Logga in   |  Bli kund

Arkiv

Visa fondnyheter från
 

Nyheter från fondbolagen

 • Handelsbanken Fonder flaggar upp i Alimak  

  Handelsbanken Fonder flaggar upp i Alimak

  Handelsbanken Fonder ökar sitt innehav i hissbolaget Alimak och har nu 5,04 procent av kapital och röster i bolaget.

  Det framgår av ett flaggningsmeddelande från Finansinspektionen.  Taggar:
  #industrials   #insider  

 • Movestic lanserar ny typ av fond med kapitalskydd  

  Movestic lanserar ny typ av fond med kapitalskydd

  Pensionsbolaget Movestic lanserar den nya fonden Movestic Avancera, en fond med så kallat kapitalskydd. Det framgår av ett pressmeddelande från bolaget.

  Fonden är paketerad med en säljoption som löpande säkrar den värdetillväxt fonden har, vilket betyder att allteftersom fonden eventuellt stiger i värde också blir säkrad på dess högre värde.

  Morgan Stanley är samarbetspartner i upplägget och är även motpart i optionen.

  Movestic Avancera finns med två skyddsnivåer. Beroende på vilken skyddsnivå spararen väljer kan fondens kurs inte sjunka mer än 25 respektive 15 procent från den högsta kurs fonden någonsin har haft. Movestic Avancera är en UCITS-fond med daglig handel. Förväntad årlig avgift är 1,83 respektive 1,56 procent. Fonden finns tillgänglig för sparare som har valt Movestic som tjänstepensionsleverantör eller har en kapitalförsäkring hos Movestic.

  "Vi har sett ett behov bland våra kunder av att hitta nya sätt att balansera risk och avkastning. Åtta av tio sparare anser att det är viktigt att risken att förlora ett sparkapital är liten, men lika många anser att det är viktigt att det finns möjlighet till bra avkastning och vill följa med i börsuppgångar. Såvitt vi vet finns inte den här konstruktionen på den svenska marknaden sedan tidigare", säger Linnéa Ecorcheville som är vd för Movestic Liv & Pension.  Taggar:
  #financials   #mutualfunds  

 • SEB Investment Management flaggar upp i Bonava  

  SEB Investment Management flaggar upp i Bonava

  SEB Investment Management har ökat sitt innehav i bostadsutvecklaren Bonava till 10,29 procent av kapitalet och 5,18 procent av rösterna i bolaget. Det framgår av ett flaggningsmeddelande.  Taggar:
  #insider   #realestate  

 • JP Morgan Emerging Markets Small Cap ökade 2,8 procent (index +2,0) - gynnades av indiska innehav  

  JP Morgan Emerging Markets Small Cap ökade 2,8 procent (index +2,0) - gynnades av indiska innehav

  Aktiefonden JP Morgan Emerging Markets Small Cap ökade 2,8 procent i september och slog index som ökade 2,0 procent. Fonden gynnades främst av sina indiska innehav. Det framgår av en månadsrapport.

  Innehaven i Indien gynnade mest och undervikten mot Korea tyngden fonden mest under månaden. Korea återhämtade sig efter att tidigare ha tappat som marknad. Indien gynnades starkt under månaden efter att bolagsskatterna oväntat kapades.

  Av fondens fem bästa innehav var fyra indiska.

  Den Hongkong-baserade restaurangkedjan Café de Coral var fondens bästa innehav efter att tidigare varit tyngd av oroligheterna.

  Fonden sålde ur sig ur koreanska NCSoft efter att vädringen nått sitt mål på 10 miljoner amerikanska dollar.

  Hittills i år har fonden genererat en avkastning på 7,3 procent.

  Framöver är den lägre tillväxten oroande i kombination med oro kring handelskonflikt. Förvaltarna ser fortsatt attraktiva värderingar i tillväxtmarknaderna.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • JPM Latin America Equity Fund ökar 1,6 procent, men mindre än index  

  JPM Latin America Equity Fund ökar 1,6 procent, men mindre än index

  Aktiefonden JPM Latin America Equity A acc USD ökade under september med 1,6 procent, jämfört med +2,6 procent för dess jämförelseindex. Anledningen till underprestationen är främst innehav inom kapitalvaror, som presterat dåligt. Det framgår av en månadsrapport.

  Undervikten mot allmännyttiga bolag var under månaden den starkaste delen.

  Brasiliens största privata långivare, Itau Unibanco, bidrog positivt under månaden. Detta efter att aktien stigit på besked om ledningen planer på att bättre möta konkurrens från fintech-bolag och kapa kostnader. De senaste två åren har banken stängt 300 mindre lönsamma bankkontor.

  Argentina-baserade innehavet MercadoLibre (MELI) backade. Detta är enligt förvaltaren på grund av att många investerare tagit hem vinst efter att aktien dubblats de första åtta månaderna i år.

  Telecom Argentina såldes av under månaden som ett resultat av den höga osäkerheten och höga marknadsvolatiliteten relaterat till potentiella utfall från det stundande presidentvalet i Argentina.

  Framöver ser förvaltarna positivt på möjligheterna till privatisering i Brasilien. Mexiko har hämmats av handelsdiskussioner med USA, men dessa har lyckligtvis inte trappats upp.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • JPM Europe Strategic Growth steg 2,6 procent, svagare än index - tror fortsatt på en marknad i sidled  

  JPM Europe Strategic Growth steg 2,6 procent, svagare än index - tror fortsatt på en marknad i sidled

  Fonden JPM Europe Strategic Growth ökade med 2,6 procent under september, mot sitt jämförelseindex på 3,1 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltaren.

  Anledningen till underprestationen förklaras främst av placeringar i finans och undervikt mot livsmedel och tobak. Konsumentkapitalvaror och kläder var tvärt om det som gynnade fonden under månaden, även undervikten mot mjukvara och service gynnade fonden.

  Innehavet i tyska batteribolaget Varta drog upp fonden efter stärkt efterfrågan och begränsad konkurrens. Även undervikten mot tyska Siemens gynnade fonden efter att bolagets andra kvartal presenterat vinstsiffror under förväntan och industriverksamhetens marginal försämrades kraftigt.

  Fonden är tyngst överviktad mot utilities, mjukvara & service samt teknologihårdvara & utrustning. Under det senaste kvartalet rörde sig fonden mot en övervikt mot livsmedel och tobak efter ett köp av Anheuser Busch InBev.

  Förvaltaren tror att en marknad i sidled är sannolik framöver, efter en stark första halva på året.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • UBS Equity China Opportunity backade i september - Alibaba tyngde avkastningen  

  UBS Equity China Opportunity backade i september - Alibaba tyngde avkastningen

  Aktiefonden UBS Equity China Opportunity backade 1,1 procent i september med Alibaba, fondens näst största innehav, som negativ bidragsgivare. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att den kinesiska marknaden initialt återhämtade sig under månaden, men föll sedan tillbaka till följd av svag makrodata samt nyheter om att USA möjligen ska begränsa investeringsflöden till Kina.

  Någon snabb lösning på handelskriget mellan USA och Kina ser inte förvaltarteamet framför sig. Vilket medföra att fonden anser det allt viktigare att fortsatt hitta högkvalitativa bolag.

  "Vi tror att det fortfarande finns många bra företag i Kina som erbjuder långsiktiga investeringsmöjligheter", beskriver förvaltarteamet.

  Under månaden erhölls positivt bidrag från NetEase och Sogou, medan TAL Education, Wuliangye och Alibaba missgynnade fondens avkastning.

  Till följd av månadens utveckling har fonden stigit 37 procent hittills i år.

  De största innehaven i fonden var per utgången av månaden Tencent, Alibaba och Ping An med portföljvikterna 9,6, 9,4 respektive 8,9 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • JPM Global Corporate Bond sjönk 0,7 procent i september - exponeringen mot Kraft Heinz tyngde  

  JPM Global Corporate Bond sjönk 0,7 procent i september - exponeringen mot Kraft Heinz tyngde

  JPM Global Corporate Bond A (acc) USD sjönk 0,7 procent i september medan jämförelseindexet föll 0,5 procent. Fonden är därmed upp 11,5 procent hittills i år. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att fonden fortsatt är positionerad med en övervikt i europeiska företagsobligationer samt undervikt i bolag med exponering mot amerikanska dollarn och brittiska pundet.

  Fondens övervikt i General Electric bidrog positivt under månaden.

  På minussidan märktes exponeringen mot den amerikanska livsmedelskoncernen Kraft Heinz. Bolaget möts av en nedgradering till kreditbetyget high yield och ledningen gör inga större åtgärder för att upprätthålla nuvarande kreditbetyg.

  Inför framtiden skriver förvaltarteamet att man är varsamma över fler potentiella sänkningar av kreditbetyg.

  "Företagens balansräkningar är högt belånade, vilket gör oss mycket försiktiga inför nedgraderingar, speciellt i lägre kvalitativa delar av marknaden", beskriver förvaltarteamet avslutningsvis.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Fidelity Global Financial Services Fund steg 5,1 procent i september - AXA största bidragsgivare  

  Fidelity Global Financial Services Fund steg 5,1 procent i september - AXA största bidragsgivare

  Fidelity Global Financial Services Fund steg 5,1 procent i september, jämfört med fondens jämförelseindex som noteras för en ökning på 5,8 procent. Även på årsbasis slår index fonden med en uppgång på 18,6 respektive 18,1 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Största överviktsinnehaven var AXA, Allianz och Assurant. Royal Bank of Canada, Toronto Dominion Bank och Commonwealth Bank Australia var fondens största underviktsinnehav.

  AXA, S&P Global och EQT var fondens tre största bidragsgivare under månaden.

  Willis Towers Watsons, Ingenico Group och Aia Group tyngde avkastningen.

  Fondens tre största innehav per utgången av månaden var JP Morgan Chase, Allianz och AXA med portföljvikterna 6, 3,4 respektive 3,2 procent.

  Förvaltaren nämner ingenting om portföljförändringar.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Fidelity Global Consumer Industries Fund ökade 2,8 procent tredje kvartalet - Nike och Puma bidrog positivt  

  Fidelity Global Consumer Industries Fund ökade 2,8 procent tredje kvartalet - Nike och Puma bidrog positivt

  Fidelity Global Consumer Industries Fund steg 2,8 procent tredje kvartalet, mot index som steg 5,9 procent. På årsbasis slår fonden sitt index med en uppgång på 22,4 procent jämfört med 23,9 procent. Det framgår av en kvartalsrapport.

  I en marknadskommentar skriver förvaltarna att de globala aktiemarknaderna var relativt oförändrade det tredje kvartalet i en volatil miljö. Lättnader från centralbanker gynnade marknaderna. Geopolitiska nyheter, protesterna i Hong Kong, regeringskrisen i Italien och handelskriget mellan USA och Kina skapade oroligheter på marknaderna.

  Både FED och ECB sänkte räntorna under kvartalet.

  LVMH Moet Hennessey och Amazon tyngde avkastningen under kvartalet. LVMH Moet Hennessey kom med en sämre halvårsrapport än väntat och Amazon rapporterade för det andra kvartalet vilket inte togs emot positivt av marknaden.

  Puma steg efter att de höjt sin helårsprognos för försäljning och vinst efter ett starkt andra kvartal. Även aktierna i Nike steg efter att de kom med en bättre kvartalsrapport än väntat, främst drivet av stark försäljning i Kina.

  Fondens tre största innehav per utgången av perioden var Amazon, LVMH Moet Hennessey och Nestle med portföljvikterna 9,3, 6,6 respektive 6,6 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • DNB Health Care steg 1,1 procent i september - USA-valet nästa år skapar osäkerhet inom hälsovårdssektorn  

  DNB Health Care steg 1,1 procent i september - USA-valet nästa år skapar osäkerhet inom hälsovårdssektorn

  Aktiefonden DNB Health Care utvecklades positivt i september med en avkastning på 1,1 procent där läkemedelsbolaget Sanofi bidrog mest positivt till avkastningen. Sedan årsskiftet har fonden ökat 16,2 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarna.

  "Hälsosektorn utvecklades svagare än den breda marknaden i september. Sektorn kännetecknas av en fortsatt osäkerhet knuten till valet i USA nästa år och eventuella förändrade ramvillkor för hälsovården. Osäkerheten varierar något från månad till månad påverkad av politiska debatter och opinionsmätningar", inleder förvaltarna.

  Rädslan beskrivs dock vara överdriven. Resultatrapporterna för första halvåret är bra och rekordmånga nya läkemedel har fått godkänt av den amerikanska läkemedelsmyndigheten.

  Läkemedelsföretaget Sanofi bidrog mest positivt under månaden efter att flera mäklarhus spår ökad vinsttillväxt de kommande åren. Även strålbehandlingsföretaget Varian hade en positiv utveckling.

  På den negativa sidan återfanns UnitedHealth och Anthem.

  "Den långsiktiga utvecklingen inom sektorn anser vi vara bra och något som vi ser positivt på. Vi tror på fortsatt konkurrenskraftig avkastning hjälpt av en hög innovationstakt, en åldrande befolkning, livsstilssjukdomar och ett stort investeringsbehov i tillväxtekonomier. Vår investeringsstrategi försöker fånga upp dessa trender utan att ta för hög risk", förklarar förvaltarteamet.

  Fondens tre största innehav per utgången av perioden var Sanofi, Johnson & Johnson och GlaxoSmithKline med portföljvikterna 8,2, 7,7 respektive 6,1 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • DNB Teknologi slog jämförelseindex i september - lyfter upp Square Enix och Fitbit  

  DNB Teknologi slog jämförelseindex i september - lyfter upp Square Enix och Fitbit

  Aktiefonden DNB Teknologi avkastade tre procent i september mot index som endast ökade 1,4 procent. På årsbasis har index utvecklats bättre än fonden med en avkastning på 39 procent, jämfört med fondens avkastning på 35 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarteamet.

  Inledningsvis skriver förvaltarna att september var en positiv månad för teknologi‐, media‐ och telekomaktier.

  I rapporten lyfter de upp det japanska spelföretaget Square Enix som under månaden fortsatte att utvecklas positivt. Deras nya mobilspel Dragon Quest Walk har fått en raketstart i Japan. Vidare lyfter de fram hårdvaruproducenten Fitbit vars aktie utvecklades väl under månaden efter spekulationer kring en potentiell försäljning av bolaget.

  TomTom tyngde avkastningen under månaden trots deras positiva långsiktiga besked på deras kapitalmarknadsdag.

  "Teknologi‐, media‐ och telekomsektorn präglas av starka, stabila resultat. Räntorna är låga och det finns ett antal strukturella tillväxtfaktorer inom sektorn. Vi anser att det har gjorts för få investeringar inom IT‐ och telekominfrastruktur under de senaste åren, vilket utgör grunden för en god tillväxt i framtiden", berättar förvaltarteamet.

  Fondens tre största innehav per utgången av perioden var Alphabet, Vodafone och Microsoft med portföljvikterna 9,3, 6,1 respektive 5,6 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Jupiter Global Absolute Return backade 0,6 procent under tredje kvartalet - Netflix bidrog positivt  

  Jupiter Global Absolute Return backade 0,6 procent under tredje kvartalet - Netflix bidrog positivt

  Jupiter Global Absolute Return backade 0,6 procent tredje kvartalet, medans fondens jämförelseindex hade en negativ avkastning på 0,1 procent. Fonden underpresterar index även på årsbasis där man noteras för en negativ avkastning på fem procent. Det framgår av en kvartalsrapport från fondens förvaltare.

  Tillgångsmarknader backade under kvartalet. De flesta aktieindex steg i juli och september, mot bakgrund av FED:s räntesänkning med 25 punkter. ECB sänkte räntan till rekordlåga -0,5 procent vilket gynnade tillgångsmarknader.

  Aktiemarknaderna i USA och Japan ökade, medan börserna i Storbritannien och Europa inte presterade lika bra.

  För fondens del påverkades portföljen negativt i juli och augusti för att återhämta sig något i september.

  Fondens ljuspunkter under kvartalet var Netflix, Planet Fitness and Middleby, och långpositioner i IG Group and GVC. Burford Capital, och kortpositionerna i Shake Shack, Ball Corp and Transdigm tyngde avkastningen.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Jupiter Dynamic Bond steg 1,8 procent tredje kvartalet - adderat grekiska och egyptiska statsobligationer till portföljen  

  Jupiter Dynamic Bond steg 1,8 procent tredje kvartalet - adderat grekiska och egyptiska statsobligationer till portföljen

  Jupiter Dynamic Bond steg 1,8 procent och slog sitt jämförelseindex under tredje kvartalet. Fonden noteras hittills i år för en avkastning på 7,7 procent. Det framgår av en kvartalsrapport från fondens förvaltare.

  Marknaderna påverkades av politiska konflikter under kvartalet, däribland handelskriget mellan Kina och USA, primärvalet i Argentina och oroligheterna kring Storbritanniens planerade utträde ur EU.

  Bland annat centralbankerna FED och ECB kom med lättnader.

  Fondportföljens avkastning drevs främst av statsobligationer från USA och Australien, varefter statsobligationer från Italien, Polen och Cypern också kom med positiva bidrag. High-yield-marknader och tillväxtmarknader var också bland fondens starkaste bidragsgivare.

  Under kvartalet investerade fonden i grekiska och egyptiska statsobligationer.

  USA beskrivs vara i slutet av sin ekonomiska cykel, baserat på bland annat både makro- och marknadssignaler för att nämna några.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Didner & Gerge Fonder flaggar ned i Husqvarna  

  Didner & Gerge Fonder flaggar ned i Husqvarna

  Didner & Gerge Fonder har minskat sitt innehav i skogs- och trädgårdsproduktföretaget Husqvarna till 4,83 procent av kapitalet och 2,80 procent av rösterna i bolaget. Det framgår av ett flaggningsmeddelande.  Taggar:
  #consumergoods   #industrials   #insider   #retail  

 • Allianz Global Equity Insights presterade sämre än index i september - Amyris bästa innehav med +26 procent  

  Allianz Global Equity Insights presterade sämre än index i september - Amyris bästa innehav med +26 procent

  Aktiefonden Allianz Global Equity halkar efter det breda världsindexet MSCI under månaden.

  Under månaden har aktiemarknaden rusat efter att handelskriget mellan USA och Kina lättat. Detta efter att marknaden hade en tuff period månaden innan. Dessutom har räntesänkningar gjorts både i USA och av ECB, vilket har gynnat aktiemarknaden ytterligare.

  Amerikanska Amyris steg under september 26 procent och blev därför det starkaste innehavet för fonden under perioden. USAs största asfaltsbolag, Vulcan Materials, var fondens nästa bästa innehav med sin 7-procentiga ökning.

  Vulcan Materials lyfts av förvaltaren med argumenten att makten över prissättningen är stor eftersom att kunderna oftast väljer den närmsta leverantörer på grund av den tunga vikten och dyra transporten. Dessutom påpekas det att infrastrukturen i USA är eftersatt och har stora investeringar att vänta framöver.

  Novocure backade 18 procent under månaden, men är ändå det innehav som bidragit mest hittills i år och förvaltarna tror fortfarande på bolaget på lång sikt.

  Under månaden har fonden tagit in fyra nya innehav, varan tre är turnaround-cases. Det första av dessa är e-handlaren Asos, en aktie som förlorat över 70 procent på två år. Nästa är Hoshizaki Electric Corporation där bolaget avslöjade ett bedrägerifall på ett av de lokala kontoren, men detta ska nu ha lugnat ner sig. Det sista av de tre är kinesiska Noah
  Holdings som presterat dålig efter bedrägerianklagelser inom bolaget. Det sista nya innehavet är Barrick Gold, som motiveras delvis av att det fungerar som del av en diversifiering.

  Fonden ökade i Appen, Bio-Rad Laboratories, Deere & Company, Citigroup, Acuity och United Rentals.

  Under september har fonden gått ur godistillverkaren Hershey’s och köpte istället Coca-Cola.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Jupiter Global Emerging Markets Equity Unconstrained backade en procent tredje kvartalet  

  Jupiter Global Emerging Markets Equity Unconstrained backade en procent tredje kvartalet

  Jupiter Global Emerging Markets Equity Unconstrained backade en procent det tredje kvartalet. Däremot slog man jämförelseindex som föll fyra procent. Det framgår av en rapport från fondens förvaltare.

  Fokus har under det tredje kvartalet riktats mot handelskriget mellan Kina och USA, protesterna i Hong Kong samt krisen i Argentina vilket skapat oroligheter på världens marknader. Förvaltarna skriver att de försök se igenom detta och titta på attraktiva bolag med strukturell långsiktig tillväxt som klarar sig bättre vid händelser som dessa.

  Fondens avkastning gynnades av MediaTek, PagSeguro, Norilsk Nickel och Interglobe Aviation som var de bästa bidragsgivarna under kvartalet.

  På den negativa sidan återfinns LG Chem och Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC).

  Avkastning från tillväxtmarknader har fortsatt varit stark i bakgrunden av handelsoro och kortsiktiga geopolitiska nyheter.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Jupiter European Growth ökade 2,6 procent tredje kvartalet - bra kvartal på den europeiska aktiemarknaden  

  Jupiter European Growth ökade 2,6 procent tredje kvartalet - bra kvartal på den europeiska aktiemarknaden

  Jupiter European Growth ökade 2,6 procent det tredje kvartalet i år, vilket var i linje med fondens jämförelseindex. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 22,8 procent, mot jämförelseindex som noteras för en uppgång på 19,8 procent. Det framgår av en rapport från fondens förvaltare.

  Förvaltarna skriver att den europeiska aktiemarknaden var uthållig det tredje kvartalet, och slutade på sin högsta nivå för året trots den senaste tidens klart sämre inköpschefsindex. Den globala tillväxtminskningen inom tillverkning drivet av handelskriget mellan USA och Kina påverkade den tyska exporten hårt.

  Aktierna i Londonbörsen steg efter att de meddelat att de var i diskussioner om att köpa Refinitive, vilket de sedan genomförde. Novo Nordisk kom med en bra rapport det andra kvartalet vilket fått aktien att klättra.

  Dassault Systemes och Amadeus IT tyngde fondens avkastning det tredje kvartalet.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • JPM Europe Select Equity A EUR ökade 3,1 procent i september - aktieval i teknologi- och fordonssektorn bidrog positivt  

  JPM Europe Select Equity A EUR ökade 3,1 procent i september - aktieval i teknologi- och fordonssektorn bidrog positivt

  JPM Europe Select Equity A EUR steg 3,1 procent i september, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 3,8 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 18,3 procent, mot jämförelseindexutvecklingen som lyder 19,2 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  De europeiska marknaderna avkastade 2,6 procent räknat i euro det tredje kvartalet, vilket innebär en avkastning på 19,2 procent hittills i år.

  Aktieval med övervikt i teknologisektorn, närmare bestämt halvledare och hårdvara, samt fordonssektorn bidrog positivt till avkastningen. Övervikten i UPM-Kymmene och Taylor Wimpey var de bästa bidragsgivarna i september.

  Övervikten i telekomföretaget Telernor och Richemont tyngde avkastningen. Telenors aktie backade efter att de meddelat att fusionen med Axiata i Asien inte kommer att bli av. Richemont backade till följd av minskande försäljning, efterfrågan och den befarade påverkan protesterna i Hong Kong kan ha på bolaget.

  Efter ett starkt första halvår ser förvaltarna det inte som någon förvåning om marknaderna förflyttar sig sidledes.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • AXA WF Framlington Robotech A EUR steg 4,3 procent i september - avkastat 28 procent i år  

  AXA WF Framlington Robotech A EUR steg 4,3 procent i september - avkastat 28 procent i år

  AXA WF Framlington Robotech A EUR, som likt vad namnet antyder fokuserar på investeringar inom robotteknik, steg 4,3 procent i september. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 28 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Största övervikterna är Keyence, Intuitive Surgical och Qualcomm. Största undervikterna är Microsoft, Facebook och JP Morgan Chase.

  Förvaltarna nämner inget om portföljförändringar.

  Alphabet, Keyence och Intuitive Surgical var fondens tre största innehav per utgången av månaden med portföljvikterna 3,7, 3,5 respektive 3,3 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • UB EM Frontier Real Assets ökade 1,8 procent i september - minskat exponering mot thailändska logistik operatörer  

  UB EM Frontier Real Assets ökade 1,8 procent i september - minskat exponering mot thailändska logistik operatörer

  UB EM Frontier Real Assets öakde 1,8 procent i september, mot fondens jämförelseindex som steg 2,7 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare.

  I en marknadskommentar skriver förvaltarna att aktiemarknaden rusade under första halvan av september mot bakgrund av lättnader från centralbankerna, minskade handelsoroligheter samt bättre makro än väntat.

  Mexico bidrog mest positivt till månadens avkastning, medan Brasilien och Filippinerna tyngde avkastningen.

  Under månaden har fonden minskat exponeringen mot thailändska logistik operatörer, och ökade mot några infrastrukturbolag i Filippinerna.

  De tre största innehaven per utgången av månaden var Enel Americas, Metro Pacific Investments och Fibra Uno Administracion med portföljvikterna 2,9, 2,7 respektive 2,6 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • UB Global REIT A steg 4,9 procent i september - ökat i Deutsche Konsum REIT  

  UB Global REIT A steg 4,9 procent i september - ökat i Deutsche Konsum REIT

  UB Global REIT A steg 4,9 procent i september, mot fondens jämförelseindex som ökade 3,2 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 12,7 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Fastighetsaktier i Storbritannien hade en bra månad med en genomsnittlig ökning på 12 procent. Finland, Sverige och Australien hade en något sämre månad med negativ avkastning.

  Förvaltarna ser ljust på den japanska fastighetsmarknaden som har presterat bra den senaste tiden.

  UB Global REIT A pekar ut brexit som det största hotet mot Europa på kort sikt.

  Fondens tre största innehav per utgången av månaden var SL Green Realty, Simon Property Group och Brookfield Property Partners med portföljvikterna 2,5, 2,5 respektive 2,4 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Fidelity America steg tre procent i september - största bidragsgivare Tapestry och Marathon Petroleum  

  Fidelity America steg tre procent i september - största bidragsgivare Tapestry och Marathon Petroleum

  Aktiefonden Fidelity America steg me tre procent i september, vilket var något bättre än jämförelseindex som steg 2,9 procent. Hittills i år är fonden upp 13,3 procent, vilket är klart sämre än fondens jämförelseindex som stigit 25,8 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Fondens tre största innehav är Berkshire Hathaway, Oracle och Willis Towers Watson med portföljvikterna 5,7, 4,6 respektive 4,2 procent.

  Största övervikterna är Oracle, Willis Towters Watson och Bershire Hathaway. Största undervikterna är Microsoft, Apple och Alphabet.

  Portföljförvaltarna nämner inget om förändringar i portföljen.

  Fonden är mer koncentrerad än index. De 20 största innehaven svarar för 55,8 procent av fonden, vilket kan jämföras med 32,8 procent för index.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Tellus Globala Investmentbolag backade 0,4 procent i september - sålt fyra bolag och gjort tre nyinvesteringar  

  Tellus Globala Investmentbolag backade 0,4 procent i september - sålt fyra bolag och gjort tre nyinvesteringar

  Den aktivt förvaltade aktiefonden Tellus Globala Investmentbolag backade 0,4 procent i september. Fonden har sedan årsskiftet avkastat 27,6 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare.

  "September blev en stark månad för börserna trots att det egentligen finns väldigt lite fundamenta att stödja uppgången på, förutom de låga räntorna. Konjunkturavmattningen blir allt tydligare och vi går nu mot floden av resultatrapporter för det tredje kvartalet", skriver förvaltarna.

  Aktieinnehaven som bidrog bäst till avkastning var det brittiska investeringsbolaget 3I och Apple. Det amerikanska mjukvarukonglomeratet Veeva Systems och det argentinska e-handelsplattformskonglomeratet Mercado Libre tyngde avkastningen.

  Fonden har under månaden gjort en del större förändringar i portföljen, där man sålt fyra innehav och gjort tre nyinvesteringar. De nya bolagen är Unilever, Sampo och Vostock New Ventures. Bland annat är Vostock New Ventures storägare i elskoterbolaget Voi. Veeva Systems, MercadoLibre såldes av i sin helhet.

  Fondens tre största innehav per utgången av månaden var Berkshire Hathaway, Iberdrola och Apple med portföljvikterna 5,2, 4,4 respektive 3,9 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Tellus Midas ökade 0,6 procent i september - söker investeringar inom miljö  

  Tellus Midas ökade 0,6 procent i september - söker investeringar inom miljö

  Tellus Midas, en fond som investerar i europeiska mid- och small cap bolag, ökade 0,6 procent i september främst drivet av positiv utveckling från det norska bränslebolaget Quantafue samt det svenska forskningsbolaget ISR Immune System. Det framgår av en månadsrapport.

  "Mest negativt bidrag till utvecklingen stod det svenskdanska forskningsbolaget Scandion Oncololgy för, som var en av de två senaste månadernas vinnare och nu såg en del vinsthemtagningar samt det franska vårdbolaget Orpea", förklarar förvaltarna.

  I en marknadskommentar skriver förvaltarna att september var en stark månad för börserna där de låga räntorna bidrog. Konjunkturen viker och kvartalsrapporterna för det tredje kvartalet för flertalet bolag närmar sig. Handelskriget mellan USA och Kina kom inte närmare en lösning under månaden.

  "Vår tidigare strategi, där vi har en mer defensiv inriktning i linje med den konjunkturavmattning vi ser ligger fast. Vi söker investeringar inom områden vi inte tror påverkas så mycket av denna avmattning, såsom miljön som vi är övertygade om kommer att vara ett prioriterat område", berättar de.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Tellus Bank och Finansfond steg 2,2 procent i september - Allianz och Storebrand bidrog mest till avkastningen  

  Tellus Bank och Finansfond steg 2,2 procent i september - Allianz och Storebrand bidrog mest till avkastningen

  Tellus Bank och Finansfond, som investerar i europeiska bank- och finansaktier, steg 2,2 procent i september. Fonden noteras hittills i år för en avkastning på 3,3 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Efter en tid med negativ utveckling för banksektorn var september en väldigt stark månad för sektorn. Förvaltarna beskriver att det finns en kortsiktig potential i sektorn.

  "Rotationen in i banker tror vi kan fortsätta ett tag till, då värderingarna är långt ifrån utmanande och direktavkastningarna mycket höga, även om det är sannolikt att banker som Nordea och Swedbank inte kommer att dela ut som tidigare", berättar förvaltarna.

  De tyska respektive norska försäkringsbolagen Allianz och Storebrand bidrog mest till avkastningen i september. Den schweiziska private equity förvaltaren Partners Group och det svenska kreditåtervinningsbolaget Hoist tyngde portföljen.

  Fonden fortsatte investera i Nordea, Swedbank och BNP. I övrigt deltog de i EQT:s börsintroduktion, vars innehav de sålde av ganska snabbt med en god vinst.

  Förvaltarna ser med försiktighet på aktiemarknaderna med hänsyn till konjunkturavmattningen drivet av handelskriget mellan USA och Kina och oron i Mellanöstern.

  "Som motvikt till detta ser vi fortsatt mycket låga/negativa räntor, vilket gör att aktiemarknaden trots allt håller sig. Vi kommer nu att se kvartalsresultaten komma för det tredje kvartalet och där är för förmodligen potentialen för positiva överraskningar inte så stor. Bank- och finanssektorn är dock en sektor som haft en låg förväntansbild på sig under en lång tid", förklarar förvaltarna.  Taggar:

 • Vontobel Fund mtx Sustainable Emerging Markets Leaders ökar i Ambev, Samsung och TSMC, säljer i Guangdong  

  Vontobel Fund mtx Sustainable Emerging Markets Leaders ökar i Ambev, Samsung och TSMC, säljer i Guangdong

  Vontobel Fund mtx Sustainable Emerging Markets Leaders underpresterade gentemot sitt jämförelseindex i september på grund av bland annat innehav i utilities och finans som tyngde. Det skriver fonden i en månadsrapport.

  Fonden har under månaden ökat sina innehav i Ambev, Samsung och TSMC. Kinesiska Guangdong Holding valde fonden att minska i.

  Totalt hade fonden per septembers utgång 44 innehav. TSMC, Tencent, Alibaba, Samsung, och Ping An var de med störst vikt.

  Förvaltarna tror framöver på tillväxtmarknader och ser fler möjliga orsaker till varför det fjärde kvartalet skulle kunna bjuda på ytterligare uppgång. Handelskriget kan troligen lösas, åtminstone delvis, och detta stärks av att Trump troligen vill ha löst konflikten i tid innan valet nästa år.

  Enligt JPMorgan har de månatliga utflödena från tillväxtmarknaderna minskat till 3 miljarder dollar i september, detta jämfört med ett utflöde på 19,3 miljarder i augusti. Hittills i år rapporteras utflödet uppgå till 25,6 miljarder.  Taggar:

 • JP Morgan Europe Select Equity ökade mindre än index i tredje kvartalet - tyngdes av innehav i konsumentvaror och avsaknaden av sjukvård  

  JP Morgan Europe Select Equity ökade mindre än index i tredje kvartalet - tyngdes av innehav i konsumentvaror och avsaknaden av sjukvård

  JP Morgan Europe Select Equity ökade för det tredje kvartalet med 1,8 procent. Det var lägre än jämförelseindex som ökade 2,6 procent.

  Fonden hjälptes under perioden av sin övervikt mot teknologi, halvledare och hårdvara samt utilities. Avsaknaden av innehav inom sjukvård och innehav inom konsumentvaror tyngde fonden.

  Framöver tror förvaltarna att det trots den dystra rapporteringen inte kommer gå särskilt dåligt i Europa tack vare lovande rapporteringar vinster i europeiska bolag. Tillväxten väntas hålla i sig både 2019 och nästa år.

  Nederländska Royal Ahold Delhaize och finska UPM-Kymmene tillhör de innehav som drog upp fonden under perioden. Prudential och Ryanair tillhör de som tvärt om tyngde.

  Framöver spår förvaltaren ett något lugnare slut av 2019, efter att året startat starkt. De låga räntorna gör att aktiemarknadens attraktivitet fortsatt är hög.  Taggar:

 • JP Morgan Global Macro Opportunities oförändrad i september efter starkare börser  

  JP Morgan Global Macro Opportunities oförändrad i september efter starkare börser

  JP Morgan Global Macro Opportunities A EUR lämnades näst in till oförändrat (+0,04 procent) under september. Detsamma gällde för dess jämförelseindex (-0,04 procent) för samma period. Det framkommer i en månadsrapport från förvaltaren.

  Under månaden har aktiemarknaden till skillnad från obligationsmarknaden gått starkt och detta trots svag data globalt och ökade politiska risker.

  Det som under månaden tyngde fonden mest var den långa positionen mot USA och positioner i europeiska säljoptioner.

  Förvaltaren beskriver hur marknadsläget gjort att man är alltmer försiktig vad gäller framtidsutsikterna. Detta efter att negativ data för ekonomin har släppts och att den politiska retoriken har intensifierats.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Allianz Global Artificial Intelligence ser fortsatt goda utsikter för bolag som utnyttjar artificiell intelligens  

  Allianz Global Artificial Intelligence ser fortsatt goda utsikter för bolag som utnyttjar artificiell intelligens

  Allianz Global Artificial Intelligence ser fortsatt goda utsikter för bolag som använder sig av artificiell intelligens, det framgår i fondens månadsrapport för september.

  "Utsikterna för företag som främjar och utnyttjar artificiell intelligens fortsätter att utvecklas gynnsamt och vi förblir optimistiska att vår portfölj av bolag kommer leverera attraktiv avkastning", skriver fondens förvaltarteam i en kommentar.

  Informations och teknikaktier underpresterade den breda marknaden i september, vilket ledde till att fonden backade under månaden.

  Teknikaktier tappade momentum till följd av en marknadsrotation där investerare sökte sig allt mer till cykliska samt värdeaktier.

  Fondens innehav i Roku och Twilio tyngde utvecklingen. Streamingplattformen Roku pressades av oroligheter kring konkurrensen från Comcast och Facebook.

  På den positiva sidan fanns Deere & Co och ON Semiconductor. Det cykliska bolaget Deere & Co gynnades under månaden av positiva signaler från handelskriget mellan USA och Kina.

  Under månaden sålde fonden sitt innehav i Cloudera samt initierade positioner i Slack, Coupa Software och CrowdStrike.

  Inför framtiden spår fondförvaltarna att vi står inför en massiv utveckling inom artificiell intelligens, vilket man anser kommer driva tillväxten för företagen inom sektorn.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Allianz Green Bond utvecklades i linje med index i september - minskat i statsobligationer från Frankrike, Nederländerna och Belgien  

  Allianz Green Bond utvecklades i linje med index i september - minskat i statsobligationer från Frankrike, Nederländerna och Belgien

  Allianz Green Bond föll 0,9 procent i september, vilket var i linje med jämförelseindexets utveckling. Fonden har under månaden minskat i ett flertal statsobligationer. Det framgår av en månadsrapport.

  I en marknadskommentar skriver förvaltarteamet att de globala obligationsmarknaderna föll brett under månaden. Yielden på amerikanska obligationer stärktes kraftigt i samband med fortsatta spekulationer om räntesänkningar från FED.

  Fondens främsta bidrag kom från avsaknaden av exponering mot Société du Grand Paris i portföljen, samt en övervikt i Bazalgette och undervikt i EDF.

  På minussidan märktes istället övervikterna i Paprec, SSE och the Republic of Chile.

  Nya investeringar gjordes i gröna obligationer utgivna av Sparebank, Nederlandse Waterschapsbank, EDP och Covivio. Samtidigt minskades innehaven i ett antal statsobligationer, från bland annat Frankrike, Nederländerna och Belgien.

  Inför framtiden ser förvaltarna att efterfrågan på gröna obligationer fortsatt kan stiga, ECB har uttalat att man i framtiden direkt kan komma att börja köpa gröna obligationer.

  Även i Kina ser man potentiellt att efterfrågan på gröna obligationer kommer öka.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Allianz Global High Yield steg i september - förväntar sig svagare global tillväxt kommande året  

  Allianz Global High Yield steg i september - förväntar sig svagare global tillväxt kommande året

  Allianz Global High Yield utvecklades positivt i september och förväntar sig nu en svagare global tillväxt kommande 12 månader. Det framgår av en månadsrapport.

  "Vi förväntar oss svagare tillväxt globalt men ändå tillräcklig för mindre cykliska, högre kvalitativa krediter", skriver förvaltarteamet i en månadskommentar.

  Under månaden sänkte amerikanska FED räntan med 25 baspunkter, även ECB sänkte räntan för eurozonen med 10 baspunkter. Som helhet var september en positiv månad för kreditmarknaderna.

  Fonden ökade bland annat i sin övervikt mot försäkring och energi, samtidigt minskades innehaven mot teknologi och konsumentcykliska bolag.

  Inför framtiden spår förvaltarteamet att high yield obligationers räntor kommer öka något, från tidigare historiskt låga nivåer.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Augmented Reality Fund utvecklades positivt i september - en tidsfråga tills Agmented Reality intar konsumentmarknaden  

  Augmented Reality Fund utvecklades positivt i september - en tidsfråga tills Agmented Reality intar konsumentmarknaden

  Augmented Reality Fund fortsatte sin goda utveckling i september och steg 1,2 procent. Fonden är därmed upp 31,3 procent hittills i år. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att september varit en mycket volatil månad till följd av den ständiga rapporteringen från handelskriget. Förvaltarna tror vi kommer se en handelslösning på längre sikt, vilket skulle vara gynnsamt för portföljen.

  Vidare beskriver man sin positiva syn på Agmented Realitys framtid inom konsumentmarknaden.

  "Augmented Reality har inte penetrerat konsumentmarknaden än på samma sätt som den har gällande industri- och enterprise - sektorn. Det är emellertid endast en tidsfråga innan så sker", beskriver förvaltarteamet.

  Olika källor har under månaden uppgett att Apple, vilket är fondens största innehav, börjat producera AR-glasögon för konsumenter som kommer lanseras andra kvartalet 2020, vilket skulle kunna implementeras i bolagets nästa Iphone.

  Ett av fondens största innehav, Finisar, har ingått en fusion med bolaget II-VI, i syfte att kunna öka både framtida vinster och tillväxtmöjligheter.

  De största innehaven i fonden var per utgången av månaden Apple, Lumentum Holding och Shopify med portföljvikterna 7, 6,8 respektive 5,8 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Arden X Global Entertainment Fund steg 0,3 procent i september - tagit in Amazon, Enea och AT&T  

  Arden X Global Entertainment Fund steg 0,3 procent i september - tagit in Amazon, Enea och AT&T

  Arden X Global Entertainment Fund steg 0,3 procent i september och tog under månaden in tre nya bolag i portföljen. Fonden är upp 9,1 procent sedan årsskiftet. Det framgår av en månadsrapport.

  Fondförvaltaren Stefan Westin skriver i en kommentar att marknaden präglats av fortsatta Brexitförhandlingar, konjunkturoro och handelskriget mellan USA och Kina.

  "Det blir sannolikt en stökig höst och vi har med anledning därav kortsiktigt en något lägre aktieandel tills dess att oron minskar", beskriver Westin.

  MTG lyfts fram i rapporten då bolaget har fått flera positiva analyser med riktkurser på mellan 120 till 130 kronor. MTG har även ingått ett avtal med medieanalysföretaget Nielsen.

  "Vi är fortsatt långsiktigt positiva till MTG och ser mycket positivt på samarbetet med Nielsen", skriver Westin.

  Under månaden initierades positioner i Amazon, Enea och AT&T. Fonden tror på framtiden inom Cloud Gaming och 5G, vilket är områden som alla tre bolagen verkar inom.

  Westin skriver avslutningsvis att fonden har en förhöjd andel räntebärande placeringar på grund av den rådande marknadsoron. Tanken är att höja aktieandelen igen när oroligheterna lagt sig.

  De största aktieinnehaven i fonden var per utgången av månaden Activision Blizzard, Swedbank Robur Ny Teknik och Disney med portföljvikterna 6,1, 6,1 respektive 6 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Vietnam är vinnare på handelskriget enligt JOM Silkkitie Asia Equity Investment Fund  

  Vietnam är vinnare på handelskriget enligt JOM Silkkitie Asia Equity Investment Fund

  JOM Silkkitie Asia Equity Investment Fund steg under september med 1,2 procent. Fonden har årligen sedan starten 2009 i genomsnitt avkastat +8,0 procent. Det går att utläsa i en månadsrapport från fonden.

  Under månaden har räntorna sänkts på flera håll. Bland annat i USA, Indonesien och Filippinerna. Det är troligt att Indonesien kommer få sin ränta sänkt ytterligare i år. Samtidigt hat Indien sänkt sin bolagsskatt med 8 procentenheter till 22 procent.

  Pakistan var under månaden den bäst presterande marknaden med sina +8,1 procent.

  Under månaden har fondens vikt mot Vietnam ökat från 12 till 17 procent. Detta efter köp i ett attraktivt värderat bolag och en bank med fokus på konsumentverksamhet. Vikten ökade även i Pakistan efter att innehavet Shifa ökat samt att köpt gjorts av en mellanstor pakistansk bank.

  Fondens vikt mot Kina och Indonesien minskade.

  Förvaltarteamet menar efter ett besök i Vietnam att landet är den största vinnaren på handelskriget mellan Kina och USA.

  "Det tydligaste budskapet från bolagen var detsamma: Den kinesiska avmattningen och handelskrigets problem har lett till en generellt positiv effekt för företagsklimatet. Samma budskap har också varit tydligt i nyhetsflödet; Vietnam är den största vinnaren av handelskriget, eftersom att produktionen skiftar från Nordasien ner söderut, främst till Vietnam."

  Fondens största vikt är mot Indonesien och Kina med 33 respektive 22 procent.  Taggar:

 • JOM Komodo Indonesia Equity Investment Fund sjönk 1,8 procent, ökad politisk oro i Indonesien  

  JOM Komodo Indonesia Equity Investment Fund sjönk 1,8 procent, ökad politisk oro i Indonesien

  JOM Komodo Indonesia Equity Investment Fund sjönk med 1,8 procent i september, och är därmed upp 9,7 procent i år. Det framgår av en månadsrapport från fondförvaltarna.

  Under perioden har fonden viktat ner i konsumentvaror. Fonden sålde även två byggbolag då förvaltarna tror att vinsttillväxten kommer ta längre tid än tidigare estimerat.

  Den indonesiska risken har minskat sedan förra våren, efter att det politiska valet skett. Dock har nya orosmoln nu väckts där exempel är att självständigheten för landets anti-korruptionsmyndighet kan vara hotad, enligt lagförslag från regeringen. Förslaget innebär bland annat att myndigheten ska få en övervakande enhet över sig, som måste ge sin tillåtelse innan granskningar kan påbörjas.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Lysa passerar 3 miljarder i förvaltat kapital  

  Lysa passerar 3 miljarder i förvaltat kapital

  Robotrådgivaren Lysa skriver i ett meddelande att förvaltat kapital nu passerat 3 miljarder.

  "Det tog oss 18 månader att nå vår första miljard, 9 månader att nå den andra och endast 4 månader att passera den tredje miljarden. Vi växer snabbt nu", kommenterar Emilie Andersson, medgrundare till Lysa.

  Idag har bolaget drygt 23 000 kunder med pengar på sina konton.

  Under 2019 har bolaget hittills fått in drygt 1,6 miljarder.

  Lysa grundades 2015. Sedan dess har flera namnkunniga personer som gått in som ägare, detta med exempel som Anders Borg, Christer Gardell och Karl-Johan Persson.  Taggar:
  #financials  

 • Fundler lanserar digital pensionsplattform tillsammans med Danica Pension  

  Fundler lanserar digital pensionsplattform tillsammans med Danica Pension

  Den digitala investeringsrådgivaren Fundler lanserar en pensionstjänst i samarbete med Danica Pension. Enligt ett pressmeddelande kan den som har flyttbara fribrev nu låta Fundler förvalta intjänad tjänstepension som betalats av tidigare arbetsgivare.

  Avgiften för hanteringen hos Fundler har satts till 0,98 procent per år, inklusive försäkring och i vissa fall även fondavgifter.

  "Det är nästan 70 procent lägre än den 3-procentiga avgift många svenskar har i dagsläget.", skriver Fundlers medgrundare Anton Fagerlönn.

  Fundler har idag drygt 40 000 användare.  Taggar:
  #financials   #mutualfunds  

 • Skandia Korträntefond sjönk 0,07 procent i september - stora rörelser på räntemarknaden  

  Skandia Korträntefond sjönk 0,07 procent i september - stora rörelser på räntemarknaden

  Skandia Korträntefond avkastade -0,07 procent i september, medan jämförelseindex sjönk -0,04 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarna skriver att september var en händelserik månad med stora rörelser på räntemarknaden. Riksbanken meddelade att de planerar att höja räntan i slutet av året vilket räntemarknaden reagerade på genom stigande räntor.

  "Frågan är dock om Riksbanken kommer kunna leverera räntehöjningen som de har kommunicerat, senare under månaden kom nämligen KPI in lägre än prognostiserat och även arbetslöshetssiffrorna samt BNP-siffran var sämre än förväntat", berättar förvaltarna.

  Både FED och ECB sände räntan under månaden.

  En drönarattack i Saudiarabien påverkade oljemarknaden kraftig med stigande oljepriser då man förväntade sig ett minskat utbud.

  Under månaden var det fortsatt fokus på Brexit vars deadline närmar sig. Handelskriget mellan USA och Kina visade inte på förbättringar och protesterna i Hong Kong fortsatte.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Swedbank Robur Fonder minskar i Leovegas  

  Swedbank Robur Fonder minskar i Leovegas

  Swedbank Robur Fonder har minskat med cirka 1,3 miljoner aktier i bettingbolaget Leovegas, enligt ett flaggningsmeddelande. Det innebär att fondbolaget nu sitter på cirka 4,45 miljoner aktier, motsvarande 4,38 procent av kapital och röster.  Taggar:
  #betting   #consumerservices   #insider   #leisure  

 • Skandia Kapitalmarknadsfond backade 0,47 procent i september - negativ avkastning i takt med att räntorna steg  

  Skandia Kapitalmarknadsfond backade 0,47 procent i september - negativ avkastning i takt med att räntorna steg

  Skandia Kapitalmarknadsfond avkastade -0,47 procent i september, vilket var 0,06 procent högre än fondens jämförelseindex som backade 0,53 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  "September var en volatil månad, både på marknaden och politiskt. Räntemarknaden fick en signifikant rekyl, efter att räntan har gått ner hela året till nya rekordnivåer så gick den upp något under september", förklarar förvaltarna.

  Riksbanken meddelade under månaden att de planerar en räntehöjning i slutet av året, vilket är motsatsen till vad marknaden förväntar sig efter svagare statistik och makroindikationer.

  FED och ECB sänkte under månaden räntan.

  Vidare var det fokus på drönarattacken i Saudiarabien som påverkade oljemarknaden med stigande oljepriser då man förväntade sig ett minskat utbud. Osäkerheten kring Brexit kvarstår i takt med att deadline närmar sig.

  Handelskriget mellan USA och Kina fortsatte och vi fick inte heller någon lösning på demonstrationerna i Hong Kong.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Skandia Realräntefond backade 1,13 procent i september - volatil månad både på marknaden och politiskt  

  Skandia Realräntefond backade 1,13 procent i september - volatil månad både på marknaden och politiskt

  Skandia Realräntefond backade 1,13 procent efter avgifter i september, vilket var 0,16 procent över fondens jämförelseindex. Det framgår av en månadsrapport.

  "Fonden avkastade negativt under månaden i takt med att räntorna steg. KPI i Sverige kom återigen svagare och positioneringen för lägre inflation/breakeven bidrog positivt till överavkastningen", berättar förvaltarna.

  I en marknadskommentar skriver förvaltarna att september var en volatil månad både på marknaden och politiskt. Riksbanken uttalade sig om att de kommer med en räntehöjning i slutet av året, samtidigt som marknaden förväntar sig motsatsen med tanke på svagare makrodata.

  FED genomförde andra räntesänkningen i år. En attack i Saudiarabien bidrog till volatila oljepriser. Vidare närmare sig Brexit, demonstrationerna i Hong Kong fortsatte och handelskriget mellan USA och Kina visade inte på större framgångar.

  Fonden är upp 3,21 procent efter avgifter hittills i år, vilket är 0,3 procent över jämförelseindex.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • AXA WF Defensive Optimal Income steg 0,4 procent i september - har en aktieallokering på 21,4 procent  

  AXA WF Defensive Optimal Income steg 0,4 procent i september - har en aktieallokering på 21,4 procent

  AXA WF Defensive Optimal Income F EUR steg 0,4 procent i september och innehar nu en allokering mot aktier på 21,4 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en marknadskommentar att PMI-data fortsatt försvagats och att både FED och ECB börjat anta en mer stimulerande penningpolitik.

  I Europa föll det sammansatta PMI till den lägsta siffran sedan 2013. Aktiviteten i Tyskland är fortsatt oroande, men trots det motsätter sig regeringen att använda budgeten för stimulering.

  Fondens totala aktieexponering på 21,4 procent av portföljen har störst exponering mot eurozonen, följt av USA och Asien.

  Exponeringen mot invemstment grade kredit uppgår till 47,9 procent och allokeringen mot high yield kredit har behållits på 5,2 procent. Positionen i money market-produkter minskades under månaden.

  Till följd av månadens utveckling har fonden stigit 2,8 procent hittills i år.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • AXA Rosenberg Global Small Cap Alpha överpresterade index i september - positiv effekt av sektorrotationen  

  AXA Rosenberg Global Small Cap Alpha överpresterade index i september - positiv effekt av sektorrotationen

  AXA Rosenberg Global Small Cap Alpha B USD steg 3,4 procent i september och överpresterade därmed index med 1,3 procentenheter. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att marknaden under september visade på ett skifte gentemot tidigare månader. En rotation skedde från tillväxtaktier till värdaktier, vilket har gynnat fonden.

  "Vi uppmuntras av styrkan i denna rotation och av portföljens positiva reaktion på den", beskriver förvaltarteamet.

  Givet den kraftiga magnituden i tillväxtaktiers utveckling de senaste åren anser förvaltarna att det finns felprissättningar i marknaden och att sektorrotationen kommer fortsätta.

  På sektornivå tyngdes portföljen av utveckling i hälsosektorn samt tekniksektorn. Trots detta har ett antal teknikaktier varit de främsta bidragsgivarna.

  Advantest, ASM International, Western Union och Synnex är några av de teknikbolag som utvecklats starkt.

  Fonden är till följd av månadens utveckling upp 13,3 procent hittills i år, medan jämförelseindex under samma period stigit 15,9 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • UBS European Opportunity Unconstrained gynnades i september av korta positioner i konsumentvaror, sjukvård och verkstad  

  UBS European Opportunity Unconstrained gynnades i september av korta positioner i konsumentvaror, sjukvård och verkstad

  Fonden UBS European Opportunity Unconstrained steg 1,4 procent, efter avgifter, i september. Fonden är upp 19,3 procent hittills i år. Det framgår av en månadsrapport från fondbolaget.

  Fondförvaltaren beskriver ett ändrat läge där intresset har flyttat från tillgångar med fokus på tillväxt mot de som istället fokuserar på värde. Marknaden gynnades av att handelskriget mellan USA och Kina mattats av något och av centralbankernas insatser. ECB presenterade räntesänkning och stimulanspaket som har planerad start i november.

  Under månaden gynnades fonden av dess korta positioner i konsumentvaror, sjukvård och verkstad.

  Framöver tror förvaltaren på en ekonomisk avmattning i USA, Kina och Europa. Amerikanska aktier ser enligt fondens förvaltare lovande ut. Dessa har kommit tillbaka rejält, men värderingen är fortsatt på en rimlig nivå tack vare stark vinsttillväxt 2018.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Evli Corporate Bonds förvaltare förutspår ingen snabb förändring av ränteläget  

  Evli Corporate Bonds förvaltare förutspår ingen snabb förändring av ränteläget

  Evli Corporate Bonds förvaltare, Mikael Lundström, tror på fortsatt låga betalningsinställelser i Europa. Resultaten i några bolag har försvagats, men trots det är de flestas resultat stabila.

  Lundström lyfter i en presentation fördelarna med att ha möjligheten att hålla icke-ratade innehav och konstaterar att de ofta kan vara minst lika bra som ratade, men att de av olika anledningar inte ratar sig.

  "Det känns som att ratinginstituten höjt ribban efter finanskrisen"

  De senaste åren har den nordiska marknaden för företagsobligationer ökat med siffror som 192 till 225 miljoner i marknadsstorlek mellan 2015 och 2018, från 430 till 480 utställare under samma period.

  Enligt förvaltaren är läget unikt och vi har troligen ingen snabb förändring framför oss vad gäller räntan i Europa. De senaste tio åren har ECBs ränta inte en enda gång varit på 2 procent.

  "Hade jag när jag började som analytiker skrivit en analys om att vi 2019 skulle ha en negativ ränta på 0,5 hade jag fått kicken direkt."

  Fonden startade 14 september 1999 och har därmed en 20-årig historia bakom sig. Sedan start har fonden i genomsnitt presterat en årlig avkastning om 4,8 procent, vilket är bättre än jämförbara fonder på marknaden och gör att fonden presterat bland de 10 procent bästa i sitt område de senaste 15 åren. Det uppgav fondförvaltaren Mikael Lundström i en presentation på tisdagen.

  Mikael Lundström har förvaltat fonden sedan start och har idag ratingfirman Morningstars Brons-rating. Fondens andra förvaltare, Jani Kurppa, har förvaltat fonden sedan 2014.

  Enligt data från Morningstar hamnar fonden i jämförelser mot liknande företagsobligationsfonder bland den översta fjärdedelen med en tidshorisont på 3 år och mer. Däremot kring genomsnittet för 2019 och under detsamma på ett år.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • JPM Systematic Alpha Fund steg en procent i september - eventdrivna strategin tyngde avkastningen  

  JPM Systematic Alpha Fund steg en procent i september - eventdrivna strategin tyngde avkastningen

  JPM Systematic Alpha Fund A (acc) SEKH steg en procent i september, medan fondens jämförelseindex lämnades oförändrat. Fonden har sedan årsskiftet backat 0,45 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  I en marknadskommentar skriver förvaltarna att månaden präglades av en nedgång i den globala ekonomiska datan. Centralbankerna i USA och Europa kom med lättnader till följd av den nedåtgående trenden. Globala statsobligationer föll under månaden och kreditmarknaderna var till största del negativa.

  Fonden gynnades främst av terminsstrategier inom makro/managed men fick även positiva bidrag från aktiemarknaden.

  På minussidan fanns den eventdrivna strategin som hade en utmanande start på kvartalet och slutade i negativt territorium.

  Framtiden för terminsstrategier inom makro/managed beskrivs som blandad. Förvaltarna ser ljust på den eventdrivna strategin som är väl positionerad.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • JPM Emerging Markets Opportunities Fund steg 2,2 procent i september - oro för nedåtgående global tillväxt, stark amerikansk dollar och handelskonflikter  

  JPM Emerging Markets Opportunities Fund steg 2,2 procent i september - oro för nedåtgående global tillväxt, stark amerikansk dollar och handelskonflikter

  JPM Emerging Markets Opportunities Fund steg 2,2 procent i september. Fonden slog sitt jämförelseindex under månaden och noteras för en uppgång på 9,2 procent sedan årsskiftet. Det framgår av en månadsrapport.

  Aktieinnehav inom teknologisektorn i Nordasien bidrog främst till månadens positiva avkastning. Kvartalet beskrivs vara det starkaste kvartalet det senaste årtiondet för teknologiföretag i Asien. Bland enskilda innehav var TSMC den största bidragsgivaren.

  Fondens innehav i koreanska och indiska banker tyngde avkastningen, däribland Shinhan Financial och HDFC Bank.

  Förvaltarna beskriver att de främsta riskerna inför framtiden är nedåtgående global tillväxt, handelsoro och en stark amerikansk dollar. Däremot kommer centralbankerna med lättnader vilket kan åsidosätta riskerna.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • JPM US Smaller Companies Fund steg 1,9 procent i september - Performance Food Group gynnade avkastningen  

  JPM US Smaller Companies Fund steg 1,9 procent i september - Performance Food Group gynnade avkastningen

  JPM US Smaller Companies Fund steg 1,9 procent I September, vilket medför att fonden avkastat 19,8 procent sedan årsskiftet. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarna skriver i en månadsrapport att handelskonflikter och tillverkningssiffror orsakade oro på marknaden. Centralbankerna ECB och FED agerade under månaden och sänkte räntorna för att främja den globala tillväxten.

  Aktievalen inom producentvaror energi bidrog positivt till avkastningen. Bland enskilda innehav utmärkte sig övervikten i Performance Food Group som månadens främsta bidragsgivare. Bolaget kom under månaden med en bra rapport där de redovisade stabila intäkter och upprepade sin långsiktiga prognos. Med tanke på dess defensiva karaktär har bolaget stått sig bra vid osäkert på marknaden.

  Övervikten i Quaker Chemical och Patrick Industries tyngde avkastningen.

  Inför framtiden ser förvaltarna att handelskonflikterna kommer att fortsätta skapa oro på marknaderna.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Skandia Nordamerika Exponering steg 2 procent i september  

  Skandia Nordamerika Exponering steg 2 procent i september

  Skandia Nordamerika Exponering steg 2 procent i september och utvecklades därmed i linje med index. Det framgår av en månadsrapport.

  Fondens strategi är att följa index, men små avvikelser kan uppstå.

  "Under perioden har fondens utveckling följt indexutvecklingen med små avvikelser beroende på transaktionskostnader och effekten av att fonden avstår från att investera i ett mindre antal bolag i enlighet med Skandia Fonders policy för etik- och miljöhänsyn", skriver fondens förvaltarteam i rapporten.

  Den svenska kronan försvagades mot dollarn med 0,1 procent under månaden, vilket bidrog positivt till fondens absoluta avkastning.

  Fonden har under månaden placerat i aktieindexterminer för att ha full exponering mot aktiemarknaden samtidigt som likvida medel finns tillgängliga för att hantera flöden.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Skandia Europa Exponering steg 3,1 procent i september - gynnades av svenska kronans förstärkning mot euron  

  Skandia Europa Exponering steg 3,1 procent i september - gynnades av svenska kronans förstärkning mot euron

  Skandia Europa Exponering steg 3,1 procent i september och gynnades under månaden av svenska kronans förstärkning mot euron. Det framgår av en månadsrapport.

  "Den svenska kronan stärktes mot euron med 0,7 procent, men försvagades mot det brittiska pundet med -1,5 procent under perioden, vilket påverkade fondens absolutavkastning positivt", skriver fondens förvaltarteam i en kommentar.

  Fonden har som strategi att följa index, men små avvikelser kan uppstå till följd av fonden avstår från att investera i ett mindre antal bolag i enlighet med Skandia Fonders policy för etik- och miljöhänsyn.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Skandia Sverige Exponering steg 2,8 procent i september - positivt bidrag från Nordea och Autoliv  

  Skandia Sverige Exponering steg 2,8 procent i september - positivt bidrag från Nordea och Autoliv

  Skandia Sverige Exponering steg 2,8 procent i september och följde därmed sitt jämförelseindex med enbart marginella avvikelser. Det framgår av en månadsrapport.

  "Fondens förvaltningsstrategi är att följa index. Under perioden har fondens utveckling följt indexutvecklingen med små avvikelser beroende på transaktionskostnader och effekten av att fonden avstår från att investera i ett mindre antal bolag i enlighet med Skandia Fonders policy för etik- och miljöhänsyn", skriver fonden inledningsvis i rapporten.

  Kinnevik sålde under månaden sina aktier i Zalando samt meddelade att man ska distribuera hela innehavet i Millicom till sina aktieägare.

  MTG påbörjade ett partnerskap med kinesiska streamingplattformen Huya. Sobi annonserade ett förvärv av Dova Pharma och Bonava förvärvade Urbanium.

  Fonden gynnades av Nordea, Autoliv och Swedbank som utvecklades väl. Samtidigt märktes Sobi, Essity och Ica på minussidan.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Elajo Invest ökar omsättning och rörelseresultat under tredje kvartalet - sålt ett affärsområde  

  Elajo Invest ökar omsättning och rörelseresultat under tredje kvartalet - sålt ett affärsområde

  Elajo Invest redovisar ökande omsättning under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar högre vinst.

  Omsättningen uppgick till 232,7 miljoner kronor (209,9), en ökning med 11 procent mot föregående år.

  Rörelseresultatet blev 11,1 miljoner kronor (9,3), med en rörelsemarginal på 4,8 procent (4,4).

  Resultatet före skatt var 36,4 miljoner kronor (8,5).

  "Affärsområde El & Energitekniks expansion med elverksamhet i Göteborg och Norrköping
  har burit frukt genom att vi lokalt vunnit ett antal avtal och projekt."

  Det skriver bolaget i sin delårsrapport angående sitt största affärsområde där omsättningen var 180,8 miljoner kronor.

  Affärsområdet Engineering såldes under kvartalet till Nuvia Nordic AB.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #energy   #interim   #stocks  

 • Skandia Global Exponering gynnades av svenska kronans utveckling i september - steg 2,4 procent  

  Skandia Global Exponering gynnades av svenska kronans utveckling i september - steg 2,4 procent

  Skandia Global Exponering gynnades positivt av svenska kronans stärkning i september och steg 2,4 procent. Fonden utvecklades därmed i linje med jämförelseindex. Det framgår av en månadsrapport.

  Under månaden beslutade centralbankerna i England, Japan, Australien och Sverige att hålla styrräntorna oförändrade. Samtidigt sänkte den amerikanska centralbanken, Federal Reserve, sin ränta med 25 baspunkter.

  "Svenska kronan stärktes mot euro och yen men försvagades mot amerikanska dollar och brittiska pund", skriver fondens förvaltarteam i en kommentar.

  En starkare svensk krona i förhållande till de utländska valutorna bidrog positivt till fondens absolutavkastning.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Skandia Småbolag Sverige ökade 0,7 procent i september - lyfter fram Wihlborgs, Klövern och Instalco  

  Skandia Småbolag Sverige ökade 0,7 procent i september - lyfter fram Wihlborgs, Klövern och Instalco

  Skandia Småbolag Sverige ökade 0,7 procent i september, vilket motsvarar en relativ underavkastning mot jämförelseindex om 0,25 procentenheter. Det framgår av en månadsrapport.

  Fondens förvaltarteam skriver i en kommentar att svenska småbolag utvecklats något bättre än de stora bolagen.

  På makrofronten har ISM i USA sjunkit till 49,1 samtidigt som det det preliminära inköpschefsindexet i Europa noterats på 45,6. Makrodatan fortsätter alltså sjunka och indikerar nu en kontraktion.

  Bland bolagen i portföljen lyfter fonden fram fastighetsaktierna Wihlborgs och Klövern som utvecklats mycket positivt. Fastighetsbolag har den senaste tiden gynnats av fallande räntor.

  Även installationsföretaget Instalco lyfts fram.

  "Instalco rapporterade en tillväxt på 20 procent för andra kvartalet varav cirka 3 procent var organiskt vilket var bättre än väntat. Totalt har Instalco under det första halvåret förvärvat bolag med en årsomsättning om drygt 1 000 miljoner kronor vilket är klart över målsättningen på ca 600 - 800 miljoner per år", beskriver förvaltarteamet.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Skandia Japan Exponering steg i linje med index i september - ökad sannolikhet för stimulanser från den japanska centralbanken  

  Skandia Japan Exponering steg i linje med index i september - ökad sannolikhet för stimulanser från den japanska centralbanken

  Skandia Japan Exponering steg 4,3 procent i september, vilket var i linje med fondens jämförelseindex. Det framgår av en månadsrapport.

  Fonden har som strategi att följa index, men av innehaven i jämförelseindex avstår fonden, för att följa sina kriterier, från att investera i Japan Tobacco.

  Japans ekonomi hade en blandad utveckling under månaden. Detaljhandelsförsäljningen kom in över förväntan medan landets industriproduktion sjönk.

  "Den japanska arbetslösheten var oförändrad på 2,2 procent. Konsumentprisindex fortsatte att sjunka under månaden (0,3 procent i årstakt) vilket ökar sannolikheten för ytterligare stimulans från den japanska centralbanken. Japansk export sjönk -8,6 procent i årstakt och markerar den nionde månaden i följd av nedgång", skriver fondens förvaltarteam.

  Den svenska kronan stärktes under månaden mot japanska yen med 1,1 procent. Vilket bidrog negativt till fondens absoluta avkastning.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Skandia Sverige Hållbar fick positivt bidrag från fastighetsbolag i september - steg 0,3 procent  

  Skandia Sverige Hållbar fick positivt bidrag från fastighetsbolag i september - steg 0,3 procent

  Skandia Sverige Hållbar steg 0,3 procent i september med starkt bidrag från fastighetsbolag, jämförelseindexet ökade under samma period 2,9 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  I en kommentar beskriver förvaltarteamet att makrostatistiken som presenterats det senaste kvartalet successivt sjunkit och indikerar nu en kontraktion i ekonomin.

  "ISM i USA har exempelvis sjunkit till 49,1 och det preliminära inköpschefsindexet i Europa noteras nu på 45,6. Kvartalet präglades av fortsatta handelsdiskussioner mellan USA och Kina, Brexit och demonstrationer i Hongkong", kommenterar förvaltarteamet.

  Fastighetsbolagen har utvecklats starkt till följd av fallande räntor. Fondens innehav i Balder och Fabege har varit mycket positiva bidragsgivare.

  Även H&M och Axfood har utvecklats väl och bidragit till den positiva avkastningen. Ett starkt momentum i Willys har hållit uppe Axfoods försäljning och vinst.

  "H&M har utvecklats väl efter bättre försäljningssiffror samt att bolaget signalerat att de drar ned på butiksöppningarna samt ökar stängningstakten. Detta stödjer försäljningen i jämförbara butiker som vände från kraftigt negativ utveckling", skriver förvaltarteamet avslutningsvis.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Evli Emerging Markets Credit nära oförändrad - Mexiko, Brasilien och Indonesien presterade bäst  

  Evli Emerging Markets Credit nära oförändrad - Mexiko, Brasilien och Indonesien presterade bäst

  Evli Emerging Markets Credit B steg 0,2 procent i september, vilket var något sämre än index.

  Relativavkastningen gynnades av Mexiko, Brasilien och Indonesien. Dock var fondens innehav i Argentina och Sydafrika sänken under höstmånaden.

  I Argentina satte presidentvalet press på statsobligationerna och börsen.

  Durationen i fonden var vid månadens utgång 4,8 år, vilket är i linje med sitt jämförelseindex.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Evli High Yield säljer av CCC-rating, köper BB och BBB  

  Evli High Yield säljer av CCC-rating, köper BB och BBB

  Räntefonden Evli High Yield minskade marginellt med 0,1 procent, vilket var i linje med jämförelseindex. Det skriver fondbolaget i en kommentar.

  ECB sänkte under månaden räntan. Detta tycks dock redan ha varit inprisat eftersom att marknadens reaktion uteblev. Förvaltaren kommenterar räntesänkningen.

  "Det är svårt att tro att räntesänkningen eller återstarten av återköpsprogrammet kommer göra särskilt mycket för europeisk tillväxt. Dock tror vi att det kommer hjälpa marknaden för företagsobligationer mycket, eftersom miljön av negativa räntor kontinuerligt gör att investerare dras till företagsobligationer."

  Under månaden har fonden sålt några innehav med CCC-rating till för mån för köp av BB- och BBB-ratade positioner.

  Fondförvaltarna tror fortfarande att avkastningen och spreadsen på europeiska marknaden för high yield kommer prestera bra på lång sikt.

  Den genomsnittliga avkastningen på innehaven uppgick vid månadens slut till 4,5 procent med löptid på 3,2 år.  Taggar:

 • AMF Aktiefond Sverige steg 0,6 procent under kvartalet - förvaltaren tror fortsatt på Astrazeneca  

  AMF Aktiefond Sverige steg 0,6 procent under kvartalet - förvaltaren tror fortsatt på Astrazeneca

  AMF Aktiefond Sverige hade en positiv utveckling under tredje kvartalet, plus 0,6 procent, men hängde inte med sitt jämförelseindex som steg 1,9 procent. Fonden tappade framförallt mot index i början av kvartalet i samband med att kvartalsrapporterna kom in för andra kvartalet. Det meddelar förvaltaren Tomas Risbecker.

  Fonden har idag en tydligare avvikande sammansättning gentemot index. I värdering av bolag är strukturella trender, tilltro till ledningen, utdelningspotential och vinsttillväxt de största faktorerna som vägs in.

  Framöver tror förvaltaren på en något sämre framtid.

  “Lyfter vi blicken blir tillväxten globalt sannolikt lägre de kommande tio åren än de senaste 20 åren. Med dessa antaganden blir bolag som skapar sin egen tillväxt vinnare. Bolag som gynnas av en underliggande marknad med strukturell tillväxt eller förvärvad tillväxt. Bolag utan tillväxt riskerar att bli ännu billigare även om många av dessa bolag just nu är ovanligt billiga i relativa termer.”

  Astrazeneca är en av de större innehaven och har under kvartalet visat på tillväxt för första gången sedan 2010. Dessutom har man en fin produktportfölj utan större patentuttag innan 2024, uppger Risbecker. Förvaltaren tror framöver på både ökad försäljning och vinst.

  Under perioden har fonden köpt i Traton (Scania och MAN), nynoterade EQT och Kinnevik som byter inriktning mot att investera i onoterade bolag. På försäljningssidan ser vi Trelleborg, Hexagon och Autoliv.

  Fonden ligger underviktad mot den högt värderade dagligvaruhandeln, med ICA och Axfood som exempel.  Taggar:

 • Evli Global överpresterade index i september - enskilda aktieval lyfte fonden  

  Evli Global överpresterade index i september - enskilda aktieval lyfte fonden

  Evli Global B genererade ett positivt resultat om 4,6 procent i september, vilket var högre än sitt jämförelseindex som ökade 2,9 procent. Det framgår av en kommentar från förvaltaren.

  Överprestationen gentemot index hänförs till enskilda aktieval. Konjunkturkänsliga konsumentvaror, IT och industri var de sektorer som särskiljde sig och presterade bäst under perioden. Undervikten mot finans tyngde fonden något under perioden.

  Fondens bästa innehav återfinns i USA, de sämsta i Japan. Fonden är trots det överviktad mot Japan, som i sin helhet lyfte fonden, som marknad.

  NetEnt, Playtech och Persimmon var de enskilt bästa innehaven för fonden. Nexon, Amgen och det faktum att Apple inte är ett innehav tyngde fonden gentemot index.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • AMF Räntefond Lång slog index i tredje kvartalet - lång ränteduration drar upp fonden  

  AMF Räntefond Lång slog index i tredje kvartalet - lång ränteduration drar upp fonden

  AMF Räntefond Lång utvecklades positivt under tredje kvartalet och slog index. Fonden har gynnats av längre ränteduration samt överprestation från och övervikt mot företagsobligationer. Det uppger ränteförvaltaren Johan Moeschlin i en intervju.

  Fonden fördelar sig mot företagsobligationer, bostäder, statspapper och bank med fördelningen 31, 31, 21 respektive 17 procent. Under perioden har företagsobligationer presterat bäst.

  Svag makroekonomisk data, med höjd arbetslöshet i Sverige som exempel, gjorde att Riksbanken vände om och beslutade att inte höja räntan. Konjunkturen ser ut att sakta in där tillverkningsindustrin presterar dåligt, detta återspeglas ännu inte i tjänstesektorn.

  Handelskriget mellan USA och Kina samt Brexit gör marknaden osäker. I Sverige ser Moeschlin ingen större politisk risk. Detta för att det i den svenska politiken råder konsensus om att inte använda sig av finanspolitiska åtgärder och viljan att hålla nere statsskulden är stor.

  Under det senaste året har fondens nettoinflöde ökat kraftigt, vilket skulle kunna vara ett resultat av en osäker börs.

  Framöver tror förvaltaren på lägre tillväxt nu när vi närmar oss 2020. Detta kommer dock balanseras av en låg ränta.

  På sistone har fonden bland tagit in företagsobligationer från Scania. Vad gäller företagsobligationer säger Moeschlin att fokus ligger på stabila bolag, med ett krav om minst BBB-rating.

  “Det viktiga är att inte hamna i problem”, kommenterar Moeschlin.

  Fonden är endast exponerad mot svenska kronan.  Taggar:

 • AMF Aktiefond Asien Stilla havet upp 5,5 procent under tredje kvartalet - minskar i cykliska verkstadsbolag efter inbromsning i Kina  

  AMF Aktiefond Asien Stilla havet upp 5,5 procent under tredje kvartalet - minskar i cykliska verkstadsbolag efter inbromsning i Kina

  AMF Aktiefond Asien Stilla havet har under tredje kvartalet ökat 5,5 procent, vilket är i nivå med index. Hittills i år är fonden upp 22 procent. Fonden viktar över mot icke-cykliska bolag på grund av ekonomisk inbromsning. När det gäller innehav har förvaltaren ökat innehavet i kinesiska e-handelsjätten Alibaba.

  Fonden har störst exponering mot Japan och Kina. Bland fondens största innehav återfinns bolag som Sony, Hoshizaki Electric, Goodman Group, Ping An Insurance och Alibaba. Fonden har en undervikt mot australiensiska banker.

  “Trots mycket turbulens kring handelskrig mellan USA och Kina samt svagare makrodata utvecklades världens börser, runtom i världen, starkt under kvartalet. En stor anledning till de starka börserna är de fallande räntorna och en marknadstro om att världens centralbanker och framförallt USA ska sänka styrräntan ytterligare framöver. Det finns även en förhoppning om att konjunkturen ska bottna ut under hösten och att vinsterna ska förbättras från årsskiftet”, kommenterar fondens förvaltare, Henrik Oh, i en intervju.

  Globalt sett ser förvaltaren hur konjunkturen bromsar in. Asien Stilla havet och Europa bromsar in snabbare och konjunktursignalerna har varit svaga. USA har varit mer uthålligt.

  Fonden har minskat ned exponeringen mot cykliska verkstadsbolag som t.ex. Hiwin Technologies och Komatsu.

  Alibaba har under året varit ett starkt innehav och denna syn förstärktes i samband med bolagets senaste kvartalsrapport.

  Sony är en av fondens största positioner och som har utvecklats positivt under perioden, följt av Seven & I Holdings och TSMC. Negativa bidragsgivare har varit HK Exchange, Goodman Group och LG Chem.

  Konjunktursignalerna sägs fortsätta att vara svaga och oron för handelskriget mellan USA och Kina består. På längre sikt tror förvaltaren att Asien Stilla havet kommer bli en allt större del av världsekonomin. Detta i takt med att Kinas aktier görs mer tillgängliga för globala investerare. Framöver kommer även Indien få större betydelse för både världen och fonden.

  Henrik Oh ser en inbromsning på marknaden, men tror inte att risken är särskilt stor på kort sikt. Handelskriget mellan USA och Kina samt centralbankernas penningpolitik bedöms vara de största riskerna framöver.  Taggar:

 • AMF Aktiefond Världen presterade sämre än index, Sverige tyngde - inte troligt med djup lågkonjunktur  

  AMF Aktiefond Världen presterade sämre än index, Sverige tyngde - inte troligt med djup lågkonjunktur

  AMF Aktiefond Världen blev under kvartal tre sänkt av överexponeringen mot Sverige och presterade därför sämre än index. Det uppger förvaltaren Björn Lind i en intervju.

  Fonden har mandat att minimalt hålla minst en 40-procentig andel svenska innehav och ligger idag viktat 60 procent mot Sverige. Därefter kommer amerikanska aktier, med 20 procent.

  Förvaltarens huvudscenario är att marknaden kan mattas av, men ser det inte som troligt att vi står inför en djup lågkonjunktur. Fonden agerar mer försiktigt och allokerar från teknologi med höga värderingar till mer stabila och icke konjunkturkänsliga bolag, där man nu ligger i övervikt. Exempel på sådana bolag är MasterCard, Visa, Microsoft, PG, Nestlé, LVMH, Essity, Goodman group där man överviktar och Caterpillar där man underviktar.

  Fonden minskade i Microsoft och Salesforce och sålde helt av Cisco, Autodesk och Oracle.

  Japan är intressant för framtiden med låga värderingar och bolag som, enligt förvaltaren, numera agerar mer professionellt och transparent. Även amerikanska mindre bolag sägs vara intressanta på grund av sina låga värderingar och historiskt bra prestation gentemot övriga marknaden.

  Handelskriget mellan Kina och USA gör att ekonomin bromsar in. USAs konsumtion och arbetslöshet har ännu inte påverkats.

  Framöver meddelar Björn att fonden kommer ha fortsatt övervikt stabila bolag och det omvända i tillväxtbolag.  Taggar:

 • AMF Aktiefond Global slog index och får skjuts av försvagad krona  

  AMF Aktiefond Global slog index och får skjuts av försvagad krona

  AMF Aktiefond Global har under senaste kvartalet presterat bättre än sitt jämförelseindex, vilket kan hänföras till fondens övervikt mot den amerikanska marknaden. Fonden hade även positiv relativavkastning genom bland annat undervikt mot energi och verkstad. Det uppger förvaltaren Björn Lind i en intervju.

  Fonden är till drygt 50 procent exponerad mot USA och med runt en femtedel vardera mot Europa respektive Asien. Enda svenska innehavet är för närvarande hygienbolaget Essity.

  Förvaltaren meddelar att fondens exponering mot Asien kommer öka över tid, detta i takt med att fondens index väntas vikta mer mot den regionen. Det sker i och med att framför allt den kinesiska marknaden öppnar upp för utländskt kapital.

  Under perioden har fonden minskat i holländska banken ING, som under innehavstiden presterat nära oförändrat.

  Fonden har undervikt i konjunkturkänsliga innehav, med exempel som sektorerna energi och verkstad.

  Förvaltaren har under perioden minskat exponeringen mot Sydafrika och Kanada, samtidigt som man minskar i Mexiko där man ser ett svagt marknadsläge. Microsoft och Salesforce är enskilda bolag där fonden minskat. Cisco, Autodesk och Oracle såldes helt av.

  Exponeringen är nästan uteslutande mot utländska innehav, vilket har lett till att den försvagade svenska kronan gett en positiv effekt för fonden.

  Framöver har AMF Aktiefond Global övervikt mot icke konjunkturkänsliga bolag och har fokus på mer stabila bolag där exempel på bolag är MasterCard, Visa, Microsoft, PG, Nestlé, LVMH, Essity, Goodman group. Mer konjunkturkänsliga Caterpillar minskas.

  Framöver är Japan intressant med låga värderingar, AMF-förvaltaren. Även USAs småbolag är intressant, med låga värderingar och historiskt bra prestation gentemot marknaden i övrigt.  Taggar:

 • AMF Balansfond presterar sämre än index på grund av överexponering mot Sverige - tror på Japan och amerikanska småbolag  

  AMF Balansfond presterar sämre än index på grund av överexponering mot Sverige - tror på Japan och amerikanska småbolag

  Blandfonden AMF Balansfond har under det tredje kvartalet presterat sämre än index, vilket förklaras av en överexponering mot Sverige. Framöver är Japan och amerikanska småbolag intressanta. Det uppger förvaltaren Björn Lind i en intervju.

  Fonden har mandat att vikta med upp till 75 procent i räntebärande värdepapper och ligger i dagsläget på cirka 40 procent. Fonden har 60 procent aktier fördelat på 40 procent Sverige, 10 procent USA och 10 övriga marknader.

  Den 70-procentiga exponeringen mot Sverige, fördelat på aktier och räntor, tyngde fonden. Swedbank var den största negativa bidragsgivaren.

  Fonden har övervikt i stabila bolag med lägre konjunkturkänslighet. Exempel på det är innehaven Mastercard, Visa, Microsoft, Proctor & Gamble, Nestlé, LVMH, Essity och Goodman group.

  Fonden har minskat i konjunkturkänsliga bolag där Caterpillar är ett exempel på detta. AMF Balansfond har på grund av höga värderingar även minskat i teknologi. Detta gav sig i uttryck i form av nettoförsäljningar i Microsoft och Salesforce. Cisco, Autodesk och Oracle såldes helt av.

  Framöver är Japan intressant med låga värderingar och bra bolag som börjar agera mer professionellt och transparent, uppger Lind. Även småbolag i USA är intressant för framtiden med sina låga värderingar och sina historiskt bättre resultat än marknaden i övrigt, menar förvaltaren.

  “Vårt huvudscenario är dock inte en traditionell lågkonjunktur utan snarare en period med låg ekonomisk tillväxt och låga räntor.”

  Värderingarna på marknaden anses förhållandevis rimliga. Det finns risker på makronivå där handelskriget mellan USA och Kina är det största orosmolnet att hålla ögonen på. Handelskriget leder idag till att expansionsplaner stannar av i väntan på riktning. Däremot har amerikanska konsumenter det bra ekonomiskt vad gäller arbetslöshet och konsumtion.

  Björn Lind meddelar i intervjun att han är beredd på att göra allokering mot större andel räntebärande om konjunkturen visar sig utvecklas svagt.  Taggar:

 • AMF Aktiefond Europa steg med 3 procent under tredje kvartalet, stor övervikt vindenergibolag  

  AMF Aktiefond Europa steg med 3 procent under tredje kvartalet, stor övervikt vindenergibolag

  AMF Aktiefond Europa utvecklades positivt under tredje kvartalet och steg med 3 procent. Index ökade med 5 procent under samma period. Förklaringen till differensen ligger bland annat i övervikten mot sol- och vindenergisektorn som presterat dåligt under perioden. Det uppger fondens förvaltare Anders Fagerlund i en intervju.

  Även avsaknaden av ASML i fonden, som steg kraftigt under perioden, gjorde att AMF Aktiefond Europa presterade sämre än index. Detsamma gäller för de noterade brittiska och tyska börserna, som rusade efter att uppköp av den brittiska börsen kom på tal.

  Fonden ligger indexnära, men skiljer sig framför allt med dess tunga övervikt, tioprocentig andel, mot vindenergirelaterade bolag i jämförelse med sitt index som har en treprocentig vikt mot densamma. Innehavet Vestas presenterade bra försäljningssiffror, men tyngdes av marginalpress från flera mindre konkurrenter. Fagerlund tror att de mindre aktörerna kan komma att slås ut på sikt och nämner ett exempel på en mindre tysk aktör som i somras gick i konkurs, vilket på sikt tros vara positivt för Vestas.

  Även övervikten mot det franska IT-bolaget Atos gjorde att fondens avkastning drogs ner under perioden.

  Enligt fondens förvaltare ligger inte fokus på att ta positioner mot sektorer, utan snarare mot enskilda bolag. Fokus ligger på stabila och mer mogna bolag.

  Under kvartalet togs franska mejerijätten Danone in som nytt innehav med motiveringen att de ligger rätt i tiden med bra positionering mot bland annat växtbaserade mjölkliknande drycker och att de dessutom har en stark position på marknaden i stort. Även Traton (som äger Scania och MAN) togs in som nytt innehav, i samband med börsintroduktionen.

  Brexit-oron påverkar fonden, med Storbritanniens 25-23 procentiga andel av den europeiska ekonomin. Förvaltaren noterar oron, men också svårigheten i att sia om framtiden på området.  Taggar:

 • Woodfords flaggskeppsfond läggs ned  

  Woodfords flaggskeppsfond läggs ned

  Den brittiska fondförvaltaren Neil Woodfords flaggskeppsfond kommer att avvecklas på beslut från administratören Link Fund Solutions. Det skriver The Guardian.

  Beslutet kommer sedan fonden, Woodford Equity Income Fund, varit stoppad i fem månader medan Woodford försökt att rädda det som gått.

  Woodford valde att frysa uttag ur fonden efter att ha gjort en rad felplaceringar. Enligt honom var åtgärden nödvändig för att kunna betala ut löner och flytta pengar från bolag med låg likviditet till bolag med betydligt större likviditet. Under tiden fortsatte han att ta ut avgifter på investerare, vilket förargade dem ännu mer.

  Nu har beslutet kommit om att fonden börjar avvecklas den 17 januari och att Woodford upphör att vara investeringschef.

  Woodford-fonden hade som mest över tio miljarder pund i tillgångar men har nu krympt till 3,5 miljarder pund.


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #financials   #mutualfunds   #stocks  

 • Evli Nordic Corporate Bond köpte åtta företagsobligationer  

  Evli Nordic Corporate Bond köpte åtta företagsobligationer

  Räntefonden Evli Nordic Corporate Bond B var oförändrad i september, trots stigande räntor. Det framgår av en månadskommentar från förvaltaren.

  ECB sänkte som väntat räntan och annonserade sitt återupptagande av återköpsprogram. Hittills i år har dock inte de nordiska statspappren hängt med utvecklingen som vi har sett i övriga Europa, skriver fondförvaltaren.

  Under månaden deltog fonden i flera utgivningar av företagsobligationer, Stockholm Exergi, Storebrand, Intrum, Loomis, Aktia, Cargotec, European Energy and Mandatum.

  Fonden genomsnittliga avkastning för innehav ligger per månadens slut på 1,5 procent med en duration på 2,2 år.

  De extra likvida medlen i fonden investerades under månaden.  Taggar:

 • Evli Short Corporate Bond köpte Cargotec och ThyssenKrupp  

  Evli Short Corporate Bond köpte Cargotec och ThyssenKrupp

  Räntefonden Evli Short Corporate Bond backade marginellt med 0,2 procent under september. De korta räntornas snabba stigning var främsta orsaken till utvecklingen, uppger fondförvaltaren i ett månadsbrev.

  Under månaden höll ECB ett möte med väntat utfall, där banken sänkte räntan med 0,1 procentenheter och lanserade ett återinförande av återköpsprogram.

  Under september var framförallt high yield företagsobligationer volatila.

  De sektorer som drog upp fonden finns nöje, basindustri och transport. På nedsidan återfinns media, service och sjukvård.

  Fonden deltog i två nya företagsobligationer. Cargotec 2025 och ThyssenKrupp 2023.

  Fondens genomsnittliga avkastning för innehav var 1,3 procent med en duration på 2,1 år vid slutet av månaden.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Tillväxtmarknadsfonden Evli GEM ökade - gynnades av IT  

  Tillväxtmarknadsfonden Evli GEM ökade - gynnades av IT

  Tillväxtmarknadsfonden Evli GEM utvecklades positivt i september med 2,6 procent samtidigt som jämförelseindex för samma period landade på plus 2,7 procent.

  Vad gäller sektorvikt gynnades fonden under månaden av övervikt mot IT. Det går att utläsa i en månadskommentar från förvaltaren.

  Fonden gynnades av undervikt mot Kina, aktieval i Sydafrika och övervikt mot rysk rubel. Bland enskilda innehaven som tynger fonden återfinns bolag i Ryssland, Turkiet och Taiwan.

  Taiwanesiska Macronix, Sino-American Silicon Products och det faktum att fonden inte har kinesiska Alibaba var de mest positiva inslagen för fonden under månaden.

  Innehaven av Sihuan Pharmaceutical Holdings och Evertec samt det faktum att fonden inte hade Taiwan Semiconductor tyngde fonden mest under månaden.

  Förvaltaren avslutar med att fonden investerar i undervärderade bolag med bra kassaflöde och solid ekonomi. Inget särskilt jämförelsetal, geografisk placering eller storlek hindrar fonden från att investera.  Taggar:

 • Swedbank Robur Fonder flaggar under 5 procent i Catena Media  

  Swedbank Robur Fonder flaggar under 5 procent i Catena Media

  Swedbank Robur Fonder har minskat i affiliatebolaget Catena Media och äger per den 7 oktober 4,46 procent av aktierna. Tidigare hade fondbolaget 6,3 procent av kapital och röster. Det framgår av ett pressmeddelande.  Taggar:
  #betting   #consumerservices   #insider   #leisure  

 • Evli Nordic steg mindre än index, men gynnades av undervikt mot Danmark  

  Evli Nordic steg mindre än index, men gynnades av undervikt mot Danmark

  Evli Nordic steg i september med 1,9 procent samtidig som dess jämförelseindex landade på plus 3,2 procent. Det framgår av en månadskommentar från förvaltaren.

  Både val av enskilda innehav och vikter i sektorer tyngde referensavkastningen under höstmånaden. Mest lidande blev fonden för sina innehav inom industri och det faktum att man saknade vikt mot finans.

  Undervikten mot Danmark gynnade avkastningen och de starkaste innehaven var NetEnt och Sweco, även undervikten i Novo Nordisk gynnade fonden. ÅF Pöyry, SalMar och ICA var månadens sänken.

  Sedan nuvarande förvaltare haft hand om fonden, november 2012, har den slagit sitt jämförelseindex med i genomsnitt 2 procentenheter årligen med sina 12,0 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • UB Infra utvecklades bättre än sitt jämförelseindex i september - upp 20,8 procent i år  

  UB Infra utvecklades bättre än sitt jämförelseindex i september - upp 20,8 procent i år

  Infrastrukturfonden UB Infra steg 3,2 procent i september och presterade därmed starkare än sitt jämförelseindex som steg 3 procent. Fonden är därmed upp 20,8 procent hittills i år. Det framgår av en månadsrapport.

  I en kommentar skriver förvaltarteamet att de globala aktiemarknaderna utvecklades väl i september. Fonden fortsatte köpa och öka sin exponering mot europeiska aktier.

  Under månaden steg totalt 61 av aktieinnehaven och 12 sjönk. De enskilt starkast presterande bolagen var Scot And Southern Energy, Japan Airport Termina och PPL.

  Ekonomiska prognoser revideras nedåt och fondens förvaltarteam anser nu att en ekonomisk nedgång blivit oundviklig.

  "Ekonomiska prognoser revideras nu allt mer nedåt. Trots att centralbanker mjuknar i sin penningpolitik ser en ekonomisk nedgång oundviklig ut", beskriver förvaltarteamet.

  Fondens största innehav var per utgång av månaden NextEra Energy, Dominion Resources och American Water Works med portföljvikterna 2,0, 2,0 respektive 1,9 procent.  Taggar:

 • UB EM Infra utvecklades positivt i september - köpt lågt värderade thailändska aktier  

  UB EM Infra utvecklades positivt i september - köpt lågt värderade thailändska aktier

  UB EM Infra A steg 0,4 procent i september och fortsatte under månaden köpa lågt värderade thailändska aktier. Fonden har därmed avkastat 6,5 procent hittills i år. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att index för tillväxtmarknader utvecklades väl och steg 2,7 procent i september.

  Förutom köpet av lågt värderad thailändska aktier fortsatte fonden sälja delar av innehavet i det starkt presterande Airports of Thailand.

  Värderingarna på tillväxtmarknaderna anses vara attraktiva, men aktiernas framtida avkastning möts av risker.

  Bland orosmolnen finns handelskriget mellan USA och Kina samt den sjunkande globala tillväxten. Samtidigt agerar de allt mer stimulerande centralbankerna som en kudde för den potentiella nedsidan.

  Fondens största innehav var per utgång av månaden Airports of Thailand, SATS och China Gas med portföljvikterna 4,1, 3,9 respektive 3,7 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Didner & Gerge US Small and Microcap steg 0,4 procent i september - tagit in Inter Parfums som nytt innehav  

  Didner & Gerge US Small and Microcap steg 0,4 procent i september - tagit in Inter Parfums som nytt innehav

  Didner & Gerge US Small and Microcap presterade klart sämre än jämförelseindex i september som steg två procent, medan fonden steg 0,2 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Fondens avkastning gynnades under månaden av innehaven i säkringsbolaget Littelfuse, fastighetsskötaren Colliers och second hand­ butikskedjan Winmark.

