Logga in   |  Bli kund

Arkiv

Visa fondnyheter från
 

Nyheter från fondbolagen

 • Lannebo Fonder flaggar under 5 procent i Recipharm  

  Lannebo Fonder flaggar under 5 procent i Recipharm

  Lannebo Fonder har sålt 107 200 aktier i Recipharm och äger därefter cirka 3,33 miljoner aktier. Det motsvarar 4,9 procent av kapitalet och 1,6 procent av rösterna, enligt ett flaggningsmeddelande.  Taggar:
  #healthcare   #insider   #lifescience   #pharmaceuticals  

 • Humle Småbolagsfond flaggar ned under 5 procent i FormPipe  

  Humle Småbolagsfond flaggar ned under 5 procent i FormPipe

  Humle Småbolagsfond har sålt 200 000 aktier i FormPipe Software och äger därefter cirka 2,57 miljoner aktier. Det motsvarar 4,8 procent av kapital och röster, enligt ett flaggningsmeddelande.  Taggar:
  #insider   #software   #tech  

 • Hamiltonian Global Credit Opportunity skonat från de största fallen tack vare kortningar av HY och S&P 500  

  Hamiltonian Global Credit Opportunity skonat från de största fallen tack vare kortningar av HY och S&P 500

  Fonden Hamiltonian Global Credit Opportunity Fund SEK – A1 minskade 1,89 procent i mars. Sedan årsskiftet har fonden minskat 2,11 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Spridningen av coronaviruset i världen drog ner de globala marknaderna och fonden var inte immun mot det. Men fonden lyckades ändå hålla tappet relativt begränsat under mars, en månad som på flera sätt varit extremt i både volatilitet och nedgång.

  Fonden räddades från större tapp i mars tack vare blanking av Europa High Yield samt en betydande säljoption på S&P 500. Fonden bibehåller sin noll-duration, korta sektorpositionering av restaurang- och retail samt långa position mot Investment Grade-obligationer.

  "Likviditeten i innehaven är fortsatt en kritisk hygienfaktor, vilket har visat sig helt avgörande i mars", kommenterar förvaltaren Sean George.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Handelsbanken Fonder flaggar ned i Resurs  

  Handelsbanken Fonder flaggar ned i Resurs

  Handelsbanken Fonder har minskat sitt ägande i nischbanken Resurs Holding till 4,96 procent av kapitalet och rösterna i bolaget. Det framgår av ett flaggningsmeddelande.  Taggar:
  #bank   #financials   #insider  

 • Hög andel digitala varumärken räddade TIN Ny Teknik under rekordsvag månad på börsen (R)  

  Hög andel digitala varumärken räddade TIN Ny Teknik under rekordsvag månad på börsen (R)

  (Rättelse. Tidigare fel procent i rubrik och fel månadsutveckling i första stycket.)

  Fonden TIN Ny Teknik A har slagit index mätt både på mars månad och hittills i år. Sedan årsskiftet har fonden backat 6,8 procent, fondens jämförelseindex minskade 26,3 procent. I mars backade fonden 6,7 procent, det breda jämförelseindexet för nordiska småbolag VINCSCN backade 19,8 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Fonden har bytt namn från Core Ny Teknik till TIN Ny Teknik. Fonden förvaltas sedan årsskiftet i ett eget fondbolag med namnet TIN fonder.

  De bolag som bidrog med mest positivt under månaden var Paradox Interactive, Stillfront och Storytel. De bolag som drog ner fonden var bland annat Elekta, Nordic Entertainment och Saab.

  Portföljens största segment är digitala varumärken. Segmentet utgör 32 procent av förvaltat kapital, följt av hälsa (27) och mjukvara (22).

  Fondens största innehav vid mars slut var Embracer, Take Two och Interactive.

  Sinch genomförde en riktad emission där fonden deltog. Emissionens syfte var att finansiera förvärv.

  "Vi känner och uppskattar bolaget sedan länge. Bolaget har en stark affärsmodell och en imponerande kundlista. Genom det förvärv vi har varit delaktiga i att finansiera, expanderar de på nya geografiska marknader" skriver förvaltaren.

  Förvaltaren tror att de stimulansåtgärder som regeringar och centralbanker har beslutat att implementera stärker tesen att vi kommer att återvända till en miljö där aktier är det bästa långsiktiga investeringsalternativet.

  Avslutningsvis ser man positivt på framtiden. Förvaltaren tror på en utveckling inom digitala affärsmodeller samt digital hälsa de kommande åren.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Digitala varumärken utgör 23 procent i TIN Ny Teknik  

  Digitala varumärken utgör 23 procent i TIN Ny Teknik

  Fonden TIN Ny Teknik A minskade 6,8 procent i mars, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 26,3 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Fonden har bytt namn från Core Ny Teknik till TIN Ny Teknik. Fonden förvaltas sedan årsskiftet i ett eget fondbolag med namnet TIN fonder.

  De bolag som bidrog med mest positivt under månaden var Paradox Interactive, Stillfront och Storytel. De bolag som drog ner fonden var bland annat Elekta, Nordic Entertainment och Saab.

  Portföljens största segment är digitala varumärken. Segmentet utgör 32 procent av förvaltat kapital, följt av hälsa (27) och mjukvara (22).

  Fondens största innehav vid mars slut var Embracer, Take Two och Interactive.

  Sinch genomförde en riktad emission där fonden deltog. Emissionens syfte var att finansiera förvärv.

  "Vi känner och uppskattar bolaget sedan länge. Bolaget har en stark affärsmodell och en imponerande kundlista. Genom det förvärv vi har varit delaktiga i att finansiera, expanderar de på nya geografiska marknader" skriver förvaltaren.

  Förvaltaren tror att de stimulansåtgärder som regeringar och centralbanker har beslutat att implementera stärker tesen att vi kommer att återvända till en miljö där aktier är det bästa långsiktiga investeringsalternativet.

  Avslutningsvis ser man positivt på framtiden. Förvaltaren tror på en utveckling inom digitala affärsmodeller samt digital hälsa de kommande åren.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Dataspelssektorn i fokus i coronatider för Consensus Småbolag  

  Dataspelssektorn i fokus i coronatider för Consensus Småbolag

  Fonden Consensus Småbolag A minskade 7,8 procent i mars och 8,23 hittills i år. Det framgår av en månadsrapport.

  Man har under månaden ökat andelen i de innehav man tror kommer att påverkas minst av coronapandemin. Förvaltaren tror att dataspelsbranschen kommer att klara sig bäst. Man har därför ökat andelen av fonden i Stillfront, Embracer, Paradox och G5.

  Fondens branschexponering mot dataspel är vid utgången månad cirka 35 procent, där samtliga innehav har gått bättre än index under mars.

  "Signalerna vi får från bolagen är att dom har haft en ökning av antal spelare under månaden, vilket också styrks av statistik från försäljningsplattformen Steam, som noterar nya rekordnivåer. Fondens största innehav Stillfront steg under månaden med 5 procent och vi förväntar oss en stark q1-rapport", skriver förvaltaren.

  Förvaltaren spår att de största ekonomiska effekterna av corona inte har hänt än och tror att börsen ska sjunka ännu mer.

  "Centralbankerna runt om i världen har stimulerat marknaden med otroligt stora paket, vilket när dammet har lagt sig borde skapa ett mycket attraktivt klimat för aktieplaceringar", kommenterar förvaltaren.

  Slutligen menar förvaltaren att man kommer att fortsätta att lägga tyngdpunkten på bolagsvalen i portföljen.

  De största innehaven vid mars slut var Stillfront, Evolution Gaming följt av Embracer. Med en portföljvikt på 13,9, 7,9 respektive 7,7 procent.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Nollförändring för QQM Equity Hedge trots katastrofmars på börsen - fonden upp 5,5 procent i år  

  Nollförändring för QQM Equity Hedge trots katastrofmars på börsen - fonden upp 5,5 procent i år

  Fonden QQM Equity Hedge minskade 0,5 procent i mars. Sedan årsskiftet har fonden ökat 5,5 procent. Detta går att till exempel jämföra med EURO STOXX 600 Net Return Index som backade 15 procent under månaden och ner 23 procent hittills i år. Det framgår av en månadsrapport av förvaltarna Ola Björkmo och Jonas Sandefeldt.

  Coronaspridningen har skapat hög volatilitet och enormt skarpa fall på börsen. Analytiker på Goldman Sachs har spått bolagsvinster kapade med 10,6 och 8,0 under 2020 respektive 2021.

  Fonden visade under månaden prov på dess icke-korrelation till börsen i och med dess tapp på bara knappt en procent.

  Efter att alltfler bolag kom med vinstvarningar och läget tycktes förvärras tog fondens förvaltare beslutet att sänka dess nettoexponering mot aktier. Man ser med spänning på hur siffrorna för första kvartalet ska komma in, vilket hela marknaden väntar på. Förvaltarnas avsikt är att framöver när bilden klarnat återigen öka nettoexponeringen.

  Bäst gick positionerna man tog på den tyska, schweiziska och nederländska marknaden.

  Per sista mars var de största nettolånga positionerna mot sjukvårdsinstrument och service samt mjukvara och service. Största nettokorta positionerna återfinns inom materials samt fordon och komponenter.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • 'Vi har inte ställt oss i vägen för någon utdelningssänkning' - Lannebo småbolag  

  'Vi har inte ställt oss i vägen för någon utdelningssänkning' - Lannebo småbolag

  På onsdagen höll förvaltarna för Lannebo Småbolag, Johan Ståhl och Hjalmar Ek ett webbseminarium när de uppdaterade om marknadsläget och sin syn på det.

  Johan menar att ingen kan veta hur djup denna nedgång blir och att det är avhängigt på hur länge smittspridningen och dess effekter pågår. Det är frågor som den finansiella marknaden ställer sig och gör den såpass instabil.

  Än så länge verkar dock tillverkningsindustrin hålla upp bra. Detta gäller främst mindre tillverkande bolag, som oftare inte har lika avancerade leveranskedjor. De håller upp ganska väl, men han tror ändå att detta givetvis kommer förändras framöver. Bolag med svaga balansräkningar är de stora förlorarna i denna kris.

  Hjalmar kommenterade de faktum att fonden backat mer än sitt jämförelseindex under fallet i mars. Fonden har innehav som normalt sett fungerat defensivt i dåliga tider, men denna krisen är annorlunda hittills och därför är också kursreaktionerna det. Han lyfter fondens största innehav Huhtamäki. Bolaget tillverkar en rad olika produkter inom området förpackningar med engångsmuggar, äggkartonger och take-awaylådor som exempel. Efterfrågan har minskat, men förvaltarna ser glatt på hur efterfrågan snabbt ökade upp igen i Kina efter att man haft delar av samhället nedstängt.

  "vi har inte ställt oss i vägen för någon utdelningssänkning"

  Det kommenterar Hjalmar Ek. Budskapet till portföljbolagen i fonden är att det kan vara olämpligt att höja styrelsearvoden om det går sämre och man använder sig av permittering eller andra åtgärder. Det samma gäller med utdelningar, man har varit positiv till att slopa utdelningar.

  "Jag tycker det är bra att bolagen är försiktiga"

  Här menar Johan också att en slopad utdelning skulle kunna bidra till en större kassa att agera med om intressanta uppköpskandidater kommer. Han understryker också att det inte är något som hindrar att ha en extrastämma till hösten för bolagen.

  Man har bibehållit god likviditet i fonden för att kunna ha utrymme att agera. Man menar också att man historiskt har belönats för att ta risk i sådana här tider. Om man fångar de fina bolagen.

  Securitas tror förvaltarna inte ligger dåligt till och tror inte att efterfrågan på deras tjänster kommer minska i stor utsträckning eftersom att bevakning är något av det sista man skär ner på.

  Huhtamäki, Securitas, Trelleborg är i den ordningen största innehaven i fonden.  Taggar:
  #corporateactions   #dividend   #mutualfunds  

 • Handelsstopp för brittiska fastighetsfonder hos BlackRock och Schroders  

  Handelsstopp för brittiska fastighetsfonder hos BlackRock och Schroders

  BlackRock och Schroders meddelar att de tillfälligt har stoppat handel i brittiska fastighetsfonder riktade mot institutionella kunder. Det rapporterar Reuters.

  Förra månaden stängde man fonderna med daglig handel riktade mot konsumenter, men nu gäller det alltså också institutionella fonder med månatlig- eller kvartalshandel.

  Båda fondjättarna hänvisar till svårigheter med att fastställa priser på tillgångarna.  Taggar:
  #mutualfunds   #realestate  

 • Nuvarande prissättning av företagsobligationer kan vara långsiktig potential - Pareto  

  Nuvarande prissättning av företagsobligationer kan vara långsiktig potential - Pareto

  Stefan Ericson höll på onsdagen ett webinar och gick igenom marknadsläget. Han är head of fixed income på Pareto och förvaltar fonden global corporate bond.

  "Vi behöver inga fler bekräftelser på att vi lever i en extraordinär situation."

  Det menar Ericson som understryker att de förutsättningar som corona skapat är svåra och att framtiden fortsatt är svår att sia om. Samtidigt som detta läge skapar läge att ta positioner nu, i papper som fått lägre värderingar.

  Det extremt låga oljepriset är en parallell kris i sig som påverkar marknaden. Detta påverkar förvaltarens innehav trots uteblivna positioner mot olja. Fonden är också svanenmärkt och har ingen exponering mot flyg, gruvor, fastighet och väldigt lite mot konsumentkonsumtion.

  "Historiken visar att kreditmarknaderna återhämtar sig relativt snabbt."

  Förvaltaren lyfter detta läge som en möjlighet att nu eller snart komma in i en fond som exponeras mot lite mer defensiva innehav. Den ökade kreditpremien som nu prissättningen vittnar om ökar potentialen för avkastning. Dessutom menar han att rädslan för betydande konkurser är prissatt till stor del.  Taggar:
  #fixedincome   #macro   #mutualfunds  

 • Fortsatt tro på IT och konsumtionsvaror för Templeton Emerging Markets  

  Fortsatt tro på IT och konsumtionsvaror för Templeton Emerging Markets

  Fonden Templeton Emerging Markets A USD minskade 4,62 procent i februari, vilket var bättre än fondens jämförelseindex MSCI Emerging Markets Index som minskade 5,27 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Taiwan Semiconductor backade på coronaoron, men förvaltarna tror bara att efterfrågan skjutits framåt i tiden och att den långsiktiga efterfrågan inte är förändrad. Man tror att bolaget är rätt positionerat på marknaden och har ett teknologiskt försprång.

  Tencent gick däremot upp på resonemanget att efterfrågan på mobilspel och andra onlinetjänster som ett resultat på att folk stannar hemma. Dessutom tror man att bolaget har flera långsiktiga områden där man kan växa, med områden inom allt ifrån spel till reklam, finans och molntjänster.

  Lukoil däremot tyngde fonden i och med det kraftiga oljeprisfallet. Dock fortsätter man gilla innehavet tack vare deras fokus på aktieägarvinster, generösa utdelningar och återköpsprogram. Stark balansräkning och en god ledning gör att förvaltarna känner sig trygga med innehavet.

  Trots dessa oroliga tider fasthåller förvaltarna sin tro på att IT- och konsumtionsbolag kommer vara bra drivare på för utvecklingen i tillväxtmarknader.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Vitaminbolag en av få ljusglimtar i Templeton Emerging Markets Smaller Companies  

  Vitaminbolag en av få ljusglimtar i Templeton Emerging Markets Smaller Companies

  Templeton Emerging Markets Smaller Companies minskade 5,44 procent i februari, vilket var bättre än fondens jämförelseindex MSCI Emerging Markets Small Cap Index som minskade 7,05 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Kinesiska Xinyi Solar däremot gick mot strömmen och rusade uppåt under månaden. Bolaget tillverkar solpaneler och en ökad efterfrågan ska vara anledningen till de goda reaktionerna på börsen. Den marknadsledande positionen förväntas bli ännu starkare och därmed öka försäljning. Dessutom har kostnaderna för råvaror fallit samtidigt som försäljningspriserna stigit.

  Health and Happiness (H&H) International var också det ett av få bolag som steg svagt när andra föll. Bolaget säljer vitaminer och kosttillskott. Tron på att konsumenter kommer vilja göra det de kan för att hålla sig hälsosamma och ifrån sjukdom gör att tron på bolaget växte och till och med tro på att bolaget skulle kunna komma att gynnas.

  Desto mörkare såg det ut för International Container Terminal Services. Bolaget är baserat i Filippinerna och driftar hamnar. Coronaoron slår hårt mot bolaget.

  Tron på tillväxtmarknader som segment kvarstår dock fortfarande på long sikt.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Fortsatt låg duration i Franklin Templeton Global Bond  

  Fortsatt låg duration i Franklin Templeton Global Bond

  Fonden Franklin Templeton Global Bond (Euro) Fund (acc) minskade 0,56 procent i februari, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 1,22 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Fonden anpassade sig under månaden efter det rådande osäkra läget.

  Placeringar i Brasilien, Indonesien och Norge drog ner fonden under månaden. Däremot gynnades fonden av sina korta positioner mot australiensiska dollarn och euron. Det samma gällde för den långa positionen i mot japanska Yenen.

  Fonden fortsatte per månadsskiftet att hålla en låg duration. Man tror att länder av mindre utländskt beroende kan komma att prestera bättre, dessutom premieras länder om de har stabila centralbanker.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Templeton Global Total Return Fund minskade 0,69 procent i februari  

  Templeton Global Total Return Fund minskade 0,69 procent i februari

  Fonden Templeton Global Total Return Fund A (acc) SEK-H1 minskade 0,69 procent i februari, vilket var sämre än fondens jämförelseindex Bloomberg Barclays Multiverse Index som steg 0,53 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Fondens nettokorta positioner mot den australiensiska dollarn och euron bidrog uppåt för fondens utveckling under månaden. Den korta positionen mot den australiensiska dollarn bibehölls, detsamma med euron.

  Fonden bibehåller sin låga duration och är per månadsskiftet positionerad för en sjunkande amerikansk yield-kurva. Man tror att länder av mindre utländskt beroende kan komma att prestera bättre, dessutom premieras länder om de har stabila centralbanker.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Drygt hälften av fondspararna har sett över sitt fondsparande under senaste veckorna  

  Drygt hälften av fondspararna har sett över sitt fondsparande under senaste veckorna

  Drygt hälften av fondspararna uppger att de har sett över sitt fondsparande under de senaste veckorna. En stor majoritet av fondspararna har inte ändrat i sitt långsiktiga fondsparande eller sitt regelbundna sparande till följd av börsturbulensen. Det är ett par av slutsatserna från Fondbolagens förenings undersökning som publiceras idag.

  Kantar Sifo Prospera har på uppdrag av Fondbolagens förening frågat 1 131 fondsparare om de förändrat sitt fondsparande till följd av de senaste veckornas börsturbulens. Över hälften av de tillfrågade, 53 procent, uppger att de har sett över sitt fondsparande de senaste veckorna.

  Av de tillfrågade fondspararna säger 87 procent att de inte har ändrat i sitt långsiktiga fondsparande till följd av de senaste veckornas börsturbulens. Andelen är något högre bland kvinnor (89 %) än hos män (85 %).

  12 procent uppger att de har gjort ändringar i sitt långsiktiga fondsparande. 1 procent vet inte om de har gjort någon förändring.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Solcellsbolag stack ut och pekade uppåt i Franklin Templeton Asian Smaller Companies  

  Solcellsbolag stack ut och pekade uppåt i Franklin Templeton Asian Smaller Companies

  Fonden Franklin Templeton Asian Smaller Companies Fund (i dollar räknat) minskade 5,22 procent i februari, vilket var sämre än fondens jämförelseindex MSCI All Country Asia Ex-Japan Small Cap Index som minskade 4,49 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Bland fondens sänken återfinns bland annat sydkoreanska Fila, som rapporterade lägre än väntad vinst. Detta var troligtvis på grund av dålig utveckling i USA. Självklart påverkar också corona bolaget, men förvaltarna tror ändå att e-försäljningen skulle kunna rädda upp bitar av det.

  Kinesiska Xinyi Solar däremot gick mot strömmen och rusade uppåt under månaden. Bolaget tillverkar solpaneler och en ökad efterfrågan ska vara anledningen till de goda reaktionerna på börsen. Den marknadsledande positionen förväntas bli ännu starkare och därmed öka försäljning. Dessutom har kostnaderna för råvaror fallit samtidigt som försäljningspriserna stigit.

  Förvaltarna är i kontakt med ledningarna för sina innehav och tror fortsatt på bolagen på lång sikt, även om de förstår att coronakrisen kommer få breda konsekvenser på sikt. Man understryker också att bolag man brukar gilla ofta är marknadsledare och bolag som rider på en strukturell tillväxt. Dessa egenskaper kan hjälpa bolagen att ta marknadsandelar.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • SEB har gjort två flaggningar i Micro Systemation som tar ut varandra (R)  

  SEB har gjort två flaggningar i Micro Systemation som tar ut varandra (R)

  Korrigering:

  Finansinspektionen har på eftermiddagen skickat ut två flaggningsmeddelanden rörande SEB:s innehav i Micro Systemation vilka tar ut varandra.

  I det ena flaggningsmeddelandet ökade SEB innehavet i Micro Systemation till 1 437 588 aktier, från tidigare 25 618 aktier. Innehavet motsvarar 7,5 procent av kapitalet och 5,1 procent av rösterna. Denna transaktion ägde rum den 30 mars.

  I det andra flaggningsmeddelandet har SEB minskat till 25 618 aktier, från tidigare 1 437 588 aktier. Innehavet motsvarar 0,1 procent av kapital och röster. Denna transaktion ägde rum 31 mars.  Taggar:
  #insider   #software   #tech  

 • SEB har ökat innehavet i Micro Systemation till 7,5 procent av kapitalet  

  SEB har ökat innehavet i Micro Systemation till 7,5 procent av kapitalet

  SEB har ökat innehavet i Micro Systemation till 1 437 588 aktier, från tidigare 25 618 aktier. Innehavet motsvarar 7,5 procent av kapitalet och 5,1 procent av rösterna.

  Det framgår av ett pressmeddelande.  Taggar:
  #insider   #software   #tech  

 • Coeli lanserar global hedgefonden Coeli Multi Asset  

  Coeli lanserar global hedgefonden Coeli Multi Asset

  Coeli meddelar att man lanserar hedgefonden Coeli Multi Asset.

  Fonden är en global hedgefond och består av en kombination av cirka 80 procent lång/kortinvesteringar i aktier och cirka 20 procent marknadsneutrala investeringar i räntor, krediter och valutor.

  Stefan Åsbrink började på Coeli för att starta upp och förvalta fonden. Stefan har mer än 20 års erfarenhet som portföljförvaltare och över 15 års erfarenhet som kapitalförvaltningschef från arbetsplatser såsom SEB, Skandia och DNB.

  Han har även en doktorsexamen från Handelshögskolan i Stockholm och har forskat inom områdena dynamisk makroanalys, options/derivatvärdering, portföljkonstruktion och riskkontroll. Ett antal av Stefans vetenskapliga artiklar har publicerats i akademiska tidskrifter.

  ”En systematisk lång/kort strategi i aktier är ett effektivt sätt att förvalta kapital på över tid, speciellt om man lägger till aktivt skydd/hedging av portföljen under perioder av börsoro, då får du en utmärkt kombination." kommenterar Åsbrink.  Taggar:

 • Samtliga Lannebofonder utökar exkludering av kontroversiella branscher  

  Samtliga Lannebofonder utökar exkludering av kontroversiella branscher

  Lannebo Fonder meddelar att man utökar exkludering av kontroversiella branscher per april 2020. Detta innebär att inga av bolagets 19 fonder äger, eller kommer att äga, bolag verksamma inom fossila bränslen, alkohol, pornografi, spel, tobak eller vapen.

  Detta innebär enligt fondförvaltaren att alla fondförvaltarens fonder har samma investeringskriterier som traditionella hållbarhetsfonder på marknaden.

  I övrigt sker ingen förändring. Det blir inget namnbyte eller förändring av förvaltaravgift, detta trots att fonderna enligt fondbolaget skulle kallas "hållbara" i en fondjämförelse på fondmarknaden.

  Förändringen ska ha inneburit en liten anpassning och endast ett fåtal innehav ska ha sålts av.

  ”I och med att vi gör hållbarhetsanalyser för samtliga bolag som vi investerar i har bolag fallit bort naturligt redan tidigare. Exkluderingskriterierna vi nu infört tydliggör det arbete vi redan gör och förenklar analysen för förvaltningsorganisationen”, säger Maria Nordqvist.

  De hållbarhetsinriktade fonderna Lannebo Sverige Hållbar och Lannebo Sustainable Corporate Bond har utöver exkluderingskriterierna också specifika kriterier för att aktivt investera i bolag som förbättrar omvärlden.

  Man lyfter också fram sitt aktiva engagemang i innehaven och understryker ambitionen om att sitta i fler valberedningar än något annat svenskt fondbolag, sett till förvaltat kapital.

  "Det vi kan säga är att vår moraliska kompass styrs av långsiktighet, både som förvaltningsstrategi och hållbarhetsstrategi. Vi tror att vi som förvaltare alltid ska ställa oss frågan vad vi kan göra i dag som har störst effekt på femtio års sikt. Det får oss, och de bolag vi investerar i, att sluta fokusera på nästa kvartal och istället fokusera på nästa generation.", kommenterar Nordqvist.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Ner mindre än index för Fidelity Global Financial services i februari  

  Ner mindre än index för Fidelity Global Financial services i februari

  Fonden Fidelity Global Financial Svcs A-Dis-EUR minskade 7,7 procent i februari, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 8,4 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Slutet av månaden präglades av nedgångar, ett resultat av coronaoron. Värst gick det för energisektorn.

  Fonden överpresterade gentemot index tack vare aktieval inom betallösningsbolag och andra bolag inom försäkring. Tvärt om tyngde bank och finans bland innehaven. Ingenico var fondens starkaste innehav, detta efter att man fick ett uppköpserbjudande från Worldline.

  Förvaltaren Sotiris Boutsis är försiktig och noterar att andelen investerare som väljer att stå vid sidan av marknaden ökade vid månadsskiftet.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Övervikt mot Kina, Vietnam, Indien och Indonesien i Fidelity Pacific  

  Övervikt mot Kina, Vietnam, Indien och Indonesien i Fidelity Pacific

  Fonden Fidelity Pacific A-USD minskade 6,4 procent i februari, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som minskade 6,0 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Hela asiatiska marknaden föll efter att coronaviruset spridit sig.

  Bland bolag som dök under månaden återfinns biotechbolaget PolyNovo och smyckesföretaget Lovisa. Fonden missgynnades av undervikt mot Alibaba. Däremot presterade 21Vianet Group bra och kom med positiva siffror inom 5G-segmentet.

  Förvaltaren har satsat på bolag som han bedömer kan stå starka igenom krisen, har bra kassaflöden och starka ledningar.

  21Vianet lyfts fram som en trolig vinnare när efterfrågan på internet ökar i Vietnam och därmed också datacenters som behövs till detta. Detta gäller inom cloud, mobildata och IT-tjänster till bolag.

  Fonden hade per månadsskiftet en övervikt mot Kina, Vietnam, Indien och Indonesien. På sektornivå var övervikten mot IT, hälsovård och konsumtionsvaror.  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Plan utveckling för Fidelity Greater China i februari  

  Plan utveckling för Fidelity Greater China i februari

  Fonden Fidelity Greater China A-USD steg 0,4 procent i februari, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som var oförändrad under samma period. Det framgår av en månadsrapport.

  Framåt slutet av månaden såg coronautvecklingen ut att plana ut i Kina och de kinesiska innehaven repade sig därför, därav en plan utveckling.

  Fastighet, hälsovård och materials var periodens vinnare. Fonden överpresterade index tack vare aktieval inom kommunikation och materials. Sedan januari har förvaltaren reducerat exponeringen mot vad han kallar högvärderade bolag, detta har inneburit en högre andel cash än normalt.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:

 • Aktieval i Fidelity Global Consumer görs baserat på tre trender  

  Aktieval i Fidelity Global Consumer görs baserat på tre trender

  Fonden Fidelity Fidelity Global Consumer Industries A-Dis-EUR minskade 7,2 procent i februari, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som minskade 7,1 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Coronavirusets spridning i och utanför Kina gjorde att fonden föll kraftigt under månaden.

  På bolagsnivå stack Netflix och koreanska spelpublicisten Nexon ut positivt och var fondens bästa innehav under perioden. Fonden tappade dock bland annat på grund av att man inte hade någon exponering mot Anheuser-Busch. Även bolag som Nike backade, bland annat på grund av tillfälliga butiksnedstängningar som del av att försöka begränsa smittspridningen.

  Förvaltaren har som fokus i sina aktieval på trender hos konsumenter som hon tror kommer gynnas framöver. Hon lyfter fram något hon kalla premiumisering, välbefinnande och digitalisering. Genom det motiveras bland annat tydligt innehavet i LVMH.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Lägre riskallokering under februari för Norron Select  

  Lägre riskallokering under februari för Norron Select

  Fonden Norron Select minskade 5,6 procent i februari, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 6,4 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Coronakrisen tyngde de globala finansiella marknaderna och denna fond var heller inte den immun. Cirka hälften av alla fondens innehav gav negativt bidrag under månaden. Främst är det småbolagen i både Norge och Sverige som dragit ner. Dock fungerade hedgeportföljen enligt plan.

  Förvaltarna framhåller den stora ovissheten kring framtiden och poängterar att man noga bevakar varje innehav i fonden. Mot månadens slut fortsatte man att minska risk, minska exponering mot småbolag.

  De fem bästa långpositionerna var Kambi, Ericsson, Yara, Husqvarna och Nordea.

  De fem sämsta långpositionerna var Atlantic Sapphire, IBT Group, Nordic Semiconductor,
  Norwegian Air Shuttle och Ocean Yield.

  De fem bästa kortpositionerna var Bure, UPM, ICA, Avance och Aker Solutions.

  De fem sämsta kortpositionerna var Neste, Wihlborgs, Trelleborg, Castellum och Indutrade.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Defensiv omallokering för Norron Preserve i februari  

  Defensiv omallokering för Norron Preserve i februari

  Fonden Norron Preserve minskade 0,35 procent i februari. Det framgår av en månadsrapport.

  Fonden har redan innan månaden reducerat risk. Planen var att fortsätta göra det fram till sommaren i år.

  Fonden har, och har också sedan tidigare, företagsobligationer där utställarna är lite större och stabilare. Detta på grund av att man generellt inte tycker riskpremien jämfört med de mindre stabila utställarna är tillräckligt stor. Dock föll de större bolagens företagsobligationer i och med att de större och mer likvida obligationerna var stora innehav bland det passiva kapitalet, som sålde av.

  I fonden motiveras företagsobligationer från större bolag med att de är mer likvida och att riskpremien inte är tillräckligt stor i för obligationerna mot mindre bolagen.

  Förvaltaren har minskat risken i både i slutet av februari och början av mars.

  Per månadsskiftet hade fonden en exponering om 80 procent investment grade och 20 procent high yield. Durationen är sänk till 2,0 år, vilket är den lägsta någonsin för fonden sedan starten 2012. Exponeringen mot energi var 0,3 procent och håller 40 procent i kontanter eller motsvarande.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Norron Premium sänkte risken i februari och början av mars  

  Norron Premium sänkte risken i februari och början av mars

  Fonden Norron Premium minskade 0,8 procent i februari. Det framgår av en månadsrapport.

  Fonden har redan innan månaden reducerat risken. Planen var att fortsätta göra det fram till sommaren i år.

  Fonden har, och har också sedan tidigare, företagsobligation där utställarna är lite större och stabilare. Detta på grund av att man generellt inte tycker riskpremien jämfört med de mindre stabila utställarna är tillräckligt stor. Dock föll de större bolagens företagsobligationer i och med att de större och mer likvida obligationerna var stora innehav bland det passiva kapitalet, som sålde av.

  I fonden motiveras företagsobligationer från större bolag med att de är mer likvida och att riskpremien inte är tillräckligt stor i för obligationerna mot mindre bolagen.

  Förvaltaren har minskat risken i både i slutet av februari och början av mars.

  Per månadsskiftet hade fonden en exponering om hälften vardera mellan investment grade och high yield. Durationen är sänk till 2,7 år, vilket är den lägsta någonsin för fonden sedan starten 2012. Man har också minskat exponeringen mot energi till under 10 procent och håller 20 procent i cash.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Norron Alpha sjönk med 3,55 procent i februari - viktat om från små till stora bolag  

  Norron Alpha sjönk med 3,55 procent i februari - viktat om från små till stora bolag

  Fonden Norron Alpha minskade med 3,55 procent i februari. Det framgår av en månadsrapport.

  Månaden började bra med tecken på ökad tillväxt globalt. Dock förändrades det läget när coronaviruset mot slutet av månaden spred sig till Europa. Indexet SBX var först upp sju procent för att sedan landa på minus sex procent.

  Fonden var per slutet av månaden beredd på negativa siffror från både Europa och USA. Förvaltaren medger att det är svårt att pricka botten och ödmjuk för att fallet kan komma att bli ännu djupare. Inte heller en uppgång är utesluten.

  Fonden har den senaste tiden gjort en omallokering från småbolag till de lite större och mer likvida bolagen. Det tror man är ett bättre bet på kort sikt.

  Ericsson, Husqvarna, Kindred, Aker och Nordea gick bäst under månaden. Sämst gick Atlantic
  Sapphire, Bioarctic, Volvo, Electrolux and Sandvik.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Omallokering från små till stora bolag i Norron Active  

  Omallokering från små till stora bolag i Norron Active

  Fonden Norron Active minskade 8,42 procent i februari, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som minskade 5,87 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Månaden började bra med tecken på ökad tillväxt globalt. Dock förändrades det läget när coronaviruset mot slutet av månaden spred sig till Europa. Indexet var först upp sju procent för att sedan landa på minus sex procent.

  Fonden var per slutet av månaden beredd på negativa siffror från både Europa och USA. Förvaltaren medger att det är svårt att pricka botten och ödmjuk för att fallet kan komma att bli ännu djupare. Inte heller en uppgång är utesluten.

  Fonden har den senaste tiden gjort en omallokering från småbolag till de lite större och mer likvida bolagen. Det tror man är ett bättre bet på kort sikt.

  Ericsson, Husqvarna, Kindred, Aker och Nordea gick bäst under månaden. Sämst gick Atlantic
  Sapphire, Bioarctic, Volvo, Electrolux and Sandvik.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Det låga oljepriset inte hållbart i längden - Norron Target  

  Det låga oljepriset inte hållbart i längden - Norron Target

  Fonden Norron Target minskade 3,8 procent i februari. Det framgår av en månadsrapport.

  Coronaoron drabbade under februari hela den finansiella marknaden och marknaden började falla 24 februari efter att viruset nått Italien. Fallet blev hastigt djupt. Innan det såg marknaden lovande ut med all time-highs i USA.

  Fonden har under månaden gradvis minskat i Atlantic Sapphire, detta efter att aktien hade stärkts till högre nivåer. Även efter detta hade fonden en betydande exponering mot bolaget.

  Parallellt med coronakrisen ligger det låga oljepriset. Detta efter att Saudiarabien 7 mars annonserade en sänkning på oljepriset i och med produktionsökning. Dock tror förvaltaren att det låga oljepriset på 35 dollar per fat inte är långsiktigt hållbart för Saudiarabien.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Spiltans återöppnade fonder fortsätter falla - över tre års avkastning borta  

  Spiltans återöppnade fonder fortsätter falla - över tre års avkastning borta

  Spiltan stängde fredagen 20 mars sina två fonder Spiltan Högräntefond och Spiltan Räntefond Sverige och dessa öppnades igen för handel igår tisdag 31 mars. Tisdagens NAV-kurs visar på fortsatt fall för fonderna.

  Spiltan Räntefond Sveriges NAV-kurs var från innan stängning ner 1,47 procent och är därmed ner 3,80 procent på en månad och 3,57 hittills i år.

  Spiltan Högräntefond NAV-kurs var från innan stängning ner 4,99 procent och är därmed ner 13,3 procent på en månad och 12,99 hittills i år.

  Fonderna har sjunkit till nivåer som senast sågs för drygt tre år sedan.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Fallen i defensiva aktier har skapat långsiktiga köplägen - BNP Paribas Aqua  

  Fallen i defensiva aktier har skapat långsiktiga köplägen - BNP Paribas Aqua

  Fonden BNP Paribas Aqua minskade 7,9 procent i februari, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som minskade 7,7 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 7,2 procent och är därmed sämre än index som har minskat 7 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Fondens strukturella övervikt mot industrisektorn tyngde den relativa avkastningen under månaden och bidrog till underprestationen mot jämförelseindexet. På global nivå föll aktiemarknaderna till följd av coronaviruset och sämst utvecklades de cykliska sektorerna med energisektorn i botten.

  Bland fondens främsta bidragsgivare fanns Beijing Enterprises Water, Badger Meter och Advanced Drainage Systems. Beijing Enterprises Water gynnades av marknadens förväntan på stora investeringar till miljöindustrin från den kinesiska regeringen medan Badger Meter utvecklades starkt efter att ha rapporterat solida tillväxtsiffror för det fjärde kvartalet.

  Samtidigt var några av de negativa innehaven Aalberts,vars kvartalsrapport kom in under marknadens förväntan, och Georg Fischer som föll till följd av den allmänna oron om en svagare ekonomisk utveckling framöver. Även Woongjin Coway utvecklades negativt efter att bolaget sänkt sin utdelning kraftigt.

  Under månaden varken köpte eller sålde fonden några bolag.

  Framöver tror fonden att coronasituationen kan bidra till en ökad efterfrågan och medvetenhet för hygien, vattenkvalitet och matsäkerhet. Vidare anser man att fallet i många kvalitativa defensiva aktier har skapat långsiktiga köplägen.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • BNP Paribas Smart Food har adderat teknik och logistikbolaget Deere & Co till portföljen  

  BNP Paribas Smart Food har adderat teknik och logistikbolaget Deere & Co till portföljen

  Fonden BNP Paribas Smart Food minskade 7,7 procent i februari, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som minskade 7,3 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 10,6 procent och är därmed sämre än index som har minskat 7,1 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Månaden präglades av skarpa fall i aktiemarknaden och under det volatila klimatet presterade de defensiva sektorerna relativt starkt, medan cykliska bolag inom framförallt energisektorn utvecklades svagt.

  Fonden tog vara på marknadsfallet och initierade en ny position i teknik och logistikbolaget Deere & Co, som tillverkar och distribuerar flera olika produkter inom bland annat jordbruk och bygg.

  Bland månadens positiva bidragsgivare fanns Tomra Systems, Borregaard och Corbion. Tomra systems aktiekurs gynnades av att bolaget rapporterade starka kvartalssiffror, med särskilt god orderingång och marginal.

  På den negativa sidan fanns innehaven i Woongjin Coway, Danone och Sonoco Products. Woongjin Coway verkar inom vattenindustrin och bolagets aktiekurs föll efter att dess nya ledning markant minskar på utdelningen.

  Avslutningsvis ser förvaltarna att coronaviruset påverkan kan leda till en skarp minskning i tillväxten under 2020 och letar därmed fortsatt efter bolag med starka balansräkningar.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • BNP Paribas Global Environment C har sålt innehavet i Signify efter stark kursutveckling  

  BNP Paribas Global Environment C har sålt innehavet i Signify efter stark kursutveckling

  Fonden BNP Paribas Global Environment C minskade 6,9 procent i februari, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 7,6 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 7 procent och följer index som har minskat 7 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Marknaden utvecklades svagt under månaden med en ovanligt hög volatilitet. De bolagen som generellt utvecklades bäst var de defensiva, medan cykliska bolag såsom energibolag föll kraftigt.

  Inom miljösektorn presterade bolagen inom energieffektivitet starkast medan de vatteninriktade bolagen utvecklades svagt. Vattenbolagen kallas ofta för bond proxys då de följer obligationsräntornas utveckling och under månaden föll yielden på obligationsräntor brett.

  Signify, Kingspan Group, och de kinesiska bolagen Zhuzhou CRRC Times Electric samt Beijing Enterprises Water var fondens främsta bidragsgivare.

  På den negativa sidan fanns Siemens AG, East Japan Railway, Waters Corp och WestRock.

  Under månaden sålde fonden sin position i Signify, vilket var en vinsthemtagning till följd av att aktien haft en stark utveckling.

  Förvaltarna ser att den ökade volatiliteten på marknaden skapar möjligheter för att investera i högkvalitativa bolag. Fondens strategi är fortsatt att hitta en god balans mellan defensiva och cykliska bolag.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • CF Korträntefond stängs - ersätts av Carnegie Likviditetsfond  

  CF Korträntefond stängs - ersätts av Carnegie Likviditetsfond

  CF Korträntefond ska stängas och ersättas av Carnegie Likviditetsfond. Det meddelar Movestic. Detta ska ske vecka 17. Fonden stängs på uppdrag av fondbolaget Carnegie Fonder.

  I Carnegie Likviditetsfond får den genomsnittliga räntedurationen i portföljen inte överstiga ett år och den genomsnittlig maximala förfallolöptiden får högst vara två år. Alla placeringar i utländsk valuta valutasäkras mot svenska kronor.

  Carnegie Likviditetsfond kommer inkluderas i Movestics utbud i början av april.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Hälsosektorn lyfts fram - Goldman Sachs India Equity Portfolio  

  Hälsosektorn lyfts fram - Goldman Sachs India Equity Portfolio

  Fonden GS India Equity Portfolio OC Accminskade 4,5 procent i februari, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 6,7 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 1,9 procent och är därmed bättre än index som har minskat 3,7 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Den indiska marknaden föll under månaden i linje med världsmarknaderna till följd av coronavirusets fortsatta globala spridning. Men virusets spridning i Indien har inte varit kraftig och hittills hållits någorlunda under kontroll. På makrofronten steg landets inköpschefsindex för tillverkningsindustrin till den högsta nivån sedan 2012 medan BNP tillväxten föll i linje med förväntningarna.

  Fondens innehav i finans- och hälsosektorerna utvecklades starkast medan de i fastighets samt IT-sektorerna tyngde avkastningen.

  På bolagsnivå var Abbott India, som är en av de största läkemedelstillverkare i Indien, den främsta bidragsgivare då bolaget rapporterade starka siffror för det fjärde kvartalet. Fondförvaltarna förväntar sig fortsatta marginalförbättringar hos Abbott India och har därmed behållit sin övervikt i aktien.

  Inför framtiden bedömer förvaltarna att den Indiska marknaden står ut bland utvecklingsländerna till följd av bolagens starka tillväxttrend. Den kommande tiden förväntas en ökad inhemsk efterfrågan i landet, potentiellt också centralbanksstimulanser.

  De tre största innehaven i portföljen vid utgången månad var Infosys, ICICI Bank samt Axis Bank med portföljvikterna 8,2, 6,3 respektive 4,5 procent.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • SEB Alternative Fixed Income läggs ned  

  SEB Alternative Fixed Income läggs ned

  Storbanken SEB lägger ned sin fond SEB Alternative Fixed Income.

  Fonden stängdes för köp och sälj den 16 mars och avvecklingsprocessen inleddes den 25 mars.

  "Bakgrunden till beslutet är en konsekvens av en fortsatt utmanande marknad för fondens investeringsstrategier och att vi bedömer att detta inte kommer att förändras framöver", heter det i ett meddelande från fondbolaget.

  Efter avvecklingen kommer andelsägarna att få en betalning som motsvarar värdet av fondandelarna fondandelar. Målsättningen är att det kommer att ske utbetalning i mitten av april 2020  Taggar:
  #bank   #financials   #hedgefunds   #mutualfunds  

 • IT-sektorn tyngde Goldman Sachs Global Small Cap Core Equtiy i februari  

  IT-sektorn tyngde Goldman Sachs Global Small Cap Core Equtiy i februari

  Fonden Goldman Sachs Global Small Cap Core Equtiy OC Snap SEK Acc minskade 10,8 procent i februari, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som minskade 8,7 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 9,8 procent och är därmed sämre än index som har minskat 8,5 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Aktiemarknaden steg till en början för att sedan falla kraftigt till följd av coronavirusets fortsatta globala spridning. Japan rapporterade en negativ BNP-tillväxt som var kraftigare än väntat, vilket späde på aktiemarknadens fall, och i Europa tyngdes marknaden av virusets spridning.

  Fondens investeringar inom IT-sektorn tyngde avkastningen främst, medan innehaven i kommunikationssektorn utvecklades starkast.

  På bolagsnivå var den främsta bidragsgivaren Zynga, vars aktie steg efter att bolaget rapporterat intäkter över marknadens förväntan för det fjärde kvartalet. Zynga är en speltillverkare med sin bas i Kalifornien.

  Negativt bidrag erhölls främst från energi och råvarubolaget World Fuel Services Corp som föll efter att bolaget sänkt sin intäktsprognos för helåret, till följd av det fallande oljepriset.

  Fondens tre största innehav vid utgången månad var Sonova Holding, Eiffage och Zynga med portföljvikter på 1,3, 1,2 respektive 1,2 procent.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Februaris förnekelse blev snabbt paniken i mars - Axas Chris Iggo  

  Februaris förnekelse blev snabbt paniken i mars - Axas Chris Iggo

  Finansjätten Axas Chris Iggo skriver i sitt brev den 27 mars om marknadsläget där han beskriver hur vi nu genomgår en enorm global kris, både socialt och ekonomiskt.

  I februari räknade inte marknaden med att följderna skulle bli så stora som de blev under mars, men det har marknaden tagit till sig i mars med stora röda siffror. Dock finns nu hopp på marknaden att de riktigt stora och katastrofala följderna kan undvikas genom de åtgärder av olika typer som nu vidtas världen över.

  Iggo tror att de kommande två veckorna är avgörande och menar att det är av hög vikt att smittotakten avtar, för att alla stimulanspaket ska ge de inverkningar de är tänkta till. Först ligger blickarna på Europa, för att sedan invänta utvecklingen i USA där man ligger senare i virusutvecklingen.

  Även om krisen fortsatt är ett faktum ser marknaden bättre ut nu, jämfört med en vecka sedan.

  Han tror även att testning är avgörande. Dels med tanke på att graden av testande avgöra hur statistiken kommer in och att det här gäller att ta hänsyn till graden av testning när man försöker få sig en bild av spridningen. Dock menar han också att högre grad av testning skulle kunna ge större förståelse på var i utvecklingen man ligger.  Taggar:
  #financials   #insurance   #mutualfunds  

 • Handelsbanken Fonder minskar innehavet i Bonava marginellt  

  Handelsbanken Fonder minskar innehavet i Bonava marginellt

  Handelsbanken Fonder har minskat innehavet i bostadsutvecklaren Bonava till 5 418 498 aktier, från tidigare 5 487 000 aktier. Innehavet motsvarar därefter 4,997 procent av kapitalet och 2,51 procent av rösterna.

  Det framgår av ett flaggningsmeddelande.  Taggar:
  #insider   #realestate  

 • Ner 5,26 procent i februari för RobecoSAM Smart Materials, mildare fall än index  

  Ner 5,26 procent i februari för RobecoSAM Smart Materials, mildare fall än index

  Fonden RobecoSAM Smart Materials Fund B EUR minskade 5,26 procent i februari, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 7,64 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 7,75 procent och är därmed sämre än index som har minskat 7,02 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Fondens största innehav per månadsskiftet var IPG Photonics, Albemarle följt av PTC med portföljvikterna 5,0, 4,0 respektive 3,9 procent av fonden.

  I fortföljen är sektorerna materials, IT och industri de som väger tyngst. Tillsammans står de för 93,6 procent av fonden.

  Den amerikanska marknaden står för mest med 44,3 procent vikt.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Ner 7,8 procent i februari, i linje med index, för RobecoSAM Sustainable Water  

  Ner 7,8 procent i februari, i linje med index, för RobecoSAM Sustainable Water

  Fonden RobecoSAM Sustainable Water B EUR minskade 7,8 procent i februari, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som minskade 7,6 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 7,4 procent och är därmed sämre än index som har backat 7,0 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Fondens största innehav per månadsskiftet var Agilent Technologies, Suez och Ecolab med portföljvikterna 5,1, 4,4 respektive 4,3 procent av fonden.

  Fondens största vikt var mot industri med 41 procent.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Bemanningsbolag bland de sämsta innehaven för Jupiter Japan Select i februari, IT och telekom gynnade  

  Bemanningsbolag bland de sämsta innehaven för Jupiter Japan Select i februari, IT och telekom gynnade

  Fonden Jupiter Japan Select sjönk 10,8 procent i februari, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som minskade 9,8 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 12,4 procent och är därmed sämre än index som har backat 11,5 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Generellt gick det inte lika illa för sektorer som traditionellt sett är mindre korrelerade till den globala konjunkturcykeln. Däremot tillhör landtransport (mestadels tåg) en sådan sektor trots att den presterade dåligt under månaden.

  Fonden gynnades av övervikt mot IT och telekom samt undervikt i bland annat stål, flyg och shipping. Däremot missgynnades den bland annat av övervikt i bemanningsföretag, Technopro and Outsourcing är två exempel.

  Byggbolaget Hazama Ando var fondens sämst presterande innehav under månaden.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Börsen kommer återhämta sig från börsnedgången och tror fortsatt på esport-temat - Arden X  

  Börsen kommer återhämta sig från börsnedgången och tror fortsatt på esport-temat - Arden X

  Fonden Arden X minskade 6,4 procent i februari. Sedan årsskiftet har fonden minskat 3,1 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Stefan Westin.

  Westin beskriver inledningsvis att coronaviruset skapat en global osäkerhet och stora börsnedgångar under månaden. Det är även troligt att den globala tillväxten kommer påverkas negativt och att marknaden kommer mötas av centralbanksåtgärder.

  "Börsen är skoningslös i sådana här situationer och behandlar de flesta bolag på samma sätt i ett kort perspektiv. Trots den senaste tidens turbulens så står vi fast vid vår långsiktiga strategi och fortsätter att bevaka och investera, om än något försiktigare, i vår inriktning mot eSport, Spelutvecklare och Underleverantörer.", kommenterar Westin.

  Månadens bästa innehav var Embracer, Nvidia och Huya som alla utvecklades positivt trots börsnedgången.

  Fonden behåller sin långsiktigt positiva tro på framförallt esport-temat och spår att stimulansåtgärderna som nu infaller i framtiden kommer vara gynnsamma för aktiekurserna och den långsiktiga investeraren.

  "Historiskt sett har börsen alltid återhämtat sig vid större börsnedgångar och vår bedömning är att det blir så även i detta fall.", skriver Westin avslutningsvis.

  Fondens tre största innehav per utgången av månaden var Nvidia, Activision Blizzard och NetEase med portföljvikterna 6,2, 5,8 respektive 5,7 procent.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Augmented Reality och ny teknologi gynnas i coronakrisen - Augmented Reality Fund  

  Augmented Reality och ny teknologi gynnas i coronakrisen - Augmented Reality Fund

  Fonden Augmented Reality Fund A minskade 7,7 procent i februari, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 8,2 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Magnus Nicklasson.

  Februari beskrivs av Nicklasson som en utmanande månad där coronaviruset satte skräck i marknaden och virussituationen bedöms vara ett exempel på hur stark negativ inverkan en hög nivå av osäkerhet kan ha på aktiemarknaden.

  Vidare har fonden observerat att användandet av nya teknologier kan gynnas i detta läge.

  "Större bolag ser till möjligheten att medarbetare under en period får arbeta hemma, att möten hålls online istället för fysiskt och att arbetsuppgifter löses på avstånd så mycket som möjligt. Här finns flera use cases där Augmented Reality och andra teknologier skulle kunna bli aktuella.", beskriver Nicklasson.

  På kort sikt anses riskerna i marknaden fortsatt vara stora och därför analyserar fonden sina innehav för att vara säker på att dessa fortsatt har god möjlighet för tillväxt på lång sikt.

  Fondens tre största innehav per utgången av månaden var Lumentum Holding, Himax Technologies och Nvidia med portföljvikterna 6,3, 5,6 respektive 4,9 procent.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Värderingsbaserade delen av portföljen mötte motvind i februari - Skandia Smart Offensiv  

  Värderingsbaserade delen av portföljen mötte motvind i februari - Skandia Smart Offensiv

  Fonden Skandia Smart Offensiv minskade 7,6 procent i februari, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som minskade 7,2 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Till följd av coronaoron präglades världens aktiemarknader tillsammans med oljan och långräntorna av stora rörelser under framförallt andra halvan av månaden. Medan marknaden föll steg kreditspreadarna och optionspriserna.

  "Till exempel föll världens aktiebörser då med cirka -10 procent. En trigger till det kraftiga fallet var att Coronaviruset spridit sig i stor utsträckning till bland annat Italien. En förklaring till storleken på fallet var nog att aktiemarknaderna har varit mycket optimistiska om framtiden.", skriver fondens förvaltare.

  Fondens värderingsbaserade del av portföljen mötte motvind och presterade relativt dåligt under månadens volatila förutsättningar.

  "I dagsläget är det för tidigt att uttala sig om storleken på virusets negativa effekter på den riktiga ekonomin och huruvida dessa blir bestående. En rimlig gissning är att ekonomierna åtminstone under de närmaste månaderna kommer att påverkas negativt. Recessionsoron har stigit betydligt samtidigt som många tror att låga räntor blir bestående för en lång tid framöver.", beskriver förvaltarna om utsikterna.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Netflix och Chewy starka innehav i Robeco Global Consumer Trends - överpresterat index kraftigt i år.  

  Netflix och Chewy starka innehav i Robeco Global Consumer Trends - överpresterat index kraftigt i år.

  Fonden Robeco Global Consumer Trends D EUR minskade 4,6 procent i februari, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 7,3 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 1,6 procent och är därmed bättre än index som har minskat 7,1 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondförvaltarna Jack Neele och Richard Speetjens.

  I en marknadskommentar skriver förvaltarna att coronaviruset skapat en säljpanik bland investerarna, men deras bedömning är att virusets negativa påverkan inte kommer vara längre än under 2020.

  Fondens överprestation mot index härleds till att tillväxtaktier utvecklats relativt starkt under månaden, medan de cykliska bolagen underpresterat.

  Både streamingbolaget Netflix och husdjursorienterade bolaget Chewy är fondinnehav som har gynnats av virusutbrottet och faktumet att många människor sitter hemma. Även Square, som tillhandahåller finansiella betalsätt, har utvecklats relativt starkt efter att bolaget sett en tillväxt i antal användare av sin Cash App.

  Bland bolagen som fallit till följd av coronaviruset finns Sony, Adidas, Walt Disney och lyxmärkesföretagen, där bland annat LVMH tyngts av nedstängda affärer och globala reseförbud.

  Under månaden har fonden gjort en del portföljförändringar, innehavet i Sirius XM Holdings såldes av och en ny position initierades i Burberry, vars aktie redan fallit över 20 procent under 2020.

  Fondens tre största innehav per utgången av månaden var Mastercard, Visa och Microsoft med portföljvikterna 3,2, 2,8 respektive 2,5 procent.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • schweiziska Julius Baer och kanadensiska Bank of Nova Scotia nya positioner i Robeco New World Financial  

  schweiziska Julius Baer och kanadensiska Bank of Nova Scotia nya positioner i Robeco New World Financial

  Fonden Robeco New World Financial E EUR minskade 7,9 procent i februari, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 8,4 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 7 procent och är därmed bättre än index som har minskat 10,3 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondförvaltarna Patrick Lemmens och Jan Willem Knoll.

  I en marknadskommentar skriver förvaltarna att månaden givetvis präglades av coronaviruset och att det viktiga nu är hur kraftigt myndigheterna kommer agera när spridningen pågår.

  Fondens bäst presterande innehav var EQT, Worldline, Tradeweb och Ping An Insurance. Samtidigt var det Aegon och Lincoln Internationel som tyngde avkastningen mest.

  Digital finans och finans inom utvecklingsländer var de individuella sektorerna som utvecklades främst.

  Under månaden initierade fonden nya positioner i den schweiziska banken Julius Baer och den kanadensiska bankkoncernen Bank of Nova Scotia. Ökningar gjordes i de befintliga innehaven i NN Group, Apollo Global, Worldline, Intercontinental Exchange och Euronet Worldwide.

  Innehavet i Credit Suisse såldes av helt och minskningar gjordes i Metlife.

  Avslutningsvis bedömer förvaltarna att en potentiell recession troligen enbart blir mild samt att de långsiktiga bolagsvärderingarna nu är attraktiva.

  Fondens tre största innehav per utgången av månaden var Sberbank, Citigroup och Ping An Insurance.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Handeln återupptagen i Spiltanfonder  

  Handeln återupptagen i Spiltanfonder

  Handeln är idag återupptagen i Spiltan Räntefond Sverige och Spiltan Högräntefond. Det innebär att alla fonder hos fondbolaget nu är uppe för handel.

  De två fonderna har varit stängda för handel sedan 20 mars. Detta på grund av dålig likviditet på företagsobligationsmarknaden och därmed svårigheter att sätta NAV-kurser på fonderna.

  Den NAV-kurs som sätts ikväll efter marknadens stängning i båda räntefonderna gäller för hela perioden från den 20 mars till den 31 mars, den motsvarar alltså inte en dags utveckling i fonderna.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • SPP tror på en snabb uppgång när det väl vänder  

  SPP tror på en snabb uppgång när det väl vänder

  På måndagen höll Storebrands (ägare av SPP) allokeringsansvarige Olav Chen ett webinar och uppdaterade om läget.

  Chen konstaterar att denna kris skiljer sig från föregående kriser. I denna kris har centralbanker och regeringar varit snabbare på att sätta in åtgärder och agera. Under finanskrisen 2008 var det mycket frågor fram och tillbaka huruvida om man ska ha räddningspaket och så vidare eller inte. Nu är det en större politisk enighet. Tilltagen kommer snabbare under denna kris.

  Coronakrisen kommer att få extremt stora inverkningar på ekonomin där flera aktörer väntar tvåsiffriga negativa procent i BNP, även årets andra kvartal. Däremot tror man på en väldigt snabb tillbakagång. Det ser man ser tecken på i Kina, som fick smittan tidigare än Europa och USA.

  I fonderna där taktiskt allokering görs köpte man för tidigt, att marknaden gått ner de första tio procenten.

  "Det är inte nu vi säljer."

  Det säger Chen och menar att det snarare är så att han nu ser konturen av en bottenformation, men är ödmjuk för att fallet skulle kunna gå längre ner än såhär.

  Finwire frågade ägarstyrningsansvarige för den svenska verksamheten i Storebrand Robert Vicsai om hur fondbolaget tänker kring den aktuella frågan om utdelning. Man vill behålla makten hos varje bolag, men man menar också att vikten av att beakta alla väsentliga aspekter innan ett beslut tas om utdelning är viktig.

  "Det är varje enskild styrelses ansvar att värdera alla händelser, interna som externa, samt konsekvenser av ett beslut innan utdelning föreslås till generalförsamlingen. Innan ett utdelningsförslag läggs fram, förväntar vi oss på Storebrand, att varje enskild styrelse har värderat sitt förslag om utdelning och tar ett beslut som inte äventyrar företagets möjlighet att göra nödvändiga investeringar och stödja pågående verksamhet."  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Spiltans fonder väntas öppna imorgon tisdag  

  Spiltans fonder väntas öppna imorgon tisdag

  Spiltan Räntefond Sverige och Spiltan Högräntefond planeras att åter öppna för handel på tisdag 31 mars, första NAV-kurs efter senareläggningen beräknas alltså till sista mars. Detta efter att handeln tillfälligt varit stoppad i dessa sedan fredagen 20 mars.

  Vid den tillfälliga stängningen motiverade fondbolaget stängningen med svårigheter att sätta pris.

  "Problem att prissätta företagsobligationer på marknaden gör att Spiltan Fonder i samråd med Finansinspektionen beslutat att senarelägga försäljning och köp av fondandelar för fonderna Spiltan Högräntefond samt Spiltan Räntefond Sverige."

  Nu skriver fondbolaget följande i samband med den planerade öppningen.

  "Vi har sedan dess arbetat för att säkerställa rättvisande prissättning av de 330 innehaven som fonderna har. Vi är den största aktören på marknaden för företagsobligationer och likviditeten har varit låg vilket gjort att det tagit tid att säkerställa rättvisande priser."

  Under tiden som handeln varit senarelagd har fonderna fortsatt förvaltats och räntan på obligationerna har fortsatt ge avkastning. Order under perioden har daterats och sparats utan att verkställas. När fondbolaget meddelar att handeln återupptas ska order utföras till bästa möjliga kurs.

  Under perioden som handeln varit senarelagd har Spiltan Fonder inte tagit ut någon förvaltningsavgift i fonderna.

  "Jag vill återigen be om ursäkt för att det har tagit tid men i dessa tider har det uppstått problem på marknaden som varit utanför vår kontroll och vår viktigaste uppgift är att se till att alla sparare får rättvisa kurser." kommenterar Erik Brändström, vd för Spiltan Fonder.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Lyxor lanserar ekosystem av ETF:er utformade att motverka klimatförändringar  

  Lyxor lanserar ekosystem av ETF:er utformade att motverka klimatförändringar

  Lyxor ETF meddelar att de är den första ETF-leverantören att erbjuda investerare ett
  komplett utbud av ETF:er utformade att motverka klimatförändringar.

  Dessa börshandlade fonder, de första av sitt slag i Europa, är utformade i enlighet med målen om minskning av koldioxidutsläppen som antogs vid Parisavtalet 2015.

  "Investerare har möjlighet att på ett enkelt, öppet och kostnadseffektivt sätt få exponering mot Europa, USA, tillväxtmarknader, samt övriga kapitalmarknader", heter det i pressmeddelandet.

  Två av ETF:erna (Emerging Markets och USA) noterades 26 mars på Euronext (i EUR). 7 april kommer de noteras på London Stock Exchange (i USD). Ytterligare två börshandlade fonder kommer att listas inom kort.

  Arnaud Llinas, Head of Lyxor ETF & Indexing, kommenterar:

  “Genom att se över sina regler för investerings-benchmarks har EU gett passiva, regelbaserade investeringsförvaltare en nyckelroll i kampen mot klimatförändringarna. ETF-leverantörer har möjligheten, men även ansvaret att hjälpa till i omallokeringen av biljoner genom att erbjuda enkla, transparenta produkter som uppfyller kraven i den nya förordningen. Genom utvidgningen av detta unika utbud ger vi investerare ännu fler verktyg för att nå sina klimatmål.”  Taggar:

 • Aktie-Ansvar Multistrategi föll mindre än sitt index i februari  

  Aktie-Ansvar Multistrategi föll mindre än sitt index i februari

  Fonden Aktie-Ansvar Multistrategi minskade 1,2 procent i februari, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 1,4 procent. Det framgår av en månadsrapport skriven av förvaltaren Philip Wendt.

  Februari kommer att gå till historien då coronaviruset nådde Europa. Karantän och restriktioner kommer att sätta spår i konjunkturen, spår förvaltaren.

  "Börsutvecklingen har av naturliga skäl varit svag under februari. Coronaviruset påverkar många delar utav en alltmer sammanvävd global ekonomi. Såväl efterfrågan som tillgång kommer att påverkas. Under perioden har många bolag kommit med sina Q4-rapporter som överlag visat på en viss inbromsning. Men i dagens läge saknar siffrorna betydelse", skriver Wendt.

  Innehaven i portföljen presterade följande avkastning. Graal Aktiehedge sjönk med 0,9 procent, Aktie-Ansvar Kvanthedge sjönk med 3,1 procent, och Aktie-Ansvar Saxxum Aktiv steg med 1,1procent.

  Portföljvikten vid utgången månad var följande, Aktie-Ansvar Graal Aktiehedge, 38,30 procent, Aktie-Ansvar Kvanthedge, 36,17 procent följt av Aktie-Ansvar Saxxum Aktiv, 24,36 procent.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Räntebärande tillgångar bidrog positivt i Akte-Ansvar Graal Aktiehedge - tog ner bruttoexponering i februari  

  Räntebärande tillgångar bidrog positivt i Akte-Ansvar Graal Aktiehedge - tog ner bruttoexponering i februari

  Fonden Aktie-Ansvar Graal Aktiehedge minskade 0,9 procent i februari, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som var oförändrad under samma period. Det framgår av en månadsrapport av förvaltarna Maria Ljungqvist och Philip Wendt.

  Fondernas exponering mot räntebärande tillgångar samt aktierelaterade derivatstrategier bidrog till positiv avkastning under februari samtidigt som aktieplaceringarna bidrog negativt. De bolag som bland annat hade en negativ avkastning under månaden var Ambea, Husqvarna och Traton. De korta positionerna bidrog även de negativt, där bolagen EQT, Lundbergs och Nibe var den främsta anledningen.

  Det räntebärande innehav som utvecklades sämst var en hybridobligation utgiven av SAS. Fonden har haft en kort ränteduration på runt 0,1-0,15. Det innebär att fonden inte gynnats av fallet i underliggande marknadsräntor.

  De största innehaven vid utgången månad var i de långa positionerna i Academedia, SCA och Traton. I de största korta positionerna var Getinge, Tele 2 och Volvo.

  "Fondens skyddsstrategier bidrog positivt till avkastningen. Netto har fondens aktieexponering varit som störst mot konsumentaktier och kort mot fastigheter. Med fortsatt stor
  osäkerhet väljer vi att ta ner bruttoexponering ytterligare", skriver förvaltarna.

  "Det som är mer avgörande för om en lågkonjunktur samtidigt står för dörren är hur pass bestående påverkan på tillförsikten bland hushåll och företag coronaproblematiken visar sig ha fått. Detta är mycket svårt att veta idag" kommenterar Wendt och Ljungkvist.

  Den tidigare strategin av att utnyttja första halvåret till att öka på kreditrisken något, är just nu satt i vänteläge på grund av det osäkra marknadsklimatet.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Tele2 samt Hexagon sålt i Aktie-Ansvar Sverige  

  Tele2 samt Hexagon sålt i Aktie-Ansvar Sverige

  Fonden Aktie-Ansvar Sverige A minskade 7,1 procent i februari, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som minskade 6,6 procent. Det framgår av en månadsrapport av förvaltaren Lars-Erik Lundgren.

  Under februari sålde man sista innehaven i Tele2 samt Hexagon.

  "I Tele2s fall anser vi aktien fullvärderad och ser bättre värden på annat håll. Hexagon har klarat sig relativt bra trots sin exponering mot Kina vilket föranledde försäljningen", skriver Lundgren.

  Fonden ökade i februari innehaven i cykliska aktier och tog in Boliden och SKF i portföljen, då man anser att de har fallit till attraktiva nivåer.

  De bolag som genererade bäst positiv avkastning under månaden var Hexagon, Q-Linea och Ericsson. De som tyngde portföljen var bland annat Investor, Volvo och Electrolux.

  "Nyhetsvärdet och fruktan kommer att lägga sig men vinstvarningarna kommer hagla tätt. Men det är förmodligen av underordnad betydelse då marknaden kommer strunta i siffrorna och fokusera på framtiden", kommenterar förvaltaren.

  Lundgren fortsätter och menar att man har utnyttjat situationen genom att vikta upp portföljen i de branscher som det har gått sämre för och tror även att börsen kommer att vända när man får situationen under kontroll.

  Vid utgången månad var Nordea, Investor samt Volvo de största innehaven, med en portföljsvikt på 8,78, 8,14 respektive 6,6 procent.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Jupiter European Growth överpresterade index i februari med Atlas Copco, Novo Nordisk och Ubisoft som relativa vinnare  

  Jupiter European Growth överpresterade index i februari med Atlas Copco, Novo Nordisk och Ubisoft som relativa vinnare

  Fonden Jupiter European Growth minskade 7,2 procent i februari, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 8,5 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 4,5 procent och är därmed bättre än index som har minskat 9,6 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondförvaltarna Mark Nichols och Mark Heslop.

  I en marknadskommentar skriver förvaltarna att marknaden fallit tillbaka under februari till följd av oro för coronavirusets inverkan på ekonomin. Några av de första aktierna som föll var försäljare inom lyxsegmentet, följt av tillverkande bolag som missgynnas av de globalt förstörda leveranskedjorna.

  Fonden föll betydligt mindre än index med betydande positivt bidrag från innehaven i Kingspan, Genus, Atlas Copco, Sika, UbiSoft, Wolters Kluwer, Edenred, Deutsche Boerse och Novo Nordisk.

  De främsta negativa bidragsgivarna, som tyngdes av virusoron, var Adidas, Amadeus IT och Davide Campari-Milano.

  Fondportföljen har fortsatt en övervikt mot små och medelstora bolag samt en undervikt mot finansiell belåning. Vidare är fonden inte alls investerade i fastighets, energi eller utilities sektorerna.

  Strategin framöver är att fortsatt köpa och hålla kvalitativa bolag som har en uthållig fördel mot sina konkurrenter.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Pareto Global lyfter fram Schneider Electric som en framtida vinnare  

  Pareto Global lyfter fram Schneider Electric som en framtida vinnare

  Fonden Pareto Global B minskade 5,9 procent i februari, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 6 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 3,8 procent och är därmed sämre än index som har minskat 2 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondförvaltarna Johnar Håland och Ole Jørgen Grøneng Nilsen.

  Februari beskrivs som en tuff månad där både den globala marknaden och fondportföljen föll till följd av oron över coronaviruset. Men fondförvaltarna anser att portföljen är väl rustad för att bemöta den ökade marknadsrisken, alla innehav har starka balansräkningar och hög intjäningsförmåga, vilket gör dem mer motståndskraftiga i en svagare ekonomi.

  Vidare anser förvaltarna att värderingarna på portföljinnehaven, givet de låga räntorna, nu är på attraktiva nivåer med ett p/e tal på 13 för nästa år.

  Månadens främsta bidragsgivare var Schneider Electric, Keysight Technologies och Anthem. Schneider Electric, som tillhandahåller elektriska produkter, har sedan fondens första investering i oktober 2018 ständigt varit en stark bidragsgivare.

  I föregående års fjärde kvartal slog Schneider Electric återigen vinstförväntningarna och förvaltarna bedömer att bolaget är väl positionerat för att gynnas av den långsiktiga trenden inom miljömedvetenhet och den ökade efterfrågan på elektricitet framöver.

  Fondens tre största innehav per utgången av månaden var Microsoft, Prudential Plc och Schneider Electric med portföljvikterna 7,9, 6,3 respektive 5,7 procent.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Övervikt i aktier och företagsobligationer tyngde avkastningen för Ålandsbanken Premium 50 Placeringsfond  

  Övervikt i aktier och företagsobligationer tyngde avkastningen för Ålandsbanken Premium 50 Placeringsfond

  Fonden Ålandsbanken Premium 50 Placeringsfond minskade 4,5 procent i februari. Sedan årsskiftet har fonden minskat 3,5 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Niklas Wellfelt.

  Under första halvan av februari gick världens aktiemarknader starkt vilket leddet ill nya rekordnivåer. Därefter började en kraftig nedgång på grund av spridningen av coronaviruset. Ekonomisk data var positiv i februari men överskuggades av viruset.

  "Fondens avkastning var förhållandevis svag under månaden vilket förklaras av en övervikt i aktier och företagsobligationer. I ett läge med synnerligen nedpressade statsobligationsräntor med låg risk krävs ett aktivt risktagande för att uppnå en positiv förväntad avkastning. Ett större risktagande medför samtidigt att avkastningen på kort sikt kan variera mer", skriver Wellfelt.

  I januari minskade fonden aktievikten i portföljen till följd av osäkerheten kring coronaviruset, som man sedan valde att öka igen i februari. Förvaltaren konstaterar att man var för tidig med att öka aktievikten efter den svaga utvecklingen i slutet av februari.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Ökat risktagande i februari visade sig vara ett snedsteg - Ålandsbanken Premium 30 Placeringsfond  

  Ökat risktagande i februari visade sig vara ett snedsteg - Ålandsbanken Premium 30 Placeringsfond

  Februari blev en turbulent månad med kraftiga uppgångar i början av månaden för att sedan vända nedåt under andra halvan efter spridningen av coronaviruset. Det skriver Niklas Wellfelt, förvaltare Ålandsbanken Premium 30 Placeringsfond, i en månadsrapport.

  Fonden minskade 3,2 procent i februari, vilket medför att fonden sedan årsskiftet minskat 2,2 procent.

  Den ekonomiska datan kom in positivt i februari men överskuggades av nyhetsflödet av coronaviruset.

  "Fondens avkastning var förhållandevis svag under månaden vilket förklaras av en övervikt i aktier och företagsobligationer. I ett läge med synnerligen nedpressade statsobligationsräntor med låg risk krävs ett aktivt risktagande för att uppnå en positiv förväntad avkastning. Ett större risktagande medför samtidigt att avkastningen på kort sikt kan variera mer", skriver Wellfelt.

  I januari minskade fonden aktievikten till följd av osäkerhet kring coronaviruset och ökade istället exponeringen mot amerikanska obligationer. I mitten av februari valde man att återigen öka aktievikten vilket visade sig vara ett snedsteg på grund av den svaga marknadsutvecklingen i februari.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Ökat i bolag som tagit stryk av coronaviruset - Ålandsbanken Europe Value  

  Ökat i bolag som tagit stryk av coronaviruset - Ålandsbanken Europe Value

  Fonden Ålandsbanken Europe Value minskade 8,7 procent i februari, vilket var i linje med fondens jämförelseindex som minskade 8,8 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 9 procent och är därmed sämre än index som har minskat 8,4 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Marcus Lundqvist.

  Inledningsvis skriver förvaltaren i en marknadskommentar att februari blev en turbulent månad med breda uppgångar i februari, för att sedan vika kraftigt nedåt efter coronavirusets spridning.

  "Fondens utveckling påverkades positivt av vår undervikt i sektorerna dagligvaror, energi och kommunikation. Inom dagligvaror bidrog vår undervikt i AB Inbev positivt till avkastningen. De bolag som utvecklades bäst i fonden under månaden var Deutsche Telekom och Schneider. De sämsta bolagen i fonden under månaden var Airbus och H&M", skriver Lundqvist.

  Under månaden ökade fonden innehaven i Schneider, Kion och LVMH som haft svag utveckling på grund av coronaviruset. Nya bolag i portföljen är Michelin, Diageo och Enel, samtidigt som Danone, Husqvarna och Mowi fick lämna portföljen.

  Fondens tre största innehav per utgången av månaden var Nestle, Sanofi och AstraZeneca med portföljvikterna 4,9, 3,4 respektive 3,3, procent.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Ålandsbanken Norden är positionerad för fortsatt volatila marknader  

  Ålandsbanken Norden är positionerad för fortsatt volatila marknader

  Fonden Ålandsbanken Norden minskade 7,1 procent i februari, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som minskade 6,1 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 5,9 procent och är därmed sämre än index som har minskat 4,4 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Lars Söderfjell.

  Under första halvan av februari steg världens aktiemarknader till nya rekordnivåer, för att sedan sjunka kraftigt efter coronavirusets spridning. Den positiva ekonomiska datan som kom in överskuggades av nyhetsflödet om viruset.

  Förvaltaren skriver att fonden är positionerad för fortsatt volatila marknader med undervikt i cykliska aktier och övervikt i mer konjunkturstabila sektorer. Fonden kommer utnyttja den rådande situationen till att förstärka fondens inriktning mot kvalitetsbolag med en rimlig värdering.

  Bland annat minskade fonden i Aker, Equinor, Electrolux och Husqvarna. Samtidigt ökade man i Atlas Copco.

  Fodens tre största innehav per utgången av månaden var Novo Nordisk, Investor och Volvo med portföljvikterna 9,8, 6,3 respektive 5,6 procent.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Företagsobligationer väntas ge fortsatt god avkastning - Ålandsbanken Euro High Yield  

  Företagsobligationer väntas ge fortsatt god avkastning - Ålandsbanken Euro High Yield

  Fonden Ålandsbanken Euro High Yield minskade 1,4 procent i februari, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 1,9 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 0,8 procent och är därmed bättre än index som har minskat 1,7 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Jyri Suonpää.

  Förvaltaren skriver inledningsvis i en marknadskommentar att februari blev en turbulent månad. Under månadens första halva var det breda uppgångar på världens aktiemarknader, för att sedan sjunka kraftig under andra halvan efter coronavirusets spridning.

  Ekonomisk data kom in positivt i februari, men överskuggades av nyhetsflödet om coronaviruset.

  "Fondens avkastning i förhållande till avkastningen från indexet kan främst förklaras med fondens starka viktning av nordiska företagsobligationer. Volatiliteten i nordiska företagsobligationer har varit betydligt mindre än volatiliteten på marknaden i allmänhet. Under månaden var likviditeten på marknaden god och nyemissionsmarknaden var aktiv ända fram till mitten av månaden. Företagsobligationer förväntas ge fortsatt god avkastning, och marknaden för high yield-obligationer är ännu en av de få tillgångsklasser där avkastningen förväntas vara positiv", skriver förvaltaren.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Oförändrad duration i Ålandsbanken Euro Bond - fonden backade 0,18 procent i februari  

  Oförändrad duration i Ålandsbanken Euro Bond - fonden backade 0,18 procent i februari

  Fonden Ålandsbanken Euro Bond minskade 0,18 procent i februari, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som minskade 0,05 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 0,49 procent och är därmed bättre än index som har ökat 0,06 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Jarkko Toivonen.

  Inledningsvis skriver förvaltaren att februari blev en turbulent månad med breda uppgångar på världens aktiemarknader under månadens första halva, för att sedan vika nedåt kraftigt efter coronavirusets spridning.

  "I början av februari var efterfrågan på räntemarknaden fortsatt stark och trenden fortsatte ända till den sista veckan. Marknadssentimentet vände dramatiskt när coronaviruset spred sig till Italien och därmed ledde till en veritabel försäljningsvåg. Säljarna var främst stora ETF-fonder som sålde allt de kunde", skriver Toivonen.

  Fonden deltog under månaden i en nyemission från Akelius Residentials.

  Durationen, som betecknar fondens ränterisk, var per utgången av månaden i princip oförändrad.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Consensus investerar i bolag och vad man tror på - inte index  

  Consensus investerar i bolag och vad man tror på - inte index

  I en intervju med Finwire berättar Consensus om sin strategi och nisch på fondförvaltarmarknaden.

  Det är vanligt att fondförvaltaren har en fond med en viss inriktning och att innehavsfördelningen därefter fördelas med hjälp av sitt jämförelseindex. Man talar ofta om att en fond ligger under- eller överviktad gentemot någon nisch eller mot ett bolag. Så tänker inte Consensus i sin förvaltning.

  "Vi tänker inte index"

  Det säger Richard Andborn på Consensus och menar att fonderna är aktiva på riktigt, inte utifrån avvikande från index. Som exempel på det kan man vara helt ur både bolag och branscher när man inte tror på dem. Här är bank ett exempel under 2019. Man trodde inte på sektorn under 2019 och var därför inte underviktade mot bank gentemot index, man hade helt enkelt inte bankaktier i fonderna bara för att index inkluderar bank.

  Detsamma med icke-exponering gällde för Sverige Select i början av året mot industri-sektorn. Man menar att den så kallade aktiva risken, avvikelse från index, inte är det som är relevant. Istället menar man att den riktiga risken är kundens risk, kundens risk att förlora pengar.

  "Vi köper bolag på ekonomiska parametrar, hållbarhet är ett naturligt inslag"

  Enligt Consensus modell utvärderas bolag utifrån flera parametrar, där hållbarhet är en viktig del. Man menar dessutom att det helt naturligt kommer in i värderingen eftersom att hållbarhetstänk är en viktig del för att en investering ska kunna utvecklas.

  Sverige Select menar man i praktiken är en hållbar fond, men det är inget man väljer att kalla den. Den är bland annat med i sweSIF. I övrigt tar man inte in några andra utmärkelser eller certifieringar. Andborn menar att detta är en falsk trygghet och att om man inte har dem kan man inte skylla ifrån sig på samma sätt heller. Man gör jobbet själv och utvärderar själv bolagen enligt en modell byggd på FNs hållbarhetsmål och hur lever upp till dessa.

  Scoringen uppdateras minst en gång i halvåret. Ibland kan det behövas ske snabbare än så, som till exempel med Danske Bank för ett tag sedan i och med deras penningtvättsskandaler, och en snabbare gjord omvärdering kan göras.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Nordnets kunder dumpade teknikfonder och företagsobligationsfonder i mars  

  Nordnets kunder dumpade teknikfonder och företagsobligationsfonder i mars

  Teknikfonder blev efter fjolårets stora uppgångar mest sålda under den turbulenta marsmånaden, skriver Nordnet. Även företagsobligationer dumpades i hög grad.

  Favoriterna bland fondsparare var globala indexfonder där återigen Spiltans investmentbolagsfond blev den mest köpta.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #bank   #financials   #hedgefunds   #mutualfunds  

 • Avanzas kunder köpte korträntefonder i mars, antalet fondkunder minskade  

  Avanzas kunder köpte korträntefonder i mars, antalet fondkunder minskade

  Nätmäklaren Avanza Banks kunder gjorde 19 procent fler fondaffärer under mars, jämfört med månaden innan.

  Antalet kunder minskade med två procent till 596 800.

  I årstakt var ökningstakten vad gäller kunder 24 procent och antalet fondaffärer var upp med 95 procent mot föregående år.

  Korträntefonder var favoriten under mars medan säljlistan toppas av företagsobligationsfonder.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #bank   #financials   #hedgefunds   #mutualfunds  

 • Även de defensiva räntefonderna har dykt  

  Även de defensiva räntefonderna har dykt

  Även räntefonder, som ofta marknadsföras som alternativ till kontanter eller sparkonton, har tagit stryk den senaste tiden. Det rapporterar Dagens Industri.

  Den senaste månaden har ofta fondernas avkastning under ett par års tid utraderats.

  Tidningen menar också att volatiliteten och historiken de senaste fem åren inte är rättvisande för den risk som faktiskt finns i räntefonder, då menar man särskilt företagsobligationerna som inkluderas i dessa.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Tellus fonder tror på potentiell snabb vändning när coronaoron försvinner  

  Tellus fonder tror på potentiell snabb vändning när coronaoron försvinner

  Med anledning av virusoron den senaste tiden har Jan Petersson, investeringsansvarig samt grundare valt ge sin syn på läget och kommenterar på följande sätt.

  Den pågående pandemin kommer att resultera i mycket stora ekonomiska påfrestningar, både på kort och lång sikt. Det tror Petersson.

  Produktioner och affärsverksamheter börjar att komma igång igen. Apple har nu åter öppnat alla deras försäljningsställen i Kina.

  Peterson spår att det dröjer ännu någon eller några månader innan vi kan se en liknande vändning i Europa och USA. Han tror att finansmarknaden i såväl Europa som Amerika kommer att fortsätta ner innan det kommer att bli bättre. Många företag har det tufft nu, särskilt inom reseindustrin. Flera bolag antingen permitterat eller varslat anställda.

  Detta kommer att till skillnad från 2008 ställa större krav på finanspolitiska åtgärder, snarare än penningpolitiska. Fördelen är att problemen inte är strukturella och lyckas man hantera denna svåra period finns därför förutsättningar för en snabb återhämtning. Det skriver Petersson i sin analys.

  Svenska regeringen har lanserat ett åtgärdspaket på minst 300 miljarder kronor för att stötta företag och anställda. Även USA presenterade ett liknande paket på 50 miljarder dollar. Förmodligen kommer fler att följa detta, tror Petersson.

  I dagsläget försöker man vara så defensiv som möjligt i sina investeringar inom Tellus.

  I det korta perspektivet är det fortsatt risk på aktiemarknaden, så länge coronoaoron fortsätter.

  "När trenden väl vänder tror vi därför att det kommer att gå mycket snabbt, under förutsättning att vi inte når punkten med massarbetslöshet, men där kommer med säkerhet statsmakterna att göra sitt yttersta för att vi inte ska hamna", skriver Petersson.

  Man tror vidare att när det väl vänder kommer det att börja i Kina, då de drabbades först av utbrottet. Man tror att lyxvaror samt sällanköpsvaror kommer att gå upp först jämfört med dagligvaror, rese- och hotellnäring.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Kahoot! bidragande faktor till tappet för DNB Grønt Norden under februari  

  Kahoot! bidragande faktor till tappet för DNB Grønt Norden under februari

  Fonden DNB Grønt Norden minskade 6,5 procent i februari, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som minskade 6,1 procent. Det framgår av en månadsrapport av förvaltaren Øyvind Fjell.

  Norska enregibolaget Scatec Solar och EQT bidrog med en mest positiv utveckling. Norska Kahoot! gick sämst under månaden.

  Fondens övervikt inom hälso- och sjuvårdssektorn hade en positiv effekt.

  Vid utgången av månaden var Vestas Wind System, Novo Nordsik samt Ericsson fondens tre största innehav. Med portföljvikter på 9,1, 8,0, respektive 4,7 procent.

  Fondens förvaltare delar in innehaven i cykliska bolag (34,9 procent), Dynamiska (29,5) respektive stabila bolag (35,6).

  Man har en fördelning mot Sverige, Danmark samt Norge med en portföljvikt på 35,5, 35,2 respektive 17,6 procent.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Läkemedelsbranschens fall drabbade DNB Health Care  

  Läkemedelsbranschens fall drabbade DNB Health Care

  Fonden DNB Health Care minskade 3,8 procent i februari, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 6,3 procent. Det framgår av en månadsrapport av förvaltarna Benedicte Kilander Bakke och Eirik Hernes Larsen.

  Bioteknologibolaget Regeneron gick bäst under februari tack vare en bra utveckling av bolagets produkter samt med anledning av negativa nyheter kring konkurrerande bolag. Det släpptes även positiva nyheter kring innehavet i Biogen och AbbVie som resulterade i en positiv avkastning. Mylan gick sämst under månaden, detta då marknaden tror på svagare siffror i Kina. Överlag bidrog de flesta innehav inom läkemedel negativt till portföljen.

  Förvaltarna anser att det är svårt att förutse marknadens kortsiktiga utveckling. Långsiktigt tror man fortsatt på konkurrenskraftig avkastning hjälpt av hög innovationstakt, en åldrande befolkning, livsstilssjukdomar och ett stort investeringsbehov i tillväxtekonomier. Detta försöker man hitta utan att ta för hög risk, skriver förvaltarna.

  De tre största bolagen vid månadens slut var Johnson & Johnson, Sanofi samt AbbVie. Med vikterna 8,8, 7,4 respektive 6,4 procent.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Ner 5,3 procent för DNB Teknologi i februari - Sony ner trots solid rapport  

  Ner 5,3 procent för DNB Teknologi i februari - Sony ner trots solid rapport

  Fonden DNB Teknologi minskade 5,3 procent i februari, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 6,6 procent. Det framgår av en månadsrapport av fondens förvaltare Sverre Bergland, Anders Tandberg-Johansson, Erling Thune och Erling Kise.

  De viktigaste positiva bidragsgivarna under månaden var Ingenico och T-Mobile. Igenico utveclades efter ett uppköpserbjudande från Wordline. T-Mobiles förslagna fusion med Sprint fick domstolsgodkännande vilket gynnade aktien.

  De som bidrog med en negativ avkastning var bland annat Sony och Capgemini. Sony föll trots en solid kvartalsrapport eftersom det uppstått störningar i distributionskedjan i Kina på grund av coronaviruset. Capgemini föll på deras kvartalsrapport.

  Teknologi‐, media‐ och telekomsektorn präglas av starka, stabila resultat. Räntorna är låga och det finns strukturella tillväxtfaktorer inom sektorn. Förvaltarna anser också att det gjorts för få investeringar inom IT‐ och telekominfrastruktur under de senaste åren, vilket utgör grunden för en god tillväxt i framtiden.

  De största innehaven vid utgången månad var Microsoft, Facebook följt av Alphabet. Med en portföljvikt på 8,4, 7,5 respektive 6,6 procent.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • SPP inte oroade för sina fastighetsinnehav  

  SPP inte oroade för sina fastighetsinnehav

  På fredagsförmiddagen höll vd på Storebrand Fastigheter AB Marita Loft ett webbmöte om läget för dess fastigheter.

  Norska Storebrand är sedan en tid tillbaka sammanslaget med SPP.

  Per mars 2020 är fastighetsinnehaven värderade till totalt 11,9 miljarder. Dessa fördelas procentuellt mellan de olika sektorerna med hotell och konferens (24), detaljhandel (20), kontor (18), bostäder (19), samhällsfastigheter (19).

  Vad gäller hyra är fördelningen procentuellt mellan de största sektorerna hyreslägenheter (17), offentligverksamhet (16), livsmedel (15), hotell (15), bank, finans & försäkring (8), vårdboenden (8), skolverksamhet (5). Inom området bank, finans & försäkring är en stor del hyresgästen SPP själva.

  Hyreskontrakten med hotellen är nästan uteslutande till störst del fasta hyror och inte omsättningshyror.

  Man har inom verksamheten dagliga dialoger där man går igenom hyresgästernas situationer.

  Det kan bli fråga om hyresrabatter för mindre aktörer med mindre balansräkning, men det ska ännu inte vara aktuellt för de stora. I dagsläget har man inte gett mer hyresrabatter än för 100 000 kronor.

  Vad gäller framåtblickande ser man en möjlighet att potentiellt kunna plocka upp projekt från andra som stannat av, ges upp eller satts på paus.

  Man har själva pausat en affär inom detaljhandeln.  Taggar:
  #financials   #realestate  

 • Brummer Multi-Strategy löser in hela innehavet i fonden Bodenholm One  

  Brummer Multi-Strategy löser in hela innehavet i fonden Bodenholm One

  Brummer Multi-Strategy meddelar att man kommer lösa in hela sitt innehav i fonden Bodenholm One per den 15 april 2020.

  ”Vi har under en tid haft en dialog med Bodenholm om fondens förvaltning och risk där det nu framkommit att förvaltningsansvarig och delar av förvaltningsorganisationen har för avsikt att lämna Bodenholm. Vi kommer att lösa in BMS andelar i Bodenholm One den 15 april 2020”, säger Mikael Spångberg, vd och portföljförvaltare.

  Efter inlösen i Bodenholm är BMS investerad i nio fonder: AlphaCrest, Arete, Black-and-White, Florin Court, Frost, Lynx, Lynx Constellation, Manticore och Observatory.

  I samband med att Multi-Strategy meddelade detta kommunicerades också från styrelsen för Bodenholm Capital att Bodenholm One, Bodenholm Two och Bodenholm Master avvecklas.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Bodenholmfonderna avvecklas  

  Bodenholmfonderna avvecklas

  Styrelsen för Bodenholm Capital meddelar i ett pressmeddelande att man har beslutat att avveckla fonderna Bodenholm One, Bodenholm Two och Bodenholm Master. Dessutom avvecklar man uppdraget att förvalta SEB Prime Solutions – Bodenholm Absolute Return.

  "Efter att CIO, VD och delar av förvaltningsorganisationen aviserat att de avser att lämna Bolaget och att Brummer Multi-Strategy (”BMS”) aviserat att fonden kommer att lösa in sina andelar i Bodenholm One och Bodenholm UCITS har styrelsen bedömt att det saknas förutsättningar att fortsätta Bolagets verksamhet och därför beslutat att upphöra med förvaltningen av Fonderna. Fondernas portfölj har sedan dess helt riskreducerats och består nu i allt väsentligt av kassatillgångar", heter det i pressmeddelandet.

  Bolaget har vidare beslutat att från den 1 april avstå från att ta ut förvaltningsarvode och att hålla fonderna öppna för extra inlösen den 15 april med utbetalning så snart som möjligt därefter.  Taggar:

 • Avanza stänger två fonder tillfälligt  

  Avanza stänger två fonder tillfälligt

  Avanza stänger tillfälligt sina fonder Avanza Auto 1 och Avanza 50 för handel. Det rapporterar Dagens industri.

  Detta gör man eftersom att fonderna i sin tur består av fondandelar från Spiltan fonder som är tillfälligt stängda för handel sedan i fredags. Detta är i sin tur gjort på grund av låg likviditet och svårigheter att prissätta NAV-kurser.

  Tidigare idag rapporterades att Lysa också stängt en fond, av samma anledning.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Ålandsbanken fonder håller krutet torrt i sin månatliga marknadsutblick  

  Ålandsbanken fonder håller krutet torrt i sin månatliga marknadsutblick

  Ålandsbanken fonder gör värderingar på marknaden i sin marknadsutblick som släpptes 5 mars.

  "Vår strategi är att hålla krutet torrt, med syftet att vid tillfälle åter öka risktagandet."

  Bankens sexmånadersutblick kvarstår vid 55 jämfört med månaden innan, på en skala där 50 procent är normalläge. Denna har föregående månader sänkts.

  Aktiemarknaden bedöms på en femgradig skala där 1 är undervikt, 3 neutral och 5 övervikt. Norden får betyget 3, Europa 1, USA 4 och tillväxtmarknader 3.

  Räntor bedöms efter samma skala. Här får korta räntor betyget 1, långa räntor 2, företagsobligationer med bättre kreditvärdighet 4 och företagsobligationer med lägre kreditvärdighet 4.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Lysa Räntor stoppar uttag  

  Lysa Räntor stoppar uttag

  Sparroboten Lysa stoppar nu uttag från tjänsten avseende räntedelen Lysa Räntor. Det rapporterar Dagens industri.

  Enligt Lysas hemsida ska 17 procent av Lysas räntor vara investerade i Spiltan Räntefond Sverige. Fonden är sedan i fredags stängd för handel på grund av låg likviditet för företagsobligationer.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Framgångsrikt förvaltarbyte i Jupiter European Growth  

  Framgångsrikt förvaltarbyte i Jupiter European Growth

  Från och med den första oktober har Mark Nichols och Mark Heslop förvaltat Jupiter European Growth. Även om många huvudinnehav är desamma har en del förändringar gjorts.

  Man fortsätter att ha fokus på bolag med långsiktig strukturell tillväxt och förutsägbara kassaflöden.

  I oktober halkade man efter sitt jämförelseindex, för att sedan ta ikapp under november och december. Under den perioden skedde en stor del handel där bland annat Wirecard, Bayer, Infineon Technologies, Carnival och Intermediate Capital såldes av. Istället köpte man bland annat in Pernod Ricard, Davide Campari, Diasorin, Eurofins, Assa Abloy och Kingspan.

  Utöver dessa innehavsförändringar utökades positionerna i nederländska förlaget Wolters Kluwer och franska gamingjätten Ubisoft. Detta ska även ha gjort fonden mer likvid.

  Fonden har en övervikt mot icke-europeiska samt små- och mellanstora bolag, i kombination med undervikt mot hävstångseffekter.

  Vid årsskiftet hade man ingen exponering mot energi, fastighet och utilities. Man har som profil att undvika ägande som är exponerade mot tung reglering.

  Sektormässigt är fonden underviktad mot finans och överviktad mot hälsovård, industri och teknologi.

  Frånvarande energiexponeringen och övervikten mot hälsovård har gynnat fonden på sistone.

  Under 2020, räknat fram till 16 mars har fonden (i euro räknat) backat 23,8 procent. Detta jämfört med jämförelseindexet FTSE World Europe Index på minus 31,5 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Störst exponering mot industri i Öhman Sverige Fokus  

  Störst exponering mot industri i Öhman Sverige Fokus

  Fonden Öhman Sverige Fokus minskade 6,9 procent i februari, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som minskade 5,9 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 7,4 procent och är därmed sämre än index som har minskat 5,4 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Anders Avervik.

  När det kommer till fondens exponering hade man störst exponering mot sektorerna industri, följt av teknik och finans.

  Fondens tre största innehav per utgången av månaden var Volvo, Essity och SEB med portföljvikterna 6,7, 6 respektive 6 procent.

  Totalt antal aktieinnehav uppgick per månadsslutet till 22 stycken.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Inflationsutfallet överskuggades av coronaviruset - Öhman FRN Hållbar  

  Inflationsutfallet överskuggades av coronaviruset - Öhman FRN Hållbar

  I februari kom inflationen in på 1,2 procent, vilket var lägre än förväntningarna på 1,6 procent. Inflationsutfallet överskuggades dock av spridningen av coronaviruset som väntas påverka den globala ekonomin. Det skriver Lars Kristian Feste, förvaltare Öhman FRN Hållbar A, i en månadsrapport.

  Fonden minskade 0,12 procent i februari, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som minskade 0,1 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 0,1 procent och är därmed bättre än index som har ökat 0,09 procent.

  Under månaden var aktiemarknaderna ner cirka sju procent, och räntor var ner drygt 0,2 procent.

  "Under månadens första två veckor var kreditmarknaden ”on fire” och emissioner övertecknades två upp till tre gånger med kreditpremier som placerar sig under utgivarens räntekurva. Under denna period höll vi en försiktig inställning och deltog endast i ett fåtal emissioner", förklarar förvaltaren.

  Förvaltaren tror att förbättringarna i konjunkturen på kort sikt kommer överskuggas av virusets negativa effekt på ekonomin. Detta kommer sannolikt hålla globala räntor på låga nivåer.

  "Vidare ser inflationen ut att vara fortsatt svag vilket gör att ytterligare åtstramningar från Riksbanken nog inte är aktuellt. Vi tror därför inte att 10-åriga marknadsräntor kommer kunna stiga mycket i närtid", fortsätter han.

  Totalt antal räntebärande värdepapper i fonden uppgick vid månadsslutet till 188 stycken.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #fixedincome   #macro   #mutualfunds  

 • Möjlighet att öka andelen i bolag som fallit i coronatider - Öhman Global Hållbar  

  Möjlighet att öka andelen i bolag som fallit i coronatider - Öhman Global Hållbar

  Fonden Öhman Global Hållbar minskade 6,5 procent i februari, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 7,5 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 4,4 procent och är därmed bättre än index som har minskat 5,9 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Filip Boman.

  Coronaviruset har spridit sig till de största delarna av världen och i olika grad vilket skapat stora oroligheter på världens marknader. Världsindex backade åtta procent i februari.

  Flera bolag har vinstvarnat på grund av viruset, däribland Apple och Microsoft som är bland fondens största innehav.

  De sektorer som klarat sig bäst i den rådande miljön är defensiva sektorer som till exempel kommunikationstjänster, hälsovård och fastigheter.

  Av några innehav som utmärkte sig på den positiva fronten under månaden är den kinesiska kartongtillverkaren Nine Dragon och NVIDIA. Nine Dragon steg 24 procent efter annonserade prishöjningar i kombination med sänkta tariffer samt en bättre rapport än väntat.- NVIDIA steg 15 procent efter en stark rapport.

  "Coronavirusets effekter kommer leda till en inbromsning i den globala ekonomin. Hur stor effekt viruset får för bolagen är ännu oklart men lägre vinsttillväxt och många vinstvarningar är att vänta. Vi bedömer att marknaden redan till viss del har prisat in dessa effekter och ser möjligheter under den närmsta tiden att öka andelen i bolag som vi bedömer har långsiktigt god potential", förklarar Boman.

  Fondens tre största innehav per utgången av månaden var Alphabet, Microsoft och Apple med vikterna 4,1, 3,9 respektive 2,7 procent av portföljen.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Microsoft största innehavet i Öhman Etisk Index USA  

  Microsoft största innehavet i Öhman Etisk Index USA

  Fonden Öhman Etisk Index USA A minskade 7 procent i februari, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 7,7 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 4,5 procent och är därmed bättre än index som har minskat 4,8 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Björn Nylund.

  Fonden hade störst exponering mot teknik, följt av finans och sjukvård med vikterna 23,1, 19,4 respektive 15,7 procent.

  Fondens tre största innehav per utgången av månaden var Microsoft, JPMorgan och Visa med portföljvikterna 7,2, 2,2 respektive 1,9 procent.

  Antal aktieinnehav uppgick till 414 stycken.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Moderna gynnas av coronaviruset - Öhman Global Growth minskade 1,9 procent i februari  

  Moderna gynnas av coronaviruset - Öhman Global Growth minskade 1,9 procent i februari

  Fonden Öhman Global Growth minskade 1,9 procent i februari, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 6,44 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 3,4 procent och är därmed sämre än index som har minskat 2,6 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Filip Boman.

  Boman skriver inledningsvis i en marknadskommentar att spridningen av coronaviruset skapade stora oroligheter på världens marknader i februari. Världsindex sjönk med åtta procent.

  "Flera bolag har på grund av viruset vinstvarnat, däribland Apple, Mastercard och Microsoft. De sektorer som har klarat sig bäst är defensiva sektorer som bland annat kommunikationstjänster, hälsovård och fastigheter. Energi var den sektor som utvecklades sämst", förklarar Boman.

  Ett bolag som har gynnats av coronaviruset är Moderna som har tagit fram ett vaccin som är under kliniska tester. Bolaget steg med 27 procent under månaden.

  Boman skriver att viruset kommer leda till en inbromsning i den globala ekonomin. Hur stor effekt det kommer få och hur många bolag som kommer tvingas vinstvarna är svårt att förutspå.

  "Vi bedömer att marknaden redan till viss del har prisat in dessa effekter och ser möjligheter under den närmsta tiden att öka andelen i bolag som vi bedömer har långsiktigt god potential", fortsätter Boman.

  Fondens tre största innehav per utgången av månaden var Alphabet, Sinch och Microsoft med portföljvikterna 5,8, 5,3 respektive 5,2 procent.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Små bolag utvecklades sämre än stora bolag i februari - Öhman Småbolagsfond  

  Små bolag utvecklades sämre än stora bolag i februari - Öhman Småbolagsfond

  I februari sjönk Stockholmsbörsen med 5,9 procent efter den fortsatta spridningen av coronaviruset och oron för vilka effekter det kommer få på den globala ekonomin. Det framgår av en månadsrapport från Stefan Kopperud, förvaltare av Öhman Småbolagsfond.

  Fonden minskade 7,6 procent i februari, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 8 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 8,7 procent och är därmed sämre än index som har minskat 6,9 procent.

  "Rapportperioden gjorde dock att månaden startade starkt, flera bolag visade att de har lyckats parera en något svagare konjunktur på ett bra sätt. Efter att coronaviruset spridit sig i norra Italien, ökade oron på Stockholmsbörsen. Makrostatistik som presenterades i euroområdet översteg förväntningar och pekar mot en något mer stabil konjunkturutveckling", förklarar Kopperud.

  Generellt sett utvecklades små bolag sämre än stora bolag. Av fondens innehav gick Medicover, Lindab och Arjo bra.

  ITAB, Mycronic och Beijer Alma utvecklades sämre.

  Det är i dagsläget svårt att förutspå vilka effekter viruset kommer få på marknaderna, konstateras kan dock att oron kommer fortsätta styra börsens riktning på kort sikt. Långsiktigt är det fortfarande svårt att bedöma virusets effekter på världsekonomin. Det menar förvaltaren.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Roche Holding största innehav i Öhman Etisk Index Europa - minskade 7,6 procent i februari  

  Roche Holding största innehav i Öhman Etisk Index Europa - minskade 7,6 procent i februari

  Fonden Öhman Etisk Index Europa hade per utgången av februari störst exponering mot finans, följt av sjukvård och industri med vikterna 21,1, 17,4 respektive 14,1 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Björn Nylund.

  Fonden minskade 7,6 procent i februari, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 8,8 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 6,8 procent och är därmed bättre än index som har minskat 8,4 procent.

  Roche Holding, HSBC och Unilever var fondens tre största innehav per utgången av månaden med vikterna 4,5, 2,7 respektive 2,4 procent.

  antal aktieinnehav uppgick till 276 stycken.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Störst exponering mot teknik i Öhman Etisk Index Japan - minskade 9,4 procent i februari  

  Störst exponering mot teknik i Öhman Etisk Index Japan - minskade 9,4 procent i februari

  Fonden Öhman Etisk Index Japan minskade 9,4 procent i februari, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som minskade 8,6 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 8 procent och är därmed sämre än index som har minskat 7,2 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Björn Nylund.

  Fonden hade störst exponering mot teknik, följt av industri och sjukvård med vikterna 19,1, 17,6 respektive 14 procent.

  Fondens tre största innehav per utgången av månaden var Sony, Mitsubishi UFJ Financial och Keyence med portföljvikterna 3,7, 2,9 respektive 2,7 procent.

  Antal aktieinnehav uppgick till 205 stycken.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Ericsson största innehavet i Öhman Etisk Index Sverige - minskade 6,2 procent i februari  

  Ericsson största innehavet i Öhman Etisk Index Sverige - minskade 6,2 procent i februari

  Fonden Öhman Etisk Index Sverige A minskade 6,2 procent i februari, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som minskade 5,9 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 6,2 procent och är därmed sämre än index som har minskat 5,4 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Tobias Övelius.

  Fonden hade störst exponering mot industri (39,5), följt av finans (15,2) och teknik (13,4).

  Fondens tre största innehav per utgången av månaden var Ericsson, Volvo och Asså Abloy med portföljvikterna 6,9, 6,7 respektive 6,3 procent.

  Antal aktieinnehav uppgick till 62 stycken.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Försiktig kreditdurationen den kommande tiden för Öhman Grön Obligationsfond  

  Försiktig kreditdurationen den kommande tiden för Öhman Grön Obligationsfond

  Fonden Öhman Grön Obligationsfond steg 0,38 procent i februari. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 0,84 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Erika Wranegård.

  I februari kom inflationen in på 1,2 procent, vilket var lägre än förväntningarna på 1,6 procent. Förklaring till detta beskrivs vara ändringar i korgsammansättningen samt lägre elpriser.

  Det låga inflationsutfallet överskuggades dock under månaden av spridningen av coronaviruset och vilka effekter det kommer få på ekonomin. Än så länge är det oklart vilka effekter viruset kommer få.

  Aktiemarknaderna var ned cirka sju procent och räntor var ned drygt 0,2 procent.

  "Avkastningen på ett svenskt kreditindex låg på 0,27%. Utvecklingen beror främst på fallande räntor. Under månaden förlängdes räntedurationen med 0,5 år till 3,2 år. Fonden fortsätter att diversifiera inom den växande gröna obligationsmarknaden och investerade under månaden i Santander Consumer Bank", skriver Wranegård.

  Fonden kommer fortsättningsvis ha en försiktig kreditduration på grund av den rådande coronasituationen.

  "Vidare ser inflationen ut att vara fortsatt svag vilket gör att ytterligare åtstramningar från Riksbanken inte är aktuellt i denna miljö. Låga kreditpremier och allt flackare kreditkurvor ger risk för isärspreadning från dagens mycket låga nivåer. Fonden har därför en försiktig kreditduration", fortsätter förvaltaren.

  Vid månadsslutet uppgick fondens antal totala räntebärande värdepapper till 76 stycken, och antal aktieinnehav en.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #energy   #fixedincome   #macro   #renewable  

 • Det låga inflationsutfallet överskuggades av coronaviruset i februari - Öhman Företagsobligationsfond  

  Det låga inflationsutfallet överskuggades av coronaviruset i februari - Öhman Företagsobligationsfond

  Fonden Öhman Företagsobligationsfond A steg 0,26 procent i februari, vilket var ungefär i linje med fondens jämförelseindex som steg 0,27 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 0,65 procent och är därmed sämre än index som har ökat 0,76 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Tobias Kaminsky.

  Kaminsky skriver inledningsvis att inflationen kom in på 1,2 procent under månaden, mot förväntat 1,6 procent. Förklaringen till detta beskrivs vara ändringar i korgsammansättningen samt lägre elpriser.

  Dock var det inte inflationsutfallet som var den största nyheten under månaden, utan det var spridningen av coronaviruset och vilka effekter det kommer få på ekonomin.

  "Fondens kreditinvesteringar påverkades negativt av marknadsoro (-21 räntepunkter), vilket vägdes upp av en övervikt i ränteduration och fallande räntor (+56 räntepunkter). Fonden har under månaden investerat i Fastpartner, Resursbank och SFF. I slutet av månaden förlängdes durationen och fonden placerar sig därmed ungefär ett år före jämförelseindex", skriver förvaltaren.

  Fonden har en försiktig Kreditdurationen på grund av bland annat låga kreditpremier och flackare kreditkurvor som ger risk för isärspreadning från dagens mycket låga nivåer.

  Per utgången av månaden uppgick fondens totala antal räntebärande värdepapper till 118 stycken.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Öhman Etisk Emerging Markets minskade 2,9 procent i februari  

  Öhman Etisk Emerging Markets minskade 2,9 procent i februari

  Fonden Öhman Etisk Emerging Markets minskade 2,9 procent i februari, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 4,7 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 4,7 procent och är därmed bättre än index som har minskat 6,5 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Björn Nylund.

  När det kommer till branschfördelning hade fonden störst exponering mot finans (24,5), följt av teknik (24,3) och kommunikationstjänster (19,4).

  Fondens tre största innehav per utgången av månaden var Alibaba, Tencent och Taiwan Semiconductors med portföljvikterna 9,2, 8,1 respektive 7,4 procent.

  Antal aktieinnehav per utgången av månaden uppgick till 221 stycken.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Öhman Etisk Index Pacific minskade 6,9 procent i februari  

  Öhman Etisk Index Pacific minskade 6,9 procent i februari

  Aktiefonden Öhman Etisk Index Pacific minskade 6,9 procent i februari, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 7,2 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 5,1 procent och är därmed bättre än index som har minskat 6 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Björn Nylund.

  Avseende branschfördelningen hade fonden störst exponering mot cykliska aktier (68,7), följt av dynamisk (16,8) och stabil (14,5).

  Fondens tre största innehav per utgången av månaden var AIA Group, CSL och Australia and New Zealand Banking Group med portföljvikterna 9,0, 8,8 respektive 5,3 procent.

  Antal aktieinnehav per månadsslutet uppgick till 82 stycken.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Samtliga av Aktie-Ansvars fonder åter öppna för handel  

  Samtliga av Aktie-Ansvars fonder åter öppna för handel

  Aktie-Ansvar meddelar att samtliga fonder nu är öppna för handel igen. Detta efter att man 20 mars tillfälligt stängt.

  Den tillfälliga stängningen gjordes efter att man fått svårighet att sätta rättvisa priser på företagsobligationer. Flera andra fondbolag gjorde likadant.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • 'Världen brukar repa sig' - Lannebo fonder  

  'Världen brukar repa sig' - Lannebo fonder

  Peter Lagerlöf, som förvaltar flera av Lannebos fonder höll på onsdagen i en webb-presentation och presenterade sin hållning kring läget på marknaden.

  Under den senaste tiden har de globala marknaderna dykt, som ett resultat av coronakrisen. Värderingarna har sjunkit, men Lagerlöf konstaterar att det är omöjligt att veta exakt när botten är nådd.


  "Världen brukar repa sig"

  Dock fortsätter förvaltaren med att konstatera att vi historiskt haft både ekonomiska kriser och virusutbrott. Efter dessa har det ordnat upp sig och man har hamnat tillbaka på normalläge.


  Bättre rustade i denna kris

  Bland de ljusglimtar som finns nämns att vi är bättre rustade i denna kris jämfört med finanskrisen. Nu finns en tydligare lärobok, som han kallar det, för hur stater kan och ska agera, istället för att chansa och komma på lösningar på plats. Det visar sig i ageranden världen över.

  Lannebo mixfond, som förvaltas av Lagerlöf och Charlotta Faxén, drog i februari ned aktieandelen från 65 till 55 procent. Marknaden för företagsobligationer har den senaste tiden varit svårprissatt och fonden består till cirka hälften av företagsobligationer (inklusive företagscertifikat). Cirka fyra till fem procentenheter av fondens nedgång är hänförligt till företagsobligationerna.  Taggar:

 • Prior&Nilsson Fonder flaggar ned i John Mattson  

  Prior&Nilsson Fonder flaggar ned i John Mattson

  Prior & Nilsson Fonder har minskat sitt ägande i bostadsfastighetsbolaget John Mattson till 4,88 procent av kapitalet och rösterna i bolaget. Det framgår av ett flaggningsmeddelande.  Taggar:
  #insider   #realestate  

 • Coeli lanserar fonden Coeli Europeiska möjligheter  

  Coeli lanserar fonden Coeli Europeiska möjligheter

  Coeli meddelar att man lanserar en ny fond med namnet Europeiska möjligheter.

  Fonden ska arbeta med en koncentrerad portfölj om 8-12 bolag på den europeiska marknaden med en inriktning på små och medelstora bolag

  Fondens upplägg är att äga både kärninnehav med god tillväxt och längre placeringshorisont samt mer opportunistiska innehav med något kortare placeringshorisont. Fonden kan även ha inslag av onoterade innehav, men där det förväntas ske en börsnotering.

  Fonden lanseras i en gynnsam tid.

  "Tidpunkten för lanseringen av Coeli Europeiska möjligheter spelar en väsentlig roll för fondens utveckling ur framförallt ett kortare tidsperspektiv då rådande marknadssituation innebär att flera och mer unika investeringsmöjligheter nu uppstår", skriver bolaget.

  Fonden är en avknoppning från Coeli Absolute Euorpean Equity. Förvaltaren Mikael Petersson har drygt 20 års erfarenhet av fondförvaltning och har tidigare arbetat för till exempel Lansdowne Partners och Kairos Investment Management i London.

  Fonden är öppen för kunder som har depå hos Coeli.

  ”Coronakrisen har satt skräck i den finansiella marknaden och börser har fallit mellan 25-45 procent på några veckor till följd av en stor oro för världsekonomin framöver. Under kraftiga börsras uppstår ofta mycket stora överreaktioner även i vissa kvalitetsbolag. Vi vet inte när börsfallet når botten men vi vet att det redan nu finns fantastiska möjligheter för den som är långsiktig”, säger Lukas Lindkvist, vd på Coeli Asset Management.

  Pär Davidsson, vd för Coeli Wealth Management menar att man väntat på rätt lanseringstillfälle.

  “Denna produkt har vi haft på hyllan en tid men väntat på rätt tillfälle för lansering. Med 200 miljoner kronor i kassan kan Mikael nu arbeta sig in i marknaden och på så sätt bygga en väldigt intressant portfölj under det närmsta halvåret. I dagsläget finns det extra goda möjligheter att komma in i väldigt spännande bolag på intressanta värderingar. Detta ska ses som en krydda på aktiesidan och det är den här sortens unika produkter som skapar Coelis starka erbjudande. Vi ser redan en stor efterfrågan och det kommer gå fort att stänga fonden."  Taggar:

 • Aktie-Ansvar Avkastningsfond åter öppen för handel  

  Aktie-Ansvar Avkastningsfond åter öppen för handel

  Räntefonden Aktie-Ansvar Avkastningsfond är åter igen öppen för handel.

  "Förutsättningar finns för att öppna handel i Aktie-Ansvar Avkastningsfond och beslutet gäller med omedelbar verkan och senarelagda köp- och säljorder kommer att genomföras till NAV-kurs 24 mars", skriver fondbolaget.

  20 mars beslutade fondbolaget att stänga fonden (och fem andra fonder) tillfälligt för handel efter att likviditeten på företagsobligationer inte varit tillräckligt god för att kunna sätta rättvisa NAV-kurser.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • ​Prometheus Pensionskassa väljer SPP för tjänstepensionsförsäkringar  

  ​Prometheus Pensionskassa väljer SPP för tjänstepensionsförsäkringar

  Prometheus Pensionskassa meddelar att man efter upphandling valt SPP som leverantör för sina medlemmars tjänstepensionsförsäkringar.

  Övertagandet av ansvaret omfattar cirka 3 000 medlemmars tjänstepensionsförsäkringar.

  SPP tar över Prometheus övriga kollektivavtalade tjänstepensionsförsäkringar som ligger utanför den formella Basplanen i Fora. Totalt omfattas ett kapital på cirka 300 miljoner kronor.

  Affären omfattar en överlåtelse av Prometheus försäkringsbestånd till SPP som planeras till 30 april 2020. Överlåtelsen förutsätter Finansinspektionens tillstånd.  Taggar:

 • Samtliga Lannebo-fonder åter öppna  

  Samtliga Lannebo-fonder åter öppna

  Lannebo Fonder meddelar att samtliga av deras fonder åter är öppna för handel. Detta beslutades fondbolaget på tisdagsmorgonen.

  Beslutet gäller från och med måndagens kurser.

  "Anledningen till beslutet är att Lannebo bedömer att det har uppstått en större samsyn kring prisbilden på den nordiska företagsobligations­marknaden. Efter en noggrann analys av prisuppgifter från Bloomberg och bankernas ställda priser samt en jämförelse mot egna avslut har fondbolaget kommit fram till att Lannebo Corporate Bond, Lannebo Sustainable Corporate Bond, Lannebo High Yield och Lannebo Komplett kan värderas i enlighet med gällande regelverk. Därför ska senareläggningen i nämnda fonder upphöra", skriver fondbolaget.

  Lannebo stängde på fredagsmorgonen sex av sina fonder och skulle hålla de stängda tills dess att man ansåg att underliggande värdepapper kan prissättas på ett tillförlitligt sätt.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • SPP Fonder skonade från high yield-smällen och behåller lugnet  

  SPP Fonder skonade från high yield-smällen och behåller lugnet

  På måndagseftermiddagen höll SPPs Helena Lindahl och Gustav Linnell en webb-dragning gällande ränteläget på marknaden och läget för fondbolaget.

  Det konstateras att marknadsläget har försämrats generellt på de finansiella marknaderna, globalt, som ett resultat av coronaoron.

  SPP har bara något enstaka så kallat high yield-innehav i sina fonder. Det är dessa, med högre risk, som framfört allt råkat sämre ut på sistone. Så kallade Investment Grade-innehav har en högre kreditvärdighet och anses därmed tryggare. Riskskillnaden mellan de olika varianterna har den senaste tiden blivit tydligare i prissättningen.

  "Alla centralbanker har agerat, alla regeringar har agerat", kommenterar Lindahl.

  Man menar att massiva insatser är sjösatta från centralbanker och regeringar, och detta i ett tidigt skede. Det agerandet skiljer sig från tidigare kriser, nu har insatserna kommit mycket tidigare och kraftfullare.

  "Vi har inte stängt någon fond, det ligger inte i vår plan att göra det heller."

  I slutet av förra veckan reagerade media på Finansinspektionens möte med fondbolagen, men SPP menar att detta målades upp som ett krismöte. Det är enligt fondförvaltaren en fel bild av läget, det beskrivs istället mer rättvisande som en diskussion.

  "Jag tror att de allra allra flesta kommer komma väl ut ur det här."

  Det säger förvaltaren Lindahl och menar att för den som vill in på räntemarknaden kan nu vara ett läge i och med de lägre värderingarna. Det backas upp med argument om att de allra flesta emittenter troligen kommer klara sig ur denna osäkra tid.  Taggar: