Logga in   |  Bli kund

Arkiv

Visa fondnyheter från
 

Nyheter från fondbolagen

 • Strand Småbolagsfond steg 2,5 procent i november - positivt bidrag från NCAB, Sectra och Oncopeptides  

  Strand Småbolagsfond steg 2,5 procent i november - positivt bidrag från NCAB, Sectra och Oncopeptides

  Strand Småbolagsfond steg 2,5 procent i november, mot fondens jämförelseindex som steg 5,7 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  I en marknadskommentar skriver förvaltarteamet att november börjat starkt med en optimism som drevs av bland annat att USA gått med på att minska importtullar på kinesiska varor, vilket Trump senare dementerade.

  "Vi är fortsatt försiktigt positiva till börsutvecklingen. Konjunktursignalerna ser något bättre ut än tidigare och statistiskt finns det ett visst stöd från säsongsmönstret då månaderna kring årsskiftet ofta är starkare än resten av året. Som vanligt finns det dock risker och den största av dem för närvarande är troligen handelsdiskussionerna mellan USA och Kina", beskriver fondens förvaltarteam.

  Månadens avkastning gynnades av NCAB, Sectra och Oncopeptides.

  Negativt bidrag kom från IAR Systems och NRC Group. Även Climeon fortsatte att utvecklats svagt, men förvaltarteamet tror på bolaget och är långsiktigt positiva.

  Aktievikten uppgick till 80,7 procent vid månadsskiftet.

  Fondens tre största innehav per utgången av månaden Xvivo Perfusion, Evolution Gaming och Lindab.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Strand Förmögenhetsfond backade marginellt i november - försiktigt positiva till börsen  

  Strand Förmögenhetsfond backade marginellt i november - försiktigt positiva till börsen

  Strand Förmögenhetsfond tyngdes av innehavet i Climeon och backade marginellt med 0,04 procent i november. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en marknadskommentar att månaden började med en optimism som drevs av bland annat hopp om minskade amerikanska importtullar på kinesiska varor, vilket senare dementerades av Trump.

  Samtidigt har de ekonomiska indikatorerna visat på fortsatt svaga konjunkturutsikter, men de tyska inköpsindexen kom in något starkare än väntat i den senaste rapporten och en förbättring kan börjas ses i landets viktiga bilindustrin.

  Climeons utveckling var fondens främsta bidragande faktor till den negativa avkastningen.

  "Den svaga utvecklingen beror framförallt på nedgången i Climeon. Vi är fortsatt långsiktigt positiva men ser att utvecklingen både på Island och i Japan tar längre tid än väntat och mot den bakgrunden är det naturligt att en del investerare blir osäkra", kommenterar förvaltarteamet.

  Inför framtiden är fonden fortsatt positiv till börsutvecklingen till följd av att konjunktursignalerna ser något bättre ut än tidigare och att månaderna kring årsskiftet statistiskt brukar vara starka.

  Fondens tre största innehav var per utgång av månaden Xvivo, SHB och Volvo. Aktievikten uppgick till 49,9 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Adrigo Small & Midcap L/S ökade 2,7 procent i november - positiva till Recipharm på lång sikt  

  Adrigo Small & Midcap L/S ökade 2,7 procent i november - positiva till Recipharm på lång sikt

  Hedgefonden Adrigo Small & Midcap L/S ökade 2,7 procent i november och lyfter fram sin syn på Recipharm samt Momentum Group. Fonden är upp 12,2 procent hittills i år. Det framgår av en månadsrapport.

  Under månadens märktes en ökad riskvilja bland små och mellanstora bolag i jämförelse med större bolag. De nordiska och globala aktiemarknaderna, långräntorna och den svenska kronan noterade positiva utvecklingar.

  Positivt bidrag kom från Atlantic Sapphire, Enea, Momentum Group och det onoterade bolaget Kahoot. De blankade innehaven påverkade avkastningen negativt.

  Fondens förvaltare lyfter fram Momentum Group och Recipharm i rappoten. Recipharm rapporterade under månaden en stark kvartalsrapport med hög organisk tillväxt samt presenterade nya mål och tillväxtambitioner i Storbritannien under sin kapitalmarknadsdag. Bolaget offentliggjorde också ett rekommenderat bud på de brittiska Consort Medical.

  Budet mottogs negativt av marknaden och aktien föll, men fonden har fortsatt en positiv syn på bolaget.

  "Vi tror vidare att Consort kommer vara viktigt för att försätta driva tillväxt och kassaflöde inom Recipharm under kommande år", kommenterar fondens förvaltare.

  Momentum group offentliggjorde ett bud på sektorkollegan Swedol. Fonden ställer sig positiva till budet och anser att bolagets starka balansräkning kan leda till fler tilläggsförvärv framöver.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Adrigo Hedge sjönk 1,2 procent i november - initierat position i Norsk Hydro under hösten  

  Adrigo Hedge sjönk 1,2 procent i november - initierat position i Norsk Hydro under hösten

  Adrigo Hedge sjönk 1,2 procent i november, fonden har tyngts av att den betajusterade nettoexponeringen varit låg samtidigt som börsen utvecklats starkt och är ner 7,7 procent i år. Det framgår av en månadsrapport.

  De globala aktiemarknaderna, långräntorna och den svenska kronan steg under månaden. Därtill noterades en global PMI-siffra som var över 50 för första gången sedan april. Verkstadsbolag utvecklades starkt medan bank utvecklades svagare.

  "Fondens blankningar gav som helhet ett negativt bidrag till avkastningen. Vi är självklart inte nöjda med den avkastning fonden genererat under året. Som vi kommenterat i tidigare månadsbrev har den betajusterade nettoexponeringen varit låg vilket med en stark börsutveckling dragit ned fondens avkastning", kommenterar fondens förvaltarteam.

  De främsta positiva bidragsgivarna var Vestas, Stora Enso och Bakkafrost.

  Under hösten har en position i den norska industrikoncernen Norsk Hydro initierats, förvaltarna ser en potentiell genom bolagets omstruktureringsprogram och bilindustrins strävan att minska klimatavtrycken.

  "Hilde Merete Aasheim, VD sedan ett halvår tillbaka, har initierat en kraftfull omstruktureringsprocess. Bolaget har en historia av dålig allokering av kapital och en produktmix som inte varit optimal", skriver förvaltarteamet.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Sensor Sverige Select steg mer än index i november - lyfter fram Embracer och Cibus  

  Sensor Sverige Select steg mer än index i november - lyfter fram Embracer och Cibus

  Sensor Sverige Select steg 1,9 procent i november och överpresterade därmed gentemot sitt jämförelseindex med 0,9 procentenhet. Fonden är upp 24,2 procent i år medan jämförelseindex ökat 15 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  I en marknadskommentar beskriver förvaltarteamet att marknaden återigen handlats kring all time high-nivåer under månaden och att investerar därmed börjat ta hem en del av sina vinster. Kortsiktigt anses marknaden vara lite överköpt och fonden inväntar en nedgång för att öka aktieexponeringen.

  Positiva bidragsgivare till månadsavkastningen var Evolution Gaming, Balder och Nyfosa. De enda aktierna som gick ner var AstraZeneca och Intrum.

  Embracer släppte en rapport som enligt förvaltarteamet var mycket stark och trots att aktien gått sidledes den senaste tiden har fonden en fortsatt ljus syn på bolaget.

  Cibus rapport kom in som väntat men en besvikelse har varit bolagets låga förvärvsaktivitet under det första halvåret.

  "Cibus värderas fortsatt mycket lågt i förhållande till sin direktavkastning så det finns potential i aktien även om det främsta motivet till att äga aktien är den höga utdelningen som möjliggörs av att bolagets hyresgäster är mycket stabila och konjunkturokänsliga", skriver fondbolaget.

  Fondens tre största innehav per utgången av månaden var Investor, Evolution Gaming och Balder med vikterna 9,5, 7,4 respektive 5,2 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Nystartade Lannebo Teknik Småbolag har sex svenska bolag i topp tio  

  Nystartade Lannebo Teknik Småbolag har sex svenska bolag i topp tio

  Aktiefonden Lannebo Teknik Småbolag startade 7 november och har under månaden ökat 1,5 procent, mot index som var upp 3,3 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Tappet gentemot indexet, MSCI World Small Cap IT, ska ses som ett resultat av tiden det tar att allokera kassan i aktier vid fondens start.

  Fonden har köpt i 41 bolag. De innehav som utvecklats bäst sedan start är Ping Identity Holdings, Sectra och Sinch som stigit med 30, 20 respektive 18 procent.

  Amerikanska Ping Identity, verksamma inom digital säkerhet, rapporterade i sin kvartalsrapport ett resultat som var bättre än väntat. Dessutom överträffade bolagets prognos för att årets sista kvartal också marknadens förväntningar.

  Nepa tyngde mest och var ner 14 procent efter att bolaget presenterat en svag kvartalsrapport med sämre försäljning än väntat. Det har blanda annat lett till omorganiseringar och kostnadsbesparingar.

  Största branschexponeringarna i fonden var per sista november IT, Hälsovård och Industrivaror och tjänster med vikterna 50,1, 14,3 respektive 11,3 procent.

  De tio största innehaven i fonden per sista november fördelar sig enligt tabellen. Sex svenska bolag återfinns här: BTS Group, MedCap, CTT Systems, Addnode, Sectra och Vostok New Ventures.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds   #smallcap   #tech  

 • Odin USAs förvaltare lyfter fram Visa  

  Odin USAs förvaltare lyfter fram Visa

  Odin USAs förvaltare Harald Nissen menar att de senaste drivkrafterna för nya toppnoteringar på Wall Street bland annat är "fear of missing out" i kombination med förbättrat läge i handelskonflikten mellan USA och Kina samt att alternativen till aktieplaceringar under en tid varit mindre attraktiva.

  Nissen motiverar varför Visa varit största innehav i fonden sedan start med bland annat att ökad kortbetalning globalt är en trend som håller i sig och att den ökade näthandel gynnar bolaget. Dessutom är nya metoder, så som Apple Pay, baserat på kortbetalningar via till exempel Visa.

  "Nästan alla aktörer som tar emot en betalning världen över accepterar Visa-kort. Mastercard är också ett bra företag, men vi valde Visa när vi startade fonden 2016. De hade precis köpt Visa Europe från en grupp europeiska banker, vilket möjliggjorde bättre lönsamhet i Europa."  Taggar:

 • HealthInvest Small & MicroCap A steg 2,8 procent i november - lyfter fram tre nya amerikanska aktiepositioner  

  HealthInvest Small & MicroCap A steg 2,8 procent i november - lyfter fram tre nya amerikanska aktiepositioner

  HealthInvest Small & MicroCap A SEK steg 2,8 procent i november, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 3,9 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 25,3 procent, mot index som avkastat 28,5 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet lyfter i en kommentar fram tre nya amerikanska aktiepositioner.

  Alexion är ett bolag som fokuserar på sällsynta sjukdomar. Bolaget lanserade sitt första läkemedel, Soliris, 2007 och har sedan dess växt i en snabb takt. Analytiker är däremot oroade över generisk konkurrens som kan inträffa 2022 och har sedan 2015 backat 45 procent. Förvaltarna tror dock att deras nästa generation Ultomiris kan övertyga analytikerna åt det positiva hållet.

  "Halozyme har utvecklat en innovativ läkemedelsteknologi, Enhanze, som möjliggör en fem minuters subkutan injektion (under huden) istället för intravenös infusion som kan ta upp till sex timmar", berättar förvaltarna.

  Halozyme kommer börja generera vinst i andra kvartalet 2020 efter att man beslutat att lägga ned den egna läkemedelsutvecklingen och enbart satsa på en royaltymodell för Enhanze.

  "Supernus är ett läkemedelsbolag fokuserat på neurologiska sjukdomar som marknadsför produkterna Oxtellar XR och Trokendi XR för behandling mot epilepsi", fortsätter de.

  Supernus har ansökt om FDA-godkännande av ett läkemedel för ADHD, där fördelen med läkemedlet är att det inte är centralstimulerande såsom exempelvis amfetamin. Bolaget värderas till 5x fritt kassaflöde, vilket beskrivs som lågt.

  Per utgången av månaden hade fonden 26 aktieinnehav.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • AGCM Asia Growth RC SEK steg 1,1 procent i november - Alibaba noterades i Hongkong och steg 13 procent  

  AGCM Asia Growth RC SEK steg 1,1 procent i november - Alibaba noterades i Hongkong och steg 13 procent

  AGCM Asia Growth RC SEK steg 1,1 procent i november, vilket medför att fonden sedan årsskiftet avkastat 29,1 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Gustav Rhenman.

  Rhenman skriver i en kommentar att förvaltarteamet besökt 30 bolag, främst innehav i fonden, i Singapore, Hongkong och Sydkorea.

  Marknaderna har den senaste tiden präglats av oro kring handelssamtalen mellan Kina och USA. Under månaden kom det dock positiva nyheter när Trump meddelade att man kommit överens om ett fas ett-avtal.

  Alibaba gav ut aktier till ett värde av 13 miljarder dollar i Hongkong i en dubbelnotering. Aktiekursen i Hongkong och New York har stigit 13 procent efter fredagens stängningskurs efter noteringen.

  Alibaba är fondens största innehav.

  Fondens tre största innehav per utgången av månaden var Alibaba, Tencent och Samsung Electronics med portföljvikterna 8,2, 7,8 respektive 6,4 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Consensus Småbolag A steg 7,8 procent i november - Stillfront rusade 39 procent på rapport  

  Consensus Småbolag A steg 7,8 procent i november - Stillfront rusade 39 procent på rapport

  Consensus Småbolag A steg 7,8 procent i november, vilket medför att fonden noteras för en avkastning på 43,4 procent sedan årsskiftet. Det framgår av en månadsrapport.

  Flera av fondens större innehav har under månaden kommit med sina positiva kvartalsrapporter, däribland Hexatronic, Stillfront, Embracer och Storytel.

  "Stillfront gick under månaden upp med 39 procent. Bolaget lade fram en stark rapport, vilket fick aktien att lyfta. Vi bedömer även att rädslan kring insider-försäljningen tidigare under hösten minskade och fler investerare vågade sig tillbaka till aktien", berättar förvaltarna.

  Hexatronics kvartalsrapport visade att förvaltarnas analys av bolaget stämmer bra överens med hur bolaget presterar. Även Embracer kom med en bra kvartalsrapport som var långt över marknadens förväntningar vilket fick aktien att stiga.

  "Ett nytt innehav i fonden är Toadman som genomförde en företrädesemission i samband med förvärvet av Sold Out. Vi gillar förvärvet på egna ben, men framförallt tycker vi risken sjunker rejält i den nya gruppen", fortsätter de.

  Förvaltarna beskriver Toadman som ett helt annat bolag jämfört med vid inträde till börsen. Värderingsmässigt ser bolaget väldigt attraktivt ut.

  Fondens tre största innehav per utgången av månaden var Kambi, MIPS och Hexatronic med portföljvikterna 9,3, 8,9 respektive 8,8 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Lyxor tror på hedgefonder med Kina-fokus  

  Lyxor tror på hedgefonder med Kina-fokus

  Lyxor ser strukturella anledningar till varför kinesiska tillgångar är av intresse.

  För det första borde inflödena till Kina gynna ekonomin. Dessutom står Kina bara för 8,5 procent av världens börsvärde samtidigt som marknaden utgör 16 procent av globala BNP. För det andra ser man en trend med att fler bolag finns tillgängliga i en sort privatiseringstrend.

  För det tredje ser man ett skifte i den kinesiska ekonomin som gör ett skifte från att vara en ekonomi helt beroende av export, till att vara driven av inhemsk konsumtion allteftersom medelklassen i landet växer, urbaniseringen exploderar, uppkomsten av nya innovativa branschledare av olika slag, en åldrande befolkning och förbättrad bolagsstyrning.

  Dock kräver dessa strukturella förändringar på den kinesiska marknaden specialister för att hantera de speciella förhållandena. Kina är en marknad där den politiska risken och politiska påverkan är stor. Den är känslig för förändringar i lika typer av stimulanser, kredittillgång, förändringar av regleringar, hur statligt ägande utövas och handelsbegränsningar.  Taggar:
  #hedgefunds   #mutualfunds  

 • Länsförsäkringar Fonder flaggar ned i Hembla  

  Länsförsäkringar Fonder flaggar ned i Hembla

  Länsförsäkringar Fonder har minskat sitt innehav i fastighetsbolaget Hembla till 4,92 procent av kapitalet och 3,89 procent av rösterna i bolaget. Det framgår av ett flaggningsmeddelande.  Taggar:
  #insider   #realestate  

 • Jupiter Fund Management tar minoritetspost i NZS Capital  

  Jupiter Fund Management tar minoritetspost i NZS Capital

  Jupiter Fund Management meddelar i ett pressmeddelande att man ingår ett strategiskt samarbete med amerikanska NZS Capital, samtidigt som man tar en minoritetspost i bolaget.

  I samarbetet ingår bland annat att Jupiter får exklusiv rätt att distribuera NZSs produkter. Detta kommer i framtiden även inkludera produkter som är brandade med Jupiters varumärke. Till att börja med kommer institutionella kunder vara i fokus.  Taggar:
  #financials   #ma   #mutualfunds  

 • Core Ny Teknik A steg 5,7 procent i november - Chemometec är ett nytt innehav i fonden  

  Core Ny Teknik A steg 5,7 procent i november - Chemometec är ett nytt innehav i fonden

  Core Ny Teknik A steg 5,7 procent i november, medan fondens jämförelseindex ökade fyra procent. Sedan fondens start den fjärde oktober i år noteras fonden för en avkastning på 26,3 procent, mot index som avkastat 17,2 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Fondens främsta bidragsgivare under månaden var Stillfront, Surgical Science och Evolution Gaming.

  Bland bolagen som tyngde avkastningen återfinns Mentice, Kindred och Adevinta.

  De tre största segmenten som fonden har exponering mot är hälsa, digitala varumärken och mjukvara som utgör 30, 29 respektive 22 procent av fondens förvaltade kapital.

  "Vi har haft en hektisk höst med drygt 60 bolagsmöten bara under november. Även om vi än så länge inte har några ambitioner att investera i onoterade bolag träffar vi gärna bolag i tidigare fas. Vi är nyfikna av naturen och vill alltid hålla oss a jour kring nya tekniker, affärsidéer och entreprenörer", berättar förvaltarna.

  Ett nytt innehav i fonden är danska Chemometec, som "tillverkar cellräknare som används i utveckling och produktion av specialiserade biologiska läkemedel, framför allt inom så kallad immunterapi", skriver de.

  Fondens tre största innehav per utgången av månaden var Evolution Gaming, Novo Nordisk och Embracer Group.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • JPM US Smaller Companies Fund ökade 1,7 procent - Cision drog upp  

  JPM US Smaller Companies Fund ökade 1,7 procent - Cision drog upp

  JPM US Smaller Companies Fund steg 1,7 procent I oktober, medan index var upp 2,6 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Fonden underpresterade gentemot sitt index för månaden. Det förklaras av aktieval inom teknologi och sjukvård. Matleveransbolaget Grubhub drog ner fonden under månaden. Dock behåller fonden sitt innehav för att bolaget har såpass stark ställning på vissa marknader. Servicemaster Global drog också ner fonden, efter att ha presenterat en svag kvartalsrapport.

  Aktieval inom konsumentprodukter och undervikten mot energi gynnade fonden. Cision bidrog positivt till fondens utveckling.

  Framöver fortsätter förvaltarna hålla koll på fundamental data i ekonomin samt bolagens vinstutveckling.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Origo Quest 1 har vunnit pris för bästa hedgefond  

  Origo Quest 1 har vunnit pris för bästa hedgefond

  Origo Quest 1 har av HFM på European Emerging Managers Awards 2019 utsetts till bästa hedgefond, i kategorin med under 100 miljoner dollar i förvaltat kapital.

  Priset tilldelades fonden bland annat mot bakgrund av dess avkastning de senaste åren. Origo Quest 1 förvaltas av Stefan Roos och Carl Rydin och är nu inne på sitt sjunde år. Sedan start har fonden avkastat 88 procent med en årlig avkastning på knappt 10 procent. Under 2019 är avkastningen hittills cirka 9 procent.

  Priset delades ut i London den 26 november.  Taggar:
  #hedgefunds   #mutualfunds  

 • QQM Equity Hedge steg 0,5 procent i oktober - steg 13 av 21 handelsdagar  

  QQM Equity Hedge steg 0,5 procent i oktober - steg 13 av 21 handelsdagar

  QQM Equity Hedge, som är en systematisk marknadsneutral hedgefond, steg 0,5 procent i november, vilket medför att fonden sedan årsskiftet ökat 7,4 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Underportföljerna Finland, Norge och Danmark var fondens främsta bidragsgivare under månaden. Fonden steg 13 av 21 handelsdagar.

  Positiva signaler kring ett fas-ett-avtal i handelssamtalen mellan Kina och USA och framgångar kring brexit har fått de europeiska aktiemarknaderna att stiga till nya nivåer.

  De största nettoköpen under månaden var inom banker, telekomtjänster, bioteknologi och halvledarutrustning.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Jupiter Dynamic Bond backade 0,4 procent i oktober - slår index på årsbasis  

  Jupiter Dynamic Bond backade 0,4 procent i oktober - slår index på årsbasis

  Jupiter Dynamic Bond backade 0,4 procent i oktober, medan fondens jämförelseindex steg 0,1 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 7,3 procent, vilket är bättre än index som ökat 5,3 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  I en marknadskommentar skriver förvaltarna att marknaderna gynnades av positiva signaler från handelskriget mellan Kina och USA om ett fas-ett-avtal, Brexit och lättnader från centralbanker.

  Kinas ekonomi, som är en av världens viktigaste, ökade med sex procent under det tredje kvartalet jämfört med samma period föregående år.

  Förvaltarna tror att man är i slutet av en konjunkturcykel som centralbankerna med sin penningpolitik skjuter fram.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Jupiter European Growth backade 0,1 procent i oktober - minskat i Wirecard  

  Jupiter European Growth backade 0,1 procent i oktober - minskat i Wirecard

  Jupiter European Growth backade 0,1 procent i oktober, medan fondens jämförelseindex steg en procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 22,7 procent, mot index som avkastat 20,9 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  De europeiska aktiemarknaderna startade svagt i början av oktober för att sedan avsluta starkt till följd av hopp om ett Brexit med avtal och positiva signaler från handelskriget mellan Kina och USA. Under rapportsäsongen för det tredje kvartalet gick sektorerna sjukvård, teknologi och industri starkt, medan verktyg och och telekom gick svagare.

  Fonden har under månaden reducerat innehavet i Wirecard.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Jupiter Global Absolute Return backade 1,5 procent i oktober - kortpositionen i Tesla tyngde avkastningen  

  Jupiter Global Absolute Return backade 1,5 procent i oktober - kortpositionen i Tesla tyngde avkastningen

  Jupiter Global Absolute Return backade 1,5 procent I oktober, medan fondens jämförelseindex steg 0,1 procent. Sedan årsskiftet har fonden backat 6,1 procent, mot index som stigit 0,7 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Marknaderna gynnades av positiva signaler från handelskriget mellan Kina och USA efter att Trump presenterat ett fas-ett avtal. FED meddelade en räntesänkning med 25 punkter, vilket är den tredje sedan juli.

  Kortpositionen i Tesla tyngde avkastningen efter att aktien stigit 30 procent. Även fondens exponering mot guld genom en ETF bidrog negativt.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Jupiter Global Emerging Markets Equity Unconstrained steg 3,2 procent i oktober - Kenya Commercial Bank främsta bidragsgivare  

  Jupiter Global Emerging Markets Equity Unconstrained steg 3,2 procent i oktober - Kenya Commercial Bank främsta bidragsgivare

  Jupiter Global Emerging Markets Equity Unconstrained steg 3,2 procent i oktober, medan fondens jämförelseindex steg 4,2 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 12,6 procent, mot index som ökat 10,7 procent.

  Förvaltarna skriver att positiva signaler från handelskriget mellan Kina och USA bidrog positivt till marknadsutvecklingen i oktober. Vidare tror man däremot inte att slutet på handelskriget är i sikte.

  Främsta bidragsgivare under månaden var Kenya Commercial Bank och en underviktsposition i Tencent.

  Interglobe Aviation tyngde avkastningen.

  I en syn på framtiden skriver förvaltarna att man kommer investera i klara strukturella tillväxtmöjligheter, rimliga värderingar och med stark utdelning.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • JOM Komodo Indonesia Equity Investment Fund backade i oktober - svagt sentiment mot EM och småbolag, men stor uppsida  

  JOM Komodo Indonesia Equity Investment Fund backade i oktober - svagt sentiment mot EM och småbolag, men stor uppsida

  JOM Komodo Indonesia Equity Investment Fund backade 0,8 procent i oktober i samband med att många portföljbolag handlats på flerårslägsta-nivåer. Det framgår av en månadsrapport.

  En ny Indonesisk regering presenterades under månaden och den nya koalitionen kommer ha en majoritet på 75 procent, vilket skapar stora möjligheter att genomföra nya reformer i landet framöver.

  Under månaden avyttrade fonden ett antal av portföljinnehaven då deras utveckling inte mött förvaltarteamets förväntningar. Samtidigt fortsatte man öka positionerna i några existerande innehav, vars finansiella resultat varit starkt men ännu inte visat effekt i aktiepriset.

  De två olistade innehaven Gojek och Tokopedia offentliggjorde att de planerar att genomföra börsnoteringar under 2020. Båda bolagen är värda över 10 miljarder dollar och noteringarna skulle vara mycket gynnsamma för den indonesiska aktiemarknaden.

  Slutligen beskriver fondens förvaltarteam att de rekordlåga värderingarna på många av fondens innehav visar på ett svagt sentiment mot tillväxtmarknader, småbolag och värdeaktier. Vilket skapar en god potential för en stor uppsida i marknaden.

  Till följd av månadens avkastning är fonden upp 8,8 procent hittills i år.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Goldman Sachs India Equity ökade 0,9 procent i oktober - visselblåsare i Infosys tyngde  

  Goldman Sachs India Equity ökade 0,9 procent i oktober - visselblåsare i Infosys tyngde

  Goldman Sachs India Equity OC Acc SEK steg 0,9 procent i oktober, index ökade 2,2 procent. Hittills i år är fonden upp 12,7 procent, index upp 13,4 procent Det framgår av en månadsrapport.

  Relativt index var fondens positioner inom kommunikationstjänster och råvaror de bästa innehaven. Däremot drog positioner inom IT och industri ner fonden.

  Info Edge var det enskilt bästa bolaget bland fondens innehav. Bolaget är Indiens största internet-bolag, som bland annat har dominant position med sin jobbportal online och även snabbt växande delar inom fastighetsförsäljning, restaurangsök, matleverans och utbildning.

  IT-bolaget Infosys dorg ner fonden. Bolaget backade efter att en visselblåsare riktat kritik mot vd och finanschef. Detta ledde till att aktien backade cirka 15 procent.

  Fonden var per sista oktober viktad med 25,4 procent mot finans, som var fondens tyngsta sektor-vikt.

  De största innehaven i fonden var per utgången av månaden Infosys, ICICI Bank och Axis Bank med portföljvikterna 7,4, 5,0 respektive 4,9 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Goldman Sachs Global Small Cap Core Equity steg 2,0 procent i oktober - Murphy drog upp  

  Goldman Sachs Global Small Cap Core Equity steg 2,0 procent i oktober - Murphy drog upp

  Aktiefonden Goldman Sachs Global Small Cap Core Equity (Snap) steg 2,0 procent i oktober, index +2,8 procent. Hittills i år är fonden upp 18,1 procent, medan index är upp 17,6 procent. Detta i dollar räknat. Det framgår av en månadsrapport.

  Den globala marknaden gynnades av framgångar i handelssamtalen mellan USA och Kina, samtidigt som amerikanska centralbanken sänkte styrräntan för tredje gången i år.

  Kvartalsrapporterna i Europa kom in bra och dessutom har politiska risker bedömts som mindre under månaden.

  Framför allt var det överviktade innehav inom hotell, nöjen och restaurang som drog ner fonden under månaden. Övervikt mot IT, och särskilt halvledarindustrin, drog upp fonden.

  Nöjesparksbolaget Six Flags drog ner fonden efter att ha presterat en kvartalsrapport som gjorde marknaden besviken. Bensinstations-kedjan Murphy drog upp fonden under månaden, också det var en reaktion på kvartalsrapporten.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • JOM Silkkitie Asia Equity Investment Fund ökade 2,7 procent i oktober - sålt NET  

  JOM Silkkitie Asia Equity Investment Fund ökade 2,7 procent i oktober - sålt NET

  JOM Silkkitie Asia Equity Investment Fund ökade 2,7 procent i oktober och de globala aktiemarknaden steg i samband med FEDs stimulerande penningpolitik. Fonden är upp 2,3 procent hittills i år. Det framgår av en månadsrapport.

  Under månaden rapporterade några av fondens indonesiska bolag starka kvartalsrapporter, fler rapporter kommer offentliggöras i november.

  Innehavet i den Vietnamesiska tvättmedelstillverkare NET såldes av och därmed minskades den totala exponeringen mot Vietnam till 15 procent.

  Exponeringen mot Pakistan fortsatte att ökas och står nu för 11 procent av portföljen. Fondens förvaltarteam anser att den Pakistanska marknaden handlas på väldigt attraktiva nivåer, vilket även kunde ses i Ryssland tidigare i år, där marknaden bottnade ur och började stiga.

  Vid månadsskiftet stod Indonesien för 31 procent av exponeringen, följt av Kina och Vietnam på 19 respektive 15 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • SPP Aktiefond Sverige upp 4,1 procent - ny högstanivå i Sverige  

  SPP Aktiefond Sverige upp 4,1 procent - ny högstanivå i Sverige

  SPP Aktiefond Sverige steg med 4,1 procent under oktober, vilket var sämre än index som under samma period steg med 4,4 procent. Fonden har hittills i år stigit med 26,9 procent.

  Under månaden nådde Svenska aktier (OMXS30GI) ny högstanivå efter att ha stigit 5 procent. På internationell nivå gladde positiva nyheter om handelskriget mellan USA och Kina marknaden. Dessutom bidrog centralbanksstimulanser till en positiv marknad.

  Förvaltaren Andreas Poole kommenterar marknadsläget.
  "Vi förväntar oss att svenska aktier kommer att följa utvecklingen för globala aktier framöver. Positiva signaler om handelskriget bidrog till att pressa upp aktiemarknaderna ytterligare, samtidigt som centralbankerna implementerar en mer stimulativ penningpolitik."

  Även om månaden presterat bra pekar makrotalen ner något.

  De största innehaven i fonden var Ericsson, Volvo och Assa Abloy.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • SPP Aktiefond Europa ökade 3,1 procent i oktober - globala högstanivåer  

  SPP Aktiefond Europa ökade 3,1 procent i oktober - globala högstanivåer

  Den indexnära fonden SPP Aktiefond Europa steg med 3,1 procent under oktober, att jämföra med index på plus 1,1 procent. Hittills i år är fonden upp med 27,2 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondbolaget.

  De globala aktiemarknaderna (MSCI World) steg, i lokal valuta, till nya högstanivåer efter att ha stigit 2 procent under månaden. Bakomliggande orsaker var förbättrat läge i handelskonflikten mellan USA och Kina, mer stimulativ penningpolitik från centralbankerna och kvartalsrapporter som mottogs positivt av marknaden.

  Förvaltaren Lars Qvigstad Sørensen kommenterar framtidsutsikterna.

  "Ett osäkerhetsmoment är att vi ser en skillnad mellan svaga industrital och starka arbetsmarknads- och konsumtionstal. Över tid kommer den här skillnaden troligtvis inte att finnas kvar, så antingen kommer vi att få uppleva ett omslag för den globala industrin eller så kommer även de övriga talen troligtvis att försvagas."

  De största innehaven i fonden var per utgången av månaden Nestle, BP och Roche.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • SPP Aktiefond Japan ökade 2,7 procent - Toyota största innehav  

  SPP Aktiefond Japan ökade 2,7 procent - Toyota största innehav

  Aktiefonden SPP Aktiefond Japan ökade med 2,7 procent under oktober, vilket kan jämföras med jämförelseindex som också steg med 2,7 procent. Hittills i år har fonden stigit med 26,1 procent.

  Globala aktiemarknaderna steg enligt det globala indexet MSCI World med 2 procent och nådde nya högstanivåer. Detta skedde efter nya positiva signaler kring handelskriget mellan USA och Kina samtidigt som penningpolitiken från centralbankerna gynnade marknaderna. Rapportsäsongen inledde dessutom genom att visa på goda siffror för de flesta av bolagen, bättre än väntat.

  Förvaltaren Henrik Wold Nilsen kommenterar.

  "De globala makrotalen som kulminerade under 2018 års första kvartal fortsätter att falla i början av årets sista kvartal. Avmattningen är till viss del väntad efter en synkroniserad uppgång, men samtidigt pekar stimulansåtgärderna i motsatt riktning och totalt sett påverkas marknaderna i mindre utsträckning. Framtidsutsikter: Ett osäkerhetsmoment är att vi ser en skillnad mellan svaga industrital och starka arbetsmarknads- och konsumtionstal. Över tid kommer den här skillnaden troligtvis inte att finnas kvar, så antingen kommer vi att få uppleva ett omslag för den globala industrin eller så kommer även de övriga talen troligtvis att försvagas."

  Toyota och Sony var per sista oktober fondens största innehav med vikterna 4,5 respektive 2,2 procent.

  Största sektor är industri följt av konsument, cykliskt, med andelar om 20,6 respektive 16,6 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • SPP FRN Företagsobligationsfond ökade 0,26 procent i oktober - gjort sig av med SBB  

  SPP FRN Företagsobligationsfond ökade 0,26 procent i oktober - gjort sig av med SBB

  Den aktivt förvaltade räntefonden SPP FRN Företagsobligationsfond A ökade med 0,26 procent under oktober, vilket var mer än index som under samma period ökade 0,09 procent. Hittills i år är fonden upp med 3,3 procent, index 1,2 procent.

  Marknaden mår fortsatt bra, likt förra månaden. Fondens förvaltare Andreas Hälldahl kommenterar oktober.

  "Primärtransaktioner går fortfarande bra, men omsättningen i sekundärmarknaden har gått ned betydligt. Delvis beror det på allmän idétorka i ett långt gånget kreditrally där spreadarna i marknaden upplevs lite tighta, delvis beror det på att många investerare är relativt fullinvesterade samtidigt som det är relativt små flöden i företagsobligationsfonderna."

  Riksbankens flaggning om höjda räntor bör kunna ge krediter ökat fokus framöver.

  Kreditdurationen i fonden uppgår per sista oktober till 3,25 år, detta är ett år kortare än i början av året.

  Fonden har ökat i en IF T2a, Bluestep Bank och Bank Norwegian, samtidigt som positionen i Samhällsbyggnadsbolaget (SBB) har minskats efter mycket stark utveckling.

  De största obligationsinnehaven i fonden var per utgången av månaden utgivna av Stadshypotek, Nordea och DNB med portföljvikterna 5,3, 3,5 respektive 3,3 procent. SBB var vid förra månadsskiftet näst störst och detta månadsskiftet återfinns de inte bland topp tio.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • SPP Grön Obligationsfond ner 0,4 procent i oktober - Riksbankens höjning i centrum  

  SPP Grön Obligationsfond ner 0,4 procent i oktober - Riksbankens höjning i centrum

  SPP Grön Obligationsfond sjönk med 0,4 procent under oktober, index ner 0,7 procent. Hittills i år är fonden upp 2,0 procent, index upp 0,9 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Centralt på marknaden är Riksbankens planerade räntehöjning, där planer finns att höja upp till noll. Därefter ska inga mer drastiska höjningar göras, sägs det. Höjningen planeras ske i december.

  Räntor har handlats upp från sina lägstanivåer i oktober, vilket är en rejäl sentimentsförändring.

  Förvaltaren, Helena Lindahl, kommenterar oktober.
  "Kreditspreadarna har fortsatt visa styrka. Det har, rapportsäsongen till trots, varit mycket emissioner där de flesta har varit övertecknade med råge vilket indikerar att det fortfarande finns pengar på sidlinjen som väntar på att investeras i krediter. I den gröna obligationsvärlden så har redan 2019 varit ett synnerligen emissionsrikt år där mer än 30 procent av allt som gjorts under året varit med grön etikett! Vi har ett antal spännande emissioner framför oss in till årsskiftet där vi framförallt ser industriella aktörer som Telia och SKF som båda har gröna obligationer mandaterade."

  Fonden har fortsatt underviktad duration och ligger nu ca 0,68 år underviktad.

  Andelen gröna obligationer uppgår nu till 89,2 procent.

  I övrigt har fonden en undervikt mot bostadsobligationer givet sitt fokus på gröna obligationer och överviktad gröna kreditobligationer utställda av företag med kommunal eller statlig anknytning, banker samt industriföretag.  Taggar:
  #energy   #realestate   #renewable  

 • SPP Generation 50-tal steg 0,3 procent - gynnades av räntor och missgynnades av aktier  

  SPP Generation 50-tal steg 0,3 procent - gynnades av räntor och missgynnades av aktier

  Generationsfonden SPP Generation 50-tal steg med 0,3 procent under oktober, index upp 0,3 procent. Hittills i år är fonden upp 10,5 procent, mot index på 10,5 procent. Fonden har alltså utvecklats i linje med index både på månads- och årsbasis. Det framgår av en månadsrapport.

  Stockholmsbörsen steg hela 5,5 procent under månaden och globala aktier steg 0,7 procent och tillväxtmarknader 2,3 procent, i kronor räknat.

  Fonden var marginellt underviktad inom svenska aktier samt tillväxtmarknadsaktier och normalviktad inom globala aktier i oktober. Inom räntedelen var den underviktad inom duration och överviktad inom krediter. Räntedelen bidrog positivt i fonden, och aktierna negativt.

  Förvaltaren, Olav Chen, kommenterar marknadsläget framöver.
  "Finansmarknadernas bedömning är att vi sannolikt snart får se en vändning för industrin. Detta i kombination med en centralbankspolitik som inbegriper både räntesänkningar och nya kvantitativa åtgärder gör att vi nu ser ovanligt stora skillnader mellan utvecklingen för makrotalen och exempelvis aktiemarknaderna. Framtidsutsikter: SPP Generation 50-tal hade omkring 3 procentenheter mindre aktier än jämförelseindex i början av oktober. Vi är alltså marginellt underviktade inom aktier, normalviktade inom duration och överviktade inom krediter."

  Fondens två största innehav var per sista oktober två svenska statspapper.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • JPM Global Corporate Bond steg 0,4 procent i oktober - positivt bidrag från pund-exponering  

  JPM Global Corporate Bond steg 0,4 procent i oktober - positivt bidrag från pund-exponering

  JPM Global Corporate Bond A (acc) USD steg 0,4 procent i oktober och är därmed upp 12 procent hittills i år. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en marknadskommentar att riskaptiten varit god under månaden med ökad optimism till följd av goda nyheter från handelskriget mellan USA och Kina. Börsbolagen har visat solida resultat för det tredje kvartalet och marknaden förväntar sig fortsatta stimulanser från centralbanker.

  Positivt bidrag kom från fondens exponering mot pundet, genom bland annat Heathrow och RBS.

  Negativt bidrag kom främst från exponeringen mot Kalifornien-baserade Edison International.

  På längre sikt är förvaltarteamet allt mer försiktigt inställda, givet den ökade skuldsättningen hos industribolag. Men på kort sikt anses efterfrågan och utbudsdynamiken vara stark, vilket borde ge stöd till obligationsmarknaden under årets sista månad.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • SPP Generation 60-tal steg 1,5 procent i oktober - aktier drog ner, räntor upp  

  SPP Generation 60-tal steg 1,5 procent i oktober - aktier drog ner, räntor upp

  SPP Generation 60-tal steg med 1,5 procent under oktober, index upp 1,6 procent. Hittills i år är fonden upp cirka 23,5 procent, index upp 23,7 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondbolaget.

  Stockholmsbörsen steg hela 5,5 procent under månaden och globala aktier steg 0,7 procent och tillväxtmarknader 2,3 procent, i kronor räknat. Den svenska penningmarknaden tappade 0,05 procent, svenska statsobligationer tappade 0,92 procent och svenska bostadsobligationer tappade 0,66 procent.

  Fonden var marginellt underviktad inom svenska aktier samt tillväxtmarknadsaktier och normalviktad inom globala aktier i oktober. Inom räntedelen var den underviktad inom duration och överviktad inom krediter. Räntedelen bidrog positivt i fonden, och aktierna negativt.

  Förvaltaren, Olav Chen, kommenterar marknadsläget framöver.
  "Finansmarknadernas bedömning är att vi sannolikt snart får se en vändning för industrin. Detta i kombination med en centralbankspolitik som inbegriper både räntesänkningar och nya kvantitativa åtgärder gör att vi nu ser ovanligt stora skillnader mellan utvecklingen för makrotalen och exempelvis aktiemarknaderna. Framtidsutsikter: SPP Generation 60-tal hade omkring 3 procentenheter mindre aktier än jämförelseindex i början av oktober. Vi är alltså marginellt underviktade inom aktier, normalviktade inom duration och överviktade inom krediter."

  Fondens två största innehav var per sista oktober SPP Emerging Markets SRI på 5,4 procent, följt av HM på 1,7 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • SPP Generation 70-tal steg 2,6 procent i oktober - undervikt svenska aktier  

  SPP Generation 70-tal steg 2,6 procent i oktober - undervikt svenska aktier

  SPP Generation 70-tal steg med 1,7 procent under oktober, index 1,8 procent. Hittills i år är fonden upp med 26,2 procent, index upp 26,3 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondbolaget.
  Stockholmsbörsen steg hela 5,5 procent under månaden och globala aktier steg 0,7 procent och tillväxtmarknader 2,3 procent, i kronor räknat. Den svenska penningmarknaden tappade 0,05 procent, svenska statsobligationer tappade 0,92 procent och svenska bostadsobligationer tappade 0,66 procent. Fonden var marginellt underviktad inom svenska aktier samt tillväxtmarknadsaktier och normalviktad inom globala aktier i oktober. Inom räntedelen var den underviktad inom duration och överviktad inom krediter. Räntedelen bidrog positivt i fonden, och aktierna negativt. Förvaltaren, Olav Chen, kommenterar marknadsläget framöver.
  "Finansmarknadernas bedömning är att vi sannolikt snart får se en vändning för industrin. Detta i kombination med en centralbankspolitik som inbegriper både räntesänkningar och nya kvantitativa åtgärder gör att vi nu ser ovanligt stora skillnader mellan utvecklingen för makrotalen och exempelvis aktiemarknaderna. Framtidsutsikter: SPP Generation 70-tal hade omkring 3 procentenheter mindre aktier än jämförelseindex i början av oktober. Vi är alltså marginellt underviktade inom aktier, normalviktade inom duration och överviktade inom krediter." Fondens två största innehav var per sista oktober SPP Emerging Markets SRI på 5,4 procent, följt av HM på 1,9 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • SPP Generation 80-tal steg med 1,7 procent i oktober - underviktade aktier  

  SPP Generation 80-tal steg med 1,7 procent i oktober - underviktade aktier

  SPP Generation 80-tal steg med 1,7 procent under oktober, index upp 1,8 procent. Hittills i år är fonden upp med 26,1 procent, index upp 26,3 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondbolaget.

  Stockholms börsen steg hela 5,5 procent under månaden och globala aktier steg 0,7 procent och tillväxtmarknader 2,3 procent, i kronor räknat. Den svenska penningmarknaden tappade 0,05 procent, svenska statsobligationer tappade 0,92 procent och svenska bostadsobligationer tappade 0,66 procent. Fonden var marginellt underviktad inom svenska aktier samt tillväxtmarknadsaktier och normalviktad inom globala aktier i oktober. Inom räntedelen var den underviktad inom duration och överviktad inom krediter. Räntedelen bidrog positivt i fonden, och aktierna negativt. Förvaltaren, Olav Chen, kommenterar marknadsläget framöver.
  "Finansmarknadernas bedömning är att vi sannolikt snart får se en vändning för industrin. Detta i kombination med en centralbankspolitik som inbegriper både räntesänkningar och nya kvantitativa åtgärder gör att vi nu ser ovanligt stora skillnader mellan utvecklingen för makrotalen och exempelvis aktiemarknaderna. Framtidsutsikter: SPP Generation 80-tal hade omkring 3 procentenheter mindre aktier än jämförelseindex i början av oktober. Vi är alltså marginellt underviktade inom aktier, normalviktade inom duration och överviktade inom krediter." Fondens två största innehav var per sista oktober SPP Emerging Markets SRI på 5,4 procent, följt av HM på 1,7 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • SPP Aktiefond USA steg 0,1 procent under oktober - omslag inom för industrin att vänta  

  SPP Aktiefond USA steg 0,1 procent under oktober - omslag inom för industrin att vänta

  Den indexnära fonden SPP Aktiefond USA steg med 0,1 procent under oktober, medan index var upp 0,1 procent. Hittills i år är fonden upp 33,6 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondbolaget.

  De globala aktiemarknaderna, världsindexet MSCI World, steg i lokal valuta med ytterligare 2 procent till nya historiska högstanivåer i oktober. Positiva signaler om handelskriget bidrog till att pressa upp aktiemarknaderna ytterligare, samtidigt som centralbankerna är i gång med att implementera en mer stimulativ penningpolitik. Rapportperioden löpte dessutom på utan några större negativa överraskningar, även om siffrorna visar på en svagare ekonomisk utveckling. Samtidigt har Brexit återigen skjutits upp.

  Förvaltaren Andreas Poole kommenterar framtidsläget.

  "Ett osäkerhetsmoment är att vi ser en skillnad mellan svaga industrital och starka arbetsmarknads- och konsumtionstal. Över tid kommer den här skillnaden troligtvis inte att finnas kvar, så antingen kommer vi att få uppleva ett omslag för den globala industrin eller så kommer även de övriga talen troligtvis att försvagas. Finansmarknaderna förväntar sig troligtvis att stimulanserna kommer att ge effekt och att vi snart kommer att se ett omslag inom industrisektorn."

  Apple är största innehavet följt av Microsoft och Amazon. Portföljvikterna är 4,4, 4,1 respektive 2,8 procent.

  Teknik stod för 19,6 procent av allokeringen (24,1), följt av finans med 16,9 procent (16,6).  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Nu kan du investera i innovativa Kvartil Investmentbolag+ Calculus  

  Nu kan du investera i innovativa Kvartil Investmentbolag+ Calculus

  Idag fredag lanserar fondbolaget Kvartil fonden Investmentbolag+ Calculus som likt namnet antyder investerar i en bred portfölj av investmentbolag*.

  -- Det som skiljer oss från liknande fonder är att vi utnyttjar förändringar i substansrabatten i förvaltningen, säger Torbjörn Olofsson, vd på Kvartil.

  Detta sker dels genom att innehaven kontinuerligt viktas om, dels genom att enskilda
  investmentbolag kan bytas mot ett representativt urval av deras underliggande tillgångar. Substansrabatt innebär att ett investmentbolag handlas under värdet av sina tillgångar.

  Analysen av investmentbolagen sker med hjälp av maskininlärning och andra statistiska
  metoder. Grundtanken är alltså att tillgångar med hög rabatt är attraktiva medan tillgångar
  med låg rabatt eller premium är mindre attraktiva.

  Fonden riktar sig till såväl privatpersoner som institutionella investerare som
  söker risk- och avkastningsegenskaper som liknar breda svenska aktieindex.

  Fonden börjar handlas idag och är fondbolagets fjärde fond efter Allokering Balans, Allokering Försiktig och Allokering Offensiv.

  Investmentbolag handlas ofta till lägre pris än de underliggande innehaven är värda, så kallad substansrabatt. Den varierar dock över tid. Just nu ligger substansrabatten på cirka 8-9 procnet, ungefär i mitten av det intervall som den rört sig inom under de senaste 4-5 åren.

  -- Rabatten var särskilt hög efter finanskrisen men det var väldigt speciella omständigheter då.
  Jag har lite svårt att se att den ska bli så hög igen under överskådlig tid.

  Varför?
  -- Förvaltningskostnaderna som kan motivera en rabatt har kommit ner ganska dramatiskt vilket, allt annat lika, talar för att rabatten borde vara på en lägre nivå nu än för tio år sedan.

  Fonden har en viktning av bolagen som till viss del minskar andelen av de stora investmentbolagen och viktar upp de små. Investor utgör till exempel nästan hälften av marknadsvärdet bland investmentbolagen men har begränsats till 25 procent av fondens innehav.

  Hur ofta kommer ni att byta ut investmentbolag mot underliggande innehav?
  -- Inte så ofta. Det är ganska dyrt att göra det på grund av transaktionskostnader. I våra simuleringar har vi gjort det cirka tre gånger per år.

  Torbjörn Olofsson betonar att det handlar om en låg risk i de taktiska strategierna.
  -- Vi byter ett investmentbolag mot ett annat, alternativt ett investmentbolag mot dess underliggande innehav, så det är inte särskilt riskfyllt eftersom bolagen har en hög korrelation, säger han och fortsätter.

  -- Utvecklingsarbetet med att skapa en fond med investmentbolag har pågått i lite mer än ett års tid. Databasen som utvecklarna använder tog fem månader att ta fram. Därefter har drygt åtta månader ägnats åt att utveckla själva modellramverket.

  -- Det som är roligt med detta projekt är att man kan vidareutveckla modellerna. Det finns massor av sätt att bearbeta materialet. Den största utmaningen hittills har varit att fånga sambanden för att prognostisera hur rabatten ska utveckla sig.

  *) Investmentbolag skiljer sig från andra noterade fonder genom att deras huvudsakliga syfte är att äga andra bolag. På så vis sprids riskerna. Andra fördelar är låga förvaltningskostnader, exponering mot småbolag och onoterade bolag samt att bolagen oftast kan köpas med rabatt.

  **)Förvaltningsavgiften i fonden är 0,55 procent medan minsta insättning är 500 kronor.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Allianz Emerging Asia Equity upp 2,4 procent i oktober - sålt tre och köpt lika många bolag.  

  Allianz Emerging Asia Equity upp 2,4 procent i oktober - sålt tre och köpt lika många bolag.

  Allianz Emerging Asia Equity ökade 2,4 procent i oktober, samtidigt som index var upp 4,5 procent. Hittills i år är fonden upp 12,4 procent, index upp 10,7. Det går att utläsa i fondens månadsrapport.

  Oktober drevs uppåt efter optimism på marknaden efter förbättrat läge i handelskonflikten mellan USA och Kina. Dessutom ser det ut som att en hård Brexit är alltmer osannolik.

  Kina överpresterade under månaden den globala ekonomin. Thailand var det enda landet i ASEAN-området som föll. Fonden tappade gentemot index på grund av aktieval i Kina, Indien, Sydkorea och Filippinerna.

  De två halvledarbolagen ASM Pacific Technology och ASE Technology Holding drog upp fonden mest under månaden.

  Fonden har per slutet av månaden en övervikt mot Vietnam, Filippinerna och Hongkong. Mobile World Investment och Hanwha Aerospace tyngde mest.

  Fonden sålde av Wuxi Lead Intelligent, Hua Hong Semiconductor och China Life Insurance. Fonden tog in Yum China, Midea Group och Kangwon Land.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Allianz All China Equity ökade 4,9 procent i oktober - Luxshare Precision Industries bästa innehav  

  Allianz All China Equity ökade 4,9 procent i oktober - Luxshare Precision Industries bästa innehav

  Allianz All China Equity AT-USD noterar en uppgång på 4,9 procent i oktober, mot index som var upp 3,7 procent. Hittills i år är fonden upp 36,0 procent, index upp 19,5 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Fonden slog sitt jämförelseindex främst tack vare aktieval inom IT och konsumentvaror. Detta samtidigt som aktievalen inom kommunikationstjänster drog ner fonden.

  Luxshare Precision Industries var det enskilda bolag som gynnade fonden mest under månaden. Övervikten mot LONGi Green Energy tyngde fonden.

  Den kinesiska marknaden gynnades även under månaden av att indexleverantören MSCI ökat kinesiska A-aktiers vikt ytterligare i sina tillväxtmarknadsindex. Det gör att många institutionella investerare tvingas ta ett beslut om investeringar i kinesiska A-aktier.

  Framöver tror förvaltarna Anthony Wong och Sunny Chung att ökad konsumtion i landet, ökad sjukvårdssektor samt innovation och bredare teknologi-infrastruktur kommer gynna landets ekonomi.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Allianz Green Bond slog index i oktober - lång positionering  

  Allianz Green Bond slog index i oktober - lång positionering

  I oktober överpresterade fonden sitt jämförelseindex. Detta mycket tack vare undervikt i Frankrike och Nederländerna. Det framgår av en månadsrapport.

  Den amerikanska tioåringen ökade under oktober tillfälligt till över 1,8 procent, för att sedan backa till strax under 1,7 procent. Den tyska tioåringen nådde ett tremånadershögsta på -0,32 procent, stängde på -0,4 procent.

  Federal Reserve i USA sänkte räntan för tredje gången i år, men meddelade samtidigt att inga fler sänkningar är att vänta på ett tag, om inte den amerikanska ekonomin försvagas kraftigt.

  I Europa fortsatte nytillträdda Christine Lagarde att gå på sin företrädares spår när hon pushade för att både Tyskland och Nederländerna skulle använda sina budgetöverskott till att stimulera ekonomisk tillväxt.

  Övervikt i LG Chem, chilenska papper och ICBC tyngde fonden mest.

  Mot slutet av månaden ökade fonden till att vara mer lång i sin positionering, jämfört med index.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Tellus Globala Investmentbolag steg 0,2 procent i oktober - avyttrat First Solar, Intertek, Hermes och Sampo  

  Tellus Globala Investmentbolag steg 0,2 procent i oktober - avyttrat First Solar, Intertek, Hermes och Sampo

  Den aktivt förvaltade aktiefonden Tellus Globala Investmentbolag steg 0,2 procent i oktober, medan fondens jämförelseindex ökade 0,8 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 27,9 procent, mot index som stigit 28,7 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Fondens främsta bidragsgivare under månaden var Tal Education och Apple. På den negativa sidan återfinns Vostock New Ventures som bland annat har elscooterbolaget Voi i sin portfölj.

  "Vi har även denna månad gjort relativt stora förändringar i portföljen, innebärande fyra nyinvesteringar, samtidigt som vi har sålt fyra bolag i sin helhet. De nya bolagen är det svenska investmentbolaget Latour, som bland annat är storägare i den norska tillverkaren av pantburksmaskiner Tomra, på vårt tema om investeringar inom miljöområdet", berättar förvaltarna.

  Vidare har man investerat i Kering och L´Oreal.

  Fonden avyttrade First Solar, Intertek, Hermes och Sampo.

  Fondens tre största innehav per utgången av månaden var Berkshire Hathaway, Apple och 3i Group med portföljvikterna 5, 4,7 respektive 4,4 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Tellus Midas backade 1,2 procent i oktober - avyttrat Wirecard och Klövern  

  Tellus Midas backade 1,2 procent i oktober - avyttrat Wirecard och Klövern

  Tellus Midas, en fond som investerar i europeiska mid- och small cap bolag, backade 1,2 procent i oktober, jämfört med fondens jämförelseindex som steg 0,9 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 19 procent, mot index som ökat 17,5 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  I en marknadskommentar skriver förvaltarna att de europeiska börserna steg i oktober, där de större bolagen generellt sett gick bättre än de mindre.

  "Vi har under en period varit lite försiktigt inställda till börsen. I vår förra månadsrapport flaggade vi att trots en massa negativa faktorer i ena vågskålen som en avmattande konjunktur, geopolitisk oro i form av handelskrig, Brexit, Hong Kong, Mellanöstern och stundande resultatrapporter så vägde de obefintliga räntorna över i den positiva vågskålen och vi antog en något mer positiv hållning till börsen", förklarar förvaltarna.

  Under månaden har man gjort tre nyinvesteringar i Zalando, AMS och Akelis. Samtidigt har man avyttrat Wirecard och en obligation i Klövern.

  Fondens tre största innehav per utgången av månaden var Quantafuel, Evotec och AMS med portföljvikterna 9,1, 6,9 respektive 4,5 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • GodFond Sverige & Världen steg 2,7 procent i oktober - de globala aktiemarknaderna steg under månaden  

  GodFond Sverige & Världen steg 2,7 procent i oktober - de globala aktiemarknaderna steg under månaden

  GodFond Sverige & Världen steg 2,7 procent i oktober, vilket var i linje med fondens jämförelseindex. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 28 procent, mot index som ökat 27,1 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  "Rapportperioden har dessutom avlöpt utan några större negativa överraskningar, även om siffrorna visar på en svagare ekonomisk utveckling. Samtidigt har Brexit återigen skjutits upp", skriver förvaltarna.

  De globala aktiemarknaderna mätt efter indexet MSCI World steg två procent under månaden främst drivet av positiva signaler från handelskriget mellan USA och Kina samt lättnader från centralbanker.

  "Ett osäkerhetsmoment är att vi ser en skillnad mellan svaga industrital och starka arbetsmarknads- och konsumtionstal. Över tid kommer den här skillnaden troligtvis inte att finnas kvar, så antingen kommer vi att få uppleva ett omslag för den globala industrin eller så kommer även de övriga talen troligtvis att försvagas", fortsätter de.

  Fondens tre största innehav per utgången av månaden var Ericsson, Volvo och Investor med portföljvikterna 3,1, 2,8 respektive 2,6 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Pacific Multi Asset ökade 1,4 procent i oktober - positivt bidrag från SCA  

  Pacific Multi Asset ökade 1,4 procent i oktober - positivt bidrag från SCA

  Pacific Absolute Return ökade 1,4 procent i oktober med SCA i topp. Fonden är därmed upp 11,5 procent hittills i år. Det framgår av en månadsrapport.

  "Bästa delstrategi under perioden var ädelmetaller som bidrog med 1,1 procent och våra korta positioner som bidrog med 1 procent till portföljens avkastning. Cybersäkerhet och robotics gick svagast med minus 0,64 procent", skriver förvaltaren Mattias Gromark i en kommentar.

  Vidare beskriver Gromark att marknaden positivt prisat in ett första handelsavtal mellan USA och Kina. Handelslättnader verkar även vara på gång mellan USA och EU då de aviserade biltullarna kanske inte kommer genomföras.

  Fonden gynnades främst av SCA som steg 12 procent under månaden. Även Qualys och Umicore utvecklades starkt.

  Negativt bidrag kom från Irobot, First Solar och Proofpoint.

  Inga förändringar i portföljen gjordes under månaden.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Pacific Precious steg återigen i oktober - positivt bidrag från gruvbolag  

  Pacific Precious steg återigen i oktober - positivt bidrag från gruvbolag

  Pacific Precious steg 4,3 procent i oktober och återhämtade sig efter fallet i september. Fonden är därmed upp 19,2 procent hittills i år. Det framgår av en månadsrapport.

  I en marknadskommentar skriver förvaltaren Mattias Gromark att ett första handelsavtal mellan USA och Kina successivt har prisats in på marknaden. I ädelmetallsmarknaden såg vi en återhämtning under oktober.

  "Det samma verkar till sist även vara på gång mellan USA och EU då det nu indikeras att aviserade biltullar inte införs i mitten av november som utlovat av USA. Samtidigt i Asien så håller formerna för ett nytt frihandelsområde börjat ta form vilket ska ses som en motvikt till USAs ökande protektionism", beskriver Gromark.

  Fondens bäst presterande strategier var inom gruvbolag och royaltybolag, medan palladiumbolag utvecklades sämst.

  Positivt bidrag kom från Hecla Mining, Sandstorm Gold och First Majestic Silver. Negativa bidragsgivare var positionerna i Direxion Gold Bear3, Direxion Daily Gold och ETFS Short Silver.

  Inga förändringar av portföljen gjordes under månaden.  Taggar:
  #hedgefunds   #mutualfunds  

 • Pacific Global Dynamic utvecklades positivt i oktober - köpt nyligen noterade Prosus  

  Pacific Global Dynamic utvecklades positivt i oktober - köpt nyligen noterade Prosus

  Pacific Global Dynamic steg 0,2 procent i oktober samt sålde två innehav och adderat ett nytt. Fonden är därmed upp 19,8 procent hittills i år. Det framgår av en månadsrapport

  Fondförvaltaren Mattias Gromark skriver i en marknadskommentar att ett första handelsavtal mellan USA och Kina successivt har prisats in i marknaden, avtalet verkar vara nära att kunna skrivas under i början på december. Samtidig formas ett nytt frihandelsområde i Asien, vilket kan bli en motvikt mot USA:s ökade protektionism.

  "Månadens sänke i portföljen var Nokia som än så länge misslyckats att kapitalisera på den investeringsboom som just nu råder inom 5G, Ericsson verkar har kommit betydligt längre", beskriver Gromark.

  Positiva bidragsgivare var SAP, General Electric och Ericsson. Negativt bidrag kom från Nokia, Proofpoint och Prosus.

  Under månaden sålde fonden innehaven i Credit Suisse och Gilead Sciences. Det nyligen noterade bolaget Prosus adderades till portföljen.

  De största innehaven i fonden var per utgången av månaden H&M, Saab och Dell Technologies med portföljvikterna 8, 6,6 respektive 6,3 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Pacific Extraordinary Brands steg 1,9 procent i oktober - sålt innehavet i Salvatore Ferragamo  

  Pacific Extraordinary Brands steg 1,9 procent i oktober - sålt innehavet i Salvatore Ferragamo

  Pacific Extraordinary Brands steg 1,9 procent i oktober efter en positiv effekt från LVMH:s bud på Tiffany. Fonden är upp 19,9 procent hittills i år. Det framgår av en månadsrapport.

  "I slutet av perioden la LVMH ett kontantbud värt 14,5 miljarder dollar på ikoniska Tiffany & Company, vilket motsvarar ett pris per aktie om 120 dollar. Aktien steg cirka 30 procent på nyheten. Båda bolagen finns i portföljen. Troligen kommer styrelsen för Tiffany försöka få upp budet en bit till då premien kan anses vara lite i underkant. Går förvärvet igenom är det LVMHs största förvärv genom tiderna", beskriver förvaltaren Mattias Gromark i en kommentar.

  Lyxmarknaden har sakta börjat repa sig efter att tidigare ha tyngts av handelskriget mellan USA och Kina samt oroligheterna i Hong Kong.

  Positivt bidrag kom från Tiffany & Co, Prada och Porsche. Samtidigt erhölls negativt bidrag från Aston Martin Lagonda, XACT Bear2 och Estee Lauder.

  Under månaden sålde fonden sitt innehav i Salvatore Ferragamo efter att aktien utvecklats svagt den senaste tiden.

  De största innehaven per utgången av månaden var LVMH, Kering och Porsche med portföljvikterna 7,8, 7,1 respektive 6,4 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Pacific Explorer Dynamic ökade 1,9 procent i oktober - ökat i Netease, State Bank of India och Tencent  

  Pacific Explorer Dynamic ökade 1,9 procent i oktober - ökat i Netease, State Bank of India och Tencent

  Pacific Explorer Dynamic ökade 1,9 procent i oktober, vilket medför att fonden är upp 12,2 procent hittills i år. Det framgår av en månadsrapport.

  "Marknaden har successivt prisat in ett positivt utfall från handelsförhandlingarna mellan USA och Kina, ett första avtal verkar vara nära att kunna skrivas under i början på december. Tillväxtmarknader har överlag stärkts på den minskade oron och kanske nu visar tecken på att har bottnat ur för denna gång", beskriver förvaltaren Mattias Gromark i en marknadskommentar.

  Vidare skriver Gromark att skattelättnaderna i Indien gett positiv effekt vilket lett till att fondens innehav återtagit nedgångarna från sensommaren. Hong Kong innehaven släpar fortfarande efter, men i takt med minskad oro väntas en återhämtning även där.

  Under månaden minskade fonden i X5 och ökade i Netease, State Bank of India och Tencent.

  Positivt bidrag kom från Shimao Property, Richter Gideon och State Bank of India. Negativt bidrag kom främst från Braskem, XACT Bear2 och Naspers.

  De största innehaven i fonden var per utgången av månaden ICICI Bank, Netease och Cosan med portföljvikterna 7,1, 5,7 respektive 5,7 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • UBS Equity Biotech steg 8,4 procent i oktober - stark månad för biotech-sektorn (uppdatering)  

  UBS Equity Biotech steg 8,4 procent i oktober - stark månad för biotech-sektorn (uppdatering)

  (uppdatering av senaste nyheten om fonden, se de sista tre styckena)

  Bioteknikfonden UBS Equity Biotech överpresterade det breda marknadsindexet och steg 8,4 procent i oktober. Fonden är därmed upp 11,7 procent hittills i år. Det framgår av en månadsrapport.

  Centralbankernas fortsatta stimulans och stark ekonomisk data var drivande faktorer för biotech-sektorns goda utveckling under månaden. Sektorn gynnades också av en hög förvärvsaktivitet.

  Positiva bidrag kom från fondens övervikt i Vertex och Dynavax Technologies samt en undervikt i Gilead. Vertex aktie steg efter att FDA godkänt bolagets medicin Trikafta.

  Negativt bidrag kom från övervikter i Cyclerion och MacroGenics, samt en undervikt i Biogen. Cyclerion underpresterade efter att bolagets fas 2 studies inte resulterat i någon statistisk signifikans.

  De största innehaven per utgången av månaden var Vertex, Incyte och AbbVie med portföljvikterna 9,3, 7 respektive 6,3 procent.  Taggar:
  #healthcare   #mutualfunds  

 • UBS Equity Biotech steg 8,4 procent i oktober - stark månad för biotech-sektorn  

  UBS Equity Biotech steg 8,4 procent i oktober - stark månad för biotech-sektorn

  Bioteknikfonden UBS Equity Biotech överpresterade det breda marknadsindexet och steg 8,4 procent i oktober. Fonden är därmed upp 11,7 procent hittills i år. Det framgår av en månadsrapport.

  Den fortsatt stimulerande centralbankerna samt stark ekonomisk data var drivande faktorer för biotech-sektorns goda utveckling under månaden. Sektorn gynnades också av en hög förvärvsaktivitet.

  Positiva bidrag kom från fondens övervikt i Vertex och Dynavax Technologies samt en undervikt i Gilead.  Taggar:
  #healthcare   #mutualfunds  

 • Delphi Nordic upp 1,5 procent i oktober - Carlsberg föll trots stark rapport  

  Delphi Nordic upp 1,5 procent i oktober - Carlsberg föll trots stark rapport

  Delphi Nordic utvecklades i oktober med en uppgång på 1,5 procent, index upp 2,1 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  De nordiska marknaderna hade en stark månad i oktober, med Sverige i spetsen. Det svenska indexet var upp hela 7,8 procent, fonden tappar gentemot det främst på grund av undervikten i svensk industri.

  Rapportsäsongen kan såhär långt summeras som god, även om vissa rapporter stack ut på nedsidan. På förhand var marknaden orolig för de cykliska bolagen, men efter rapport klarade de sig istället bra.

  Förvaltaren Håkon H. Sætre kommenterar läget.

  "Utvecklingen för de mest konjunkturkänsliga bolagen vittnar om att allt fler investerare nu positionerar sig för en bottennivå för ledande indikatorer, som har fallit i nästan två år. Det har bidragit till att cykliska aktier generellt har utvecklats starkt, medan mer stabila, högt värderade bolag har försvagats. I fonden är Carlsberg ett bra exempel på det sistnämnda. Bolaget föll nästan fyra procent i oktober, trots starka resultat."

  De största innehaven i fonden var per utgången av månaden Novo Nordisk, Skanska och Essity med portföljvikterna 9,4, 5,4 respektive 5,0 procent.  Taggar:

 • Lannebo Fonder minskar något i Lagercrantz  

  Lannebo Fonder minskar något i Lagercrantz

  Lannebo Fonder har sålt 30 800 aktier i teknikhandelsbolaget Lagercrantz, enligt ett flaggningsmeddelande. Ägandet är därefter nära 4,92 miljoner aktier vilket motsvarar 7,08 procent av kapitalet och 4,97 procent av rösterna.  Taggar:
  #industrials   #insider  

 • SPP Fonder lämnar marknadsrekommendationer oförändrade och tror inte på handelskrigsslut  

  SPP Fonder lämnar marknadsrekommendationer oförändrade och tror inte på handelskrigsslut

  SPP Fonder tror inte på en total lösning på handelskriget innan årsskiftet, men konstaterar att marknaden mår bra av flera faktorer.

  De globala makrosiffrorna ser inte längre lika bra ut i början av årets sista kvartal. Dock har har amerikanska centralbanken sänkt räntan för tredje gången, samtidigt som man indikerar en räntepaus framöver. Dessutom har handelskonflikten mellan Kina och USA utvecklat väl, vilket marknaden uppskattar.

  På en global nivå steg indexet MSCI World till nya högstanivåer efter att ha stigit 2 procent i oktober. Även tillväxtmarknaderna utvecklades väl, med Brasilien och Ryssland i spetsen.I Sverige noterade man en uppgång om 5 procent på aktiemarknaden.

  "Nedgången har varit tydligast för de globala industritalen, med fortsatt få tecken till någon förbättring sett till enskilda faktorer som order och lager. Arbetsmarknads- och konsumtionstalen är däremot fortsatt starka. De skillnader mellan enskilda komponenter som vi nu ser kan troligtvis inte bestå över tid, vilket innebär att vi sannolikt kommer att få se en vändning i den globala industrin eller att de övriga talen också försvagas," skriver fondbolaget.

  Även om handelskriget mellan USA och Kina utvecklas i rätt riktning, med ett så kallat fas-1-avtal på gång så kvarstår faktum att tullarna finns idag och att dessa påverkar ekonomierna för varje dag som går. SPP ser det inte som rimligt att förvänta sig någon uppgörelse innan årsskiftet, detta av bland annat kampanj-tekniska skäl för Trump inför valet nästa år.


  [Tabell 1]  Vikter för marknader är, enligt tabellen, oförändrat sedan förra månaden.

  [Tabell 2]


  Referenser:
  Källa 1   Källa 2  


  Taggar:

 • Sverigefonder tar sig in på listan över mest köpta fonder hos Avanza i november  

  Sverigefonder tar sig in på listan över mest köpta fonder hos Avanza i november

  Fondspararna hos Avanza har gjort stora köp i Sverigefonder under november och tagit sig in som nykomling på mest-köpta-listan.

  ”Minskad konjunkturoro och positiva signaler från handelsförhandlingarna mellan USA och Kina har gett världens börser ny fart, och Stockholmsbörsen har under månaden nått nya rekordnivåer. Spararna är positiva och nettosparandet till aktiefonder är mer än dubbelt så stort som snittet tidigare i år”, säger Johanna Kull, sparekonom Avanza, i ett pressmeddelande.

  Avanzas sparare gör 3 fondaffärer per fondkund i november. Det är 15 procent fler än i fjol, visar statistik från 548 900 fondkunder hos Avanza.

  Köplistan i november domineras av breda globalfonder. ”Globalfonder är svenskarnas nya allemansfonder och har närmast parkerat sig på köptoppen de senaste åren. I november går var tredje fondkrona till just globalfonder och här utmärker sig billiga indexfonder. Åtta av de tio mest köpta globalfonderna har en total avgift på under 0,5 procent. Dessa fonder utgör en bra bas i sparandet då de ger exponering mot hela världen, till en låg prislapp”, säger Kull.

  Hon säger vidare: ”I Sverigefonder gör spararna de största köpen på över två år. Mest köper man Sverigefonder som inriktar sig på småbolag. Det kan vara klokt. En traditionell Sverigefond är vanligtvis relativt bank- och verkstadstung, medan en småbolagsfond ger exponering mot en större mix av branscher och ofta innehåller bolag som uppvisar en högre vinsttillväxt”.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #bank   #financials   #mutualfunds  

 • Nordnets fondkunder har sålt i USA  

  Nordnets fondkunder har sålt i USA

  Internetbanken Nordnets fondkunder har hämtat hem vinster som skett i USA. Bakgrunden var en stark uppgång för Wall Street under början av november, uppger sparekonomen Frida Bratt.

  Globalfonderna har privatspararna dock valt att behålla och köpa.

  Nedan följer mest köpta och sålda fonder under höstmånaden.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #financials   #mutualfunds  

 • Evli Sverige Småbolag adderade Nordic Entertainment till portföljen i oktober  

  Evli Sverige Småbolag adderade Nordic Entertainment till portföljen i oktober

  Evli Sverige Småbolag B underpresterade gentemot sitt jämförelseindex i oktober och initierade en ny position i Nordic Entertainment. Det framgår av en månadsrapport.

  De globala aktiemarknaden fortsatte stiga under månaden trots oron över industriaktiviteten och det pågående handelskriget. I USA nådde S&P500 nya rekordnivåer och i Sverige utvecklades de stora bolagen starkast.

  Fonden missgynnades av sin positionering i Embracer, som föll efter en brittisk analytikerrapport, och sin undervikt i Holmen som till följd av uppvärderad skog och en stark rapport utvecklades positivt.

  Positivt bidrag kom från Inwido och Beijer Ref som båda presenterade starka kvartalsrapporter.

  Under månaden ökade fonden sina positioner i Fabege och Sinch, samt sålde i Kungsleden och Indutrade.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Evli Nordic steg 4,2 procent i oktober - gynnades av övervikt mot Sverige  

  Evli Nordic steg 4,2 procent i oktober - gynnades av övervikt mot Sverige

  Evli Nordic B gynnades av en övervikt i sin exponering mot Sverige, Finland samt Norge och steg 4,2 procent i oktober. Det framgår av en månadsrapport.

  Positivt bidrag kom från sektorerna sällanköpsvaror, industri och informationsteknik. På bolagsnivå gynnades fonden av Sweco, Orexo och att för tillfället inte inneha Nokia i portföljen.

  De sämst presterande aktierna var NetEnt, LeoVegas och ICA-Gruppen.

  Sedan de nuvarande förvaltarna tog över den 1 november 2012 har fonden i genomsnitt genererat 12,5 procent årligen, index 10,1 procent. Strategin är fortsatt att investera i undervärderade aktier som genererar kassaflöde och har stark skuldtäckning.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Evli Global steg mer än index i oktober - positivt bidrag från Generac Holdings, Pandora, och JCU  

  Evli Global steg mer än index i oktober - positivt bidrag från Generac Holdings, Pandora, och JCU

  Evli Global B steg 2,2 procent i oktober och överpresterade därmed gentemot sitt jämförelseindex med 1,9 procentenheter. Det framgår av en månadsrapport.

  Industri, informationsteknik och materialsektorerna gav särskilt starkt bidrag till månadens avkastning. Även aktieurvalet i USA stärkte kraftigt den relativa avkastningen.

  På bolagsnivå gav Generac Holdings, Pandora, och JCU positivt bidrag. Negativt bidrag kom från National Beverage och Publicis Groupe, samt en avsaknad av Apple i portföljen.

  Fonden har sedan de nya förvaltarna tog över den 31 maj 2011 stigit 11,8 procent. Strategin är fortsatt att investera i undervärderade aktier som genererar kassaflöde och har stark skuldtäckning.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Evli GEM ökade 1,1 procent i oktober - gynnades av övervikt mot IT  

  Evli GEM ökade 1,1 procent i oktober - gynnades av övervikt mot IT

  Evli GEM ökade 1,1 procent i oktober och har sedan start den 25 januari 2016 stigit 10,2 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  På sektornivå gynnades fonden av sin övervikt mot informationsteknik och undervikt mot kommunikationstjänster. Sektorn för basmaterial var den främsta negativa bidragsgivaren.

  Geografiskt gav aktieurvalet i främst Ryssland, Sydkorea och Kina positivt bidrag. Även valutaexponeringen, där fonden har undervikt mot Hongkongdollarn, bidrog till avkastningen.

  Aktieinnehaven i Yageo och Enauta Participacoes utvecklades starkast medan innehaven i S&T Motiv, Evraz, och Sino-Thai Engineering and Construction tyngde portföljen.

  Fonden har fortsatt som strategi att investera i undervärderade bolag som genererar ett kassaflöde och har en stark skuldtäckning.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Evli Short Corporate Bond sjönk 0,1 procent i oktober - deltog i emissioner av Frontmatec, CK Hutchison och ZF Friedrichshafen  

  Evli Short Corporate Bond sjönk 0,1 procent i oktober - deltog i emissioner av Frontmatec, CK Hutchison och ZF Friedrichshafen

  Evli Short Corporate Bond B sjönk 0,1 procent och adderat tre nya obligationer till portföljen i oktober. Fonden är därmed upp 3,1 procent hittills i år. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en marknadskommentar att månaden har präglats av den pågående rapportsäsongen. Marknaden för företagsobligationer har varit relativt lugn till följd en avsaknad av varken positiva eller negativa nyheter. Bolagens rapporter för det tredje kvartalet kom kreditinvesterares perspektiv in neutralt.

  Negativt bidrag kom från den positiva utvecklingen i räntor. På sektornivå tyngdes fonden av bland annat kapitalvaror och tjänstesektorerna. Positiv bidrag kom från telekom, retail och banksektorerna.

  Under månaden adderade fonden Frontmatec 2024, CK Hutchison Group 2023 och ZF Friedrichshafen 2023 obligationerna till portföljen. Förvaltarteamet tror att aktiviteten i primärmarknaden kommer öka, vilket skapar möjligheter att i framtiden noggrant välja attraktivt prissatta obligationer

  Per utgång av månaden var fondens duration 2,2 år med en yield på 1,4 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Evli Nordic Corporate Bond utvecklades negativt i oktober - antalet nyemissioner väntas öka  

  Evli Nordic Corporate Bond utvecklades negativt i oktober - antalet nyemissioner väntas öka

  Evli Nordic Corporate Bond B SEK missgynnades av stigande räntor och backade 0,2 procent i oktober. Det framgår av en månadsrapport.

  Fonden deltog inte i några större emissioner under månaden. Marknaden för nyemissioner var mycket lugn till följd av att många bolag hade fullt upp med att presenterade sina rapporter för det tredje kvartalet. Antalet nyemissioner väntas nu öka när rapportsäsongen är över.

  Hittills i år har europeiska obligationer överpresterade de nordiska, vilket innebär att det relativa värdet för nordiska obligationer har ökat.

  Per utgång av månaden var fondens duration 2,1 år med en yield på 1,6 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Evli High Yield sjönk 0,6 procent i oktober - europeiska high yield-marknaden är attraktiv på lång sikt  

  Evli High Yield sjönk 0,6 procent i oktober - europeiska high yield-marknaden är attraktiv på lång sikt

  Evli High Yield sjönk 0,6 procent i oktober, high yield-spreadarna var oförändrade och statsobligationerna fortsatte stiga. Det framgår av en månadsrapport.

  Den europeiska centralbanken återupptog sitt program för obligationsköp under månaden och fondens förvaltarteam spår att köpprogrammet i kombination med negativa räntor kommer ge stöd till företagsobligationer. Framförallt BBB och BB-klassade obligationer väntas få en stark efterfrågan.

  Fonden har en undervikt mot CCC-klassade obligationer då dessa är högst exponerade mot svagare ekonomiska aktiviteter. Inför framtiden ser förvaltarteamet den europeiska high yield-marknaden, vid nuvarande yield och spread-nivåer, som attraktiv på lång sikt.

  Per utgång av månaden var durationen 3,2 år med en yield på 4,8 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Evli Emerging Markets Credit steg 0,5 procent i oktober - gynnades av exponering mot Argentina, Brasilien och Mexiko  

  Evli Emerging Markets Credit steg 0,5 procent i oktober - gynnades av exponering mot Argentina, Brasilien och Mexiko

  Evli Emerging Markets Credit B gynnades av exponering i Latinamerika och steg 0,5 procent i oktober. Det framgår av en månadsrapport.

  Tillväxtmarknaderna utvecklades i sin helhet positivt under månaden, trots hög fluktuation i räntor och kreditspreadar. Den positiva utvecklingen drevs av signaler om framsteg i handelskriget mellan USA och Kina, trots att något avtal ännu inte har slutits.

  Geografiskt var exponeringen i Latinamerika stark och på sektornivå presterade konsumentsektorn starkast.

  Fondens exponering i Argentina, Brasilien och Mexiko var de främsta positiva bidragsgivarna. Samtidigt missgynnades man något gentemot index i sin relativt låga exponering mot Ryssland.

  Per utgång av månaden var fondens duration 4,93 år, vilket är en neutral nivå i förhållande till jämförelseindex.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Evli Corporate Bond backade i oktober - spår god efterfrågan för företagsobligationer  

  Evli Corporate Bond backade i oktober - spår god efterfrågan för företagsobligationer

  Evli Corporate Bond B backade 0,2 procent i oktober och utvecklades därmed i linje med jämförelseindex. Det framgår av en månadsrapport.

  Sentimentet på marknaden var positivt under månaden. Den europeiska centralbanken återstartade sitt obligationsköp vid slutet av månaden och statsobligationer fortsatte stärkas. Den tyska tioåringen steg 0,16 procentenheter.

  Fonden spår att europeiska centralbankens obligationsköp och fortsatt negativa räntor kommer ge stöd till efterfrågan för företagsobligationer. Främst väntas efterfrågan öka mot BB och BBB-klassade obligationer.

  Fondens yield var vid månadsskiftet 1,9 procent med en modifierad duration på 4 år.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Case Safe Play ökade 0,5 procent i oktober- upp 4,3 procent i år  

  Case Safe Play ökade 0,5 procent i oktober- upp 4,3 procent i år

  Räntefonden Case Safe Play ökade 0,5 procent i oktober medan medan jämförbara fonder i hos Morningstar utvecklades platt. Fonden är därmed upp 4,3 procent hittills i år. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltaren Tom Andersson skriver att månaden präglats av en betydligt lägre aktivitet av nya emissioner till följd av att rapportperioden för det tredje kvartalet varit i full gång.

  Federel Reserve kom med sin tredje räntesänkning för i år och Riskbanken indikerade en höjning i december.

  "Riksbankens besked gav lite klarheter i dunklet kring hur de har kunnat stå fast vid sin tänkta höjning i december. Nämligen att de därefter kommer ha för avsikt att ligga kvar på noll i flera år framöver. Lite märklig kommunikation som förs från vår centralbank, men alldeles oavsett kan vi åtminstone räkna med fortsatt låga räntor en lång tid framöver", beskriver Andersson.

  Positivt bidrag kom från den fortsatt starka handeln i obligationer från europeiska banker och försäkringsbolag.

  Under månaden köptes obligationer i SEB och Trelleborg. Fonden hade även förfall i Stena Metall.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Case Fair Play steg 0,7 procent i oktober - köpt i SAS och sålt i Northmill  

  Case Fair Play steg 0,7 procent i oktober - köpt i SAS och sålt i Northmill

  Blandfonden Case Fair Play steg 0,7 procent i oktober medan genomsnittet av jämförbara fonder hos Morningstar utvecklades platt. Fonden är därmed upp 16,1 procent hittills i år. Det framgår av en månadsrapport.

  "Oktober har varit en fortsatt bra månad för högavkastande företagsobligationer", skriver fondförvaltaren Andreas Rask.

  Månaden började lite skakigt på marknaden då oroligheterna kring brexit fortsatt hade en påverkan. Efter en svag första vecka godkändes ett förslag om nyval i Storbritannien och andrahandsmarknaden reagerade positivt. Emissionsaktiviteten var relativt låg till följd av att många bolag rapporterade för det tredje kvartalet.

  I Sverige noterar fonden att vi har ett rekordstort sparande där nettoinsättningarna ökar mot räntefonder och minskar mot aktiefonder.

  Under månaden köpte fonden SAS och sålde i Northmill.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Case All Star överpresterade index i oktober - FOMO driver marknaden till nya nivåer  

  Case All Star överpresterade index i oktober - FOMO driver marknaden till nya nivåer

  Aktiefonden Case All Star steg 4,4 procent i oktober och överpresterade därmed sitt jämförelseindex med 0,5 procentenheter. Fonden är upp 21,6 procent hittills i år. Det framgår av en månadsrapport.

  "FoMo (Fear Of Missing Out) driver marknaden framåt när S&P 500 nådde nya rekordnivåer förra veckan", skriver förvaltaren Andreas Rask i sin månadskommentar.

  Marknaden har även drivits av positiva nyheter kring handelsavtalet mellan USA och Kina. Men fonden har en något försiktig syn på den framtida uppsidan, med tanke på att tillväxten avtar, intäkterna sjunker och att ett handelsavtal inte kan förväntas.

  Federel Reserve sänkte under månaden räntan och för att ytterligare en sänkning ska ske tror Rask att det kommer krävas en kraftigare tillväxtnedgång, svaghet i jobbtillväxten eller tecken på att konsumenterna känner av en avmattning.

  Positivt bidrag kom framförallt från SCA, som steg i samband med sin kvartalsrapport.

  "SCA i portföljen bidrog till stor del när de vid rapporten annonserade att redovisningen för bolagets skogsbestånd framgent ska baseras på marknadsvärdet", kommenterar Rask.

  De största innehaven per utgången av månaden var Kinnevik, Veoneer, och Elekta med portföljvikterna 5,8, 5,1 respektive 5 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Consensus välkomnar Toadmans förvärv av Sold Out  

  Consensus välkomnar Toadmans förvärv av Sold Out

  Samtliga av kapitalförvaltaren Consensus Asset Management fonder var med i finansieringen när Toadman köpte brittiska gamingförlaget Sold Out. Bolaget på tisdagskvällen den 26 november att att man tecknat avtal om förvärvet.

  Köpet finansieras delvis av en riktad nyemission om 100 miljoner kronor, där Consensus stod för 35 miljoner kronor av dessa. Consensus Småbolag tog den största delen.

  Anders Wright på Consensus kommenterar köpet.

  "Vi gillar förvärvet på egna ben, men framförallt tycker vi risken sjunker rejält i den nya gruppen. Toadman är idag ett helt annat bolag jämfört med när bolaget gick till börsen. Vi tror att detta är början på ett framgångsrikt företagsbygge av Robin. Värderingsmässigt ser det klart attraktivt ut om man väljer att tro på bolagets prognoser."

  Robin Flodin är vd i Toadman, vars aktie en timme före stängningen hade klättrat med 12,7 procent.  Taggar:
  #financials  

 • JPM Emerging Markets Opportunities Fund steg 3,8 procent i oktober - TSMC gynnade avkastningen  

  JPM Emerging Markets Opportunities Fund steg 3,8 procent i oktober - TSMC gynnade avkastningen

  JPM Emerging Markets Opportunities Fund steg 3,8 procent i oktober, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 4,2 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 14 procent, vilket är bättre än index som avkastat 10,4 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Fondens avkastning tyngdes under månaden av aktieval inom Brasilien och Ryssland, främst på grund av att fonden inte har Gazprom eller Petrobas bland portföljinnehaven.

  Aktier inom teknologi i Nordasien presterade bra under månaden. Förvaltarna lyfter fram Luxshare som är med i tillverkningen av Apples AirPods.

  TSMC var bland fondens främsta bidragsgivare under månaden.

  Fonden har successivt ökat innehavet i aktier inom teknologi och utgör nu den största övervikten i portföljen.

  Förvaltarna skriver att de främsta riskerna inte har förändrats vilka beskrivs vara nedåtgående global tillväxt, en strak amerikansk dollar och handelsoro.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • JPM Latin America Equity steg 5,1 procent i oktober - MercadoLibre föll efter att Amazon lanserat Prime i Brasilien  

  JPM Latin America Equity steg 5,1 procent i oktober - MercadoLibre föll efter att Amazon lanserat Prime i Brasilien

  JPM Latin America Equity steg 5,1 procent i oktober, medan fondens jämförelseindex ökade 4,5 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 17,9 procent, vilket är bättre än index som stigit 11,1 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Fondens främsta bidragsgivare under månaden var den brasilianska läkemedelsoperatören Raia Drogasil.

  Avkastningen tyngdes bland annat av e-handelsbolaget MercadoLibre som sjönk 5,4 procent efter att Amazon lanserat Amazon Prime i Brasilien vilket ökat konkurrensen på marknaden. Även Banorte föll efter att de redovisat sämre kvartalsrapport än marknadens förväntningar.

  Under månaden har man tagit en position i EZ Tec.

  Förvaltarna skriver att det finns risk för nedåtgående global tillväxt som kan påverka även Latinamerika.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • JPM Europe Strategic Growth steg 0,4 procent i oktober - tror fortsatt på aktier  

  JPM Europe Strategic Growth steg 0,4 procent i oktober - tror fortsatt på aktier

  JPM Europe Strategic Growth A EUR steg 0,4 procent i oktober, vilket medför att fonden överpresterar index och är upp 24,6 procent hittills i år. Det framgår av en månadsrapport.

  Under månaden gynnades fonden av innehavet i tyska Varta, som tillverkar lithium-batterier. Aktien steg efter att bolaget rapporterat starka kvartalssiffror som slog analytikernas förväntningar, det offentliggjordes också att Varta levererar batterier till Apples nya AirPods Pro-hörlurar.

  Samtidigt missgynnades fonden av att ha undervikt i Siemens och Kering som båda utvecklades starkt.

  De största exponeringarna är för närvarande mot teknikhårdvara, utrustning, försäkring och mediasektorerna. Sektorerna material, kapitalvaror och konsumentvaror har en allt mindre exponering.

  En ny position har tagits i STMicroelectronics, vars aktie rusade under månaden efter att bolaget i sin kvartalsrapport levererade intäkter och marginaler högt över förväntan.

  Fondens förvaltarteam anser fortfarande att aktier är en attraktiv placering, med tanke på de få möjligheterna i andra tillgångsslag. Man tror även att det finns uppsida i handelsavtalet, brexit och ytterligare fiskal stimulans.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • SEB Investment Management flaggar ned i Bonava  

  SEB Investment Management flaggar ned i Bonava

  SEB Investment Management har minskat sitt ägande i bostadsutvecklaren Bonava till 4,87 procent av kapitalet och 2,45 procent av rösterna i bolaget. Det framgår av ett flaggningsmeddelande.  Taggar:
  #insider   #realestate  

 • JPM Europe Small Cap ökade 2,1 procent i oktober - upp 19,9 procent i år  

  JPM Europe Small Cap ökade 2,1 procent i oktober - upp 19,9 procent i år

  JPM Europe Small Cap A EUR ökade 2,1 procent i oktober, vilket medför att fonden sedan årsskiftet noteras för en avkastning på 19,9 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Fonden har sin största exponering mot Storbritannien på 31,5 procent, följt av Tyskland på 11 procent och Sverige med 9,8 procent.

  Per utgången av månaden var fondens största innehav Intertrust, Dialog Semiconductor och Talanx med portföljvikterna 1,1, 0,9 respektive 0,8 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • JPM Systematic Alpha sjönk 1 procent i oktober - neutral position till aktier missgynnade avkastningen  

  JPM Systematic Alpha sjönk 1 procent i oktober - neutral position till aktier missgynnade avkastningen

  JPM Systematic Alpha A (acc) SEKH missgynnades av sin neutrala position till aktier och föll 1 procent i oktober. Fonden är därmed ned 1,5 procent hittills i år. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att riskfyllda tillgångar överpresterade säkra placeringar under månaden till följd av att centralbankerna världen över stod fast vid sin stimulerande penningpolitik, FED sänkte räntan för tredje gången i år.

  Utöver den ogynnsamma neutrala positionen i aktier tyngdes avkastningen av fondens valutapositioner, framförallt de korta innehaven i pundet och kronan blev kostsamma.

  Positivt bidrag kom från strategin i fusionsarbitrage, fusionen mellan Spark Therapeutics och Roche gav en betydande god avkastning.

  Efter en stark start på året har fonden haft ett flertal tuffa månader, men detta tror förvaltarteamet kommer vända och ser fortsatt positivt på att inneha icke korrelerande positioner.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • JPM Income Opportunity Fund backade 0,23 procent i oktober - fokus på innehav med kortare duration  

  JPM Income Opportunity Fund backade 0,23 procent i oktober - fokus på innehav med kortare duration

  JPM Income Opportunity Fund backade 0,23 procent i oktober, medan fondens jämförelseindex backade 0,04 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 0,73 procent, vilket är bättre än index som backat 0,32 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarna skriver att risktillgångar steg i oktober efter att handelssamtalen mellan Kina och USA återupptagits och mer klarhet kring Brexit.

  Durationen i fonden var per sista oktober 0,42 år med genomsnittliga kreditbetyg på BBB+.

  Förvaltarna beskriver fonden som defensivt positionerad i och med det marknaden förväntningar på en nedåtgående konjunktur. Framöver ligger fokus på innehav av högre kvalitet och kortare duration. Fonden ska skydda kapital och bibehålla likviditet.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • JPM Emerging Markets Small Cap Fund steg 4,9 procent i oktober - sålt hela innehavet i City Lodge  

  JPM Emerging Markets Small Cap Fund steg 4,9 procent i oktober - sålt hela innehavet i City Lodge

  JPM Emerging Markets Small Cap Fund steg 4,9 procent i oktober, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 3,8 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 12,6 procent, mot index som avkastat 5,7 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarna skriver att oktober var en positiv månad för small-cap-bolag i tillväxtmarknader.

  Innehav i Kina var fondens främsta bidragsgivare under månaden, däribland Hangzhou Robam och Zhejiang Supor. Även aktievalen inom teknologi i Taiwaneisen, Advantech and Silergy, bidrog positivt.

  I Latinamerika, bidrog aktieval och undervikt i Mexiko positivt till avkastningen. Även övervikten i Sydafrika, främst Clicks gynnade fonden.

  På den negativa sidan återfinns undervikt i Korea och innehav i Indien.

  Fonden sålde innehavet i City Lodge på grund av orolighet kring bolagets balansräkning.

  Avslutningsvis säger förvaltarna att det viktigaste riskerna inte har förändrats, vilka beskrivs vara nedåtgående global tillväxt, handelsspänningar och en strak amerikansk dollar.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Ålandsbanken Europe Value ökade 2,0 procent i oktober - SAP bästa innehav  

  Ålandsbanken Europe Value ökade 2,0 procent i oktober - SAP bästa innehav

  Ålandsbanken Europe Value, som är en aktivt förvaltad fond som placerar på de europeiska aktiemarknaderna, ökade i oktober med 2,0 procent, jämfört med index som steg 1,1 procent.
  Fonden ligger sedan årsskiftet efter sitt jämförelseindex med en uppgång på 25,0 procent gentemot 27,5 procent för index. Det framgår av en månadsrapport.

  De återupptagna samtalen kring handelsavtal mellan USA och Kina lugnade marknaden under månaden efter att båda parter verkar vilja få till stånd ett avtal.

  Marcus Lundqvist förvaltar fonden och kommenterar läget.

  "Företagsrapporterna för tredje kvartalet visade på en väntad avmattning i efterfrågan. Många av de rapporterande bolagen lyckades trots vikande volymer upprätthålla en god lönsamhet, vilket vittnar om god kostnadskontroll och en förmåga att snabbt anpassa verksamheten till nya nivåer på efterfrågan."

  Industri, finans och cykliska konsumentvaror drev uppgångarna i Europa. Fonden drogs upp av övervikten mot Daimler, SAP och Prudential.

  Energi är den största sektorn fonden är exponerad mot med 7,6 procent (8,2).

  Frankrike har störst vikt i fonden med 23,1 procent (23,8), följt av Storbritannien på 17,1 procent (16,9).

  SAP var fondens bästa innehav under månaden och Nestlé även denna månad det sämsta.

  Nestlé var fortsatt största innehavet, med sina 5,1 procent av fonden. Därefter återfinns SAP på 3,4 procent och Astra Zeneca på 3,0 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Ålandsbanken fonders marknadsutblick tror på förbättring i eurozonen  

  Ålandsbanken fonders marknadsutblick tror på förbättring i eurozonen

  Ålandsbanken fonder tror i sin marknadsutblick för november på en gradvis förbättring i eurozonen.

  IMF reviderade ner sina prognoser för 2019 och 2020, detta främst inom eurozonen. Dock är nivån fortfarande god och tillväxten förväntas ligga i linje med historiskt genomsnitt.

  "Vår bedömning är att vi kommer att få se en gradvis förbättring även i eurozonen, drivet av fortsatt god inhemsk konsumtion samt en viss återhämtning för bilindustrin. Konsumenterna kan glädjas åt låg arbetslöshet, god reallönetillväxt, låga räntor och en lång period av förmögenhetsuppbyggnad i kölvattnet på det utdragna ekonomiska uppsvinget," skriver banken.

  De politiska riskerna upplevs som lägre, detta med främst handelskriget mellan USA och Kina samt brexit i tankarna.

  Bankens sexmånadersutblick höjs med fem procentenheter till 60 procent, där 50 procent är normalläge.

  Stabilare ekonomiska utsikter och en stark rapportperiod bidrar till att banken ökar aktievikten. De har även sålt innehav av långa statsobligationer, som en delfinansiering av den ökade aktievikten.

  Aktiemarknaden bedöms på en femgradig skala där 1 är dåligt och 5 bra. Norden får betyget 3(4), Europa 2(2), USA 4(3) och tillväxtmarknader 2(2).

  Räntor bedöms efter samma skala. Här får korta räntor betyget 3(3), långa räntor 2(2), företagsobligationer med bättre kreditvärdighet 3(3) och företagsobligationer med sämre kreditvärdighet 4(4).  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Ålandsbanken Norden ökade 3,0 procent i oktober - tyngdes av Nokia  

  Ålandsbanken Norden ökade 3,0 procent i oktober - tyngdes av Nokia

  Aktiefonden Ålandsbanken Norden ökade i oktober 3,0 procent, index +2,2 procent. Hittills i år ligger dock fonden efter, med sina +21,1 procent, jämfört med +24,2 procent. Det framgår i en månadsrapport.

  De återupptagna samtalen kring handelsavtal mellan USA och Kina lugnade marknaden under månaden efter att båda parter verkar vilja få till stånd ett avtal.

  Förvaltaren Lars Söderfjell kommenterar marknadsläget:

  "Makroekonomiska data är alltjämt svaga, men visade inte på någon ytterligare försämring under oktober. Företagsrapporterna för tredje kvartalet visade på en väntad avmattning i efterfrågan. Många av de rapporterande bolagen lyckades trots vikande volymer upprätthålla en god lönsamhet, vilket vittnar om god kostnadskontroll och en förmåga att snabbt anpassa verksamheten till nya nivåer på efterfrågan."

  Atlas Copco, Alfa Laval och Novo Nordisk gynnade fonden mest. Detta samtidigt som Nokia, Telenor och Equinor drog ner den.

  Investor och Equinor var bästa innehav för fonden under månaden. Essity och Swedish Orphan Biovitrum, Sobi, presterade sämst.

  Novo Nordisk och Investor var störst i fonden med 8,9 (8,7) respektive 6,7 (6,7) procent av fonden.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Ålandsbanken Premium 30 ökade 0,7 procent i oktober - gynnades av aktieövervikt  

  Ålandsbanken Premium 30 ökade 0,7 procent i oktober - gynnades av aktieövervikt

  Ålandsbanken Premium 30 Placeringsfond steg 0,66 procent i oktober och är därmed upp 10,9 procent i år. Det framgår av en månadsrapport.

  Oron på marknaderna för de politiska riskerna har under månaden avtagit efter att handelssamtalet mellan USA och Kina återupptagits. Under månaden har också bolagens kvartalsrapporter kommit in bra och dessutom dessutom fortsatte det med ytterligare penningekonomiska lättnader.

  Förvaltaren Niklas Wellfelt kommenterar månaden.

  "Första halvan av månaden dominerades av kraftiga nedgångar i aktiemarknaden och fallande obligationsräntor, men sentiment stabiliserades och börsnedgången togs tillbaka mot slutet av månaden, varefter flera börsindex noterade nya toppnivåer."

  Fonden gynnades av sin övervikt mot aktier och även allokeringen mot Norden.

  Fonden var per sista september till 48 procent (49) exponerad mot Norden, följt av Europa på 27 procent (27).

  Alfa Laval var bästa innehav och Nokia sämsta.  Taggar:

 • Ålandsbanken Premium 50 ökade 1,2 procent i oktober - Nokia tyngde  

  Ålandsbanken Premium 50 ökade 1,2 procent i oktober - Nokia tyngde

  Ålandsbanken Premium 50 Placeringsfond steg i oktober med 1,2 procent och hittills i år är uppgången 15,6 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltaren Niklas Wellfelt.

  De återupptagna samtalen kring handelsavtal mellan USA och Kina lugnade marknaden under månaden efter att båda parter verkar vilja få till stånd ett avtal. Även positiva kvartalsrapporter och fortsatta penningekonomiska lättnader gynnade marknaden.

  Många av de rapporterande bolagen lyckades trots vikande volymer upprätthålla en god lönsamhet, vilket vittnar om god kostnadskontroll och en förmåga att snabbt anpassa verksamheten till nya nivåer på efterfrågan.

  49 procent av fondens aktievikt ligger mot Norden, följt av övriga Europa på 26 procent. Detta är oförändrat sedan förra månaden.

  Atlas Copco drog upp fonden mest och Nokia tyngde mest.  Taggar:

 • JPM Africa Equity Fund steg 4,3 procent i oktober - avkastningen drevs av exponering mot material- och finanssektorn  

  JPM Africa Equity Fund steg 4,3 procent i oktober - avkastningen drevs av exponering mot material- och finanssektorn

  JPM Africa Equity Fund steg 4,3 procent i oktober, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som ökade 1,1 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 7,2 procent, mot index som avkastat 10,6 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Den positiva utvecklingen drevs av exponering mot material- och finanssektorerna, främst övervikt mot guldbolag i Sydafrika, däribland Sibanye, Harmony och AngloGold. Fonden gynnades även av övervikt i CIB Egypt, Equity Group och KCB.

  Avkastningen tyngdes av att man inte hade någon exponering mot Sasol eller Västafrikanska guldbolag.

  Under månaden ökade man exponeringen mot Sibanye.

  Förvaltarna skriver att positiva trender kring inflation och valuta i Egypten har skapat stora investeringsmöjligheter. Centralbanken i Egypten har sänkt styrräntan vilket gynnar investeringar.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • JPM China Fund steg 5,8 procent i oktober - presterat klart bättre än index i år  

  JPM China Fund steg 5,8 procent i oktober - presterat klart bättre än index i år

  JPM China Fund steg 5,8 procent i oktober, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 4,4 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 32,5 procent, mot index som stigit 12 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Den kinesiska aktiemarknaden steg i oktober efter tecken på ett fas-1 avtal mellan Kina och USA, lättnader från centralbanker och en svagare amerikansk dollar.

  Fondens avkastning gynnades av aktieval inom sjukvård och undervikt i kommunikationstjänster. Bland enskilda aktieinnehav bidrog Jiangsu Hengrui, Hangzhou Tigermed och Autobio Diagnostics mest. Även Focus Media bidrog positivt.

  African Swine Fever tyngde avkastningen.

  Undervikt mot finanssektorn bidrog negativt till avkastningen.

  Förvaltarna skriver att de letar efter investeringar i bolag som uppvisar hög kvalité med stora tillväxtmöjligheter, närmare bestämt teknologi och automatisering.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Ålandsbanken Euro Bond backade 0,1 procent i oktober - missgynnades av stigande räntor  

  Ålandsbanken Euro Bond backade 0,1 procent i oktober - missgynnades av stigande räntor

  Räntefonden Ålandsbanken Euro Bond backade svagt, 0,1 procent, under oktober. Hittills i år har fonden stigit 3,28 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Månaden påverkades mest av Brexit, handelskriget mellan USA och Kina samt kvartalsrapporterna. Risken för en hård Brexit avtog och sannolikheten för framgångar i handelskriget har ökat.

  Fondens värde sjönk något i oktober till följd av de stigande räntorna men durationen, som mäter ränterisken, var i praktiken oförändrad.

  Största emittenterna var per sista september Konecranes och Teollisuuden Voima med vikterna 1,8 (1,9) respektive 1,6 (1,7) procent.

  45,1 procent (48,4) av fonden var exponerad mot Finland, 12,9 (13,1) mot Sverige.

  36,2 procent (36,7) av fondens innehav hade vid månadens slut ingen rating, den lägsta ratingen var BB.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Ålandsbanken Euro High Yield backade 0,36 procent i oktober - tror fortsatt på High yield-marknaden  

  Ålandsbanken Euro High Yield backade 0,36 procent i oktober - tror fortsatt på High yield-marknaden

  Ålandsbanken Euro High Yield backade med 0,36 procent i oktober samtidigt som dess index är ner 0,02 procent. Hittills i år är fonden upp 6,0 procent, index upp 9,0 procent. Det framgår av en månadsrapport för fonden.

  High yield-marknaden var negativ i oktober och likviditeten på densamma är återigen avtagande mot slutet av året.

  Under månaden var marknadens väntan på FEDs räntebeslut och guidningar avgörande. Dock ledde beskeden inte till några vidare reaktioner.

  Förvaltaren Jyri Suonpää tror fortsatt på High yield-marknaden.

  "Företagsobligationer, och speciellt investeringar med hög risk, förväntas ge fortsatt god avkastning, och marknaden för high yield-obligationer är ännu en av de få tillgångsklasser där avkastningen förväntas vara positiv."

  31,8 procent (35,9) av fonden var per månadens slut exponerad mot Finland, följt av Sverige på 15,5 procent (15,8).

  46,4 procent av fondens innehav hade per månadens utgång ingen rating och endast 2,5 procent var ratade under B.

  Sunborn Gibraltar och Nassa Topco AS 2,875% 06.04.2024 var fondens största innehav med 2,1 respektive 1,9 procent.  Taggar:

 • SEB Asset Selection sjönk i oktober - tyngdes av statsobligationer och valutor  

  SEB Asset Selection sjönk i oktober - tyngdes av statsobligationer och valutor

  SEB Asset Selection C H-SEK sjönk 3,6 procent i oktober och är därmed upp 1,6 procent hittills i år. Det framgår av en månadsrapport.

  Statsobligationer föll under månaden, vilket medförde att fonden missgynnades av sin långa nettoexponering. Trots detta har fonden en fortsatt positiv syn på statsobligationer, men exponeringen har halverats.

  Den korta positionen i valutor gentemot lång amerikansk dollar bidrog också till den negativa avkastningen. Den genomsnittliga valutan apprecierade 1,9 procent mot dollarn och fonden har minskat sin exponering.

  Exponeringen mot aktier gav ett marginellt positivt resultat. Strategiskt missgynnades man främst av trendmodellerna på medellång och lång sikt.

  Per utgången av månaden var fonden lång aktier, statsobligationer och räntor, med en fortsatt kort position mot valutor. Risktagandet låg på 5,3 procent, vilket är cirka hälften av det långsiktiga målet.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • JPM Global Bond Opportunities Fund backade 0,1 procent i oktober - tillväxtmarknader gynnade avkastningen  

  JPM Global Bond Opportunities Fund backade 0,1 procent i oktober - tillväxtmarknader gynnade avkastningen

  JPM Global Bond Opportunities Fund backade 0,1 procent i oktober, medan fondens jämförelseindex backade 0,4 procent. Sedan årsskiftet noteras fonden för en avkastning på 6,9 procent, vilket är bättre än index som avkastat 6 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  På den positiva sidan återfinns tillväxtmarknader, specielt positionerna i Indonesien, Ryssland och Mexiko.

  Europeiska high yield-obligationer, vilket fonden till 15 procent består av, var oförändrade under månaden.

  Fonden minskade durationen från 4,6 till 4,1 år.

  Den kommande tiden tror förvaltarna att FED inte kommer komma med fler räntesänkningar.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Fidelity America sjönk 0,6 procent i oktober - fortsatt god risk/reward för amerikanska aktier  

  Fidelity America sjönk 0,6 procent i oktober - fortsatt god risk/reward för amerikanska aktier

  Fidelity America A-Acc-USD sjönk 0,6 procent i oktober, vilket var sämre än index som under steg 2,1 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Under månaden styrdes de globala marknaderna av ljusningar i handelskriget mellan USA och Kina samt ytterligare räntesänkningar från FED. Till följd av detta steg amerikanska aktiemarknaden och i stort sett alla sektorer utvecklades positivt, med IT och kommunikationstjänster i topp.

  Fonden erhöll positivt bidrag från det nyligen tillagda läkemedelsbolaget Bristol-Myers Squibb och vårdbolaget Anthem. Bristol-Myers Squibb aktie steg till följd av ett sent offentliggörande av positiva testresultat från lungcancerläkemedlet Checkmate 9LA som uppfyllde sitt primära forskningsslutpunkt några månader före den förväntade tiden.

  Negativt bidrag kom från Grubhub vars aktie föll efter att bolaget sänkt sina förväntade intäkter för det fjärde kvartalet. NU väntas en EBITDA på 100 miljoner dollar jämfört med tidigare estimerade 340 miljoner dollar. Bolaget meddelade att man behöver öka investeringarna för att behålla sin marknadsandel.

  Inför framtiden ser fondens förvaltarteam att geopolitik och handelskonflikter kommer vara drivande faktorer för sentimentet på marknaden. Med allt mer stimulerande centralbanker ser man en fortsatt god risk/reward för amerikanska aktier.

  Per utgång av månaden hade fonden en övervikt mot finans och energisektorerna, med stora positioner i bland annat Berkshire Hathaway och Chevron.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Fidelity Global Consumer Industries Fund backade 1,3 procent i oktober - positiv syn på LVMH  

  Fidelity Global Consumer Industries Fund backade 1,3 procent i oktober - positiv syn på LVMH

  Fidelity Global Consumer Industries Fund backade 1,3 procent i oktober med missgynnsam positionering inom hushållsprodukt- och bilsegmenten. Det framgår av en månadsrapport.

  Globala aktieindex avancerade under månaden när USA och Kina kom allt närmare en första fas i sitt handelsavtal. På centralbanksfronten sänkte FED sin ränta, vilket gav stimulans till amerikanska aktier. Även den europeiska aktiemarknaden utvecklades positivt efter att bolagens rapporter för det tredje kvartalet överträffat marknadens allmänna förväntningar.

  Innehavet i Colgate Palmolive bidrog negativt efter att företagets indiska dotterbolag rapporterat svaga siffror för det tredje kvartalet. Colgate Palmolive rapporterade en topline-tillväxt, men missade analytikernas förväntningar.

  Andra negativa bidragsgivare var Estee Lauder, ett av fondens största innehav, och Heineken.

  Positivt bidrag kom från LVMH som trots dåliga marknadstider för lyxbolag offentliggjorde höga intäkt för det tredje kvartalet. Fonden har en övervikt i LVMH och anser att det starka varumärket över flera marknader och produktlinjer är bra för aktien.

  Per utgång av månaden hade fonden en övervikt i sektorerna textiler, kläder och lyxvaror med en undervikt mot bil, detaljhandel och livsmedelssektorerna.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Fidelity Global Financial Services Fund utvecklades negativt i oktober - tyngdes av Hartford Financial Services  

  Fidelity Global Financial Services Fund utvecklades negativt i oktober - tyngdes av Hartford Financial Services

  Fidelity Global Financial Services Fund tyngdes av sin kraftiga exponering mot försäkringssektorn och backade 0,2 procent i oktober. Det framgår av en månadsrapport.

  Hartford Financial Services bidrog negativt efter att aktien fallit till följd av ökad oro över försäljningen och förlusttrenden i försäkringsbranschen. Fonden ser fortsatt positivt på bolaget och dess attraktiva exponering mot små kommersiella företag.

  Andra negativa bidragsgivare var Axis Capital Holdings, The Travelers Companies och Sompo Holdings.

  Positivt bidrag kom från Legal & General Group, St. James’ Place och Ingenico Group. Storbritannien-baserade St. James’ Places aktie steg till följd av ökad optimism om brexit samt en godkänd rapport för det tredje kvartalet.

  I förvaltarnas analys spelar det makroekonomiska läget en stor roll då utsikterna för banker och andra finansiella företag är knutna till ekonomin. Inför framtiden är fonden fortsatt positiv till försäkringssektorn och har väsentliga positioner i AXA och Allianz. Samtidigt är exponeringen mot banksektorn och kapitalmarknader relativt låg.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Fidelity Pacific ökade 3,2 procent i oktober - lyfter fram FPT och Universal Entertainment  

  Fidelity Pacific ökade 3,2 procent i oktober - lyfter fram FPT och Universal Entertainment

  Fidelity Pacific A-USD ökade 3,2 procent i oktober och har en positiv framtidssyn på FPT och Universal Entertainment. Det framgår av en månadsrapport.

  I en marknadskommentar skriver förvaltarteamet att den asiatiska marknaden steg under månaden, främst drivet av den positiva utvecklingen i handelskriget mellan USA och Kina samt de globalt allt mer stimulerande centralbankerna.

  Fonden underpresterade mot index med 1,2 procentenheter till följd av en svagare utveckling i IT och hälsovårdsaktier.

  Lynas och WiseTech Global var bland de negativa bidragsgivarna medan positivt bidrag kom från ResApp Health och Flexium. Flexium steg efter att bolagets kvartalsrapport visat på höga intäkter och en stark tillväxt.

  Förvaltarteamet tror på företag med långsiktig tillväxt, stark ledning och som genererar en god kassa. Bland dessa lyfts FPT och Universal Entertainment fram som goda case inför framtiden.

  Fonden har en övervikt mot Kina, Indonesien, Indien och Australien. På sektornivå finns en övervikt mot bolag inom IT, sällanköpsvaror och hälsovård.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Fidelity Greater China steg 3,6 procent i oktober - undervikt i allokeringen mot Hong Kong och Taiwan  

  Fidelity Greater China steg 3,6 procent i oktober - undervikt i allokeringen mot Hong Kong och Taiwan

  Fidelity Greater China A-USD steg 3,6 procent i oktober, men underpresterade gentemot index på grund av svagare utveckling för specifika kommunikations och industriaktier. Det framgår av en månadsrapport.

  Det statligt ägda telekombolaget China Unicom Hong Kong föll efter att ökad konkurrens på marknaden och svagare utveckling för 4G tyngde kvartalsresultatet. Men fondens förvaltarteam tror fortsatt att bolagets stora marknadsandel kommer vara gynnsam i framtiden.

  Även den kinesiska tågtillverkaren Zhuzhou CRRC Times Electric utvecklades svagt till följd av en svag kvartalsrapport.

  Positiva bidrag kom från China Oilfield Services och MediaTek som rapporterade kvartalssiffror över marknadens förväntan. MediaTek visade en positiv syn på framtida tillväxt och lyfte fram en ökad efterfrågan på smartphones samt högre marginaler i 5G teknologin som drivande faktorer.

  Fonden har fortsatt en övervikt mot Kina samt undervikt mot Hong Kong och Taiwan, med specifikt fokus på IT- och konsumentaktier.

  Slutligen lyfter förvaltarteamet fram goda möjligheter i finansaktier med stabil tillväxt, däribland Commercial Bank of China, som beskrivs ha en kvalitativ, defensiv position inför framtiden.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Skandia Europa Exponering utvecklades positivt i oktober - gynnsam valutaeffekt  

  Skandia Europa Exponering utvecklades positivt i oktober - gynnsam valutaeffekt

  Skandia Europa Exponering steg 1,2 procent i oktober och överpresterade därmed marginellt mot sitt jämförelseindex. Det framgår av en månadsrapport.

  Strategin är att följa index, men avvikelser uppstår på grund av transaktionskostnader och att fonden avstår från vissa investeringar i enlighet med Skandia Fonders policy för etik- och miljöhänsyn.

  "Nettoeffekten av dessa exkluderingar påverkade fondens relativavkastning positivt med 2 baspunkter denna månad", kommenterar fondens förvaltarteam.

  Den svenska kronan försvagades under månaden mot euron med 0,3 procent och pundet med 2,9 procent, vilket gav en gynnsam effekt på fondens absoluta avkastning.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Handelsbanken Fonder flaggar upp i Nordic Waterproofing  

  Handelsbanken Fonder flaggar upp i Nordic Waterproofing

  Handelsbanken Fonder har ökat sitt innehav i tätskiktsbolaget Nordic Waterproofing till 5,29 procent av kapitalet och rösterna i bolaget. Det framgår av ett flaggningsmeddelande.  Taggar:
  #construction   #industrials   #insider  

 • MSCI offentliggör ESG-rating för drygt 2800 bolag  

  MSCI offentliggör ESG-rating för drygt 2800 bolag

  Analys- och indexjätten MSCI meddelar att man planerar att offentliggöra hållbarhets-rating, så kallad ESG-rating, på drygt 2 800 listade bolag.

  Ratinguppgifter från MSCI ACWI Index finns från och med idag offentliga på bolagets hemsida, via en söktjänst. Skalan sträcker sig från AAA till CCC och baseras på 1000 datapunkter inom 37 huvudområden, som uppdateras på veckobasis.

  Under 2020 planerar man ha 7 500 MSCI ACWI-bolags ratings tillgängliga via tjänsten.  Taggar:

 • Lyxor anser rimligt att ligga normalvikt generellt - övervikt Japan, Brasilien och Ryssland  

  Lyxor anser rimligt att ligga normalvikt generellt - övervikt Japan, Brasilien och Ryssland

  Lyxor skriver i sin veckorapport att de anser det rimligt att i dagsläget ligga med normalvikt i en majoritet av tillgångsslagen, men med övervikt mot vissa attraktivt prissatta cykliska bolag.

  Man tror att tillverkningsindustrin ännu kan ha kvar att leverera, ännu är ingen tydlig riktning klar. Dessutom kommer fortsatt likviditeten på marknaden gynna aktiemarknaden, tack vare bland annat konsumtion och centralbankers stöd.

  Under den kommande tiden skulle dessutom en Brexit-deal kunna gynna marknaden.

  På den amerikanska marknaden föredrar man att hålla positioner med kort duration. Så länge likviditetsförutsättningarna fortsätter vara som de är föredrar Lyxor High yield-positioner.

  I Europa föredrar man high yield, cykliskt samt småbolag.

  Lyxor tror även på övervikt mot aktier i Japan, Brasilien och Ryssland.  Taggar:

 • DNB Renewable Energy retail ner 0,9 procent i oktober - tror fortsatt på First Solar trots svag rapport (R)  

  DNB Renewable Energy retail ner 0,9 procent i oktober - tror fortsatt på First Solar trots svag rapport (R)

  (Rättelse: bortse från tidigare nyhet om fonden som hade felaktiga siffror för oktober)

  DNB Renewable Energy retail backade 0,9 procent i oktober, jämfört med index som ökade 1,7 procent. Hittills i år är fonden upp 20,2 procent, jämfört med index på 32,7 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  First Solar tyngde fonden efter att bolaget släppt en svag rapport för det tredje kvartalet. Dock ser Jon Sigurdsen och Christian Rom, som förvaltar fonden, positivt på bolaget ändå.

  "Den pågående uppskalningen av den nya 6‐serie produkten utvecklas väl och teknologiskt utvecklas företaget mycket bra. First Solar har hittat nya sätt att upprätthålla kvaliteten och öka energin i solmodulerna, vilket innebär mer energi och högre ekonomiskt värde."

  Renewable Energy Group, Dana och Nordex drog upp fonden under månaden.

  Förvaltarna tror att fondens portfölj borde gynnas av det långsiktiga behovet av att minska utsläppen. De noterar att konjunkturcykeln kortsiktigt är osäker, men tror att innehaven över tid kommer generera en betydande tillväxt. Värderingen bedöms attraktiv och innehaven tros därför vara långsiktigt gynnande för fonden.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • AXA Rosenberg Global Small Cap Alpha steg 2,7 procent i oktober - positivt bidrag från Fitbit  

  AXA Rosenberg Global Small Cap Alpha steg 2,7 procent i oktober - positivt bidrag från Fitbit

  AXA Rosenberg Global Small Cap Alpha B USD steg 2,7 procent i oktober, vilket medför att fonden är upp 16,4 procent hittills i år. Det framgår av en månadsrapport.

  I en marknadskommentar skriver förvaltarteamet att de globala aktiemarknaderna utvecklats starkt på slutet av månaden till följd av hopp om ett avtal mellan USA och Kina samt ytterligare räntesänkningar från FED. Cykliska sektorer presterade starkast medan energisektorn var den enda med negativ månadsutveckling.

  På bolagsnivå gav Fitbit och Crocs positiva bidrag. Fitbits aktie rusade efter att ett uppköpsbud från teknikjätten Alphabet offentliggjorts och Crocs aktie steg i samband med att bolagets rapport för det tredje kvartalet slog marknadens förväntningar.

  Negativt bidrag kom från kemikaliebolaget Albermarle som vinstvarnade under månaden. Även Resideo Technologies utvecklades negativt efter en sänkning av sina framtida förväntningar, ett offentliggjort ledningsskifte och ökad konkurrens på marknaden.

  Fondens största innehav var per utgång av månaden Western Union, Quanta Services och Helvetia Holding med portföljvikterna 0,8, 0,7 respektive 0,7 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • UBS Equity European Opportunity Unconstrained steg 0,3 procent I oktober - gynnades av långpositioner inom sällanköpsvaror och kommunikationstjänster  

  UBS Equity European Opportunity Unconstrained steg 0,3 procent I oktober - gynnades av långpositioner inom sällanköpsvaror och kommunikationstjänster

  Fonden UBS Equity European Opportunity Unconstrained steg 0,3 procent I oktober, vilket medför att fonden sedan årsskiftet noteras för en avkastning på 26,6 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarna skriver att de europeiska aktiemarknaderna gynnades av att handelssamtalen mellan Kina och USA återupptogs och Brexit. Cykliska aktier presterade bättre än defensiva aktier.

  Långpositioner inom sällanköpsvaror och kommunikationstjänster, finans samt kommunikation bidrog positivt till avkastningen. Fonden gynnades även av kortpositioner inom finans och sällanköpsvaror och kommunikation där ett bolag föll efter att rapporterat minskat försäljning.

  På den negativa sidan återfinns långpositioner inom industri.

  Fondens tre största innehav per utgången av månaden var UBS Equity Opportunity Long Short Fund, Nestle och BNP Paribas med portföljvikterna 7,8, 5,6 respektive 3,1 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Robeco Global Consumer Trends utvecklades positivt i oktober - Spotify starkaste aktien  

  Robeco Global Consumer Trends utvecklades positivt i oktober - Spotify starkaste aktien

  Robeco Global Consumer Trends D EUR steg 0,1 procent i oktober med positivt bidrag från Spotify. Fonden har överpresterat index hittills i år och är upp 30,9 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Spotify steg 26 procent under månaden efter att bolaget rapporterade intäkter samt en prenumerationstillväxt som slog analytikernas förväntningar. Det signalerades även ett ökande intresse av Spotifys utbud av podcasts.

  Lyxbolagen LVMH, Kering och Moncler bidrog också med positiv utveckling till följd av att de kinesiska lyxkonsumenterna fortsatt varit hög, trots de pågående oroligheterna i Hong Kong.

  Negativt bidrag erhölls från de mer defensiva bolagen Danone, Estee Lauder och Starbucks.

  Under månaden sålde fonden resterande delar av sin position i Sands China och återinvesterade kapitalet i Danone som man anser har en god positionering inför framtiden. Med sitt ledigt kassaflöde fortsatte fonden öka innehaven i bland annat Apple, Novozymes och Starbucks.

  De största innehaven var per utgången av månaden Mastercard, Visa och Microsoft med portföljvikterna 3,4, 3,3 respektive 3 procent.  Taggar:
  #mutualfunds