  "Fondens sämsta bidragsgivare var utbildningsbolaget Grand Canyon Education som föll på grund av politisk oro över presidentvalet nästa år samt ökad konkurrens i sektorn. Vi fortsätter att gilla Grand Canyon Education då vi tror att bolaget kommer gynnas av ett växande antal studenter tack vare utbildningar som håller god kvalité till konkurrenskraftiga avgifter", berättar förvaltarna.

  Under månaden har man tagit in parfymtillverkaren Inter Parfums som nytt innehav i fonden. Bolaget producerar och säljer dofter främst under licenskontrakt med globala lyxvarumärken.

  De tre största innehaven per utgången av månaden var Winpak, Colliers International Group och Littelfuse med portföljvikterna 4,3, 4,3 respektive 4,2 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Didner & Gerge Small and Microcap slog jämförelseindex i september och steg 2,8 procent  

  Didner & Gerge Small and Microcap slog jämförelseindex i september och steg 2,8 procent

  Didner & Gerge Small and Microcap slog i september sitt jämförelseindex och steg 2,8 procent där portugisiska Corticeira Amorim och den amerikanska husvagnstillverkaren Thor Industries var fondens främsta bidragsgivare. Det framgår av en månadsrapport.

  "Under årets första halvår har bolagets marginaler pressats av högre råmaterialpriser på kork under föregående år, men framöver tror bolaget att dessa gradvis kan förbättras vilket mottagits positivt av marknaden", skriver förvaltarna i en kommentar om Corticeira Amorim.

  Thor Industries redovisade i slutet av månaden sin rapport för det fjärde kvartalet, vilket mottogs positivt av marknaden då bolaget trots en vikande försäljning förbättrade marginalerna jämfört med samma period föregående år.

  Bahnhof och italienska Sabaf tyngde avkastningen under månaden.

  Fondens tre största innehav per utgången av månaden var Paradox, Bahnhof och Corticeira Amorim med portföljvikterna 6, 5,2 respektive 4,9 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Didner & Gerge Global ökade 2,3 procent i september - spår en ljus framtid i Salesforce  

  Didner & Gerge Global ökade 2,3 procent i september - spår en ljus framtid i Salesforce

  Didner & Gerge Global steg 2,3 procent i september vilket var i linje med jämförelseindex som steg 2,4 procent. Fonden noteras hittills i år för en avkastning på 22,3 procent.

  I månadsrapport skriven av fondens förvaltare inleder de med att lyfta upp Netscape som utvecklade den första grafiska webbläsaren som möjliggjorde en spridning av internet till en bred användargrupp. De menar att noteringen av Netscape var anledningen till att IT-bubblan sprack år 2000.

  Teknologisektorn idag har sju av åtta av världens högst värderade bolag, däribland Apple, Microsoft och Google.

  "Både avkastning och vinstillväxt för de globala teknologiföretagen har varit starkt bidragande till världsbörsernas uppgång de senaste åren, vilket vi bland annat nämnde i förra månadskommentaren", fortsätter de.

  Bolag som ytterst tveksamt kan kopplas till IT-sektorn, men ändå utpekar sig själva som IT-bolag, ser förvaltarna som ett tecken på en omvärdering av IT-relaterade bolag. De tror att de bolag som verkligen har hållbara affärsmodeller, marknadsledarskap, och sund värdering kommer stå sig starka den kommande tiden.

  "Exempelvis Globalfondens innehav Salesforce, som både har ett marknadsledarskap och en sund företagskultur, kombinerat med en förväntad stark tillväxt till trots, ej är orimligt värderat", avslutar förvaltarna.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Didner & Gerge Småbolag steg 3,1 procent i september - gynnades av Coor, Rejlers, Hembla, Kojamo och Sweco.  

  Didner & Gerge Småbolag steg 3,1 procent i september - gynnades av Coor, Rejlers, Hembla, Kojamo och Sweco.

  Didner & Gerge Småbolag steg 3,1 procent i september, vilket medför att fonden avkastat 17,6 procent i år. Det framgår av en månadsrapport.

  Månadens bästa bidragsgivare var Coor, Rejlers, Hembla, Kojamo och Sweco. Fondens avkastning tyngdes av utvecklingen i ÅF Pöyry, Ambea och Lifco.

  "Vid slutet av september meddelades det att det tyska fastighetsbolaget Vonovia har ingått avtal med Hemblas största aktieägare Blackstone om att förvärva den senares aktiepost om cirka 61,2% av aktiekapitalet", berättar förvaltarna.

  Hembla är fondens sjätte största innehav.

  Under månaden har förvaltarna deltagit i Husqvarnas kapitalmarknadsdag där den största nyheten var att bolaget presenterade en ny teknologi för robotgräsklippare.

  Förvaltarna har även varit på företagsbesök på två fabriker tillhörande Beijer Almas dotterbolag Lesjöfors.

  Fondens tre största innehav per utgången av månaden var Lagercrantz Group, Ambea och Trelleborg med portföljvikterna 6,4, 4,9 respektive 4,8 procent.  Taggar:

 • Didner & Gerge Aktiefond ökade tre procent i september - Nordea och Sandvik bästa bidragsgivare  

  Didner & Gerge Aktiefond ökade tre procent i september - Nordea och Sandvik bästa bidragsgivare

  Didner & Gerge Aktiefond ökade tre procent i september där Nordea och Sandvik var månadens största positiva bidragsgivare. Fonden noteras därmed för en uppgång på 13,7 procent i år. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare.

  ÅF Pöyry och Lifco tyngde avkastningen under månaden. Den svaga utvecklingen i ÅF Pöyry beskrivs vara en svagare utveckling drivet av konjunkturoro och personalneddragninga inom industrin. Förvaltarna ser dock positivt på bolaget i det långa perspektivet.

  Bankerna har visat på svag utveckling den senaste tiden men återhämtade sig starkt i september, däribland Nordea. Nordeas positiva utvecklingen beskrivs främst vara på grund av att Frank Vang­-Jensen blir ny vd och koncernchef.

  "Efter en jobbig period för Nordea ser framtiden nu något ljusare ut. Med Vang­-Jensen som VD och Torbjörn Magnusson som ordförande ser Nordea ut att ha en stark duo på plats för att åtgärda Nordeas alltjämt höga kostnadsbas. Fonden har minskat positionen i Nordea, men den är fortsatt ett stort innehav", berättar förvaltarna.

  Även verkstadsaktierna bidrog positivt under månaden, där Sandvik var en stor bidragsgivare.

  Fondens tre största innehav per utgången av månaden var Volvo, Handelsbanken och Indutrade med portföljvikterna 7,8, 5 respektive 5 procent.  Taggar:

 • Cliens Mixfond utvecklades positivt i september - sålt innehaven i Alfa Laval, Investor och Autoliv  

  Cliens Mixfond utvecklades positivt i september - sålt innehaven i Alfa Laval, Investor och Autoliv

  Cliens Mixfond utvecklades positivt i september med en avkastning på 0,9 procent. Det medför att fonden stigit 13,4 procent hittills i år, medan jämförelseindex under samma period stigit 10,9 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  "Under månaden har vi köpt aktier i Hexagon och Indutrade samt företagsobligationer i bland annat Loomis och NCC", skriver förvaltarteamet i sin månadskommentar.

  På försäljningssidan fanns Alfa Laval, Investor och Autoliv.

  Fondens bäst presterande innehav under månaden var Vitec, Assa Abloy och Skanska. På minussidan sidan märktes AAK, Addtech och Essity.

  Förvaltarteamet spår att en fortsatt försämrad makrobild och en svag krona kommer stå i centrum inför bolagens rapporter för det tredje kvartalet.

  "Med några mindre undantag har vinstvarningarna inför kvartalsrapporterna på det stora hela uteblivit och den svenska kronan vållar som sagt inga stora problem för exportindustrin så bolagens kommunikation kring framtiden och orderläget kommer blir mycket intressant och sannolikt avgörande för börsens riktning under årets avslutande kvartal", skriver förvaltarteamet avslutningsvis.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Cliens Småbolag har köpt Wihlborgs, Formpipe och Beijer Alma i september  

  Cliens Småbolag har köpt Wihlborgs, Formpipe och Beijer Alma i september

  Under september köpte Cliens småbolag aktier i fastighetsbolaget Whilborgs, mjukvarubolaget Formpipe och ökade sitt nuvarande innehav i Beijer Alma. Det framgår av en månadsrapport.

  Fonden steg 0,1 procent i september och har därmed avkastat totalt 32 procent hittills i år. Jämförelseindexet har under samma period stigit 27,1 procent.

  Småbolag utvecklades generellt svagare än de större bolagen på börsen under månaden.

  "En fortsatt försämrad makrobild och en mycket svag svensk krona lär stå i centrum för bolagens kommande rapporter över årets tredje kvartal", skriver förvaltarteamet i sin kommentar.

  De rapporterande bolagens guidning för framtiden samt orderläge anser man kommer vara avgörande för börsens riktning det sista kvartalet.

  Förutom fondens köp av Whilborg, Formpipe och Beijer Alma såldes även innehaven i en del större bolag såsom Balder, SCA och Securitas.

  Månadens främsta bidrag kom från Garo, Addnode och Wihlborgs. Innehaven i Addlife, HMS Networks och Sectra bidrog negativt.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Cliens Sverige Fokus avkastade 1,8 procent i september - sålt Nyfosa och tagit in EQT  

  Cliens Sverige Fokus avkastade 1,8 procent i september - sålt Nyfosa och tagit in EQT

  Cliens Sverige Fokus avkastade 1,8 procent i september, vilket medför att fonden stigit 18,5 procent hittills i år. Det framgår av en månadsrapport.

  "Fonden sålde av innehavet i fastighetsbolaget Nyfosa som värderingsmässigt gått från att vara kraftigt undervärderad till en mer rimlig värdering. För det frigjorda kapitalet deltog fonden i börsnoteringen av riskkapitalbolaget EQT", skriver förvaltarteamet i rapporten.

  De största positiva bidragen kom från Hexagon, Sandvik och Investor. Medan Essity, Midsona och Kinnevik tyngde avkastningen.

  "Aktiekursen i Essity drabbades av vinsthemtagningar och sektorrotation från defensiva aktier till mer cykliska aktier. Vi räknar med att bolaget kommer att visa upp en vinsttillväxt som vida överstiger det mesta på börsen de närmaste kvartalen och 2020", kommenterar förvaltarteamet.

  Midsonas aktiekurs pressades av bolagets genomförda nyemission, vilken gjorts för att finansiera de senaste tre förvärven.

  Förvaltarteamet ser att börshumöret framöver kommer styras av kommande kvartalsrapporter, förhandlingarna i handelskriget och centralbankernas penningpolitik.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Cliens Sverige steg 2,4 procent i september - deltog i EQT:s börsintroduktion  

  Cliens Sverige steg 2,4 procent i september - deltog i EQT:s börsintroduktion

  Cliens Sverige steg 2,4 procent i september och deltog under månaden i EQT:s börsintroduktion. Fonden har avkastat 26,2 procent sedan årsskiftet, vilket är 3,2 procentenheter bättre än jämförelseindex. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en marknadskommentar att globala aktieindex, samt marknadsräntorna steg på bred front under månaden.

  Industriaktier gynnades av minskad recessionsoro till följd av något starkare PMI siffror, men de ledande indikatorerna tyder på en fortsatt försvagad tillväxt. Även Bankaktier presterade stark då utlåningsvolymer hållits uppe och ECB givit besked om lättnader för banker vid inlåning.

  På bolagsnivå var de främsta bidragsgivarna Lime Technology, Addnode och Elekt.

  "I Lime placerades en större post aktier i slutet av augusti som övertecknades, vilket skapade ytterligare köpintresse efter transaktionen", kommenterar förvaltarteamet.

  Fonden missgynnades något av bankaktiernas starka utveckling, men förvaltarteamet anser att storbankerna fortsatt tampas med stora strukturella utmaningar.

  Fonden hade 36 innehav vid månadens utgång och aktieandelen var lägre än vid ingången av månaden.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Handelsbanken Fonder flaggar upp i Loomis  

  Handelsbanken Fonder flaggar upp i Loomis

  Handelsbanken Fonder har köpt aktier i kontanthanteringsjätten Loomis och kontrollerar nu 5,1 procent av rösterna. Det framgår av ett flaggningsmeddelande.  Taggar:
  #commercialservices  

 • Evli Corporate Bond backade mindre än index tack vare kortare löptid och gynnsamma innehav  

  Evli Corporate Bond backade mindre än index tack vare kortare löptid och gynnsamma innehav

  Evli Corporate Bond B backade 0,4 procent under september, vilket var bättre än dess index som backade 0,6 procent. Detta förklaras av fondförvaltaren i en månadskommentar med att fonden har kortare duration och bättre innehav, i jämförelse med sitt index.

  ECB sänkte räntan och återinförde sitt återköpsprogram, vilket var väntat av marknaden som inte reagerade särskilt kraftfullt på det.

  Förvaltaren tror inte att ECBs åtgärder kommer hjälpa europeisk tillväxt. Däremot hoppas man att detta ska gynna marknaden för företagsobligationer när investerare dras från miljön av negativa räntor.

  Fonden har under månaden sålt B-ratade innehav, för att köpa BB och BBB. Detta för att förvaltaren tror att köptrycket på dessa kommer öka.

  Vi slutet av månaden var fondens genomsnittliga ränta 1,7 procent med en duration på 4,0 år.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Evli Sverige Småbolag köpte Fabege och Sinch i september  

  Evli Sverige Småbolag köpte Fabege och Sinch i september

  Evli Sverige Småbolag köpte i september Fabege och Sinch. Fonden sålde samtidigt Proact IT och Cellavision.

  Aktiemarknaden stod sig stark i september trots att inga lösningar visats sig till de bekymmer som gjort marknaden orolig. Hit hör Brexit, handelskriget mellan USA och Kina samt utvecklingen i Hongkong. Däremot oroade den militära drönar-attacken i Saudiarabien marknaden och fick en tillfälligt uppgång va oljepriset som resultat.

  Per den 11 oktober var fonden upp 27,2 procent hittills i år.

  Evli Sverige Småbolag höjdes nyligen från två till tre stjärnor i Morningstars fondrating.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Förvaltaren av Cliens småbolag får toppbetyg  

  Förvaltaren av Cliens småbolag får toppbetyg

  Brittiska Citywire ger Carl Sundblad, förvaltare av Cliens Småbolag, högsta betyg. Det meddelar fondbolaget i ett pressmeddelande.

  Brittiska ratingfirman har haft sin fondförvaltarrating i över tio år och bevakar över 16 000 fondförvaltare. För att bli rankad måste förvaltarens fond slagit jämförelseindex i tre år, varav en tiondel erhåller högsta rating, AAA-rating.

  Sundblad har sedan start, augusti 2016, ansvarat för fonden. Fonden har enligt fondbolaget presterat en årlig genomsnittlig avkastning på 18 procent, efter avgifter. Detta mot småbolagsindex på 11,3 procent.  Taggar:

 • Payer dubblar omsättningen under första halvåret  

  Payer dubblar omsättningen under första halvåret

  Betallösningsbolaget Payer ökar intäkterna för andra halvan av 2019 och noterar en omsättning januari - juni 2019 på 5,7 miljoner kronor. Det kan jämföras med 2,9 miljoner under samma period förra året. Det framkommer i ett meddelande från bolagets vd Peder Berge.

  Under perioden slöts 22 avtal samtidigt som man säger sig ha kommit längre i samtal med en hårdvaruleverantör, som ska vilja ta bolagets koncept utomlands.

  Peder Berge flaggar för att andra halvan kan bli något sämre.

  "Även om vi förväntar oss att första halvan av året är något starkare än andra halvåret så är det otroligt kul att tillväxten varit så stark och intäkterna ökat med hela 100% första halvåret."  Taggar:
  #consumergoods   #ecommerce   #financials   #retail   #tech  

 • September var en dålig månad för svenska hedgefonder  

  September var en dålig månad för svenska hedgefonder

  Svenska hedgefonder backade under september med i genomsnitt 0,45 procent. Hittills i år är dock den genomsnittlig ökningen 2,45 procent, skriver Dagens industri.

  Bland fonderna som gick mot strömmen och ändå presterade positivt under månaden återfinns bland annat Brummers Carve 2 och Alpha Crest.

  Coeli Absolute European Equities är en av de fonder med aktiefokus som presterat bäst i september med sina 1,4 procent i september och 9,7 procent hittills i år. Detta var trots detta lägre än sitt jämförelseindex Stoxx600 (breda Europaindex) som ökade 3,6 procent i september.  Taggar:
  #hedgefunds   #mutualfunds  

 • Carnegie Micro Cap - Coors förvärv i september fick aktien att rusa  

  Carnegie Micro Cap - Coors förvärv i september fick aktien att rusa

  Carnegie Micro Cap ökade 1,6 procent i september, vilket medför att fonden sedan årsskiftet stigit 26,6 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Viktor Henriksson.

  Taktätningsbolaget Nordic Waterproofing är en av förvaltarens favoritinnehav.

  "Det skall sägas att kopplingen till svensk byggmarknad inte är särskilt stor. Såväl de finska som danska marknaderna är viktigare för bolaget och produkterna går till största delen till renoveringar snarare än till nybyggnation. Men kopplingen finns och för aktiemarknadens värdering av bolaget går det inte att bortse från humöret på svensk byggmarknad. Bolaget är välskött och värderingen mycket attraktivt."

  Servicebolaget Coor var månadens starkaste innehav, bolaget köpte under månaden lokalvårdsföretaget Norrlands Miljövård för 185 miljoner kronor.

  "Det är en väsentligt lägre värdering än den värdering Coor åtnjuter på börsen. Vi ser bolaget som mycket välskött och ledningen är skicklig. I tider av konjunkturoro är Coor en attraktiv placering då outsourcing fortfarande är en växande marknad och bolaget sparar pengar åt sina kunder, ett svårslaget erbjudande oavsett konjunkturläge.", kommenterar Henriksson.

  Stillfront backade 8 procent efter att största ägarna sålde aktier motsvarande 11 procent av bolaget.

  Fondens största innehav per utgången av månaden var Knowit, Addnode och Scandi Standard med portföljvikterna 8,6, 8,6 respektive 6,4 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Nära oförändrat resultat i september för Carnegie Corporate Bond  

  Nära oförändrat resultat i september för Carnegie Corporate Bond

  Carnegie Corporate Bond har under månaden minskat nästintill omärkbart med 0,02 procent. Detta innebär att fonden ökat 3,8 procent under 2019.

  Fondens förvaltare, Niklas Edman och Maria Andersson, kommenterar läget för emissionsmarknaderna.

  "Trots att bolagen vittnat om dystrare utsikter i sina halvårsrapporter fortsatte köparnas goda humör under september när emissionsmarknaderna tog fart. En släpande brist
  på utbud i kombination med positiva fondflöden gör att många emissioner blir kraftigt
  övertecknade och obligationspriser drivs högre i jakt på material."

  Flera bolag har emitterat, efter ett gynnsamt klimat, och fonden har deltagit i bland annat Humlegården och Intrum. Dessutom gröna obligationer från NCC, Stockholm Exergi och European Energy.

  Fonden är per den sista september till 47 procent exponerad mot Sverige och 30 procent mot Norge. Fördelningen vad gäller ränta förhåller sig med en fjärdedel fast ränta och resten rörlig ränta.

  Fondens största emittenter per utgången av månaden var SBB, B2 Holding, och Heimstaden med portföljvikterna 3,0, 2,9 respektive 2,9 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Consensus Lighthouse Asset A har dragit ner aktieexponering inför eventuell turbulens vid Q3-rapporterna  

  Consensus Lighthouse Asset A har dragit ner aktieexponering inför eventuell turbulens vid Q3-rapporterna

  Consensus Lighthouse Asset A steg 0,04 procent i september vilket innebär att fonden hittills i år noteras för en avkastning på 6,2 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare.

  "Vi har dragit ner aktieexponeringen ytterligare till 26% för att minska risken vid eventuell turbulens inför Q3-rapporterna. Vi har samtidigt ökat exponeringen mot hedgefonder för att på så sätt skapa avkastning i en turbulent miljö. Vi bedömer att volatiliteten kommer att bestå och att detta kan skapa möjligheter under det kommande kvartalet", berättar förvaltarteamet.

  I september startade börserna starkt för att sedan sjunka till följd av oro för konjunkturen och de kommande kvartalsrapporterna för det tredje kvartalet. Kampen mellan jakten på avkastning och fallande vinster beskrivs prägla marknaderna i världen.

  "Hittills har varje rekyl setts som ett köptillfälle. Vi vet dock att detta kan ändras väldigt fort. Vi såg under Q4 föregående år hur lätt det är att osäkerheten tar över och skapar kraftiga rekyler", fortsätter de.

  I dagsläget befinner vi oss, enligt förvaltarna, i en sencyklisk fas i konjunkturen där tillväxttakten troligtvis kommer bli långsammare.

  De tre största aktieinnehaven i fonden var per utgången av månaden Stillfront, Evolution Gaming och Kambi med portföljvikterna 2,8, 2,1 respektive 1,9 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Alfred Berg Ryssland utvecklades sämre än jämförelseindex i september - steg 1,9 procent  

  Alfred Berg Ryssland utvecklades sämre än jämförelseindex i september - steg 1,9 procent

  Alfred Berg Ryssland steg 1,9 procent i september, medan fondens jämförelseindex steg 3,4 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare.

  I en marknadskommentar skriver förvaltarna att den ryska aktiemarknaden steg i september och utvecklades klart bättre än andra tillväxtmarknader. Den ryska aktiemarknaden gynnades av stigande oljepriser och den förstärkta rubeln.

  Den ryska centralbanken sänkte under månaden styrräntan till sju procent, vilket är en sänkning med 0,25 procentenheter som också förväntades av marknaden.

  Off-benchmark-positionen i Veon, övervikten i Surgutneftegaz och övervikten i off-benchmark-positionen i M. Video tyngde avkastningen under månaden.

  "I september ökade vi exponeringen i TMK-aktier, vilket finansierades via försäljningar i Qiwi. Vi beslutade att ta hem vinsten i Qiwi som haft en stark utveckling och omallokerade till TMK, där vi ser en betydande uppsida eftersom företaget förväntas avveckla sitt IPSCO-innehav under fjärde kvartalet 2019", berättar förvaltarna.

  Förvaltarna lyfter upp några faktorer som de förväntar sig ska bidra positivt till den ryska aktiemarknaden:

  "1) Fortsatta räntesänkningar av Rysslands centralbank på grund av den låga inflationen. 2) Den ryska ekonomin kan komma att vara relativt motståndskraftig mot externa chocker på grund av låg företags- och statsskuld samt en balanserad budget. 3) Vi förväntar oss en relativt låg risk för ytterligare sanktioner i nära framtid".  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Alfred Berg Fastighetsfond Norden A steg 1,8 procent i september - volatila fastighetsaktier trots positiv fastighetsmarknad  

  Alfred Berg Fastighetsfond Norden A steg 1,8 procent i september - volatila fastighetsaktier trots positiv fastighetsmarknad

  Aktivt förvaltade fastighetsfonden Alfred Berg Fastighetsfond Norden A steg 1,8 procent i september efter en mycket volatil månad bland fastighetsaktierna trots en positiv fastighetsmarknad. Det framgår av en månadsrapport.

  "De svenska fastighetsbolagen föll med 10 procent i början av månaden men hämtade upp allt och lite till i slutet av månaden. Rörelsen hade mycket lite med den underliggande utvecklingen för fastighetsbolagen att göra. Aktiemarknaden bestämde sig helt enkelt för att fastighetsaktier och övriga obligationsliknande aktier hade gått för bra och verkstad och bank för dåligt", berättar förvaltarteamet.

  Aktier som utmärkte sig under månaden var Samhällsbyggnadsbolaget (SBB) som steg 15 procent och Catena som föll med drygt 11 procent.

  "I förhållande till jämförelseindex bidrog övervikten i SBB samt undervikten i Catena mest positivt, medan undervikterna i Atrium Ljungberg och Hembla påverkade avkastningsutfallet mest negativt, fortsätter förvaltarna.

  Fonden har under månaden ökat exponering mot bostäder via Bonava, Hembla och Wallenstam. En ökning har även skett i Klövern, Kungsleden, Nyfosa och Entra.

  Exponeringen minskades mot Atrium Ljungberg, Veidekke, Diös och NCC.

  Fondens största innehav per utgången av månaden var Balder, Fabege och Kungsleden med portföljvikterna 9,5, 7,9, respektive 7,4 procent.  Taggar:
  #mutualfunds   #realestate  

 • Alfred Berg Hållbar Tillväxt Sverige A steg 2,9 procent i september - köpt position i Stora Enso  

  Alfred Berg Hållbar Tillväxt Sverige A steg 2,9 procent i september - köpt position i Stora Enso

  Alfred Berg Hållbar Tillväxt Sverige A steg 2,9 procent i september, vilket medför att fonden avkastat 27 procent hittills i år. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarna skriver i en marknadskommentar att handelskriget mellan Kina och USA fortsatte, men att USA valde att senarelägga den planerade tariffhöjningen av tullar. Kina svarade med att de kan tänka sig att köpa amerikanska jordbruksprodukter igen. Oljepriset steg kraftigt i mitten av månaden efter en drönarattack mot ett oljeraffinaderi i Saudiarabien.

  Riksbanken meddelade att de tänker hålla styrräntan oförändrad för närvarande, samtidigt som FED sänkte räntan med 0,25 procentenheter.

  "På sektornivå så bidrog vikterna inom verkstad och hälsovård positivt medan undervikten inom finans gav det största negativa sektorbidraget. De enskilda aktiepositioner som gav störst positivt bidrag under månaden var övervikten i Powercell och Sedana medan positionen i Midsona gav störst negativ avkastning", berättar förvaltarna.

  Fonden har under månaden sålt en andel i Powercell då aktien stigit kraftigt. De har även sålt sin position i Bulten. Vidare har de köpt en position i Stora Enso som under månaden hade kapitalmarknadsdag och presenterade sitt hållbarhetsarbete.

  Fondens största innehav per utgången av perioden var Essity, Sandvik och Atlas Copco med portföljvikterna 5,6, 4,9 respektive 4,8 procent.  Taggar:

 • Alfred Berg Ränteallokering Plus steg 0,4 procent i september - positiv utveckling av kreditspreadar och ränteintäkter bidrog mest  

  Alfred Berg Ränteallokering Plus steg 0,4 procent i september - positiv utveckling av kreditspreadar och ränteintäkter bidrog mest

  Alfred Berg Ränteallokering Plus steg 0,4 procent i september främst på grund av ränteintäkter och den positiva utvecklingen av kreditspreadar. Efter månadens positiva avkastning noteras fonden för en uppgång på 3,1 procent i år. Det framgår av en månadsrapport.

  Hoist och subordinerade obligationer i SEB var bland månadens bästa bidragsgivare.

  "Under månaden var portföljaktiviteten relativt låg, men vi tog vinst i några av våra innehav i subordinerad bankskuld i Allianz i valutan USD samt reducerade en senior Leaseplan i valutan SEK", förklarar förvaltarteamet.

  Förvaltarna berättar att man jämfört med statspapper ser företagsobligationer som ett fortsatt bra placeringsalternativ, varför de valt att behålla fondens kreditduration på knappt tre år. Under månaden sänkte både FED och ECB styrräntan med 0,25 respektive 0,1 procentenheter.

  Vid månadsskiftet var fondens ränteduration 0,24 år och kreditdurationen 2,86 år.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Odin Sverige steg 0,8 procent i september - gjort ett flertal köp och tagit in EQT i portföljen  

  Odin Sverige steg 0,8 procent i september - gjort ett flertal köp och tagit in EQT i portföljen

  Odin Sverige steg 0,8 procent i september och ökade under månaden sina innehav i ett flertal bolag. Fonden har därmed avkastat 25,8 procent hittills i år. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att månaden avkastningsmässigt varit relativt platt för fonden.

  Under månaden köptes flera aktier i NCC, Atrium Ljungberg och Thule. Fonden tog även in EQT, som nyligen noterats på Stockholmsbörsen, i portföljen.

  "EQT kan visa på en lång historik av att investera i bra företag, där de genom långsiktigt ägande aktivt bidrar till att vidareutveckla företagen i portföljen. Genom att investera i EQT får vi exponering mot de förvaltningsintäkter som företaget har, liksom indirekt exponering mot kvalitetsbolag som inte är noterade på börsen", beskriver förvaltarteamet.

  Månadens främsta bidragsgivare var Hexagon och Addnode medan Addlife och AQ Group utvecklades svagast.

  Fondens största innehav var per utgång av månaden Beijer Ref, Beijer Alma och Hexagon med portföljvikterna 5,3, 5 respektive 4,4 procent.  Taggar:

 • Odin Norge minskade i Borregaards, sålde Adevinta och tog in Bakkafrost i portföljen under september  

  Odin Norge minskade i Borregaards, sålde Adevinta och tog in Bakkafrost i portföljen under september

  Odin Norge C minskade under september innehavet i Borregaards, sålde Adevinta och tog in Bakkafrost till portföljen. Fonden steg 3,1 procent under månaden och presterade därmed bättre än sitt jämförelseindex. Det framgår av en månadsrapport.

  Fondförvaltaren Vigdis M. Almestad skriver i en kommentar att de globala aktiemarknaderna visat en positiv trend samt att rädslan för den globala lågkonjunkturen och handelskriget minskat något.

  Minskningen av innehavet i Borregaards skedde till bakgrund av aktiens kraftiga uppgång den senaste tiden.

  "Företaget slutförde nyligen en företrädesemission efter att ha tecknat ett avtal om att köpa The Scottish Salmon Company (SSC), Skottlands näst största laxodlare. Skotsk lax prissätts till premium på marknaden och de två företagen kommer tillsammans att skapa en global ledare av premiumlax", förklarar Almestad gällande Borregaards

  Till följd av månadens avkastning har fonden stigit 17,1 procent hittills i år.

  Månadens främsta positiva bidragsgivare var Equinor och Borregaard medan Lerøy Seafood Group och Tomra Systems presterade svagast.

  Per utgången av månaden var fondens största innehav Yara International, Telenor och Equinor med portföljvikterna 7,5, 7,3 respektive 7,2 procent.  Taggar:
  #chemicals   #commodities  

 • Odin Norden utvecklades positivt i september - tagit in EQT i portföljen  

  Odin Norden utvecklades positivt i september - tagit in EQT i portföljen

  Odin Norden steg 1,1 procent i september. Fonden tog under månaden in EQT och ökade innehaven i Dometic och NCC. Det framgår av en månadsrapport.

  "EQT kan visa på en lång historik där de har varit duktiga på att investera i bra företag, där de genom långsiktigt ägande aktivt bidrar till att vidareutveckla företagen i portföljen. Genom att investera i EQT får vi exponering mot de förvaltningsintäkter som företaget har, liksom indirekt exponering mot kvalitetsbolag som inte är noterade på börsen", beskriver förvaltarteamet i en kommentar.

  EQT noterades på Stockholmsbörsen under september till en värdering som anses vara attraktiv.

  "De viktigaste drivkrafterna i framtiden kommer att vara global expansion - genom att använda den modell som de har lyckats med i Norden - för att växa ytterligare i USA och Asien", förklarar förvaltarteamet.

  Månadens främst positiva bidrag kom från Autoliv och Sweco medan Addlife och Essity tyngde utvecklingen.

  Fondens största innehav var per utgång av månaden Beijer Ref, Sweco och Huhtamäki med portföljvikterna 4,5, 3,6 respektive 3,5 procent.  Taggar: