Arkiv

Visa fondnyheter från
 

Nyheter från fondbolagen

 • QQM Equity Hedge steg 0,3 procent i februari  

  QQM Equity Hedge steg 0,3 procent i februari

  Fonden QQM Equity Hedge steg 0,3 procent i februari. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarna Ola Björkmo och Jonas Sandefeldt.

  Under februari steg 10-åriga treasury yielden upp mot 1,5 procent nivån för första gången på över ett år. Trenden sågs först i USA, mot bakgrund av enorma stödpaket och ekonomisk återhämtning, men har sedan spridit sig till resten av världen.

  Rapportsäsongen för det fjärde kvartalet är nästan över i Europa, estimerade intäktstillväxten uppgår till -16,5 procent jämfört med det fjärde kvartalet under 2020. Fyra av de totalt tio sektorerna i det europeiska indexet förväntas öka intjäningen skriver Björkmo och Sandefeldt. De sektorer där intjäningen förväntas utvecklas bäst respektive sämst är basic materials och energi.

  Under februari har fondförvaltarna valt att köpa inom banker, material och energi. Nettoförsäljningar har gjorts inom sektorerna mat & tobak, retail och kapitalvaror.

  Starkaste regionerna för fonden i februari var Sverige, Tyskland och Finland.

  Inför mars var fonden nettolånga sektorerna material, bil och bildelar samt halvledare. Nettokorta var fonden positionerade inom mat & tobak, bioteknologi och telekommunikation.

  Korrelationen med MSCI World index sedan fondens lansering 2010 uppgår till -0,13.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Första och Tredje AP-fonden bäst i klassen - Di  

  Första och Tredje AP-fonden bäst i klassen - Di

  Första och Tredje AP-fonden delar förstaplatsen gällande avkastning under 2020, fonderna avkastade 9,7 procent vardera. Det rapporterar Di.

  Di har intervjuat Kristin Magnusson Bernard som är vd för första AP-fonden. Aktieportföljen som utgör ungefär halva fonden avkastade 12,1 procent under fjolåret. På en fråga om risken inte är för hög med tanke på att AP-fonden förvaltar folks pensioner, svarar Bernard följande.

  "Nej, eftersom AP-fonderna bara är 15 procent av hela pensionssystemet. Resten av systemet är inte riskutsatt på samma sätt, en stor del är löpande inbetalningar av pensionsavgifter.”

  Vidare kommenterar vd:n.

  ”Vi ser fortfarande goda möjligheter på aktiemarknaden. Det är dessutom ett område där det snabbt går att ta ned risken vid behov.”

  Under 2020 betalade de fyra AP-fonderna ut 7,9 miljarder kronor vardera för att täcka underskott i pensionssystemen. Enligt prognoser väntas underskott under 20 år framåt. Bernard menar dock att summan är relativt liten i relation till det totala förvaltade kapitalet så fonden känner sig trygga med att kunna leverera framöver.


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Lannebo Småbolag ankarinvesterare i Desenio  

  Lannebo Småbolag ankarinvesterare i Desenio

  E-handelsbolaget Desenio hade premiär på Stockholmsbörsen 25e februari. Inför handelsstarten låg börsvärdet på 11 miljarder kronor.

  ”Lannebo Småbolag har investerat ett belopp som motsvarar ungefär 1 procent av fonden. Vi räknar med att bolagets goda tillväxt kommer fortsätta och att innehavet därmed kan komma att växa över tid”, kommenterar förvaltaren Johan Ståhl.

  Vidare säger förvaltaren följande.

  ”Bolaget har egen design av motiv och genom att använda data på vilka motiv kunderna för tillfället efterfrågar får Desenio god kännedom om vilka preferenser kunderna har. Denna data kan Desenio använda i framtagande av nya produkter för att hela tiden ha ett aktuellt och attraktivt kunderbjudande.”

  En annan fördel som förvaltaren ser med Desenio är att bolaget har starka kassaflöden eftersom att kunderna betalar vid beställning men bolaget betalar först därefter för papper, ramar och tryck. Dessutom säger Johan Ståhl att ledningen är en viktig parameter vid beslutet att göra en ny investering, Desenios vd Fredrik Palm ger ett gott intryck enligt Johan Ståhl.

  Aktien stängde första handelsdagen drygt 20 procent över IPO-kursen.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Utestående säljoptioner på ARKK har ökat kraftigt - samtidigt ökade ETF:en innehavet i Tesla  

  Utestående säljoptioner på ARKK har ökat kraftigt - samtidigt ökade ETF:en innehavet i Tesla

  Antalet utestående säljoptioner för ARK Innovations ETF (ARKK) har ökat markant. Det rapporterar Financial Times som har tagit del av data från Bloomberg.

  Tidigare i veckan såg ETF:en rekordutflöden som uppgick till 465 miljoner dollar. Handelsvolymen i ETF:en var på tisdagen uppe i 5 miljarder dollar vilket var dubbelt så högt som det tidigare rekordet.

  Även andra populära fonder som fondbolaget ARK driver såg utflöden på tisdagen då teknologiaktier presterade svagt.

  Vidare menar S3 Partners, som arbetar inom datahantering, att fler aktörer positionerar sig inför en nedgång i ETF:en och att andelen blankade fondandelar har ökat.

  Fondbolagets flaggskepps-ETF har blivit en favorit bland småsparare det senaste året då fondens tillgångar har gått från 3 till 60 miljarder dollar.

  Största innehav i fonden var Tesla som utgjorde omkring 9,5 procent av tillgångarna. Även Roku, Square, Spotify och Teladoc Health utgjorde stora delar av portföljen.

  Cathie Wood som är grundare till ARK valde att öka innehavet i Tesla då aktien sjönk som mest runt 13 procent på tisdagen. ARKs ETF:er köpte Teslaaktier för sammantaget 160 miljoner dollar under handelsdagen.  Taggar:
  #etp   #mutualfunds  

 • Robeco SAM Sustainable Water B EUR steg 2,00 procent i januari  

  Robeco SAM Sustainable Water B EUR steg 2,00 procent i januari

  Fonden Robeco SAM Sustainable Water B EUR steg 2,00 procent i januari, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 0,29 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltaren Dieter Küffer.

  Positiva bidragsgivare under månaden var Haier Smart Home, Valmet, Asahi Holdings och Valmont Industries. Förvaltaren skriver att det verkar som att Haier Smart Home fortfarande gynnas av sammanslagningen med Haier Electronics i december. Valmont Industries väntas gynnas av infrastruktur investeringar i USA.

  På den negativa sidan fanns Polypipe och Rinnai som både gick väldigt starkt under 2020 men som föll tillbaka en del under det nuvarande årets första månad.

  Under januari gjordes inga drastiska justeringar av portföljen. Fonden är fortsatt överviktad leverantörer av analytisk utrustning och bolag som arbetar med vattenrening.

  Den geografiska fördelningen var i stort fokuserad på Amerika där 50 procent av portföljen var investerad. Även Europa utgjorde en betydande del av portföljen med 37 procents exponering.

  Det största innehavet i fonden inför februari var Thermo Fisher Scientific med en portföljvikt på 4,67 procent. Även Agilent Technologies och Guangdong Investment utgjorde betydande delar av portföljen med 3,43 respektive 3,17 procent.

  Avslutningsvis skriver Küffer att vattensektorn potentiellt utgör en del av det stora infrastrukturförslag som diskuteras just nu i USA.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Första AP-fonden avkastade 9,7 procent under 2020  

  Första AP-fonden avkastade 9,7 procent under 2020

  Första AP-fonden avkastade 9,7 procent under 2020. Resultatet mätt i kronor uppgick till 34,8 miljarder kronor.

  Totalt har 7,9 miljarder kronor överförts till inkomstpensionssystemet och vid årsskiftet hade fonden ett förvaltat kapital på 392,6 miljarder kronor. Kostnaderna har sänkts med 123 miljoner kronor och portföljens koldioxidavtryck har minskats med 46 procent.

  "Blickar vi framåt ser vi en fortsatt komplex omvärld med stor osäkerhet på de finansiella marknaderna. Den starka återhämtningen på världens börser står i skarp kontrast till situationen i servicesektorn och delar av arbetsmarknaden. De mycket ojämnt fördelade effekterna av pandemin kommer sannolikt påverka oss under lång tid framöver. Hur penningpolitiska och finanspolitiska stimulansåtgärder spelar ut, liksom påverkan från geopolitiska spänningar, kommer att ha avgörande betydelse för näringsliv och marknader framåt. Strukturella förändringar som den pågående digitaliseringen och förflyttningen mot en klimatneutral ekonomi kommer fortsatt vara drivande krafter", kommenterar Kristin Magnusson Bernard som är vd på Första AP-fonden.


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Avanzas kunder köpte teknik och sålde fastigheter under februari  

  Avanzas kunder köpte teknik och sålde fastigheter under februari

  Nätmäklaren Avanza Banks sparare gjorde 111 900 fondaffärer per dag i februari. Det är 48 procent fler än samma månad i fjol, visar statistik från 847 300 fondkunder hos Avanza.

  "Teknikfonder var ett starkt tema under stora delar av förra året. Den trenden håller fortsatt i sig och den snabba nedgången för teknikfonder i slutet på februari fick många privatsparare att fylla på sina innehav. Var tredje fondkrona under februari gick till teknikfonder", skriver Avanza i ett pressmeddelande.

  Intresset för teknikfonder följs av Asienfonder och Sverigefonder.

  Fastighetsfonder är månadens mest sålda fonder.

  ”Fastighetsfonder fortsätter att toppa säljlistan, vilket de gjort under stora delar av förra året. I princip samtliga fastighetsbolag på storbolagslistan har utvecklats negativt sedan årsskiftet, vilket gör att de får fortsätta finansiera privatspararnas omallokering mot fondkategorier de fortsätter att favorisera”, säger Nicklas Andersson, sparekonom på Avanza.  Taggar:
  #bank   #financials   #mutualfunds  

 • Nordnets sparare dumpade obligations- och företagsobligationsfonder i februari  

  Nordnets sparare dumpade obligations- och företagsobligationsfonder i februari

  I samband med att USA-räntorna tickat upp har Nordnets sparare dumpat obligationsfonder under februari.

  ”Stigande räntor betyder fallande obligationspriser, vilket alltså innebär att värdet på obligationsfonden faller. Även om vi inte har snabbt stigande räntor framför oss, så har spararna denna ränterisk i bakhuvudet”, säger sparekonom Frida Bratt.

  Därutöver har spararna också sålt av företagsobligationsfonder, som varit impopulära allt sedan förra våren. Fokus har istället flyttats över till Asien och tillväxtmarknader.

  ”I en bred tillväxtmarknadsfond får du dels Kina, som ligger före i återhämtningen, men också andra tillväxtmarknader som ligger efter och förhoppningsvis har en kraftig återhämtning framför sig”, säger Frida Bratt.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #bank   #financials   #mutualfunds  

 • UBS Equity Biotech minskade 0,8 procent i januari - största innehav inför februari var Vertex Pharmaceutical  

  UBS Equity Biotech minskade 0,8 procent i januari - största innehav inför februari var Vertex Pharmaceutical

  Fonden UBS Equity Biotech minskade 0,8 procent i januari. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarteamet bestående av Nathalie Petrus, Matthew Konosky och Florian Töpfl.

  Positiva bidragsgivare under januari var Novavax, Alexion och BioNTech. Novavax steg mot bakgrund av positiv data från bolagets vaccinkandidat för covid-19. Även BioNTech gynnades av positiv vaccindata men i bolagets fall handlar det om vaccin mot virusmutationer.

  Missgynnade relativavkastningen i januari gjorde Moderna, Sarepta och Deciphera. Sarepta saknade statistisk signifikans i sin Ph2 Duchennes muskeldystrofi genterapistudie och till följd av det föll aktien.

  Fondens största innehav inför februari var Vertex Pharmaceutical med en portföljvikt på 9,35 procent. Även AbbVie och Gilead Sciences vägde tungt med 9,30 respektive 7,79 procent av kapitalet allokerat.

  Lejonparten av fondens tillgångar var investerade i USA där andelen allokerat kapital låg på 87,45 procent.

  Avslutningsvis skriver förvaltarna att de har ökat sin exponering mot mindre och mellanstora bolag, förvaltarna tror att sektorn står inför en konsolideringsfas. Petrus, Konosky och Töpfl bibehåller dock exponering mot stora bolag inom sektorn för att diversifiera risk.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #healthcare   #mutualfunds  

 • Templeton Global Total Return Fund - ökade inkomstklyftor i många länder är ett stort problem  

  Templeton Global Total Return Fund - ökade inkomstklyftor i många länder är ett stort problem

  Fonden Templeton Global Total Return Fund A (acc) SEK-H1 minskade 1,35 procent i januari, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som minskade 0,86 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarna Michael Hasenstab och Calvin Ho.

  Avkastningen missgynnades under månaden av innehaven i den argentinska och colombianska peson. Även positioner i den svenska kronan, ryska rubeln och den sydkoreanska won drog ned avkastningen. En nettokort position i euron gynnade dock utvecklingen.

  Fondens nettolånga positionering i den japanska yenen drog ned avkastningen under månaden. Förvaltarna är dock fortsatt positiva till valutan de kommande månaderna givet Japans starka handelsbalans.

  Portföljen har fortsatt låg duration. Fonden är kraftigt underviktad duration i utvecklade marknader, förvaltarna äger hellre short-term US Treasuries och är utan exponering mot den bakre änden av kurvan. I eurozonen saknade fonden durationsexponering helt och hållet.

  Fonden väljer att ha innehav i obligationer som är prissatta i lokala valutor i länder med solid fundamenta och attraktiv riskjusterad avkastning.

  Avslutningsvis skriver förvaltarduon att de ökade inkomstklyftorna i många länder är ett stort problem. Skadade ekonomier och förhöjd arbetslöshet bidrar till strukturella problem som redan fanns. Enligt förvaltarna så är länder som kan hantera dessa problemen väl positionerade inför framtiden.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Templeton Global Bond minskade 0,79 procent i januari - tror på svagare euro  

  Templeton Global Bond minskade 0,79 procent i januari - tror på svagare euro

  Fonden Templeton Global Bond A(Mdis)USD minskade 0,79 procent i januari, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 1,35 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarna Michael Hasenstab och Calvin Ho.

  Den amerikanska dollarn vände utveckling och handlades starkare i januari. Fondens valutapositioner i Latinamerika (Argentina och Colombia) samt Sydkorea missgynnade avkastningen. Även innehavet i den svenska kronan tyngde utvecklingen.

  Vidare skriver Hasenstab och Ho att fondens långa position i japanska yen missgynnade avkastningen, förvaltarna är dock fortsatt positiva till valutan och lyfter fram Japans handelsbalans som drivande faktor. Förvaltarna fortsätter med att skriva att de förväntar sig att euron kommer sjunka gentemot dollarn givet ränteläget.

  Väl utvald durationsexponering i Latinamerika och Afrika gynnade fondens avkastning under månaden. Förvaltarna fortsätter att investera i obligationer i lokal valuta i länder som de tror har motståndskraftig fundamental profil och där priset inte är för högt.

  Förvaltarna är positiva inför ett förbättrat makroklimat under 2021 när vaccin distribueras i allt snabbare takt. Vidare skriver dem att länder som hanterat pandemin såsom vissa länder i Asien är väl positionerade för att kapitalisera när samhällena återgår till det normala.

  På kort sikt finns det dock risker menar Hasenstab och Ho, smittfallen av covid-19 ökade i början av året vilket ledde till länder runtom i världen väljer att ha kvar restriktioner som orsakar ekonomisk skada.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Skandia Korträntefond minskade 0,04 procent i januari  

  Skandia Korträntefond minskade 0,04 procent i januari

  Fonden Skandia Korträntefond minskade 0,04 procent i januari, vilket var i linje med fondens jämförelseindex som minskade 0,03 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  "Vaccineringen mot coronaviruset började komma igång på allvar om än i varierad takt. Positiva nyheter kring vaccin och förhoppningar om att snart återgå till en mer normal värld fick börsen att fortsätta stiga. Samtidigt steg även räntan, framförallt i USA där man förväntar sig stora fiskala stimulanser framöver", kommenterar förvaltaren.

  Räntekurvan brantade då längre räntor steg mer än korträntor. Fortsatt så handlades krediter starkt i takt med börsen. Vidare annonserade riksbanken att man kommer ersätta extern finansiering av valutareserven genom att påbörja köpa utländsk valuta direkt på marknaden. I genomsnitt väntas försäljningarna ligga på 5 miljarder svenska kronor per månad fram till december 2023.

  De största innehaven i fonden var i Swedbank Mortgage, Nordea Hypotek och Danske Hypotek. Kassaandelen uppgick till runt 2,5 procent i fonden.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Länsförsäkringar Hypotek det största innehavet i Skandia Kapitalmarknadsfonden inför februari  

  Länsförsäkringar Hypotek det största innehavet i Skandia Kapitalmarknadsfonden inför februari

  Fonden Skandia Kapitalmarknadsfonden steg 0,01 procent i januari, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 0,06 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Inledningsvis skriver förvaltaren att det är tänkt att vaccinet ska räta ut flera frågetecken under året samt normalisera samhället. Risken är dock att viruset muterar och vaccinet behöver anpassas vilket kan ta längre tid än väntat.

  "USA fick sin nya president, samtidigt som den gamla uppmuntrade sina anhängare till upplopp och regeringsbyggnaden i Washington stormades. Det var dramatiska scener som kablades ut och många chockades av att just detta kunde hända i världens största demokrati. Marknaden förväntar sig fler stimulanser från den nya administrationen", kommenterar förvaltaren.

  De tre största innehaven i fonden var Länsförsäkringar Hypotek, Nordea Hypotek och SEB med portföljvikter på 7,3, 5,0 respektive 5,0.

  Avslutningsvis skriver förvaltaren följande.

  "Fondens avkastning var relativt oförändrad under månaden. Allmänna ränteläget gick upp marginellt men spreadprodukter fortsatte att kompensera för ränteuppstället. Riksbankens återköp av obligationer fortsatte. De meddelade också att de kommer att köpa utländsk valuta (och sälja kronor), för att bygga upp valutareserven samtidigt som Riksgälden är tänkt att sluta låna i utlandet."


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Schroder ISF Global Cities Real Estate steg 0,1 procent i januari - lyfter fram Big Yellow Group  

  Schroder ISF Global Cities Real Estate steg 0,1 procent i januari - lyfter fram Big Yellow Group

  Fonden Schroder ISF Global Cities Real Estate steg 0,1 procent i januari, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 0,8 procent. Det framgår av en månadsrapport från Hugo Machin och Tom Walker.

  De största positiva bidragsgivarna under månaden var 21Vianet Group, VGP och Vonovia. Vonovia sjönk men eftersom fonden var underviktad gynnades relativavkastningen.

  I den negativa vågskålen gällande relativavkastning återfanns Deutsche Wohnen, Sun Communities och Simon Property Group.

  Under januari handlades Macerich, som driver köpcentrum i USA, upp 47 procent. Den kraftiga uppgången ledde till att bolaget för första gången på fem år handlades över "Net Asset Value". Uppgången var mycket driven av intresse från retail-investerare på plattformar som Robinhood säger förvaltaren Tom Walker. Förvaltaren kommenterar dock att intresse från retail kommer inte påverka aktien på lång sikt, aktiepriset är nu tillbaka på nivåerna innan uppgången.

  Vidare lyfter Walker fram Big Yellow Group som under januari rapporterade starka siffror. Bolaget som är aktiva inom självförvaring har gynnats av ökad e-handel under coronapandemin.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1   Källa 2  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Skandia Realränta steg 1,16 procent i januari  

  Skandia Realränta steg 1,16 procent i januari

  Fonden Skandia Realräntefonden steg 1,16 procent i januari, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 1,13 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  "Första månaden på året är alltid full av ekonomisk optimism, så även i år. Vaccinets breda användning är tänkt skall räta ut många frågetecken under året och även normalisera samhället. Nedsidan på det tänket är att viruset muterar och vaccinet behöver anpassas vilket kan ta längre tid än väntat", kommenterar förvaltaren.

  Vidare skriver förvaltaren att oljepriset fortsatta stigning är ett tecken på fortsatt ekonomisk tillväxt. Oljepriset påverkar även inflationen vilket gynnat realräntorna som föll, förvaltaren skriver följande.

  "Fondens avkastade därmed positivt under månaden. Riksbankens återköp av obligationer fortsatte. De meddelade också att de kommer att köpa utländsk valuta (och sälja kronor), för att bygga upp valutareserven samtidigt som Riksgälden är tänkt att sluta låna i utlandet."

  Kassaandelen uppgick till omkring 10 procent inför februari.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Norron arbetar efter EU-taxonomin för att investera hållbart och stötta omställning, SSAB bra exempel - förvaltare  

  Norron arbetar efter EU-taxonomin för att investera hållbart och stötta omställning, SSAB bra exempel - förvaltare

  Aktiefonden Norron Sustainable Equity, en fond med hållbarhetsinriktning och Norron Asset Managements senaste tillskott, lanserades 1 oktober och stängde året upp 20,1 procent. Hittills i år är fonden upp 11,4 procent.

  Norron har också lagt om sina två räntefonder, Premium och Preserve, till att ha ett starkare hållbarhetsfokus med noggranna invalskrav och strikta exkluderingskriterier. Med fonden Sustainable Equity betyder det att tre av Norrons fonder nu redovisar i enlighet med den förväntade taxonomin. Detta är drivet av flera faktorer, förklarar förvaltaren av Premium, Peter Werleus.

  “Vi har arbetat hårt med att studera EU-taxonomin och har i linje med detta ramverk utvecklat en bra modell för att investera hållbart genom strikta processer och avseende bolagsselektering, analys, engagemang, transparens och rapportering. Vi har fått mycket fin feedback på detta. Samtidigt finns det ett stort underliggande intresse från våra investerare att vi skall investera hållbart.”

  Förvaltaren Johan Svantesson, som förvaltar Sustainable Equity, menar att investera hållbart är en mycket långsiktig process, vilket han tycker missas i debatten.

  “Vår filosofi i är tydlig när det gäller hållbarhet. Vi ska investera i de bolag som gynnas av en hållbar omställning. Det är därför taxonomin är viktig. Det är inte så att samhället kommer att gå tillbaka och sluta konsumera. Världen kommer att fortsätta att utvecklas mycket snabbt och vi anser att vi som investerare ska bidra till en mer hållbar utveckling. Det betyder inte att vi måste investera i bolag som redan är helt gröna utan det är också viktigt att investera i och stötta bolag som genomgår omställningen. Dessutom kan man ofta hitta dessa bolag till en lägre värdering. Därför är det sannolikt att vi investerar i bolag som genomgår omställningen (vad taxonomin kallar transition) eller i bolag som genom sin produkt eller service möjliggör omställningen s.k. enabling. Det är bolag som idag inte är hållbara som behöver bli hållbara om vi ska nå de utsatta hållbarhetsmålen. Därför anser vi att hållbarhet inte är ett tillstånd utan en process”, uppger förvaltaren.

  Den aktiva förvaltningen blir också mycket viktig för att bidra till en förändring. Norrons mål är att arbeta nära sina innehav för att uppmuntra ett fokuserat hållbarhetsarbete och genom samarbeten, råd och stöttning nå förbättring, så kallat positivt påverkansarbete.

  För att ge stöd åt investeringsbesluten har Norron, utöver taxonomin, valt att inkludera FN:s 17 globala mål i sin analys och rapportering. Förvaltarna menar att man genom att tänka lite “utanför boxen” ska kunna skapa en bra avkastning. Aktier med stark ESG-koppling har det senaste utvecklats starkt på börsen. I vissa fall talas det om en bubbelvärdering. Den fällan kan dock undvikas, menar Norronförvaltarna och hänvisar till sin aktiva förvaltning.

  “Det är en mycket viktig del i vårt arbete som aktieägare eller som obligationsinvesterare”, säger Peter Werleus.

  Förvaltarna lyfter fram SSAB som ett intressant case.

  “Vi tycker att SSAB är ett intressant exempel utifrån ett omställningsperspektiv. Kritiker kan säga, är det verkligen ett hållbart bolag? Vi menar att förändring genom innovation och teknikutveckling är viktig. I SSABs fall är satsningen på HYBRIT tillsammans med LKAB och Vattenfall där man utvecklat världens första fossilfria ståltillverkningsteknik, praktiskt taget utan några koldioxidutsläpp intressant. Det är hållbarhet i framtiden, bedömer vi”, säger Johan Svantesson.
  “Genom att lyfta blicken anser vi att det går att skapa både ett mer hållbart samhälle och samtidigt göra bra investeringar”, säger Peter Werleus.

  Förvaltarna pekar på flera aktier vid sidan av SSAB som man ser som intressanta i omställningen av samhället. Ett sådant exempel är Fasadgruppen som arbetar med hållbar renovering av fastigheter vilket det finns ett stort behov av i Norden. Förvaltarna menar genom att renovera fastigheter på ett bra och hållbart sätt minskar energianvändning och utsläpp. Detta är ett utmärkt exempel på hur taxonomin fungerar och är en utveckling Norron vill vara delaktig i.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Apple största innehav i Skandia Nordamerika Exponering - fonden steg 0,49 procent i januari  

  Apple största innehav i Skandia Nordamerika Exponering - fonden steg 0,49 procent i januari

  Fonden Skandia Nordamerika Exponering steg 0,49 procent i januari, vilket var i linje med fondens jämförelseindex som steg 0,51 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  "Fonden följer numera ett skräddarsytt jämförelseindex, vilket utesluter ohållbara bolag enligt Skandia Fonders exkluderingslista för fonder med hållbart fokus. I tillägg väljs bolag med stark hållbarhetsprofil in och bolag med svagare hållbarhetsprofil väljs bort eller utgår. Fondens förvaltningsstrategi är att följa index. Under perioden har fondens utveckling följt indexutvecklingen med små avvikelser beroende på transaktionskostnader och effekten av att fonden integrerar hållbarhet", kommenterar förvaltaren.

  Under januari gynnades fonden av kronans försvagning gentemot den amerikanska dollarn.

  Det största innehavet i fonden inför februari var Apple med en portföljvikt på 7,1 procent. Även Microsoft och Amazon vägde tungt med 5,0 respektive 4,3 procent.

  Teknologisektorn vägde tungt i portföljen med 26,9 procent av kapitalet investerat. Även finans och sjukvård utgjorde betydande delar av portföljen med 14,1 respektive 15,1 procent.

  Fokus enligt Morningstars Equity Style Box låg på stora tillväxtbolag men även bolag med en kombination av värde och tillväxt investerade fonden mycket i.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Claes Hemberg avslutar sitt uppdrag på Neox Capital  

  Claes Hemberg avslutar sitt uppdrag på Neox Capital

  Sparprofilen Claes Hemberg har arbetat på Neox Capital med utvecklingsarbete men lämnar nu bolaget. Det rapporterar Di.

  På en fråga gällande om Hemberg är missnöjd med förvaltningen svarar han följande.

  ”Nej, den har levererat och fungerar. Kraschen i tyska Wirecard kunde vare sig Neox eller den tyska finansinspektionen förutse. Det tappet har man hämtat igen.”

  Vidare svarar Hemberg tidningen Realtid.

  "Efter ett års arbete så var vi klara att lansera. För ett år sedan startade vi första fonden och öppnade för fler att få privat förvaltning. Allt gick prima. Men att bygga ett företag är ett annat steg. Under hösten tjorvade samarbetet ihop. Vi delar inte utsikterna. Grundaren Peter Sjöholm har flest aktier. Då får jag sluta. Så enkelt."

  Hemberg har i dagsläget flera andra uppdrag i teknikbolag såsom Einride, Aptic och Gofido. Framöver ska han även arbeta för rekryteringsbolaget Michaël Berglund där han ska leda rundabordssamtal med styrelseledamöter i börsbolag.


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Skandia Japan Exponering steg 0,26 procent i januari - Toyota största innehav  

  Skandia Japan Exponering steg 0,26 procent i januari - Toyota största innehav

  Fonden Skandia Japan Exponering steg 0,26 procent i januari, vilket var i linje med fondens jämförelseindex som steg 0,28 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Fonden gynnades under månaden av att den svenska kronan försvagades mot den japanska yen med 0,9 procent. Det japanska inköpschefsindexet för tillverkningsindustrin reviderades upp i januari vilket indikerar att vissa företag förväntar sig en återhämtning i efterfrågan under 2021.

  "I USA överträffade inköpschefsindexet för tillverkningsindustrin (ISM) konsensus och fortsätter att indikera expansion. Samtidigt kom den officiella mätningen av amerikanska arbetsmarknaden in under konsensus när den visade att 140 000 jobb försvann i december. Arbetslösheten var oförändrad på 6,7 procent", kommenterar förvaltaren.

  Vidare skriver förvaltaren att basmetallerna hade blandade utvecklingar då koppar- och nickelpriserna steg medan zinkpriset sjönk.

  Det största innehavet i fonden var Toyota Motor med en portföljvikt på 4,1 procent. Även Softbank och Sony utgjorde relativt stora delar av portföljen med 3,2 procents allokering vardera.

  Enligt Morningstars Equity Style Box var förvaltningen huvudsakligen fokuserad på stora bolag jämnt fördelat över värde och tillväxt.

  Industri och teknologi var de sektorer med störst exponering, allokeringen låg på 20,4 respektive 17,8 procent.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Templeton Emerging Markets A steg 4,95 procent i januari  

  Templeton Emerging Markets A steg 4,95 procent i januari

  Fonden Templeton Emerging Markets A (Ydis) USD steg 4,95 procent i januari, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 3,07 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarduon bestående av Chetan Sehgal och Andrew Ness.

  Fonden gynnades i januari av utvecklingen i Tencent, Taiwan Semiconductor Manufacturing och Naver Corp. Ett stort intresse för kinesiska internetaktier gjorde så att Tencents aktiepris steg, bolaget har även ägande i ett bolag som snart ska noteras på kinesiska börsen vilket förvaltarna tror bidrog till utvecklingen. Taiwan Semiconductor steg då bolaget rapporterade vinst och försäljningstillväxt som var bättre än vad marknaden förväntade sig.

  På den negativa sidan fanns Brilliance China Automotive Holdings, Samsung Life Insurance och Yandex. Brilliance sjönk då det fanns oro för skuldnivån hos en av aktiens huvudägare. Förvaltarna tror fortsatt på bolaget och lyfter fram deras partnerskap med BMW och starka varumärke.

  Förvaltarna skriver att en viktig faktor i utvecklingen på emerging markets under 2020 var exponeringen mot snabbt växande teknologibolag. Emerging markets har på senare år genomgått ett skifte från en gammal ekonomi som förlitar sig på råvaror till en modern som bygger på teknologi och innovation.

  Vidare skriver förvaltarna att digitalisering är viktigt. Chetan och Ness tror att teknologirelaterade bolag med hög intjäningsförmåga kommer att prestera väl under kommande år.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • SPP Generation 80-tal ökade 1,66 procent i januari - gynnades av övervikt i aktier  

  SPP Generation 80-tal ökade 1,66 procent i januari - gynnades av övervikt i aktier

  Fonden SPP Generation 80-tal steg 1,66 procent i januari, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 1,59 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltaren Olav Chen.

  Enligt förvaltaren erhöll fonden under månaden positiva bidrag från aktieövervikten samt överavkastning i aktiva räntefonder. "Även om presidentinstallationen och stormningen av kongressen stod i centrum under januari kommer det faktum att demokraterna fick majoritet i senaten efter omvalet att få större ekonomiska konsekvenser. Det gäller i synnerhet frågor som finanspolitikens omfattning samt möjligheterna att driva igenom finanspolitiska beslut", skriver Chen. Förvaltaren nämner vidare att den nya Biden-administrationen redan föreslagit ett nytt stödpaket på hela 1 900 miljarder dollar utöver de 900 miljarder som sköts till strax innan jul. Detta föslag motsvarar nio procent av landets totala BNP men enligt Olav Chen väntas hela paketet inte bli godkänt. Inför framtiden uppger förvaltaren att fonden i början av februari hade 6 procentenheter mer aktier än jämförelseindex.

  Fondens största enskilda aktieinnehav var vid månadsskiftet Apple, Atlas Copco och Volvo med portföljvikterna 2,8, 2,5 respektive 2,3 procent.

  Den geografiska fördelningen var i stort fokuserad på USA där 42,1 procent av tillgångarna var investerade.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Skandia Sverige Exponering ökade 2,34 procent i januari  

  Skandia Sverige Exponering ökade 2,34 procent i januari

  Fonden Skandia Sverige Exponering steg 2,34 procent i januari, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 2,50 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltaren uppger att flera av fondens portföljinnehav under månaden släppte sina rapporter. Bland dessa noterades positiva överraskningar, i termer av kursreaktioner, från bland annat Dustin, Autoliv, EQT, AAK, Getinge och Ericsson, uppger förvaltaren. På den negativa sidan fanns däremot Avanza, BillerudKorsnäs och H&M, som under sina respektive rapportdagar sjönk.

  Bland nyheterna under januari nämner förvaltaren EQT:s förvärv av Exeter samt budet på Handicare. Dessutom kom omvända vinstvarningar från till exempel Hexagon, Kambi, Kindred, Hexatronic, Bonava, Nobia och Telia.

  Positiva bidrag till avkastningen kom under månaden från bland annat Kindred, EQT och SSAB. Några av de sämsta bidragen kom från Sinch, Boliden och SOBI.

  Det största innehavet i fonden inför februari var Atlas Copco med en portföljvikt om 5,7 procent. Även Investor och Volvo utgjorde relativt stora delar av portföljen med 4,5 respektive 4,1 procent.

  Industri och finanssektorn var de branscher med mest investerat kapital, industri vägde 33,5 och finans 22,6 procent i fonden.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • SPP Generation 70-tal ökade 1,68 procent i januari - hög aktievikt inför framtiden  

  SPP Generation 70-tal ökade 1,68 procent i januari - hög aktievikt inför framtiden

  Fonden SPP Generation 70-tal steg 1,68 procent i januari, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 1,57 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltaren Olav Chen.

  Enligt förvaltaren erhöll fonden under månaden positiva bidrag från aktieövervikten samt överavkastning i aktiva räntefonder.

  "Även om presidentinstallationen och stormningen av kongressen stod i centrum under januari kommer det faktum att demokraterna fick majoritet i senaten efter omvalet att få större ekonomiska konsekvenser. Det gäller i synnerhet frågor som finanspolitikens omfattning samt möjligheterna att driva igenom finanspolitiska beslut", skriver Chen.

  Förvaltaren nämner vidare att den nya Biden-administrationen redan föreslagit ett nytt stödpaket på hela 1 900 miljarder dollar utöver de 900 miljarder som sköts till strax innan jul. Detta förslag motsvarar nio procent av landets totala BNP men enligt Olav Chen väntas hela paketet inte bli godkänt.

  Inför framtiden uppger förvaltaren att fonden i början av februari hade 6 procentenheter mer aktier än jämförelseindex.

  Fondens största enskilda aktieinnehav var vid månadsskiftet Apple, Atlas Copco och Ericsson med portföljvikterna 2,7, 2,5 respektive 2,2 procent.

  Största sektorexponering hade fonden vid tidpunkten mot industri, teknik och finans.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Skandia Europa Exponering minskade 0,16 procent i januari - försvagad krona gynnade den absoluta avkastningen  

  Skandia Europa Exponering minskade 0,16 procent i januari - försvagad krona gynnade den absoluta avkastningen

  Fonden Skandia Europa Exponering minskade 0,16 procent i januari, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som minskade 0,14 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltaren uppger att fondens små avvikelser mot index under månaden berodde på transaktionskostnader och effekten av att fonden integrerar hållbarhet.

  Under januari försvagades den svenska kronan mot euron (-0,7 procent) och mot det brittiska pundet (-1,9 procent). Detta bidrog positivt till fondens absoluta avkastning.

  Fondens största innehav inför februari var Nestle med en portföljvikt på 3,8 procent. Även Roche och ASML utgjorde betydande delar av fonden med 2,9 respektive 2,7 procent.

  Finans- och sjukvårdssektorn var de branscher med störst exponering då portföljvikterna låg på 16,9 respektive 16,4 procent.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Apple största aktieinnehav i SPP Generation 60-tal - steg 1,57 procent i januari  

  Apple största aktieinnehav i SPP Generation 60-tal - steg 1,57 procent i januari

  Fonden SPP Generation 60-tal steg 1,57 procent i januari, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 1,31 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltaren Olav Chen.

  "Även om presidentinstallationen och stormningen av kongressen stod i centrum under januari kommer det faktum att demokraterna fick majoritet i senaten efter omvalet att få större ekonomiska konsekvenser. Det gäller i synnerhet frågor som finanspolitikens omfattning samt möjligheterna att driva igenom finanspolitiska beslut", kommenterar förvaltaren.

  Vidare skriver Chen att administrationen redan har föreslagit ett nytt stödpaket som motsvarar 9 procent av landets BNP, hela paketet förväntas dock inte att bli godkänt.

  Den region där fonden hade mest allokerat kapital var Nordamerika med en portföljvikt på 42,4 procent. Även Sverige och resterande Västeuropa utgjorde betydande delar av portföljen med 26,8 respektive 15,3 procent.

  De tre största aktieinnehaven var i bolagen Apple, Atlas Copco och Ericsson med portföljvikterna 2,4, 2,1 respektive 1,9 procent.

  Branschfördelningen var relativt jämn där industri och teknik var det sektorer med störst exponering, portföljvikterna låg på 19,9 respektive 17,4 procent inför februari.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Blandad utveckling i månadens makrosiffror - Skandia Global Exponering ökade 0,41 procent i januari  

  Blandad utveckling i månadens makrosiffror - Skandia Global Exponering ökade 0,41 procent i januari

  Fonden Skandia Global Exponering steg 0,41 procent i januari, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 0,43 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Angående månadens makrosiffror uppger förvaltaren att inköpschefsindex för tillverkningsindustrin i USA (ISM) överträffade förväntningarna och fortsätter indikera expansion. Däremot kom de officiella siffrorna för den amerikanska arbetsmarknaden in under konsensus och visade att 140 000 jobb försvann i december.

  Det preliminära inköpschefsindexet för tillverkningsindustrin i eurozonen (Markit) sjönk visserligen marginellt, men överträffade trots det estimaten. Förvaltaren uppger också att kinesisk makrostatistik överlag blev något svagare än väntat.

  "Det kinesiska inköpschefsindex (Caixin) missade förväntningarna när det sjönk. Fokus fortsatte att vara på pandemin med ökad smittspridning, nya nedstängningar, vaccinutrullning, etc. Federal Reserve, ECB, Bank of Japan och Norges Bank beslutade att behålla sina styrräntor oförändrade i januari. Räntor på 10-åriga statsobligationer såg överlag positiva utvecklingar", skriver förvaltaren.

  Under månaden försvagades den svenska kronan mot euron med 0,7 procent, mot det brittiska pundet med 1,9 procent, mot den amerikanska dollarn med 2,1 procent, och mot den japanska yenen med 0,9 procent.

  Basmetallerna hade i januari en varierad utveckling. Priset på koppar och nickel steg samtidigt som zinkpriset sjönk. Guldet steg med 2,1 procent medan oljepriset gick upp 7,8 procent.

  Fondens tre största innehav inför februari var Apple, Microsoft och Amazon med portföljvikter om 4,9, 3,6 respektive 3,0 procent.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Aktieandelen i Jupiter Gold & Silver uppgick till 80 procent inför februari  

  Aktieandelen i Jupiter Gold & Silver uppgick till 80 procent inför februari

  Fonden Jupiter Gold & Silver minskade 5,4 procent i januari, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som minskade 3,0 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Ned Naylor-Leyland.

  Under januari föll guldpriset 2,67 procent medan silver steg 2,96 procent. Uppgången i silver var inte särskilt kraftig men det var mycket aktivitet på marknaden, iShares Silver Trust såg rekordinflöden den sista handelsdagen i månaden.

  Flertalet innehav rapporterade sin produktion för det fjärde kvartalet i januari. Enligt förvaltaren stack Kirkland Lake Gold ut som rapporterade ökning med 32 procent jämfört med fjärde kvartalet 2019.

  Januari var en hektisk månad för portföljinnehavet O3 Mining Inc som gjorde en riktad emission och sålde två anläggningar. Bolaget sålde en anläggning i Quebec och en i Ontario, försäljningarna visar på att bolaget renodlar sin verksamhet skriver förvaltaren.

  Fondens största innehav inför februari var First Majestic Silver med 7,6 procents portföljvikt. Även Pan American Silver och De Grey Mining utgjorde betydande delar av portföljen.

  Aktieandelen inför februari uppgick till 80,0 procent, majoriteten av övriga tillgångar var investerade i guld och silver.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #commodities   #mutualfunds  

 • Jupiter Fund Management förbinder sig till att nå noll utsläpp tills år 2050  

  Jupiter Fund Management förbinder sig till att nå noll utsläpp tills år 2050

  Jupiter Fund Management förbinder sig till att nå noll utsläpp tills år 2050. En detaljerad plan för att nå upp till ambitionen planeras att släppas mot slutet av året.

  Jupiter ingår även partnerskap med "Forest Carbon", som planterar träd för att minska nivån av koldioxid i atmosfären. Samtidigt så anpassar fondbolaget verksamheten till "UN Global Compacts" vilket innebär att alla bolag de investerar i väntas följa UN Global Compacts tio regler. Jupiter skriver även att bolaget blir medlemmar av "Good Work Coalition" vilket ska uppmuntra de bolag som Jupiter investerar i att betala goda löner och arbeta för bättre arbetsvillkor.

  Jupiters vd Andrew Formica kommenterar följande.

  "Dagens nyheter utökar Jupiters långt gående stöd för ansvarstagande och hållbara investeringar. På Jupiter tror vi att framtiden är bättre med hållbara företag som fokuserar på miljön, det är viktigt att vi arbetar tillsammans som företag, industri och som samhälle med att bekämpa klimatförändringar."  Taggar:
  #mutualfunds  

 • UBS Equity China Opportunity steg 6,08 procent i januari - TAL Education Group största innehavet  

  UBS Equity China Opportunity steg 6,08 procent i januari - TAL Education Group största innehavet

  Fonden UBS Equity China Opportunity steg 6,08 procent i januari, vilket var i linje med fondens jämförelseindex som steg 6,09 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltaren Bin Shi.

  Främsta positiva bidragsgivare under perioden var Netease, Xiamo och Hong Kong Exchange. Xiamo sjönk då USA svartlistade bolaget, eftersom fonden var underviktade aktien gynnades relativavkastningen. Hong Kong Exchange steg till följd av höga handelsvolymer och en stabil pipeline för IPOs.

  Missgynnade relativavkastningen i januari gjorde Meituan Dianping då fonden var underviktad aktien. Meituan fortsätter att öka sin marknadsandel inom matleverans men förvaltaren väljer att fortsatt undervikta aktien då den framstår som rimligt prissatt på de här nivåerna.

  De tre största innehaven relativt jämförelseindex var inför februari TAL Education Group, Kweichow Moutai och Yihai International. Fondens kassaandel uppgick till 13,68 procent.

  TAL Education Group är ledande inom utbildningar som sker efter skoltid i Kina. Bolaget har befäst sin position som marknadsledare i många av de större städerna. Organiska tillväxten fortsätter, enligt förvaltaren, att vara stark mot bakgrund av ökad efterfrågan och höjda priser.

  Avslutningsvis skriver Bin Shi att år 2021 kommer förmodligen att bli ett år av förändring och utmaningar, fonden är optimistiska angående den kinesiska aktiemarknaden på lång sikt då det finns många bolag med bra ledning som kan växa starkt kommande år.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • SPP Generation 50-tal steg 0,63 procent i januari - 6 procent mer aktieexponering än jämförelseindex  

  SPP Generation 50-tal steg 0,63 procent i januari - 6 procent mer aktieexponering än jämförelseindex

  Fonden SPP Generation 50-tal steg 0,63 procent i januari, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 0,46 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltaren Olav Chen.

  Under januari månad erhölls positiva bidrag från fondens aktieövervikt samt överavkastning i aktiva räntefonder.

  "Den nya Biden-administrationen har redan föreslagit ett nytt stödpaket om hela 1 900 miljarder dollar utöver de 900 miljarder som sköts till strax innan jul. Det nya förslaget motsvarar 9 procent av landets BNP men hela paketet förväntas inte bli godkänt. Bedömare förväntar sig att den nya administrationen kommer att få igenom omkring hälften till två tredjedelar av stödpaketet", kommenterar förvaltaren.

  Den geografiska fördelningen var fokuserad på Nordamerika där 41,8 procent av portföljens tillgångar var investerade. Även Europa utgjorde en betydande del då Sverige vägde 26,4 procent och resterande Västeuropa utgjorde 14,9 procent av portföljen.

  Industrisektorn var den bransch med störst exponering, portföljvikten uppgick till 19,2 procent. Även teknik och finans utgjorde stora delar av fonden med 17,7 respektive 17,0 procent.

  I början av februari hade portföljen omkring 6 procent mer aktieexponering än jämförelseindex. Aktieandelen uppgick till runt 35 procent. Lejonparten av resterande tillgångar var investerade i långa räntor.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • AuAg Fonder siktar på att lansera egen ETF - vd  

  AuAg Fonder siktar på att lansera egen ETF - vd

  Göteborgsbaserade AuAg Fonder fortsätter att växa och nu siktar företaget på en strategisk breddning, börshandlade fonder. Det säger grundaren tillika vd:n Eric Strand till Finwire.

  AuAg Fonder, som startades år 2019, förvaltar idag nära 1,2 miljarder kronor. Ambitionen är att den siffran skall fortsätta att växa och nu siktar bolaget på att bredda sitt erbjudande med en helt ny börshandlad fond, ETF.

  AuAg-chefen uppger vidare att den nya fonden kommer att ha Irland som domicile, och fonden tas fram i samarbete med Londonbaserade fondbolaget HANetf. Fonden AuAg Silver Bullet konkurrerar redan med Blackrocks fond BGF World Gold A2. Framöver kommer man alltså även att konkurrera med Blackrocks ETF-bolag iShares.

  “Om allt går enligt plan så kommer ETF:en att börja handlas på Londonbörsen någon gång i slutet av maj. Den kommer även att noteras på Frankfurt- och Milanobörsen”, säger Eric Strand.

  “Vi undersöker en notering i Sverige också men måste ställa det i relation till ytterligare kostnader”, fortsätter han.

  Exakt vad det är för fond som kommer att lanseras är han förtegen om.

  “Vi hoppas kunna berätta mer snart.”

  Den svenska marknaden för ETF:er har inte riktigt lyft. Xact är helt dominerande och historiskt har flera banker gjort mindre satsningar, däribland SEB och Swedbank. HQ Bank gjorde även tidigt en satsning på området när ETF:er var ett helt nytt fenomen i Sverige.

  “Den svenska marknaden är tämligen smal. Det finns inte längre några nischade svenska fonder, utan man följer stora svenska index. Vi ser ett stort intresse för en mer nischad fond. Vi riktar oss inte heller till den svenska marknaden primärt”, säger Eric Strand.

  Han har förhoppning om att snabbt nå det nödvändiga förvaltade kapitalet som behövs för att fonden också ska vara lönsam.

  “Vi hoppas kunna växa snabbt nu när vi riktar oss mot hela Europa från dag ett.”  Taggar:
  #etp   #mutualfunds  

 • Franklin Templeton Asian Smaller Companies Fund steg 3,69 procent i januari  

  Franklin Templeton Asian Smaller Companies Fund steg 3,69 procent i januari

  Fonden Franklin Templeton Asian Smaller Companies Fund steg 3,69 procent i januari, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 0,84 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarteamet bestående av Chetan Sehgal, Vikas Chiranewal och Krzysztof Musialik.

  Positiva bidragsgivare för fonden jämfört med index under januari månad var Daqo New Energy, Health and Happiness och momo.com Inc. Stigande priser för polysilikon och ökad efterfrågan på solskivor gjorde att Daqo New Energys aktiepris steg. Förvaltarna anser att bolaget är en högkvalitativ producent som kan komma att gynnas av ökad efterfrågan även framöver.

  Tyngde utvecklingen under januari gjorde Xinyi Solar Holdings, i-SENS och Fila Holdings. Det sydkoreanska sportföretaget Fila sjönk till följd av ökade utbrott av corona som sänkte förväntningarna på intjäningen framöver. På längre sikt är förvaltarna fortsatt positiva då de tror att värdet på Fila som varumärke har stigit samtidigt som yngre konsumenter är mer intresserade av bolagets produkter.

  Vidare skriver förvaltarna att de bevakar den digitala trenden noggrant, de tror att e-handel och teknologi som möjliggör online-utbildning kommer att gå starkt kommande år.

  Avslutningsvis skriver förvaltarna att de försöker att fånga upp långsiktiga investeringar som gynnas av ökad konsumentpenetration och av förändrade konsumtionsmönster i Asien. Förvaltarna nämner den stora medelklassen i Kina tros vara ute efter mer högkvalitativa produkter, tjänster och erfarenheter.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Skandia Smart Försiktig steg 0,32 procent i januari - aktieandelen uppgick till 30 procent inför februari  

  Skandia Smart Försiktig steg 0,32 procent i januari - aktieandelen uppgick till 30 procent inför februari

  Fonden Skandia Smart Försiktig steg 0,32 procent i januari, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 0,44 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  "Under januari fortsatte efterdyningarna från det amerikanska presidentvalet prägla nyhetsbevakningen. Från omvärldens perspektiv såg det ut som att den avgående presidenten uppmanade sina supportrar att ta sig in i parlamentet för att förhindra övergången av makten till den nyvalde, tillträdande presidenten. Kommande riksrättsprocess får avgöra huruvida detta anses vara fallet. Det är högst oklart om en riksrättsprocess hjälper den nye presidenten, men man får nog anse att världen stegvis går mot ökad stabilitet", skriver förvaltaren inledningsvis.

  De främst bidragande faktorerna till den positiv avkastningen var råvaruportföljen och aktieportföljen i tillväxtmarknader. Den defensiva aktieportföljen påverkade den relativa avkastningen negativt under januari.

  Den geografiska fördelningen i fonden var i stort fokuserad mot Sverige och Nordamerika med omkring 35 procents exponering vardera.

  Industrisektorn var den bransch med mest kapital investerat, portföljvikten låg på 19,8 procent. Även konsument- och teknologisektorn utgjorde betydande delar av portföljen med 14,4 respektive 12,4 procents exponering.

  Fördelningen mellan obligationer och aktier låg på ungefär 70 respektive 30 procent.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Skandia Smart Balanserad steg 1,05 procent i januari - neutral aktievikt  

  Skandia Smart Balanserad steg 1,05 procent i januari - neutral aktievikt

  Fonden Skandia Smart Balanserad steg 1,05 procent i januari, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 0,94 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Inledningsvis skriver förvaltaren att efterdyningarna från det amerikanska presidentvalet fortsatte att prägla nyhetsbevakningen i början av året. I om med att Joe Biden svors in tror förvaltarna att världen går mot ökad stabilitet.

  De långa räntorna i USA och Europa fortsatte att stiga och generellt visade makrostatistiken på förvånansvärd motståndskraftig ekonomisk tillväxt, skriver förvaltarna. Mot slutet av månaden sjönk dock förväntningarna på kraftigt ökade stimulanser i USA och utrullningen av coronavaccin gick på många håll långsammare än väntat.

  "På aktiemarknaderna inleddes året starkt, men mot slutet av januari ökade volatiliteten och börserna föll generellt tillbaka. Extrema kursrusningar i ett antal hårt blankade aktier toppade nyheterna och spädde på turbulensen. Aktier generellt (mätt som MSCI World AC) avslutade månaden runt nollan i lokala valutor. Samtidigt försvagades kronan, varför aktieavkastning för en svensk investerare blev svagt positiv", kommenterar förvaltaren.

  Fondens initiala aktieövervikt minskades ner till neutral i mitten av januari då aktieandelen av portföljen låg på 56 procent. Trenden med stigande långräntor fortsatte att missgynna försiktiga investeringar såsom långa obligationer och defensiva aktier. Samtidigt fick lågt värderade aktier, svenska aktier och aktier på tillväxtmarknader starkt.

  Fondens främsta relativavkastning kom från råvaruportföljen, de nordiska high yield-krediterna och aktieportföljen som allokerar mot tillväxtmarknader.

  Det aktieinnehav som hade störst portföljvikt var Apple med 1,4 procent.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Templeton Emerging Markets Smaller Companies steg 2,44 procent i januari  

  Templeton Emerging Markets Smaller Companies steg 2,44 procent i januari

  Fonden Templeton Emerging Markets Smaller Companies A USD steg 2,44 procent i januari, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 0,08 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarteamet bestående av Chetan Sehgal, Vikas Chiranewal och Krzysztof Musialik.

  Främsta positiva bidragsgivare under perioden var Health and Happiness(H&H), Baozun och Merida Industry. H&H steg mot bakgrund av positiv försäljningsutveckling inför det kinesiska nyåret. Förvaltarna tror att bolaget är väl positionerade för att gynnas av trenden att värna mer om sin hälsa.

  På den negativa sidan fanns Xinyi Solar, Borosil Renewables, Hoa Phat Group och i-SENS. Hoa Phat, som är en ståltillverkare från Vietnam, sjönk delvis till följd av en ökning i smittfall av covid-19 i landet.

  Förvaltarna skriver att de tror att intjäningen för mindre bolag på emerging markets kommer att bero på ett antal faktorer såsom global hälsa, takten på återöppning av samhällen och geopolitik.

  Vidare skriver förvaltarna att de förväntar sig en ökad konsumtion i Kina.

  "Kinesiska konsumenter kommer ut ur pandemin med en vilja att spendera och det finns en massiv medelklass som är ute efter bättre produkter, tjänster och upplevelser", kommenterar förvaltarna.

  Avslutningsvis skriver förvaltarna att de fokuserar på bolag med ihållande vinster där det finns robusta inträdesbarriärer.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Det finns stor potential i att satsa på frontier markets enligt Tundras förvaltningschef Mattias Martinsson  

  Det finns stor potential i att satsa på frontier markets enligt Tundras förvaltningschef Mattias Martinsson

  Det finns stor potential i att satsa på nya tillväxtmarknader enligt Mattias Martinsson som är förvaltningschef på Tundra Fonder. Det rapporterar Privata Affärer.

  Martinsson säger att efter presidentvalet har emerging markets noterat inflöden men på de nya tillväxtmarknaderna så kallade frontier markets har inflödena ännu inte materialiserats.

  "Det är hög tid att satsa på mindre tillväxtmarknader dit blickarna inte vänts än. Jag räknar med en årsavkastning på minst 8-12 procent efter att de underpresterat länge. Satsningen bör göras innan det sker massiva inflöden och med lång placeringshorisont. De borde komma snart eftersom vi inte sett de inflöden som varit till tillväxtmarknaderna de senaste 3-4 månaderna då dessa länder brukar vara lite svansen på dem", kommenterar förvaltningschefen.

  De marknader Martinsson särskilt lyfter fram är Vietnam och Pakistan. Vietnam tror han kommer att bli allmän egendom i de flesta portföljer då landet siktar in sig på att bli som Sydkorea. Den pakistanska börsen har många välskötta bolag med en god vinsttillväxt. Börsen framstår som attraktivt värderad, landet har även en reforminriktad regeringen vilket Martinsson tror kommer att leda till kapitalinflöden och en stabilare valuta.

  "Deras aktiemarknader har återhämtat sig mycket sedan i mars, men det är nästan helt styrt av lokala investerare. De har gett 15-20 procent under börssnittet de senaste fem åren och det är inte inprisat att flödena ska komma än, vilket gör det till ett bra läge att gå in. När trendskiftet för de stora tillväxtmarknaderna sprider sig hit kan det bli spännande", kommenterar Martinsson angående frontier markets.


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #analytics   #mutualfunds   #stocks  

 • Skandia Sverige Hållbar steg 0,38 procent i januari - gynnades av bland andra Powercell  

  Skandia Sverige Hållbar steg 0,38 procent i januari - gynnades av bland andra Powercell

  Fonden Skandia Sverige Hållbar steg 0,38 procent i januari, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 2,50 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Makrostatistiken som presenterades under månaden var i överlag stöttande. ISM Manufacturing kom in högre än förväntat på 60,7 procent, samtidigt var arbetslösheten i USA oförändrad. I eurozonen sjönk det preliminära inköpschefsindexet för tillverkningsindustrin marginellt men överträffade trots det förväntningarna och indikerar fortsatt expansion. I Kina kom makrostatistiken generellt sett in svagare än väntat.

  Under månaden kom bland annat Dustin, Autoliv, EQT, AAK, Getinge och Ericsson med starka rapporter. Övriga intressanta händelser under perioden inkluderade EQT:s förvärv av Exeter och budet på Handicare samt positiva vinstvarningar från bland annat Kambi, Kindred, Hexatronic, Telia och ITAB.

  "Aktier inom grön energi hade en stark utveckling under månaden. Drivet av bland annat stor installationsaktivitet inom sol- och vindkraft i Kina under december månad till följd av att flera statliga stöd löpte ut vid årsskiftet. På den nordiska marknaden har Vestas förmedlat att de vill investera i havsbaserad vindkraft. Innehav i fonden som utmärktes och gick starkt på detta tema var Scandinavian Biogas, Powercell, Arise och Re:newcell", kommenterar förvaltaren avslutningsvis.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Skandia Småbolag Sverige minskade 1,69 procent i januari - Media & Games Invest förvärvade Kingsisle Entertainment  

  Skandia Småbolag Sverige minskade 1,69 procent i januari - Media & Games Invest förvärvade Kingsisle Entertainment

  Fonden Skandia Småbolag Sverige minskade 1,69 procent i januari, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som minskade 1,35 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Inledningsvis skriver förvaltaren att fokus under januari låg på vaccinutrullningen och efterdyningarna av det amerikanska valet. Makrostatistiken som presenterades var överlag stöttande, ISM Manufacturing kom in över förväntan på 60,7.

  Under januari månad förvärvade fondens innehav Media & Games Invest den amerikanska spelutvecklaren Kingsisle Entertainment för 126 miljoner dollar.

  "De två största speltitlarna i Kingsisles portfölj är Wizard101 samt Pirates101 vilka är multiplayer rollspel online för pc med en lång historia och mycket hängiven spelarbas. Förvärvet adderar pro forma ca 20 procent på intäktssidan för räkenskapsåret men hela 63 procent på EBITDA på grund av bolagets goda marginaler och detta togs emot väl av marknaden där aktien stärktes 64 procent under månaden", kommenterade förvaltaren.

  Vidare så släppte Enea rapport för det fjärde kvartalet som visade på starka marginaler. Dessutom presenterades försäljningsmål på medellång sikt. Målsättningen för omsättningen år 2023 var 1,5 miljarder kronor vilket motsvarar en årlig försäljningstillväxt på 17 procent.

  Avslutningsvis gick TF Bank starkt under månaden. Katalysator var insiderköp från styrelseordförande som sedan accelererade med en köprekommendation från Aktiespararen. Mot slutet av januari släppte bolaget en stabil rapport som visade på tillväxt inom e-handel och kreditkortssegmenten.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Franklin Gold and Precious Metals minskade 7,31 procent i januari - lägre värderingar inom gruvbolag  

  Franklin Gold and Precious Metals minskade 7,31 procent i januari - lägre värderingar inom gruvbolag

  Fonden Franklin Gold and Prec Mtls A Acc $ minskade 7,31 procent i januari, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som minskade 3,40 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarna Steve Land och Fred Fromm.

  Fonden gynnades av exponeringen mot G Mining Ventures, GoGold Resources och Dacian Gold. Missgynnade avkastningen gjorde innehaven i Newmont, Orla Mining och Platinum Group Metals. Enligt förvaltarna kommer en stor del av den negativa avkastningen från guldgruvbolagssektorn där flertalet aktier sjönk med tvåsiffriga procenttal.

  GoGold steg mot bakgrund av guld och silverfynd under bolagets första testborrning på platsen El Orito, dessa fynd stärker bolagets tidigare påstående om att platsen hade gott om guld- och silverfyndigheter.

  Land och Fromm skriver att efter ett turbulent 2020 råder viss osäkerhet i guldmarknaden. Förvaltarna menar dock att det finns potentiell tillväxt inom många områden, efterfrågan i Indien var på den lägsta nivån sedan man började att mäta och köptrycket från centralbanker avtog då de fokuserade på att stödja ekonomierna. Vidare skriver förvaltarna att guldpriset kan stiga igen om räntorna håller sig låga om globala valutamarknaden handlas slagigt.

  Förvaltarna ser fortsatta goda möjligheter i aktier inom ädelmetaller, särskilt om guldpriset kan hålla sig på nuvarande nivå. Många guldbolag har ökat sitt kassaflöde i en snabbare takt än aktiekursen under det senaste året vilket har resulterat i lägre värderingar.

  Vidare skriver förvaltarna att många bolag i sektorn har fokuserat på att förbättra kostnadsstrukturen och att betala av skulder, Land och Fromm tror att det kommer resultera i bättre företag och därmed stigande aktiekurser. Mellan- och småbolag inom guldsektorn tror förvaltarna kommer ge de bästa möjligheterna framgent.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #analytics   #mutualfunds   #stocks  

 • SPP Aktiefond Japan ökade 0,35 procent i januari - Toyota med 3,9 procent av total portföljvikt  

  SPP Aktiefond Japan ökade 0,35 procent i januari - Toyota med 3,9 procent av total portföljvikt

  Fonden SPP Aktiefond Japan steg 0,35 procent i januari, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 0,42 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltaren Henrik Wold Nilsen.

  Förvaltaren uppger att tillväxtmarknaderna inledde det nya året klart bättre än industriländerna, där i synnerhet vissa asiatiska aktiemarknader utvecklades mycket starkt.

  Inför framtiden är Nilsen fortsatt positivt inställd till tillväxtmarknader.

  "Tillväxtmarknaderna, med Kina i spetsen, ser ut att klara sig bättre än de utvecklade marknaderna när det gäller att hantera smittspridningen då dessa marknader är mindre känsliga för vaccinationstakten. Detta kan komma att bidra till att tillväxtmarknaderna utvecklas starkare än de utvecklade marknaderna framöver", skriver förvaltaren.

  Fondens största innehav var vid månadsskiftet Toyota, Sony och Softbank med portföljvikterna 3,9, 3,1 respektive 3,0 procent.

  Störst branschexponering hade fonden vid tidpunkten mot industri och teknik med portföljvikterna 20,4 respektive 17,2 procent.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Svagt positiv utveckling på amerikanska börserna - SPP Aktiefond USA ökade 0,28 procent i januari  

  Svagt positiv utveckling på amerikanska börserna - SPP Aktiefond USA ökade 0,28 procent i januari

  Fonden SPP Aktiefond USA steg 0,28 procent i januari, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 0,47 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltaren Andreas Poole.

  "Globala aktier utvecklades starkt i början av året men tappade i slutet av månaden och gick sammantaget ned något under januari. Aktiemarknadernas höga värderingar och potentiella bubblor hamnade allt mer i fokus samtidigt som vaccineringen inte går tillräckligt snabbt. Den nya Biden-administrationen har redan föreslagit ett nytt stödpaket om hela 1 900 miljarder dollar", skriver förvaltaren. Andreas Poole menar att framtidsutsikterna i stort sett är oförändrade, men att den ekonomiska återhämtningen hela tiden skjuts framåt på grund av nya utbrott av smitta, nya virusmutationer och logistiska utmaningar vad gäller de omfattande vaccinationsprogrammen. Inför framtiden menar förvaltaren att vaccineringen utgör en mycket viktig punkt för utvecklingen av globala aktier.

  Fondens tre största innehav var vid månadsskiftet Apple, Microsoft och Amazon med portföljvikterna 7,2, 5,3 respektive 4,0 procent.

  Störst branschexponering hade fonden vid tidpunkten mot teknik (26,6 procent portföljvikt), sjukvård (14,4 procent) och finans (13,1 procent).


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • SPP Aktiefond Europa minskade 0,10 procent i januari - vaccination i fokus för framtiden  

  SPP Aktiefond Europa minskade 0,10 procent i januari - vaccination i fokus för framtiden

  Fonden SPP Aktiefond Europa minskade 0,10 procent i januari, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som minskade 0,03 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltaren Lars Qvigstad Sørensen.

  "Globala aktier utvecklades starkt i början av året men tappade i slutet av månaden och gick sammantaget ned något under januari. Aktiemarknadernas höga värderingar och potentiella bubblor hamnade allt mer i fokus samtidigt som vaccineringen inte går tillräckligt snabbt. Den nya Biden-administrationen har redan föreslagit ett nytt stödpaket om hela 1 900 miljarder dollar", skriver förvaltaren.

  Qvigstad Sørensen menar att framtidsutsikterna i stort sett är oförändrade, men att den ekonomiska återhämtningen hela tiden skjuts framåt på grund av nya utbrott av smitta, nya virusmutationer och logistiska utmaningar vad gäller de omfattande vaccinationsprogrammen. Inför framtiden menar förvaltaren att vaccineringen utgör en mycket viktig punkt för utvecklingen av globala aktier.

  Fondens största innehav var vid månadsskiftet Nestle, Roche och Unilever med portföljvikterna 4,2, 2,9 respektive 2,7 procent.

  Finans- och sjukvårdssektorn var de sektorer med störst exponering, portföljvikterna låg på 16,9 respektive 16,3 procent.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Positiv månad för hälsovård, industri och telekom/IT - SPP Aktiefond Sverige ökade 3,36 procent i januari  

  Positiv månad för hälsovård, industri och telekom/IT - SPP Aktiefond Sverige ökade 3,36 procent i januari

  Fonden SPP Aktiefond Sverige steg 3,36 procent i januari, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 3,26 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltaren Andreas Poole.

  Förvaltaren uppger att svenska aktier under månaden gick mot strömmen, då OMXS30GI steg med hela fyra procent. Som bidrag till uppgången lyfter Poole utvecklingen i hälsovård, industri och telekom/IT. Dessutom bidrog också en försvagad svensk krona till den positiva avkastningen.

  Inför den närmaste framtiden förväntar sig förvaltaren att den svenska aktiemarknaden kommer följa utvecklingen för globala aktier. Poole varnar dock för att en långsammare vaccinutrullning än förväntat kan komma att orsaka en fördröjning i den ekonomiska utvecklingen. Just vaccineringen mot coronaviruset menar förvaltaren är viktig inför framtiden, som kommer ha stor betydelse för hur svenska aktier utvecklas framöver.

  Fondens största innehav var vid månadsskiftet Ericsson, Volvo och Atlas Copco med portföljvikterna 6,3, 6,0 respektive 5,2 procent.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Franklin Technology steg 1,96 procent i januari - Skillz bidrog till avkastningen  

  Franklin Technology steg 1,96 procent i januari - Skillz bidrog till avkastningen

  Fonden Franklin Technology A Acc $ steg 1,96 procent i januari, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 0,55 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarteamet bestående av Jonathan Curtin, Dan Searle och Matthew Cioppa.

  Positiva bidragsgivare under januari var Tencent, Roku och Skillz. Skillz har genererat exceptionellt höga marginaler skriver förvaltarna. Bolaget annonserade ett partnerskap med National Football League varpå aktien steg.

  Missgynnade relativavkastningen under perioden gjorde Microsoft, ASML Holding och Bill.com Holdings. Microsofts aktiekurs har gått starkt de senaste 6-9 månaderna. Fondens exponering mot bolaget gynnade den absoluta avkastningen men då vikten i index översteg fondens portföljvikt för Microsoft missgynnades relativavkastningen.

  Industrifördelningen var fortsatt fokuserad mot applikationer, internet och interaktiv media.

  Vidare skriver förvaltarna att det är svårt att förneka att värderingarna inom IT-sektorn har stigit den senaste tiden vilket har lett förvaltarna till att inta en mer defensiv position med högre kassaandel. Under de 30 senaste åren har IT-sektorn i genomsnitt värderats 13 procent högre än S&P500, i dagsläget ligger nivån på 23 procent.

  Avslutningsvis skriver förvaltarteamet att de bevakar pågående undersökningar från USA och EU angående de stora IT-jättarnas affärsmetoder. Bolagens som nämndes var Alphabet, Amazon, Facebook och Apple.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #analytics   #mutualfunds   #stocks  

 • Franklin India minskade 1,29 procent i januari - värderingar inom vissa segment framstår som relativt höga  

  Franklin India minskade 1,29 procent i januari - värderingar inom vissa segment framstår som relativt höga

  Fonden Franklin India A Acc $ minskade 1,29 procent i januari, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 2,33 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltaren Sukumar Rajah.

  Den ekonomiska återhämtningen har fortsatt i Indien de senaste månaderna till följd av vaccineringar och minskade antal smittfall. Enligt förvaltaren har landsbygden gått starkt mot bakgrund av god nivå av regn och en relativt lindrig påverkan av pandemin.

  Främsta positiva bidragsgivare under månaden som gått var Tata Motors, Bharti Airtel och Housing Development Finance Corp. Tata Motors steg mot bakgrund av väl mottagna siffror för det fjärde kvartalet, Jaguar Land Rover utmärkte sig då försäljningen steg i Kina.

  I den negativa vågskålen återfanns Kotak Mahindra Bank, Oberoi Realty Limited och Trent Limited. Kotak sjönk i januari efter att ha presterat väl under fjolåret. Bolaget rapporterade siffror som tydde på en ökning i så kallade nödlidande lån.

  Värderingarna på marknaden visar en blandad bild skriver förvaltaren. Vissa segment av marknaden såsom IT och hälsovård framstår som relativt högt värderade. Sektorer som förvaltaren tror är mer rimligt värderade var bland annat bank, fordon och industri.

  Framgent tror Rajah på en fortsatt återhämtning för den indiska ekonomin och normaliserade intäktsnivåer.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #analytics   #mutualfunds   #stocks  

 • Länsförsäkringar Fondförvaltning flaggar upp över 5 procent i K-Fastigheter  

  Länsförsäkringar Fondförvaltning flaggar upp över 5 procent i K-Fastigheter

  Fastighetsbolaget K-Fastigheters storägare Länsförsäkring Fondförvaltning flaggar upp över 5 procent efter att ha ökat med 45 000 aktier. Innehavet uppgår nu till 5,04 procent av kapitalet och 3,55 procent av rösterna, framgår det av ett flaggningsmeddelande.  Taggar:
  #insider   #mutualfunds   #realestate  

 • Franklin European Growth minskade 1,97 procent i januari - missgynnades av JDE Peet's  

  Franklin European Growth minskade 1,97 procent i januari - missgynnades av JDE Peet's

  Fonden Franklin European Growth A(acc)EUR minskade 1,97 procent i januari, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som minskade 0,75 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarna John Reynolds och Dylan Ball.

  Främsta bidragsgivare under januari månad var Signify, SFC Energy och Covestro AG. Signify, som är ett nederländskt bolag som levererar ljuslösningar, annonserade starkt resultat för det fjärde kvartalet.

  På den negativa sidan fanns bolagen JDE Peet's, SBM Offshore och Coats Group. JDE Peet's sjönk mot bakgrund av ökad oro för nedstängningar och dess effekt på intäkterna för bolaget, förvaltarna är dock fortsatt positiva på lång sikt.

  Förvaltarna skriver att de är positiva till utvalda delar av den europeiska marknaden. Till exempel så tror de på en fortsatt god utveckling för bolag inom ESG, värderingarna för aktier som är så kallade "pure plays" inom ESG har stigit kraftigt men förvaltarna tror att det finns värde i de bolag som inte faller inom kategorin men som genomför ett förändringsarbete.

  Vidare så skriver förvaltarna att under de kommande åren kommer EU att frigöra medel ämnade för infrastruktur, förnyelsebar energi och byggnation. Förvaltarna tror att unionen kommer att genomföra detta på ett sätt som för dem närmre sina klimatmål och på ett sätt som gynnar bolag som satsar på ESG.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #analytics   #mutualfunds   #stocks  

 • Franklin Biotechnology Disc ökade 0,22 procent i januari - gynnades av Novavax  

  Franklin Biotechnology Disc ökade 0,22 procent i januari - gynnades av Novavax

  Fonden Franklin Biotechnology Disc A Acc $ steg 0,22 procent i januari, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 6,25 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarteamet bestående av Evan McCulloch, Wendy Lam och Akiva Felt.

  Fonden gynnades under januari av en övervikt i Novavax som steg kraftigt i januari mot bakgrund av positiva testresultat relaterat till bolagets covid-19 vaccin. Även innehaven i GW Pharmaceuticals och EyePoint Pharmaceuticals bidrog till avkastningen under månaden.

  I den negativa vågskålen fanns Heron Therapuetics, Deciphera Pharmaceuticals och Athira Pharma. Athira sjönk till följd av en nyemission. Förvaltarna tror dock fortsatt att bolaget kan leverera då de ser starka indikationer på att bolagets fas-2 studie för ATH-1017, som ska behandla mild Alzheimers, kan lyckas.

  Förvaltarna skriver att de förväntar sig fortsatt konsolidering inom sektorn. Pandemin har försvårat något för bolag som ämnar att köpa upp andra företag, i takt med att pandemin avtar tror fondförvaltarna att uppköpstakten ökar.

  Vidare skriver McCulloch, Lam och Felt att trots att Joe Biden valdes som president så har de inte sett någon svaghet inom läkemedelssektorn. Förvaltarna tror fortsatt att det kommer bli svårt för administration att genomföra regleringar som dramatiskt förändrar affärsmodellerna för bolagen inom sektorn.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #analytics   #mutualfunds   #stocks  

 • Franklin US Opportunities tror på en ökad tillväxttakt och stigande marknader framöver  

  Franklin US Opportunities tror på en ökad tillväxttakt och stigande marknader framöver

  Fonden Franklin US Opportunities A Acc $ minskade 2,08 procent i januari, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som minskade 0,38 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarna Grant Bowers och Sara Araghi.

  Främsta positiva bidragsgivare under januari var Novavax, Facebook samt West Pharmaceutical Services. Novavax gynnades av positiva testresultat för deras covid-19 vaccin. I den negativa vågskålen fanns Mastercard, Tesla och Microsoft. Teslaaktien steg men då fonden har en lägre exponering än vad index har missgynnades relativavkastningen.

  Angående framtiden skriver förvaltarna att när pandemin ebbar ut tror de att skiftet mot digitala lösningar kommer att vara viktigare än någonsin. De beteendemönster som anställda har haft under pandemin väntas i någon mån att bestå.

  Framgent ser förvaltarna värdeskapande inom hälsovård, fintech och tillverkningsindustrin. Bolag som ligger i framkant inom dessa områden bevisar att de förstår läget och kan tillgodose sina kunders behov.

  Avslutningsvis kommenterar förvaltarna att de ser en ökad tillväxttakt och stigande marknader i takt med att ekonomin normaliseras med vaccinutrullning och ett nytt styre i USA.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #analytics   #mutualfunds   #stocks  

 • SPP Global Multifaktor ökade 4,96 procent i januari  

  SPP Global Multifaktor ökade 4,96 procent i januari

  Fonden SPP Global Multifaktor steg 4,96 procent i januari, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 0,43 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltaren Andreas Poole.

  Inledningsvis skriver förvaltaren att aktiemarknadens höga värderingar och potentiella bubblor har hamnat mer i fokus under januari samtidigt som vaccineringen inte går tillräckligt snabbt.

  Angående framtiden kommenterar Poole följande.

  "Även om utsikterna är i stort sett oförändrade för den ekonomiska återhämtningen så skjuts den hela tiden framåt på grund av nya utbrott av smitta, nya virusmutationer samt logistiska utmaningar kring genomförandet av de omfattande vaccinationsprogrammen. Hur vaccineringen fortlöper kommer att ha stor betydelse för utvecklingen för globala aktier framöver."

  Den geografiska fördelningen var i stort fokuserad mot Nordamerika där 66,8 procent av fondens tillgångar var investerade. Även Västeuropa och Japan utgjorde betydande delar av portföljen med en exponering om 16,3 respektive 8,6 procent.

  Fondens största innehav var Gamestop med en exponering om 1,3 procent följt av Swisscom där 1,2 procent av fondens kapital var investerat.

  På sektornivå var teknik och cyklisk konsument de sektorer med störst allokering, portföljvikterna låg på 21,5 respektive 14,4 procent.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Schroder ISF Global Climate Change Equity steg 1,6 procent i januari  

  Schroder ISF Global Climate Change Equity steg 1,6 procent i januari

  Fonden Schroder ISF Global Climate Change Equity steg 1,6 procent i januari. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarna Simon Webber och Isabella Hervey-Bathurst.

  Globala aktier sjönk under januari. Fonden lyckades generera positiv avkastning och överavkastade sitt jämförelseindex.

  På sektornivå gynnades fonden av IT- och industrisektorn. Undervikten i finanssektorn kontra index tyngde relativavkastningen.

  På regional basis gynnades fonden av innehav i Nordamerika och emerging markets. Europa och Storbritannien tyngde dock utvecklingen.

  De aktieinnehav som bidrog främst till avkastningen var TPI Composites och Samsung SDI. Även Beyond Meat och Lenzing gynnade fondens utveckling. I den negativa vågskålen fanns Vestas Wind Systems och att fonden hade exponering mot Soltec Power Holdings vilket index saknade. Avsaknaden mot exponering för Tesla tyngde också relativavkastningen.

  Angående framtiden kommenterar förvaltarna att skiftet till en ekonomi mindre beroende av kol går i snabb takt. Värderingarna i bolag aktiva inom klimatförändringar är dock på höga nivåer och förvaltarna har förberett sig för en tid av konsolidering inom sektorn.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #analytics   #mutualfunds   #stocks  

 • Förväntar sig ett lugnare klimat framgent - Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity steg 1,8 procent i januari  

  Förväntar sig ett lugnare klimat framgent - Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity steg 1,8 procent i januari

  Fonden Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity steg 1,8 procent i januari. Det framgår av en månadsrapport från förvaltaren Robert Kaynor.

  Inledningsvis skriver förvaltaren att utvecklingen på marknaden var blandad i januari då bolag med låga börsvärden gick starkt och företag med höga börsvärden presterade negativ avkastning.

  På sektornivå gynnades avkastningen av aktiepositioner inom IT och teknologi-sektorn. På den negativa sidan fanns bland annat finanssektorn. Den aktie som främst bidrog till negativ relativavkastning var GameStop där fonden saknade exponering. Fonden var inför februari fortsatt överviktad industri och underviktad hälsovård.

  På bolagsnivå gynnades fonden av innehaven i FLIR Systems och Teradata som presterade bättre än index. Även Change Healthcare bidrog med positiv avkastning.

  Bland de bolag som tyngde avkastningen fanns Berry Global och Aramark. Även Sabre som arbetar inom resebokningar missgynnade avkastningen.

  Under januari månad valde Robert Kaynor att ta in Brixmor Property som är en REIT inom köpcentrum. Det initierades även en position i olje och gasbolaget Pioneer Natural Resources.

  Förvaltaren valde att avyttra innehaven i Equity LifeStyle Properties och PerkinElmer.

  Angående framtiden kommenterar förvaltaren att han förväntar sig ett lugnare klimat med Joe Biden som president. Fonden förväntar sig även höjda skatter och ökad reglering i USA till följd av det nya styret.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Låg vaccinationstakt fick marknaderna att tappa efter stark inledning - Evli Green Corporate Bond minskade 0,07 procent i januari  

  Låg vaccinationstakt fick marknaderna att tappa efter stark inledning - Evli Green Corporate Bond minskade 0,07 procent i januari

  Fonden Evli Green Corporate Bond minskade 0,07 procent i januari, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 0,13 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarna Juhamatti Pukka och Noora Lakkonen.

  Förvaltarna uppger att månaden på marknaden började mycket starkt, men att oro för låg vaccinationstakt mot coronaviruset senare under månaden fick marknaden att tappa.

  På sektornivå menar Pukka och Lakkonen att fondens överavkastning mot index främst berodde på bolagsvalen inom fordonsindustrin, övervikten i transportsektorn samt undervikten i verkstadsbolag.

  Angående portföljinnehaven som hittills rapporterat uppger förvaltarna att dessa i hög grad överträffat förväntningarna och att vissa levererat sitt starkaste fjärde kvartal någonsin. Inför framtiden tror de dessutom att fokuset mot miljövänliga bolag kommer att öka, vilket kommer stödja utvecklingen av mer hållbara företagsobligationer.

  Största innehav inför februari var i Vestas Wind Systems, Sato-Oyj och Volvo Cars.

  Bank var den sektor med störst portföljvikt med 27,39 procent. Även vatten- och eldistribution och fastighetsbolag utgjorde betydande delar av portföljen med 21,33 respektive 13,60 procents allokering.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Evli Finland Småbolag ökade 3,1 procent i januari - tar in Uponor  

  Evli Finland Småbolag ökade 3,1 procent i januari - tar in Uponor

  Fonden Evli Finland Småbolag steg 3,1 procent i januari, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som ökade 5,5 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltaren Janne Kujala.

  Förvaltaren uppger att de de globala marknaderna generellt gick ner under januari. I sin helhet steg däremot finska småbolag.

  Angående utvecklingen under månaden lyfter förvaltaren att bolag som under det tidigare årets andra halva gått starkt, ofta backar under januari. Istället gick tidigare underpresterande bolag under månaden betydligt bättre, skriver Kujala. Denna trend menar han ofta jämnar ut sig runt mars.

  Bland stora negativa bidragsgivare fanns under månaden Admicom och Talenom. Enligt Kujala var Talenoms nedgång inte specifikt hänförlig till någon nyhet, utan aktien drabbades snarare av vinståterhämtningar efter uppgångar i november och december. Admicoms tapp menar förvaltaren berodde på bolagets prognoser inför 2021, som var svagare än väntade.

  Fondens största positiva bidragsgivare blev under månaden QT Group och Finnair. I januari avyttrades innehavet i Huhtamäki och istället togs Uponor in.

  Fondens största innehav var vid månadsskiftet QT Group, Metsä och Talenom med portföljvikterna 10,12, 7,18 respektive 6,33 procent.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Schroder ISF Global Energy Transition steg 2,7 procent i januari - defensivt positionerade inför februari  

  Schroder ISF Global Energy Transition steg 2,7 procent i januari - defensivt positionerade inför februari

  Fonden Schroder ISF Global Energy Transition steg 2,7 procent i januari. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarna Mark Lacey och Alex Monk.

  De sektorer som främst bidrog till den positiva avkastningen var solutrustning och energilagring. På den negativa sidan fanns elektrisk utrustning. Fonden slog sitt jämförelseindex under januari.

  Fondens främsta bidragsgivare, relativt index, under månaden var ABB, Signify, Samsung SDI och LG Chemical. Även aktieinnehaven i Daqo New Energy, Ormat och TPI Composites gynnade avkastningen.

  I den negativa vågskålen fanns GCL-Poly och SunPower där fonden var underviktad index. Fonden gynnades överlag av en defensiv positionering.

  Mot bakgrund av en, enligt förvaltarna, bättre riskjusterad avkastning har fonden valt att öka innehaven i ABB, Legrand, Elia och Terna Spa.

  Fondförvaltarna valde under januari att minska exponeringen mot amerikanska bolag aktiva inom förnyelsebar energi och avyttrade därmed innehaven i Canadian Solar och Daqo New Energy.

  Angående framtiden skriver förvaltarna att de är fortsatt försiktiga då marknaden visar vissa tecken på överhettning samt att värderingarna i vissa undersektorer framstår som höga.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • GodFond Sverige & Världen steg 2,22 procent i januari - hur vaccineringen fortlöper kommer ha stor betydelse framöver  

  GodFond Sverige & Världen steg 2,22 procent i januari - hur vaccineringen fortlöper kommer ha stor betydelse framöver

  Fonden GodFond Sverige & Världen steg 2,22 procent i januari, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 2,12 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltaren Henrik Wold Nilsen.

  Inledningsvis kommenterar förvaltaren följande.

  "Globala aktier utvecklades starkt i början av året men tappade i slutet av månaden och gick sammantaget ned något under januari. Aktiemarknadernas höga värderingar och potentiella bubblor hamnade allt mer i fokus samtidigt som vaccineringen inte går tillräckligt snabbt. Den nya Biden-administrationen har redan föreslagit ett nytt stödpaket om hela 1 900 miljarder dollar."

  Angående framtiden skriver Nilsen att även om utsikterna för ekonomisk återhämtning är i stort sett oförändrad skjuts den hela tiden framåt på grund av nya utbrott av smitta, nya mutationer samt logistiska utmaningar. Förvaltaren kommenterar även att hur vaccineringen fortlöper kommer att ha stor betydelse för utvecklingen av globala aktier framöver.

  Den geografiska fördelningen var i stort fokuserad mot Sverige där 45 procent av fondens tillgångar var investerade. Även Nordamerika och Västeuropa utgjorde betydande delar av portföljen med en exponering om 29,5 respektive 13,6 procent.

  Industrisektorn var den bransch med mest allokerat kapital då portföljvikten uppgick till 25,8 procent.

  Det största innehavet i fonden var Ericsson med en portföljvikt på 3,2 procent. Även Volvo och Investor vägde relativt tungt med portföljvikter på 3 procent.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • SPP FRN Företagsobligationsfond ökade 0,44 procent i januari - hög andel AAA  

  SPP FRN Företagsobligationsfond ökade 0,44 procent i januari - hög andel AAA

  Fonden SPP FRN Företagsobligationsfond A steg 0,44 procent i januari, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 0,24 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltaren Andreas Hälldahl.

  "Stabil start på året är ett hyfsat understatement. Det är fullt fart på alla cylindrar! Kreditspreadarna blir lägre för varje dag och bolagen printar massiva volymer på tighta spreadar. Och som om det inte vore nog häller Riksbanken bensin på brasan utan tanke på morgondagen. YOLO uppe på Brunkebergs torg! En dag utan QE är en förlorad möjlighet att printa pengar", skriver förvaltaren.

  Hälldahl uppger att spreadarna även i januari fortsatte tryckas ihop och att nyemissionerna kom på allt tightare nivåer. Enligt förvaltaren kan en stor del av fondens överavkastning mot index under månaden förklaras av att BBB-fastighetsbolag såg en relativt stor omprisning. Detta i takt med att nyemissioner satts på allt tightare nivåer, skriver Hälldahl.

  Fondens kreditduration uppgick vid månadsskiftet till 3,01. Det är bland det kortaste fonden haft och Hälldahl tror att den sannolikt kommer falla ytterligare under den närmsta tiden. Vid tidpunkten låg andelen AAA också högre än normalt, vilket förvaltaren motiverar med att man vill ha möjligheten att addera risk om tillfälle ges.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • SPP Grön Obligationsfond ökade 0,24 procent i januari - fortsatt underviktad duration  

  SPP Grön Obligationsfond ökade 0,24 procent i januari - fortsatt underviktad duration

  Fonden SPP Grön Obligationsfond steg 0,24 procent i januari, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 0,04 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltaren Helena Lindahl.

  Angående utvecklingen under januari lyfter förvaltaren flera större nyheter som marknaden reagerade positivt på. Lindahl nämner exempelvis ett nytt gigantiskt finanspolitiskt stimulanspaket, uppstart av utrullning av vaccin, ny president i USA och framförallt centralbankernas absoluta stöd till marknaden.

  "Allt detta sammantaget gav en inledning på året där börsen gav glädjetjut var och varannan dag. På kreditmarknaden så kom emissionsmarknaden igång med ett vrål, där mest alla företag ville vara med och finansiera sig långt till lägre och lägre kreditspreadar. De flesta emissioner blev övertecknade många gånger om. Det är uppenbart att det finns en hel del pengar på sidlinjen redo att ge sig in i spelet. Till och med kreditspreadarna för fastighetsbolagen med BBB rating har slutligen kommit ifatt de övriga ratingklasserna i ihopspreadning. Vi är i princip tillbaka på samma nivåer som vi var innan vi gick in i coronan så förutsättningar för ytterligare tajtare kreditspreadar härifrån är begränsade", skriver förvaltaren.

  Lindahl uppger att en viss försiktighet för tillfället råder i fonden, i och med att man är selektiv köpare av krediter på dessa nivåer.

  Fonden var vid månadsskiftet fortsatt underviktad i duration och låg ca 0,97 år kortare än sitt benchmarkindex. På grund av fondens inriktning mot gröna obligationer var portföljen överviktad gröna kreditobligationer utställda av företag med kommunal eller statlig anknytning, banker samt industriföretag, skriver förvaltaren.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Stark utveckling i BE Semiconductor Industries, Dialog Semiconductor och Next - Evli Europe ökade 0,2 procent i januari  

  Stark utveckling i BE Semiconductor Industries, Dialog Semiconductor och Next - Evli Europe ökade 0,2 procent i januari

  Fonden Evli Europe B steg 0,2 procent i januari, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 1,1 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltaren Hans-Kristian Sjöholm.

  Förvaltaren uppger att fondens enskilda bolagsval på sektornnivå bidrog positivt till den relativa avkastningen. Även den geografiska allokeringen blev under månaden gynnsam, där övervikter i Sverige, Frankrike och Tyskland bidrog mest.

  De bästa bidragande enskilda innehaven blev i januari positionerna i BE Semiconductor Industries, Dialog Semiconductor och Next. Sjöholm skriver dock att den relativa avkastningen påverkades negativt av att ASML Holding inte fanns i portföljen, samt av investeringarna i IG Group and Aena.

  Angående fondens strategi uppger förvaltaren avslutningsvis att man investerar i lågt prissatta bolag som genererar kassaflöden och har en stark finansiell ställning.

  Fondens största innehav var vid månadsskiftet Next, Publicis Groupe och Aalberts med portföljvikterna 3,19, 3,03 respektive 2,97 procent.

  Den geografiska fördelningen var i stort fokuserad mot Storbritannien där 33,03 procent av tillgångarna var investerade.

  Den industri med mest exponering var industrivaror och -tjänster då 38,64 procent av fonden var investerat i sektorn. Även sällanköpsvaror och IT-sektorn vägde tungt med 20,68 respektive 12,58 procent.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Kapitalförvaltningen på Erik Penser Bank köper Sustainable Future of Food och säljer Asia Pacific  

  Kapitalförvaltningen på Erik Penser Bank köper Sustainable Future of Food och säljer Asia Pacific

  Det relativa momentumet för Asia Pacific faller samtidigt som det stiger för Sustainable Future of Food, det sistnämnda är en tematisk exponering som lanserades under hösten 2020.

  Kapitalförvaltningen anser att en av framtidens stora utmaningar är att säkerställa en hållbar och global livsmedelsförsörjning.

  "Konsumenter har börjat ställa högre krav på livsmedelssäkerhet och ursprung. Man oroas för förlust av biologisk mångfald, föroreningar i hav, sjöar och vattendrag, samt klimatpåverkan. Livsmedelsindustrin har börjat svara genom bland annat växtbaserade proteinalternativ, bättre försörjningskedjor och ökad hållbarhet inom jordbruket", kommenterar kapitalförvaltningen.

  Bolag som banken väljer att investera i är SIG Combibloc som erbjuder packeteringslösningar och Beyond Meat som utvecklar växtbaserade livsmedelsprodukter. Kapitalförvaltningen har även valt att allokera kapital till bolagen Deere & Co, Vitasoy och Euglena Co.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Tredje AP-fonden avkastade 9,7 procent efter kostnader under 2020  

  Tredje AP-fonden avkastade 9,7 procent efter kostnader under 2020

  AP3s resultat för 2020 uppgick till 37,2 miljarder kronor vilket motsvarar en avkastning på 9,7 procent efter kostnader.

  ”I det svåra och osäkra läge som pandemin orsakat är det ännu viktigare att vara en ansvarsfull ägare. AP3 har tagit aktivt ägaransvar genom att rösta på mer än 1 000 bolagsstämmor varav drygt 70 i svenska bolag samt haft dialoger med bolagen och deltagit i nyemissioner. Investeringsportföljen har vidare utvecklats i rätt riktning för att nå fondens klimatinriktade mål som ska vara uppfyllda 2025”, kommenterar Kerstin Hessius som är vd på AP3.

  Nettoutbetalningarna till pensionssystemet från AP3 uppgick till 7902 miljoner kronor. Totalt fondkapital ökade med 29 278 miljoner kronor till 422 974 miljoner.


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Erik Pensers Banks husvy - tror att S&P500 når 4500 under 2021  

  Erik Pensers Banks husvy - tror att S&P500 når 4500 under 2021

  Baserat på sin analys så ser kapitalförvaltningen framför sig att räntorna i USA kommer att stiga och ligger sedan en tid tillbaka även positionerade för en ränteuppgång.

  Vidare går banken emot konsensus och hävdar att den svenska kronan kommer att handla utmed fundamenta och den period av styrka vi har sett kommer att gå över till försvagning.

  Angående aktier kommenterar Jonas Thulin följande.

  "Överviktade, maximalt. I aktier har vi maximal position och vi ser inga moln på himlen just nu. Tvärtom, 2021 kommer bli ett fantastiskt starkt börsår. Vi har som bank lagt en prognos i marknaden om att S&P500 ska nå 4 500 i år, +18 procent - en aggressiv prognos."

  Vidare skriver kapitalförvaltningen att de förväntar sig att råvarupriser kommer att stiga tillsammans med konjunkturen.

  "Ser starkt ut, för flertalet, men inte alla regioner. Vi anser att även inför 2021 ligger konsensus alldeles för långt efter, det ger marknaden stort spelrum vilket vi faktiskt ser som positivt. Aktiemarknaden kommer fortsätta, precis som under hela 2020 (!), vara klistrat till makrot. Notera; detta gäller inte alla regioner, tex halkar Europa efter både i marknader, i makro och i vaccinering", kommenterar Jonas Thulin angående makroläget.

  Vidare skriver chefen för kapitalförvaltningen att mot bakgrund av ovanstående citat bör man undvika att investera i Europa.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Bortse från nyhet 17:03, gammal nyhet som publicerades av misstag  

  Bortse från nyhet 17:03, gammal nyhet som publicerades av misstag

  Finwire ber om ursäkt för misstaget.  Taggar:

 • Två av tolv Svanenfonder får toppbetyg av experter - DI  

  Två av tolv Svanenfonder får toppbetyg av experter - DI

  Hållbara fonder har blivit allt mer populära, men av det dussintal Svanenmärkta fonderna som nyligen lanserats får endast två toppbetyg av experterna. Det rapporterar Dagens industri.

  Svanenfonderna förvaltar tillsammans drygt 30 miljarder kronor och har generellt en avkastning i linje med den övriga fondmarknaden det senaste året. Bland fonderna är det bara Didner & Gerge Global och Handelsbanken Hållbar Energi har fått femstjärnigt toppbetyg från fondutvärderingstjänsten Morningstar.

  Tundra Sustainable Frontier Fund har fått betyget 4 på den 5-gradiga skalan och CB Save Earth Fund, Swedbank Robur Ethica Global, Skandia Cancerfonden och SEB Hållbarhetsfond Sverige får betyget 3.

  CB Fonders Save Earth investerar bara i bolag inom vattenhållning och miljöteknik, samt till viss del inom förnybar energi.

  ”Vi har hållit på i snart tio år och branscherna har börjat mogna, med en utslagning av de svaga medan de starka företagen blivit ännu starkare. Marginalerna har blivit bättre i takt med att man fått en bredare kundbas och sektorerna blir mindre cykliska”, säger Alexander Jansson, vd och förvaltare på CB Fonder, till tidningen.

  Skandias Världsnaturfonden får en 2:a i betyg av Morningstar och Swedbank Robur Humanfond och Swedbank Robur Ethica Sverige får 1:a i betyg. Alfred Berg Hållbar Tillväxt Sverige och Skandia Sverige Hållbar har funnits för kort tid för att betygsättas av Morningstar.  Taggar:
  #analytics   #fx   #macro   #stocks  

 • Kapitalförvaltningen på Erik Penser Bank köper blockchain och säljer vindenergi  

  Kapitalförvaltningen på Erik Penser Bank köper blockchain och säljer vindenergi

  Efter en stark utveckling under fjolåret har Vindenergi börjat att tappa momentum. Erik Penser Banks kapitalförvaltningen väljer att avyttra sin position till 33 procent vinst och investerar likviden i bolag relaterade till blockchain-teknologi.

  Kapitalförvaltningen har avyttrat exponeringen mot vindkraft och sålt bolag som Vestas Wind Systems, Orsted och Innergex.

  "Samtidigt har nog ingen kunnat undgå intresset kring kryptovalutor. Vi analyserar detta som ett framtida investeringsalternativ men på grund av motpartsrisker i nuvarande exponeringar avvaktar vi. Däremot är det onekligen så att teknologin bakom, blockchain, har just nu ett segertåg på börserna. Blockchain-teknologier är faktiskt rankat som nummer 1 bland alla världens möjliga exponeringar i aktiefonder och produkter. Det gör att det har varit ett naturligt köp för oss", kommenterar kapitalförvaltningen.

  Kapitalförvaltningen har valt att ta in bolag såsom Canaan, Silvergate, Monex och Hive Blockchain Technologies.

  Erik Penser Bank ger en kort beskrivning av bolagens verksamhet.

  "Canaan är ett kinesiskt bolag som tillhandahåller halvledare och lösningar för så kallade super computing hardware. Silvergate ser till finansiella lösningar för kryptovalutor och utvecklare av digitala valutor. Monex är ett japanskt bolag som tillhandahåller börser för handel i kryptovalutor. Hive är ett kanadensiskt bolag som bygger broar mellan kryptovalutor och traditionell bankverksamhet. Bolaget tillhandahåller också hjälpmedel för att skapa kryptovalutor."

  Vidare poängterar Erik Penser Bank att strategin möter bankens hållbarhetskrav och inte bryter mot några kontroverser.  Taggar:
  #blockchain   #energy   #renewable   #wind  

 • Jupiter European Growth minskade 0,2 procent i januari - deltog i IPO av Dr Martens  

  Jupiter European Growth minskade 0,2 procent i januari - deltog i IPO av Dr Martens

  Fonden Jupiter European Growth minskade 0,2 procent i januari, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 0,7 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarna Mark Nichols och Mark Heslop.

  Inledningsvis skriver förvaltarna att det nya året började med optimism och att aktier i cykliska sektorer gick starkt. En ökning i smittfall av covid-19 och långsam utrullning av vaccin vände dock utvecklingen.

  ECB varnade för riskerna för ekonomin till följd av de ökade smittfallen. Centralbanken höll dörren öppen för ytterligare stimulans och Christine Lagarde bekräftade att ECB skulle fortsätta köpa obligationer tills det att krisen var över.

  Positiva bidragsgivare under perioden var bland annat bioMérieux, Genus, AVEVA Group och Eurofins Scientific. Eurofins Scientific steg till följd av att ha rapporterat starka siffror för det fjärde kvartalet drivet av covid PCR-tester.

  Den främsta negativa bidragsgivaren var Amadeus IT som missgynnades av ytterligare nedstängningar och begräsningar av flygtrafik. Även adidas tyngde utvecklingen.

  Förvaltarna valde under perioden att delta i IPOn av Dr Martens då de tror på den långsiktiga tillväxtpotentialen och styrkan i varumärket.

  Vidare skriver förvaltarna att de tror att pandemin har påskyndat långsiktiga trender såsom digitalisering och tillväxten inom online banker.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #analytics   #mutualfunds   #stocks  

 • Eric Strand från AuAg Fonder tror att guldet laddar inför nästa rörelse  

  Eric Strand från AuAg Fonder tror att guldet laddar inför nästa rörelse

  Guldpriset har efter ett starkt fjolår, med All Time High satt i augusti månad, inlett 2020 svagare och handlats ned omkring 6 procent YTD. Silverpriset har under hög volatilitet handlats upp ungefär 3 procent sedan årsskiftet.

  Eric Strand från AuAg Fonder tror att guldet laddar inför nästa rörelse.

  "Vi ser positivt på både guld och silver nu när sentimentet inte längre är så bullish. Just när sentimentet kommit ner så skapas förutsättningarna för nästa uppgång", kommenterar fondförvaltaren.

  Fonden AuAg Silver Bullet har parerat nedgången i guldpriset och volatiliteten i silverpriset väl då fonden handlas omkring oförändrat för året.  Taggar:
  #commodities   #mutualfunds  

 • Nordic Cross Small Cap Edge steg 2,82 procent i januari - bud på Handicare bidrog till avkastningen  

  Nordic Cross Small Cap Edge steg 2,82 procent i januari - bud på Handicare bidrog till avkastningen

  Fonden Nordic Cross Small Cap Edge steg 2,82 procent i januari. Det framgår av en månadsrapport från huvudförvaltaren Mikael Hanell.

  Inledningsvis skriver förvaltaren att fokus på marknaderna fortsatte att vara på pandemin och vaccinutrullningen.

  Avkastningen i januari gynnades av att Exeter lade ett bud på Handicare som var ett av fondens innehav. Även Transtema, Ferroamp, Slite Vind och Bublar Group bidrog med positiv avkastning. Transtema levererar service och underhåll av kritisk infrastruktur såsom mobil och elnät skriver Hanell.

  På den negativa sidan fanns innehaven Cantargia, Organo Click, Rhovac och korta positioner i OMX-index.

  "Fonden är positionerad mot sektorer som läkemedel/ medicinteknik, kommunikation/service, samt IT, och fortsätter öka andelen "gröna" investeringar. Nya investeringar i januari är Atvexa som driver förskolor och norska Mercell Holding som är specialiserade inom utveckling av system för upphandling. Riskaptiten i marknaden är fortsatt god och flera spännande bolag är på väg till börsen under februari och mars", kommenterar förvaltaren.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Penser Dynamisk Allokering A SEK steg 0,79 procent i januari - Veoneer bästa innehav då aktien steg 22,78 procent  

  Penser Dynamisk Allokering A SEK steg 0,79 procent i januari - Veoneer bästa innehav då aktien steg 22,78 procent

  Fonden Penser Dynamisk Allokering A SEK steg 0,79 procent i januari. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarna Jonas Thulin och Jonatan Werner.

  "Månaden startade starkt och vi tror på att aktiemarknaden kommer att fortsätta vara kopplad till makrot 2021, precis som under hela 2020. Under månaden har det varit ett stort fokus på USA:s BNP-tillväxt under första kvartalet, som av betydande analyshus riskerar att bli negativ men hittills så ser pessimisterna ut att få fel", kommenterar förvaltarna inledningsvis.

  Vidare skriver Thulin och Werner att marknaden för första gången sidan 2017 tror på stigande räntor. Även vaccinutrullningen kopplat till börsutveckling har varit i fokus för förvaltarduon, vaccinets utrullningen stärker de regionala skillnaderna på världens börser där Asien, mellanöstern och USA drar ifrån Europa.

  Gynnade fondens avkastning under månaden gjorde bland annat innehaven i Veoneer, KraneShares CSI China Internet och Ishares Global Clean Energy. Veoneer steg 22,78 procent delvis till följd av att tecknat ett samarbetsavtal med Qualcomm där bolagen ska samarbeta med skalbara lösningar för avancerat förarstöd.

  Thulin och Werner valde även att lyfta fram SKF.

  "Även SKF AB gick bra under januari med en positiv avkastning på 7,50 procent. Bolaget meddelade under månaden att SKF:s styrelse utsett Rickard Gustafson till ny VD och koncernchef för bolaget."

  I den negativa vågskålen fanns bioteknikbolaget Hansa Biopharma som sjönk 25,12 procent under månaden efter att aktien presterat väl under 2020. Även Storytel och Fortnox missgynnade avkastningen då aktierna sjönk 15,93 respektive 11,35 procent.

  Tillgångsfördelningen var fokuserad mot aktier då utländska och svenska aktier sammantaget utgjorde omkring 65 procent av portföljen. I övrigt var ungefär 25 procent av fondens kapital placerat i räntebärande värdepapper.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #analytics   #mutualfunds   #stocks  

 • DNB Grønt Norden steg 1,4 procent i januari  

  DNB Grønt Norden steg 1,4 procent i januari

  Fonden DNB Grønt Norden steg 1,4 procent i januari, vilket var i linje med fondens jämförelseindex som också steg 1,4 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltaren Øyvind Fjell.

  "Vi överträffade index på sektorallokeringsnivå, där vår undervikt i finans och övervikt i kraftförsörjning bidrog positivt. Bidraget på urvalsnivån var negativt med det svenska gruvbolaget Boliden och det finska bioteknikföretaget Nanoform som bidrog positivt", kommenterar förvaltaren.

  Största bidragsgivare till avkastningen under januari var Kahoot! och Pexip Holding.

  Den geografiska fördelningen till de nordiska länderna var relativt jämn då Danmark, Sverige och Norge 37,9, 32,6 respektive 21,2 procent av fondens kapital var allokerat i länderna.

  Det största innehavet inför februari var Vestas Wind Systems med en portföljvikt på 7,4 procent. Även Kahoot! och Scatec Solar utgjorde betydande delar av portföljen med 5,4 respektive 5,2 procent.

  Industrisektorn var den sektor med störst exponering då exponeringen uppgick till 29,6 procent. Teknologi- och hälsovårdssektorn vägde också tungt med 15,8 respektive 16,7 procent.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • DNB Health Care steg 4,8 procent i januari - Eli Lilly, Gilead, Biogen och Richter Gedeon gynnade avkastningen  

  DNB Health Care steg 4,8 procent i januari - Eli Lilly, Gilead, Biogen och Richter Gedeon gynnade avkastningen

  Fonden DNB Health Care steg 4,8 procent i januari, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 3,4 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltaren Benedicte Bakke.

  Främsta bidragsgivare under månaden var Eli Lilly, Gilead, Biogen och Richter Gedeon. Bolagen steg mot bakgrund av att ha presenterat starka rapporter eller att positiva nyheter kring deras produkter släppts.

  Inget bolag utmärkte sig särskilt negativt under perioden. Flera av positionerna i stora läkemedelsbolag såsom Novartis, Merck och Sanofi tyngde dock utvecklingen. Relativt jämförelseindex tyngde avsaknaden av exponering mot Moderna.

  "Vi är positiva till den långsiktiga utvecklingen av hälsosektorn och förväntar oss att sektorn fortsätter att skapa konkurrenskraftig avkastning med hjälp av höga innovationsnivåer, demografiska förändringar, livsstilssjukdomar och ett stort behov av investeringar i tillväxtekonomier. Vår investeringsstrategi syftar till att fånga dessa trender utan att ta för hög risk", kommenterar förvaltaren.

  Det största innehavet i fonden var Johnson & Johnson med en portföljvikt på 9,2 procent. Även Novartis och Alexion Pharmaceuticals vägde tungt med 8,4 respektive 8,1 procent.

  Den geografiska fördelningen var i stort fokuserad mot USA där 69,2 procent av fondens tillgångar var investerade. I övrigt var det relativt jämn exponering då Schweiz var näst största marknad med 8,6 procent allokerat kapital.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • DNB Teknologi steg 3,6 procent i januari - Kindreds positiva vinstvarning bidrog till avkastningen  

  DNB Teknologi steg 3,6 procent i januari - Kindreds positiva vinstvarning bidrog till avkastningen

  Fonden DNB Teknologi steg 3,6 procent i januari, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 1,2 procent. Det framgår av en månadsrapport från huvudförvaltaren Anders Tandberg-Johansen.

  Inledningsvis skriver förvaltaren följande.

  "Volatiliteten på aktiemarknaden låg kvar på normala nivåer under större delen av januari månad men ökade markant mot slutet på grund av oro kring Covid-mutationer och förseningar av utrullningen av vaccinet. VIX‐indexet, ett vanligt mått på den amerikanska aktiemarknadens volatilitet, låg i genomsnitt på 25 under månaden, cirka 25 procent över det långsiktiga genomsnittet. Indexet låg 33, 65 procent över sitt långsiktiga genomsnitt vid månadens slut."

  Gynnade fondens avkastning i januari gjorde bland andra Nokia, Kindred och TomTom. Kindred utvecklades starkt efter en positiv vinstvarning. TomTom fortsatte stiga då utsikterna för bilmarknaden fortsatte att förbättras.

  Missgynnade avkastningen gjorde Facebook trots att bolaget presenterat en stark kvartalsrapport. Investerare är osäkra på effekterna av Apples IDFA-förändringar senare under 2021 skriver förvaltaren.

  Fondens enskilt största innehav inför februari var Deutsche Telekom med en portföljvikt på 7,8 procent. Även Vodafone och Facebook utgjorde betydande delar av portföljen med 7,1 respektive 6,1 procent. Fondens 10 största innehav utgjorde sammantaget 52 procent av portföljen.

  USA var den region med mest allokerat kapital, exponeringen låg på 39,3 procent.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Robeco Global Consumer Trends minskade 0,54 procent i januari - gynnades återigen av Chewy  

  Robeco Global Consumer Trends minskade 0,54 procent i januari - gynnades återigen av Chewy

  Fonden Robeco Global Consumer Trends D EUR minskade 0,54 procent i januari, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 0,25 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarna Jack Neele och Richard Speetjens.

  Inledningsvis skriver förvaltarna att den pågående marknadsrotationen till cykliska aktier gjorde så att fondens digitala innehav presterade sämre än marknaden överlag.

  Månadens främsta bidragsgivare var Chewy som steg 13 procent efter ett starkt 2020 då aktien steg hela 210 procent. Även Meituan, NetEase och Tencent gynnade avkastningen.

  Under januari valde förvaltarduon att avyttra innehavet i PepsiCo. Trots att bolaget rör sig i rätt riktning mot nyttigare alternativ tror förvaltarna att tillväxttakten kommer att vara låg. Förvaltarna tog in Zoom Video under perioden, Neele och Speetjens ser bolaget som den ledande videoplattformen i framtiden inom bland annat utbildning och hälsa. Förvaltarna valde också att öka i redan befintliga innehav såsom Procter & Gamble, Netflix, Adyen och TAL Education.

  Avslutningsvis skriver förvaltarna att centralbankernas stöd och de låga räntorna har lett till ökad efterfrågan för tillväxtaktier. Förvaltarna menar att de, ibland höga, värderingarna för tillväxtaktier är berättigade mot bakgrund av den höga kvalitén i affärsmodellen och hög vinsttillväxt.

  De tre största innehaven för fonden inför februari var Paypal, Chewy och Meituan med portföljvikter om 2,84, 2,81 respektive 2,71 procent.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Robeco New World Financial största innehav inför februari var Aia Group  

  Robeco New World Financial största innehav inför februari var Aia Group

  Fonden Robeco New World Financial E EUR minskade 2,29 procent i januari, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som minskade 1,05 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarna Patrick Lemmens, Michiel van Voorst och Koos Burema.

  De främsta positiva bidragsgivarna under perioden var TCS Group, SVB Financial, SBI Cards, Lufax Holding, Aegon och Capital One Finance. I den negativa vågskålen återfanns Prudential, Worldline, Global Payments och BNP Paribas.

  Inledningsvis skriver förvaltarteamet att inflationsförväntningarna fortsatte att stiga och står i dagsläget på 2,25 procent vilket är den högsta nivån på nästan ett årtionde. På makronivå är likviditeten fortsatt på höga nivåer, realräntorna är negativa och sentimentet på aktiemarknaden positivt. Ekonomiska indikatorer tyder på en ökning i global konsumtion och en återhämtning i CAPEX-cykeln.

  Förvaltarna förväntar sig att återhämtningen i de asiatiska marknaderna kommer att gå fortare än de västerländska. Vidare kommer banker och försäkringsbolag att behöva ta förluster till följd av uteblivna betalningar. Förvaltarna skriver dock att som tur är har bolagen räknat med och satt undan pengar för att hantera dessa förluster.

  Det största innehavet i fonden inför februari var Aia Group med en portföljvikt på 3,52 procent. Även Citigroup och Morgan Stanley vägde tungt med 3,24 respektive 3,00 procent.

  Amerika och Europa var de regioner med mest allokerat kapital, exponeringen låg på 43,2 respektive 37,0 procent.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #analytics   #mutualfunds   #stocks  

 • Överenskommelse nådd kring det framtida premiepensionssystemet  

  Överenskommelse nådd kring det framtida premiepensionssystemet

  Överenskommelse nådd kring det framtida premiepensionssystemet. Det rapporterar Ekot.

  Enligt överenskommelsen ska det införas ett upphandlat fondtorg där de bästa och mest prisvärda fonderna släpps in. Det blir hårdare kontroll på de fonder som ska finnas i systemet och det totala antalet kommer att minskas från 500 i dagsläget till omkring 150-200.

  Diskussionerna har pågått under en längre tid då partierna har haft svårt att komma överens angående en balans mellan valfrihet och trygghet, säger Nordnets sparekonom Frida Bratt till Di.

  ”I den bästa av världar vill man naturligtvis ha båda. Och det är alldeles tydligt att något behövde göras i samband med att flera pensionsskandaler uppdagades för några år sedan. Då stod dörren vidöppen för vem som helst att erbjuda sina fonder till svenskarna, och Pensionsmyndigheten hade inte de mandat myndigheten skulle behövt för att säga nej i dörren”, kommenterar Frida Bratt.


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • BNP Paribas Climate Impact steg 1,89 procent i januari - avyttrat LEM Holdings och ZhuZhou  

  BNP Paribas Climate Impact steg 1,89 procent i januari - avyttrat LEM Holdings och ZhuZhou

  Fonden BNP Paribas Climate Impact steg 1,89 procent i januari, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 2,79 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Inledningsvis skriver förvaltarna att det positiva sentimentet bibehölls på marknaderna i januari delvis på grund av förväntningar om normal ekonomisk aktivitet, att Biden svors in och fiskala samt monetära stimulanser.

  Positiva bidragsgivare under månaden var Ormat Technologies, PTC, Umicore, Lenzing och Signify. Signify är ett bolag från Nederländerna som arbetar inom belysning. LED-penetrationen på global basis är omkring 10-15 procent i dagsläget, förvaltarna tror att skiftet från gamla tekniker till nya kommer att fortsätta gynna bolaget i framtiden. Aktien steg mot slutet av året efter att ha rapporterat bättre resultat än vad marknaden förväntade sig.

  Missgynnade avkastningen gjorde Xinyi Solar, Sabesp, SolarEdge Technologies, Itron och Christian Hansen.

  Under januari månad valde förvaltarna att ta en position i Sekisui Chemical till en attraktiv värdering. Bolaget är aktiva inom energieffektivitet för byggnader och är baserade i Japan.

  Förvaltarna valde även att avyttra LEM Holdings och ZhuZhou efter att aktien stigit mer än vad förvaltarna tyckte var befogat.

  Avslutningsvis kommenterar förvaltarna att de i nuläget är försiktiga gällande värderingar då vissa sektorer framstår som övervärderade.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Air Liquide nytt innehav - BNP Paribas Global Environment C steg 0,83 procent i januari  

  Air Liquide nytt innehav - BNP Paribas Global Environment C steg 0,83 procent i januari

  Fonden BNP Paribas Global Environment C steg 0,83 procent i januari, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 0,29 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Klimatrelaterade marknader stängde januari på en högre nivå än december delvis hjälpta av Biden's "Green New Deal".

  Positiva bidragsgivare för fonden under månaden var bland annat ZhuZhou, Umicore, Siemens, Delta Electronics och PTC. Delta Electronics är ett bolag från Taiwan som tillverkar automationsutrustning. Bolaget är positionerat för att gynnas av trender inom datainsamling, datormoln och automation av industri. Aktien steg efter att ha presenterat starka siffror för det fjärde kvartalet.

  Missgynnade avkastningen under januari gjorde Verisk Analytics, Linde, Autodesk, Idex och Waste Management.

  Under månaden valde förvaltarna att ta en position i Air Liquide. Bolaget producerar och säljer gas som används inom industri och hälsovård. Förvaltarna tror att intäkterna och lönsamheten för bolaget kommer att öka framgent.

  Fondens förvaltare valde även att avyttra innehavet i Danaher då klimatdelen förväntas utgöra mindre än 20 procent av bolaget och således inte passa in i fondens mandat.

  Avslutningsvis skriver förvaltarna att områden som är särskilt intressanta framgent är bland annat mjukvara som förbättrar effektivitet, innovation inom jordbruk och matteknologi.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • BNP Paribas Aqua steg 0,70 procent i januari - gynnades av bland annat Valmont Industries  

  BNP Paribas Aqua steg 0,70 procent i januari - gynnades av bland annat Valmont Industries

  Fonden BNP Paribas Aqua steg 0,70 procent i januari, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 0,29 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Valmont Industries var bland de bolag som gynnade fondens avkastning i januari. Bolaget arbetar inom vatteninfrastruktur. Aktien steg till följd av bättre förutsättningar inom bevattningsindustrin.

  Även Veolia, Wienerberger, Danaher och Arcadis bidrog med positiv avkastning under perioden. Arcadis är en global konsultfirma som specialiserar sig inom design och ingenjörsvetenskap relaterat till vatteninfrastruktur. Aktien steg bland annat till följd av en kapitalmarknadsdag som blev väl mottagen av marknaden.

  Missgynnade avkastningen under perioden gjorde innehaven i Polypipe Group, Idex, Sabesp, SPX Flow och Ecolab.

  Givet hur marknaden har utvecklats väljer förvaltarna att positionera sig mer defensivt. Fondens exponering mot industribolag borde kunna gynnas av att samhällen öppnar upp igen och en uppdämd efterfrågan.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • BNP Paribas Smart Food steg 1,23 procent i januari - tagit in Kubota, Novozymes och SGS i portföljen  

  BNP Paribas Smart Food steg 1,23 procent i januari - tagit in Kubota, Novozymes och SGS i portföljen

  Fonden BNP Paribas Smart Food steg 1,23 procent i januari, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 0,25 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Inledningsvis skriver förvaltaren att ekonomisk data generellt sett är positiv men att momentum har avtagit något. Bland de rapporterande bolagen ser orderstocken och framtidsutsikterna överlag bra ut. Förvaltaren vill dock lyfta fram att trots bra ekonomisk data och bolagsdata finns det vissa orosmoln angående värderingar i vissa sektorer.

  Positiva bidragsgivare under månaden var bland annat Lenzing, Beyond Meat, Darling Ingredients, Valmont och Borregaard. Borregaard är ett norskt bolag som tar bort lignin och kemikalier från trä. Produkterna är ett alternativ till syntetiskt eller fossildrivna kemikalier.

  Missgynnade avkastningen gjorde Puregold Price Club, Joyoung, Sealed Air Corp och Graphic Packaging.

  Under januari valde förvaltarna att ta in Kubota som är aktiva inom logistik och teknologi i Japan. Även Novozymes och SGS adderades till portföljen.

  Avslutningsvis skriver förvaltarna att det råder osäkerhet angående hur den andra vågen av pandemin och nedstängningarna kommer att ha påverkat ekonomin. Samtidigt har vissa segment av logistikkedjan inom mat visat sig vara motståndskraftiga.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • UBS Equity European Opportunity Unconstrained minskade 1,6 procent i januari  

  UBS Equity European Opportunity Unconstrained minskade 1,6 procent i januari

  Fonden UBS Equity European Opportunity Unconstrained minskade 1,6 procent i januari. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarna Maximilian Anderl och Jeremy Leung.

  Bidrog positivt under perioden gjorde fondens innehav i media- och spelbolag. Negativt påverkade att när hedgefonder blev tvungna att stänga sina kortpositioner med förlust sålde de samtidigt långa innehav i aktier som fonden ägde. De sektorer som tyngde utvecklingen mest var material och IT-sektorn.

  De tre största innehaven i fonden inför februari var UBS Irl Investor Selection, LVMH och Nestle med portföljvikter på 8,4, 4,1 respektive 3,8 procent.

  Den geografiska fördelningen var fokuserad mot Frankrike med en exponering om 22,2 procent. Även Tyskland och Nederländerna utgjorde betydande delar med 18,59 respektive 14,14 procent.

  Industribranschen var den sektor där fonden hade störst allokering, exponeringen uppgick till 22,2 procent. Även IT- och hälsosektorn utgjorde betydande delar med 19,64 respektive 17,08 procent.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Estimerad BNP-förlust en fjärdedel av finanskrisen men stimulanserna fyra gånger så stora - Blackrock  

  Estimerad BNP-förlust en fjärdedel av finanskrisen men stimulanserna fyra gånger så stora - Blackrock

  Blackrock lyfter i veckans marknadskommentar fram att den estimerade förlusten i BNP för USA orsakat av pandemin uppgår till ungefär en fjärdedel av förlusten under finanskrisen. Samtidigt pekar man på att stimulanserna uppgår till fyra gånger så mycket som under finanskrisen.

  Vidare skriver man att en stor skillnad mellan fjolårets kris och den 2008-2009 är att stora delar av ekonomin kommer att återhämta sig på naturlig väg i takt med att samhällen öppnar upp.

  Statsskulden i USA är på rekordhöga nivåer, 135 procent av BNP, enligt IMF. Nivån är dubbelt så hög som den var på 90-talet men samtidigt är kostnaderna för skulder hälften av vad den var då. Vidare skriver Blackrock att centralbankerna troligtvis kommer att vara försiktiga med att höja räntorna vilket leder till att förvaltningsbolaget är taktiskt positiva till risktillgångar.

  Blackrock är strategiskt underviktade statsobligationer, positiva till inflationskopplade obligationer samt tror på amerikanska aktier och High Yield-krediter.  Taggar:
  #financials   #mutualfunds  

 • Kvantitativa fondförvaltaravdelningen hos SEB har presterat svagt - Di  

  Kvantitativa fondförvaltaravdelningen hos SEB har presterat svagt - Di

  Den kvantitativa fondförvaltaravdelningen hos SEB har presterat svagt menar Magnus Dagel på Dagens industri.

  Avdelningen kallas "Quantative Equities" och förvaltar enligt Di 20 fonder som till exempel Dynamisk Aktiefond, Emerging Marketsfond och Latinamerikafond.

  Dagel menar att samtliga 20 fonder har gått svagt mot sina jämförelseindex. I genomsnitt har de 20 fonderna senaste fem åren gått 32,5 procentenheter sämre än sina jämförelseindex.

  Nu tycks dock Javiera Ragnartz, som är vd för SEB:s fondbolag, ha tröttnat på den svaga utvecklingen och flera förändringar har gjorts skriver Di. SEB Bioteknikfond och SEB Läkemedelsfond blir nu aktivt förvaltade från den 1 februari från att tidigare ha skötts av kvantteamet.


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #bank   #financials   #mutualfunds  

 • Genomgång av makro - Johan Thulin från Erik Penser Bank  

  Genomgång av makro - Johan Thulin från Erik Penser Bank

  Banken har i dagarna roterat ut från vissa cleantech-sektorer till förmån för investeringar i spetsteknologi.

  Husvyn för banken är fortsatt positiv då de ligger kvar med maxallokering för aktier.

  Tillväxten i USA ser ut att ligga på omkring 7 procent i det första kvartalet. Enligt Jonas Thulin på Erik Penser Bank förväntar konsensus sig en lägre tillväxt vilket skapar möjligheter i allokeringen.

  Vidare säger Thulin att det är viktigt att sätta PE-talet i kontext. Vanligtvis stiger PE-talet först och vinsterna stiger sedan med fördröjning vilket leder till lägre PE-tal framgent. När banken tar framtida vinster i beaktning tycker de att PE-talet ligger omkring 20-21.


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #analytics   #stocks  

 • Swedbank Robur Fastighet minskade 0,05 procent i januari - hårdare krav om koldioxidutsläpp  

  Swedbank Robur Fastighet minskade 0,05 procent i januari - hårdare krav om koldioxidutsläpp

  Fonden Swedbank Robur Fastighet minskade 0,05 procent i januari. Det framgår av en månadsrapport av förvaltaren Fredrik Mattsson.

  EU jobbar hårt för att minska koldioxidutsläppen och har tagit fram olika klassificeringar för att öka transparensen för att se till att kapital riktas mot hållbara investeringar. Vilket har en stor påverkan på fastighetssektorn då uppvärmningen är en stor källa till koldioxidutsläpp.

  Enligt Mattson har det dock skett olika tolkningar av detta vilket lett till att Sverige valt mycket hårdare krav. Vilket i sin tur kommer leda till att det bara är ett fåtal fastigheter som skulle kunna kvalificera sig till den bästa energiklassen. Medan andra länder valt att ha mildare krav.

  Vid utgången månad var fondens exponering störst mot USA med 48,7 procents portföljvikt följt av Sverige där 26,0 procent av kapitalet var allokerat.

  American Tower, Prologis och Balder var fondens största innehav vid månadsskiftet med portföljvikter om 7,87, 7,51 respektive 6,45 procent.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Swedbank Robur Technology ökade 4,79 procent i januari - fokus på långsiktiga investeringar  

  Swedbank Robur Technology ökade 4,79 procent i januari - fokus på långsiktiga investeringar

  Fonden Swedbank Robur Technology steg 4,79 procent i januari. Det framgår av en månadsrapport från förvaltaren Kristofer Barrett.

  Angående månadens senaste händelser, kommenterar Barrett att vi återigen ser hur småsparare luras in i spekulativa aktier och att det brukar sluta på samma sätt. Samt påpekar han vikten av det ansvar han själv har som institutionell fondförvaltare att göra långsiktigt hållbara investeringar.

  Både Apple och deras underleverantör TSMC rapporterade bra resultat. TSMC meddelar även att de avser att spendera 25-28 miljarder dollar under 2021 för att öka produktionskapaciteten av halvledare, vilket Barret anser bådar gott för hårdvarusektorns framtid.

  Vid månades slut var fondens största innehav Paypal, Nvidia och Adobe med portföljvikterna 6,43, 5,77 respektive 5,63 procent.

  IT-sektorn var den bransch som bidrog med bäst avkastning under månaden. Inför februari var 70,89 procent av tillgångarna allokerade till sektorn.

  Den geografiska fördelningen var i stort fokuserad på USA där exponeringen låg på 68,4 procent. I övrigt var det endast Taiwan som enskilt land som utgjorde mer än 10 procents portföljvikt, exponeringen låg på 12,8 procent.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Goldman Sachs US Small Cap Equity Portfolio steg 5,65 procent i januari  

  Goldman Sachs US Small Cap Equity Portfolio steg 5,65 procent i januari

  Fonden Goldman Sachs US Small Cap Equity Portfolio steg 5,65 procent i januari, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 5,02 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Fonden är skapad för investerare som vill ha exponering mot amerikanska småbolag genom en portfölj med liknande sammansättning som index men som ämnar att slå jämförelseindex genom att välja ut rätt bolag.

  Fonden hade totalt 421 antal innehav. Inget enskilt innehav översteg 1 procent av portföljen, de tre största positionerna var i Varonis Systems, Natera och Tenet Healthcare med portföljvikterna 0,9, 0,9 respektive 0,8 procent.

  IT- och hälsosektorn var de områden där fonden hade mest allokerat kapital med exponeringar på 15,8 respektive 18,7 procent. Även finanssektorn utgjorde en betydande del av portföljen med 15,4 procent.

  Totalt förvaltat kapital inför februari uppgick till 219 miljoner dollar.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Fondita Healthcare ökade 2,43 procent i januari  

  Fondita Healthcare ökade 2,43 procent i januari

  Fonden Fondita Healthcare steg 2,43 procent i januari. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarna Tom Lehto och Markus Larsson.

  Fondita Healthcare är en aktiefond som investerar i bolag vars verksamhet främjar hälsa och välbefinnande.

  Fondens största innehav inför februari var Siegfried Holding med en portföljvikt på 5,71 procent. Även Eli Lilly och Hologic vägde tungt i portföljen med vikter på 4,62 respektive 4,16 procent.

  USA var det land med mest allokerat kapital där portföljvikten uppgick till 24,7 procent. Även Schweiz och Tyskland utgjorde betydande delar med 20,5 respektive 16,5 procents exponering.

  Avkastningen sedan fondens lansering i juni 2018 uppgick till 43,01 procent. Sharpe- och Sortinokvoten uppgick till 0,92 respektive 1,49.

  Enligt Morningstars Equity Style Box ligger fokus på tillväxtbolag i medelstorlek, 39,2 procent av fondens innehav klassas som medelstora medan 37,2 procent klassas som stora.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Fondita Sustainable Europe steg 3,15 procent i januari - Vestas Wind Systems det största innehavet  

  Fondita Sustainable Europe steg 3,15 procent i januari - Vestas Wind Systems det största innehavet

  Fonden Fondita Sustainable Europe steg 3,15 procent i januari. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarna Marcus Björkstén och Kenneth Blomqvist.

  Det största innehavet inför februari var Vestas Wind Systems med en portföljvikt på 6,14 procent. Även Siemens Gamesa Renewable Energy och Örsted utgjorde betydande delar av portföljen med 4,60 respektive 4,30 procent.

  Den geografiska fördelningen var relativt jämn där de nordiska länderna Sverige, Danmark och Norge utgjorde 12,50, 10,40 respektive 9,30 procent. Även Tyskland var en viktig marknad med en allokering om 10,10 procent.

  Industrivaror och -tjänster var den sektor med störst exponering då portföljvikten uppgick till 51,00 procent. Även IT- och materialsektorn vägde tungt med 12,60 respektive 20,80 procent.

  De senaste fem åren har fonden avkastat totalt 101,69 procent till en Sharpekvot på 0,83. På Morningstars Rating Overall har fonden 5 av 5 möjliga stjärnor.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • UBS Emerging Markets Equity HALO steg 4,29 procent i januari  

  UBS Emerging Markets Equity HALO steg 4,29 procent i januari

  Fonden UBS Emerging Markets Equity HALO steg 4,29 procent i januari, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 3,07 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Emerging startade året starkt trots att den amerikanska dollarn steg något. Kina gick särskilt bra då tillväxten har överstigit förväntningarna. Ryssland och Latinamerika gick svagare delvis till följd av svaga valutor.

  Positiva bidragsgivare i januari var bland annat China Merchants Bank, Tencent och Taiwan Semicon Mfg. Aktierna utvecklades väl under månaden och steg med 21,53, 20,83 respektive 11,89 procent. Tencent återhämtade sig efter att ha sjunkit tidigare månad till följd av oro för potentiella anti-trust policies.

  På den negativa sidan fanns Jiangsu Hengrui Medicine som sjönk 6,1 procent. Aktien missgynnades av en sektorrotation från bolag som klarat av pandemin väl till coronaförlorare samt att oro för att priset för PD1 skulle behöva sänkas. Även Meituan och Yandex tyngde relativutvecklingen då fondens saknade exponering mot Meituan och Yandex gick svagt efter ett mycket bra 2020.

  De tre största innehaven inför februari var Mercadolibre, Samsung Electronics och SK Hynix med portföljvikterna 3,99, 3,59 respektive 3,26 procent.

  Indonesien var det land där fonden hade relativt sett mest allokerat kapital då överexponeringen kontra index låg på 4,24 procent. Även USA och Ryssland var överviktade med 3,99 respektive 3,16 procent.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Evli Nordic Corporate Bond B SEK steg 0,36 procent i januari - nordiska bolag relativt sett väl positionerade  

  Evli Nordic Corporate Bond B SEK steg 0,36 procent i januari - nordiska bolag relativt sett väl positionerade

  Fonden Evli Nordic Corporate Bond B SEK steg 0,36 procent i januari, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 0,01 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Jani Kurppa.

  Inledningsvis skriver förvaltaren att priserna på nordiska obligationer inte har stigit i samma takt som de europeiska. Vidare menar Kurppa att det relativa värdet på nordiska obligationer nu är högre än de var innan coronakrisen. Resultat på bolagsnivå och ekonomiska signaler tyder på att nordiska bolag kommer att hantera krisen väl relativt sett. Centralbankerna i norden köper alla företagsobligationer både från primär- och sekundärmarknaden.

  Förvaltaren skriver att fonden fortsatt kommer att fokusera på bolag som håller hög kvalité och som är väl positionerade att klara av negativa cykler i marknaden. Durationen i fonden uppgick till 2,55 år.

  Största innehav inför februari var Ellevio 12.2.2015 med en portföljvikt på 2,96 procent.

  Investment Grade och High Yield utgjorde 29,06 respektive 16,57 procent av den totala allokeringen.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Kassanivåer bland fonder de lägsta sedan 2013 enligt BofA-enkät  

  Kassanivåer bland fonder de lägsta sedan 2013 enligt BofA-enkät

  Bank of America har genomfört sin månadatliga fund manager survey som tyder på att kassanivåerna bland fonder är de lägsta sedan 2013. Det rapporterar Reuters.

  Undersökningen visar att 91 procent av investerare förväntar sig en starkare ekonomi framgent vilket är den högsta nivån någonsin.

  Vidare visade undersökningen att trots stigande priser på många marknader var endast 13 procent av de tillfrågade förvaltarna oroliga för potentiella bubblor.

  Ungefär 53 procent av förvaltarna upplevde att aktiemarknaderna var i slutskedet av en stigande marknad medans 27 procent trodde marknaden befann sig i ett tidigt skede.

  Lång teknologiaktier var månadens mest "crowded trade" följt av lång bitcoin och kort amerikanska dollarn.

  225 fondförvaltare med ett totalt förvaltat kapital på 645 miljarder dollar har deltagit i undersökningen.


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds   #stocks  

 • Evli High Yield steg 0,63 procent i januari - 53,10 procent av tillgångarna investerade i BB-klassade värdepapper  

  Evli High Yield steg 0,63 procent i januari - 53,10 procent av tillgångarna investerade i BB-klassade värdepapper

  Fonden Evli High Yield steg 0,63 procent i januari, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 0,46 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltaren Mikael Lundström.

  High Yield marknaden gick starkt i januari trots långsam vaccineringstakt vilket tyngde sentimentet. Investment Grade spreadarna var oförändrade och High Yield-spreaderna gick ihop 15 baspunkter.

  Den sektor som främst bidrog till den goda avkastningen i januari var finansiella tjänster. Vidare skriver Lundström att fonden gynnades av innehaven i BB-klassade obligationer. Fonden deltog under januari i obligationsemissioner från Adler Group, Verisure, AEROF och Bellman Group.

  Vidare skriver förvaltaren att trots den goda utvecklingen på High Yield-marknader i januari tror han att spreaderna kan fortsätta att gå ihop. Förbättrad tillväxt, vaccinationer och fortsatta kvantitativa lättnader från centralbanker stödjer alla kreditmarknaderna.

  Den modifierade durationen i fonden uppgick till 3,82.

  Lejonparten av fondens tillgångar var investerade i BB-klassade obligationer då portföljvikten uppgick till 53,10 procent. Även B-klassade obligationer utgjorde en betydande del av fonden med 30,39 procent.

  På sektornivå var det telekommunikation och finanstjänster som hade mest allokerat kapital med 13,19 respektive 10,19 procent.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Evli Sverige Småbolag missgynnades av innehaven i Storytel och BHG Group  

  Evli Sverige Småbolag missgynnades av innehaven i Storytel och BHG Group

  Fonden Evli Sverige Småbolag B minskade 3,68 procent i januari, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som minskade 1,35 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltaren Janne Kujala.

  Förvaltaren inleder med att påpeka att utvecklingen på marknaderna i januari kändes bekant. En portfölj som har gått bra under det gångna året presterar ofta sämre i januari. På samma tema så handlas aktier som underpresterade år 2020 plötsligt upp när investerares fokus skiftar. Portföljen missgynnades av utvecklingen men Kujala tror att det blir kortvarigt då i hans erfarenhet är den här effekten över i mars.

  Portföljen missgynnades kontra index av att ha överviktat Storytel och BHG Group. Storytel gick svagt då Spotify ska lansera ljudböcker. Gynnade avkastningen gjorde övervikterna i NCAB Group och Sdiptech. Under perioden valde Kujala att avyttra innehavet i Cellink.

  De tre största innehaven inför februari var Sinch, Embracer och BHG Group med portföljvikterna 5,72, 5,21 respektive 4,43 procent.

  Industrivaror och -tjänster var den sektor med mest exponering då portföljvikten låg på 31,57 procent. Även IT samt sällanköpsvaror och tjänster utgjorde stora delar av portföljen med 22,50 respektive 16,96 procent.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Evli Short Corporate Bond B steg 0,29 procent i januari - adderade bland annat BMW 2025 till portföljen  

  Evli Short Corporate Bond B steg 0,29 procent i januari - adderade bland annat BMW 2025 till portföljen

  Fonden Evli Short Corporate Bond B steg 0,29 procent i januari, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 0,04 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltaren Juhamatti Pukka.

  Under januari var det retail och finanssektorn som gynnade fondens avkastning mest. Tjänstesektorn var det enda segment som avkastade negativt under perioden.

  Primärmarknaden startade året traditionsenligt långsamt men framåt slutet av januari var aktiviteten högre. Fonden adderade följande till portföljen: BMW 2025, Grand City Properties 2028, Adler Group 2026 och Ineos Quattro 2026.

  Vidare skriver Pukka att marknaden fortfarande präglas av stimulanser från centralbanker, negativa räntor och ekonomier som återhämtar sig. Bland de bolag i portföljen som har rapporterat har resultaten visat sig vara starka, i flera fall presterade bolagen sina bästa resultat någonsin för det fjärde kvartalet. Förvaltaren tror att spreaderna på marknaden fortsatt kommer att gå ihop.

  Investment Grade och High Yield var de områden där fonden hade mest allokerat kapital med portföljvikter på 31,99 respektive 40,56 procent.

  Största innehav inför februari var Sato-Oyj 31.5.2024 med en portföljvikt om 2,09 procent.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Evli Corporate Bond ökade 0,25 procent i januari  

  Evli Corporate Bond ökade 0,25 procent i januari

  Fonden Evli Corporate Bond B steg 0,25 procent i januari, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 0,06 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarna Mikael Lundström och Jani Kurppa.

  Den tyska 10-åriga statsräntan steg till -0,52 procent. Investment Grade-spreaden förblev oförändrad och High Yield-spreaden gick ihop med 15 baspunkter. Under månaden deltog fonden i obligationsemissioner från Adler Group, Verisure och Ineos Quattro.

  Början av 2021 har varit stark för kreditmarknaderna och förvaltarna uppger att de fortfarande tror att spreadarna kan fortsätta att gå ihop.

  Bättre ekonomisk tillväxt, vaccinationer och kvantitativa lättnader från centralbankerna stöder kreditmarknaden. Marknaden har dock kommit långt enligt förvaltarna som skriver att de tror att det finns potential i crossover-obligationer som fonden är överviktade i. Den modifierade durationen var vid månadens slut 4,45 år.

  BBB-klassade obligationer utgjorde den största delen av portföljen, vikten låg på 45,42 procent.

  Bank och telekommunikation var de sektorer med mest exponeringen då portföljvikterna uppgick till 13,56 respektive 10,69 procent.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Evli Emerging Markets Credit ökade 0,05 procent i januari - amerikanska statsräntor bidrog negativt  

  Evli Emerging Markets Credit ökade 0,05 procent i januari - amerikanska statsräntor bidrog negativt

  Fonden Evli Emerging Markets Credit B steg 0,05 procent i januari, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 0,14 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltaren Juha Mäntykorpi.

  Den negativa avkastningen på den totala tillväxtmarknaden beror på ökningen av amerikanska statsräntor uppger fondens förvaltare. Investment grade-klassade företag var tydligt underpresterande medan de hade längre duration.

  Fonden fick merparten av sin överprestanda från undervikt i IG-företag. Tvärtom orsakades viss underprestanda av mindre exponeringar mot länder med högre risk som Turkiet och Oman.
  Trots oron för globala kapitalmarknader så verkar tillväxtmarknaden klara sig bra menar fondens förvaltare.

  Fondens duration vid månadens slut var 4,66 år.

  Finans och fastighet var den bransch med mest allokerat kapital då portföljvikten låg på 38,26 procent. Även olja och gas samt fastighetsbolag utgjorde relativt stora delar med portföljvikter om 9,90 respektive 8,32 procent.

  Lejonparten av fondens tillgångar var investerade i krediter med betyget B,BB eller BBB. De tre betygen utgjorde sammantaget ungefär 70 procent av portföljen.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Evli Global B steg 0,8 procent i januari - Thor Industries, Polaris och FLIR Systems bidrog positivt  

  Evli Global B steg 0,8 procent i januari - Thor Industries, Polaris och FLIR Systems bidrog positivt

  Fonden Evli Global B SEK steg 0,8 procent i januari, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 0,3 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltaren Hans-Kristian Sjöholm.

  Fondens förvaltare uppger att aktievalen bidrog positivt till avkastningen, särskilt inom sällanköpsvaror och industri. Nettoeffekten av sektorviktningen på den relativa avkastningen var aningen negativ, främst på grund av övervikten inom industri.

  Amerikanska och franska aktier bidrog positivt till avkastningen. Thor Industries, Polaris och FLIR Systems bidrog mest. Det som bidrog negativt, kontra index, var att Microsoft inte fanns i portföljen. Bland fondens innehav missgynnade Euronet Worldwide och CTS avkastningen.
  Fonden investerar i underprissatta företag som genererar kassaflöde och som har stark skuldtäckning.

  Inför februari var det största innehavet i fonden j2 Global Inc med en portföljvikt om 1,80 procent. Även Publicis Groupe SA och Next Plc vägde tungt med 1,70 respektive 1,68 procent.

  Förenta Staterna var den region som utmärkte sig i den geografiska fördelningen, allokeringen inför februari uppgick till 60,83 procent. Industrivaror och -tjänster var den sektor med mest allokerat kapital, exponeringen uppgick till 34,24 procent.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Instalco största innehav för Evli Nordic inför februari  

  Instalco största innehav för Evli Nordic inför februari

  Fonden Evli Nordic B minskade 1,5 procent i januari, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 0,9 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltaren Wilhelm Bruun. Sedan Bruun tog över förvaltningen har fonden haft en årlig avkastning på 14,4 procent att jämföra med index som har avkastat 11,6 procent.

  Under januari gynnades fonden av investeringarna i Atea och Valmet, relativt till index gynnades fonden även av att sakna exponering mot Vestas Wind Systems. I den negativa vågskålen återfanns Coor Service Management, Knowit och Eolus Vind.

  Fondens avkastning relativt till index tyngdes av en brist på investeringar i finanssektorn. Vidare gynnades fonden av en undervikt på den danska marknaden.

  Inför februari var Instalco fondens största innehav med en portföljvikt på 3,66 procent. Även Inwido och Lindab utgjorde betydande delar av portföljen med 3,19 respektive 3,17 procent.

  Industri varor och -tjänster var den bransch med mest allokerat kapital, exponeringen uppgick till 50,21 procent. Även sällanköpsvaror och -tjänster vägde relativt tungt med 14,15 procent.

  Den geografiska fördelningen var i stort fokuserad mot Sverige där 67,43 procent av det totala kapitalet var investerat. Finland var den näst största marknaden då portföljvikten uppgick till 17,98 procent.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Odin Small Cap deltog som ankarinvesterare i Nimbus  

  Odin Small Cap deltog som ankarinvesterare i Nimbus

  Fonden Odin Small Cap minskade 2,59 procent i januari, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som minskade 1,35 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarna Jonathan Schönbäck och Hans Christian Bratterud.

  Förvaltarna skriver i månadsrapporten att januari präglades av vinsthemtagningar i aktier som gått starkt under 2020, något som missgynnade avkastningen för fonden under perioden.

  Positiva bidragsgivare för fonden under januari månad var bland annat Sdiptech som steg 17 procent. Även NCAB Group och HMS Networks gynnade avkastningen. På den negativa sidan fanns Coor Service Management, Lime Technologies och ÅF. Coor tappade ett viktigt kontrakt och till följd av det sjönk aktien 21 procent.

  Under januari valde Schönbäck och Bratterud att delta i Nimbus notering.

  "Det viktigaste beslutet under månaden har varit att delta som ankarinvesterare inför börsnoteringen av Nimbus som börjar handlas i februari. De senaste åtta åren har bolaget, tillsammans med sin långsiktiga huvudägare R12, arbetat med att sänka den operativa risken i verksamheten samtidigt som man uppnått god, lönsam organisk tillväxt. Båtbranschen är tuff, men vi tror långsiktigheten i det ”nya” Nimbus har goda förutsättningar för att lyckas över tid."

  Inför februari var det största innehavet i fonden Sdiptech med en portföljvikt på 6,71 procent. Även Bredband 2 och NCAB Group vägde tungt med 5,33 respektive 4,97 procents allokering.

  Industrivaror och tjänster var den sektorn med störst exponering där portföljvikten uppgick till 40,40 procent. IT-sektorn utgjorde 23,19 procent av fondens totala kapital.

  Fondens geografiska fördelning var i stort fokuserad mot Sverige där 89,21 procent av tillgångarna var investerade. Resterande kapital var investerat i Norge, Danmark och Finland.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Swedbank Robur flaggar under 5 procent i Eltel  

  Swedbank Robur flaggar under 5 procent i Eltel

  Swedbank Robur Fonder flaggar under 5 procent i Eltel. Efter en säljtransaktion daterad den 12 februari lyder innehavet 6 366 148 aktier, motsvarande cirka 4 procent av kapitalet. Det framgår av ett flaggningsmeddelande.  Taggar:
  #insider   #tech   #telecom