volution och Arrow var fondens främsta bidragsgivare under månaden. Volution steg utan att några företagsspecifika nyheter presenterades. Arrow steg 27 procent under månaden efter att man presenterat planer på att ta in kapital från investerare. IMA och Interpump tyngde avkastningen under månaden. "Bolagets resultat för det tredje kvartalet var svagare än väntat vilket fick aktien att sjunka med 6 procent under månaden. Orsaken till det svaga kvartalsresultatet har att göra med läkemedelsdivisionen som hade en sämre intäktsmix i kvartalet vilket vi bedömer vara en tillfällig svacka", skriver förvaltarna om IMA. Fonden ökade innehavet i Corestate efter en placing. Samtidigt minskade man innehaven i Tecan, AAK och Bakkafrost. Fondens tre största innehav per utgången av månaden var Volution Group, Grenke och Interpump Group med portföljvikterna 4,7, 4,3 respektive 4,1 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Lannebo Teknik Småbolag ökade 3,5 procent i december - gick bättre än index 2019  

  Lannebo Teknik Småbolag ökade 3,5 procent i december - gick bättre än index 2019

  Fonden Lannebo Teknik Småbolag steg 3,5 procent i december, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 0,4 procent. Fondens avkastning för 2019 slutade på 5 procent och är därmed bättre än index som ökade 2,8 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Johan Nilke och Helen Broman. Förvaltarna skriver inledningsvis att världens börser fortsatte att stiga under årets sista månad efter att Kina och USA kommit överens om en första del i handelsavtalet. Konjunktursignalerna i Europa var något svagare där bland annat inköpschefsindex för industrin sjönk. FED lämnade räntan oförändrad, medan Riksbanken höjde räntan från -0,25 till 0 procent. Data Respons, Mycronic och Sinch var fondens främsta bidragsgivare under månaden. Starkast kursutveckling hade Sinch, Mycronic och Data Response med uppgångar på 24, 17 respektive 17 procent. "Sinch fortsatte den starka utvecklingen från november. Bolaget anställde i slutet av november en ny produktchef med lång erfarenhet av produktutveckling och innovation inom Microsoft. I början av december återupptog också Carnegie Sinch till bevakning och släppte en analys med köprekommendation", skriver förvaltarna. Upland Software och Nepa tyngde avkastningen. Upland Software har haft en svag utveckling sedan man rapporterade sämre resultat än väntat i kvartalsropprten som släpptes i november. Även Nepa sjönk efter att ha kommit med en kvartalsrapport som var sämre än väntat. Fondens tre största innehav per utgången av månaden var Data Respons, Ping Identity Holding och BTS Group med portföljvikterna 3,3, 3,1 respektive 3,1 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Lannebo Sverige Plus ökade 3 procent i december - avkastade 22,3 procent 2019  

  Lannebo Sverige Plus ökade 3 procent i december - avkastade 22,3 procent 2019

  Fonden Lannebo Sverige Plus steg 3 procent i december, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 3,5 procent. Avkastningen 2019 landade på 22,3 procent och är därmed sämre än index som ökade 35 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Martin Wallin och Robin Nestor. Förvaltarna skriver i en marknadskommentar att fler av världens börser nådde nya rekordnivåer drivet av bland annat positiva signaler från handelssamtalen mellan Kina och USA. I Storbritannien höll man nyväl där de konservativa vann vilket talar för ett utträde 31 januari 2020. Riksbanken höjde styrräntan från -0,25 till 0 procent. Nordea, Swedbank och ABB var fondens främsta bidragsgivare under månaden med uppgångar på 12, 12 samt 7 procent. "Organisationsförändringar pågår i Swedbank och VD Jens Henriksson presenterade en ny ledningsgrupp samt en ny enhet med ansvar för arbetet kring de aktuella utredningarna gällande penningtvätt. Kursen i ABB steg då aktiemarknaden fortsatte handla upp cykliska aktier på förväntningar om förbättrad konjunktur", skriver förvaltarna. Nordea förvärvade SG Finans från Société Générale för 575 miljoner euro. Electrolux, Ericsson och Loomis tyngde avkastningen under månaden. Innehaven i Volvo, SEB och Ericsson ökades något. Samtidigt minskade man innehaven i Handelsbanken, Industrivärden och Investor. Fondens tre största innehav per utgången av månaden var Nordea, Volvo och H&M med portföljvikterna 7,1, 6,8 respektive 6,7 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Lannebo Mixfond ökade 2 procent i december - slog index 2019  

  Lannebo Mixfond ökade 2 procent i december - slog index 2019

  Fonden Lannebo Mixfond steg 2 procent i december, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 1,7 procent. Årsavkastningen 2019 landade på 21,9 procent och är därmed bättre än index som har ökade 17,2 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Charlotta Faxén och Peter Lagerlöf. Förvaltarna skriver inledningsvis att världens börser fortsatte stiga under årets sista månad efter att USA och Kina kommit överens om en första del i handelsavtalet. I Sverige var starkaste sektorerna olja och gas, medan de svagaste var teknologi och telekom. Riksbanken höjde styrräntan under månaden från -0,25 till 0 procent vilket bidrog till att den svenska kronan stärktes något. FED behöll räntan oförändrad. Bravida, NIBE Industrier och SSAB var fondens främsta bidragsgivare under månaden. Kindred, Boliden och Electrolux tyngde avkastningen. "Det är dags att summera börsåret 2019 och det kan konstateras att det blev klart starkare än vad de flesta trodde. Som så ofta tidigare hörde de nordiska börserna till de starkare i världen och då särskilt de mindre bolagen. Drivkrafter för börsen har varit de låga räntorna, att konjunkturen inte har försvagats så mycket som befarat och att det den senaste tiden har kommit allt fler tecken på konjunkturstabilisering", skriver Faxén och Lagerlöf. Innehaven i Tryg A/S, Kinnevik och Alfa Laval ökades under månaden. Fonden har minskat innehaven i Husqvarna, Hemfosa FC191209 och Securitas. "Vi är försiktigt positiva till börsen och räknar med en fortsatt uppgång den närmaste tiden, även om vi inte räknar med en lika stark start på börsåret 2020 som vi såg 2019", avslutar förvaltarna. Fondens tre största innehav per utgången av månaden var AstraZeneca, Novo Nordisk och Pandox med portföljvikterna 3,7, 3,6 respektive 3,4 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Lannebo Småbolag Select ökade 4,2 procent i december - Vaisala steg 15 procent årets sista månad  

  Lannebo Småbolag Select ökade 4,2 procent i december - Vaisala steg 15 procent årets sista månad

  Fonden Lannebo Småbolag Select steg 4,2 procent i december, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 5,2 procent. Avkastningen för 2019 slutade på 33,3 procent och är därmed sämre än index som har ökade 43,2 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Mats Gustafsson och Hjalmar Ek. I en marknadskommentar skriver förvaltarna att börsåret 2019 avslutade med ännu en positiv månad drivet av förbättrade konjunkturindikatorer. Även räntenivån som låg på en bra nivå bidrog positivt till börsen som helhet och fastighetssektorn. Det finska mätteknikföretaget Vaisala var fondens främsta bidragsgivare under månaden som steg 15 procent. Under månaden höjde man sin resultatprognos för 2019. Även Mycronic gav positiva bidrag under månaden efter att man fått in en order på en maskin för bildskärmstillämpningar. Bland övriga bolag som steg under månaden återfinns Lagercrantz Group, Alimak Group och Beijer Ref. Fagerhult och Nordic Entertainment tyngde avkastningen. Innehavet i Adapteo ökades något eftersom man ser värderingen som attraktiv. Fonden minskade innehaven i Nordic Entertainment Group och Bravida något. "Med börsen på rekordnivå intar vi en försiktig inställning när vi blickar in i det nya året. Om höstens börs- och fastighetseufori håller i sig kommer fonden sannolikt få svårt att hänga med. Vårt ledord i förvaltningen är som alltid: god avkastning med ett rimligt risktagande", skriver förvaltarna. Fondens tre största innehav per utgången av månaden var OEM International, Securitas och Fagerhult med portföljvikterna 9, 6,4 respektive 5 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Lannebo Småbolag ökade 5,5 procent i december - steg 40,4 procent 2019  

  Lannebo Småbolag ökade 5,5 procent i december - steg 40,4 procent 2019

  Fonden Lannebo Småbolag steg 5,5 procent i december, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 5,2 procent. Årsavkastningen 2019 för fonden landade på 40,4 procent och är därmed sämre än index som har ökade 43,2 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Johan Ståhl och Hjalmar Ek. Förvaltarna skriver inledningsvis att börsen fortsatte stiga under årets sista månad. Bland annat steg Stockholmsbörsen steg 3,5 procent. Två viktiga händelser under december var handelssamtalen mellan Kina och USA samt Brexit som gick i rätt riktning. De 20 senaste åren har Stockholmsbörsen endast vid två tillfällen utvecklats bättre än vad den gjort 2019. Det ena året var 1999 som beskrivs som IT-bubblans början. Det andra året var 2009 då börsen rekylerade från nedgången 2008. Riksbanken höjde räntan från -0,25 till 0 procent. Tidigare i år deltog fonden i EQT:s börsnotering och har sedan dess utvecklats med 50 procent. Fonden har under månaden ökat innehaven i Elekta, Husqvarna och Securitas. Elekta föll efter en vinstvarning i november och Securitas beskrivs som fortsatt attraktivt värderad. Innehavet i NetEnt avyttrades. Vidare har man minskat innehavet i Beijer Ref. Fondens tre största innehav per utgången av månaden var Securitas, Huhtamäki och Castellum med portföljvikterna 5,5, 5,2 respektive 4,1 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Även Carnegie Fonder flaggar under 5 procent i Scandi Standard  

  Även Carnegie Fonder flaggar under 5 procent i Scandi Standard

  Carnegie Fonder har minskat sitt innehav i kycklingbolaget Scandi Standard något och äger nu cirka 3,24 miljoner aktier. Det motsvarar 4,9 procent av kapital och röster, enligt ett flaggningsmeddelande.

  Strax innan flaggade även Handelsbanken Fonder för att man gått under 5 procent i Scandi Standard.  Taggar:
  #consumergoods   #foods   #insider  

 • Handelsbanken Fonder flaggar under 5 procent i Scandi Standard  

  Handelsbanken Fonder flaggar under 5 procent i Scandi Standard

  Handelsbanken Fonder har minskat något i kycklingbolaget Scandi Standard och äger nu cirka 3,3 miljoner aktier. Det motsvarar 4,99 procent av aktierna och röster, enligt ett flaggningsmeddelande.  Taggar:
  #consumergoods   #foods   #insider  

 • OPM Listed Private Equity minskade 1,6 procent i december - Bästa PPM-globalfonden 2019  

  OPM Listed Private Equity minskade 1,6 procent i december - Bästa PPM-globalfonden 2019

  Fonden OPM Listed Private Equity steg 1,6 procent i december. Under 2019 har fonden avkastat 49,3 procent och är därmed bättre än indexet Red Rocks Global LPE Index TR SEK som har ökat 42,1 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Högst avkastning under månaden hade Naspers, Oakley och Pantheon med 13, 12 respektive 9,2 procent.

  Förvaltaren menar att Nordamerika under 2019 totalt sett varit den bästa regionen och att fondbolag var den strategi som levererade högst avkastning. Han menar att förutom hög avkastning beror framgången dels på det stora intresset från investerare vilket leder till stora inflöden till nya fonder och därmed ökade vinster, dels på ändring av bolagsstatus från ”partnership” till ”corporation”, vilket gör att fler kan investera i aktierna.

  Under året har fonden investerat i Oakley, APAX, Intermediate och Prosus och sålt av Electra.

  "Vi är fortsatt positiva till private equitys möjligheter att leverera god avkastning jämfört med andra tillgångsslag. Underliggande bolag utvecklas i god takt överlag och private equitys aktiva ägarmodell med fokus på lönsamhetsförbättringar och tillväxt har alla goda möjligheter att fortsätta leverera hög värdetillväxt. När perioder med marknadsturbulens inträffar räknar vi med att man kommer ta tillvara på de intressanta investeringsmöjligheter som uppstår", kommenterar förvaltaren om framtiden.

  OPM Listed Private Equity toppar avkastningslistan över globalfonder hos Premiepensionsmyndigheten för 2019. Detta med 10,2 procentenheter bättre avkastning jämfört med den näst bästa globalfonden i listan.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Lannebo Sverige Hållbar ökade 3,2 procent i december - sämre än index 2019  

  Lannebo Sverige Hållbar ökade 3,2 procent i december - sämre än index 2019

  Fonden Lannebo Sverige Hållbar steg 3,2 procent i december, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 3,5 procent. Avkastningen för fonden 2019 landade på 33,6 procent och är därmed sämre än index som har ökade 35 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Charlotta Faxén och Peter Lagerlöf.

  I en marknadskommentar skriver förvaltarna att världens börser fortsatte att stiga under årets sista månad till nya rekordnivåer. Den viktigaste makrohändelsen under månaden var att Kina och USA kom överens om en första del i handelsavtalet.

  "Konjunktursignalerna var blandade under månaden där inköpschefsindex för industrin i Europa sjönk något efter två månader med uppgång. Tjänstesektorn visade bättre fart och sammantaget visar indikatorerna att tillväxten är svag men ligger på betryggande nivå från en recession. I USA var konjunkturen fortsatt stark med en påtaglig ökning i sysselsättningen", skriver förvaltarna.

  I Sverige var bästa sektorerna olja och gas, medan de sätta var teknologi och telekom.

  Biogaia, Bravida och Nederman var fondens främsta bidragsgivare under månaden. Electrolux, Eolus Vind och SCA tyngde avkastningen.

  "Bland portföljbolagen varnade Electrolux för lägre vinst det innevarande kvartalet och nästa år. Orsaken är främst att inkörningsperioden av en ny fabrik i USA kommer ta längre tid än väntat, vilket innebär att bolaget får bära dubbla kostnader för produktionen under en längre övergångsperiod", fortsätter de.

  Fonden ökade innehaven i SCA, Stora Enso och Investor.

  Positionerna i Sandvik, NIBE Industrier och Husqvarna minskades.

  Fondens tre största innehav per utgången av månaden var AstraZeneca, ÅF Pöyry och SCA med portföljvikterna 7,3, 5,6 respektive 5,6 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Lannebo Teknik ökade 1,7 procent i december - avkastningen 2019 landade på 40,6 procent  

  Lannebo Teknik ökade 1,7 procent i december - avkastningen 2019 landade på 40,6 procent

  Fonden Lannebo Teknik (f.d. Lannebo Vision) steg 1,7 procent i december, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 0,5 procent. Avkastningen 2019 landade på 40,6 procent och är därmed sämre än index som har ökade 50,8 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Johan Nilke och Helen Broman.

  Förvaltarna skriver i en marknadskommentar att världens börser fortsatte att stiga under årets sista månad efter att Kina och USA kom överens om en första del i handelsavtalet. Däremot finns det många frågor som man ännu inte kommit överens om.

  FED valde att hålla räntan oförändrad, medan Riksbanken höjde räntan från -0,25 till 0 procent.

  Den svenska kronan stärktes mot amerikanska dollarn under månaden vilket är negativt i absoluta tal men positivt i relativt index.

  Sinch, Apple och Microchip Technology var fondens främsta bidragsgivare under månaden. Starkast aktieutveckling hade Sinch och Mycronic med kursuppgångar på 24 respektive 17 procent.

  "Apple har haft ett starkt år och december var inget undantag. Det är främst tillväxten i tjänster såsom Apple TV+ samt lättnader i handelskriget med Kina som drivit aktien. Rapporter visade att försäljningen inför jul var stark och att Air Pods och Iphone stod högt upp på mångas önskelistor. I december kom dessutom förväntningar att en 5G telefon kan lanseras under 2020 och då öka antalet kunder som vill uppgradera sin telefon", skriver förvaltarna.

  Oracle tyngde avkastningen med en nedgång på 6 procent.

  Fondens tre största innehav per utgången av månaden var Apple, Microsoft och Alphabet med portföljvikterna 9,7, 9,3 respektive 8,9 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • AMF Pension minskar innehavet i NCC till 10,42 procent av kapitalet och 4,97 procent av rösterna  

  AMF Pension minskar innehavet i NCC till 10,42 procent av kapitalet och 4,97 procent av rösterna

  AMF Pensionsförsäkring har minskat innehavet i byggbolaget NCC till 11 297 426 aktier, från tidigare 11 560 478 aktier.

  Posten motsvarar 10,42 procent av aktiekapitalet och 4,97 procent av rösterna.

  Det framgår av ett flaggningsmeddelande.  Taggar:
  #construction   #industrials   #insider  

 • AMF Aktiefond Nordamerika steg 3,1 procent i Q4 - gynnades av stark teknik- samt hälsovårdssektor (R)  

  AMF Aktiefond Nordamerika steg 3,1 procent i Q4 - gynnades av stark teknik- samt hälsovårdssektor (R)

  (Rättelse avser procentökning för fonden - i rubriken)

  AMF Aktiefond Nordamerika steg med 3,1 procent under fjärde kvartalet där teknologi och hälsovård drev på marknaden uppåt. Jämförelseindex ökade 3,3 procent under samma period.

  För helåret 2019 avkastade fonden 39 procent och utvecklades 0,7 procent bättre än sitt jämförelseindex.

  De amerikanska börserna, i synnerhet teknologitunga Nasdaq, hade en stark avslutning på året. Framsteg i handelskriget, stöd från centralbanken samt robust sentiment var några av orsakerna. S&P 500 steg med 8,5 procent i fjärde kvartalet, eller 3,2 procent uttryckt i svenska kronor.

  Teknologi, hälsovård och finans hade ett starkt kvartal, medan räntekänsliga sektorer var oförändrade.

  De största bidragen under kvartalet kom från sjukförsäkringsbolagen Humana och Cigna, som steg med 44 respektive 35 procent.

  - Hälsovårdssektorn har tidigare under året varit under press då tonläget varit uppskruvat hos vissa presidentvalskandidater. Den politiska risken har minskat under hösten och värderingarna har varit tilltalande”, säger förvaltaren Ulf Alexandersson i en intervju.

  Näst största enskilda bidraget kom från maskinuthyrningsbolaget United Rentals som steg med 34 procent under kvartalet. Oron för en recession i närtid har dämpats och bolaget är strukturellt bättre positionerat.

  På minussidan återfinns snabbmatskedjan McDonald’s som backade drygt 7 procent under kvartalet. Aktien var högt värderad och dessutom tvingades bolagets vd avgå i november.

  Fonden är underviktad oljeservice. Sektorn hade ett starkt kvartal vilket bidrog negativt.

  Under hösten har exponeringen mot defensiva bolag minskats, till exempel McDonalds till förmån för cykliska bolag, som United Rentals. Även exponeringen mot mindre bolag har ökat.

  Den konjunkturavmattning som skett sedan tidigt 2018 ser ut att ha stabiliserats och Federal Reserve har signalerat att man avvaktar med ytterligare räntesänkningar. Den amerikanska ekonomin förväntas växa med knappt två procent under 2020. Jobbmarknaden är inne i en mycket stark fas och husmarknaden har kontinuerligt förbättrats under året.

  De politiska orosmoment som präglade marknaden under delar av 2019 kvarstår. En eskalerad handelskonflikt skulle medföra en negativ påverkan på såväl finansiella marknader som den ekonomiska återhämtningen, men utsikterna har förbättrats och man bör ha i åtanke att 2020 är valår.

  Aktiemarknadens värdering är högre än vid årets början av 2019 och bolagsvinsterna förväntas öka tvåsiffrigt under 2020.

  De största innehaven vid årets slut var Microsoft, Alphabet och Visa.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Fondbolagens förening presenterar rapport för 2019 och utblick för 2020  

  Fondbolagens förening presenterar rapport för 2019 och utblick för 2020

  Nettoinflödet för fondsparande var under 2019 i Sverige 127 miljarder kronor, vilket är det tredje högsta årsinflödet någonsin. Det presenterar Fondbolagens förening på ett rapportsläpp gällande fondsparande i Sverige för 2019.

  Dessutom uppgick det totala fondsparandet i Sverige för första gången till mer än fem tusen miljarder kronor, 5 055 miljarder. Inflödena under 2019 skedde främst till långräntefonder och aktiefonder med inflöden på 60 respektive 55 miljarder kronor. Bland aktiefonderna var globalfonderna de allra mest populära. Däremot noterade hedgefonder nettouttag för året.

  När tre fondförvaltare från Lannebo, Länsförsäkringar och Simplicity summerar 2019 är man överens om att 2019 varit ett gynnsamt år, såpass gynnsamt att man inte ser det som troligt att det kommer gå lika bra under 2020. Dock tror man på 2020 som ett år med positiv utveckling på aktiemarknaden.

  "Svårt att inte nämna de låga räntorna", säger Henrik Tingstorp, förvaltare på Simplicity Företagsobligationer, när han ska summera uppgången 2019 och försöka förklara densamma.

  "Man ska inte stirra sig blind på gamla värderingsprinciper, för då ser ju allt dyrt ut", säger Peter Norhammar, förvaltare av Länsförsäkringar fastighetsfond, gällande att värderingsmultiplarna har stigit kraftigt under året som gått. Han kommenterar dessutom att han privat har hög andel fastighet och aktier inför 2020.

  Under 2020 har vi enligt förvaltarna troligen ett år med mindre politisk turbulens med både ett handelskrig och Brexit som håller på att avslutas. Under året har vi också ett presidentval som troligen kommer att spela stor roll.

  "Vi har ett amerikansk val 2020 som jag ändå tror kommer hålla börssentimentet uppe", kommenterar Helen Broman, förvaltare av Lannebo Teknik.

  När förvaltarna svarar på frågan om hur man tror att börsåret 2020 kommer gå är man överens om att det är svårt att sia om det och påminner om att utvecklingen 2019 var svår att förutse.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • AMF Räntefond Lång backade mindre än jämförelseindex i fjärde kvartalet - tagit större positioner i företagsobligationer  

  AMF Räntefond Lång backade mindre än jämförelseindex i fjärde kvartalet - tagit större positioner i företagsobligationer

  AMF Räntefond Lång backade 1,3 procent under fjärde kvartalet vilket var bättre än jämförelseindex som tappade 1,4 procent under samma period.

  Fonden har haft en negativ avkastning då räntorna har gått upp på alla löptider. Avkastningen var bättre än jämförelseindex tack vare en kortare duration.

  Förvaltaren har under perioden kortat ner durationen på grund av bättre utsikter för ekonomin med starkare makrostatistik och ett bättre risksentiment där placerare hellre går in i mer riskfyllda tillgångar som aktier.

  -- Men det har även varit en stark efterfrågan på företagsobligationer som fonden innehåller till 35 procent. Det har gynnat den relativa avkastningen, säger Johan Moeschlin i en kommentar.

  Fonden har ökat något i andelen företagsobligationer men även ökat löptiden på dessa. Det handlar bland annat om Electrolux och Hexagon som emitterat på längre löptider.

  -- Vi har sett att fler bolag passar på att låna när det är billigt. De flesta företagen har också fått bättre kreditrating/betyg, då är köparna villiga att betala lite mer (acceptera lägre ränta).

  Förvaltaren ser en fortsatt stabil efterfrågan på företagsobligationer under flera år framöver. Det grundar sig på att konjunkturen är stabil och att Riksbanken kommer hålla styrräntan låg.

  -- Nu har Riksbanken sagt att de räknar med att räntan skall ligga kvar på noll procent under flera år framöver. Inflationen ligger nära målet och makrostatistiken har stabiliserats, säger Moeschlin och fortsätter.

  -- Det var lite av en överraskning för marknaden och det fick korträntorna att gå upp under perioden. Samtidigt steg de globala långräntorna på bättre makrostatistik. Den nedgång i konjunkturen som befarades tidigare under året har inte infriats.

  Förvaltaren lyfter fram att risksentimentet stigit, alltså att marknaden tagit fasta på det positiva skiftet. I den stora kontexten betyder det att marknaden har tonat ner konflikten mellan USA och Kina i slutet av året.

  Under årets sista kvartal har fondflödena varit negativa.

  -- Givet utgångsläget i slutet av året så kan man ha i åtanke att börsen gick upp starkt 2019 och nog inte kan vänta sig lika hög avkastning 2020, säger Moeschlin och fortsätter:

  -- Vill man ha en diversifierad portfölj så kan det vara tryggt att ha en del i räntefonder och då är AMF Räntefondlång ett bra alternativ.

  Sammanfattningsvis ser förvaltaren ingen förnyad oro för konjunkturnedgång.
  -- Man kan förvänta sig låga avkastningar men ändå ett stabilt läge.

  Fonden är endast exponerad mot svenska kronan.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • AMF Aktiefond Global ökade mer än jämförelseindex - fonden är överviktad i amerikanska teknikaktier  

  AMF Aktiefond Global ökade mer än jämförelseindex - fonden är överviktad i amerikanska teknikaktier

  AMF Aktiefond Global steg 4,1 procent under årets fjärde kvartal, vilket var 0,4 procentenheter bättre än sitt jämförelseindex.

  -- Globalfonden gynnades positivt av en stor position i tillväxtföretag, bland annat Google och Microsoft och en position av Nasdaq terminer, säger ansvarige förvaltare Björn Lind.

  Fonden ligger överviktad i amerikanska teknikaktier, halvledarbolag och kommunikationstjänster. Inom halvledare kan nämnas Nvidia och inom kommunikationstjänster återfinns Google.

  Gjordes det några strukturella köp och försäljningar innehavsmässigt, och i så fall varför?

  -- Under fjärde kvartalet har vi gradvis ökat andelen mer konjunkturkänsliga företag, dock inte företag som är beroende av bättre pris (som till exempel papper) utan mer företag som drivs av ökade investeringar i mer resurseffektivitet, hållbarhet och miljö till exempel Ingersoll Rand.

  I den globala ekonomin ser vi en stabilisering. Det är den ena komponenten. Den andra är uppgången i tekniksektorn. Värderingarna är krävande. Google ser fortfarande intressant ut medan Microsoft har en högre värdering.

  En bransch som förvaltaren lyfter fram som har underpresterat men som han anser bör värderas högre av marknaden är banksektorn.

  -- Det är en sektor som vi har köpt under det fjärde kvartalet då vi anser att den är för lågt värderad. Tror man att räntorna har bottnat eller i alla fall att de inte fortsätter falla så borde de kunna klara sig bättre än genomsnittet. Det gäller framför allt i USA där det inte är negativa räntor säger Lind.

  De flesta aktiemarknader världen över var starka under årets sista kvartal. Några av huvudskälen var sänkta räntor bland annat från den amerikanska centralbanken, tecken på en mindre dramatisk brexit, en nedtrappning av handelskriget mellan USA och Kina samt tecken på en stabilisering av den globala konjunkturen.

  Hur ser du på marknadsläget och vilka faktorer är viktigast att ta hänsyn till just nu?

  -- Mot bakgrund av ovanstående faktorer anser jag att man kan ha en konstruktiv syn på aktiemarknaderna 2020 även om det naturligtvis finns osäkerhetsfaktorer, t ex oron i mellersta östern och det stundande presidentvalet i USA. Faktorerna ovan kan naturligtvis ändras till det värre. Den enskilt viktigaste faktorn är dock sannolikt hur konjunkturen utvecklas. En tydlig försvagning av konjunkturen kommer sannolikt att pressa börserna. Värderingen idag är högre än för ett år sedan och kräver stigande vinster.

  De största innehaven i portföljen vid utgången av kvartalet var Microsoft, Google, Alibaba, Walt Disney och Merck.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • AMF Aktiefond Världen - har köpt in sig i lågt värderad banksektor  

  AMF Aktiefond Världen - har köpt in sig i lågt värderad banksektor

  AMF Aktiefond Världen steg 4,9 procent under det fjärde kvartalet och avkastade 2,3 procentenheter sämre än sitt jämförelseindex.

  Världenfonden gynnades av samtliga tre huvudregioner USA, Europa och Asien, bidrog positivt till relativ avkastningen. Den svenska portföljen tappade däremot relativt sitt index.

  -- Vi har nu reducerat risken i Sverige, säger ansvarige förvaltaren Björn Lind.

  En bransch som förvaltaren lyfter fram som har underpresterat men som han anser bör värderas högre av marknaden är banksektorn.

  -- Det är en sektor som vi har köpt i under det fjärde kvartalet då vi anser att den är för lågt värderad. Tror man att räntorna har bottnat eller i alla fall att de inte fortsätter falla så borde de kunna klara sig bättre än genomsnittet. Det gäller framför allt i USA där det inte är negativa räntor.

  De flesta aktiemarknaderna världen över var starka under årets sista kvartal. Några av huvudskälen var sänkta räntor, bland annat från den amerikanska centralbanken, tecken på en mindre dramatisk brexit, en nedtrappning av handelskriget mellan USA och Kina samt tecken på en stabilisering av den globala konjunkturen.

  Hur ser du på marknadsläget och vilka faktorer är viktigast att ta hänsyn till just nu?

  -- Mot bakgrund av ovanstående faktorer anser jag att man kan ha en konstruktiv syn på aktiemarknaderna 2020 även om det naturligtvis finns osäkerhetsfaktorer, t ex oron i mellersta östern och det stundande presidentvalet i USA. Faktorerna ovan kan naturligtvis ändras till det värre. Den enskilt viktigaste faktorn är dock sannolikt hur konjunkturen utvecklas. En tydlig försvagning av konjunkturen kommer sannolikt att pressa börserna. Värderingen idag är högre än för ett år sedan och kräver stigande vinster, säger Björn Lind.

  Fonden placerar i både utländska och svenska aktier. De utländska aktiernas andel av fonden får dock aldrig överstiga 60 procent och de är koncentrerade till USA och Västeuropa.

  De största innehaven i portföljen vid utgången av kvartalet var Investor, Volvo, SEB, Essity, Atlas Copco och Microsoft.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • AMF Balansfond ökade 2,7 procent i det fjärde kvartalet – fonden har en hög andel aktier  

  AMF Balansfond ökade 2,7 procent i det fjärde kvartalet – fonden har en hög andel aktier

  AMF Balansfond steg 2,7 procent under det fjärde kvartalet och avkastade 1,3 procentenheter sämre än sitt jämförelseindex.

  Balansfonden gynnades av en övervikt i aktier men missgynnades av en svag relativ utveckling av den svenska portföljen.

  -- Vi har nu reducerat risken i Sverige, säger ansvarige förvaltaren Björn Lind.

  Fonden placerar också i långa räntor. Här har andelen företagsobligationer ökat och löptiden på dessa har förlängts. Det handlar bland annat om Electrolux och Hexagon som emitterat på längre löptider.

  -- Vi har sett att fler bolag passar på att låna när det är billigt. De flesta företagen har också fått bättre kreditrating/betyg, då är köparna villiga att betala lite mer (acceptera lägre ränta), säger Johan Moeschlin som är ansvarig för AMF Räntefond lång.

  Moeschlin som förvaltar räntedelen i Balansfonden ser en fortsatt stabil efterfrågan på företagsobligationer under flera år framöver. Det grundar sig på att konjunkturen är stabil och att Riksbanken kommer hålla styrräntan låg.

  De flesta aktiemarknader världen över var starka under årets sista kvartal. Några av huvudskälen var sänkta räntor, bland annat från den amerikanska centralbanken, tecken på en mindre dramatisk brexit, en nedtrappning av handelskriget mellan USA och Kina samt tecken på en stabilisering av den globala konjunkturen.

  Hur ser du på marknadsläget och vilka faktorer är viktigast att ta hänsyn till just nu?

  -- Mot bakgrund av ovanstående faktorer anser jag att man kan ha en konstruktiv syn på aktiemarknaderna 2020 även om det naturligtvis finns osäkerhetsfaktorer, t ex oron i mellersta östern och det stundande presidentvalet i USA. Faktorerna ovan kan naturligtvis ändras till det värre. Den enskilt viktigaste faktorn är dock sannolikt hur konjunkturen utvecklas. En tydlig försvagning av konjunkturen kommer sannolikt att pressa börserna. Värderingen idag är högre än för ett år sedan och kräver stigande vinster, säger Björn Lind.

  De största innehaven i portföljen vid utgången av kvartalet var Investor, Volvo, Atlas Copco, SEB och Essity.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • AMF Aktiefond Sverige steg 6,5 procent i Q4  

  AMF Aktiefond Sverige steg 6,5 procent i Q4

  AMF Aktiefond Sverige ökade 6,5 procent under det fjärde kvartalet, vilket kan jämföras med fondens jämförelseindex som ökade 9,7 procent.

  Fonden tappade mot index under framförallt november. SEB, som är ett stort innehav, sattes under press efter uppgifter om misstänkt penningtvätt, och Elekta och Electrolux som också är betydande innehav vinstvarnade.

  Stockholmsbörsen steg under samtliga kvartalets tre månader, i synnerhet under oktober då ökningen var drygt 4 procent. Bland de många bolag som rapporterade noterades positiva kursreaktioner från bland annat Ericsson, H&M, Getinge, Sandvik, Atlas Copco och Alfa Laval.

  Detta medan Telia, Husqvarna och Swedbank levererade besvikelser.

  Ansvarige förvaltaren Tomas Risbecker kommenterar Swedbank:
  -- Även om det har varit en negativ kursutveckling under kvartalet så har det hänt mycket i bolaget under året som inte fått fullt genomslag. Vi har som en av de större ägarna i Swedbank varit med och ställt krav på banken, verkat för mer transparens och öppenhet och bidragit till att rätt kompetens ska finnas i styrelsen och i förlängningen även i bankens ledning.

  Hållbarhet är en del av fondens uttalade strategier. Nämn ett exempel på hur detta yttrar sig i praktiken?

  -- Billerud Korsnäs, som gynnas av trenden att ersätta plast med papper, är ett bra exempel. Pappersbranschen är i grunden en tuff bransch, men den kan dra nytta av att kunder just nu efterfrågar alternativ till plastförpackningar. Det kommer också flera lagregler från EU som gör att man måste anpassa sig, säger Tomas Risbecker och tillägger:

  -- Bolaget har utvecklats svagare operationellt, men har fått ett bra pris för skogsförsäljningen. Det går i rätt riktning och det kommer vi förmodligen få bevis för under 2020.

  Under perioden bidrog även Alfa Laval, Thule och Sandvik positivt till fondens utveckling. De bolag som bidrog negativt var NCC, Bonava och SEB.

  Fonden har under perioden ökat innehaven i Assa Abloy, Handelsbanken och Epiroc (gruvbolag) samtidigt som det minskat i Tigo (operatör), AstraZeneca och SEB.

  Fondens största innehav är Investor, Atlas Copco och Volvo.

  Viktiga övervikter mot index är, NCC och Pandox. Pandox har en unik affärsmodell, stark organisation, liten konkurrens och fler förvärv i Europa kommer bygga värden framöver. Ytterligare ett viktigt innehav för fonden är Thule.

  --- Thule har ett bra management som gör rätt saker och gynnas av strukturell underliggande tillväxt och en stark marknadsposition, säger Tomas Risbecker.

  Helåret 2019 präglades bland annat av att det fortsatta handelskriget mellan USA och Kina som påbörjades 2018 intensifierades, det dröjde med lösning på brexit och den globala makron fortsatte att försämras.

  -- Oro för global recession, eller kraftig inbromsning, fick också centralbankerna att agera. Därmed fick världen återigen en expansiv finanspolitik med kraftigt globalt fallande räntor till följd. Återigen blev aktier ett attraktivare placeringsalternativ då alternativen blev färre. I mångt och mycket är bilden densamma inför 2020, noterar Tomas Risbecker.

  En kort sammanfattning hur förvaltaren ser på det nya året:

  I den positiva vågskålen för 2020 finns fortsatt låga räntor, en hög utdelningspotential och hyggliga vinstutsikter. I den negativa vågskålen för 2020 finns fortfarande svaga globala makrotendenser och risk att handelskriget förvärras. Att kronan fortsätter att stärkas och att ränteuppgången som varit senaste månaden fortsätter.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • AMF Aktiefond Nordamerika steg 9,7 procent i Q4 - gynnades av stark teknik- samt hälsovårdssektor  

  AMF Aktiefond Nordamerika steg 9,7 procent i Q4 - gynnades av stark teknik- samt hälsovårdssektor

  AMF Aktiefond Nordamerika steg med 3,1 procent under fjärde kvartalet där teknologi och hälsovård drev på marknaden uppåt. Jämförelseindex ökade 3,3 procent under samma period.

  För helåret 2019 avkastade fonden 39 procent och utvecklades 0,7 procent bättre än sitt jämförelseindex.

  De amerikanska börserna, i synnerhet teknologitunga Nasdaq, hade en stark avslutning på året. Framsteg i handelskriget, stöd från centralbanken samt robust sentiment var några av orsakerna. S&P 500 steg med 8,5 procent i fjärde kvartalet, eller 3,2 procent uttryckt i svenska kronor.

  Teknologi, hälsovård och finans hade ett starkt kvartal, medan räntekänsliga sektorer var oförändrade.

  De största bidragen under kvartalet kom från sjukförsäkringsbolagen Humana och Cigna, som steg med 44 respektive 35 procent.

  - Hälsovårdssektorn har tidigare under året varit under press då tonläget varit uppskruvat hos vissa presidentvalskandidater. Den politiska risken har minskat under hösten och värderingarna har varit tilltalande”, säger förvaltaren Ulf Alexandersson i en intervju.

  Näst största enskilda bidraget kom från maskinuthyrningsbolaget United Rentals som steg med 34 procent under kvartalet. Oron för en recession i närtid har dämpats och bolaget är strukturellt bättre positionerat.

  På minussidan återfinns snabbmatskedjan McDonald’s som backade drygt 7 procent under kvartalet. Aktien var högt värderad och dessutom tvingades bolagets vd avgå i november.

  Fonden är underviktad oljeservice. Sektorn hade ett starkt kvartal vilket bidrog negativt.

  Under hösten har exponeringen mot defensiva bolag minskats, till exempel McDonalds till förmån för cykliska bolag, som United Rentals. Även exponeringen mot mindre bolag har ökat.

  Den konjunkturavmattning som skett sedan tidigt 2018 ser ut att ha stabiliserats och Federal Reserve har signalerat att man avvaktar med ytterligare räntesänkningar. Den amerikanska ekonomin förväntas växa med knappt två procent under 2020. Jobbmarknaden är inne i en mycket stark fas och husmarknaden har kontinuerligt förbättrats under året.

  De politiska orosmoment som präglade marknaden under delar av 2019 kvarstår. En eskalerad handelskonflikt skulle medföra en negativ påverkan på såväl finansiella marknader som den ekonomiska återhämtningen, men utsikterna har förbättrats och man bör ha i åtanke att 2020 är valår.

  Aktiemarknadens värdering är högre än vid årets början av 2019 och bolagsvinsterna förväntas öka tvåsiffrigt under 2020.

  De största innehaven vid årets slut var Microsoft, Alphabet och Visa.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • AMF Aktiefond Europa steg 3,4 procent i Q4 - ser fortsatt stark hållbarhetstrend  

  AMF Aktiefond Europa steg 3,4 procent i Q4 - ser fortsatt stark hållbarhetstrend

  Den starka börsutvecklingen i Europa fortsatte under årets sista kvartal, och Europafonden steg med 3,4 procent vilket gjorde att helåret slutade på plus 30 procent vilket gör det till ett av de bästa börsåren på länge. Motsvarande siffror för jämförelseindex var en uppgång med 4,5 procent respektive 33 procent.

  -- Givet den svaga globala konjunkturen, handelskrig, brexit och den geopolitiska utvecklingen kan jag inte annat än att erkänna att börsutvecklingen blev väsentligt starkare än jag hade förväntat mig, säger Anders Fagerlund i en kommentar.

  Huvudorsaken till de stigande kurserna är inte att bolagens vinster ökat utan att marknaden valt att värdera företagen högre, inte minst på grund av de fortsatt låga räntorna, konstaterar han.

  Tror ni fortsatt på multipelexpansion (högre värderingar) eller räknar ni med högre vinster som stöd för fortsättningen?

  -- Vinsterna förväntas öka något men vi kan nog inte förvänta oss stora kursuppgångar om inte vinsterna överraskar positivt. Fondens stora innehav relaterat till förnybar energi gick mycket bra under det fjärde kvartalet och Vestas, som steg med 24 procent var fondens största positiva bidragsgivare.

  -- Vindkraften har blivit konkurrenskraftig mot andra energikällor och är inte beroende av politiker eller subventioner.

  Relativt sämst för fonden var de stora positionerna i stabila bolag såsom Nestle, Danone och Ahold; alla verksamma inom livsmedelssektorn, som inte hängde med i börsuppgången.
  -- Det har inte triggat några omplaceringar från min sida, jag är komfortabel med positionerna.

  Hur ser du på konjunkturen?

  -- Jämfört med för ett år sedan verkar risken för en riktig lågkonjunktur minskat något men jag förväntar mig inte heller någon snabb förbättring av den nuvarande halvsvaga globala ekonomin.

  Anders Fagerlund tar specifikt upp den starka och accelererande hållbarhetstrenden.

  -- Europas konsumenter, väljare, politiker och företag driver denna utveckling och jag är övertygad att många multinationella europeiska företag kommer att gynnas av denna trend framöver – genom att erbjuda konsumenter bättre produkter och tjänster. AMF Aktiefond Europa är väl positionerad för att dra nytta av denna positiva trend.

  Anders Fagerlund tar utöver Vestas även upp Enel som ett exempel på en bra position i hållbarhetstrenden. Enel är ett långsiktigt innehav för fonden.

  -- Enel är den italienska varianten av Vattenfall. De är mitt i en gigantisk omställning med att lägga ner kol och gas för att istället ställa om till förnyelsebar energi. De går all-in på den omställningen.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • AMF Aktiefond Asien Stilla havet steg mer än jämförelseindex i Q4 - viktade upp i stark teknologisektor  

  AMF Aktiefond Asien Stilla havet steg mer än jämförelseindex i Q4 - viktade upp i stark teknologisektor

  AMF Aktiefond Asien Stilla havet avancerade 5,1 procent under det fjärde kvartalet och slog därmed sitt jämförelseindex som gick upp 4,6 procent.

  Framförallt gick teknologiaktier starkt under kvartalet som till exempel Murata +23 procent, TSMC +21 procent och SK Hynix +13 procent.

  -- En anledning till att de här aktierna gick starkt är att Kinas marknad för 5G växer snabbare och tidigare än väntat. Ovanstående bolag gynnas också av att alla enheter blir uppkopplade till internet och artificiell intelligens, vilka är strukturella drivkrafter, säger ansvarig förvaltare Henrik Oh i en kommentar.

  De bästa bidragsgivarna var Alibaba Holdings (e-handel)) och TSMC (tillverkare av datachips) under perioden vilka också var de största portföljinnehaven med en andel på 8,9 respektive 6,6 procent.

  I den andra vågskålen återfanns Goodman Group (fastighetsbolag) och Seven & I Holdings (detaljhandel) som bidrog negativt till avkastningen.

  Börserna globalt var mycket starka under fjärde kvartalet och marknaden i Asien Stillahavet följde med den globala uppgången, konstaterar förvaltaren och skriver vidare.

  Uppgången drevs på av att USA och Kina kommit överens om ett ramavtal för att lösa handelskonflikten länderna emellan. Marknaden prisade också in en mer positiv syn för konjunkturen inför 2020, menar förvaltaren.

  Han tillägger dock att den geopolitiska risken mellan USA och Kina finns kvar och kan komma att blossa upp igen. Samma sak gäller USA och deras övriga handelspartners. Det finns även andra geopolitiska orosmoln som situationen i Mellanöstern. Trots geopolitisk oro så är det viktigaste för börserna, hur konjunkturen och bolagen utvecklas under 2020.

  Under perioden gjordes inga strukturella köp eller försäljningar. Fonden viktade dock upp teknologiaktier under kvartalet och fonden ligger kvar i bolagen som de tror på.

  Henrik Oh lyfter fram att den stora börsuppgången som skedde under 2019, beror på högre värderingar och har alltså inte drivits uppåt av vinstökningar. Den största anledningen till att värderingen gått upp är de lägre räntorna globalt.

  -- Vi tror att vinsterna kommer att fortsätta att utveckla sig positivt. Det är konjunkturen som nu är det avgörande.

  Australien är en delmarknad för er och en region som har eldhärjats mer än någon säsong tidigare. Hur påverkar det era investeringar där?

  -- Det kommer att få realekonomiska konsekvenser, med lägre tillväxt, men det ändrar inte vår syn på våra investeringar.

  En enskild aktie som förvaltaren vill lyfta fram är Alibaba som dels gynnas av en ökad e-handelspenetration men även på grund av att de är starka inom molnteknologi och är ledande i Kina.

  Fonden har störst exponering mot Japan och Kina/Hongkong samt Australien.n och Kina/Hongkong samt Australien.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • AMF Aktiefond Småbolag slog jämförelseindex i Q4 - har halverat antalet innehav  

  AMF Aktiefond Småbolag slog jämförelseindex i Q4 - har halverat antalet innehav

  AMF Aktiefond Småbolag steg 3,7 procent under det fjärde kvartalet, vilket var bättre än dess jämförelseindex, Carnegie Småbolagsindex som ökade 2,7 procent. För helåret har fonden klättrat 42,5 procent strax under jämförelseindexet som avancerat 43,1 procent.

  Under senhösten har små- och medelstora bolag presterat bättre än storbolag. För helåret ökade småbolagsindex med 42,7 procent jämfört med storbolagsindexet OMXS30 som stannade på en uppgång med 30,7 procent.

  Under december gick småbolagsindex hela 2,5 procentenheter bättre än OMXS30.

  Börsåret blev mycket starkt men kurserna var också väldigt nedtryckta efter sättningen i slutet av 2018, konstaterar ansvarig förvaltare Angelica Hanson.

  De största bidragsgivarna under kvartalet var Sinch (inom molnbaserade kommunikationstjänster), Bure och Nibe.

  Ett aktivt val är att inte äga aktier i Evolution Gaming. Avsaknad av aktier i Evolution Gaming har under året kostat 1,5 % enheter och bara under Q4 med -0,8 % enheter.

  Avsaknad av position i Evolution Gaming tyngde, likaså avsaknad av innehav i Mycronic. IBT var ett innehav som tyngde under perioden.

  Under det sista kvartalet har fonden köpt aktier i Securitas, Fabege och Indutrade och sålt aktier i Saab, Hexpol och SCA.

  Under perioden viktades Carnegies Småbolagsindex om, varpå Securitas kom in och SCA gled ur. Fondens största innehav vid årsskiftet var Fabege, Trelleborg och Nibe.

  Under december genomfördes en hel del förändringar i fonden. Antalet innehav har minskat till knappt 70 stycken.

  -- Antalet bolag har minskats med fokus på de bolag vi anser ha bäst och störst potential framöver. Det innebär en oförändrad risknivå men färre antal innehav, skriver Angelica Hanson.

  Vad gäller försäljningarna i Saab och Hexpol så grundades de på anpassningen till färre innehav.

  Förvaltaren räknar med att USA:s president Donald Trump vill ha ett positivt börsklimat och räknar med stöttande åtgärder inför stundande presidentval.

  -- Så länge som USA håller ångan uppe så kommer även de flesta andra marknader också att klara sig relativt väl. Utvecklingen är spännande inom småbolag. Inom alla branscher används ny teknologi, sektorer såsom finans, hälsovård och bil påverkas och det gäller att hitta vinnarna. Givet inga omvälvande skeenden geopolitiskt, nu senast USA/ Iran, borde år 2020 kunna tuffa på rätt bra med kanske några börskorrektioner under året som kan utnyttjas till fyndköp.

  Jag tolkar det som att ni räknar med en fortsatt volatil marknad i år?

  -- Ja, vi räknar med en fortsatt volatil marknad, främst beroende på utfall av olika politiska händelser. Men undertonen är positiv. Fonden har knappt en procent i kassan och har ökat lite i mer likvida aktier.

  Fondens största innehav är Fabege, Trelleborg och Nibe.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Swedbank Robur Fonder ökar innehavet i Boliden  

  Swedbank Robur Fonder ökar innehavet i Boliden

  Swedbank Robur Fonder har ökat innehavet i gruvbolaget Boliden från cirka 13 miljoner till nära 13,9 miljoner aktier. Innehavet motsvarar därefter 5,1 procent av kapital och röster, enligt ett flaggningsmeddelande.  Taggar:
  #basemetals   #commodities   #copper   #gold   #insider   #precious   #silver   #zinc  

 • Global Defence & Security Fund minskade 2,7 procent i december - upp 11,1 procent under 2019  

  Global Defence & Security Fund minskade 2,7 procent i december - upp 11,1 procent under 2019

  Fonden Global Defence & Security Fund minskade 2,7 procent i december. Under 2019 har fonden avkastat 11,1 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Den svenska aktiemarknaden steg under månaden 2,4 procent, men fonden backade. Detta beror enligt förvaltaren, Tor Sinclair, på att försvarsinnehaven tyngde under månaden. Dessutom har kronans stärkts och påverkat fondens avkastning negativt, i kronor räknat. Dock förväntar Sinclair sig att den amerikanska dollarn kommer vara fortsatt stark framöver.

  De bolag i fonden som presterande bäst under december var Leidos, CACI, Microsoft, Mantech International och NortonLifeLock (Symantec).

  Förvaltaren kommenterar Leidos.

  "Leidos hade en årsavkastning på över 90 procent och var även upp med 5,5 procent i december. Orsaken till Leidos starka utveckling var att bolaget meddelade att det ska förvärva det amerikanska privatägda bolaget Dynetics för 1,65 miljarder dollar. Dynetics är ett hårdvarufokuserat företag som har vunnit ett antal lukrativa statliga kontrakt, inklusive satellitutveckling, och som kommer ge Leidos attraktiva möjligheter att öka försäljningstillväxten. CACI, ett annat tekniskt bolag i portföljen, var upp 2.23 procent (svenska kronor) under december, detta efter att bolaget vunnit ett 6,5 miljarder dollar-kontrakt från Pentagon som löper över tio år."

  Månadens sämst presterande bolag var Boeing som var ner nästan 23 procent.

  "Efter ett starkt år handlas nu världens aktiemarknader återigen till höga multiplar. Börserna kan fortsätta handla till dessa höga nivåer, eller även högre, men det är tydligt att värderingarna bygger på en tro om en fortsatt stark tillväxt. Vår uppfattning är marknaden i dagsläget inte har prisat in de geopolitiska risker som finns och att dessa risker kan komma att få påverka tillväxten negativt. Om marknadens syn på risk ändras kan detta spela ut under en kort period", säger förvaltaren om framtiden.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Kavaljer investmentbolagsfond ökade 6,1 procent i december - avkastat 36,1 procent 2019  

  Kavaljer investmentbolagsfond ökade 6,1 procent i december - avkastat 36,1 procent 2019

  Kavaljer investmentbolagsfond ökade 6,1 procent i december, mot världsindex som steg 3,4 procent. Under 2019 avkastade fonden 36,1 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  "Optimism kring ett kommande underskrivet handelsavtal mellan USA och Kina samt en minskad oro för den globala konjunkturutvecklingen bidrog till den positiva utvecklingen", beskriver förvaltarna Peter Lindvall och Håkan Telander i en kommentar.

  Inom den svenska ekonomin finns nu vissa tecken på en stabilisering och hopp om att konjunkturnedgången blir kortvarig med en förbättring under 2020. Under månaden höjde den svenska Riksbanken räntan till 0 procent och meddelade att de inte kan utesluta att reporäntan även i framtiden periodvis kan bli negativ.

  Fondens nya innehav är Addnode, Addlife och Addtech, Bure, Medcap och General Electric.

  Inför framtiden spår Lindvall och Telander en förbättring i världsekonomin.

  "Vi förväntar oss att världsekonomin förbättras under andra halvåret. Det i kombination med fortsatt vinsttillväxt för börsbolagen och höga utdelningar talar för en fortsatt positiv börsutveckling 2020", beskriver förvaltarna.

  Fondens tre största innehav per utgången av månaden var Latour, Industrivärden och Svolder med portföljvikterna 5,9, 5,7 respektive 5,2 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Kavaljer Quality Focus ökade 5,2 procent i december - adderat Millicom och Fenix Outdoor till portföljen  

  Kavaljer Quality Focus ökade 5,2 procent i december - adderat Millicom och Fenix Outdoor till portföljen

  Fonden Kavaljer Quality Focus ökade 5,2 procent i december och överpresterade därmed stockholmsbörsen som ökade 3,6 procent. Under 2019 avkastade fonden 27,9 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  I en marknadskommentar skriver förvaltarna Peter Lindvall och Håkan Telander att den positiva utvecklingen på börsen främst drevs av optimism kring ett kommande underskrivet handelsavtal mellan USA och Kina samt minskad oro för konjunkturutvecklingen.

  Svenska Riksbanken höjde under månaden räntan till 0 procent, men meddelade samtidigt att det inte går att utesluta att reporäntan i framtiden periodvis återigen blir negativ. Med hänsyn till detta förväntar sig förvaltarna fortsatt låga räntor framöver.

  Positiva bidragsgivare under månaden var Immunovia, Systemair och Svolder. Sportamore, Qliro och Veoneer utvecklades negativt och tyngde avkastningen.

  Nya innehav i fonden är Millicom och Fenix Outdoor.

  Vid årsskiftet uppgick den totala aktieandelen till 95 procent.  Taggar:
  #mutualfunds