Logga in   |  Bli kund

Arkiv

Visa fondnyheter från
 

Nyheter från fondbolagen

 • Didner & Gerge Fonder flaggar upp i Elanders  

  Didner & Gerge Fonder flaggar upp i Elanders

  Didner & Gerge Fonder har ökat sitt ägande i Elanders till 7,6 procent av kapitalet och 5,2 procent av rösterna i bolaget. Det framgår av ett flaggningsmeddelande.  Taggar:
  #industrials   #insider  

 • FIM slår samman tre fonder till en - motiverar bland annat med förändringar i svenska pensionfondsystemet  

  FIM slår samman tre fonder till en - motiverar bland annat med förändringar i svenska pensionfondsystemet

  Finska kapitalförvaltaren FIMs styrelse har beslutat att fusionera fonderna FIM Sahara, FIM Russia och FIM Emerging Markets Småbolag till en fond.

  Formellt innebär det att FIM Sahara och FIM Emerging Markets Småbolag fusioneras med FIM Frontier. Fusionen sker den 8 januari, enligt ett meddelande från fondbolaget.

  FIM Russia fusioneras med FIM Emerging Markets ESG den 24 januari 2019.

  Anledningen till fusionerna är att vi har genomfört en genomgripande översyn av fondutbudet på FIM samt att det har skett förändringar i det svenska pensionsfondsystemet, uppger bolaget.

  Sammanslagningen föranleder inga åtgärder av andelsägarna och den förorsakar heller inga kostnader eller skattepåföljder.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Alfred Berg Hållbar Tillväxt Sverige A har köpt Mips och Garo  

  Alfred Berg Hållbar Tillväxt Sverige A har köpt Mips och Garo

  Aktiefonden Alfred Berg Hållbar Tillväxt Sverige A, som är märkt med Svanen, har plockat in två nya investeringar under november - Mips och Garo.

  Mips säljer och producerar sporthjälmar medan Garo säljer produkter för elinstallationsmarknaden, däribland laddstolpar.

  Alfred Berg Hållbar Tillväxt Sverige A backade med 0,9 procent under november. Det var bättre än index som under samma period sjönk med 1,6 procent.

  Det var främst utvecklingen i konsumentsektorn som bidrog positivt till fondens resultat under månaden, där Essity var det bolag som bidrog mest. Råvarubolaget BillerudKorsnäs fick positiva tidningsartiklar och köprekommendationer och utvecklades väl.

  I den negativa vågskålen återfanns hälsosektorn där bland annat Elekta utmärkte sig negativt.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Alfred Berg Ryssland ökade exponeringen mot Magnit, Lukoil och Globaltrans  

  Alfred Berg Ryssland ökade exponeringen mot Magnit, Lukoil och Globaltrans

  Alfred Berg Ryssland har under november ökat på sin exponering mot Magnit, Lukoil och Globaltrans, främst på bekostnad av MTS, X5 och Norilsk Nickel.

  "Vi stängde undervikten i Magnit eftersom vi anser aktien handlas långt under sitt verkliga värde. Vi ökade i Lukoil för att behålla portföljvikten då aktien sjönk i samband med det sjunkande oljepriset. Vi ökade i Globaltrans då aktien sjönk under månaden trots företagets goda finansiella resultat och starka utsikter", skriver förvaltaren Dan Fredrikson.

  Fonden sjönk med 2,7 procent under november vilket var sämre än index som under samma period backade med 1,6 procent.

  Alfred Berg Ryssland-förvaltaren anger tre skäl till underavkastningen.

  1) Undervikt i Polyus Gold, där aktiekursen ökade med 10 procent under månaden trots att det inte fanns några aktiespecifika nyheter.
  2) Undervikt i Norilsk Nickel, som tillkännagav att bolaget avser att minska investeringarna med cirka 11 -13 procent under åren 2018-2019.
  3) Undervikt i detaljhandelskedjan X5, som fortsatte att utvecklas starkt genom ett bra resultat för Q3 som presenterades under oktober månad.

  Alfred Berg Ryssland ser positivt på det kommande året.

  "Vi förväntar oss att den ekonomiska situationen ger stöd åt ryska aktiemarknaden och rubeln under de närmaste 12 månaderna", skriver Fredrikson. Han motiverar med två skäl:

  1) Liten skillnad mellan inflationen i USA och Ryssland vilket inte borde pressa rubeln jämfört med USD.
  2) Vi är av uppfattningen att oljepriset befinner sig i jämvikt vilket ger ökat stöd till rubeln.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Alfred Berg Fastighetsfond Norden A möblerade endast om marginellt i portföljen i november - har inte bestämt sig om Stendörren  

  Alfred Berg Fastighetsfond Norden A möblerade endast om marginellt i portföljen i november - har inte bestämt sig om Stendörren

  Aktivt förvaltade fastighetsfonden Alfred Berg Fastighetsfond Norden A möblerade endast om marginellt i sin portfölj under november.

  Fastighetsfonden har ökat sin exponering något i Diös medan innehaven i Fabege och Balder minskats ned något.

  EQT lade under perioden ett bud på Stendörren. Alfred Berg Fastighetsfond Norden A har ännu inte fattat beslut om huruvida man skall acceptera budet eller inte.

  "Vi bedömer att de faktorer som för närvarande påverkar bolagen positivt kommer att bestå under flera år framöver (lågräntemiljö kombinerat med god efterfrågan från hyresgäster). Vår strategi är att äga tillväxtbolag till rimlig värdering. Beroende på vår framtidsbedömning varierar vi exponeringen mot olika länder, regioner och typer av fastigheter utifrån deras skilda förutsättningar att klara olika konjunkturella scenarier", skriver förvaltaren Jonas Andersson i en kommentar.

  Förvaltaren har i möten fått en bra bild av marknaden.

  "Baserat på marknadsdata och möten vi haft med management i flertalet fastighetsbolag gör vi bedömningen att underliggande resultat kommer att se starka ut de närmaste kvartalen. Det som på marginalen är negativt är ökade spreadar i obligationsmarknaden, som skulle kunna påverka sentimentet för fastighetssektorn. Värt att notera är dock att omförhandling av lån och förnyelse av obligationer fortsatt sker till lägre nivåer för fastighetsbolagen", skriver han.

  Alfred Berg Fastighetsfond Norden A steg med 1,6 procent under november. Avkastningen var 0,6 procentenheter bättre än index.  Taggar:
  #mutualfunds   #realestate  

 • Alfred Berg Ränteallokering Plus bedömer att företagsobligationer fortsatt är relativt bra jämfört med statspapper  

  Alfred Berg Ränteallokering Plus bedömer att företagsobligationer fortsatt är relativt bra jämfört med statspapper

  Alfred Berg Ränteallokering Plus var aktiva i flera emissioner under november. Fonden tecknade i Arion, i kronor, samt i Tele2 och Castellum vilka emitterades i euro.

  I sekundärmarknaden köpte fonden BBCA i euro samt reducerade innehaven i Vasakronan, Sampo och Storebrand i kronor.

  Fonden sjönk med 0,9 procent före avgift under november. Positivt bidrag till avkastningen kom bland annat ifrån fastränteobligationer i Ellevio och Fortum i kronor. Vid månadsskiftet var fondens ränteduration 0,30 år och kreditdurationen 3,4 år. Portföljräntan i fonden var
  2,28 procent.

  När det gäller framtiden ses företagsobligationer som ett relativt bra placeringsalternativ.

  "Företagsobligationer ser vi fortfarande som ett relativt bra placeringsalternativ jämfört med statspapper och bibehåller därför fondens långa kreditduration på drygt 3 år. Handelskriget mellan USA och Kina, utvecklingen i Italien, med osäkerheten kring deras budget
  samt Brexit har påverkat risksentimentet negativt och riskerna kvarstår även framgent. Detta tillsammans med fallande inflationsförväntningar medför att centralbankerna med Fed i täten tvingas slå an en något mjukare ton", skriver förvaltartrion.

  Förvaltarna ser möjligheter till att addera risk gradvis.

  "Vi ser fortfarande goda möjligheter att addera risk gradvis och selektivt framöver i vissa krediter som fått oproportionerligt med stryk."  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Delphi Nordic har nästan halverat skogsexponeringen efter nedgång i november  

  Delphi Nordic har nästan halverat skogsexponeringen efter nedgång i november

  Nordiska aktiefonden Delphi Nordic har under november minskat ned sin exponering mot skogssektorn samt oljesektorn. Inom skogssektorn har exponeringen nästan halverats. Båda sektorerna tyngde avkastningen under höstmånaden.

  På köpsidan finns läkemedelsjätten Astrazeneca, mediehuset Schibsted och vindkraftsbolaget Vestas.

  "Även om det tveklöst finns cykliska inslag i de två sistnämnda företagen är båda verksamma på marknader där vi räknar med att se tillväxt också om ekonomin mattas av något", skriver förvaltaren Håkon H. Sætre i en kommentar.

  Delphi Nordic backade med 5 procent under november. Det var sämre än jämförelseindex som under samma period backade med 1,9 procent.

  "Oljeprisets och den norska kronkursens fall, i kombination med vår energiexponering och övervikt i Norge, bidrog negativt till fondens avkastning i november. Dessutom fortsatte skogsbolagen i portföljen den nedgång som inleddes i oktober", skriver Sætre.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Simplicity Företagsobligationer sjönk 0,6 procent i oktober  

  Simplicity Företagsobligationer sjönk 0,6 procent i oktober

  Den aktivt förvaltade räntefonden Simplicity Företagsobligationer A sjönk med 0,6 procent i oktober, vilket medför att fonden tappat 0,1 procent sedan årsskiftet. Det framgår av en månadsrapport.

  De största innehaven per utgången av månaden var utgivna av Ikanobank, Vasakronan och Volvo finans med portföljvikterna 1,7, 1,5 respektive 1,4 procent.

  Sverige stod för 59,3 procent av allokeringen vid månadsskiftet, följt av Danmark med 8,4 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Simplicity Norden sjönk med 3,7 procent i november, Swedbank största innehavet  

  Simplicity Norden sjönk med 3,7 procent i november, Swedbank största innehavet

  Simplicity Norden sjönk med 3,7 procent i november, vilket medför att fondens avkastning sedan årsskiftet summerar till 0,8 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  De största innehaven per utgången av månaden var Swedbank, Investor och DSV med portföljvikterna 3,6, 3,5 respektive 3,3 procent.

  Sverige stod för 53,8 procent av allokeringen vid månadsskiftet, följt av Norge med 19,4 procent.  Taggar:

 • Kapitalförvaltningsjätten GAM rasar efter vinstvarning  

  Kapitalförvaltningsjätten GAM rasar efter vinstvarning

  Kapitalförvaltningsjätten GAM rasar med 25 procent på Zürichbörsen efter en vinstvarning och ett förslag om att slopa utdelning för i år.

  Det schweiziska bolaget uppger att det i år väntas bli en nettoförlust på cirka 925 miljoner schweizerfranc, att jämföra med en vinst på 123,2 miljoner under 2017. Dessutom varnar GAM för att resultatet under 2019 på grund av mindre tillgångar och ett besparingsprogram bedöms bli betydligt lägre än i år. Under 2019 ska runt 10 procent av personalstyrkan bort.

  Aktien tappade som mest 27 procent under morgonen till den lägsta nivån sedan 1997, enligt data från Refinitiv.

  I oktober rapporterade Bloomberg News att GAM fört informella samtal med potentiella köpare av delar eller hela verksamheten.


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #financials   #ma   #mutualfunds  

 • Länsförsäkringar Fonder flaggar upp i Proact  

  Länsförsäkringar Fonder flaggar upp i Proact

  Länsförsäkringar Fonder har ökat sitt innehav i datalagringsbolaget Proact till 5,71 procent av kapital och röster i bolaget. Det framgår av ett flaggningsmeddelande.  Taggar:
  #insider   #tech  

 • UB Emerging Markets Infra har sålt utilities-aktier i Hongkong under november  

  UB Emerging Markets Infra har sålt utilities-aktier i Hongkong under november

  Infrastrukturfonden UB Emerging Markets Infra sålde utilities-aktier noterade i Hongkong under november månad efter att de gått starkt på börsen. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att tillväxtmarknadsekonomier växer men tillägger att det finns tecken på avmattning.

  De relativa värderingarna hos tillväxtmarknadsaktier bedöms dock vara attraktiva, samtidigt som vinstprognoserna är fortsatt hälsosamma. Den pågående handelskonflikten mellan USA och Kina orsakar dock ängslighet på marknaden.

  UB Emerging Markets Infra steg med 2,2 procent i november, vilket medför att fonden tappat 1,1 procent sedan årsskiftet.

  De största innehaven per utgången av månaden var Airports of Thailand, Guangdong Investment och CLP Holdings med portföljvikterna 3,8 procent vardera.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • UB Infra har köpt flygplatsaktier i november efter korrigering  

  UB Infra har köpt flygplatsaktier i november efter korrigering

  Infrastrukturfonden UB Infra har under november sålt el- och gasaktier inom utilities-sektorn. Istället har fonden köpt flygplatsaktier som har haft en tuff period på börsen under de senaste månaderna. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att ekonomisk tillväxt är robust särskilt i USA och på andra utvecklade aktiemarknader. Det finns dock tilltagande signaler på att tillväxten kommer mattas av.

  Utsikterna för aktier som tillgångsslag upplevs nu mer utmanande, mot bakgrund av ekonomiska problem samt den pågående handelskonflikten mellan USA och Kina.

  UB Infra A steg med 1,3 procent i november, vilket medför att fondens avkastning sedan årsskiftet summerar till 0,3 procent.

  De största innehaven per utgången av månaden var American Electric Power, Consolidated Edison och Fraport med portföljvikterna 2,0, 2,0 respektive 2,0 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Mediauppgifter om att ABB är på väg att sälja power grids kan öka intresset för aktien - Eriksson, Aktiespararna Direktavkastning  

  Mediauppgifter om att ABB är på väg att sälja power grids kan öka intresset för aktien - Eriksson, Aktiespararna Direktavkastning

  Mediauppgifter om att ABB är på väg att sälja kraftnätsdivisionen Power Grids till Hitatchi för motsvarande cirka 64 miljarder kronor har fått kursen att stiga med drygt tre procent på onsdagen efter att tidigare under dagen varit handelsstoppad.

  ABB har bekräftat att diskussioner förs men anger att det är oklart om någon transaktion kommer att ske, likaså tidpunkt och villkor.

  I en kommentar till händelseutvecklingen säger Tomas Eriksson, som är ansvarig förvaltare för Aktiespararna Direktavkastning och Aktiespararna Topp Sverige vilka båda har innehav i ABB, att intresset för aktien mot bakgrund av detta händelseförlopp kan öka.

  ”Spännande att det rör på sig lite i ABB och det blir kul att se vart detta landar. Kursutvecklingen har ju inte varit så munter precis de senaste åren och möjligen kan detta vara den trigger som behövs för att öka intresset kring aktien igen. Vi har ju ett ganska stort innehav i framförallt Aktiespararna Direktavkastning så vi gläds med den uppgång vi sett hittills under dagen” säger Eriksson till Finwire.

  ABB:s andel i Aktiespararna Direktavkastning och Aktiespararna Topp Sverige per den 11 december uppgick till 5,8 respektive 2,6 procent, enligt fondbolaget.  Taggar:
  #ma   #mutualfunds  

 • Lannebo Sverige har under november köpt aktier i Investor, Swedbank och Ericsson  

  Lannebo Sverige har under november köpt aktier i Investor, Swedbank och Ericsson

  Den aktivt förvaltade aktiefonden Lannebo Sverige har under november köpt aktier i Investor, Swedbank och Ericsson. Detta medan innehaven i Electrolux, AstraZeneca och Securitas minskats. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att efter rapportperiodens slut fortsatte politiska utspel och makrohändelser att prägla sentimentet på världens börser. De prognostiserade vinsterna har, ännu, inte reviderats ned i samma omfattning som kurserna fallit.

  Lannebo Sverige steg med 0,9 procent under månaden, vilket medför att fondens avkastning sedan årsskiftet summerar till 6,7 procent. Fondens jämförelseindex har under samma period ökat med 1,7 procent, vilket är sämre.

  Av fondens innehav utvecklades Essity, Tele2 och AstraZeneca bättre än börsen som helhet med kursuppgångar om 12, 10 respektive 2 procent.

  Stora Enso, Volvo och Trelleborg utvecklades svagare än marknaden och föll med 15, 7 och 6 procent.

  De största innehaven per utgången av månaden var H&M, Investor och Swedbank med portföljvikterna 6,5, 6,4 respektive 5,6 procent.  Taggar:
  #aktier   #mutualfunds  

 • Lannebo Utdelningsfond har under november sålt innehaven i Nokia och Tele2  

  Lannebo Utdelningsfond har under november sålt innehaven i Nokia och Tele2

  Lannebo Utdelningsfond har under november sålt innehaven i Nokia och Tele2 medan innehavet i Investor har minskats. Det framgår av en månadsrapport.

  På köpsidan märktes istället Atlas Copco, Handelsbanken och Nibe.

  "Atlas Copco har en stark balansräkning, hög direktavkastning och värderingen har blivit attraktiv efter höstens svaga börs", kommenterar förvaltarteamet bakom fonden.

  Handelsbanken anses ha goda tillväxtförutsättningar i jämförelse med andra svenska banker då de etablerar kontorsnät i såväl Storbritannien som i Nederländerna.

  Lannebo Utdelningsfond sjönk med 0,5 procent i november, vilket medför att fonden ökat 5,3 procent sedan årsskiftet. Fondens jämförelseindex har under samma period stigit 1,7 procent, vilket är något sämre.

  Det innehav som påverkade fonden mest positivt var Electrolux, Swedbank och Telia. De innehav som bidrog mest negativt till fondens utveckling var Stora Enso, Kinnevik och Volvo.

  De största innehaven per utgången av månaden var Investor, Electrolux och Telia med portföljvikterna 8,7, 6,0 respektive 5,8 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Lannebo Småbolag Select har köpt aktier i MTG, NCC och Lindab under november  

  Lannebo Småbolag Select har köpt aktier i MTG, NCC och Lindab under november

  Lannebo Småbolag Select, som är en aktivt förvaltad aktiefond som placerar i små och medelstora bolag i Norden, har under november köpt aktier i MTG, NCC och Lindab. Det framgår av en månadsrapport.

  På försäljningssidan finns istället Raysearch, Netent och JM.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att konjunkturen befinner sig överlag på en hög nivå.

  "Däremot har europeiska konjunkturindikatorer försvagats under 2018, vilket tyder på en lugnare aktivitet framöver", kommenterar förvaltarteamet.

  Fonden tappade 1,1 procent i november, vilket medför att dess avkastning sedan årsskiftet summerar till 4,8 procent. Fondens jämförelseindex har under samma period ökat 5,8 procent.

  Två vårdföretag var fondens främsta innehav under månaden tack vare starka delårsrapporter, i form av det finska hälsovårdsföretaget Terveystalo och Ambea.

  Medicinteknikföretaget Boule Diagnostics var månadens sämsta innehav efter en delårsrapport som var sämre än förvaltarteamets förväntningar. Mediekoncernen MTG och fritidsproduktföretaget Thule var två andra innehav på minussidan, men där uppges det ha saknats några konkreta företagsnyheter.

  De största innehaven per utgången av månaden var OEM International, Securitas och Fagerhult med portföljvikterna 8,9, 5,8 respektive 4,9 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Lannebo Sverige Plus har ökat i Investor, Swedbank och Ericsson i november  

  Lannebo Sverige Plus har ökat i Investor, Swedbank och Ericsson i november

  Lannebo Sverige Plus har under november köpt aktier i Investor, Swedbank och Ericsson. Det framgår av en månadsrapport.

  Innehaven i Electrolux, AstraZeneca och Securitas har istället minskats under månaden.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att efter rapportperiodens slut fortsatte politiska utspel och makrohändelser att prägla sentimentet på världens börser. Den reella ekonomin börjar nu påverkas av skatter och embargon, bedömer man.

  Lannebo Sverige Plus steg med 0,7 procent i november, vilket medför att fondens avkastning sedan årsskiftet summerar till 7,2 procent. Fondens jämförelseindex har under samma period ökat 1,7 procent, vilket är sämre.

  Av fondens innehav utvecklades Essity, Tele2 och AstraZeneca bättre än börsen som helhet med kursuppgångar om 12, 10 respektive 2 procent.

  "Essity återhämtade sig efter att ha utvecklats svagt i september och oktober. Bolaget påverkas i stor utsträckning av prisutvecklingen på pappersmassa, vilket motsvarar runt 16 procent av bolagets kostandsbas. Massapriset har sjunkit från extrema nivåer men är fortsatt historiskt högt. Essitys omstrukturering och konsolidering av fabriksstrukturen fortsätter", kommenterar förvaltarteamet.

  Stora Enso, Volvo och Trelleborg utvecklades svagare än marknaden och föll med 15, 7 och 6 procent.

  De största innehaven per utgången av månaden var H&M, Investor och Swedbank med portföljvikterna 6,5, 6,4 respektive 6,0 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Coeli Sverige köpte lågt värderade Nordea i november, fortsatt positiva till Stillfront  

  Coeli Sverige köpte lågt värderade Nordea i november, fortsatt positiva till Stillfront

  Coeli Select Sverige köpte Nordea i november vars värdering och direktavkastning på närmare 9 procent anses spegla väldigt lågt ställda förväntningar. Det framgår av en månadsrapport.

  "Enbart utdelningen plus en blygsam vinsttillväxt summerar till en godkänd årsavkastning. Dessutom bör banken handlas till högre multiplar, men för att detta ska ske krävs sannolikt en bättre intäktstillväxt", kommenterar förvaltarteamet med Mattias Eriksson i spetsen.

  Fonden ökade med 0,9 procent i november, vilket medför att den tappat 1,6 procent sedan årsskiftet. Jämförelseindex har under samma period ökat 1,7 procent.

  Billerudkorsnäs och Essity utvecklades bäst i november med uppgångar på 12,1 respektive 11,6 procent. Essity bedöms ha framgångsrikt skurit kostnader och höjt priser i takt med att bolagets inköpskostnader stigit.

  Bland de bolag som visade en negativ utveckling kan cykliska Volvo nämnas där förvaltarteamet bland annat noterat en kraftig uppgång för avbokade lastbilar i Nordamerika.

  Även spelutvecklaren Stillfront sjönk med 5,5 procent.

  "Efter att vi besökt bolagets största studio är vi dock stärkta i vår positiva syn. Bolaget har bra förutsättningar att växa både organiskt och via förvärv de kommande åren och därmed visa mycket bra vinsttillväxt", kommenterar teamet bakom fonden.

  Inför framtiden fortsätter man att se en risk för sämre efterfrågan och att det leder till både lägre värderingsmultiplar och vinstprognoser. Det svåra anses vara att avgöra hur kraftig konjunkturförsvagningen blir.  Taggar:
  #gaming   #mutualfunds  

 • Coeli Global Selektiv har sålt återstående exponeringen mot Tencent i november  

  Coeli Global Selektiv har sålt återstående exponeringen mot Tencent i november

  Coeli Global Selektiv har under november sålt av den återstående exponeringen mot Tencent, då man anser från förvaltarhåll att det kommunistiska partiets inverkan på
  företagets dagliga affärer börjar bli för stark och har för stor negativ inverkan. Det framgår av en månadsrapport.

  Nu bedöms Tencents framtid inte längre vara under ledningens kontroll, enligt teamet bakom fonden.

  Förvaltarteamet kommenterar även marknaden, som de bedömer kämpar med att hantera kombinationen av högre räntor, handelskrig och lägre konsumentförtroende i Europa.

  "Efter fallet i oktober tror vi att aktiemarknaden har diskonterat det mesta av de negativa nyheterna och att det nu behövs ytterligare negativa data för att marknaden skall falla mer. Vi tycker att många aktier har blivit riktigt billiga men för att man ska kunna börja ”botten-fiska” måste makrodatan blir mer stabil".

  Coeli Global Selektiv R SEK steg med 0,6 procent i november, vilket medför att fondens avkastning sedan årsskiftet summerar till 3,9 procent. Fondens jämförelseindex har under samma period ökat 8,5 procent.

  På den positiva sidan så utvecklades den indiska banken HDFC väl, likaväl som American Express. På den negativa sidan märktes Apple och Broadridge.

  De största innehaven per utgången av månaden var Mastercard, Global Payments och Microsoft med portföljvikterna 4,9, 4,9 respektive 4,8 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Coeli Frontier Markets sjönk 2,1 procent i november, tror på sina georgiska innehav  

  Coeli Frontier Markets sjönk 2,1 procent i november, tror på sina georgiska innehav

  Coeli Frontier Markets R SEK sjönk 2,1 procent i november, vilket medför att fonden tappat 7,7 procent sedan årsskiftet. Det framgår av en månadsrapport.

  Både det absoluta och det relativa resultatet påverkades av en 10 procentig nedgång för innehaven i Georgien, en marknad där fonden har 10 procents övervikt jämfört med index.

  Dessa prisförändringar till trots redovisas starka verksamhetsresultat, där lånen ökat med 20-25 procent, intäktsökningar på mer än 20 procent och avkastning på eget kapital som överstiger 20 procent.

  "Det innebär att det varit en stor omvärdering av georgiska aktier under 2018, vilket bådar väl för framtida avkastning", kommenterar förvaltarteamet.

  Al Eqbal, som är fondens enda innehav i Jordanien, föll med 14 procent under månaden, trots 25 procents lönsamhetsökning under tredje kvartalet. Även fondens innehav i Nigeria föll under månaden, då den gick ner 7,6 procent.

  De största innehaven per utgången av månaden var Humansoft, Al Rajhi och Guaranty Trust Bank med portföljvikterna 7,3, 6,4 respektive 6,2 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Skagen Global har köpt in sig i Waste Management i november  

  Skagen Global har köpt in sig i Waste Management i november

  November var ytterligare en volatil månad för globala aktier med marknadsoro runt handelskriget och en avmattning i den globala tillväxten, enligt förvaltarteamet på Skagen Global. Det framgår av en månadsrapport.

  Fonden har under månaden köpt in sig i Waste Management, som beskrivs vara en ledande leverantör av integrerade miljölösningar i Nordamerika.

  "Kombinationen av ökad marknadskonsolidering, kapitalallokeringsdisciplin och fri kassaflödesgenerering skapar en attraktiv, långsiktig investeringsmöjlighet", kommenterar förvaltarteamet.

  I deras mening har marknaden inte tagit hänsyn till Waste Managements starka marknadsposition.

  Skagen Global steg med 0,7 procent i november, vilket medför att fondens avkastning sedan årsskiftet summerar till 9,4 procent. Det är något bättre än jämförelseindex som ökat med 8 procent under samma period.

  De främsta bidragsgivarna under månaden var Intercontinental Exchange, Beazley och 3M. På minussidan återfinns UPM-Kymmene, DSV och Schindler Holding.

  De största innehaven per utgången av månaden var Microsoft, Intercontinental Exchange och Hiscox med portföljvikterna 6,5, 5,7 respektive 4,9 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Värdecaset LG Electronics en ljuspunkt för Skagen Kon-Tiki i november  

  Värdecaset LG Electronics en ljuspunkt för Skagen Kon-Tiki i november

  Skagen Kon-Tiki köpte aktier i bolagen Wuliangye Yibin och Suzano i november, samtidigt som positionen i Anadolu Grubu avyttrades. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att tillväxtmarknader gick starkt under månaden, vilket hjälptes av en tillfällig vapenvila mellan USA och Kina.

  Den oljerelaterade exponeringen minskades innan oljepriskorrektionen, även om bolagsnamnen inom sektorn var negativa bidragsgivare under månaden.

  En ljuspunkt var LG Electronics som anses ha levererat goda kvartalsresultat, vilket ledde till en aktieåterhämtning. Aktien handlas till P/E 2 på prognosen för nästa år, och är en av fondens så kallade deep value-case där nedsidan bedöms vara begränsad.

  Skagen Kon-Tiki steg med 2,3 procent i november, samtidigt som dess jämförelseindex ökade 3,6 procent. Fonden har därmed backat 8,8 procent sedan årsskiftet.

  Bland positiva bidragsgivare avkastningsmässigt märktes Naspers, LG Electronics och UPL. På minussidan återfinns Borr Drilling, Tullow Oil och Samsung SDI.

  De största innehaven per utgången av månaden var Samsung, Naspers och Hyundai med portföljvikterna 7,4, 5,1 respektive 3,9 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Fastighetsbolaget Catena den främsta bidragsgivaren för Skagen m2 i november  

  Fastighetsbolaget Catena den främsta bidragsgivaren för Skagen m2 i november

  Fastighetsbolaget Catena var den främsta bidragsgivaren för Skagen m2 i november, efter en kvartalsrapport i slutet av oktober som beskrivs som solid. Det framgår av en månadsrapport.

  Skagen m2 steg med 1,9 procent i november, vilket medför att fondens avkastning sedan årsskiftet summerar till 5,6 procent. Det är bättre än jämförelseindex som under samma period ökat med en procent.

  Den näst bästa positionen var Mitsui Fudosan efter en återhämtning på den japanska fastighetsmarknaden.

  På minussidan återfinns istället brasiliansk MRV samt amerikanska kontorsoperatören Columbia Property Trust.

  Förvaltarteamet bakom fonden bedömer att portföljen fortsätter att vara attraktivt värderad, särskilt efter den senaste korrektionen. Vidare bedöms fastighetssektorn vara attraktiv till följd av stabil och ökande intäktstillväxt, låg finansieringskostnad samt solida kassaflöden.

  De största innehaven per utgången av månaden var Catena, Hembla och Deutsche Wohnen med portföljvikterna 7,5, 7,2 respektive 6,2 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Skagen Focus köpte in sig i japanska småbolaget JAPEX i november  

  Skagen Focus köpte in sig i japanska småbolaget JAPEX i november

  Skagen Focus valde att köpa in sig i det japanska småbolaget JAPEX i november, ett bolag som dessförinnan gått knackigt på börsen. Det framgår av en månadsrapport.

  JAPEX underliggande tillgångsbas överskrider det nuvarande marknadsvärdet med råge, påpekar förvaltarteamet bakom fonden.

  Fonden har därutöver minskat i Renault samt ökat i ett attraktivt värderat omstruktureringscase och ett undervärderat östeuropeiskt finansbolag.

  Skagen Focus A steg med 0,2 procent i november, i likhet med dess jämförelseindex. Det medför att fonden ökat 0,7 procent sedan årsskiftet.

  Bland positiva bidragsgivare märktes Telecom Italia, Hawaiian Holdings och Pilgrim's Pride. På minussidan återfinns Sao Martinho, Renault och OMV.

  Telecom Italia anses ha levererat en solid kvartalsrapport och aktien bedöms fortfarande handlas till en betydande rabatt mot det motiverade värdet.

  De största innehaven per utgången av månaden var Telecom Italia, AIG och Softbank med portföljvikterna 6,6, 5,8 respektive 4,6 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Skagen Insight bedömer att 2018 har varit ett svårt år för aktivistinvesterare globalt  

  Skagen Insight bedömer att 2018 har varit ett svårt år för aktivistinvesterare globalt

  Skuggaktivistfonden Skagen Insight bedömer att 2018 har varit ett svårt år för aktivistinvesterare globalt. Det framgår av en månadsrapport.

  Under november noterade man en bredare nedvärdering av aktivistrelaterade situationer med anledning av den ökade osäkerheten på marknaden.

  I ett par enskilda fall har förvaltarteamet tagit starka contrarian-positioner då man bedömer att marknadsvolatiliteten gör företag mer mottagliga för förändring, vilket talar för aktivistinvesterare som positiva katalysatorer.

  Skagen Insight tappade 3,6 procent i november, samtidigt som dess jämförelseindex sjönk 0,4 procent. Det medför att fonden tappt 11,4 procent sedan årsskiftet.

  De främsta bidragsgivarna var Hertz, Telecom Italia och Newell Brands. På minussidan återfinns Eltel, thyssenkrupp och Conduent.

  De största innehaven per utgången av månaden var Teikoku, thyssenkrupp och Hertz med portföljvikterna 7,0, 6,7 respektive 6,6 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Skagen Vekst har ökat i Shangri-La och Tyson Foods samt minskat i Lonza under november  

  Skagen Vekst har ökat i Shangri-La och Tyson Foods samt minskat i Lonza under november

  Skagen Vekst har ökat i kinesiska Shangri-La under november månad, samtidigt som positionen i läkemedelsbolaget Lonza har reducerats efter en stark kursuppgång. Det framgår av en månadsrapport.

  Marknadsoro runt den kinesiska tillväxten möjliggjorde att förvaltarteamet kunde öka positionen i Shangri-La till vad man anser vara attraktiva nivåer. Fonden ökade även i proteinföretaget Tyson Foods under månaden.

  Skagen Vekst A sjönk med 1,3 procent i november, i likhet med dess jämförelseindex. Det medför att fonden tappat en procent sedan årsskiftet.

  De främsta bidragsgivarna under månaden var Vestas, Novo Nordisk och Moller-Maersk. På minussidan återfinns Borr Drilling, Northern Drilling och Norsk Hydro.

  En ny position för fonden är Avenir LNG. Bolaget anses ha en unik marknadsposition, och de borde kunna dra nytta av den växande globala marknaden för LNG samtidigt som de är en viktig bidragsgivare för utbredningen av ytterligare marknadsområden.

  De största innehaven per utgången av månaden var Novo Nordisk, Citigroup och Vestas med portföljvikterna 6,5, 4,6 respektive 4,0 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Brummer Multi-Strategy tyngdes av alfa-relaterade förluster i november  

  Brummer Multi-Strategy tyngdes av alfa-relaterade förluster i november

  Brummer Multi-Strategy (BMS) fortsatte att utvecklas negativt under november efter att ha noterat en nedgång om 4 procent i oktober. Månadens nedgång summerade till -2,1 procent, vilket medför att avkastningen sedan årets början uppgår till -2,8 procent.

  I en kommentar till utvecklingen skriver förvaltningsteamet att månadens förluster var alfa-relaterade, med andra ord orsakade av dåliga aktieurval, snarare än beta-relaterade, det vill säga orsakade av fondens marknadsexponering.

  Fondens aktiehedgefonder har haft det fortsatt svårt under perioden med en genomsnittlig avkastning om -2,3 procent.

  "Generellt fortsatte stora marknadsaktörer att minska risker och balansräkningar vilket har resulterat i en utmanande marknad för våra aktiehedgefonder som har fått brottas med stora och oberäkneliga prisrörelser under månaden. Som vi skrev i oktoberkommentaren så kan marknadsrörelserna delvis förklaras av ett fortsatt reducerat risktagande snarare än av aktiespecifika fundamentala data", skriver Brummer.

  De ryckiga marknaderna under månaden missgynnade även den trendföljande fonden Florin Court som backade med 4,8 procent. Å andra sidan lyckades Lynx, som tillhör samma strategigrupp men som fokuserar på andra marknader, leverera en marginellt positiv avkastning.

  Fondens makroinriktade strategier, Arete, Nektar och Observatory har klarat sig bra relativt övriga strategier under oktober och november och levererat ett marginellt positivt bidrag till BMS.

  Inför december ändrade BMS sin allokering för att få en mer defensiv portfölj. Allokeringen till aktiehedgefonderna minskades kraftigt samtidigt som allokeringen till makrofonder och trendföljande fonder ökade.

  I en framåtblickande kommentar skriver Brummer-teamet att sannolikheten för en nedåtgående trend i risktillgångar verkar ha ökat. Man ser dock att BMS i denna miljö har goda förutsättningar att uppnå uppsatta avkastningsmål.

  "Anpassningen till en ny marknadsregim kommer dock troligtvis bli smärtsam för många investerare, men vi tror att vårt hedgefondmandat ger oss de verktyg vi behöver för att vi ska kunna anpassa oss och leverera absolut avkastning. I perioder med kraftig marknadsturbulens bör man även planera för det längre perspektivet och i det avseendet är vi fortsatt komfortabla", avslutar man månadskommentaren.  Taggar:
  #hedgefunds  

 • Monyx köps upp av East Capital  

  Monyx köps upp av East Capital

  Konsolideringen bland svenska fondförvaltare fortsätter. Nu köper East Capital upp Monyx, , bestående av Monyx Asset Management samt Nordic Fund Services.

  Monyx förvaltar cirka 30 miljarder kronor och kommer att kvarstå som ett eget bolag, enligt ett pressmeddelande. Fokus kommer att vara på nordisk och global förvaltning.

  Ägaren till Monyx var NewCap Holding, vilka samtidigt meddelar att man säljer delar av sin rådgivar- och förmedlarverksamhet till Söderberg & Partners.  Taggar:
  #ma   #mutualfunds  

 • Handelsbanken Fonder ökar i CLX till 5,06 procent av aktiekapitalet  

  Handelsbanken Fonder ökar i CLX till 5,06 procent av aktiekapitalet

  Handelsbanken Fonder har ökat innehavet i CLX till 2 713 478 aktier, från tidigare 2 675 258 aktier. Innehavet uppgår därefter till 5,06 procent av kapital och röster i bolaget.

  Det framgår av ett flaggningsmeddelande.  Taggar:
  #insider  

 • HDFC, Keyence och AIA Group främsta bidragsgivare för C WorldWide Global Equities Ethical i november  

  HDFC, Keyence och AIA Group främsta bidragsgivare för C WorldWide Global Equities Ethical i november

  C WorldWide Global Equities Ethical steg med 2,3 procent i november, vilket medför att fondens avkastning sedan årsskiftet summerar till 10 procent. Fondens jämförelseindex har under samma period ökat 8,3 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Största positiva bidragsgivare var HDFC, som steg på fallande oljepris vilket gynnar den indiska ekonomin, Keyence, som visade imponerande försäljningstillväxt och överraskande höjde utdelningen, och AIA Group, som kom med en rapport som var bättre än väntat.

  Största negativa bidragsgivare var Facebook, som präglades av kontroverser runt användandet av lobbyister och flera avhopp i högsta ledningen. Därutöver tyngde CRH och Sony.

  Inga förändringar gjordes under månaden.

  De största innehaven per utgången av månaden var Visa, HDFC och Thermo Fisher Scientific med portföljvikterna 7,8, 7,7 respektive 5,3 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • C WorldWide Stable Equities steg med 1,5 procent i november, Aramark, AT&T och Crown Castle bidrog positivt  

  C WorldWide Stable Equities steg med 1,5 procent i november, Aramark, AT&T och Crown Castle bidrog positivt

  C WorldWide Stable Equities steg med 1,5 procent i november, vilket medför att fonden ökat 11,4 procent sedan årsskiftet. Fondens jämförelseindex har under samma period ökat 15,2 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  De största innehaven per utgången av månaden var Aramark, AT&T och Crown Castle med portföljvikterna 4,5, 4,4 respektive 4,3 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • C WorldWide Emerging Markets steg 5,6 procent i november, Tencent och Alibaba främsta bidragsgivare  

  C WorldWide Emerging Markets steg 5,6 procent i november, Tencent och Alibaba främsta bidragsgivare

  C WorldWide Emerging Markets steg med 5,6 procent i november, vilket medför att fonden tappat 6,7 procent sedan årsskiftet. Fondens jämförelseindex har under samma period backat 2,6 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att internetbolagen Tencent och Alibaba var de största positiva bidragsgivarna, drivet av bättre sentiment runt Kina och, i det förstnämnda fallet, bättre resultat än väntat.

  I Indien förbättrades likviditetssituationen under månaden vilket gynnade bank- och finansaktier. HDFC Bank hörde därmed också till månadens största bidragsgivare.

  På den negativa sidan tyngde Samsung Electronics, som fortsätter att vara under press på oro runt marknaden för minne, och filippinska Integrated Micro-Electronics.

  Inga förändringar gjordes under månaden.

  De största innehaven per utgången av månaden var Samsung, Tencent och Alibaba med portföljvikterna 7,2, 6,1 respektive 5,3 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • C WorldWide Nordic steg med 1,5 procent i november, största innehavet Novo Nordisk  

  C WorldWide Nordic steg med 1,5 procent i november, största innehavet Novo Nordisk

  C WorldWide Nordic 1A steg med 1,5 procent i november, samtidigt som dess jämförelseindex sjönk 2,2 procent. Det medför att fonden tappat 5,3 procent sedan årsskiftet, enligt en månadsrapport.

  De största innehaven per utgången av månaden var Novo Nordisk, Atlas Copco och Danske Bank med portföljvikterna 9,9, 5,6 respektive 5,3 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • C WorldWide Asia steg 6,6 procent i november, två indonesiska bolag främsta bidragsgivare  

  C WorldWide Asia steg 6,6 procent i november, två indonesiska bolag främsta bidragsgivare

  C WorldWide Asia steg med 6,6 procent i november, vilket innebär att fonden tappat 8,5 procent sedan årsskiftet. Fondens jämförelseindex har under samma period tappat 2,2 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Till de största positiva bidragsgivarna hörde Indonesian Pakuwon Jati (fastigheter) och Bank Rakyat Indonesia (bank och finans). De anses vara välpositionerade bolag med attraktiv exponering mot strukturella tillväxtteman i Indonesien, som urbanisering och ökad privatkomsumtion.

  "Vi är konfidenta med portföljens profil med dess tyngdpunkt mot inhemskt driven tillväxt och långsiktiga teman i regionen, och ser allt fler datapunkter som stödjer den", kommenterar förvaltarteamet.

  Inga förändringar gjordes under månaden.

  De största innehaven per utgången av månaden var Samsung, Tencent och TSMC med portföljvikterna 6,9, 6,5 respektive 6,2 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • C WorldWide Sweden sjönk 1,3 procent i november, Mycronic och Storytel tyngde  

  C WorldWide Sweden sjönk 1,3 procent i november, Mycronic och Storytel tyngde

  C WorldWide Sweden sjönk med 1,3 procent i november, vilket medför att fonden tappat 1,7 procent sedan årsskiftet. Fondens jämförelseindex har under samma period ökat 1,8 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att större positiva bidrag erhölls från Oncopeptides och Vitrolife. Oncopeptides steg på förväntningar inför den globala vetenskapliga konferensen ASH där bolaget skall presentera data från två pågående studier med Ygalo.

  Vitrolife var även en positiv bidragsgivare som genomförde en kapitalmarknadsdag där bolaget gav en uppdatering av marknadstrender och strategi samt en presentation av nya partnerskapet inom genetik med Illumina.

  Större negativa bidrag erhölls från Mycronic och Storytel.

  "Båda bolagen har karaktären av teknikintensiva tillväxtbolag vilka straffades på börsen under november. Mycronic höll en uppskattad kapitalmarknadsdag där de presenterade positiva långsiktiga utsikter", kommenterar förvaltarteamet.

  Under månaden minskade man innehavet i Vitrolife något.

  De största innehaven per utgången av månaden var Atlas Copco, Volvo och Svenska Handelsbanken med portföljvikterna 7,7, 7,4 respektive 6,7 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • HDFC och Keyence positiva bidragsgivare för C WorldWide Global Equities i november  

  HDFC och Keyence positiva bidragsgivare för C WorldWide Global Equities i november

  En av de största bidragsgivarna för C WorldWide Global Equities i november var HDFC som steg på ett fallande oljepris vilket gynnar den indiska ekonomin. Det framgår av en månadsrapport.

  Även Keyence var en positiv bidragsgivare som redovisade en försäljningstillväxt som beskrivs som imponerande. Bolaget höjde även utdelningen, berättar förvaltarteamet.

  På minussidan återfinns bland annat British American Tobacco (BAT), som påverkades av strängare regleringar i USA och ökad konkurrens inom e-cigaretter. Även Facebook tyngde som präglades av kontroverser runt användandet av lobbyister och flera avhopp i högsta ledningen.

  C WorldWide Global Equities ökade 1,5 procent i november, vilket medför att fondens avkastning sedan årsskiftet summerar till 5,3 procent. Fondens jämförelseindex har under samma period ökat 8,3 procent.

  De största innehaven per utgången av månaden var Visa, HDFC och Amazon med portföljvikterna 9,0, 8,0 respektive 4,7 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Mips kom med en mycket stark rapport enligt C WorldWide Sweden Small Cap  

  Mips kom med en mycket stark rapport enligt C WorldWide Sweden Small Cap

  Större positiva bidrag i november för C WorldWide Sweden Small Cap stod MIPS och Vitrolife för, där MIPS kom med en mycket stark Q3-rapport och slog marknadens förväntningar. Det framgår av en månadsrapport.

  Vitrolife genomförde en kapitalmarknadsdag med presentation av nya partnerskapet inom genetik med Illumina. Större negativa bidrag till portföljens utveckling erhölls från spelsektorn.

  Större negativa bidrag till portföljens utveckling erhölls från spelsektorn. Inom denna sektor återfinns LeoVegas, Evolution Gaming och Netent.

  "Sektorn är mitt inne i en långsiktig strukturell förändring. Spelmyndigheter ställer stora krav på transparens, regelefterlevnad och skattepliktiga intäkter. Vi ser positivt på detta och är i kontinuerlig dialog med företrädare för sektorn", kommenterar förvaltarteamet.

  Under månaden minskade man innehavet i Vitrolife något.

  C WorldWide Sweden Small Cap sjönk med 3,1 procent i november, vilket medför att fondens avkastning sedan årsskiftet summerar till 7,9 procent. Det är något bättre än jämförelseindex som ökat med 5 procent under samma tidsperiod.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • C WorldWide Medical har köpt Strauman samt Galapagos och Viking i november  

  C WorldWide Medical har köpt Strauman samt Galapagos och Viking i november

  Positiva bidrag för C WorldWide Medical kom i november från Oncopeptides och försäkringsbolaget United Health, vilka bidrog till att fonden steg under månaden. Det framgår av en månadsrapport.

  Oncopeptides ska ha kapitalmarknadsdag och nya kliniska data i december, medan United Health steg efter sin kapitalmarknadsdag. Även Tesaro bidrog positivt på uppköpsrykten.

  Förvaltarteamet sålde Alkermes och Bristol-Myers Squibb på svaga kliniska data och ökade i Tesaro och Vertex.

  Nytt innehav är dentalbolaget Strauman, som är marknadsledande med god tillväxt, samt bioteknologibolagen Galapagos och Viking som båda kommit med bra kliniska data.

  C WorldWide Medical steg med 3,7 procent i november, vilket medför att fondens avkastning sedan årsskiftet summerar till 17,8 procent. Fondens jämförelseindex har under samma period ökat med 24 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Oncopeptides positiv bidragsgivare för för C WorldWide Medical Small & Mid Cap i november  

  Oncopeptides positiv bidragsgivare för för C WorldWide Medical Small & Mid Cap i november

  Positiva bidrag för C WorldWide Medical Small & Mid Cap i november kom från Oncopeptides på utannonseringen av kapitalmarknadsdag och nya kliniska data i december. Det framgår av en månadsrapport.

  Collegium bidrog även positivt efter att bolaget annonserade att man vunnit nya kontrakt för Xtampza ER samt Exact Sciences som steg på ett starkt tredje kvartal.

  Negativt bidrog Aerie Pharmaceuticals, trots en bra lansering av Rhopressa fortsatte aktien att falla, Stemline, svagt sentiment för små bioteknikbolag, Acadia Healthcare, budrykten har inte materialiserats och Amarin, bolaget reste kapital.

  Nytt innehav är TherapeuticsMD, som har två produkter godkännande för kvinnosjukdomar. Innehaven i Eagle Pharma, Endologix, Nuvasive, Oxford Immunotec och Valeritas såldes.

  C WorldWide Medical Small & Mid Cap sjönk med 2 procent i november, vilket medför att fondens avkastning sedan årsskiftet summerar till 12,6 procent. Fondens jämförelseindex har under samma period ökat med 21,4 procent.

  De största innehaven per utgången av månaden var Oncopeptides, Exact Sciences och Novocure med portföljvikterna 6,3, 4,8 respektive 4,3 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Apple-innehavet tyngde Lannebo Vision i november  

  Apple-innehavet tyngde Lannebo Vision i november

  Det amerikanska hårdvarubolaget Apple, den svenska spelleverantören NetEnt och den japanska spelutvecklaren Square Enix visade svagast utveckling för fonden Lannebo Vision i november. Det framgår av en månadsrapport.

  Apple var ned 18 procent under november.

  "Den svaga utvecklingen berodde på signaler från bolagets underleverantörer som tyder på en svagare Iphoneförsäljning. Apple påverkades ytterligare negativt av nyheten om Trumps planerade 10 procents tariff på produkter tillverkade i Kina. Det skulle kunna innebära en negativ påverkan på Apples vinst per aktie med 1 dollar", kommenterar förvaltarteamet bakom fonden.

  Lannebo Vision sjönk med 1,5 procent i november, vilket medför att fonden ökat 16,8 procent sedan årsskiftet. Fondens jämförelseindex har under samma period ökat 17,9 procent.

  På plussidan återfinns det amerikanska hårdvarubolaget Advanced Micro Devices (AMD), det amerikanska mjukvarubolaget Dell Technologies och det amerikanska halvledarbolaget Microchip.

  AMD steg på en återhämtning inom halvledarsektorn. AMD, Nvidia och andra bolag inom sektorn påverkades tidigare negativt av prissänkningar efter sommaren. Priserna kom ner då bolagen var tvungna att minska lagren på grund av en vikande efterfrågan, framförallt från kunder inom kryptovalutamarknaden.

  På köpsidan märktes inga större förändringar. Däremot på försäljningssidan märktes Raysearch.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Marknadsneutrala L/S-fonder har påverkats negativt när momentumaktier haft det svårt - Lyxor  

  Marknadsneutrala L/S-fonder har påverkats negativt när momentumaktier haft det svårt - Lyxor

  Marknadsneutrala L/S-fonder har påverkats negativt när momentumaktier haft det svårt. Det framgår av en veckokommentar från Lyxor.

  Strategiområdet gick dåligt under november månad, då endast 17 procent av fonderna i fondjättens sammanställning redovisade positiv avkastning under månaden.

  Lyxor har tidigare belyst känsligheten hos strategin för en momentumförsvagning, och man framhåller särskilt sårbarheten mot sentimentet inom tekniksektorn. Fondjätten har samtidigt haft en neutral hållning till strategin, med anledning av fördelarna med låg beta-strategier i den nuvarande marknadsmiljön.

  Lyxors hållning till strategin är oförändrad och tror att en uppgraderad rekommendation kommer först vid ett senare stadium då riskaptiten på marknaden väntas vara fortsatt begränsad under nästa år.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • OPM Listed Private Equity har ökat exponeringen mot stabila, höglönsamma bolag i november  

  OPM Listed Private Equity har ökat exponeringen mot stabila, höglönsamma bolag i november

  OPM Listed Private Equity har under november minskat risken i portföljen med en försäljning av IP Group, och istället ökat allokeringen till innehav med stabil och hög lönsamhet. Det framgår av en månadsrapport.

  Ett innehav som man valt att öka i Berkshire Hathaway. Vidare har man ökat exponeringen mot bolag inriktade på infrastruktur med ett aktivt ägarengagemang som 3i Infrastructure och Brookfield Renewable Energy.

  OPM Listed Private Equity sjönk med 1,3 procent i november, vilket medför att fondens avkastning sedan årsskiftet summerar till 1,5 procent.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att även under denna period av börsturbulens var fondens månadsutveckling bättre än många liknande fonders och bättre än indexen för Listed Private Equity.

  Bäst utveckling under månaden hade Ares Management med 13,7 procent, följt av Naspers och 3i Infrastructure med 12,3 respektive 7,2 procent. Nordamerika var bästa region under månaden och fondbolag var den bäst avkastande strategin.

  De största innehaven på aktiesidan per utgången av månaden var Blackstone, KKR och Apollo med portföljvikterna 7,3, 7,0 respektive 6,0 procent.

  Hösten har varit turbulent för världens aktiemarknader med kraftigt sänkta värderingar.

  Det senaste innehavet som besökts är franska Eurazeo som rapporterar god internationell tillväxt och lönsamhet.

  "Deras senaste avyttringar har gett 2,8 respektive nära 4 gånger investerat belopp. Bolaget investerar huvudsakligen från egen balansräkning, men har också kraftigt ökat kapitalet i fonder med externa investerare, vilket håller ner kostnadsnivån och kan ge god lönsamhet", kommenterar förvaltarteamet.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • QQM Equity Hedge har ökat exponeringen mot läkemedel och bioteknik i november  

  QQM Equity Hedge har ökat exponeringen mot läkemedel och bioteknik i november

  QQM Equity Hedge har under november ökat exponeringen till Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences, Commercial & Professional Services och Food & Staples Retailing samt minskat i Automobiles & Components, Capital Goods och Materials. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att årets fjärde kvartal har varit utmanande. Fondens urvalskriterier och modeller för att identifiera köp- respektive säljvärda aktier har inte korrekt prognosticerat utvecklingen för europeiska aktier.

  Rapportsäsongen för det tredje kvartalet är i princip avslutad och enligt Refinitiv I/B/E/S väntar sig analytikerna positiv vinsttillväxt från 10 av de 16 länderna som ingår i STOXX 600 index, berättar förvaltarteamet. Detta är en nedgång från 14 av 16 länder efter det andra kvartalet.

  Av de marknader som fonden investerar i uppvisar Schweiz och Nederländerna den starkaste vinsttillväxten medan Danmark och Finland den svagaste, efter den gångna rapportsäsongen.

  QQM Equity Hedge, som är en systematisk marknadsneutral hedgefond, sjönk med 8,4 procent i november vilket medför att fonden tappat 4,3 procent sedan årsskiftet.

  Av fondens tio marknadsneutrala delportföljer lämnade endast den schweiziska positivt resultatbidrag och fonden som helhet hade positiv avkastning 8 av 22 handelsdagar.

  Vid månadens slut var fondens aktieportfölj sammansatt av 335 långa aktiepositioner samt 323 korta aktiepositioner, med en bruttoexponering till aktier om 295 procent.  Taggar:
  #hedgefonder  

 • Carnegie High Yield Select bibehåller en balanserad portfölj - nordisk high yield-marknadens kudde nära försvann  

  Carnegie High Yield Select bibehåller en balanserad portfölj - nordisk high yield-marknadens kudde nära försvann

  Företagsobligationsfonden Carnegie High Yield Select A bibehåller en balanserad portfölj. Orsaken är en fortsatt stor osäkerhet i de globala utsikterna för risktillgångar kombinerat med en kraftig korrektion för krediter.

  Carnegie High Yield Select sjönk med 0,2 procent under november. Hittills i år är avkastningen 2,6 procent.

  Den nordiska marknaden för high yield har varit starkare under året, men nu i november smittades den av den låga globala riskaptiten.

  "Generellt har kreditmarginalerna av olika anledningar i Norden varit högre än för jämförbara globala bolag. Denna diskrepans har utgjort en 'kudde' som gjort att Norden varit mer motståndskraftig vid makrosvängningar. Under november ökade marginalerna så pass att kudden mellan Norden och övriga Europa nästan försvann och detta har i sin tur gjort att investerare i Norden krävt ännu högre marginaler vilket har drivit obligationspriserna söderut, även om det är stor skillnad mellan olika obligationer", skriver fondens förvaltare Niklas Edman i en kommentar.  Taggar:

 • Aktiemarknaden har börjat att tappa fotfästet och är nog kortsiktigt på väg ned - Simon Blecher  

  Aktiemarknaden har börjat att tappa fotfästet och är nog kortsiktigt på väg ned - Simon Blecher

  Aktiemarknaden har börjat att tappa fotfästet och kortsiktigt är den nog på väg nedåt. Det skriver Carnegie Sverigefonds förvaltare Simon Blecher i en kommentar. Han lyfter upp att flera verkstadsaktier handlas till krisnivåer och att exempelvis Duni glömts bort.

  "Förvånande nog är alltfler oroliga nu, när OMX står i 1460, än vad de var för ett par veckor sen när OMX stod en bit över 1600. Ett flertal storbolag har tappat 20 procent eller mer på kort tid och på sina håll har många bolag blivit riktigt billiga", skriver han.

  Blecher pekar samtidigt på att det kommit flera negativa signaler med svagare makro från Kina och Europa samt råvaror som faller. Även att Fed kanske höjer i december för att sedan avvakta är en indikator på att USA är på väg att tappa fart, uppger han vidare.

  Blecher tycker också att vissa aktier nu har en prisnivå som signalerar kris.

  "Vissa aktier prisas nu för recession och kollaps, Volvo på ev/EBIT 6 och SKF på 2010-års aktiekurs (!) är värda att lyfta fram, men sannolikheten att 2008 ska komma igen känns väldigt låg för att inte säga osannolik; sånt händer kanske en gång på 50 år", uppger han.

  Vinsterna kan istället falla ett par procent, enligt förvaltaren som menar att de prissätts som att vinsterna skall ned 30-50 procent. 2018 blev ett år likt 2011 då vinsterna stiger men aktierna faller.

  Nästa år skulle börsen mycket väl kunna gå upp och vinsterna ner. Precis som 2012, uppger Blecher.

  Han pekar ut Essity som en möjlig vinnare framöver. Råvarupriserna faller samtidigt som Essity höjer priserna och drar nytta av sina besparingar. Han tycker också att servettjätten Duni är bortglömt.

  "Mer bortglömt exempel är lilla Duni som tappat från 130 kronor till hundralappen trots att de precis som Essity kommer bli vinnare på lågkonjunktur, därtill har en av börsens finaste utdelningshistorier och slutligen håller på att lägga av med plast för att tillverka bestick av majsstärkelse. Framtiden till låg risk", avslutar Blecher.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Carnegie Småbolagsfond anser att det är tid för ocykliskt  

  Carnegie Småbolagsfond anser att det är tid för ocykliskt

  Carnegie Småbolagsfond anser att det är dags att tänka på att investera ocykliskt. Det skriver förvaltaren Viktor Henriksson i en månadskommentar.

  Henriksson lyfter bland annat fram Scandi Standard, Tele2, Loomis och Millicom som intressanta defensiva innehav.

  Carnegie Småbolagsfond backade med 0,4 procent under november. Stockholmsbörsen föll med 1,6 procent och småbolagsindex med 0,4 procent.

  Tele2 steg med 10 procent och var ett av fondens bästa innehav under höstmånaden. Aktien har gått starkt och är inte längre att definiera som ett småbolag. Carnegie Småbolagsfond kommer dock att behålla aktien och tror att synergierna mellan Tele2 och Com Hem blir större än väntat.

  "Efter en god kursutveckling och samgåendet med Com Hem har gränsen för vad som definieras som småbolag passerats. Vi är dock inte tvingade att sälja av den anledningen och just nu går det mesta bolagets väg. I november framkom att EU-kommissionen, något oväntat, villkorslöst godkänner T-Mobiles köp av Tele2s holländska verksamhet. En positiv nyhet för Tele2. Framöver tror vi på större synergier än kommunicerat i samgåendet med Com Hem och information kring det, samt alltså höjda vinstprognoser, kan komma i samband med att helårsresultatet presenteras i början på nästa år", skriver Henriksson.

  Loomis är en annan aktie som Henriksson anser ser attraktivt värderad ut. Aktien har också defensiva egenskaper.

  "Värt att notera dock är att det ser ut som att trenden med kraftigt minskande mängd kontanter i omlopp i Sverige bryts i år. I de flesta andra av Loomis marknader är mängden kontanter i omlopp stabil eller ökande. Lägg till det att Safepay, de kassaskåp bolaget ställer ut hos sina kunder, överträffar prognoser och står för en ökande del av omsättning och resultat. Loomis har i år framgångsrikt omstrukturerat sin franska verksamhet, som belastat lönsamheten de senaste åren. Bara det kommer att ge en god vinsttillväxt under nästa år.", skriver Henriksson.

  Millicom och Scandi Standard är andra aktier som fondförvaltaren anser är attraktivt värderade.

  I fallet med Millicom tror Henriksson på strategin som företaget följer.

  "Den geografiska belägenheten medför givetvis vissa risker, men också goda tillväxtmöjligheter. Värderingen av aktien är låg", skriver han.

  Scandi Standard pekas vidare ut som en möjlig defensiv aktie. Kyckling har en underliggande strukturell tillväxt.

  "Bolaget har haft en svag lönsamhetsutveckling under 2018 men nästa år ser ut att kunna bli mycket bättre med rejäl vinsttillväxt, med en låg värdering till följd", uppger Carnegie-förvaltaren.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Carnegie Corporate Bond A deltog i emissioner i Castellum, Heimstaden, Epiroc och Songa Container  

  Carnegie Corporate Bond A deltog i emissioner i Castellum, Heimstaden, Epiroc och Songa Container

  Carnegie Corporate Bond backade med 0,4 procent under november och hittills i år är avkastningen minus 0,1 procent.

  Fonden var aktiva under höstmånaden.

  "Vi har under månaden varit aktiva i både primär- och sekundärmarknaden. I primärmarknaden deltog vi i både bekanta namn som Castellum och Heimstaden men även nya namn som Epiroc och Songa Container. I sekundärmarknaden har vi gjort mindre justeringar och utnyttjat den svaga prisutvecklingen till att köpa i namn som vi bedömer handlat ned omotiverat mycket", skriver förvaltaren Niklas Edman.

  Förvaltaren avser behålla en balanserad portfölj.

  "En fortsatt stor osäkerhet gällande de globala utsikterna för risktillgångar kombinerat med en kraftig korrektion för krediter under året gör att vi fortsatt ämnar bibehålla en balanserad portfölj. Centralbanker som avslutar sina kvantitativa lättnadsprogram och successivt höjer räntan gör att vi lägger än mer vikt vid balansen mellan rörlig och fast ränta. Historiskt har avkastningen drivits av ett gynnsamt riskklimat och framgent förväntar vi oss en mer normaliserad avkastning baserad på kuponger", skriver Edman.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Carnegie Micro Cap pekar ut Formpipe som uppköpskandidat - gillar Coor och Scandi Standard  

  Carnegie Micro Cap pekar ut Formpipe som uppköpskandidat - gillar Coor och Scandi Standard

  Aktiefonden Carnegie Micro Cap pekar ut mjukvarubolaget Formpipe som en välskött uppköpskandidat.

  Carnegie Micro Cap steg med 0,3 procent under november. Stockholmsbörsen som helhet backade med 1,6 procent och småbolagsindex med 0,8 procent.

  Fondens innehav som är ocykliska presterade bättre. Catena och Coor steg med 12 respektive, Scandi Standard med 5 procent och Formpipe med 11 procent under november.

  Förvaltaren Viktor Henriksson lyfter upp Formpipe.

  "Mjukvarubolaget Formpipe kanske inte spontant uppfattas som konjunkturokänsligt men bolaget har styrt om en stor del av sin verksamhet till en så kallad mjukvara som tjänst där kunderna hyr tjänsten av Formpipe. Det ger återkommande intäkter. En stor del av kunderna är statliga eller kommunala vilket borgar för stabilitet. Att de tjänster bolaget tillhandahåller inom digital dokumenthantering till viss del drivs av regleringar är också attraktivt. Bolaget är såväl välskött som en uppköpskandidat", skriver han.

  Henriksson lyfter också upp att Scandi Standard är att betrakta som en defensiv verksamhet.

  "Kyckling har en underliggande strukturell tillväxt som drivs av hälsa och miljö. Vitt kött betraktas som nyttigare än rött och kycklingkött genererar en bråkdel av det koldioxidavtryck som nötkött gör. Vi äter mindre kycklingkött per capita i norden jämfört med övriga västvärlden så det finns potential för fortsatt tillväxt. Kanske kan det också finnas ett kontracykliskt element då kyckling är billigare än såväl nöt, fläsk och lax", resonerar Henriksson.

  Han tror också att 2019 blir ett bra år.

  "Bolaget har haft en svag lönsamhetsutveckling under 2018 men nästa år ser ut att kunna bli mycket bättre med rejäl vinsttillväxt, med en låg värdering till följd."

  Carnegie Micro Cap-förvaltaren tycker också att outsourcingbolaget Coor är attraktivt och inte så konjunkturkänsligt.

  "Vi gör bedömningen att verksamheten inte är konjunkturkänslig. I många fall kan Coor hjälpa sina kunder att sänka kostnader, en tjänst som efterfrågas i såväl hög- som lågkonjunktur. Kanske kan bolaget som stor aktör erbjuda ett konkurrenskraftigt pris såväl som attraktiva tjänster. Vi gör bedömningen att aktien är attraktivt värderad i dagens konjunkturläge", skriver Henriksson.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Egentliga orsaken till turbulensen i marknaden är en eskalerande oro för en annalkande konjunkturnedgång - Atlant Fonder  

  Egentliga orsaken till turbulensen i marknaden är en eskalerande oro för en annalkande konjunkturnedgång - Atlant Fonder

  Marknaden är orolig och förklarar börsnedgången med allt från oklarheter i handelsavtalen mellan Kina och USA till att Kanada arresterat Huaweis finanschef. Atlant Fonder bedömer dock att det är konjunkturen som gör att marknaden skakar till.

  Bakgrunden till den eskalerande turbulensen är, förutom oklarheter kring handelsavtal mellan USA och Kina, att USA arresterat Huaweis finanschef. Emellertid är vår bedömning är att den egentliga orsaken till turbulensen är en eskalerande oro för en annalkande konjunkturnedgång , varför uppgångar därmed fortsatt får anses som tillfälliga rekyler", skriver Atlant Fonders förvaltningschef Anders Kullberg i en kommentar till sina andelsägare.

  Atlant Fonder har sedan tidigare uppgett att man ser en nedsiderisk i förvaltningsmodellerna och positionerat sina fonder utifrån detta.

  Fondbolagets marknadsneutrala fonder steg också under turbulensen i torsdags. Protect stack ut med en uppgång om 2,1 procent. Även de aktiemarkandspåverkade fonderna, Edge och Sharp, utvecklades betydligt bättre än index.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:

 • Carnegie Asia-förvaltare tror Asien kan gynnas av vapenvilan mellan USA och Kina i handelskriget  

  Carnegie Asia-förvaltare tror Asien kan gynnas av vapenvilan mellan USA och Kina i handelskriget

  Carnegie Asias förvaltare Gunnar Påhlson bedömer att fyra saker bör inträffa för att börsen skall få bränsle i Asien.

  "Marknaden behöver tro att vi närmar oss slutet för räntehöjningar i USA, oljepriset behöver falla tillbaka till 60 dollar, dollarns värde behöver korrigera mot de asiatiska valutorna och slutligen behöver vi se en övertygande uppgörelse mellan USA och Kina avseende handelskriget", uppger förvaltaren i en kommentar.

  Flera ovanstående faktorer är redan på väg att diskonteras då globala investerare blivit mer positiva till Asien, fortsätter han. Fed har signalerat att man snart är klara.

  "En svagare dollarutveckling framöver skulle frigöra kapital, vilket gynnar de asiatiska ekonomierna. Oljepriset har redan korrigerat från 85 dollar ned mot 60, vilket gynnar Asien då detta påverkar produktionskostnaden för tillverkningsindustrin", fortsätter Påhlson.

  Frågan som kvarstår är handelskriget. Vapenvilan mellan Kina och USA kan gynna Asien på kort tid tror förvaltaren.

  "Detta räcker för att Asien kan lyfta lite till på kort sikt. Speciellt om man väger in att amerikanska aktier ser dyra ut och att globala investerare har för låg exponering mot Asien. Man ska dock ha klart för sig att det kommer att ta tid för USA och Kina att nå ett avtal om handeln som är långsiktigt hållbart."

  Under november steg fonden med 3,8 procent. September och oktober bjöd dock på nedgångar.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Carnegie Rysslandsfond backade i november - Gazprom kan höja utdelningen  

  Carnegie Rysslandsfond backade i november - Gazprom kan höja utdelningen

  Carnegie Rysslandsfond sjönk med 2 procent under november och hittills i år är avkastningen 6,5 procent.

  "Oljeprisfallet som startade i oktober fortsatte under november och var vid slutet av månaden under 60 dollar per fat. Den ryska marknaden var dock förvånande motståndskraftig även om den uppvisade en viss volatilitet", skriver förvaltaren Fredrik Colliander i en månadskommentar.

  Flera ryska bolag presenterade under perioden kvartalssiffror. Exportbolagen gick överlag bra och vinsterna har stöd av högre råvarupriser.

  Gazproms finanschef har i en intervju sagt att energijätten i år kommer att öka utdelningen till ett tvåsiffrigt belopp. Aktien steg kraftigt på nyheten.

  "En ökning av utdelningen skulle vara avgörande för marknadens syn på Gazpromaktien", skriver Colliander.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Fondspararna nettosålde aktiefonder för 6,9 miljarder kronor i november  

  Fondspararna nettosålde aktiefonder för 6,9 miljarder kronor i november

  Fondspararna storsålde aktiefonder under turbulensen i november. Totalt nettosåldes det aktiefonder för 6,9 miljarder kronor. Korta räntefonder var vinnare med ett inflöde om 3,7 miljarder kronor. Det visar en sammanställning från Fondbolagens förening.

  Den samlade fondförmögenheten i Sverige minskade marginellt under månaden och uppgick vid utgången av november till 4 186 miljarder.

  ”Under november sålde de aktiva fondspararna aktiefonder och köpte korta räntefonder. Det är samma trend som i oktober men i betydligt mindre omfattning, vilket sannolikt kan förklaras av att den relativt stora börsnedgång vi såg under oktober mattades av under november”, säger Gustav Sjöholm, sparekonom på Fondbolagens förening.

  Nettosparande i fonder 2018, mdkr

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • PriorNilsson Yield sjönk i november - lyfter upp Lindab  

  PriorNilsson Yield sjönk i november - lyfter upp Lindab

  Hedgefonden PriorNilsson Yield sjönk med 0,2 procent under november och hittills i år är fonden upp med 0,6 procent.

  Positiva bidrag kom från innehav i bolagen Lindab, Danske Bank och Essity.

  "Lindab steg under månaden efter aktien fått höjda rekommendationer efter positiva signaler i Q3 rapporten om att prishöjningar och en stabilisering av stålpriserna givit effekt på bruttomarginalen", skriver fondbolaget i en kommentar.

  Mekonomen, Volvo och SCA var negativa bidrag. Aktierna tyngdes av sin konjunkturkänslighet, skriver fondbolaget. Nettoexponeringen per sista november var +2,5 procent.  Taggar:

 • SPP Fonder har ökat exponeringen mot svenska aktier - dock fortsatt normalvikt  

  SPP Fonder har ökat exponeringen mot svenska aktier - dock fortsatt normalvikt

  SPP Fonder har ökat sin exponering mot svenska aktier under november. Vikten är dock fortsatt normal, enligt en uppdatering från fondjätten.

  Globala aktier har en fortsatt övervikt medan tillväxtmarknader har en normalvikt.

  Inom räntor är SPP Fonder fortsatt underviktade svenska och globala obligationer. Krediter har en normalvikt.


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #aktier   #analytics   #mutualfunds  

 • PriorNilsson Realinvest tappade mark under november, ökade i fastighets- och skogsbolag  

  PriorNilsson Realinvest tappade mark under november, ökade i fastighets- och skogsbolag

  PriorNilsson Realinvest ökade under november sin exponering mot fastighetsbolag och skogsbolag. Det framgår av en månadskommentar.

  Fonden har ökat i SCA, Kungsleden, Diös och Corem Property samt minskat i Hufvudstaden.

  Avkastningen var under månaden -0,7 procent. Hittills i år är avkastningen 10,5 procent.

  Största innehav var Billerudkorsnäs, Balder, Telia, Hufvudstaden och NCC.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • PriorNilsson Idea har ökat exponeringen mot finans- och konsumentbolag - sålt av Danske Bank, Telia, Getinge och Peab  

  PriorNilsson Idea har ökat exponeringen mot finans- och konsumentbolag - sålt av Danske Bank, Telia, Getinge och Peab

  PriorNilsson Idea stod mer eller mindre stilla i november. Fonden backade med 0,03 procent. Hittills i år är avkastningen 8,1 procent.

  PriorNilsson Idea har under höstmånaden ökat sin exponering mot finans- och konsumentbolag samt minskat exponeringen mot skogsbolag och läkemedelsbolag.

  På bolagsnivå har fonden ökat exponeringen mot Nordea, Nokia och Essity medan man minskat i Ericsson, Novo Nordisk och Billerudkorsnäs samt sålt av innehaven i Danske Bank, Telia, Getinge och Peab.

  Nettoexponeringen mot aktier per sista november var +50,4 procent.  Taggar:

 • Carnegie Emerging Markets Corporate Bd A har minskat i DDM, B2 Group och Vostok New Ventures  

  Carnegie Emerging Markets Corporate Bd A har minskat i DDM, B2 Group och Vostok New Ventures

  Carnegie Emerging Markets Corporate Bd A backade med 0,6 procent under november.

  "November blev en ännu en svag månad för krediter överlag och mönstret var detsamma för såväl tillväxtmarknader som mer utvecklade ekonomier. Vi noterade även en större rörelse i oljepriset som till följd av överutbud i marknaden backade med omkring 15 dollar under november", skriver förvaltaren Mikael Engvall.

  Fonden har under senhösten minskat en del i bolagen som köper skuldportföljer bland annat i Östeuropa. Carnegie Emerging Markets Corporate Bd A tror fortsatt på sektorn och har kvar en del exponering. Fonden har dock minskat i såväl DDM som B2 Group.

  Carnegie Emerging Markets Corporate Bd A har också minskat en del i Vostok New Ventures efter en positiv utveckling.

  "Ett segment som haft en sämre utveckling i portföljen är vår Investment Grade-exponering i Asien. Även om kreditmarginalen för flertalet av dessa krediter legat relativt stabilt har de påverkats negativt av stigande amerikanska marknadsräntor", uppger Engvall.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Carnegie Strategifond har köpt Dometic, Epiroc - Volvo framstår som mycket lågt värderat  

  Carnegie Strategifond har köpt Dometic, Epiroc - Volvo framstår som mycket lågt värderat

  Carnegie Strategifond fortsatte att köpa aktier i Dometic och Epiroc under november. Fonden ökade också på sitt innehav i Essity samt i Volvo.

  Volvo framstår som mycket lågt värderat, skriver förvaltaren John Strömgren.

  Under höstmånaden minskades positionen i investmentbolaget Industrivärden.

  "Aktien handlas förvisso med rabatt, men den är ändå relativt låg", skriver Strömgren.

  Aktieköpen har finansierats av återinlösta obligationer från Com Hem.

  Fonden backade med 0,9 procent under november, vilket innebär att årsavkastningen hittills i år är minus 0,7 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Jupiter Dynamic Bond bedömer att det är en tidsfråga innan globala avmattningen når USA  

  Jupiter Dynamic Bond bedömer att det är en tidsfråga innan globala avmattningen når USA

  Jupiter Dynamic Bonds förvaltare bedömer att det endast är en tidsfråga innan den globala avmattningen i tillväxt når den amerikanska ekonomin.

  "45 procent av S&P 500-bolagens vinster kommer utifrån, vilket gör att USA är långt ifrån immunt mot problem i övriga världen", skriver fondbolaget.

  Givet att det finns signifikanta varningssignaler makroekonomiskt har fonden försökt att positionera sig tidigt och försiktigt istället för att agera för sent. Fokus ligger på att bibehålla en likvid portfölj med högkvalitativa tillgångar, kapitalbevarande och mildra nedsiderisken.

  Jupiter Dynamic Bond sjönk med 0,7 procent under november, vilket var svagt sämre än jämförelseindex som under samma period backade med 0,8 procent. Fonden slog dock sina konkurrenter under höstens sista månad.

  Relativavkastningen gynnades under månaden av en mindre exponering mot papper med låg kreditvärdighet, så kallad high yield. Fonden gynnades också av sina investeringar i statspapper och CDS-hedgar mot amerikanska samt europeiska high yield-marknader. Bästa innehav under månaden var den amerikanska tioårsräntan. Fondens innehav i australiensiska statsobligationer påverkade avkastningen positivt.

  Även investeringarna med kort duration i europeisk och amerikansk high yield presterade bättre än marknaden. Andra starka områden var exempelvis indiska statspapper.

  Hittills i år är fonden ned med 4,9 procent.  Taggar:
  #fixedincome  

 • PriorNilsson Smart Global steg med 2,7 procent i november - fick flera utdelningar  

  PriorNilsson Smart Global steg med 2,7 procent i november - fick flera utdelningar

  PriorNilsson Smart Global steg med 2,7 procent i november, vilket medför att fondens avkastning sedan årsskiftet summerar till 10,6 procent. Fondens jämförelseindex har under samma period ökat 9,8 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Fonden har under månaden erhållit utdelningar från bland annat Nike, Mcdonalds, Coca-Cola, 3M, Johnson & Johnson och WW Grainger.

  Bland positiva bidragsgivare märktes Kimberly-Clark, Parker Hannifin, WW Grainger, Fuyo General Lea och United Bankshs.

  De största innehaven per utgången av månaden var Coca-Cola, Mercury Gen, Sanofi, Procter & Gamble och McDonalds med portföljvikterna 1,9, 1,8, 1,8, 1,8 respektive 1,7 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Brottningsmatchen mellan konjunkturoro och kortsiktigt pressade aktiekurser fortsätter - PO Nilsson  

  Brottningsmatchen mellan konjunkturoro och kortsiktigt pressade aktiekurser fortsätter - PO Nilsson

  PriorNilsson bedömer att osäkerheten i marknaden kommer att kvarstå under resterande del av året.

  "Utsikten för resten av året är att alla oroshärdar inte är bakom oss utan brottningsmatchen mellan konjunkturoro och kortsiktigt pressade aktiekurser fortsätter", uppger förvaltaren PO Nilsson i en månadskommentar.

  PO Nilsson lyfter också upp att konjunkturkänsliga aktier hade det motigt under november. För att SCA skall få sina vinstestimat bortryckta krävs det dock en starkt försämrad konjunktur, uppger förvaltaren.

  "Skogsbolagen i Norden hade det extra svårt. En anledning till detta är att priser på vissa träprodukter i USA har fallit tillbaka kraftigt senaste tiden eftersom exporten från Kanada har kommit igång starkt då de löst avverkning- och leveransproblem samt svårigheter med logistiken från tidigare under året. Samtidigt har Kina-marknaden varit avvaktande under hösten och priserna har indikerat en liten nedgång. Lagernivåerna är däremot, som vi förstår det på väldigt låga nivåer. Ska vi se en markant nedgång som rycker undan vinsestimaten för bolag som tex SCA, måste vi se en starkt försämrad konjunktur från dagens nivåer."  Taggar:

 • November präglades av uppgångar inom samtliga delsektorer för hälsovård enligt Rhenman Healthcare Equity L/S  

  November präglades av uppgångar inom samtliga delsektorer för hälsovård enligt Rhenman Healthcare Equity L/S

  November kännetecknades av uppgångar inom samtliga delsektorer, berättar förvaltarteamet bakom Rhenman Healthcare Equity L/S.

  Månadens bästa bidragsgivare för fonden var Exelixis och Alexion Pharmaceuticals. Sämsta bidragsgivare var Diplomat Pharmacy och Aerie Pharmaceuticals.

  Under november erhöll Exelixis samarbetspartner Ipsen även ett godkännande för att Cabometyx får användas för behandling av levercancer på den europeiska marknaden. Detta, tillsammans med en delårsrapport som visade på en stark försäljningstillväxt, gav en stark utveckling av aktiekursen under november.

  Inför framtiden tror förvaltarteamet att man nu bör ha lämnat det mesta av höstens volatilitet i aktiemarknaden bakom sig, förutsatt att handelsdiskussionerna mellan USA och Kina kommer igång på allvar och att England inte hamnar i en situation med tydligt större risk för en så kallad hård brexit.

  "Det viktiga är emellertid att sektorns förutsättningar är fortsatt goda", kommenterar förvaltarteamet.

  Rhenman Healthcare Equity L/S RC1 (SEK) steg med 4,5 procent i november, vilket medför att fondens avkastning sedan årsskiftet summerar till 17,7 procent.

  De största innehaven per utgången av månaden var Abiomed, CVS Health och Novartis.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Hälsoaktier bidrog positivt i november för Rhenman Global Opportunities L/S  

  Hälsoaktier bidrog positivt i november för Rhenman Global Opportunities L/S

  Främst aktier inom hälso- och sjukvård och informationsteknologi bidrog positivt för Rhenman Global Opportunities L/S medan industriföretag och energi drog ned avkastningen i november. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att månadens bästa bidragsgivare var cybersäkerhetsbolaget Symantec.

  "Aktien steg efter att bolaget presenterade ett resultat som var bättre än väntat, vilket av investerare tolkades som att bolaget stabiliserats och att de börjat få ordning på interna problem", kommenterar teamet bakom fonden.

  Vidare fick aktien en köprekommendation av CNBC:s Jim Cramer, som pekade på den positiva rapporten och aktivistinvesteraren Starboard Managements nya engagemang i bolaget.

  Det amerikanska oljeservicebolaget Halliburton blev en av novembers sämsta bidragsgivare.

  "Detta var till stor del en följd av att energisektorn som helhet kom att bli månadens svagaste, i takt med ett fallande oljepris. Hos investerarna tolkas ett lägre oljepris som en risk för Halliburton: ett lågt oljepris kan innebära att oljebolagen skär ned sina budgetar för investeringar och underhåll", kommenterar förvaltarteamet.

  Rhenman Global Opportunities L/S RC1 (SEK) steg med 0,4 procent i november, vilket medför att fonden tappat 11,7 procent sedan årsskiftet.

  De största innehaven per utgången av månaden var Roche, Exxon och Medtronic.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Låg värdering talar för uppgång på aktiemarknaden enligt Strand Småbolagsfond  

  Låg värdering talar för uppgång på aktiemarknaden enligt Strand Småbolagsfond

  Aktiemarknaden står för närvarande och väger, och det som talar för uppgång enligt förvaltarteamet bakom Strand Småbolagsfond är en låg värdering och årets något förskjutna säsongsmönster. Det framgår av en månadsrapport.

  Överenskommelsen mellan Kina och USA kan också påverka positivt men reaktionen på Trumps twittrande anses visa på hur ömtålig denna optimism är. Från förvaltarhåll har man blivit lite mer positiva till marknaden men är fortsatt försiktiga.

  En faktor som har potential att påverka marknaden positivt är utvecklingen för oljepriset.

  "Den senaste månaden har priset på Brent sjunkit från 86 USD/fat till cirka 60 USD. Orsaken till detta är framförallt att Iran åter tillåts att exportera till några utvalda länder. När ett sjunkande oljepris beror på minskad efterfrågan på olja är det sällan bra, men när orsaken är ökat utbud är det oftast positivt för aktiemarknaden eftersom det gynnar tillväxten i ekonomin", kommenterar förvaltarteamet.

  Strand Småbolagsfond sjönk med 3,5 procent i november, samtidigt som Stockholmsbörsens OMX Midcap GI tappade 0,4 procent.

  Störst positivt bidrag till avkastningen kom från Sectra och Xvivo Perfusion. Evolution Gaming, Mekonomen och NRC utvecklades däremot svagt och fallen i dessa aktier som bedöms vara tillfälliga förklarade större delen av månadens negativa avkastning.

  Vid månadens slut var fondens fem största aktieinnehav Xvivo Perfusion, Sectra, Evolution Gaming, Know IT och Arjo. Aktievikten uppgick vid månadsskiftet till 78,6 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • En del orosmoment på marknaden denna höst enligt Strand Förmögenhetsfond  

  En del orosmoment på marknaden denna höst enligt Strand Förmögenhetsfond

  Det har varit en hel del som oroat marknaden under denna höst, enligt förvaltarteamet bakom Strand Förmögenhetsfond.

  Handelskonflikten mellan i huvudsak USA och Kina har satt sina spår i bland annat personbilsmarknaden men även andra sektorer har påverkats negativt. Det råder även stor osäkerhet om hur det brittiska parlamentet kommer att ta emot det framförhandlade förslaget till brexitavtal.

  En faktor som däremot har potential att påverka marknaden positivt är utvecklingen för oljepriset. När ett sjunkande oljepris beror på minskad efterfrågan på olja är det sällan bra, men när orsaken är ökat utbud är det oftast positivt för aktiemarknaden eftersom det gynnar tillväxten i ekonomin.

  Inför framtiden berättar förvaltarteamet att man har blivit lite mer positiva till marknaden men är fortsatt försiktiga.

  Strand Förmögenhetsfond var oförändrad i november, samtidigt som dess jämförelseindex föll med 0,8 procent.

  De största innehaven per utgången av månaden var Xvivo Perfusion, Climeon, NRC Group och Novo Nordisk. Aktievikten uppgick vid månadsskiftet till 30,1 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Aktie-Ansvar Europas övervikt mot teleoperatörer bidrog positivt i november  

  Aktie-Ansvar Europas övervikt mot teleoperatörer bidrog positivt i november

  Aktie-Ansvar Europa steg i november med anledning av fondens avsaknad av oljeinnehav samt övervikten mot teleoperatörer som hade en bra månad. Det framgår av en månadsrapport.

  "Vi har länge varit överviktade inom operatörer då vi dels varit rädda för konjunkturen och dels tyckt att de varit attraktivt värderade", kommenterar förvaltarteamet.

  Teamet bakom fonden är dock mindre positiva till verkstadsbolagen. Många verkstadsbolag har fallit relativt mycket på kort tid vilket ofta uppfattas som förhastat. Men skulle nuvarande situation utvecklas till en traditionell lågkonjunktur så handlas verkstadsbolagen fortfarande för högt, bedömer man från förvaltarhåll.

  Man bedömer likväl att det är för tidigt att avgöra den saken. De börsfall som setts under hösten anses ha snarare varit en anpassning till lite högre räntenivåer samt ett avtagande vinstmomentum.

  Aktie-Ansvar Europa steg med 1,5 procent i november, vilket medför att fonden tappat 1,3 procent sedan årsskiftet. Fondens jämförelseindex har under samma period backat 0,6 procent.

  Inga större förändringar märktes på köpsidan under månaden. Däremot på försäljningssidan märktes KPM, AXA och Allianz.

  De största innehaven per utgången av månaden var Novo Nordisk, Orange och Koninklijke med portföljvikterna 6,3, 5,7 respektive 5,2 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Aktie-Ansvar Sveriges undervikt mot konjunkturkänsliga verkstadsbolag var gynnsam i november  

  Aktie-Ansvar Sveriges undervikt mot konjunkturkänsliga verkstadsbolag var gynnsam i november

  Aktie-Ansvar Sverige hade en god utveckling relativt jämförelseindex under november månad. Detta hänförs bland annat till att man har varit underviktad i konjunkturkänsliga verkstadsbolag och överviktad i banksektorn. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att den dramatiska nedgång som noterades under oktober mattades av i november. Månaden anses ha varit tämligen nyhetsfattig då marknaden väntade på det kommande G20-mötet i början på december.

  Fonden har varit underviktade konjunkturkänsliga verkstadsbolag samt överviktade banksektorn som hade en svagt positiv utveckling. Slutligen har man under hösten köpt allt större andelar i konsumentbolag som Electrolux, Husqvarna och Essity vilka gynnas av lägre råvarupriser. Den strategin uppges ha fungerat mycket väl under november.

  Inför framtiden bedömer man att börsen kommer återhämta sig något då den riktiga lågkonjunkturen inte står för dörren än.

  "Huruvida det blir så eller ej kommer snarare avgöras under 2019", skriver förvaltarteamet.

  Aktie-Ansvar Sverige steg med 1,5 procent i november, vilket medför att fondens avkastning sedan årsskiftet summerar till 2,1 procent. Det är bättre än den svenska börsen inklusive utdelningar som ökat 1,7 procent under samma period.

  Bland köp under månaden märktes Sandvik, SKF och SCA. På försäljningssidan återfinns Essity, Industrivärden och Telia.

  De största innehaven per utgången av månaden var SEB, Nordea och Investor med portföljvikterna 8,9, 8,1 respektive 5,9 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Svårtytt utfall av G20-mötet enligt Aktie-Ansvar Saxxum Aktiv  

  Svårtytt utfall av G20-mötet enligt Aktie-Ansvar Saxxum Aktiv

  Förvaltarteamet bakom Aktie-Ansvar Saxxum Aktiv skriver i en kommentar att utfallet av handelsförhandlingarna mellan Kina och USA på G20-mötet var svårtytt. Det framgår av en månadsrapport.

  "Till en början var signalerna positiva (som väntat) men efter några dagar kom indikationer på stor osäkerhet kring vad som faktiskt var överenskommet. Frihandel är viktigt för världsekonomin av flera anledningar, men de negativa effekterna av de handelshinder som instiftats och diskuteras ska inte överdrivas", kommenterar förvaltarteamet.

  Aktie-Ansvar Saxxum Aktiv steg med 0,4 procent i november, vilket medför att fonden ökat 4,3 procent sedan årsskiftet. Fondens jämförelseindex har under samma period ökat 6,7 procent.

  Störst bidrag till avkastningen i november gav fondens hedgar i aktieindexderivat och aktieportföljen. Även fondens innehav i amerikanska statsobligationer steg under månaden och bidrog positivt.

  Bland köp under månaden märktes globala kvalitetsaktier, amerikanska statsobligationer och fysiskt guld. På försäljningssidan återfinns korta, svenska krediter.

  De största innehaven per utgången av månaden var amerikanska långa statsobligationer, globala kvalitetsaktier och globala lågvolatila aktier. Portföljvikterna för dessa var 19,8, 19,8 respektive 14,3 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Både långinnehav och kortbok bidrog till Aktie-Ansvar Graal Offensivs positiva avkastning i november  

  Både långinnehav och kortbok bidrog till Aktie-Ansvar Graal Offensivs positiva avkastning i november

  Förvaltarteamet bakom Aktie-Ansvar Graal Offensiv skriver i en kommentar att trots den negativa börsen hade man positiva bidrag från flera innehav, däribland Academedia, Millicom och Ambea. Även kortpositionerna bidrog positivt. Det framgår av en månadsrapport.

  Med en liten återhämtning sista dagarna på månaden slutade Stockholmsbörsen ner med 1,5 procent. Cykliska råvaru- och verkstadsaktier stod för i princip hela börsnedgången, medan defensiva kommunikationsaktier faktiskt steg. Mindre bolagsaktier klarade sig bättre än de stora.

  "Vår bedömning var att takten med vilken amerikanska räntor steg inledningsvis under oktober skulle bli den utlösande faktorn för ett kursfall. Därför har vi haft positioner för kursfall", kommenterar förvaltarteamet.

  De största positionerna på långsidan per utgången av månaden var Academedia, Attendo och Cloetta. I kortboken var det istället AAK, Avanza och Holmen. Antalet innehav uppgick till 27 stycken och korta positioner till 16 aktier.

  Aktie-Ansvar Graal Offensiv steg med 1,2 procent i november, vilket medför att fonden tappat 0,2 procent sedan årsskiftet. Fondens jämförelseindex har under samma period tappat 5,4 procent, vilket är klart sämre.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Tämligen nyhetsfattig månad enligt Aktie-Ansvar Multistrategi  

  Tämligen nyhetsfattig månad enligt Aktie-Ansvar Multistrategi

  Förvaltarteamet för Aktie-Ansvar Multistrategi skriver i en kommentar att november har varit tämligen nyhetsfattig då marknaden väntade på det kommande G20 mötet i början på december.

  Federal Reserves Jerome Powell antydde i ett tal att räntan ligger ”strax under” neutral nivå vilket marknaden tolkade som att Fed skulle bli mer försiktigt framöver.

  "Oavsett om det stämmer eller ej prisar marknaden in ytterligare en höjning under innevarande månad", kommenterar teamet bakom fonden.

  Aktie-Ansvar Multistrategi sjönk med 0,5 procent i november, vilket medför att fonden tappat 2,1 procent sedan årsskiftet. Fondens jämförelseindex har under samma period tappat 4,9 procent, vilket är sämre.

  Aktie-Ansvar Trendhedge sjönk under månaden med 6,3 procent. Graal Aktiehedge steg med 0,7 procent medan Aktie-Ansvar Kvanthedge sjönk med 0,7 procent. AktieAnsvar Saxxum Aktiv steg med 0,4 procent.

  Graal Aktiehedge utgjorde 38 procent av allokeringen vid månadsskiftet, följt av Kvanthedge med 33,7 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Ökad osäkerhet bland aktieplacerare enligt Aktie-Ansvar Trendhedge  

  Ökad osäkerhet bland aktieplacerare enligt Aktie-Ansvar Trendhedge

  Förvaltarteamet för Aktie-Ansvar Trendhedge med Martin Estlander i spetsen skriver i en kommentar att november månad kännetecknades av en mycket volatil marknad.

  I november svängde marknaderna kraftigt i bägge riktningarna och investerare över hela världen verkar mycket förbryllade över hur man skall se på den nuvarande marknadssituationen.

  "Under de senaste månaderna har riskfyllda tillgångar betett sig som om den globala ekonomin går mot en väsentlig avmattning", bedömer förvaltarteamet.

  Utsikterna gällande lägre vinsttillväxt och ytterligare räntehöjningar av Fed bedöms ha ökat osäkerheten bland aktieplacerare.

  "Sett ur ett längre perspektiv har årets berg-och dalbana inom riskfyllda tillgångar orsakat större huvudbry för investerare än tidigare turbulenta tidpunkter", anser teamet bakom fonden och tillägger att uppgången inom aktier har varit mycket lång.

  Aktie-Ansvar Trendhedge sjönk med 6,3 procent i november, vilket medför att fonden tappat 15,7 procent sedan årsskiftet. Fondens jämförelseindex har under samma period tappat 6,2 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Råvaruportföljen agerade sänke för Aktie-Ansvar Kvanthedge i november  

  Råvaruportföljen agerade sänke för Aktie-Ansvar Kvanthedge i november

  Aktie-Ansvar Kvanthedges aktieindexportfölj genererade mindre förluster i november. Valutaportföljen stod för en fin prestation, samtidigt som råvaruportföljen agerade sänke. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att världens börser utvecklades i olika riktningar under månaden, med uppgångar i Hong Kong, Spanien och Kanada samt nedgångar i Storbritannien och Australien.

  De långa obligationsräntorna steg under månadens inledning för att sedan falla tillbaka. De största nedgångarna noterades i amerikanska och kanadensiska statsobligationsräntor. På valutamarknaderna stärktes den australiensiska dollarn kraftigt, samtidigt som den kanadensiska dollarn och den japanska yenen försvagades något.

  Aktie-Ansvar Kvanthedge backade 0,7 procent i november, vilket medför att fonden tappat 2,9 procent sedan årsskiftet. Fondens jämförelseindex har under samma period tappat 4 procent, vilket är något sämre.

  Det var främst råvaruportföljen som gick dåligt under månaden. Vinsterna från den korta positionen i olja räckte inte till för att kompensera för förlusterna från bland annat den korta positionen i naturgas.

  Bland köp märktes den tyska tioåringen, CAS/USD samt FTSE/MIB. På försäljningssidan återfinns den brittiska tioåringen, AUD/USD och GBP/USD.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Norron Active sjönk 1,3 procent i november, upplevt positiv kommunikation från Fed  

  Norron Active sjönk 1,3 procent i november, upplevt positiv kommunikation från Fed

  Norron Active sjönk med 1,3 procent i november, vilket medför att fondens avkastning sedan årsskiftet summerar till 2,8 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att ett positivt trendskifte under månaden var att Fed kommunicerat om en utvärdering om ytterligare räntehöjningar på grund av att osäkerheten ökat om den amerikanska tillväxten kommer att fortsätta i samma takt som tidigare.

  De främsta bidragsgivarna till avkastningen var Essity, Electrolux och Bioarctic. På minussidan återfinns Aker, Volvo, Sandvik, Kinnevik och Kindred som tyngde avkastningen.

  De största innehaven per utgången av månaden var Sandvik, Volvo och Swedbank med portföljvikterna 6,2, 5,8 respektive 5,7 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Utfallet av G20-mötet relativt marknadsvänligt enligt Norron Target  

  Utfallet av G20-mötet relativt marknadsvänligt enligt Norron Target

  Utfallet av G20-mötet under månaden bedöms ha varit relativt marknadsvänligt, men med tvivel runt robustheten i handelsavtalet mellan USA och Kina. Det uppger förvaltarteamet bakom Norron Target i en månadskommentar.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att november var ytterligare en månad med negativt sentiment på globala finansiella marknader. Fonden som trots att den var väl hedgad drabbades av extrem volatilitet främst i oljerelaterade innehav, mot bakgrund av att oljepriset sjönk under månaden.

  Nettoexponeringen hålls på fortsatt låga nivåer, medan bruttoexponeringen hålls runt 75 procent. Inom fixed income har man fortsatt att reducera exponeringen mot potentiellt ökade inhemska kreditspreadar.

  Fonden backade 0,8 procent i november, vilket medför att fonden har tappat 0,8 procent sedan årsskiftet.

  De främsta bidragsgivarna under månaden var Atlantic Sapphire, Ocean Yield och Nordic Semiconductors. På minussidan återfinns Aker, Spectrum och Kambi.


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:

 • Norron Select har reducerat exponeringen mot small- och mid cap under november  

  Norron Select har reducerat exponeringen mot small- och mid cap under november

  De främsta bidragsgivarna under november för Norron Select var Billerud, Atlantic Sapphire och Novo Nordisk. På minussidan återfinns Aker, Kambi och Akastor, som medförde att fonden sjönk. Det framgår av en månadsrapport.

  Flera bolag som tyngde avkastningen under månaden var relaterade till energisektorn, skriver förvaltarteamet. Nedgången i dessa aktier anses inte vara företagsrelaterade, utan mer kopplad till en generell marknadsnedgång.

  Flera tillgångsklasser har haft ett tufft år. Trots att nuvarande makrosiffror anses vara godkända förefaller marknaden diskontera in ett tuffare scenario än vad man ser framför sig i dagsläget.

  Teamet bakom fonden berättar vidare att man har reducerat exponeringen mot small- och mid cap. Detta i syfte för att ha en portfölj som är mindre känslig mot likviditetsrisk, skulle marknadssentimentet förvärras ytterligare.

  Norron Select sjönk 0,4 procent i november, vilket medför att fondens avkastning sedan årsskiftet summerar till 7,2 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Jyske AT1, Landsbankin och Intrum tyngde Norron Preserves avkastning under november  

  Jyske AT1, Landsbankin och Intrum tyngde Norron Preserves avkastning under november

  De främsta bidragsgivarna under november för Norron Preserve var Color Line, Danske Bank AT1 och Iceland AIR. På minussidan återfinns Jyske AT1, Landsbankin och Intrum, vilket sammantaget medförde att fonden sjönk under perioden. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att november följde oktober som en negativ månad för många risktillgångar och särskilt kreditmarknader. De enda delarna av marknaden som levererade en "ok" avkastning var statsobligationer och den amerikanska investment grade-marknaden.

  Svenska kreditspreadar har börjat röra sig under månaden. Utlösningseffekten var Castellum och Heimstaden som emitterade nya EUR-obligationer till en mycket bredare spread jämfört med den generella svenska marknadsnivån, berättar teamet bakom fonden.

  Norron Preserve sjönk 0,2 procent i november, vilket medför att fonden backat 0,2 procent sedan årsskiftet.

  De största innehaven per utgången av månaden var utgivna av Swedbank Hypotek, Landshypotek Bank och Swedbank Hypotek med portföljvikterna 2,4, 2,2 respektive 2,2 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Enquest, Solsta och Borr Drilling tyngde Norron Premiums avkastning i november  

  Enquest, Solsta och Borr Drilling tyngde Norron Premiums avkastning i november

  De främsta bidragsgivarna under november för Norron Premiums del var Iceland AIR, AinMT och Color Line. På minussidan återfinns Enquest, Solsta och Borr Drilling som medförde att fonden tappade under månaden. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att november följde oktober som ytterligare en negativ månad för många risktillgångar och särskilt kreditmarknader.

  Fed ändrade tonen under månaden genom att indikera att vi är närmare en neutral ränta. Detta tolkades först som positivt av marknaden, men innebär även att vi är närmare en recession.

  Från förvaltarhåll inväntar man OPEC-mötet och kommer att utvärdera exponeringen efter det. Vidare har fonden ökat exponeringen mot EUR-marknaden.

  Norron Premium sjönk 1 procent i november, vilket medför att fonden är oförändrad sedan årsskiftet.

  De största innehaven per utgången av månaden var Comhem, Peab Finans och Ocean Yield med portföljvikterna 2,7, 2,6 respektive 2,5 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Essity, Electrolux och Bioarctic låg bakom Norron Alphas positiva avkastning i november  

  Essity, Electrolux och Bioarctic låg bakom Norron Alphas positiva avkastning i november

  De främsta bidragsgivarna under november för Norron Alphas del som steg under november var Essity, Electrolux och Bioarctic. På minussidan återfinns Aker, Volvo och Sandvik. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att den svenska börsen sjönk 1,8 procent i november till följd av ökad osäkerhet runt var den globala ekonomin är på väg.

  "Som vi har argumenterat för skulle november bli en månad med högre volatilitet till följd av bristen på svar innan G20-mötet", kommenterar teamet bakom fonden.

  Tullar har varit ett hett tema under den gångna rapportsäsongen och anses vara det främsta argumentet till varför de redovisade vinsterna inte kommer öka så mycket som de underliggande, enligt förvaltarteamet.

  En lösning på detta är att minska riskpremien på aktier framgent.

  Norron Alpha steg med 0,6 procent i november, vilket medför att fondens avkastning sedan årsskiftet summerar till 1,2 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Cliens Företagsobligationer A deltog i emissioner i bland annat Epiroc och Volvo  

  Cliens Företagsobligationer A deltog i emissioner i bland annat Epiroc och Volvo

  Cliens Företagsobligationer A deltog i flera nya emissioner under november.

  Under höstens sista månad deltog fonden i emissioner i industribolagen Epiroc och Volvo, bankerna Sparbanken Sjuhärad och Arion Bank samt i fastighetsbolagen Castellum, FastPartner och Heimstaden. Det uppger förvaltaren Wilhelm Högström i en månadskommentar.

  Fonden sjönk under månaden med 0,35 procent. Sedan starten tidigare i år är fonden ned med 0,45 procent.

  Marknadsklimatet gynnade obligationer med fast kupong och de största positiva bidragsgivarna till fondens utveckling var innehav i Castellum (i euro), Kommuninvest och SBAB. De största negativa bidragen kom från investeringar i norska Avinor, svenska fastighetsbolagen Atrium Ljungberg och Castellum.

  Även innehaven i LeasePlan utvecklades svagt efter en våg av negativa nyheter; sänkta utsikter till stabila från Standard & Poor’s, stor nedskrivning i Turkiet och en inställd/uppskjuten börsnotering.

  Vid månadens slut bestod portföljen till 62 procent av obligationer med rörlig kupong och 32 procent med fast. Fondens ränteduration minskade något till 1,2 år medan kreditdurationen var oförändrad på 3,5 år.

  Fondens snittrating motsvarade BBB+ på ratingskalan vid månadens slut.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Cliens Räntefond Kort deltog i emissioner i SCA, Heimstaden och Svensk Fastighetsfinansiering  

  Cliens Räntefond Kort deltog i emissioner i SCA, Heimstaden och Svensk Fastighetsfinansiering

  Cliens Räntefond Kort deltog i totalt tre emissioner under november månad - skogsbolaget SCA samt fastighetsbolagen Heimstaden och Svensk Fastighetsfinansiering. Det skriver förvaltaren Wilhelm Högström i en månadskommentar.

  Räntefonden gick ned med 0,27 procent under november och hittills i år är avkastningen 0,18 procent, vilket är bättre än jämförelseindex som under samma period fallit med 0,72 procent.

  "Marknaden utvecklades svagt under månaden, främst drivet av konjunkturoro och en omfattande priskorrigering av svenska företagsobligationer, främst fastighetsrelaterade,
  till nivåer mer i paritet med europeiska", skriver Högström.

  Trots den stora priskorrigeringen i fastighetsrelaterade obligationer var det innehav i just
  fastighetsbolag men med lägre kreditkvalitet som bidrog mest positivt under månaden. Bästa innehav var Stendörren, Heimstaden (ny emission) och Corem. I Stendörrens fall lade EQT ett bud på bolaget.

  Antalet negativa bidragsgivare var stort, främst drivet av fastighetsemittenter med relativt starkare kreditvärdighet såsom Akelius, Fabege och Castellum.

  Fonden var vid månadens slut investerad till 83 procent i obligationer med rörlig kupong
  och 14 procent med fast kupong. Fondens ränteduration var 0,4 år medan kreditdurationen
  var 1,9 år. Båda måtten var oförändrade jämfört med månaden innan.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Cliens Mixfond köpte Latour, AAK och Hexagon - tecknade i riktad emission i Vitec  

  Cliens Mixfond köpte Latour, AAK och Hexagon - tecknade i riktad emission i Vitec

  Cliens Mixfond A:s största köp under november var Latour, AAK och Hexagon. Fonden minskade också innehaven i Investor, Skanska och Swedbank. Det skriver förvaltaren Gunnar Håkanson i en kommentar.

  Han lyfter också upp att fonden deltog i en riktad emission i Vitec.

  "Vi deltog även i en riktad nyemission i programvarubolaget Vitec som har en fin historik av
  lönsam tillväxt bakom sig", skriver Håkanson.

  Aktievikten minskades ned under månaden och vid slutet av november uppgick den till nära 50 procent, vilket motsvarar en neutral vikt.

  Den största positiva bidragsgivaren till fondens avkastning var under höstens sista månad Essity. Även Balder och Hennes & Mauritz bidrog positivt medan Volvo, Kinnevik och SCA bidrog negativt.

  Avkastningen var under månaden -1,9 procent, vilket var 1,1 procentenheter sämre än jämförelseindex.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Cliens Småbolag A köpte Balder och minskade i ICA och Securitas under november  

  Cliens Småbolag A köpte Balder och minskade i ICA och Securitas under november

  Aktiefonden Cliens Småbolag minskade under november ned sina innehav i ICA och Securitas. Istället köpte fonden fastighetsbolaget Balder, ett bolag som fondförvaltaren menar handlas med en attraktiv rabatt. Det skriver fondförvaltaren Carl Sundblad i en månadskommentar.

  Fondförvaltaren uppger också att fonden tecknade i Vitecs riktade emission.

  Småbolagen gick starkare än börsen under november. Cliens Småbolag A hade under månaden en avkastning om -1,0 procent, vilket var 0,1 procentenheter sämre än jämförelseindex som avkastade -0,9 procent under samma period.

  Bästa innehav var Stendörren, ett bolag EQT lade bud på. Sundblad pekar på att det verkar finnas ägare som inte tycks vara nöjda med budet.

  "Den största positiva bidragsgivaren till fondens avkastning var Stendörren där EQT
  la ett bud på hela bolaget, aktien har sedan dess handlat en bit över budnivån. De röstmässigt största ägarna har accepterat budet men en stor del av kapitalet ser ut att inte
  acceptera budet", skriver han.

  Även Tomra och Sectra bidrog positivt medan Lifco och Addnode bidrog negativt.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • RPM Evolving CTA Funds indikationer börjar luta mot riskhöjning - behåller portföljrisker på långsiktig snittnivå  

  RPM Evolving CTA Funds indikationer börjar luta mot riskhöjning - behåller portföljrisker på långsiktig snittnivå

  RPM Evolving CTA Funds indikationer börjar luta mot en riskhöjning och portföljriskerna är på väg uppåt. Läget är dock osäkert och fonden håller portföljriskerna på en långsiktig snittnivå. Det skriver förvaltarteamet i en månadskommentar.

  Fonden sjönk med 5,4 procent under november och hittills i år är fonden ned med 2,6 procent.

  "Volatiliteten var fortsatt hög under månaden och marknaderna i stort sett riktningslösa med kraftfulla, men tillfälliga, sättningar som drog ner avkastningen. När det gäller trendföljare, var alla förvaltarna ner förutom för två hybridprogram. Bland de diversifierande strategierna hade de kortsiktiga förvaltarna blandad avkastning medan de fundamentala förvaltarna var ner", skriver förvaltarteamet.

  RPM Evolving CTA Fund ER-SEK-förvaltarna bedömer att makroutsikterna för den globala ekonomin har mörknat något då även den amerikanska ekonomin visar tecken på svaghet.

  "Under förra månaden stannade emellertid aktiefallet upp ytterligare två gånger vilket ökar osäkerheten framöver. Frågan är om det kommer att bli ett marknadsrally fram till årsskiftet efter den tillfälliga öppningen i handelskriget mellan USA och Kina efter förra helgens G20-möte", skriver förvaltarna.

  Trendföljare stod för 60 procent av CTA-allokeringen vid månadsskiftet, följt av kortsiktiga och fundamentala CTA:s med en andel om 14 procent vardera.  Taggar:
  #hedgefunds  

 • JOM Silkkitie Asia Equity Investment Fund steg med 6,5 procent i november - ökade vikt i Indien och Indonesien  

  JOM Silkkitie Asia Equity Investment Fund steg med 6,5 procent i november - ökade vikt i Indien och Indonesien

  JOM Silkkitie Asia Equity Investment Fund steg med 6,5 procent under november. Fonden ökade under månaden på sin vikt i Indien och Indonesien.

  Fondförvaltaren Juuso Mykkänen skriver i en månadsrapport att det är tydligt att den globala tillväxten nu bromsar in. Det gör att förvaltningen fokuserar mer på inhemskt drivna strukturella teman vilka inte är korrelerade till världshandelscykeln.

  Mykkänen lyfter också upp att många tillväxtmarknader gynnades av nedgången i oljepriset. Flera länder driver bytesbalansunderskott och nedgången för oljepriset påverkar dem positivt. Han nämner exempelvis Filippinerna, Indien och Indonesien. Flera tillväxtmarknadsvalutor har också stärkts mot dollarn.

  Framöver ser han möjligheter i flera tillväxtländer som har låg värdering och stabil tillväxt. Fokus ligger då på inrikesrelaterade aktörer.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Cliens Sverige Fokus sålde Skanska och köpte Hexagon - lyfter fram Essity  

  Cliens Sverige Fokus sålde Skanska och köpte Hexagon - lyfter fram Essity

  Cliens Sverige Fokus sålde under november i Skanska och köpte in ett nytt innehav i form av Hexagon. Det skriver fondförvaltaren Thomas Brodin i en månadskommentar.

  Cliens Sverige Fokus A gick betydligt bättre än jämförelseindex i november och det blev
  även årets bästa månad relativt index. Fonden avkastade -0,2 procent, vilket var 1,4 procentenheter bättre än jämförelseindex som sjönk med 1,6 procent.

  Största positiva bidrag under månaden kom från innehaven i Essity, Troax och Swedbank. Sämsta bidrag kom från innehaven i Elekta, Volvo och Sandvik.

  Förvaltaren lyfter fram Essity.

  "Essity har de senaste två åren drabbats av dramatiskt högre råmaterialkostnader som
  de till stor del, men inte fullt ut, kompenserat med effektiviseringar samt bättre pris
  och produktmix. De senaste månaderna har oljepriset rullat över ordentligt samtidigt
  som massapriset toppat för den här gången. Bolaget står därmed sannolikt inför ett 2019
  med klart förbättrade marginaler samt starkare organisk tillväxt", skriver Brodin.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • RPM Galaxy bedömer att risken är på väg uppåt - makroutsikterna för globala ekonomin har mörknat  

  RPM Galaxy bedömer att risken är på väg uppåt - makroutsikterna för globala ekonomin har mörknat

  RPM Galaxy E (SEK):s förvaltare bedömer att risken ökat något i världsekonomin.

  "Makroutsikterna för den globala ekonomin har mörknat något, då den amerikanska ekonomin nu också visar tecken på svaghet. Under förra månaden stannade emellertid aktiefallet upp ytterligare två gånger vilket ökar osäkerheten framöver. Frågan är om det kommer att bli ett marknadsrally fram till årsskiftet efter den tillfälliga öppningen i handelskriget mellan USA och Kina efter förra helgens G20-möte", skriver förvaltarteamet som också behåller sina portföljrisker.

  "Våra indikatorer har börjat luta mot en riskhöjning och portföljriskerna är på väg uppåt. Läget är dock osäkert och vi håller portföljriskerna på en långsiktig snittnivå."

  Under november backade fonden med 3,8 procent och hittills i år är avkastningen -27,5 procent.

  "Volatiliteten var fortsatt hög under månaden och marknaderna i stort sett riktningslösa med kraftfulla, men tillfälliga, sättningar som drog ner avkastningen. Avkastningen var negativ över både förvaltare och substrategier", skriver fondbolaget.

  Trendföljare stod för 72 procent av allokeringen vid månadsskiftet, medan kortsiktiga CTAs utgjorde resterande 28 procent. Det är i stort sett oförändrat från månaden före.  Taggar:
  #hedgefunds  

 • JOM Komodo Indonesia Equity Investment Fund steg 13,3 procent under november - ökat vikten mot bolag med tyngd mot inhemska marknaden  

  JOM Komodo Indonesia Equity Investment Fund steg 13,3 procent under november - ökat vikten mot bolag med tyngd mot inhemska marknaden

  Aktiefonden JOM Komodo Indonesia Equity Investment Fund steg med 13,5 procent under november. Under månaden ökade fonden på sin vikt i aktier med fokus på domestika teman, vilket är aktier som handlas med de lägsta multiplarna på flera år. Det skriver förvaltaren Juuso Mykkänen i en månadskommentar.

  Mykkänen lyfter upp att indonesiska aktier och obligationer noterade ett inflöde av utländskt kapital under november. Han ser två förklaringar till utvecklingen.

  För det första finns det stöd åt Indonesien i det fallande oljepriset, inbromsningen av amerikanska räntehöjningar och en möjlig försvagning av dollarn.

  För det andra finns det klara signaler om tillväxt i den indonesiska ekonomin i form av banklån, investeringar och fastigheter. Förbättringar i infrastrukturen börjar nu också bära frukt inom vissa sektorer.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Lannebo Europa Småbolag köpte in brittiska Victoria som nytt innehav  

  Lannebo Europa Småbolag köpte in brittiska Victoria som nytt innehav

  Lannebo Europa Småbolag A SEK köpte in brittiska golvproduktbolaget Victoria under november.

  Fondbolaget bedömer att det brittiska bolaget är attraktivt värderat.

  "På grund av turbulens i marknaden och brus kring refinansiering av en obligation har aktien kommit ned till attraktiva nivåer och vi bedömer att kassaflödet kommer vara starkt framgent", skriver förvaltarduon Carsten Dehn och Ulrik Ellesgaard.

  Förvaltarna menar att golvbranschen är fragmenterad och att Victoria möter relativt svaga konkurrenter. Försäljning genereras dessutom främst genom reparation och underhåll, vilket inte är lika cykliskt som bygg i allmänhet, skriver förvaltarna.

  Lannebo Europa Småbolag A SEK köpte också aktier i Grenke.

  Under månaden har fonden minskat ned sitt innehav i brittiska veterinärskedjan CVS
  Group. Branschen lider av brist på sköterskor och veterinärer vilket pressar upp lönerna.

  "Den högre kostnadsmassan har bara delvis kunnat föras vidare till kunder, vilket resulterat i att rörelsemarginalerna är under press. Vi är oroliga för att pressen kommer att fortsätta
  och har därför beslutat att minska vår position", skriver förvaltarna.

  Lannebo Europa Småbolag A SEK sjönk under november med 3,9 procent medan index backade med 4 procent. Hittills i år är fonden ned med 14,6 procent medan index backat 5,8 procent.

  Finska hälsovårdsbolaget Terveystalo var bästa innehav under november. Brittiska sakförsäkringsbolaget Beazley bidrog också till avkastningen medan sophämtningsbolaget Biffa var sänke.

  "Den svaga länken i rapporten var segmentet som utför sophämtning hos hushåll. Vinsten är under press på grund av löneinflation och ofördelaktiga kontrakt. Lyckligtvis är segmentet det minsta affärsområdet, men investerare har haft ett oproportionerligt fokus på segmentet. Vi har behållit vår position i Biffa", skriver förvaltarna.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Lannebo High Yield Allocation sålde NKT efter vinstvarningen - köpte DLF Seeds  

  Lannebo High Yield Allocation sålde NKT efter vinstvarningen - köpte DLF Seeds

  Lannebo High Yield Allocation köpte DLF Seeds och sålde NKT under november. Fonden sjönk med 0,3 procent under november och hittills i år är avkastningen 1,5 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  "Utvecklingen på de nordiska kreditmarknaderna fortsatte vara svaga under november. Kreditspreadarna, det vill säga skillnaden mellan den riskfria räntan och räntan på företagskrediter, på både investment grade och high yield-obligationer fortsatte gå isär ordentligt med fallande obligationspriser som följd. Trots den svaga marknaden fortsatte aktiviteten på primärmarknaden och det gjordes flera stora emissioner under månaden, dock på högre nivåer än tidigare vilket prisade om marknaden rejält", skriver förvaltarna Karin Haraldsson och Katarina Ponsbach Carlsson i månadskommentaren.

  Kreditdurationen, den genomsnittliga löptiden på samtliga innehav i fonden, var oförändrad på 2,6 år. Räntedurationen, mätt som den genomsnittliga räntebindningstiden, var oförändrad på låga 0,5 år.

  Danska kabelbolaget NKT kom med en vinstvarning och en svag rapport. Fonden valde att trycka på säljknappen.

  Största innehav vid månadsskiftet var Cibus Nordic Real Estate, Pioneer Public Properties, Containerships, Jetpak och Ocean Yield.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Lannebo Komplett sjönk med 0,9 procent i november - aktiefondsandelen oförändrad  

  Lannebo Komplett sjönk med 0,9 procent i november - aktiefondsandelen oförändrad

  Lannebo Komplett sjönk med 0,9 procent i november, samtidigt som dess jämförelseindex backade 0,2 procent. Fondens avkastning summerar därmed till -0,3 procent sedan årsskiftet. Det framgår av en månadsrapport.

  Aktiefondsandelen var oförändrad på 52 procent av fondförmögenheten och resterande 48 procent låg i företagsobligationsfonder och likviditet.

  Under höstens sista månad var det blandade kursrörelser i de innehavda aktiefonderna. Lannebo Sverige Plus steg med 0,7 procent medan Lannebo Europa Småbolag hade den svagaste utvecklingen och sjönk med 3,9.

  Räntefonderna hamnade också de på minus, Lannebo High Yield Allocation sjönk med 0,3 procent och Lannebo Corporate Bond sjönk med 0,4 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Lannebo Mixfond Offensiv köpte Handelsbanken, Essity och Telia - ökade aktieandelen  

  Lannebo Mixfond Offensiv köpte Handelsbanken, Essity och Telia - ökade aktieandelen

  Lannebo Mixfond Offensiv sjönk med 2,4 procent i november, vilket medför att fondens avkastning sedan årsskiftet summerar till -0,9 procent. Fondens jämförelseindex har under samma period ökat 2,2 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Fondens största köp under höstens sista månad var Handelsbanken, Essity och Telia. Försäljningar gjordes i många räntepapper då aktieandelen ökades. Fonden ökade sin aktieandel med 8 procentenheter under månaden till 82 procent.

  "Premievärderingen av Handelsbanken har försvunnit, medan Essity gynnas av att insatsvarupriserna, vilka har pressat vinstmarginalerna, har sjunkit. Telia har en uthållig hög utdelningspotential och risken i verksamheten har minskat väsentligt sedan man lämnat många marknader", skriver förvaltarduon Charlotta Faxén och Peter Lagerlöf i en kommentar.

  De största försäljningarna var Hemfosa FRN191206 och MTG FC190318. Den största aktieförsäljningen var Securitas då aktien nått fondförvaltarnas kursmål. Securitas har tidigare varit ett toppinnehav i fonden.

  De största innehaven per utgången av månaden var Novo Nordisk, Investor och Volvo med portföljvikterna 4,2, 4 respektive 3,7 procent.

  De innehav som påverkade fonden mest positivt var Essity, Novo Nordisk och Bonava. De innehav som bidrog mest negativt till fondens utveckling var Kindred, Thule och Ahlsell.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Lannebo Mixfond ökade aktievikten i november - köpte Atlas Copco, Handelsbanken och Essity  

  Lannebo Mixfond ökade aktievikten i november - köpte Atlas Copco, Handelsbanken och Essity

  Lannebo Mixfond sjönk med 1,5 procent i november, samtidigt som dess jämförelseindex backade 0,8 procent. Fonden har därmed tappat 1,6 procent sedan årsskiftet. Det framgår av en månadsrapport.

  Fondens aktieandel ökades kraftigt till 69 procent vid utgången av november, vilket var en uppgång med 20 procentenheter jämfört med aktieandelen i oktober.

  Fondens största köp var Atlas Copco B, Handelsbanken och Essity. Fonden sålde också många företagsobligationer då aktieandelen ökades. De största försäljningarna var i Com Hem Obl220225, Hemfosa FRN191206 och Klövern FRN210226.

  Förvaltarduon Charlotta Faxén och Peter Lagerlöf lyfter upp Atlas Copco som mer attraktivt värderat.

  "Atlas Copcos värdering har blivit mer attraktiv efter höstens nedgång och bolaget
  gynnas om halvledarindustrin stabiliseras. Premievärderingen av Handelsbanken har försvunnit, medan Essity gynnas av att insatsvarupriserna, vilka har pressat vinstmarginalerna, har sjunkit."

  Bästa innehav under månaden var Essity, Novo Nordisk och Bonava. Sämsta innehav var Kindred, Thule och Ahlsell.

  De största innehaven per utgången av månaden var Novo Nordisk, Investor och Volvo med portföljvikterna 3,4, 3,2 respektive 3,0 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Lannebo Nordic Equities köpte Autoliv, SKF och Bonava - sålde Kotipizza i samband med bud  

  Lannebo Nordic Equities köpte Autoliv, SKF och Bonava - sålde Kotipizza i samband med bud

  Aktiefonden Lannebo Nordic Equities sjönk med 1,5 procent under november. Det var bättre än jämförelseindex som under samma period backade med 1,9 procent.

  Avkastningen gynnades av att Orkla lade bud på portföljbolaget Kotipizza, vilket var fondens näst största innehav vid utgången av oktober. Lannebo Nordic Equities sålde sina Kotipizza-aktier i samband med budet.

  Andra positiva bidragsgivare var Electrolux och Harvia. De innehav som bidrog mest negativt till fondens utveckling var Boozt, Kvaerner och Subsea 7.

  Fondens största köp gjordes under månaden i Autoliv, SKF och Bonava. Kotipizza var enda försäljningen. Förvaltarduon Charlotta Faxén och Peter Lagerlöf lyfter upp verkstad som köpvärt.

  "I verkstadsbolagen Autoliv och SKF har värderingen blivit mer attraktiv efter höstens svaga aktiemarknad. Bostadsbyggaren Bonava har verksamhet i såväl Sverige som Tyskland
  vilket ger en bra geografisk riskspridning", skriver duon.

  De största innehaven per utgången av månaden var Novo Nordisk, Investor och Europris med portföljvikterna 7,8, 4,1 respektive 3,8 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Lannebo Småbolag köpte MTG, Nolato och Sobi under november  

  Lannebo Småbolag köpte MTG, Nolato och Sobi under november

  Lannebo Småbolag sjönk med 0,3 procent i november, vilket var bättre än dess jämförelseindex som under samma period föll med 0,8 procent. Fondens avkastning sedan årsskiftet summerar därmed till 3,3 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Bland större köp noteras MTG, Nolato och Sobi. Större försäljningar gjordes i Latour, Addtech och Securitas.

  De största innehaven per utgången av månaden var Securitas, Huhtamäki och Castellum med portföljvikterna 5,4, 5 respektive 4,6 procent. Fonden hade 48 innehav vid månadsskiftet.

  Under månaden avslutades rapportperioden.

  "De återstående rapporterna var mestadels solida", skriver förvaltarna Johan Ståhl och Hjalmar Ek.

  Recipharms rapport ansågs stark.

  "Recipharm, som är en kontraktstillverkare av läkemedel, presenterade siffror som stärkte tron på att de senaste årens betydande investeringar börjar bära frukt", skriver förvaltarna.

  Även finska vårdgivaren Terveystalo släppte starka siffror. Förvaltarna tror också på Bravida.

  "Även om byggmarknaden dämpas är Bravidas exponering mot bostadsbyggande begränsat och bolaget har alla förutsättningar att fortsätta konsolidera en fragmenterad marknad."

  Swecos rapport var däremot en liten besvikelse enligt fonden.

  Förvaltarduon lyfter även upp Vitrolife, ett bolag som under perioden hade en kapitalmarknadsdag i Göteborg.

  "Det finns goda möjligheter att fortsätta växa genom breddningen av produktportföljen, en växande underliggande marknad samt högre marknadsandelar. Bolaget levererade även en
  stark kvartalsrapport under månaden."  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Lynx Dynamic sjönk marginellt i november, vinster i råvaror balanserade förluster i övriga tillgångsklasser  

  Lynx Dynamic sjönk marginellt i november, vinster i råvaror balanserade förluster i övriga tillgångsklasser

  Lynx Dynamic, som är en systematisk trendföljande hedgefond, backade 0,2 procent i november, vilket innebär att fonden tappat 5,5 procent sedan årets början. Fondens jämförelseindex, Société Générale CTA Index, backade under månaden med 1,4 procent och har därmed backat 7,5 procent på året.

  Under månaden noterade fonden vinster inom råvaror, främst som ett resultat av att energisektorn tappade mark samtidigt som fondens långa energipositioner vändes till korta.

  Inom valutor genererade fondens långa exponering mot den amerikanska dollarn förluster, bland annat gentemot den australiensiska dollarn och det brittiska pundet. Aktieindex genererade ett negativt resultat drivet av korta positioner på de asiatiska marknaderna.

  Räntor genererade ett resultat nära noll då förluster från korta positioner i amerikanska obligationer och korta räntor kompenserades av långa positioner i europeiska obligationer.

  I fondens modellportfölj levererade diversifierande modeller ett starkt resultat även denna månad. Modeller baserade på maskininlärning och makroekonomiska signaler var särskilt framgångsrika.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Catella Hedgefond fortsatte utvecklas svagt i november, energirelaterade innehav bidrog negativt  

  Catella Hedgefond fortsatte utvecklas svagt i november, energirelaterade innehav bidrog negativt

  Catella Hedgefond fortsatte ned 0,9 procent i november efter en nedgång om 1,1 procent i oktober. Sedan årets början har fonden tappat 1,9 procent.

  Under perioden har energirelaterade innehav fortsatt haft en negativ inverkan på portföljen trots att man tagit ned riskerna inom detta segment.

  "Även om vi bedömer innehaven som attraktiva så har vi tagit till oss oljeprisets fall och vi har justerar riskerna till en lämplig nivå", skriver förvaltarteamet.

  Förvaltarna skriver vidare att man ser transportaktier som Wallenius Wilhelmsen och Flex LNG som potentiella vinnare på en eventuell lättnad vad gäller handelskonflikten mellan USA och Kina, vilket det kom positiva signaler om under perioden.

  Man tror vidare på omsorgssektorn där fonden äger bland annat Ambea. Även cykliska bolag tror man kan utvecklas bättre än börsen framåt.

  "Vår bedömning är även att vissa cykliska bolag inom råvaror, stål och verkstad har prisat in ett väsentligt svagare konjunkturscenario och de även i ett läge med fortsatt svaga makrodata har potential att utvecklas bättre än börsen som helhet", skriver förvaltarna.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Didner & Gerge US Small and Microcap tappade 1,4 procent i november och utvecklades sämre än index  

  Didner & Gerge US Small and Microcap tappade 1,4 procent i november och utvecklades sämre än index

  Didner & Gerge US Small and Microcap tappade 1,4 procent i november, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som under samma period steg med 1,4 procent. Sedan årets början har fonden stigit med 8,0 procent.

  De innehav som bidrog mest positivt under månaden var Toro, Tucows och Bright Horizons Family Solutions. De innehav som bidrog mest negativt i portföljen var Welbilt, Linamar och
  Douglas Dynamics

  Vid månadens utgång var fondens största innehav Grand Canyon Education, Littelfuse och Toro.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Didner & Gerge Small and Microcap tappade 3,1 procent i november, bättre än index  

  Didner & Gerge Small and Microcap tappade 3,1 procent i november, bättre än index

  Didner & Gerge Small and Microcap tappade 3,1 procent i november, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som under samma period sjönk med 3,7 procent. Sedan årets början har fonden backat 13,2 procent.

  De innehav som bidrog mest positivt under månaden var Victoria, Banca IFIS SPA och Proactis. De mest negativa bidragsgivarna var Airboss of America, Premier Technical Services och Bakkafrost.

  Vid månadens utgång var fondens största innehav Paradox, Bahnhof och Corticeira Amorim.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Didner & Gerge Global steg marginellt i november, Centene, Snap-on och Brookfield positiva bidrag  

  Didner & Gerge Global steg marginellt i november, Centene, Snap-on och Brookfield positiva bidrag

  Didner & Gerge Global steg med 0,3 procent i november, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som under samma period steg med 1,0 procent. Sedan årets början har fonden stigit med 3,5 procent.

  De innehav som bidrog mest positivt under månaden var Centene, Snap-on och Brookfield Asset Management. Negativa bidragsgivare var huvudsakligen Activision Blizzard,
  Carl Zeiss Meditec och Fairfax Financial.

  Vid månadens utgång var fondens största innehav Fairfax Financial, Centene och Markel.  Taggar:
  #mutualfunds