Logga in   |  Bli kund

Arkiv

Visa fondnyheter från
 

Nyheter från fondbolagen

 • Essity inköpt i Aktie-Ansvar Sverige, som ökade 4,0 procent i augusti  

  Essity inköpt i Aktie-Ansvar Sverige, som ökade 4,0 procent i augusti

  Fonden Aktie-Ansvar Sverige steg 4,0 procent i augusti, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 3,7 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 0,9 procent och är därmed sämre än index som har ökat 3,5 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Avvikelsen gentemot index kan i stort hänvisas till undervikt av fastighetsaktier. Fonden har länge varit skeptiska till fastighetsvärderingarna och förvaltaren har svårt att se vad som ska driva kurserna när räntan ”bottnat”.

  -Nu har många fastighetsaktier fallit vilket gör värderingen något mindre ansträngd. Vi har gjort en del förändringar i portföljen under augusti, skriver Lars-Erik Lundgren.

  Både Billerud och Boliden har fått lämna portföljen efter en stark utveckling. Billerud har varit med länge och vi ser fortfarande uppsida, förvaltaren tror att aktien behöver en paus.

  Boliden köptes in under våren då börsen föll och har sedan dess presterat väl. Essity har återigen gjort entré i portföljen efter en tids frånvaro.

  - Essity är visserligen defensivt, men har inte alls hängt med i uppgången. Bolaget är dessutom inte särskilt påverkat av den svaga dollarn.

  Bland fondens bästa bidragsgivare fanns Volvo, Stora Enso och Investor. Bland bolag som tyngde fanns Getinge, Fabege och Telia.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Ingen aktieexponering i augusti i Aktie-Ansvar Graal Aktiehedge, som ökade 1,6 procent  

  Ingen aktieexponering i augusti i Aktie-Ansvar Graal Aktiehedge, som ökade 1,6 procent

  Fonden Aktie-Ansvar Graal Aktiehedge steg 1,6 procent i augusti, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som var oförändrad under samma period. Sedan årsskiftet har fonden minskat 3,0 procent och är därmed sämre än index som har minskat 0,1 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Fonden har inte haft någon aktieexponering i augusti och hela avkastningsbidraget kommer från
  fondens räntebärande placeringar som gynnades av den starka riskaptiten på de finansiella marknaderna.

  Förvaltaren Maria Ljungqvist kommenterar månaden.

  - Under augusti har avkastningen till stor del drivits av ett enskilt innehav. Ett nytt förslag på rekapitaliseringsplan för SAS mejslades ut och detta förslag var betydligt bättre för obligationsinnehavarna än det tidigare förslaget. Under augusti rapporterades om att detta förslag, till skillnad från det förra, fick bra stöd från obligationsinnehavarna och detta drev upp
  kursen på obligationerna. Det finns dock en betydande och något förbryllande diskrepans mellan hur å ena sidan hur obligationsmarknaden implicit prissätter värdet på SAS-aktien som hybridobligationerna ska konverteras till och hur å andra sidan aktiemarknaden har prissatt samma aktie där aktiekursen ligger betydligt högre än vad obligationskurserna implicerar.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Marknadsklimatet i augusti inte gynnsamt för Saxxum Aktivs defensiva portfölj, fonden minskade 1,7 procent i augusti  

  Marknadsklimatet i augusti inte gynnsamt för Saxxum Aktivs defensiva portfölj, fonden minskade 1,7 procent i augusti

  Fonden Aktie-Ansvar Saxxum Aktiv minskade 1,7 procent i augusti, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 2,9 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 2,9 procent och är därmed sämre än index som har minskat 0,8 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Aktie-Ansvar Saxxum Aktivs positionering blev något mer defensiv under augusti. Förvaltaren Peder Du Reitz kommenterar.

  - Rekordhöga värderingar på många risktillgångar, den djupaste lågkonjunkturen sedan depressionen, snabbt fallande företagsvinster, i kombination med fortsatt hög politisk osäkerhet är inte en miljö där investerare kompenseras för att ta risk. Nuläget styrs delvis av hur pandemin utvecklas, vilket är väldigt osäkert. Nettoexponeringen mot aktiemarknaden har därför legat på mellan 10 och 20 procent, vilket är nästan lika lågt som i februari. Aktieportföljen som är global, består till cirka 50 procent av mer defensiva aktier och till resterande del av aktier med mer potential såsom tillväxtmarknader och lågt värderad ”värdebolag”. De två sistnämnda förväntas successivt utgöra en allt större andel. Fonden gynnas i dagsläget av en svagare krona (speciellt mot dollarn), fallande amerikanska långräntor, en starkare yen, stigande aktiepriser, stigande guldpris och en gynnsam utveckling för statsobligationer i tillväxtmarknader.

  Marknadsklimatet i augusti var inte gynnsamt för Saxxum Aktivs defensiva portfölj. Utvecklingen för aktier var positiv, speciellt i USA och Japan. MSCI World steg 6,7 procent i dollar och 5,0 procent i svenska kronor. Stockholmsbörsen (OMXS30 inkl. utdelningar) steg 3,5 procent. I svenska kronor ökade börsen i Euroområdet 2,8 procent och den amerikanska 5,5 procent. Den japanska börsen gick upp 4,9 procent medan övriga Asien steg 1,9 procent. Långa obligationsräntor steg 18 punkter i USA och 13 punkter i Tyskland. Svenska långräntor steg 12 punkter. Dollarn deprecierades 1,7 procent och euron 0,3 procent mot kronan. Råvarupriserna gick upp 5,0 procent i kronor.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Aktie-Ansvar Graal Offensiv ökade 0,3 procent i augusti  

  Aktie-Ansvar Graal Offensiv ökade 0,3 procent i augusti

  Fonden Aktie-Ansvar Graal Offensiv steg 0,3 procent i augusti, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som var oförändrad under samma period. Sedan årsskiftet har fonden minskat 5,3 procent och är därmed sämre än index som har minskat 0,1 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Fonden har inte haft någon aktieexponering i augusti och hela avkastningsbidraget kommer från fondens räntebärande placeringar som gynnades av den starka riskaptiten på de finansiella marknaderna.

  Förvaltaren Maria Ljungqvist kommenterar.

  - En av utgångpunkterna för ränteförvaltningen i början av juli var som tidigare att kreditrisk genom rådande kreditpåslag kunde bidra positivt till avkastningen trots den generellt ökade konkursrisken i företagssektorn till följd av pandemin. En annan utgångspunkt var att renodlad ränteduration inte var det investeringsalternativ som hade bäst risk- och avkastningsprofil. Dessa utgångspunkter fungerade bra i augusti. I slutet av augusti brantade nämligen statsobligationskurvan och längre placeringar i svensk ränteduration skulle därför ha givit negativ avkastning i augusti. Placeringar i en korg med statsobligationer med 1-3 år i ränteduration skulle givit marginellt positiv avkastning.

  Portföljräntan har sjunkit i augusti. Räntedurationen har ökat och spreaddurationen har minskat. Förvaltaren bedömer att kreditrisk fortsatt ger bäst avkastning i förhållande till risk givet de låga
  statsobligationsräntorna, men utsikterna är enligt henne svårbedömda och beror mycket på pandemin som ingen vet om den är under kontroll.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Aktie-Ansvar Europa ökade 2,8 procent i augusti - tror på skakig höst  

  Aktie-Ansvar Europa ökade 2,8 procent i augusti - tror på skakig höst

  Fonden Aktie-Ansvar Europa steg 2,8 procent i augusti, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 1,3 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 15,9 procent och är därmed sämre än index som har minskat 12,5 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  - Vi hade överlag en bra utveckling för många av våra innehav. Samtliga sektorer utom en bidrog. Mest utmärkte sig industri och hälsovård. Vi har gjort en del förändringar i portföljen där bland annat bolag som SEB SA lämnat efter en stark utveckling. Vi har även trimmat vårt innehav i Trigano då positionen blev alltför stor. Vi har en investeringsprocess där vi försöker hitta bra hållbara bolag med en spännande framtid till en rimlig värdering. I det sammanhanget har vi bland annat adderat UCB, Compugroup och ASML. Bästa bidragsgivare under augusti var Trigano, ING och Norma. Bland innehaven som tyngde fanns Schaeffler, Glanbia och Bellway, kommenterar Lars-Erik Lundgren.

  Förvaltaren tror att hösten kommer bjuda på många risker och en balanserad portfölj är enligt honom att föredra.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Aktie-Ansvar Kvanthedge minskade 0,2 procent i augusti - fusioneras in vid sista september  

  Aktie-Ansvar Kvanthedge minskade 0,2 procent i augusti - fusioneras in vid sista september

  Fonden Aktie-Ansvar Kvanthedge minskade 0,2 procent i augusti, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 1,0 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 24,8 procent och är därmed sämre än index som har ökat 3,4 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Som tidigare meddelats kommer denna fond att fusioneras in i fonden Saxxum vid månadsskiftet september-oktober. Inför denna omläggning avvecklades kvantstrategierna den 10 juli och därefter har fonden enbart haft exponering mot svenska räntebärande tillgångar och medel på konto.

  - Fonden har haft en ränteduration på endast runt 0,3 och har därmed inte påverkats så mycket av rörelserna i statsobligationsräntorna under månaden. I slutet av augusti brantade statsobligationskurvan och längre placeringar i svensk ränteduration skulle därför ha givit negativ avkastning i augusti, kommenterar Maria Ljungqvist.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Dometic sålt i Case Fair Play, som ökade 2,90 procent i augusti  

  Dometic sålt i Case Fair Play, som ökade 2,90 procent i augusti

  Fonden Case Fair Play steg 2,90 procent i augusti. Sedan årsskiftet har fonden minskat 8,24 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltaren Andreas Ras kommenterar.

  - Bolagens tysta period vid kvartalsrapporteringen är nu över och primärmarknaden här i Norden har återigen vaknat till liv. Många är gamla välkända emittenter, andra är förstagångsemittenter som nu väljer att ta klivet in på företagsobligationsmarknaden. Handeln på den befintliga kreditmarknaden fortsatte också att repa sig under augusti månad och kreditspreadarna för högavkastande krediter sjönk något ytterligare under månaden.

  Fonden har bland annat sålt innehavet i Dometic.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Case Safe Play ökade 1,75 procent i augusti - köpt obligationer i bland annat Vodafone och Sampo  

  Case Safe Play ökade 1,75 procent i augusti - köpt obligationer i bland annat Vodafone och Sampo

  Fonden Case Safe Play steg 1,75 procent i augusti. Sedan årsskiftet har fonden minskat 2,99 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltaren Tom Andersson kommenterar månaden.

  - Bolagens tysta period vid kvartalsrapporteringen är nu över och primärmarknaden här i Norden har återigen vaknat till liv. Många är gamla välkända emittenter, andra är förstagångsemittenter som nu väljer att ta klivet in på företagsobligationsmarknaden. Handeln på den befintliga kreditmarknaden fortsatte också att repa sig under augusti månad och kreditspreadarna för Investment Grade sjönk något ytterligare under månaden.

  Fonden har köpt obligationer i bland annat Vodafone och Sampo.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • AIFM officiell partner till Antiloop Hedge  

  AIFM officiell partner till Antiloop Hedge

  Fondhotell AIFM annonserar att man är partner till hedgefonden Antiloop Hedge med Anna Svahn, Martin Sandquist, Karl-Mikael Syding, and Peter Dahlberg.

  AIFM bistod med hjälp vid etablering och kommer framgent även fungera som extern riskhanterare, så kallad Risk Manager, på löpande basis.  Taggar:
  #hedgefunds   #mutualfunds  

 • Norron startar ny aktivt förvaltad hållbarhetsfond - ska verka för FNs 17 hållbarhetsmål  

  Norron startar ny aktivt förvaltad hållbarhetsfond - ska verka för FNs 17 hållbarhetsmål

  Norron lanserar en ny fond, Norron Sustainable Equity, den 1 oktober. Det är en aktivt förvaltad hållbarhetsfond med fokus på den gröna omställningen, enligt ett pressmeddelande.

  Målsättningen är att verka för FN:s 17 globala mål för en hållbar framtid där den nya EU-taxonomin enligt fondbolaget kommer att spela en central roll för den gröna omställningen. Fonden kommer att förvaltas av Norrons investeringsteam under ledning av förvaltarna Joachim Sverre och Johan Svantesson, i nära samarbete med Norrons hållbarhetsarbetsgrupp.

  ”Fondens investeringsfilosofi – att fokusera på omsorgsfullt utvalda och noggrant analyserade bolag som arbetar innovativt och hållbart och därmed värnar om en hållbar framtid speglar Norrons syn och är helt rätt i tiden. Detta känns väldigt spännande och relevant,” säger Joachim.

  Fondbolaget har den senaste tiden bland annat anställt en hållbarhetsansvarig, etablerat en ESG-arbetsgrupp. Aktiv förvaltning innebär också för fondbolaget ett aktivt ägande där man menar att man arbetar nära fonderas innehav för att säkerställa att verksamheterna utvecklas i linje med de hållbarhetsmål som finns.

  ”För oss är hållbarhet en central och integrerad del i bolaget och hela investeringsprocessen. Då känns det som ett naturligt steg att utöka vårt produktutbud med en fond som tar vårt arbete till ytterligare en nivå och där målsättningen är just hållbarhet”, säger Ulf Frykhammar, medgrundare och styrelseledamot i Norron. Han understryker att produkten också kommer att sträva efter en mer europeisk distribution än Norrons befintliga produkter.  Taggar:
  #energy   #mutualfunds   #sustainability  

 • Största ägaren Lannebo avser acceptera Tritons bud på Hiq  

  Största ägaren Lannebo avser acceptera Tritons bud på Hiq

  Fondbolaget Lannebo är största ägare i Hiq. Nu meddelas att man avser acceptera det höjda budet på Hiq från Triton.

  ”Höjningen av budet innebär att det ligger på en nivå som är rimlig och som gagnar våra
  andelsägare”, säger Mats Gustafssson, ägaransvarig på Lannebo.

  Triton lämnade den 26 augusti ett bud värt 70 kronor kontant för varje aktie i Hiq. Lannebo ställde sig då avvaktande till budet. Den 15 september höjde Triton budet till 72 kronor per aktie vilket styrelsen i Hiq ställde sig bakom och enhälligt rekommenderar aktieägarna att acceptera.

  ”Genom höjningen har budet nu nått en nivå som Lannebo finner rimlig och Lannebo avser därför att acceptera det nya, högre budet. Vi agerar utifrån det alternativ vi anser vara bäst för våra andelsägare och vi bedömer att det är ett acceptera kontantbudet” säger Mats Gustafsson.

  Lannebo Fonder äger i dagsläget 9,1 procent av kapitalet och rösterna i Hiq och är därmed största ägare. Fonden Lannebo Småbolag har varit en av de största aktieägarna i HiQ under många år.

  Även Swedbank Robur med 6,3 procent av aktierna i Hiq har meddelat att man avser att acceptera erbjudandet.  Taggar:
  #financials   #itconsultants   #ma   #privateequity   #tech  

 • Swedbank Robur tänker acceptera Tritons höjda bud på Hiq  

  Swedbank Robur tänker acceptera Tritons höjda bud på Hiq

  Storägaren Swedbank Robur Fonder bedömer att Tritons höjda bud på Hiq är finansiellt skäligt och avser att acceptera erbjudandet. Det skriver fondbolaget på sin hemsida.

  Robur-fonderna äger 6,3 procent av aktiekapitalet och rösterna i Hiq.

  Triton höjde den 26 augusti sitt bud från 70 till 72 kronor per aktie. Styrelsen i Hiq har ställt sig bakom erbjudandet.  Taggar:
  #financials   #itconsultants   #ma   #mutualfunds   #privateequity   #tech  

 • AMF Pensionsförsäkring ökar innehavet i Beijer Ref  

  AMF Pensionsförsäkring ökar innehavet i Beijer Ref

  AMF Pensionsförsäkring har ökat innehavet i Beijer Ref till 6 705 694 aktier från 4 138 694 aktier. Posten motsvarar därefter 5,3 procent av kapitalet och 3,1 procent av rösterna.

  Det framgår av ett flaggningsmeddelande.  Taggar:
  #industrials   #insider  

 • Norron startar ny aktivt förvaltad hållbarhetsfond  

  Norron startar ny aktivt förvaltad hållbarhetsfond

  Norron lanserar en ny fond, Norron Sustainable Equity, 1 oktober. Den är en aktivt förvaltad hållbarhetsfond med fokus på den gröna omställningen. Det framkommer av meddelande på LinkedIn.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Simon Blecher spår att NCC, Securitas, Skanska, Telia och Tele2 blir framtida vinnare - Carnegie Sverigefond  

  Simon Blecher spår att NCC, Securitas, Skanska, Telia och Tele2 blir framtida vinnare - Carnegie Sverigefond

  Fonden Carnegie Sverigefond steg 2,74 procent i augusti. Sedan årsskiftet har fonden minskat 3,45 procent. Det framgår av en månadsrapport.


  Förvaltaren Simon Blecher kommenterar teknik-hypen.

  "På börsen har vi sett ett tekniklyft som vi inte sett sedan slutet av nittiotalet och i USA är handeln nästintill galen bland mindre sparare som låter aktier flyga på splittar (!) och vaga nyheter. Uppgången är också smal med ett fåtal stora bolag som vinnare."

  Han fortsätter med att lyfta potentiella framtida vinnare.

  "Här hemma börjar äntligen värdeaktier vakna till liv och vi ser hur flera cykliska aktier börjar stiga igen, Electrolux och Volvo för att nämna några. Ett par billiga aktier är dock totalt ute i kylan: NCC, Securitas, Skanska, Telia och Tele2 för att nämna några bolag som knappt rör sig oavsett vad de levererar. Billiga bolag får förr eller senare sin rätta värdering."

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Vitryssland påverkar Ryssland - Carnegie Rysslandsfond ökade 1,23 procent i augusti  

  Vitryssland påverkar Ryssland - Carnegie Rysslandsfond ökade 1,23 procent i augusti

  Fonden Carnegie Rysslandsfond steg 1,23 procent i augusti. Sedan årsskiftet har fonden minskat 15,80 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltaren Fredrik Colliander kommenterar kopplingen Ryssland-Vitryssland i samband med det senare landets oroligheter i och med starkt ifrågasatta valet.

  "Den politiska oron i Vitryssland har påverkan även på Ryssland. Utvecklingen i Vitryssland är viktig för Ryssland och frågan är hur Ryssland kommer att agera om utvecklingen går åt fel håll ur rysk synvinkel. Ryssland kommer inte att tillåta att man förlorar inflytande i landet och kan
  komma att agera på något sätt om detta ser ut att hända. Rysk inblandning skulle då leda till
  ytterligare försämring av relationerna med väst och det är inget marknaden vill se. Marknaden
  skulle reagera negativt på en sådan händelse."

  Direktavkastningen ser ut att hamna på över 6 procent. Bland flera andra kom telekombolaget MTS, gödseltillverkaren Phosagro och byggbolaget LSR kom med starka siffror och uppvisade tillväxt trots covid-19. Oljebolagen Lukoil och Gazpromneft uppvisade däremot kraftigt negativ påverkan av Covid och även Gazprom uppvisade mycket svaga siffror. Inget av detta var dock enligt förvaltaren oväntat.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Intercontinental Exchange nytt innehav i Carnegie Global, som ökade 8,00 procent i augusti  

  Intercontinental Exchange nytt innehav i Carnegie Global, som ökade 8,00 procent i augusti

  Fonden Carnegie Global steg 8,00 procent i augusti. Sedan årsskiftet har fonden minskat 13,88 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Augusti blev en bra månad för Carnegie Global. Fonden steg med 8 procent. De största positiva
  bidragarna var Salesforce, Mastercard och Alphabet. Det var bara två innehav som hade negativ avkastning: Unilever och Qualitas.

  Under augusti investerade fonden i ett nytt bolag, Intercontinental Exchange. Förvaltaren kommenterar.

  "Det är ett amerikanskt bolag som driver handelsplatser för aktier, derivat och råvaror, där den mest kända är New York Stock Exchange. Bolaget leds fortfarande av grundaren Jeffrey Sprecher, vilket vi tycker är fantastiskt. Han har byggt ett exceptionellt bolag genom kloka förvärv och bra genomförande."

  Förvaltaren avslutar:

  "Det finns delar av marknaden som ser klart övervärderade ut och andra delar som sannolikt är undervärderade. Men det är precis som det ska vara; vårt jobb som förvaltare är ju att försöka hitta de undervärderade".


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Carnegie Asia ökade 5,26 procent i augusti  

  Carnegie Asia ökade 5,26 procent i augusti

  Fonden Carnegie Asia steg 5,26 procent i augusti. Sedan årsskiftet har fonden minskat 1,64 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Enligt förvaltaren Gunnar Påhlson är det även om Kina markerade sin styrka genom att avfyra missiler i Sydkinesiska sjön i veckan ingen militär konflikt det handlar om, utan ett handelskrig och ett retorik krig där tonläget från USA:s sida trappats upp högst väsentligt i augusti inför det amerikanska presidentvalet i november.

  De asiatiska marknaderna utvecklades starkt i augusti, framförallt kinesiska teknologi- och internet bolag.

  Alibaba, JD.com, Netease, Meituan Dianping och Xiaomi Corp. tillhör fondens större innehav i den kinesiska teknologisektorn.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • SCA ökat i Carnegie Strategy, som ökade 2,56 procent i augusti  

  SCA ökat i Carnegie Strategy, som ökade 2,56 procent i augusti

  Fonden Carnegie Strategy steg 2,56 procent i augusti. Sedan årsskiftet har fonden minskat 2,27 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltaren kommenterar de stora uppvärderingarna av IT-aktier och att det verkar rimligt att andra branscher kan få viss revansch när våra samhällen och våra beteenden successivt återgår till det som vi känner som det normala.

  Fonden ökade innehavet något i SCA under perioden. I slutet av augusti tillkännagav SCA att tillverkningen av grafiska papper i Ortviken avvecklas, samtidigt avser man öka produktionskapaciteten inom mekanisk massa. Även om beslutet kortsiktigt ger upphov till strukturkostnader och nedskrivningar ter det enligt förvaltaren sig logiskt på längre sikt. SCA är enligt honom en för liten aktör inom segmentet för att få tillräckliga skalfördelar. Därtill är framtidsutsikterna och efterfrågan för tryckpapper svårbedömda.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Carnegie Småbolagsfond ökade 6,10 procent i augusti  

  Carnegie Småbolagsfond ökade 6,10 procent i augusti

  Fonden Carnegie Småbolagsfond steg 6,10 procent i augusti. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 1,42 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltaren Viktor Henriksson kommenterar innehavet Systemair.

  - Systemair har haft en synnerligen god utveckling sedan vi tog in aktien i portföljen för ett halvår
  sedan. I ett längre perspektiv tror vi att ventilation kommer allt mer i fokus drivet av att miljö och energieffektivitet står högt på dagordningen samtidigt som coronapandemin belyser vikten av ett bra inomhusklimat. Systemair har historiskt växt kraftigt genom förvärv, något som lagts på is när lönsamhetsförbättring varit i fokus. Kanske kan förvärv komma åter på agendan när lönsamhetsförbättringen är exekverad? Miljövinkeln är intressant då ESG-favoriter åtnjuter en rejäl värderingspremie på börsen. Systemair har fortfarande en attraktiv värdering. Aktien steg med 32 procent i augusti.

  Han kommenterar även innehavet Dometic.

  - Dometic har presterat starkt sedan botten i början av april och det är lätt att tycka att den procentuella kursuppgången känns hisnande. Värt att beakta är naturligtvis att kursutvecklingen
  dessförinnan var riktigt svag samt att aktien idag handlas ungefär på samma nivå som i början av året. Vår uppfattning är att marknaden för husbilar, som är Dometics viktigaste marknad, strukturellt har förbättrats. Vi tror inte att det rör sig om en kortsiktig coronaeffekt utan är av uppfattningen att marknaden beständigt har förbättrats. I ljuset av det kan man tycka att det motiverar ett högre värde på Dometic. Julistatistik från Tyskland och USA var exceptionellt starka och vi tror på rejält höjda vinstprognoser för Dometic framgent och i ljuset av det är aktien lågt värderad i absoluta tal och jämfört med sin egen historik. Aktien steg med 25 procent i augusti.  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Carnegie Corporate Bond ökade 1,62 procent i augusti  

  Carnegie Corporate Bond ökade 1,62 procent i augusti

  Fonden Carnegie Corporate Bond 3 SEK steg 1,62 procent i augusti. Sedan årsskiftet har fonden minskat 3,64 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarna kommenterar månaden.

  "Globalt har utvecklingen fortsatt på inslagen bana med rådande pandemi, dämpad konjunkturoro efter viss ljusning i ledande indikatorer och bolag samt individer som alltjämt anpassar sig till en ny verklighet. Trots att virusets på flera håll blossar upp på nytt kommer dagligen besked om framgångar i vaccinjakten, vilket kombinerat med att rapporterna för Q2 slagit förväntningarna och fortsatta centralbanksstöd driver globala börser mot rekordnivåer. Riskaptiten speglar återigen FOMO/TINA men givet diskrepansen mellan finansmarknader och utvecklingen i realekonomin tåls att fundera en extra gång vad som händer när stödprogrammen framöver successivt ska fasas ut."

  Förvaltarna vidhåller sin konservativa ansats med en balanserad och diversifierad portfölj med fokus på likviditet. man fortsätter att fokusera på hållbara bolag vilket man är övertygade om kommer att bidra till den långsiktiga avkastningen.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Ökad vikt mot High Yield i Carnegie Total, som ökade 2,85 procent i augusti  

  Ökad vikt mot High Yield i Carnegie Total, som ökade 2,85 procent i augusti

  Fonden Carnegie Total steg 2,85 procent i augusti. Sedan årsskiftet har fonden minskat 2,08 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Av fondens aktiefonder utvecklades Carnegie Global, Carnegie Småbolagsfond och Carnegie Asia väl med en uppgång mellan 5,3 och 8 procent. Samtliga av fondens aktiefonder utvecklades positivt under månaden.

  Inom räntedelen utvecklades Carnegie High Yield Select bäst med en uppgång på 3,6 procent. Även Carnegie Corporate Bond och Carnegie Investment Grade utvecklades väl och steg med 1,6 respektive 0,5 procent. Under månaden har fonden ökat vikten i Carnegie High Yield.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Carnegie Micro Cap ökade 9,55 procent i augusti  

  Carnegie Micro Cap ökade 9,55 procent i augusti

  Fonden Carnegie Micro Cap steg 9,55 procent i augusti. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 15,13 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Fonden har ökat i Bulten. Förvaltaren kommenterar.

  "Vi får signaler om en stigande bilproduktion och om det materialiseras kommer vinstutvecklingen för Bulten att vara synnerligen god. Bolaget levererar fästelement till personbilsindustrin och det spelar ingen roll för bolaget om det är en el- eller förbränningsmotorbil även om en hybridbil med dubbla drivlinor naturligtvis är bäst. Bolaget har en rörelsemarginal om 8 procent som målsättning och vi ser den som realistisk på sikt. Om den nås är värderingsmultiplarna exceptionellt låga. Vi förväntar oss inte att man når riktigt dit nästa år men kommer man en bit på väg är värderingen av bolaget mycket attraktiv. Aktien steg med 22 procent i augusti."

  Vostok New Ventures har enligt förvaltaren haft ett intressant år.

  "E-hälsobolaget Babylon Health utvecklas extremt starkt samtidigt som samåkningstjänsten Bla Bla Car och elsparkcykeltjänsten Voi av naturliga skäl haft en tuff period. Detta bekräftades i den nyligen släppta kvartalsrapporten. Babylon Health är bolagets överlägset största innehav och det är svårt att inte bli exalterad över utvecklingen. Här hemma har många åsikter om elsparkcyklar och Voi väcker känslor. Vi ser nu hur städer öppnar upp och Vois verksamhet kommer igång. Det är ingen tvekan om att elsparkcykeln är här för att stanna och Voi verkar vara en mycket skicklig operatör. Styrande politiker vill helt enkelt att den skall finnas i våra städer. Vois långsiktiga plan sträcker sig långt bortom elsparkcykeln. Vostok New Ventures steg med 20 procent i augusti."


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Odin Fonder tycker budet på Ahlstrom-Munksjö är för lågt - Di  

  Odin Fonder tycker budet på Ahlstrom-Munksjö är för lågt - Di

  Uppköpsbudet på pappersproduktbolaget Ahlstrom-Munksjö med en premie på cirka 24 procent är för lågt. Det uppger storägaren Odin Fonders förvaltare till Dagens industri som anser att erbjudandet underskattar den långsiktiga potentialen.

  Förvaltaren Hans Christian Bratterud understryker att risken nu är mindre i företaget och att man ligger helt rätt till med sina fiberbaserade nischlösningar.

  Enligt Bratterud får man själva fram betydligt högre värden när man tittar på Ahlstrom-Munksjö, men vill inte ge någon exakt bedömning av hur mycket bolaget kan vara värt.

  Odin Fonder är med sina 2,2 procent fjärde största ägare i Ahlstrom-Munksjö.  Taggar:
  #analytics   #commodities   #forestrypaper   #ma   #mutualfunds   #stocks  

 • Fem stjärnor hos Morningstar för Norron Premium  

  Fem stjärnor hos Morningstar för Norron Premium

  Norron Premium har nu fem stjärnor hos Morningstar. Detta gäller både rating på tre och fem år.  Taggar:

 • Starka rapporter lyfte AXA Rosenberg globa small cap Alpha, som ökade 7 procent i augusti  

  Starka rapporter lyfte AXA Rosenberg globa small cap Alpha, som ökade 7 procent i augusti

  Fonden AXA Rosenberg Glbl Sm Cp Alpha B USD steg 7 procent i augusti, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 6,1 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 11,2 procent och är därmed sämre än index som har minskat 3,7 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Enligt förvaltarna var augusti en balanserad månad för tillväxtaktier.

  Positiva bidragsgivare för månaden var BMC, First Solar och Groupon.

  Enligt förvaltarna gynnades BMC av en sammanslagning med sektorskollegan Builders FirstSource, vilket också är ett av fondens innehav. First Solar och Groupon steg efter positiva rapporter vilka var bättre än förväntat.

  Negativa bidragsgivare för månaden var Henry Schein, Amkor Technology och Western Union.

  Sektorsvis gick det bra för industri-, informations-, fastighets- och konsumentaktier. Sämre gick det för aktier inriktade mot material och råvaror.

  Vid månadsskiftet var fondens största innehav First Solar Inc, SYNNEX Corp, Snap-on Inc och Western Union Co.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • AXA WF Defensive Optimal Income har kvar sin överviktsposition - ökade 1,1 procent i augusti  

  AXA WF Defensive Optimal Income har kvar sin överviktsposition - ökade 1,1 procent i augusti

  Fonden AXA WF Defensive Optimal Income F EUR steg 1,1 procent i augusti. Sedan årsskiftet har fonden minskat 1,4 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Enligt förvaltarna fortsatte krediter att överprestera gentemot statsobligationer. Fortsättningsvis finns det flera element enligt förvaltarna att vara positiva inför, som positiva policies, återvänd riskaptit, höga nivåer av likviditet samt en svag dollar. Samtidigt skriver förvaltarna att de är medvetna om de höga värderingarna på vissa aktier.

  Fonden fortsätter att ha kvar sin överviktiga position i bland annat aktier, råvaror och krediter.

  Framåt är enligt förvaltarna huvudfokuset debatterna i den amerikanska kongressen gällande den nya budgeten. Förvaltarna skriver att de tror att chanserna för ett nytt stödpaket blir allt mindre som en konsekvens av den politiska oenighet som råder inom kongressen.

  Vid månadsskiftet var fondens största innehav den amerikanska dollarn, Johnson & Johnson, MSCI EMGMKT, Nestle SA och Prysmian SpA.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • AXA WF Framlington Robotech ökade 4,9 procent i augusti - mjukvara och robotik presterade bra  

  AXA WF Framlington Robotech ökade 4,9 procent i augusti - mjukvara och robotik presterade bra

  Fonden AXA WF Framlington Robotech A EUR steg 4,9 procent i augusti, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 5,7 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 16,2 procent och är därmed bättre än index som har minskat 1 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Trimble, som specialiserar sig på mjukvara för bygg- och jordbruksmarknaden, var en positiv bidragsgivare för månaden. Även Aspen presenterade bra resultat under månaden. Aspen utvecklar mjukvara för automatisering inom industrier som olja och gas.

  Vidare presterade Intuitive Surgical bra enligt förvaltarna. Intuitive Surgical producerar maskiner för kirurgi.

  Under månaden sålde fonden sitt innehav i Varian. Anledningen bakom skriver förvaltaren är för att Siemens Healthineers planerar på att köpa upp bolaget.

  Framåt ser förvaltarna intressanta scenarier i robotik och automatisering som en följd av Covid-19.

  Fonden minskade även och tog hem vinster i teknikaktier, vilka har gått bra i år. Exempel är Nvidia och Amazon. Samtidigt ökade fonden i sjukvårdsaktier och halvledaraktier.

  Vid månadsskiftet var fondens största innehav Intuitive Surgical Inc, Keyence Corp, QUALCOMM Inc, Alphabet Inc och Amazon.com Inc.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Swedbank Robur klassificerar fem fonder i linje med Parisavtalet  

  Swedbank Robur klassificerar fem fonder i linje med Parisavtalet

  Swedbank Robur fonder säkerställer nu att några av fondbolagets fonder ligger i linje med Parisavtalet. Fondbolaget kallar det att fonderna är så kallade ”Paris Aligned”.

  Det handlar om ett antal punkter fonden måste uppfylla, där utsläppen av växthusgaser är det centrala. Fonden ska bland annat ha minst 50 procent lägre koldioxidavtryck än sitt jämförelseindex. Utsläppen behöver minska med 7 procent årligen, vilket är i takt med utfasningen av fossila bränslen enligt Parisavtalet. Förvaltningsmetoden ska även gynna bolag inom klimatfrämjande verksamhet som aktivt arbetar med att minska klimatriskerna.

  Swedbank Robur har som mål att hela fondkapitalet, vilket idag överstiger 1 000 miljarder kronor, som bolaget förvaltar år 2025 ska vara i linje med Parisavtalets mål om att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader, och att hela fondkapitalet ska förvaltas koldioxidneutralt år 2040. I planen framåt är också ambitionen att regelbundet redovisa ett antal nyckeltal för de fonder som klassificeras som förvaltade i linje med Parisavtalet.

  Nedan är fonderna som Swedbank Robur hittills har klassificerat som förvaltade i linje med Parisavtalet.

  Swedbank Robur Access Edge Global
  Swedbank Robur Access Edge Emerging Markets
  Swedbank Robur Access Edge Sweden
  Swedbank Robur Access Edge Japan
  Swedbank Robur Access Edge USA  Taggar:
  #energy   #mutualfunds   #sustainability  

 • Fidelity flaggar upp i Readly  

  Fidelity flaggar upp i Readly

  Fidelity, FMR, har ökat sitt ägande i digitala magasinbolaget Readly till 5,16 procent av kapitalet och rösterna i bolaget. Det framgår av ett flaggningsmeddelande.  Taggar:
  #commercialservices   #consumergoods   #insider   #retail   #tech  

 • Räntor, krediter och råvaror positiva bidrag för Skandia Smart Balanserad som ökade 2,6 procent i augusti  

  Räntor, krediter och råvaror positiva bidrag för Skandia Smart Balanserad som ökade 2,6 procent i augusti

  Fonden Skandia Smart Balanserad steg 2,6 procent i augusti, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 2,5 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarna skriver att de ser en volatil tid framöver.

  "Coronapandemin har å andra sidan börjat florera upp igen i en andra våg. Många länder såg högre smittspridning jämfört med sin första våg. Amerikanska dollarn fortsatte sin svaga utveckling, både mot kronan och andra valutor. Vi kommer att ha en mer volatil marknad framöver då både valet i USA (november) och Brexit (slutet på året) är på agendan".

  På aktiemarknaden utvecklades teknikaktier med Tesla i täten bäst. Fondens aktieportföljen gav i stort sett ett positivt bidrag till den relativavkastningen. Månadens främsta bidrag kom från räntor, krediter och råvarustrategierna.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Skandia Smart Försiktig ökade 0,8 procent i augusti - Ser en volatil framtid  

  Skandia Smart Försiktig ökade 0,8 procent i augusti - Ser en volatil framtid

  Fonden Skandia Smart Försiktig steg 0,8 procent i augusti, vilket var i linje med fondens jämförelseindex som också steg 0,8 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarna skriver att de ser en volatil tid framöver.

  "Coronapandemin har å andra sidan börjat florera upp igen i en andra våg. Många länder såg högre smittspridning jämfört med sin första våg. Amerikanska dollarn fortsatte sin svaga utveckling, både mot kronan och andra valutor. Vi kommer att ha en mer volatil marknad framöver då både valet i USA (november) och Brexit (slutet på året) är på agendan".

  På aktiemarknaden utvecklades teknikaktier med Tesla i täten bäst. De defensiva och värderingbaserade strategierna backade gentemot sina referensindex samtidigt som ränteportföljen, krediterna och råvarustrategierna gav positiva bidrag.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Skandia Smart Offensiv ökade 4,3 procent i augusti - Fed ger förtroende till marknaden  

  Skandia Smart Offensiv ökade 4,3 procent i augusti - Fed ger förtroende till marknaden

  Fonden Skandia Smart Offensiv steg 4,3 procent i augusti, vilket var i linje med fondens jämförelseindex som också steg 4,3 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Enligt förvaltarna skapar Federal Reserves nya beslut förtroende bland investerarna.

  "Augusti blev en lugn sommarmånad på räntemarknaden med små ränterörelser. Det blev en stark månad för aktiemarknader, med exempelvis SP500 på nya rekordnivåer. Centralbankerna med FED i spetsen trummar fortsatt ut sitt duvaktiga budskap med låga styrräntor under lång tid framöver, åtminstone 2-3 år. Det gör att investerarnas tro på Centralbankernas förmåga att inge förtroende för sin vy tillsammans med återköpsprogram har förmodligen aldrig varit starkare".

  Enligt förvaltarna utvecklades teknikaktier med Tesla i täten bäst under månaden. Svenska aktier gick tillbaka något medan europeiska aktier och aktier på tillväxtmarknader gav positiva bidrag till portföljen.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • DNB Grønt Norden steg mer än index i augusti - positiva bidrag från Vestas och DSV  

  DNB Grønt Norden steg mer än index i augusti - positiva bidrag från Vestas och DSV

  Fonden DNB Grønt Norden steg 5,5 procent i augusti, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 4 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 10,4 procent och är därmed bättre än index som har ökat 4,9 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Fonden gynnades gentemot index av sin undervikt i fastigheter och finans.

  Bland de positiva bidragsgivarna fanns danska vindturbintillverkaren Vestas och danska transport‐ och logistikföretaget DSV.

  De största negativa bidragsgivarna var EQT och Novo Nordisk.

  Vid månadens slut var fondens tre största innehav Novo Nordisk, Vestas och Genmab med portföljvikterna 8, 6,4 respektive 5,3 procent.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • DNB Health Care utvecklades negativt i augusti - lyfter fram Alexion och Bristol Myers‐Squibb  

  DNB Health Care utvecklades negativt i augusti - lyfter fram Alexion och Bristol Myers‐Squibb

  Fonden DNB Health Care minskade 0,6 procent i augusti, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 0,7 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 7,5 procent och är därmed sämre än index som har minskat 0,7 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  "Hälsosektorn följde inte uppgången på den breda marknaden i augusti, ändå har sektorn hållit bättre än den breda marknaden uppmätt från början av året. Aktiemarknaderna återspeglar nu en uppfattning om att coronaviruspandemin i allmänhet är under kontroll och att bolagens intäkter snart kommer att återgå till mer normala nivåer", skriver fondens förvaltare Benedicte Bakke och Eirik Larsen.

  Fondens främsta bidragsgivare var Alexion, som gynnades av att det spekulerades om potentiella förvärv under månaden. Även Bristol Myers‐Squibb hade en bra månad hjälpt av positiva kliniska studier kring företagets viktigaste cancerläkemedel.

  Sanofi var fondens sämsta innehav under månaden.

  På lång sikt är förvaltarna fortsatt positiva till utvecklingen inom hälsosektorn och de väntar sig att sektorn kommer leverera konkurrenskraftig avkastning.

  Fondens tre största innehav var per utgång av månaden Sanofi, Regeneron Pharmaceuticals och AbbVie.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • UB Nordamerika REIT har minskat allokeringen mot logistik och kontor  

  UB Nordamerika REIT har minskat allokeringen mot logistik och kontor

  Fonden UB Nordamerika REIT A minskade 0,3 procent i augusti, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 0,7 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 26,4 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Under månaden presterade innehaven i Kanada och Mexiko bättre än de i USA. Innehaven inom hotell och resort steg medan kontorssektorn föll cirka 3 procent.

  Fonden har omakollerat och skiftat fokus från logistik- och kontorsinnehav till sjukvård och bostadsområden.

  Vid månades slut var Simon Property Group, Physicians Realty Trust, Healthpeak Properties bland fondens största innehav med portföljvikterna 2,1 procent. Geografiskt stod USA för 84,5 procent av den totala allokeringen.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Handelsbanken Fonder flaggar upp i Readly  

  Handelsbanken Fonder flaggar upp i Readly

  Handelsbanken Fonder har ökat sitt innehav i digitala magasinbolaget Readly till 5,06 procent av kapitalet och rösterna i bolaget. Det framgår av ett flaggningsmeddelande.  Taggar:
  #commercialservices   #consumergoods   #insider   #retail   #tech  

 • Catellas försäljning av 70 procent av Catella Fondförvaltning till Athanase genomförd  

  Catellas försäljning av 70 procent av Catella Fondförvaltning till Athanase genomförd

  Finansbolaget Catella försäljning av 70 procent av aktierna i Catella Fondförvaltning till Athanase Industrial Partners har genomförts. Det framgår av ett pressmeddelande.

  Affären som aviserades den 10 juni var föremål för sedvanliga myndighetsgodkännanden av Finansinspektionen i Sverige och CSSF i Luxemburg. Samtliga godkännanden är nu erhållna och förvärvet därmed genomfört.

  Den slutliga köpeskillingen uppgår till 140 miljoner kronor och den totala resultateffekten efter skatt, inkluderat transaktionskostnader, uppgår till -9 miljoner kronor varav kostnader om 7 miljoner kronor redovisats under första halvåret 2020. Resultateffekten efter skatt, inkluderat transaktionskostnader, uppgår till -2 miljoner kronor under tredje kvartalet 2020.

  Det strategiska partnerskapet mellan Catella och Athanase där man genom Catella Fondförvaltning avser att utveckla och förbättra kunderbjudandet fortgår. Catella har under januari 2022 rätt att avyttra och Athanase har rätt att förvärva resterande 30 procent av aktierna för en köpeskilling om 60 miljoner kronor.  Taggar:
  #financials   #ma   #mutualfunds  

 • Palomar lyfte Didner & Gerge US Small and Microcap, som ökade 5,2 procent i augusti  

  Palomar lyfte Didner & Gerge US Small and Microcap, som ökade 5,2 procent i augusti

  Fonden Didner & Gerge US Small and Microcap steg 5,2 procent i augusti, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 3,1 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 11,3 procent och är därmed bättre än index som har minskat 12,2 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Bland fondens bästa bidragsgivare återfinns förskolebolaget Bright Horizons, fastighetsrådgivaren Colliers samt fondens nya innehav, specialförsäkringsbolaget Palomar. Förvaltarna kommenterar.

  "Palomar är ett försäkringsbolag som erbjuder naturkatastrofskydd i 29 delstater i USA med störst närvaro i Kalifornien. Genom egenutvecklad teknik som är länkad till geokoder kan bolaget erbjuda mer flexibla försäkringsprodukter än vad ett traditionellt försäkringsbolag kan. Försäkring mot naturkatastrofer är vanligtvis mycket dyrt men Palomars process, som är helt automatiserad, innebär att bolaget kan erbjuda försäkringar till mer fördelaktiga priser samtidigt som bolaget kan hålla nere riskerna. Med individuellt prissatta försäkringar och ett starkt distributionsnät tar Palomar andelar på en ineffektiv och växande marknad. Bolaget leds av sin grundare McDonald Armstrong som dessutom är en stor ägare i bolaget."

  Fondens sämsta bidragsgivare i augusti var specialistkonsultbolaget Exponent, sportfiskebolaget Johnson Outdoors samt komponenttillverkaren UFP Technologies.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Didner & Gerge Small and Microcap ökade 8,5 procent i augusti - Atoss och Kopparbergs i topp  

  Didner & Gerge Small and Microcap ökade 8,5 procent i augusti - Atoss och Kopparbergs i topp

  Fonden Didner & Gerge Small and Microcap steg 8,5 procent i augusti, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 5,6 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 16,6 procent och är därmed bättre än index som har minskat 10,2 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  De två innehav som bidrog mest positivt till avkastningen under månaden var tyska Atoss och svenska Kopparbergs Bryggeri. Förvaltarna kommenterar det första.

  "Atoss Software tillverkar mjukvara som mäter och optimerar bemanning. Bolagets produkter vänder sig till kunder med allt från 50 till 10 000 anställda. Atoss har konsekvent ökat försäljningen kvartal efter kvartal de senaste åtta åren, men sedan andra halvan av 2018 har tillväxten fått ytterligare en skjuts uppåt tack vare en lyckad lansering av nya molntjänster. Prenumerationsavgifter ökade i absoluta tal med 70 procent i H1 jämfört med samma period i fjol."

  Två av de svagaste innehaven under perioden var de amerikanska bolagen Thor och Somero.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Didner & Gerge Global ökade 3,1 procent i augusti - minskat högt värderade Salesforce  

  Didner & Gerge Global ökade 3,1 procent i augusti - minskat högt värderade Salesforce

  Fonden Didner & Gerge Global steg 3,1 procent i augusti, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 4,7 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 4,7 procent och är därmed sämre än index som har minskat 2,9 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Under augusti fanns två av bolagen som påverkas av de demografiska förändringarna i Kina i toppen för fondens innehav - Alibaba och Prudential. Både fick extra vind i seglen tack vare kommande företagshändelser som förväntas synliggöra värden ytterligare.

  På den negativa sidan märktes främst Centene (osäkerhet kring hur valet i USA faller ut), B3 (generell börsnedgång i Brasilien), Gilead (viss besvikelse på att de inte prissätter sitt läkemedel mot Covid­19, Remdesivir, högre).
  Mest avkastningsbidrag under månaden kom från Salesforce, som steg 30 procent efter att med råge ha överträffat förväntningarna för andra kvartalet. Även om det fanns många positiva signaler har Globalfonden på grund av värdering minskat sin position i bolaget.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Didner & Gerge Småbolag ökade 8,7 procent i augusti - Sobi nytt innehav  

  Didner & Gerge Småbolag ökade 8,7 procent i augusti - Sobi nytt innehav

  Fonden Didner & Gerge Småbolag steg 8,7 procent i augusti, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 5,2 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 8,9 procent och är därmed bättre än index som har ökat 7,0 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Fonden gynnades i augusti av kursutvecklingen i Embracer, Schouw och Mekonomen. Fondens utveckling missgynnades däremot av kursutvecklingen i Coor, Securitas och Enento.

  Sobi blev ett nytt innehav i fonden under augusti.

  "Vi bedömer att marknaden underskattar den kommersiella uthålligheten i SOBIs produkter inom blödarsjuka, där farhågor om ökad konkurrens gjort ett kraftigt avtryck i aktievärderingen under det senaste året. Vi tar i detta resonemang fasta på den patienttillväxt som de facto hittills skett under året för Elocta (som numera ser konkurrens från Hemlibra) samt att delar av portföljen inte alls ser samma konkurrens (Alprolix). Förvärvet av Dova Pharmaceuticals under fiolåret öppnar samtidigt upp nya tillväxtben", säger man och fortsätter:

  "Sobi har under de senaste åren även breddat sig med en portfölj inom immunologi där flera kliniskt beprövade produkter nu är i en mer intensiv kommersialiseringsfas, vilket bedöms driva tillväxt. Baserat på de starka kassaflöden som Sobi genererar finns även en möjlighet till fler förvärv, vilket kan komma att skifta fokus från oron kring Hemlibra."

  Portföljmässigt har man valt att öka innehaven i Konecranes, AAK och Hexpol samtidigt som förvaltarteamet minskat i Sweco, Embracer och Lifco.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Didner & Gerge Aktiefond ökade hela 7,4 procent i augusti - ett år med nya förvaltare  

  Didner & Gerge Aktiefond ökade hela 7,4 procent i augusti - ett år med nya förvaltare

  Fonden Didner & Gerge Aktiefond steg 7,4 procent i augusti, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 3,7 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 6,5 procent och är därmed bättre än index som har ökat 3,5 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Den sista augusti har det gått ett år sedan Simon Peterson och Carl Bertilsson tog över förvaltningen. De kommenterar.

  "Under året som gått har vi fokuserat på att göra en grundlig analys av bolag i och utanför portföljen, vilket har inneburit en hög aktivitetsnivå vad gäller bolagsinteraktioner och analysarbete. Vi investerar där vi bedömer att marknaden underskattar potentialen i förhållande till vår analys av bolagens framtida utveckling. Detta har inneburit något fler innehav med en god långsiktig vinsttillväxt, medan vi är mer försiktiga med mogna bolag i mogna branscher."

  Sammantaget har året resulterat i tretton nya innehav och tre innehav som har lämnat portföljen. Större nya innehav är Hexagon, H&M, Thule, Electrolux, AstraZeneca, Bravida, GN Store Nord, Ericsson och Systemair. Autoliv, Danske Bank och Nolato har lämnat portföljen.
  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Rhenman Healthcare Equity L/S ökade 3,75 procent i augusti  

  Rhenman Healthcare Equity L/S ökade 3,75 procent i augusti

  Rhenman Healthcare Equity L/S (SEK) steg 3,75 procent i augusti. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 1,36 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Hälso- och sjukvårdssektorn utvecklades, likt föregående månad, svagare än den globala marknaden. Delsektorn bioteknik var fortsatt svag under augusti, men är sedan årsskiftet den delsektor som har utvecklats starkast, med en uppgång på cirka 6 procent i euro (Nasdaq Biotech Index), trots en försvagning av den amerikanska valutan på över 6 procent.

  Delsektorn medicinteknik har haft en fördröjd återhämtning, men har under de senaste två månaderna haft en starkare utveckling än övriga delsektorer.

  Fonden steg med 4,0 procent räknat i fondens huvudklass IC1 (EUR), och steg med 3,8 procent räknat i RC1 (SEK). Samtliga delsektorer gav positiva bidrag till fondens utveckling. Tre av
  fondens innehav blev föremål för uppköp under perioden.

  Månadens bästa bidragsgivare för fonden var Horizon Therapeutics och Aimmune Therapeutics. Sämsta bidragsgivare var Biomarin Pharmaceuticals och Adverum Biotechnologies.

  Förvaltaren kommenterar hur höjda försäljningsutsikter för Horizon Therapeutics
  Tepezza fick aktiekursen att stiga.

  "Horizon Therapeutics är ett amerikanskt läkemedelsbolag med fokus på sällsynta sjukdomar. Bolagets produkt Tepezza som lanserades tidigare i år uppvisade en fortsatt stark tillväxt under
  andra kvartalet och slog återigen marknadens förväntningar. Tepezza är en IGF-1R-hämmare för behandling av glosögon orsakade av för högt sköldkörtelhormon. Förutom kirurgi har alternativa behandlingsmetoder tidigare saknats. Lanseringen av Tepezza har tagits emot mycket väl av behandlande läkare som ser en bred potential för produkten i olika stadier av sjukdomen.
  I samband med delårsrapporten för andra kvartalet höjde bolaget försäljningsutsikterna för produkten och ser nu en marknadspotential på 3 miljarder dollar mot tidigare 1 miljard dollar, vilket fick aktiekursen att reagera mycket positivt."

  Presidentvalet en av de tyngsta händelserna framöver, enligt förvaltaren.

  "Vi går nu in i en höst med ett amerikanskt val och allt vad det innebär av hög volatilitet, politiska utspel och sektorrotationer. Ett jämnt val är för handen och spänningen kommer att stiga markant inför valdagen. Oron för ett eventuellt behov av omräkning av valresultatet diskuteras redan intensivt. Marknaden i sin helhet är dock stark, sektorn är i gott skick och värderingarna av våra bolag är attraktiva. I själva verket är bolagen prissatta för låg tillväxt, vilket knappast är i samklang med demografi och medicinska behov och möjligheter. Framför allt är den politiska inställningen till sektorn en annan nu än för fyra år sedan. Då sågs läkemedelsbolagen som en betydande del av problemet. Idag ses de snarast som en del av lösningen. En skördetid torde ligga framför oss med nya produkter, nya indikationer och nya marknader. Vi går en spännande och lovande period till mötes."


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #healthcare   #mutualfunds  

 • Rhenman Global Opportunities L/S ökade 1,64 procent i augusti - bra fundamental utveckling i innehaven  

  Rhenman Global Opportunities L/S ökade 1,64 procent i augusti - bra fundamental utveckling i innehaven

  Rhenman Global Opportunities L/S steg 1,64 procent i augusti. Sedan årsskiftet har fonden minskat 20,39 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Kommunikationstjänster och informationsteknologi bidrog mest positivt medan innehaven i sällanköpsvaror stod för det största negativa bidraget. Fondens långa positioner gav ett bidrag på 3,1 procent medan korta innehav belastade utvecklingen med 1,5 procent räknat i kronor. Fondens bästa bidragsgivare under augusti var Square Enix och Veoneer. De sämsta bidragsgivarna var ICBC samt kortpositionen i Tesla.

  Förvaltaren menar att situationen för bolagen i fonden förbättrats.

  "Om vi bortser från aktiekursutvecklingen och i stället ser till den fundamentala utvecklingen i de bolag fonden investerat i blir bilden betydligt ljusare. När nu alla fondens innehav rapporterat sina resultat för årets andra kvartal kan vi konstatera att utfallet överlag blev bättre än väntat.
  Även i innehaven inom sektorer som banker och olja, där reserveringar och nedskrivningar tyngde, överraskade de underliggande resultaten positivt. Fonden har en tydlig inriktning på värdebolag och har därmed utvecklats svagt i den tudelade aktiemarknad som varit förhärskande hittills under 2020. Vi har stor respekt för de utmaningar som finns i världsekonomin, men när den förbättras kommer innehavens inneboende kvalitet att leda
  till en betydande omvärdering."


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Söderberg & Partners påverkansfond har gjort sin första investering i Bergman & Beving  

  Söderberg & Partners påverkansfond har gjort sin första investering i Bergman & Beving

  Söderberg & Partners fond Aktiv Påverkan har gjort sin första investering i teknikhandelskoncernen Bergman & Beving, enligt ett pressmeddelande.

  Placeringen har gjorts för att Söderberg & Partners inför lanseringen av fonden 2018 fått veta i en undersökning att pensionssparare helst vill motverka barnarbete.

  I Bergman & Beving uppger man sig ha identifierat märket Guide, som framställer och säljer arbetshandskar för industri- och byggsektorn, och där risken för barnarbete i tillverkningsprocessen är hög. Mot bakgrund av detta har fonden valt att göra investeringen för att hantera och lösa identifierade öppna risker kopplade till barnarbete i underleverantörskedjorna.

  - Investeringen i Bergman & Beving är den första av flera som fonden Aktiv Påverkan kommer att genomföra med spararnas kollektiva vilja och mandat i ryggen, och vi hoppas verkligen att fler fondaktörer kan bli inspirerade av vår modell för att engagera pensionssparare och aktivt påverka den globala utvecklingen, säger Johanna Påhlsson, ansvarig projektledare för Aktiv Påverkan på Söderberg & Partners.  Taggar:
  #financials   #industrials  

 • Skandia Kapitalmarknadsfonden minskade 0,1 procent i augusti - förväntar sig en volatil höst  

  Skandia Kapitalmarknadsfonden minskade 0,1 procent i augusti - förväntar sig en volatil höst

  Fonden Skandia Kapitalmarknadsfonden minskade 0,1 procent i augusti, vilket var i linje med fondens jämförelseindex som också minskade 0,1 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 1,3 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Enligt förvaltarna var augusti en stark månad för aktier.

  "Det blev en stark månad för aktiemarknader, med exempelvis SP500 på nya rekordnivåer. Centralbankerna med FED i spetsen trummar fortsatt ut sitt duvaktiga budskap med låga styrräntor under lång tid framöver, åtminstone 2-3 år. Det gör att investerarnas tro på Centralbankernas förmåga att inge förtroende för sin vy tillsammans med återköpsprogram har förmodligen aldrig varit starkare".

  Den lågt inkomna inflationen i Sverige gav enligt förvaltarna negativ avkastning för realräntor.

  Både oljepriset och den amerikanska dollarn utvecklades positivt.

  Framöver ser förvaltarna en volatil marknaden som en konsekvens av Brexit och det amerikanska presidentvalet.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Skandia Korträntefond ökade 0,1 procent i augusti - Fed ändar inflationsmål  

  Skandia Korträntefond ökade 0,1 procent i augusti - Fed ändar inflationsmål

  Fonden Skandia Korträntefond steg 0,1 procent i augusti, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 0,8 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  I sina kommentarer riktar förvaltarna fokus mot USA och Federal Reserves senaste beslut.

  "Dels kommer arbetsmarknaden inte få samma betydelse för räntenivån som tidigare. Sen ändrar man även inflationsmålet till ett mer flexibelt mål där inflationen ska ligga på i snitt 2 procent över tiden".

  Enligt förvaltarna blev konsekvensen att den annars vanligt starka räntemarknaden under augusti föll tillbaka något.

  Vidare var kreditmarknaden stark enligt förvaltarna. De frågar sig själva om den positiva trenden kommer stärkas av Riksbankens kommande köp.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Skandia Realräntefonden minskade 0,8 procent i augusti - stark tilltro till Fed  

  Skandia Realräntefonden minskade 0,8 procent i augusti - stark tilltro till Fed

  Fonden Skandia Realräntefonden minskade 0,8 procent i augusti, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som minskade 0,7 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 2,8 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Enligt förvaltarna var augusti en stark månad för aktier.

  "Det blev en stark månad för aktiemarknader, med exempelvis SP500 på nya rekordnivåer. Centralbankerna med FED i spetsen trummar fortsatt ut sitt duvaktiga budskap med låga styrräntor under lång tid framöver, åtminstone 2-3 år. Det gör att investerarnas tro på Centralbankernas förmåga att inge förtroende för sin vy tillsammans med återköpsprogram har förmodligen aldrig varit starkare".

  Den lågt inkomna inflationen i Sverige gav enligt förvaltarna negativ avkastning för realräntor.

  Både oljepriset och den amerikanska dollarn utvecklades positivt.

  Framöver ser förvaltarna en volatil marknad som en konsekvens av Brexit och den amerikanska presidentvalet.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • C WorldWide Asia steg 2,8 procent i augusti - tagit in Samsung SDI och Sri Trang Gloves Thailand  

  C WorldWide Asia steg 2,8 procent i augusti - tagit in Samsung SDI och Sri Trang Gloves Thailand

  Fonden C WorldWide Asia 1A steg 2,8 procent i augusti, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 2,1 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 2 procent och är därmed sämre än index som har minskat 1,4 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  SEA Ltd, LG Chem och Shenzhou International var några av månadens främsta bidragsgivare. På den negativa sidan märktes Sunny Optical, Mediatek och Sunac.

  Under månaden tog fonden två nya positioner i handsktillverkaren Sri Trang Gloves Thailand samt Samsung SDI, vars batteriteknik har en god exponering mot utvecklingen inom elbilar.

  Fonden ökade även innehaven i Meituan Dianping och Hong Kong Exchanges and Clearing. Samtidigt avyttrades SK Hynix.

  Vid månadens utgång var fondens tre största innehav Alibaba, TSMC och Tencent.
  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • C WorldWide Emerging Markets ökade 2,8 procent i augusti - nya positioner i Samsung SDI, Globant och Lemon Tree Hotels  

  C WorldWide Emerging Markets ökade 2,8 procent i augusti - nya positioner i Samsung SDI, Globant och Lemon Tree Hotels

  Fonden C WorldWide Emerging Markets steg 2,8 procent i augusti, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 1,3 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 1,5 procent och är därmed bättre än index som har minskat 6,9 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  De främsta positiva bidragsgivarna var Alibaba, Meituan, Sea Ltd och Universal Vision. Negativa bidragsgivare var Sunny Optical och Mediatek.

  Under månaden initierade fonden nya positioner i Samsung SDI, Globant och Lemon Tree Hotels. Samtidigt avyttrades positionerna i SK Hynix, Hangzhou Hikvision, Bank Central Asia, Chroma och PVR. Bolagen såldes för att frigöra kapital till de nya investeringarna.

  Vid månadens slut var fondens tre största innehav Alibaba, Tencent och TSMC.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • C WorldWide Stable Equities tog nya positioner i Hoya och Coca-Cola i augusti  

  C WorldWide Stable Equities tog nya positioner i Hoya och Coca-Cola i augusti

  Fonden C WorldWide Stable Equities 1A steg 1,4 procent i augusti, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 0,8 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 7,2 procent och är därmed bättre än index som har minskat 9,8 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Under månaden avyttrade fonden innehaven i varuhusoperatören TJX och vårdförsäkringsbolagen Anthem och UnitedHealth. Samtidigt togs nya positioner i japanska Hoya och amerikanska Coca-Cola.

  Månadens positiva bidrag kom från innehaven i bank och finans medan hälsovårdssektorn relativt sett tyngde utvecklingen. På bolagsnivå var det tyska fastighetsbolaget Aroundtown som tyngde avkastningen mest.

  Vid utgång av månaden var fondens tre största innehav Intercontinental Exchange, Atlantica Sustainable Infrastructure och Grand City Properties.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Upp 3 procent för C WorldWide Global Equities Ethical i augusti - positivt bidrag från Visa, Microsoft och Amazon  

  Upp 3 procent för C WorldWide Global Equities Ethical i augusti - positivt bidrag från Visa, Microsoft och Amazon

  Fonden C WorldWide Global Equities Ethical 1A steg 3 procent i augusti, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 4,7 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 4,6 procent och är därmed bättre än index som har minskat 3,5 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Fondens största bidragsgivare var Visa, som gynnades av ökade kortransaktioner, samt Microsoft och Amazon som gynnades av ökad efterfrågan på molntjänster och att e-handeln fortsätter att öka.

  Bland de negativa bidragsgivarna fanns Philips, vars aktie föll efter en inställd order från USA:s hälsodepartement, samt American Tower och Keyence.

  Inga portföljförändringar gjordes under månaden.

  Vid månades slut var fondens tre största innehav Visa, Amazon och HDFC.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Visa, Microsoft och Amazon bidrog till C WorldWide Global Equities uppgång i augusti  

  Visa, Microsoft och Amazon bidrog till C WorldWide Global Equities uppgång i augusti

  Fonden C WorldWide Global Equities 1A steg 3,4 procent i augusti, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 4,7 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 3,7 procent och är därmed bättre än index som har minskat 3,5 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Visa, Microsoft och Amazon var de största positiva bidragsgivarna. För Visas del har korttransaktionerna återigen börjat öka och för Microsoft och Amazon fortsätter efterfrågan på molntjänster samt e-handel att öka.

  De största negativa bidragen kom från American Tower, Keyence och Unilever.

  Fonden gjorde inga portföljförändringar under månaden.

  Vid månadens slut var fondens tre största innehav Visa, Amazon och HDFC.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Ner 2,5 procent för C Worldwide Healthcare Select i augusti - har ökat i Aerie, Biohaven och Exact Sciences  

  Ner 2,5 procent för C Worldwide Healthcare Select i augusti - har ökat i Aerie, Biohaven och Exact Sciences

  Fonden C Worldwide Healthcare Select minskade 2,5 procent i augusti, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 0,7 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 2,4 procent och är därmed bättre än index som har minskat 0,7 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Under månaden erhöll fonden positivt bidrag från Horizon Pharma som släppte en stark delårsrapport och höjde försäljningsprognosen för nyligen lanserade Tepezza. Även Oncopeptides, Myokardia och Novocure bidrog positivt.

  På den negativa sidan märktes Biomarin, Exact Sciences och TherapeuticsMD. Biomarin föll efter att FDA inte godkänt bolagets nya genterapi för behandling av hemofili, den amerikanska läkemedelsmyndigheten krävde istället mer data från bolaget.

  Fonden har ökat sina positioner i Aerie, Biohaven och Exact Sciences.

  Vid månadens slut var fondens tre största innehav Thermo Fisher Scientific, Roche Holding och Astrazeneca.
  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • C WorldWide Sweden Small Cap avyttrade Evolution Gaming och tog in Stillfront i augusti  

  C WorldWide Sweden Small Cap avyttrade Evolution Gaming och tog in Stillfront i augusti

  Fonden C WorldWide Sweden Small Cap 1A steg 5 procent i augusti, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 5,1 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 18,4 procent och är därmed bättre än index som har ökat 6,8 procent. Det framgår av en månadsrapport.
  "Positiva bidrag erhölls från Systemair och Bilia, som båda kom med starka rapporter, och HiQ, som blev föremål för ett kontantbud till en premie på ca 30 procent", uppger fondens förvaltarteam.

  Negativa bidrag kom från innehaven i Invisio och Mips.

  Under månaden avyttrade fonden Evolution Gaming och tog en ny position i Stillfront. Stillfront beskrivs som en förvärvsdriven spelproducent med en bred portfölj av spelutvecklare och spel.

  Vid månadens slut var fondens tre största innehav Mycronic, Addtech och Storytel.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • C WorldWide Sweden gynnades av Bilia och Systemair under augusti - steg 3,2 procent  

  C WorldWide Sweden gynnades av Bilia och Systemair under augusti - steg 3,2 procent

  Fonden C WorldWide Sweden 1A steg 3,2 procent i augusti, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 3,7 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 7,2 procent och är därmed bättre än index som har ökat 3,5 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Under månaden erhöll fonden positiva bidrag från Bilia och Systemair, som båda kom med positiva delårsrapporter.

  Negativt bidrag kom från bland annat Artificial Solutions och Xspray Pharma.

  "Artificial Solutions minskade sin orderingång men har fortfarande en stark orderstock att beta av. XSpray Pharmas preliminära resultat från den första av två bioekvivalentstudier på friska frivilliga med HyNap-Dasa kommer sannolikt att leda till förseningar då FDA troligen vill att de gör ytterligare en studie. Båda innehaven tillhör de mindre bolagen i fonden och är förhållandevis illikvida samt volatila", uppger fondens förvaltare.

  Inga större portföljförändringar gjordes.

  Vid utgång av månaden var fondens tre största innehav Atlas Copco, Hexagon och Storytel.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Riksbanken väntas inte sänka till minusränta, aktivt bruk av balansräkningen mer sannolikt - Öhman Fonder  

  Riksbanken väntas inte sänka till minusränta, aktivt bruk av balansräkningen mer sannolikt - Öhman Fonder

  Riksbanken lämnade som förväntat reporäntan oförändrad på noll procent vid dagens räntebesked. Räntan väntas ligga kvar på denna nivå under de närmaste åren. Riksbanken konstaterar att svensk ekonomi nu har börjat återhämta sig efter det kraftiga fallet under våren samtidigt som vägen tillbaka är lång och kantad av osäkerhet. Inflationen väntas vara fortsatt låg under kommande år.

  - Som väntat lämnade Riksbanken sitt räntebesked i morse utan några dramatiska ändringar från förra mötet i augusti. Oförändrad reporänta- och bana, inga ändringar i obligationsköpen samt att de uppreviderar BNP-tillväxten något. Under sommaren har flera spekulerat i en räntesänkning för att få fart på ekonomin så att inflationen kommer upp mot 2 procent, kommenterar Öhman Fonders räntechef Lars Kristian Feste räntebeskedet.

  - All kommunikation från Riksbanken ger oss ingen grund till att tro att Riksbanken kommer att sänka reporäntan till negativt territorium. Mycket av orsaken är troligtvis att negativ ränta inte gav någon effekt på inflationen. Mer sannolikt är aktivt bruk av balansräkningen framöver. Men, oavsett vad som kommer av penningpolitiska stimulanser kan det ta flera år för den svenska ekonomin har återhämtat sig från pandemin och någon inflation upp mot 2 procent är osannolik. Inte ens Riksbanken tror att inflationen kommer upp till 2 procent i centralbankens analysperiod (KPIF 1,8 procent i tredje kvartalet 2023), fortsätter Lars Kristian Feste.

  - Med den utvecklingen vi ser i kölvattnet av pandemin kommer inflationen att ligga under 1,5 procent under överskådlig framtid eftersom löneinflationen inte tar fart när arbetslösheten kan vara över 9 procent i 2021. Vi tror Riksbanken kommer fortsätta stödköp i obligationsmarknaden eftersom marknaden mer eller mindre är beroende av detta. Å andra sidan tror vi att Riksbanken inte kommer att agera på lägre inflation de nästa 12-15 månader eftersom "allt" är i limbo efter coronapandemin och att det är svårt med åtgärder när realekonomin fortfarande är i en kris, avslutar Lars Kristian Feste sin kommentar.  Taggar:
  #fx   #macro   #mutualfunds  

 • SEB Bioteknik minskade 1,11 procent i augusti - Horizon Theraputics, Jazz samt Alexion bäst under månaden  

  SEB Bioteknik minskade 1,11 procent i augusti - Horizon Theraputics, Jazz samt Alexion bäst under månaden

  Fonden SEB Bioteknikfond C EUR LUX minskade 1,11 procent i augusti. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 1,69 procent och är därmed sämre än index som har ökat 5,65 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Under augusti utvecklades bioteknikmarknaden negativt uttryckt i SEK och EUR. SEB Bioteknikfond gick något sämre än sitt jämförelseindex.

  Faktorallokeringen påverkade den relativa utvecklingen negativt, där exponeringen mot attraktivt värderade bolag var ogynnsam. Valen av bolag bidrog istället positivt till den relativa utvecklingen, där övervikter i bolagen Horizon Theraputics, Jazz Pharmaceuticals samt Alexion Pharmaceuticals bidrog mest. Att fonden ej var positionerad i Aimmune Therapeutics, ett bolag som steg över 150 procent på grund av uppköp, hade en negativ påverkan på fondens utveckling relativt index.

  Amgen, Vertex Pharmaceuticals och Gilead är största innehav i fonden.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • SEB Asset Selection minskade 0,01 procent i augusti  

  SEB Asset Selection minskade 0,01 procent i augusti

  Fonden SEB Asset Selection C H-SEK minskade 0,01 procent i augusti. Det framgår av en månadsrapport.

  Störst negativ påverkan kom från obligationsterminer med -1,4 procent. Aktieindexterminer gav ett positivt bidrag på 0,7 procent och valutaterminer på 1,2 procent. På strateginivå var bidraget från modeller med kort investeringshorisont 0,25 procent, följt av modeller med medellång investeringshorisont där bidraget var 0,12 procent. På instrumentnivå kom de största bidragen till avkastningen från AUD/USD, GBP/USD och CAD/USD, som bidrog med 0,28 procent, 0,25 procent respektive 0,24 procent.

  De största förändringarna i fonden mätt som riskjusterad exponering skedde inom valutaterminer, där exponeringen ökade med 12,1 procent, och inom ränteterminer där exponeringen minskades med 11,6 procent. Exponeringen mot modeller med kort investeringshorisont minskades med 11 procent, medan exponeringen mot modeller med lång investeringshorisont ökades med 10,5 procent. Valutorna GBP/USD och CAD/USD var de instrument där exponeringen förändrades mest, ändringen var 6,1 respektive 4,9 procent.

  Risken i fonden mätt som årlig standardavvikelse uppgick till 7,5 procent. Den största risken kommer från valutaterminer med en riskprognos på 5,1 procent följt av obligationsterminer på 3,9 procent. De största riskerna på instrumentnivå kommer från JPY/USD, GBP/USD and CHF/USD. Diversifieringseffekter mellan tillgångsslagen reducerar risken med 5,0 procent.

  Exponeringen mot tillgångsslagen är enligt följande: aktieindexterminer 29 procent; obligationsterminer 164 procent och valutor 87 procent.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Sensor Sverige Select ökade 4,1 procent i augusti - pekar ut tre viktiga punkter  

  Sensor Sverige Select ökade 4,1 procent i augusti - pekar ut tre viktiga punkter

  Fonden Sensor Sverige Select steg 4,1 procent i augusti, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 1,9 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 6 procent och är därmed bättre än index som har ökat 2,6 procent. Det framgår av en månadsrapport skriven av ansvariga förvaltare Stefan Olsson och Ulf Öster.

  Enligt Olsson och Öster är tre saker viktiga på marknaden just nu. Den första gäller den amerikanska centralbanken.

  "1. ”Follow the Fed”, det vill säga vad gör den amerikanska centralbanken, världens viktigaste. Nyligen deklarerade ordföranden Jerome Powell en ny policy för inflationshantering i USA. Man kommer acceptera att inflationen överstiger 2-procentsmålet om inflationen dessförinnan legat under 2 procent".

  Den andra de olika inköpschefsindexen i världen.

  "2. Inköpschefsindexarna är stigande sedan de extremt låga nivåerna vi såg i våras".

  Den tredje punkten handlar om värderingarna på börsen.

  "3. Värderingarna på börsen måste stå paritet till förväntningar om framtida vinster, utdelningar, ränteläget med flera faktorer".

  Portföljmässigt presterade Embracer och Cibus bra.

  "Embracer levererade en mycket stark rapport som vida översteg förväntningarna egentligen på alla punkter. Bolaget presenterade dessutom hela 8 förvärv som även de kommer addera värde till bolaget. Vår tro är att bolaget kommer att fortsätta genomföra lyckosamma förvärv de närmsta åren och trots aktiens starka utveckling anser vi att det finns mer uppsida i aktien".

  Fonden har inte gjort några större förändringar under månaden. Fondens nettoexponering var vid månadens slut 71 procent.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Stark rapport från Sdiptech gjorde att Odin Small Cap ökade 7,1 procent i augusti  

  Stark rapport från Sdiptech gjorde att Odin Small Cap ökade 7,1 procent i augusti

  Fonden Odin Small Cap steg 7,1 procent i augusti, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 5,1 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 18,7 procent och är därmed bättre än index som har ökat 5,7 procent. Det framgår av en månadsrapport skriven av ansvariga förvaltare Jonathan Schönbäck och Christian Bratterud.

  Under månaden har fonden utökat sitt förvaltarteam och tagit in Hans Christian Bratterud som förvaltare och Carolina Elvind som analytiker.

  Positiva bidragsgivare för månaden var Sinch, Sdiptech och Lime. Förvaltarteamet kommenterar.

  "Exempelvis kom Sdiptech in med en rapport där försäljning och vinst var mycket bättre än förväntat samtidigt som de under perioden genomfört ett antal nya förvärv. Bolagets fokus på lösningar till infrastrukturproblem har gjort att de klarat sig väldigt bra under pandemin då underhåll och uppgraderingar av viktiga infrastrukturanläggningar måste fortsätta".

  Negativa bidragsgivare under året är Loomis, CTT Systems och Coor.

  "CTT Systems har onekligen en utmanande underliggande marknad med Boeing och Airbus som kunder. Vi är däremot övertygade om att deras produkter för befuktning i flygkabiner kommer att bli alltmer efterfrågade när marknaden inser att en bra fuktnivå är viktigt för att minska risken för att torra slemhinnor påverkas av virus".

  Under månaden ökade fonden i CTT Systems och minskade i Vitec.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Upp 3,7 procent för C Worldwide Nordic i augusti - Novo Nordiskt fortsatt det största innehavet  

  Upp 3,7 procent för C Worldwide Nordic i augusti - Novo Nordiskt fortsatt det största innehavet

  Fonden C WorldWide Nordic 1A steg 3,7 procent i augusti, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 4,8 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 9,9 procent och är därmed bättre än index som har ökat 4,4 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Geografiskt är fondens exponeringsandel mot Sverige på 45,8 procent, följt av Danmark och Finland på 32,5 respektive 13,6 procent.

  Industrivaror och tjänster är fortsatt fondens absolut största sektor med en portföljvikt på 53,8 procent.

  Vid månadens slut var fondens tre största innehaven fortsatt Novo Nordisk, Vestas Wind Systems och Atlas Copco med portföljvikterna 8,8, 6,4 respektive 5,1 procent.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Få innehavsjusteringar i Cliens Sverige Fokus, som ökade 6,6 procent i augusti  

  Få innehavsjusteringar i Cliens Sverige Fokus, som ökade 6,6 procent i augusti

  Fonden Cliens Sverige Fokus steg 6,6 procent i augusti, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 3,7 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 6,6 procent och är därmed bättre än index som har ökat 3,5 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltaren Thomas Brodin.

  De största positiva bidragsgivarna kom under månaden från Dometic, Volvo och Elekta.

  Angående innehavet i Dometic menar fövaltaren att efterfrågan på bolagets viktiga slutmarknader i husbilar och fritidsbåtar under de senaste månaderna varit oerhört stark. Brodin tror att riktningen för bolaget pekar i en tydlig v-formation och att analytikernas estimat för helåret 2020 och 2021 är allt för låga.

  Månadens sämsta portföljinnehav blev Balder och Troax.

  "Fonden har en tydlig undervikt i fastighetsbolag som var en förlorarsektor i augusti. Den enda exponeringen i sektorn representeras av Balder och det var fondens enda aktie som minskade i värde under månaden. Värdet på Troaxinnehavet steg under månaden, men mindre än övriga innehav", skriver förvaltaren.

  Avslutningsvis uppger Brodin att man under månaden enbart gjorde mindre innehavsjusteringar. Antalet bolag i portföljen uppgick vid månadsskiftet till 25 stycken.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Cliens Mixfond ökade 2,3 procent i augusti - Minskat innehav i Vitec  

  Cliens Mixfond ökade 2,3 procent i augusti - Minskat innehav i Vitec

  Fonden Cliens Mixfond B steg 2,3 procent i augusti, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 1,9 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 1,0 procent och är därmed sämre än index som har ökat 2,5 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarna Wilhelm Högström och Carl Sundblad.

  Fondens bästa innehav blev under augusti Vitec, AarhusKarlshamn och Hexagon. På den negativa sidan fanns Telia, Balder och Securitas.

  Förvaltarna uppger att man under månaden minskade sitt innehav i Vitec, som sedan årsskiftet gått mycket starkt. Aktievikten låg vid tidpunkten på 52,9 procent.

  "I portföljen liksom ute i verkligheten börjar allt mer återgå till det normala efter den turbulenta våren. Fysiska möten är numera ett större inslag i vardagen än under våren då dessa var i princip obefintliga och allt fler återvänder till sina arbetsplatser", skriver förvaltarna. Inom det temat nämner förvaltarna att man under månaden lagt extra fokus på fastighetssektorn, där aktierna inte sett någon större återhämtning från nivåerna de sjönk till under coronakrisens inledning. Avslutningsvis skriver Sundblad och Högström att man på marginalen sålt teknikbolag som under året gått starkt.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • HiQ, Addlife och Addtech stod för stark avkastning - Cliens Småbolag ökade 6,8 procent i augusti  

  HiQ, Addlife och Addtech stod för stark avkastning - Cliens Småbolag ökade 6,8 procent i augusti

  Fonden Cliens Småbolag A steg 6,8 procent i augusti, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 5,2 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 16,6 procent och är därmed bättre än index som har ökat 7,0 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Innehaven som under månaden bidrog starkast till fondens utveckling var IT-konsulten HiQ, samt Addlife och Addtech. På den negativa sidan fanns Getinge, Fabege och Securitas.

  Förvaltaren uppger att man under månaden köpt aktier i Getinge, Castellum och AarhusKarlshamn. Däremot avyttrade man delar av innehaven i IAR Systems och Lime. Efter en stark kursutveckling under året sålde fonden samtliga aktier i Stillfront.

  "I portföljen liksom ute i verkligheten börjar allt mer återgå till det normala efter den turbulenta våren. Fysiska möten är numera ett större inslag i vardagen än under våren då dessa var i princip obefintliga och allt fler återvänder till sina arbetsplatser", skriver Sundblad.

  Inom det temat nämner förvaltaren att man under månaden lagt extra fokus på fastighetssektorn, där aktierna inte sett någon större återhämtning från nivåerna de sjönk till under coronakrisens inledning.

  Avslutningsvis skriver Sundblad att man på marginalen sålt teknikbolag som under året gått starkt.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Stark efterfrågetillväxt för Vestas - Cliens Sverige ökade 4,6 procent i augusti  

  Stark efterfrågetillväxt för Vestas - Cliens Sverige ökade 4,6 procent i augusti

  Fonden Cliens Sverige steg 4,6 procent i augusti, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 3,7 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 11,2 procent och är därmed bättre än index som har ökat 3,5 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltaren Roger Hedberg.

  Fondens största positiva bidragsgivare blev under månaden Vestas, Addlife och Lime.

  "Den ökade politiska viljan globalt att ställa om energiförsörjningen till ökat inslag av förnyelsebara källor, fortsätter driva en stark efterfrågetillväxt på vindraftutrustning för Vestas. Detta gäller i såväl den utvecklade delen av världen som i tillväxtmarknader. Den allt större installerade basen av vindkraftverk gör att den mycket lönsamma eftermarknaden fortsätter att växa som andel av vinsten i bolaget", skriver Hedberg.

  Innehaven som i augusti bidrog mest negativt till avkastningen var Mips, AstraZeneca och Novo Nordisk.

  Angående månadens aktivitet i fonden uppger förvaltaren att man reducerat sin tidigare undervikt i Ericsson, samt att man även gjorde stora köp i SCA och Nordea. Däremot gjorde man försäljningar i Novo Nordisk, Stillfront och Lime.

  Sedan årsskiftet har Stillfront och Lime avkastat 153 respektive 123 procent och förvaltaren menar att man därför valde att göra vissa vinsthemtagningar i bolagen. Hedberg anser dock att de alltjämt har lovande framtidsutsikter, vilket gör att man behåller stora innehav i bolagen.  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • AuAg Silver Bullet nu även tillgänglig i Finland  

  AuAg Silver Bullet nu även tillgänglig i Finland

  Branschfonden AuAg Silver Bullet B (EUR) är från och med nu även tillgänglig i Finland via Nordnet.

  Fonden, som förvaltas av Eric Strand, har under 2020 ökat nära 45 procent och är därmed bland de fonder som avkastat allra mest hittils i år.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Över 21 000 sparare i Proethos Fond  

  Över 21 000 sparare i Proethos Fond

  Proethos Fond meddelar att man nu är över 20 000 sparare i fonden.

  Sista maj var antalet 16 500. Samma siffra var 6 500 vid årsskiftet.

  Förvaltat kapital gick för första gången över en halv miljard kronor tidigare i september.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Skandia Japan Exponering följde jämförelseindex och ökade 6,1 procent i augusti  

  Skandia Japan Exponering följde jämförelseindex och ökade 6,1 procent i augusti

  Fonden Skandia Japan Exponering steg 6,1 procent i augusti, vilket var i linje med fondens jämförelseindex som också steg 6,1 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Enligt förvaltarna är Japan Tobacco det enda innehav vilket fonden inte får investera i. Detta bidrog negativ till fondens relativavkastning med en baspunkt. Vidare stärktes den svenska kronan mot japanska yen med 1,5 procent under perioden, vilket bidrog negativt till fondens absoluta avkastning.

  Om den japanska marknaden skriver förvaltarna följande.

  "I Japan studsade arbetslösheten upp tillbaka från 2,8 till 2,9 procent i juli, vilket är den högsta siffran sedan maj 2017. Det japanska inköpschefsindexet för tillverkningsindustrin reviderades återigen upp i augusti men trenden fortsätter och detta är nu den sextonde månaden i följd av kontraktion inom sektorn då tillverkningsindustrin är under kraftig press utav covid-19. Vidare återhämtade sig landets industriaktivitet något efter att ha lättat på hälsorestriktionerna".

  Enligt förvaltarna bytte fonden jämförelseindex under september och följer numera ett skräddarsytt jämförelseindex, vilket utesluter ohållbara bolag enligt Skandia Fonders exkluderingslista för fonder med hållbart fokus.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Skandia Nordamerika Exponering ökade 5,9 procent i augusti - svenska kronan stärktes mot dollarn  

  Skandia Nordamerika Exponering ökade 5,9 procent i augusti - svenska kronan stärktes mot dollarn

  Fonden Skandia Nordamerika Exponering steg 5,9 procent i augusti, vilket var i linje med fondens jämförelseindex som också steg 5,9 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Enligt förvaltarna rensas vissa bolag från jämförelseindex i fondens portfölj då de inte uppfyller de krav ställda av Skandia Fonders policy för etik- och miljöhänsyn.

  Den svenska kronan stärktes mot dollarn (0,1 procent) under perioden, vilket bidrog
  negativt till fondens absoluta avkastning.

  Enligt förvaltarna bytte fonden jämförelseindex under september och följer numera ett skräddarsytt jämförelseindex, vilket utesluter ohållbara bolag enligt Skandia Fonders exkluderingslista för fonder med hållbart fokus.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Skandia Sverige Exponering ökade 3,8 procent i augusti - EQT föll efter rapport  

  Skandia Sverige Exponering ökade 3,8 procent i augusti - EQT föll efter rapport

  Fonden Skandia Sverige Exponering steg 3,8 procent i augusti, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 3,7 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Enligt förvaltarna rensas vissa bolag från jämförelseindex i fondens portfölj då de inte uppfyller de krav ställda av Skandia Fonders policy för etik- och miljöhänsyn.

  Gällande gångna rapportperiod skriver förvaltarna följande.

  "Bland de bolag som publicerade delårsrapporter under månaden noterades positiva överraskningar (i termer av kursreaktioner) från bl.a. Elekta och Tobii. EQT och Storytel levererade besvikelser. Vidare noterades Nolatos förvärv av amerikanska GW Plastics, Cellinks förvärv av tyska Scienion, och Tritons bud på HiQ".

  Positiva bidragsgivare för månaden var Veoneer, Dometic och Hexpol.

  Negativa bidragsgivare för månaden var EQT, Fingerprint Cards och Getinge.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Skandia Europa Exponering ökade 2,6 procent i augusti - hållbarhetsfokus bakom indexavvikelse  

  Skandia Europa Exponering ökade 2,6 procent i augusti - hållbarhetsfokus bakom indexavvikelse

  Fonden Skandia Europa Exponering steg 2,6 procent i augusti, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 2,7 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Enligt förvaltarna beror avvikelsen från jämförelseindex på att fonden har rensat bland bolagen och tagit bort vissa som inte uppnår kraven i Skandia Fonders policy för etik- och miljöhänsyn. Enligt förvaltarna är nettoeffekten av dessa exkluderingar att fondens relativavkastning påverkas negativt med 5 baspunkter under september.

  Enligt förvaltarna bytte även fonden jämförelseindex under september.

  "Den 1 september bytte fonden jämförelseindex samt fick ett hållbart fokus. Fonden följer numera ett skräddarsytt jämförelseindex, vilket utesluter ohållbara bolag enligt Skandia Fonders exkluderingslista för fonder med hållbart fokus".

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Skandia Global Exponering byter jämförelseindex och blir hållbar, fonden ökade 5,2 procent i augusti  

  Skandia Global Exponering byter jämförelseindex och blir hållbar, fonden ökade 5,2 procent i augusti

  Fonden Skandia Global Exponering steg 5,2 procent i augusti, vilket var i linje med fondens jämförelseindex som också steg 5,2 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Enligt förvaltarna överträffade inköpschefsindexet för tillverkningsindustrin i USA positivt. Samtidigt sjönk arbetslösheten från 11,1 procent till 10,2. I eurozonen sjönk det preliminära inköpschefsindexet något, men förvaltarna menar att det fortfarande indikerar på en expansion. Enligt förvaltarna visar det kinesiska inköpschefsindexet Caixin på en expansion.

  Enligt förvaltarna har fonden bytt jämförelseindex under september.

  "Den 1 september bytte fonden jämförelseindex samt fick ett hållbart fokus. Fonden följer numera ett skräddarsytt jämförelseindex, vilket utesluter ohållbara bolag enligt Skandia Fonders exkluderingslista för fonder med hållbart fokus".

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • AuAg Silver Bullet nu även tillgänglig i Finland  

  AuAg Silver Bullet nu även tillgänglig i Finland

  Branschfonden AuAg Silver Bullet är från och med nu även tillgänglig i Finland via Nordnet.

  Fonden, som förvaltas av Eric Strand, har under 2020 ökat nära 45 procent och är därmed bland de fonder som avkastat allra mest hittils i år.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • UBS Asset Management: Nu är det rätt läge att småbolagsaktier  

  UBS Asset Management: Nu är det rätt läge att småbolagsaktier

  Kapitalförvaltningsjätten UBS Asset Management bedömer att det nu är rätt läge att allokera kapital mot småbolagsmarknaden, smallcaps.

  "Småbolagsaktier ger vanligtvis högre långsiktig avkastning och vi anser att det nu är en bra tid för investerare att överväga sina allokering till småbolag", skriver fondförvaltaren i en kommentar.

  Fondbjässen pekar på att MSCI ACWI Small Cap gett en avkastning om 2,4 procentenheter högre än MSCI ACWI index de senaste 20 åren. Vidare är värderingen lägre vilket gör att det är ett bra läge att gå in.

  UBS AM ser också möjligheter då marknaden är mindre effektiv då antalet analytiker som följer bolaget är färre. Det finns också en större bredd av bolag.  Taggar:
  #analytics   #finwire   #mutualfunds   #smallcap   #stocks  

 • Cliens småbolagsförvaltare startar ny mikrobolagsfond  

  Cliens småbolagsförvaltare startar ny mikrobolagsfond

  Carl Sundblad förvaltar Cliens Fonders småbolagsfond, som ökar nära 20 procent i år. Vid månadsskiftet startar han en ny fond, skriver Dagens industri.

  ”Det finns nästan 500 svenska bolag i mikrosegmentet, varav hälften är lönsamma. Dessa bolag har en vinsttillväxt som är betydligt högre än för storbolag och mid cap-bolag. Det är bolag vi redan träffar, och med den nya fonden får vi ett bättre verktyg för att investera i dem”, säger Carl Sundblad till tidningen.

  Absolent och Nederman lyfts som två favoritinnehav, som kan komma att ingå i nya fonden.

  För privata investerare ska avgiften enligt tidningen ligga på 1,35 procent, plus en prestationsbaserad avgift på 15 procent av avkastningen som överstiger Carnegie Micro Cap Return Index.

  Den nya fonden, som ska innehålla 25–30 svenska och nordiska innehav med börsvärden på upp till 5 miljarder kronor, lanseras vid månadsskiftet.  Taggar:
  #mutualfunds   #stocks  

 • Simplicity Norden ökade 1,3 procent i augusti - ökade skog och minskade hälsovård  

  Simplicity Norden ökade 1,3 procent i augusti - ökade skog och minskade hälsovård

  Fonden Simplicity Norden steg 1,3 procent i augusti. Sedan årsskiftet har fonden minskat 6,7 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Uppgången i fonden var främst drivet av positiva bidrag från industri- och investmentbolag tillsammans med skogsbolagen som också hade en bra månad.

  Bland industribolagen var både finska Kone och Volvo starka bidragsgivare. Enligt förvaltarna var detta tack vare positiva tongångar från analytiker och ett generellt mer positivt sentiment som värderade upp verkstadsbolagen.

  Fondens innehav i investmentbolagen Investor och Industrivärden hade båda en avkastning överstigande 6 procent. Skogsbolagens uppgång var bred, men leddes av finska UPM-Kymmene vars kostnadsbesparingsplan uppskattades av marknaden.

  Fonden ökade smått sin vikt i skogsbolagen genom ökade positioner i särskilt Holmen och BillerudKorsnäs. Samtidigt minskades hälsovårdsbolagen något efter minskade positioner i Orion, SOBI och Coloplast.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Simplicity Global Corporate Bond ökade 1,72 procent i augusti - deltog i en rad emissioner  

  Simplicity Global Corporate Bond ökade 1,72 procent i augusti - deltog i en rad emissioner

  Fonden Simplicity Global Corporate Bond steg 1,72 procent i augusti. Sedan årsskiftet har fonden minskat 3,24 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  De internationella aktiemarknaderna hade en stark utveckling under månaden samtidigt som de långa obligationsräntorna steg.

  I sitt tal under den årliga centralbankskonferensen i Jackson Hole meddelade Fed-chefen, Jerome Powell att Feds mål är att inflationen skall uppgå till två procent över tid. Förvaltarna kommenterar.

  "Detta innebär att Fed kommer acceptera en period med högre inflation än målet om detta sker efter en tid av lägre inflation, vilket är fallet just nu. I praktiken betyder detta att Fed signalerar att räntorna kommer vara låga i närtid även om inflationen skulle ta fart. Även i Sverige har olika företrädare för Riksbanken indikerat att inflationen kan få skjuta över målet utan att det behöver föranleda någon åtgärd i form av till exempel en höjning av styrräntan. Riksbanken fortsatte med sina köp av företagscertifikat under månaden och meddelade också att de har anställt en person som skall ansvara för handeln med företagsobligationer. I protokollet från den europeiska centralbanken, ECB:s, möte i juli lyfte direktionsmedlemmarna fram vikten av att ha god flexibilitet i sitt tillgångsköpsprogram för att kunna hantera oförutsedda händelser."

  Kreditmarknaderna fortsatte utvecklas väl och för obligationer med hög kreditrating är kreditspreadarna i många fall tillbaka på samma nivåer som innan Corona-krisen.

  I primärmarknaden tog aktiviteten fart ordentligt under månadens andra hälft och ett stort antal bolag valde att ge ut nya obligationer. Simplicity deltog bland annat i emissioner i fastighetsbolagen, K2A, Svensk Fastighetsfinansiering och Intea samt i transportföretaget Wallenius Wilhelmsen.

  Fonden gynnades under månaden av sjunkande kreditspreadar och av en stark utveckling i vissa enskilda obligationer som till exempel SAS och Sirius.

  Yield efter avgifter ligger på 4,05 till 4,15 procent.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Simplicity Företagsobligationer A ökade 1,72 procent i augusti - fastighet och transport bland de nya obligationerna  

  Simplicity Företagsobligationer A ökade 1,72 procent i augusti - fastighet och transport bland de nya obligationerna

  Fonden Simplicity Företagsobligationer A steg 1,72 procent i augusti. Sedan årsskiftet har fonden minskat 2,19 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  De internationella aktiemarknaderna hade en stark utveckling under månaden samtidigt som de långa obligationsräntorna steg.

  I sitt tal under den årliga centralbankskonferensen i Jackson Hole meddelade Fed-chefen, Jerome Powell att Feds mål är att inflationen skall uppgå till två procent över tid. Detta innebär enligt förvaltaren att Fed kommer acceptera en period med högre inflation än målet om detta sker efter en tid av lägre inflation, vilket är fallet just nu. Förvaltarna kommenterar.

  "I praktiken betyder detta att Fed signalerar att räntorna kommer vara låga i närtid även om inflationen skulle ta fart. Även i Sverige har olika företrädare för Riksbanken indikerat att inflationen kan få skjuta över målet utan att det behöver föranleda någon åtgärd i form av till exempel en höjning av styrräntan. Riksbanken fortsatte med sina köp av företagscertifikat under månaden och meddelade också att de har anställt en person som skall ansvara för handeln med företagsobligationer. I protokollet från den europeiska centralbanken, ECB:s, möte i juli lyfte direktionsmedlemmarna fram vikten av att ha god flexibilitet i sitt tillgångsköpsprogram för att kunna hantera oförutsedda händelser."

  Kreditmarknaderna fortsatte utvecklas väl och för obligationer med hög kreditrating är kreditspreadarna i många fall tillbaka på samma nivåer som innan corona-krisen.

  "Obligationer med kreditbetyg om BBB+ eller lägre har dock inte återhämtat sig fullt ut vilket inneburit ett ökat intresse från marknaden för detta segment då investerare letat efter investeringar med högre yield. Flygbolaget SAS presenterade ett nytt förslag till refinansiering vilket bland annat innehöll mer förmånliga villkor för obligationsägarna något som fick kurserna på bolagets obligationer att stiga kraftigt. Simplicity har deltagit i den grupp av obligationsägare som har drivit förhandlingarna med bolaget och står därmed bakom förslaget som av allt att döma verkar gå igenom. Återförsäkringsbolaget Sirius meddelade att de har kommit överens om en sammanslagning med branschkollegan Third Point Reinsurance vilket kommer ta bort den osäkerhet som varit kring ägarsituationen i Sirius. Även detta besked togs emot positivt av marknaden."

  I primärmarknaden tog aktiviteten fart ordentligt under månadens andra hälft och ett stort antal bolag valde att ge ut nya obligationer. Simplicity deltog bland annat i emissioner i fastighetsbolagen, K2A, Svensk Fastighetsfinansiering och Intea samt i transportföretaget Wallenius Wilhelmsen.

  Fonden gynnades under månaden av sjunkande kreditspreadar och av en stark utveckling i vissa enskilda obligationer som till exempel SAS och Sirius.

  Yield efter avgifter ligger per månadsskiftet på 2,50 till 2,60 procent


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Positiv utveckling på flera asiatiska marknader - JOM Silkkitie Asia Equity Investment Fund ökade 4,4 procent i augusti  

  Positiv utveckling på flera asiatiska marknader - JOM Silkkitie Asia Equity Investment Fund ökade 4,4 procent i augusti

  Fonden JOM Silkkitie Asia Equity Investment Fund steg 4,4 procent i augusti. Sedan årsskiftet har fonden minskat 18,6 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Under månaden steg de flesta asiatiska marknaderna, uppger förvaltaren. De indiska och vietnamesiska börserna ökade exempelvis med 6,19 respektive 8,94 procent.

  Förvaltaren lyfter även den positiva utvecklingen på den pakistanska marknaden, som i augusti steg 4,26 procent. Mykkänen nämner att coronarvrusets spridning i landet verkar ha saktats ner. Dessutom har positiva nyhetsflöden kring många av landets bolag gett marknaden optimism, menar förvaltaren.

  I augusti ökade fonden sitt innehav i pakistanska köttproducenten TOMCL company, vars börsnotering man redan i juli deltog i. Förvaltaren anser att bolaget har fina framtidsutsikter och en attraktiv värdering genom ett PE-tal på runt 5-6X.

  Fondens geografiska allokering var vid månadsskiftet störst mot Kina (23 procent), Pakistan (19 procent) och Vietnam (14 procent).

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • SPP Fonder månadskommentar - pandemifallet inhämtat med starka makrosiffror  

  SPP Fonder månadskommentar - pandemifallet inhämtat med starka makrosiffror

  SPP Fonder skriver i sin marknadsrapport för september att den globala ekonomiska återhämtningen gör att man nu hämtat in hela pandemifallet. Makrotalen ska aldrig ha överraskat mer positivt än under de senaste månaderna.
  Fondbolaget bedömer marknadsutsikterna för sex olika tillgångsslag: svenska aktier (övervikt), globala aktier (övervikt), tillväxtmarknader (övervikt), svenska obligationer (normalvikt), globala obligationer (normalvikt) och krediter (övervikt). Samtliga är oförändrade från sen förra månaden.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Lancelot Camelot ökade 3,9 procent i augusti - ökat i BorgWarner och Prudential  

  Lancelot Camelot ökade 3,9 procent i augusti - ökat i BorgWarner och Prudential

  Fonden Lancelot Camelot A steg 3,9 procent i augusti, vilket var sämre än fondens jämförelseindex MSCI världsindex som steg 5,2 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 0,8 procent och är därmed bättre än index som har minskat 2,3 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Utöver en fortsatt svag utveckling för den amerikanska dollarn påverkades utvecklingen negativt av aktievalet.

  De innehav som bidrog mest positivt under månaden var Visa, Microsoft och BorgWarner. China Lesso, Tencent och Idexx bidrog negativt till avkastningen under månaden. Den svenska kronan har även stärkts under månaden, vilket påverkat avkastningen i svenska kronor negativt.

  Förvaltarnas bedömning är att normaliseringen är på god väg att ske.

  "Takten i återhämtningen kommer dock vara ojämn och kanske ryckig. Detta kan få konsekvenser på ledarskapet på börsen. Fram tills dags dato har årets vinnare stavats teknologi och medicinteknik. Det är inte helt säkert att detta ledarskap kommer vara intakt om ekonomin normaliseras de närmaste kvartalen, även om den långsiktiga utvecklingen ser ljus ut för dessa branscher. Som vanligt lutar vi oss i dessa frågor mot räntemarknaden och den så kallade yieldkurvan, det vill säga skillnaden mellan de korta och långa marknadsräntorna. Under månaden har vi sett att de långa marknadsräntor har stigit, såklart från mycket låga nivåer, vilket även det talar för en normalisering. Om detta skulle fortsätta finns det anledning att tro att cykliska branscher kan göra en come-back på börsen i höst."

  För att taktiskt hantera en sådan potentiell förändring på börsen har förvaltarna valt att öka några av de bolag som man anser utöver strukturell tillväxt även har en viss cyklisk profil och nämner BorgWarner och Prudential som exempel. Samtidigt har fonden minskat i Roche och Tencent.
  Aktieexponeringen har inte justerats nämnvärt, utan legat runt 91 procent under månaden och så var även fallet vid månadens slut.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Lancelot Avalon ökade 4,5 procent i augusti - deltog i nyemission i Biovica och sålde Hoist och Essity  

  Lancelot Avalon ökade 4,5 procent i augusti - deltog i nyemission i Biovica och sålde Hoist och Essity

  Fonden Lancelot Avalon steg 4,5 procent i augusti, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 3,7 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Fondens innehav i Embracer och Camurus var de största positiva bidragsgivarna medan Bactiguard och MIPS hade störst negativ påverkan på avkastningen.

  Academedia levererade en stabil kvartalsrapport. Förvaltarna kommenterar.

  "Bolaget hade redan före pandemin investerat i utvecklingen av digitala undervisningsverktyg vilket underlättat omställningen till distansundervisning under våren. För segmentet vuxenutbildning ökar efterfrågan på bolagets tjänster i en svagare ekonomi. Trots en välförtjänt uppvärdering under året handlas aktien till endast 15x kommande års förväntade vinst trots en stabil och växande verksamhet vilket vi tycker är för lågt."

  Förvaltarna kommenterar även Biovica.

  "Biovica är ett svenskt bioteknikbolag som utvecklar blodbaserade biomarkörer i syfte att utvärdera effekten av cancerbehandling. Bolagets har utvecklat ett test – DiviTum – som initialt kommer att användas för spridd bröstcancer, men på sikt även kommer att kunna breddas mot andra indikationer. DiviTum använder ett vanligt blodprov för analys och ersätter eller kompletterar datortomografi. Det ger betydligt snabbare svar huruvida behandlingen är effektiv och dessutom till en lägre kostnad. Utöver den lägre kostnaden för själva testet är fördelen för patienten att snabbare kunna byta till en förhoppningsvis bättre verksam behandling, samtidigt som det för betalarna (exempelvis försäkringsbolag i USA) kan innebär stora kostnadsbesparingar då nya cancerläkemedel kan vara mycket dyra (över 10,000 dollar per månad)."

  Genomsnittlig aktieexponering var 99 procent under månaden.

  Fonden deltog i en nyemission i diagnostikbolaget Biovica och innehaven i Hoist och Essity såldes.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Consensus Lighthouse Asset ökade 1 procent i augusti - konsumtionen i USA försämras gradvis  

  Consensus Lighthouse Asset ökade 1 procent i augusti - konsumtionen i USA försämras gradvis

  Fonden Consensus Lighthouse Asset A steg 1 procent i augusti. Sedan årsskiftet har fonden minskat 0,2 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  I sina kommentarer riktar förvaltarna fokus mot USA.

  "I USA är det snart bara två månader kvar till presidentvalet. Biden har än så länge ett litet övertag, även om Trump nu börjar knappa in. Vi räknar med en stökig politisk period under hela hösten, vilket kommer ge effekter på börserna. Fortfarande får cirka 30 miljoner amerikaner arbetslöshetsersättning och räknar man in stöd till bolag, så omfattas tre gånger så många av någon form av stödåtgärd. Konsumtionen har hittills hållits uppe av dessa åtgärder, men nu håller de gradvis på att försämras. Kommer inte jobben tillbaka, så lär det märkas i svagare konsumtion".

  Gällande sin strategi skriver förvaltarna att de har en försiktig ställning gentemot risk. De skriver att många bolag kommer ge ut obligationer under hösten och att fonden då kommer vara aktiv och delta i flera av dessa emissioner.

  Vid månadsskiftet var fondens största fondinnehav SEB Likviditetsfond, Simplicity Likviditetsfond, Carlsson Norén Macro Fund, Alcur och QQM.

  Vid månadsskiftet var fondens största aktieinnehav Stillfront, Hexatronic Group, Ambea, Sweden Care och AstraZeneca.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • OPM Listed Private Equity har en positiv syn inför framtiden - ökade 3,1 procent i augusti  

  OPM Listed Private Equity har en positiv syn inför framtiden - ökade 3,1 procent i augusti

  Fonden OPM Listed Private Equity steg 3,1 procent i augusti. Sedan årsskiftet har fonden minskat 8,9 procent och är därmed bättre än index som har minskat 13,8 procent. Det framgår av en månadsrapport skriven av ansvarig förvaltare Tom Berggren.

  Gällande marknaden skriver Berggren följande.

  "Flera innehav har rapporterat om stora nya fondresningar och många har kunnat passa på att göra investeringar till intressanta värderingar. Med relativt få nyheter vad gäller avyttringar verkar våra innehav följt med den allmänt negativa börsutvecklingen. De stora teknikbolagen har gått starkt, men de flesta börsaktier har haft en negativ utveckling".

  Framåt har Berggren ett positivt perspektiv.

  "Vi ser dock positivt på förutsättningarna för private equity att leverera en god värdeutveckling framåt. Vår positiva vy stärks av den pågående återhämtningen från låga nivåer med stora rabatter för våra innehavs aktievärderingar. OPM Listed Private Equity har sedan starten i oktober 2009 genererat 13,2 procent i årsavkastning och därmed nära fyrdubblat värdet (3,9x)".

  Positiva bidragsgivare för månaden är Aurelius, Princess och Jafco. För året är Softbank, HBM Healthcare, Prosus och Brookfield Renewables bästa innehav.

  Vid månadsskiftet var fondens största innehav KKR, Apollo, Blackstone, HBM Healthcare och Brookfield AM.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Strand Förmögenhetsfond ser starkare än väntad återhämtning - ökade 4,4 procent i augusti  

  Strand Förmögenhetsfond ser starkare än väntad återhämtning - ökade 4,4 procent i augusti

  Fonden Strand Förmögenhetsfond steg 4,4 procent i augusti, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 1,9 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Gällande den gångna månades aktiemarknad skriver förvaltarna följande.

  "Aktiemarknaden fortsatte uppåt i augusti för femte månaden i rad. Återhämtningen i ekonomin efter vårens nedstängningar är naturligtvis en delförklaring och det visade sig också i delårsrapporterna för andra kvartalet att efterfrågan kom igång tidigare och var lite starkare än väntat. Samtidigt är det en återhämtning snarare än en tillväxtfas då den ekonomiska aktiviteten i världen fortfarande ligger under den nivå som rådde före Covid-19".

  Förvaltarna riktar även ett fokus mot presidentvalet i USA.

  "Det amerikanska valet den 3 november närmar sig. För närvarande ser Joe Biden ut att vara i ledning och Donald Trump lider bland annat av sin ganska inkonsekventa coronapolitik men det kan svänga fort så utfallet är fortfarande osäkert. Om Joe Biden vinner blir det sannolikt lite mindre konfrontativ politik från USA:s sida men troligen också en del skattehöjningar så det är inte självklart vem som är bäst för aktiemarknaden".

  Aktievikten uppgick vid månadsskiftet till 45,5 procent. Inklusive fondens andelar i aktiefonden Arisaig Asia uppgick aktieexponeringen till 52,5 procent.

  Vid månadsskiftet var fondens största innehav Embracer, Autoliv, Climeon, Assa Abloy och Essity.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • USA-makro i fokus i Strand Småbolagsfonds månadsrapport - fonden upp 7,7 procent i augusti  

  USA-makro i fokus i Strand Småbolagsfonds månadsrapport - fonden upp 7,7 procent i augusti

  Fonden Strand Småbolagsfond steg 7,7 procent i augusti, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 8,7 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  I sina kommentarer väljer förvaltarna att rikta fokus mot USA.

  "Det amerikanska valet den 3 november närmar sig. För närvarande ser Joe Biden ut att vara i ledning och Donald Trump lider bland annat av sin ganska inkonsekventa coronapolitik men det kan svänga fort så utfallet är fortfarande osäkert. Om Joe Biden vinner blir det sannolikt lite mindre konfrontativ politik från USA:s sida men troligen också en del skattehöjningar så det är inte självklart vem som är bäst för aktiemarknaden".

  Förvaltarna kommenterar även Federal Reserves chefs, Jerome Powells, tal i Jackson Hole.

  "Den amerikanska centralbanken hade sitt årliga möte i Jackson Hole i slutet av augusti och Jerome Powell meddelade en del ganska omfattande policyförändringar. Sambandet mellan sysselsättning och inflation uppges ha blivit svagare vilket gör att man i praktiken höjer sysselsättningsmålet. Inflationsmålet ändras också från ett absolutmål på 2 procent till ett genomsnitt på 2 procent".

  Man fortsätter.

  "I praktiken innebär det att policyn kring penningpolitiken blir mer expansiv än tidigare vilket bör leda till att korträntorna i genomsnitt blir ännu lägre än tidigare över en konjunkturcykel".

  Positiva bidragsgivare för månaden var Mekonomen och Haldex.

  Negativa bidragsgivare för månaden var Arjo.

  Vid månadsskiftet var fondens största innehav Sdiptech, Evolution Gaming, Tobii, Beijer Ref och NCAB.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Odin Sverige ökade 7,7 procent i augusti - Embracer annonserade åtta förvärv  

  Odin Sverige ökade 7,7 procent i augusti - Embracer annonserade åtta förvärv

  Fonden Odin Sverige steg 7,7 procent i augusti, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 3,3 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 15,9 procent och är därmed bättre än index som har ökat 3,3 procent. Det framgår av en månadsrapport skriven av ansvarig förvaltare Jonathan Schönbäck.

  Gällande den gångna rapportsäsongen skriver Schönbäck följande.

  "Efter en stark utveckling i juli fortsatte den goda utvecklingen även i augusti driven av en
  bra rapportsäsong. Det är bara att konstatera att bolagen i de flesta fallen överträffade
  marknadens förväntningar. Överlag kom försäljningen in som förväntat medan
  marginalerna och därmed vinsten och kassaflödena var avsevärt bättre än förväntat".

  Positiva bidragsgivare för månaden var Embracer Group, Beijer Alma B, Addlife B, Dometic Group och Hexagon B.

  Enligt Schönbäck levererade Embracer Group en rapport som var bättre än förväntat samtidigt som de annonserade åtta nyförvärv. Om bolaget skriver Schönbäck följande.

  "Den decentraliserade strukturen attraherar många spelutvecklare till Embracer vilket gör att de kan fortsätta sin förvärvsresa under många år framöver. Bolagen som kommer in i koncernen får stöttning i form av kunskap och kapital och kan därmed förverkliga sina spännande projekt på ett sätt som de inte skulle kunnat ifall de fortsatte som fristående utvecklare".

  Negativa bidragsgivare för månaden var Securitas B, Fenix Outdoor B, Axfood, Atlas Copco B och Beijer Ref.

  Under månaden har fonden ökat i Embracer Group, Indutrade, Hexagon och Sagax.

  Vid månadsskiftet var fondens största innehav Addlife B, Embracer Group B, Beijer Ref, Hexagon B och Beijer Alma B.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Nya förvaltare för Odin Global, som ökade 4,4 procent i augusti  

  Nya förvaltare för Odin Global, som ökade 4,4 procent i augusti

  Fonden Odin Global C steg 4,4 procent i augusti, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 5,4 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 0,1 procent och är därmed bättre än index som har minskat 2,8 procent. Det framgår av en månadsrapport.
  skriven av ansvarig förvaltare Harald Nissen och Håvard Opland.

  Under månaden bytte fonden förvaltare. Den tidigare förvaltaren Oddbjørn Dybvad valde att sluta. Istället tog Harald Nissen och Håvard Opland över förvaltandet av fonden.

  Positiva bidragsgivare för månaden var HEICO Corp, Nibe Industrier, Microsoft Corp, Visa A och Alphabet C.

  Förvaltarna skriver följande om HEICO.

  "HEICO, som bland annat säljer delar till flygindustrin, har navigerat bra genom några tuffa månader. En stark balansräkning gör det möjligt för dem att betala utdelning och göra förvärv även om de går igenom en period med lägre efterfrågan. De håller sig också till investeringar i forskning och utveckling för att positionera sig för att få marknadsandelar när marknaden tar fart igen".

  Negativa bidragsgivare under månaden var DCC, Cosntellation Software, Roper Technologies, Kerry Group och Bid Corp.

  Vid månadsskiftet var fondens största innehav Constellation Software, IMCD Group, DCC och Lifco.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Köp av kinesiska gasdistributörer i UB EM Infra, som minskade 0,4 procent i augusti  

  Köp av kinesiska gasdistributörer i UB EM Infra, som minskade 0,4 procent i augusti

  Fonden UB EM Infra A minskade 0,4 procent i augusti, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 0,9 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 6,31 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Fonden köpte in kinesiska gas-distributörer, vilka enligt förvaltaren har genomgått en stor korrektion under pandemin.

  "Förväntningarna för 2021 kommer börja röra tillväxtmarknaderna fram till årsskiftet. Dock kan de kommande månaderna komma att bli volatila i och med osäkerheterna relaterade till pandemin och det amerikanska valet," skriver förvaltaren.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • UB Global REIT ökade 1,6 procent i augusti - viktat om från logistik och data centers till sjukvård och självförvaring  

  UB Global REIT ökade 1,6 procent i augusti - viktat om från logistik och data centers till sjukvård och självförvaring

  Fonden UB Global REIT A steg 1,6 procent i augusti, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 1,2 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Under månaden har förvaltarna viktat om från logistik och data centers till sjukvård och självförvaring. Även Australien-vikten ökades.

  Förvaltaren beskriver hur fastighetsmarknaden rört sig sidledes sedan den massiva generella försäljningen på marknaden i mars. Dessutom har fastighetsmarknaden i genomsnitt fortfarande en relativt hög riskpremium, enligt förvaltaren.

  Datacenters indikerar tillväxt på 15 procent, industri 2 samt lägenheter och kontor nedgång på 22 procent, endast slaget av gallerior och hotell.

  Fonden yieldar (dividend) 4,8 procent. Fonden handlas till en rabatt mot NAV på 0,92.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • UB Infra ökade 0,5 procent i augusti - skalat ner i bolag som gått starkt i USA och Europa  

  UB Infra ökade 0,5 procent i augusti - skalat ner i bolag som gått starkt i USA och Europa

  Fonden UB Infra A steg 0,5 procent i augusti, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 5,3 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 8,03 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltaren menar att infrastruktur har gynnats av låga räntor. Dock ser man hur bolag skjuter upp sina investeringsplaner.

  "marknaderna börjar titta på år 2021 med optimism, trots att det finns vissa indikationer på växande nervositet på kapitalmarknaderna," skriver förvaltaren.
  Fonden har under månaden skalat ner lite i innehav som gått starkt i USA och Europa.

  Största innehav i fonden var Suez, Verbund och RWE med vikterna 2,2, 2,0 respektive 2,0 procent av portföljen.

  Exponeringen var störst mot USA, med 32 procent av portföljen.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • UB EM Frontier Real Assets minskade 0,6 procent i augusti - yieldar 4,3 procent  

  UB EM Frontier Real Assets minskade 0,6 procent i augusti - yieldar 4,3 procent

  Fonden UB EM Frontier Real Assets minskade 0,6 procent i augusti, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 0,9 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Mexiko steg 3 procent och var i och med det ett undantag i Latinamerika. Andra länder i regionen tyngde fondens utveckling med 9-15 procent.

  Under månaden minskade fonden vikt mot utilities i Asien och man väntar sig att man kommer gå in med de medel i asiatiska fastigheter.

  Fonden yieldar per månadsskiftet 4,3 procent i årstakt.  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Naventi Global Företagsobligationsfond ökade 0,84 procent i augusti - deltog i norska Kistefos nyemission  

  Naventi Global Företagsobligationsfond ökade 0,84 procent i augusti - deltog i norska Kistefos nyemission

  Fonden Naventi Global Företagsobligationsfond steg 0,84 procent i augusti. Sedan årsskiftet har fonden minskat 1,3 procent och är därmed sämre än index som har ökat 0,49 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  "Många fonder har haft positiva inflöden, vilket även skapar köpintressen. Även om primärmarknaden kom igång under slutet på månaden var utbudet lågt på grund av semestertider och rapportperioden som inföll under augusti. Den starka kreditmarknaden märks även i EUR-, USD- och NOK-innehaven" inleder förvaltaren.

  Fonden ökade sitt innehav i Corem, Offenliga Hus samt Intea till följd av att fastighetssektorn levererade bra rapporter för det andra kvartalet.

  Fonden deltog i nyemissioner från fastighetsbolaget K2A och norska investmentbolaget Kistefos.

  "K2A emitterade en grön obligation med 3 års löptid. Deras verksamhet är att producera, äga, förvalta hyresrätter och studentbostäder. Bolaget har stort fokus på ekologisk, social samt ekonomisk hållbarhet. Vi ser med tillförsikt fram emot kommande månad då riskviljan i marknaden är stark och det finns fortfarande bra möjligheter att hitta god riskjusterad avkastning", kommenterar förvaltaren.

  Axfast, Heimstaden Bostad följt av Intea Fastigheter var fondens största emittenter vid utgången månad, med vikterna 3,8, 2,9 respektive 2,9 procent.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Naventi Offensiv Flex ökade 7,68 procent i augusti - köpt elbilstillverkaren Nio  

  Naventi Offensiv Flex ökade 7,68 procent i augusti - köpt elbilstillverkaren Nio

  Fonden Naventi Offensiv Flex steg 7,68 procent i augusti. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 26,46 procent och är därmed bättre än index som har minskat 3,11 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Apple och Facebook var de bolag som gick bäst i fonden under augusti medan Alibaba Health Information följt av Ping An Healthcare & Tech bidrog negativt. Under månaden reducerades exponeringen mot norden till förmån för tillväxtmarknader där fonden investerade inom kommunikation- samt den cykliska konsumentsektorn.

  Fonden investerade även i den kinesiska elbilstillverkaren Nio.

  "Nybilsförsäljningen i Kina har påvisat stark återhämtning och stigit kraftigt de senaste månaderna. Med fördelaktiga subventioner av elbilar står dessa för en stor del av omsättningen av nya bilar. Här noterar vi en tydlig förändring i beteendemönster," kommenterar förvaltaren.

  Många av innehaven redovisade en positiv kvartalsrapport. Bolag som gynnats av att folk stannar hemma är bland annat Twilio och Everbridge som sysslar med cybersäkerhet. På räntesidan visade framförallt fastighetsbolagen på ett strakt andra kvartal. Detta ledde till att förvaltaren ökade innehaven i Corem, Offentliga Hus samt Intea. Fonden deltog även i emissioner från K2A (grön obligation) och norska investmentbolaget Kistefos.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Naventi Balanserad Flex satsar på tillväxtmarknader - upp 4,71 procent i augusti  

  Naventi Balanserad Flex satsar på tillväxtmarknader - upp 4,71 procent i augusti

  Fonden Naventi Balanserad Flex steg 4,71 procent i augusti. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 13,86 procent och är därmed bättre än index som har minskat 1,41 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  De bolag som bidrog med högst positiv avkastning under augusti var Apple och Facebook, de bolag som hade störst negativ påverkan på fonden var Alibaba Health Information följt av Ping An Healthcare & Tech.

  Under månaden reducerads exponeringen mot norden till förmån för tillväxtmarknader där fonden investerade inom kommunikation- samt den cykliska konsumentsektorn. Fonden investerade även i den kinesiska elbilstillverkaren Nio, då nybilsförsäljningen påvisat en stor efterfrågan på elbilar.

  Många av innehaven redovisade en positiv kvartalsrapport. Bolag som gynnats av att folk stannar hemma är bland annat, Twilio, Everbridge som sysslar med cybersäkerhet.

  På räntesidan visade framförallt fastighetsbolagen på ett strakt andra kvartal. Detta ledde till att förvaltaren ökade innehaven i Corem, Offentliga Hus samt Intea. Fonden deltog även i emissioner från K2A (grön obligation) och norska investmentbolaget Kistefos.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Pareto Global ökade 3,4 procent i augusti - ser återhämtning i Compass  

  Pareto Global ökade 3,4 procent i augusti - ser återhämtning i Compass

  Fonden Pareto Global B steg 3,4 procent i augusti, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 5,2 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 8,3 procent och är därmed sämre än index som har minskat 3 procent. Det framgår av en månadsrapport skriven av ansvariga förvaltare Andreas Sørbye, Johnar Håland och Ole Jørgen Grøneng Nilsen.

  Positiva bidragsgivare för månaden var Microsoft, Prudential, Compass och ÅF Pöyry.

  Enligt förvaltarna drabbades Compass hårt av Coronakrisen.

  "Verksamheten har en hög grad av återkommande intäkter – vanligtvis fortsätter 95 procent av kundrelationerna varje år. Under COVID-19-pandemin har företaget dock sett volymerna sjunka dramatiskt. Hälften av verksamheten har stängts på grund av COVID-19-åtgärder, särskilt relaterade till sportevenemang, universitet och allmän affärsverksamhet. Detta har resulterat i att Compass, ett kvalitetsföretag, har halverats i marknadsvärde."

  Dock tror förvaltarna att ett återöppnande av samhället kommer gynna Compass positivt, och att det då är viktigt att redan vara inne i företaget när återvändningen kommer.

  Negativa bidragsgivare för månaden var Centene och LabCorp.

  Vidare skriver förvaltarna att Centene skadades på grund av det hälsopolitiska läget kring kommande presidentval i USA.

  "Centene, ett ledande amerikanskt sjukförsäkringsbolag som specialiserat sig på folkhälsoprogram, hade en svag månad som dominerades av hälsopolitisk osäkerhet inför det kommande presidentvalet. På den positiva sidan noterar vi att båda kandidaterna är för att använda privata aktörer inom sjukförsäkring, och vi ser fortfarande en betydande tillväxtpotential i ökad användning av privata aktörer i folkhälsoprogram".

  Vid månadsskiftet var fondens största innehav Mircrosoft, Prudential Plc, ÅF och SAP SE.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Tillväxtmarknader fortfarande attraktiva för Vontobel Fund som ökade 1,3 procent i augusti  

  Tillväxtmarknader fortfarande attraktiva för Vontobel Fund som ökade 1,3 procent i augusti

  Fonden Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders steg 1,3 procent i augusti, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 2,2 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 3,2 procent och är därmed bättre än index som har ökat 0,4 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Enligt förvaltarna ser tillväxtmarknader fortfarande attraktiva ut. Dock menar de att uppsidan ser begränsad ut, men att utvecklingen på tillväxtmarknader ser bättre ut jämfört med utvecklade marknader. Samtidigt skriver förvaltarna att de tror att industriledare kommer komma starka ur Coronakrisen. Den snabbare-än-väntat tillväxten menar de kan stärka företagens lönsamhet.

  Största negativa bidragsgivare för månaden var Novatek.

  Under månaden ökade fonden i Huaxin Cement, Sino Biopharmaceutical och Micro-Star International. Samtidigt sålde fonden sitt resterande innehav i Bank Rakyat Indonesia och minskade i Porto Seguro. I nuläget har fonden 50 olika innehav i sin portfölj.

  Vid månadsskiftet var fondens största innehav Alibaba, TSMC, Samsung, Tencent och Netease.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Delphi Nordic har ökat 2 procent sedan årsskiftet  

  Delphi Nordic har ökat 2 procent sedan årsskiftet

  Fonden Delphi Nordic har sedan årsskiftet avkastat 2 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  I rapporten väljer förvaltarna att rikta fokus mot sitt nya förvaltarteam bestående av Anders B. Lorentzen och Halvor Strand Nygård. Enligt Lorentzen och Strand Nygård har fonden visat meravkastning fem månader i rad.

  Enligt förvaltarna siktar fonden in sig på vissa trender.

  "Fonden har nu en rad olika drivkrafter, där cirka 60 procent kan kopplas till megatrenderna hållbarhet, hälsa och teknik. Det är långsiktiga trender som vi tror särskilt starkt på. Andra teman som vi fokuserar på är aktivt ägande och hur bolagens kassaflöde utvecklas. Framöver har vi också för avsikt att vikta upp de portföljbolag vi har störst tilltro till ännu mer, så att vi kan dra större fördel av de bästa trenderna," säger Halvor Strand Nygård.

  Vid månadsskiftet var fondens största innehav Novo Nordisk, Bavarian Nordic, Sampo Oyj och Investor.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds