Logga in   |  Bli kund

Arkiv

Visa fondnyheter från
 

Nyheter från fondbolagen

 • Lannebo Fonder har ökat något i Nolato, äger nu 5,1 procent av kapitalet  

  Lannebo Fonder har ökat något i Nolato, äger nu 5,1 procent av kapitalet

  Lannebo Fonder har ökat med 44 918 aktier i industriunderleverantören Nolato och äger därefter cirka 1,35 miljoner aktier. Det motsvarar cirka 5,1 procent av kapitalet och 2,6 procent av rösterna, enligt ett flaggningsmeddelande daterat 15 februari.  Taggar:
  #industrials   #insider   #mutualfunds  

 • Europafonder hade det tufft andra veckan i februari flödesmässigt  

  Europafonder hade det tufft andra veckan i februari flödesmässigt

  Aktiefonder som investerar i europeiska bolag hade det tufft andra veckan i februari flödesmässigt, med de största utflödena sedan det tredje kvartalet 2016. Det rapporterar EPFR.

  Även europeiska obligationsfonder hade det tufft med utflöden för 24:e gången under de senaste 30 veckorna.

  Särskilt drabbade var italienska obligationsfonder samt spanska obligationsfonder.

  På plussidan finns istället aktiefonder som investerar i Brasilien samt Hongkong, med stora inflöden.

  Kinesiska aktiefonder attraherade modesta mängder nytt kapital efter det kinesiska nyåret.

  Data visar på att förvaltarna av dessa aktiefonder fortsätter att rotera bort från teknologi till industrirelaterade bolagsnamn. Den genomsnittliga viktningen av den förstnämnda, vilket inbegriper bland annat jättar som Tencent, är nu på de lägsta nivåerna sedan det fjärde kvartalet 2015.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Blackrock och Vanguard drog in 57 procent av de globala fondflödena i 2018  

  Blackrock och Vanguard drog in 57 procent av de globala fondflödena i 2018

  Fondjättarna Blackrock och Vanguard drog in 57 procent av de nya, globala nettoflödena för fonder i 2018. Det rapporterar Financial Times med hänvisning till Morningstar.

  Samtidigt visar statistik på att nya flöden till passiva och aktiva fonder minskade med nästan 70 procent i fjol till 606 miljarder dollar. 2017 sattes ett rekord om två biljoner dollar. I dessa siffror ingår inte korta räntefonder.

  En senioranalytiker på Morningstar bedömer att de kraftigt minskade inflödena beror på stora fall på aktiemarknader samt oro runt utsikterna för kreditmarknader.

  Istället hade korta räntefonder som investerar bland annat i statsobligationer det bästa året sedan 2008 med nettoinflöden på 331 miljarder dollar.

  På geografisk nivå hade USA det tungt där aktivt förvaltade aktiefonder noterade utflöden på 246,4 miljarder dollar.

  Indexfonder, som även noterade stora utflöden under året, fortsatte att vinna marknadsandelar på bekostnad av aktiefonder.  Taggar:
  #financials   #mutualfunds  

 • JPM Europe Select Equity Fund steg 5,8 procent i januari, undervikt i Astra Zeneca och HSBC bidrog positivt  

  JPM Europe Select Equity Fund steg 5,8 procent i januari, undervikt i Astra Zeneca och HSBC bidrog positivt

  JPM Europe Select Equity Fund A perf (acc) EUR ökade 5,8 procent under januari, medan jämförelseindex steg 6,2 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att en undervikt-position i läkemedelsbolaget Astra Zeneca bidrog positivt till den relativa avkastningen under perioden. Flera chefsavhopp gav en svag utveckling.

  En undervikt-position i brittiska storbanken HSBC gav också ett positivt bidrag till fondens avkastning.

  En övervikt i franska flyg- och försvarsbolaget Thales bidrog negativt för utvecklingen. Även en övervikt inom Beazley var dåligt för den relativa avkastningen. Bolaget väntas få betala 40 miljoner dollar på grund av krav efter skogsbränderna i Kalifornien i somras.

  Förvaltarna noterar att deadlinen för brexit är den 29 mars och att EU-valet hålls den 26 maj. Snart väntas flera ledare att bytas ut, så väl EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker, Europeiska rådets ordförande Donald Tusk och ECB:s ordförande Mario Draghi.

  Förvaltarna räknar med en återhämtning i efterfrågan efter utbytet av nyckelpersoner på EU-nivå. De ser också tecken på en återhämtning på kreditmarknaden.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • JPM Emerging Markets Opportunities steg 9,6 procent i januari, EM fortfarande undervärderat trots uppgången  

  JPM Emerging Markets Opportunities steg 9,6 procent i januari, EM fortfarande undervärderat trots uppgången

  JPM Emerging Mkts Opps A (acc) USD ökade 9,6 procent under januari, vilket var bättre än jämförelseindex som steg 8,8 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  De främsta bidragen till fondens uppgång under månaden var exponeringen mot Brasilien. Optimismen i landet gällande privatiseringar och reformer inom finanspolitiken har bidragit till att aktiemarknaden har stigit i landet. Två innehav som nämns specifikt är Itaú
  Unibanco och B3. Även utbildningsföretaget Kroton Educacional bidrog positivt. En neutral vikt i Vale, världens största järnmalmsproducent var också bra då bolaget drabbats av en stor dammolycka.

  På landsnivå bidrog aktieval i Kina. Alibaba steg över 20 procent efter att ha slagit vinstförväntningarna. Andra innehav som steg var China Life, China Merchants och Midea.

  I den negativa vågskålen återfanns aktieval i Sydkorea. Trots svaga resultat, steg SK Hynix och Samsung Electronics när riskviljan återvände, något som tyder på att avmattningen på minnessidan är helt inprisad. I slutet av 2018 gjorde fonden exit i SK Hynix och minskade sin position i Samsung Electronics på grund av risk för prispress.

  Samsung SDI steg men mindre än den bredare tillgångsklassen. En överexponering i innehavet var därför negativt. Förvaltarna är dock fortsatt positiva till batteriverksamheten med en ökad exponering mot elbilsmarknaden.

  Den indiska aktiemarknaden backade på oro kring den ekonomiska tillväxten och de stundande valen. HDFC och HDFC Bank var de största innehaven som bidrog negativt på lands- och portföljnivå. Innehavet i Coal India hade ockås en negativt påverkan på avkastningen.

  Förvaltarna ser möjligheter för vidare uppgång på EM-marknaden. För närvarande handlas aktier i emerging markets på nivåer som innebär en rabatt om 10 procent, jämfört det långsiktiga genomsnittet. Det ses därför som ett bra tillfälle för långsiktiga investerare att ta positioner.

  De största riskerna för tillväxtmarknaderna är fortsatt en kraftig inbromsning i den globala tillväxten, korrektion på utvecklade marknader och ytterligare dollarstyrka.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • AXA WF Framlington Robotech steg 9,5 procent i januari, ser attraktiv värdering inom japanska automationsbranschen  

  AXA WF Framlington Robotech steg 9,5 procent i januari, ser attraktiv värdering inom japanska automationsbranschen

  AXA WF Framlington Robotech A EUR ökade 9,5 procent under januari, samtidigt som fondens jämförelseindex steg 8,2 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att aktiemarknaden återhämtade sig snabbt i januari efter den skarpa nedgången i december. Svagheten berodde i huvudsak på åtstramningar från Fed och den pågående handelskonflikten.

  Sentimenten svängde snabbt i januari när Fed intog en mer duvaktig ton kring ytterligare räntehöjningar under året. Den amerikanska statsapparaten öppnade också upp efter Trumps stängning. Viktigt var också att företagens intjäningsförmåga i huvudsak blev bättre än väntat.

  Förvaltarna fortsatte att bygga upp innehav i Daifuku, som levererar utrustning till tillverkningsindustrin och logistikcenter. Därtill ökades innehavet i den japanska robot-tillverkaren Fanuc. Fonden tog vidare en position i Keyence, ett japanskt företag verksamma inom integration av automatiseringsteknik.

  Den japanska automationsbranschen hade ett tufft år 2018 efter ett exceptionellt 2017. Värderingarna har nu blivit attraktiva och förvaltarna räknar med god orderingång under de kommande kvartalen.

  Köpen finansierades med avyttringen av återstoden av innehavet i Mitsubishi Electric som gradvis har sålts av under de gångna månaderna.

  I början av året är fondens förvaltare fortsatt positiva till fundamentan för robotiksektorn såväl som automatiksektorn. Trots osäkerheten gällande handelskonflikten mellan USA och Kina så ser den amerikanska ekonomin fortfarande stark ut med potential för investeringar inom industrin och tillverkningen. Detta kan ge ett stöd till branschen under de närmaste åren.

  Därtill räknar förvaltarna med en fortsatt hög innovationstakt. Förvaltarna ser en generell svaghet i den europeiska ekonomin, med svaghet i den tyska industrin som sänkt, den politiska situationen i Italien och den pågående brexit-förhandlingen.

  Förvaltarna nämner att de har utnyttjat den senaste tidens svängningar på marknaden till att ta positioner.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Vontobel Fund Sustainable Emerging Markets Leaders steg 9,6 procent i januari, ser uppsida för tillväxtmarknader  

  Vontobel Fund Sustainable Emerging Markets Leaders steg 9,6 procent i januari, ser uppsida för tillväxtmarknader

  Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders steg 9,6 procent i januari, medan jämförelseindexet ökade 9,1 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Fonden gick bättre än sitt referensindex till följd av positiv sektorallokering samt aktieval inom sällanköpsvaror & tjänster, främst brasilianska utbildningsföretag. Det största bidraget kom däremot från det största innehavet i fonden, i form av Samsung.

  Under månaden har förvaltarteamet reducerat exponeringen mot Taiwan Semiconductor och istället köpt Banco Bradesco och Indraprastha Gas.

  I sitt basscenario argumenterar fondens förvaltningsteam för att tillväxtmarknadsaktier är fortsatt attraktiva på lång sikt. Man pekar bland annat på låga värderingar, en bättre vinsttillväxtprofil än den för utvecklade marknader samt strukturella reformer vilket kan komma att gynna lokala aktiemarknader.

  De tror att marknaden kommer vara fortsatt volatil framöver mot bakgrund av handelskriget. Däremot verkar tillväxtmarknadsaktier ha prisat in de mesta av de negativa nyheterna på nuvarande kursnivåer.

  Ett exempel på detta är Samsung-aktien som, trots att ha redovisat ett rörelseresultat 19 procent under konsensus, har slutat reagera negativt.

  De största innehaven per utgången av månaden var Samsung Electronics, Tencent, Taiwan Semiconductor, DBS Group och Lukoil. Antalet innehav var 48 stycken.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Case Fonder vinnare på stark Saab-rapport  

  Case Fonder vinnare på stark Saab-rapport

  Case Fonder gynnas av Saabs kursrusning efter morgonens kvartalsrapport från bolaget.

  Det var det största innehavet i fonden Case Power Play samt det tredje största innehavet i Case All Star vid årsskiftet, enligt databasen Morningstar. Det var därutöver det största aktieinnehavet i blandfonden Fair Play.

  Saabs portföljvikt i dessa tre fonder var 9,1, 5,6 respektive 4,7 procent vid utgången av året.

  Case Fonder har varit med som ägare under lång tid och hela tiden trott på bolaget, uppgav förvaltaren Georg Norberg för Finwire i höstas.

  Skandia Småbolag Sverige är en annan fond som tror på Saab, där innehavet stod för 5,3 procent av portföljen vid det senaste månadsskiftet.

  Andra aktivt förvaltade fonder med betydande exponering mot Saab är storbanksfonderna Swedbank Robur Småbolagsfond Sverige och Swedbank Robur Exportfond, med 4,5 respektive 4 procent portföljvikt i Saab vid senaste månadsskiftet.

  Längre ned i ägarlistan sorterat efter portföljvikt finns även Pacific Global Dynamic och Nordea Småbolagsfond Sverige där innehavet stod för 3,8 procent av portföljen i det förstnämnda fallet, och 3,5 procent i det senare.

  Omsättningen för Saab uppgick till 11 018 miljoner kronor (10 150) i det fjärde kvartalet, att jämföra med Factset analytikerkonsensus som låg på 11 071. Rörelseresultatet blev 1 422 miljoner kronor (995), väntat rörelseresultat var 1 281.

  I och med dagens uppgång på 6,2 procent har aktien ökat 11,3 procent sedan årsskiftet.  Taggar:
  #defence   #industrials  

 • Handelsbanken Fonder går under 5 procent i Boule Diagnostics  

  Handelsbanken Fonder går under 5 procent i Boule Diagnostics

  Handelsbanken Fonder har minskat med 20 000 aktier i diagnostikbolaget Boule Diagnostics och går därmed under flaggningsgränsen 5 procent. Efter försäljningen som är daterad 13 februari äger fondbolaget 961 916 aktier, motsvarande 4,95 procent av kapital och röster.  Taggar:
  #healthcare   #lifescience   #medtech  

 • Evli GEM steg 9,1 procent i januari, positiva bidrag från IT-sektorn, hälsovård och material  

  Evli GEM steg 9,1 procent i januari, positiva bidrag från IT-sektorn, hälsovård och material

  Evli GEM steg 9,1 procent i januari, medan utvecklingen för jämförelseindex var 9 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Fonden gynnades av sektorallokeringen. Positiva bidrag noterades från IT-sektorn, hälsovård och material. Däremot tyngde aktieval inom kommunikationstjänster och dagligvaror.

  På aktienivå var de främsta bidragsgivarna Kroton, en avsaknad av Taiwan Semiconductor och en investering i QGEP Participacoes. På minussidan märktes en avsaknad av Alibaba som hade en bra månad på börsen, samt exponeringarna mot Beijing Capital International Airport och Hindustan Zinc.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Evli Emerging Frontier ser positivt på ett innehav i Puerto Rico  

  Evli Emerging Frontier ser positivt på ett innehav i Puerto Rico

  Evli Emerging Frontier B ser positivt på ett försäkringsbolag i Puerto Rico, efter att ha mött vd:n och finanschefen under januari. Det framgår av en månadsrapport.

  De har noggrant övervakat försäkringsbolaget sedan det påverkades kraftigt av en oväntad ökning av begärda skadeutbetalningar kopplat till orkanen Maria.

  "Det värsta ser ut att vara bakom dem nu, och deras kärnverksamhet har visat förbättringar trots en utmanande makromiljö, varför vi ser mycket värde i bolaget då det handlas till 0,5 gånger det egna kapitalet, långt under det normala 0,8 gånger", kommenterar fondens förvaltningsteam.

  De väntar sig att aktien kommer att återhämta sig när vinsten normaliseras senare detta år då aktien kommer handlas till en rabatt om 40 procent mot den vanliga vinstmultipeln.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Evli Sverige Småbolag steg 8,7 procent i januari, avyttrade Attendo under perioden  

  Evli Sverige Småbolag steg 8,7 procent i januari, avyttrade Attendo under perioden

  Evli Sverige Småbolag B steg 8,7 procent i januari medan jämförelseindexet ökade 8,3 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att året började väldigt positivt för svenska aktier och alla orosmoment från det föregående kvartalet verkar ha glömts bort, åtminstone för tillfället.

  Förvaltarteamet väntar fortsatt på mer klara indikationer på hur brexit, handelskriget och den kinesiska tillväxten kommer utveckla sig.

  Det har varit en del nedrevideringar av vinsterna under 2019 men oavsett bedöms värderingarna för vissa av de svenska företagen vara väldigt attraktiva ur ett historiskt perspektiv.

  Fonden gick något bättre än index under perioden, vilket är delvis hänförligt till positiva bidrag från THQ Nordic och Boozt. På minussidan märktes övervikter i Beijer Ref och Attendo, där den senare påverkades av en pågående äldrevårdsskandal i Finland.

  Från förvaltarhåll har man valt att avyttra positionen i Attendo då det kommande parlamentsvalet i Finland sannolikt kommer att medföra ökat strålkastarljus på situationen, och möjligtvis resultera i ökade kostnader för sektorn.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Evli Nordic steg 7 procent i januari, Europris och Netent i toppen bidragsmässigt  

  Evli Nordic steg 7 procent i januari, Europris och Netent i toppen bidragsmässigt

  Evli Nordic B steg 7 procent i januari, medan jämförelseindexet ökade 6,5 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  På sektornivå var den främsta bidragsgivaren en undervikt mot hälsovård. På det stora hela var allokeringen sett till sektorer något som bidrog till den relativa överavkastningen.

  På aktienivå kom de främsta bidragen från Europris, Netent och en undervikt mot Novo Nordisk. På minussidan märktes investeringar i Sweco och Mycronic, samt en avsaknad av DSV i portföljen.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Evli Global steg 8,1 procent i januari, NIC, Lam Research och Persimmon främsta bidragsgivarna  

  Evli Global steg 8,1 procent i januari, NIC, Lam Research och Persimmon främsta bidragsgivarna

  Aktiefonden Evli Global B SEK steg 8,1 procent i januari, vilket var något bättre än jämförelseindexutvecklingen om 7,8 procent under samma period. Det framgår av en månadsrapport.

  De mest positiva aktievalen för fondens del kom från IT-sektorn, finans och hälsovård. Industri var däremot en tyngande sektor avkastningsmässigt.

  På aktienivå var de främsta bidragsgivarna NIC, Lam Research och Persimmon. På minussidan märktes Helen of Troy, Maeda Road Construction och Church & Dwight.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Evli Short Corporate Bond steg 0,6 procent i januari, ser låg sannolikhet för europeisk räntehöjning i år  

  Evli Short Corporate Bond steg 0,6 procent i januari, ser låg sannolikhet för europeisk räntehöjning i år

  Evli Short Corporate Bond B SEK steg 0,6 procent i januari, efter en större marknadsåterhämtning. Det framgår av en månadsrapport.

  Samtliga sektorer uppvisade en positiv avkastning, men de bäst presterande sektorerna var finanstjänster, retail och fastighet. Detta medan försäkring, telekom och kapitalvaror laggade.

  Den starka månaden fick stöd av en låg aktivitet på primärmarknaden, vilket resulterade i att mer investerades på sekundärmarknaden.

  Samtidigt berättar fondens förvaltningsteam att ekonomisk data har fortsatt att visa svaghet vad gäller BNP-tillväxt, vilket har lämnat räntorna på väldigt låga nivåer.

  "Svaghet i tillväxtutsikterna och inflationsförväntningarna reducerar den europeiska centralbankens manövreringsutrymme, och chansen för en räntehöjning 2019 är väldigt svårt att se", kommenterar förvaltarteamet.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Evli Nordic Corporate Bond steg 0,6 procent i januari, marknadsåterhämtning efter svagt december  

  Evli Nordic Corporate Bond steg 0,6 procent i januari, marknadsåterhämtning efter svagt december

  Evli Nordic Corporate Bond B SEK steg 0,6 procent i januari, efter en stark månad för nordiska företagsobligationer. Det framgår av en månadsrapport.

  De nordiska företagsobligationerna återhämtade sig efter en svag utveckling i december. Däremot var aktiviteten på emissionsmarknaden fortsatt väldigt låg.

  Under månaden har man från förvaltarhåll valt att minska allokeringen mot finanssektorn. Nya investeringar gjordes inom BBB-segmentet.

  Fonden har nu en yield på 2,2 procent, med en duration på 2,3.  Taggar:

 • Evli High Yield ökade 2,1 procent i januari, duvaktig amerikansk centralbank blev börsbränsle  

  Evli High Yield ökade 2,1 procent i januari, duvaktig amerikansk centralbank blev börsbränsle

  Evli High Yield steg 2,1 procent i januari, i linje med jämförelseindexet. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att januari inleddes som en väldigt aktiv månad på företagsobligationsmarknaden och spreadarna ökade betydligt. Särskilt den amerikanska centralbankens uttalande att skjuta upp räntehöjningsbanan gav stöd till marknaden.

  High yield-marknaden var särskilt stark då spreadarna steg med mer än 50 baspunkter. Nyemissionsmarknaden var däremot ovanligt tyst vilket emellertid gav stöd till marknaden då det investerades mer i sekundärmarknaden.

  För fondens del kom de främsta bidragen från bankobligationer och teknologi.

  Förvaltarteamet har minskat exponeringen mot cykliska obligationer och istället köpt mer stabila obligationer inom hälsovård och telekom.

  "I vår mening är det största frågetecknet den ekonomiska tillväxten i Europa under 2019", berättar förvaltarteamet. Man tror dock på en fortsatt positiv ekonomisk tillväxt, vilket bör översättas till god avkastning under 2019.  Taggar:

 • Januari var en exceptionellt stark månad för tillväxtmarknader - Evli Emerging Markets Credit  

  Januari var en exceptionellt stark månad för tillväxtmarknader - Evli Emerging Markets Credit

  Januari var en exceptionellt stark månad för tillväxtmarknader, enligt förvaltarteamet bakom Evli Emerging Markets Credit.

  Den största marknadsdrivaren var de relativt svagare utsikterna för den amerikanska ekonomin, vilket i sin tur blev en drivkraft för tillväxtmarknaderna.

  Duvaktiga kommentarer från den amerikanska centralbanken och lägre amerikansk ekonomisk tillväxt anses skapa bättre förutsättningar för tillväxtmarknader på en makronivå.

  Evli Emerging Markets Credit steg 1,8 procent i januari, medan jämförelseindexet ökade 2,4 procent.

  Den största delen av differensen förklaras av att fonden har lägre exponering mot långsiktiga obligationer.

  Från förvaltarhåll har man under månaden adderat lite risk, exempelvis i Indonesien. Landet kan fortsatt ses som attraktivt värderat efter ett svagt fjolår. Man har även ökat exponeringen mot Latinamerika.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Evli Corporate Bond steg 1,1 procent i januari, bra månad på high yield-marknaden  

  Evli Corporate Bond steg 1,1 procent i januari, bra månad på high yield-marknaden

  Evli Corporate Bond B steg 1,1 procent i januari, vilket var något sämre än marknadens utvecklingen under perioden. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att januari inleddes som en väldigt aktiv månad på företagsobligationsmarknaden och spreadarna ökade betydligt. Särskilt den amerikanska centralbankens uttalande att vänta med räntehöjningar gav stöd till marknaden.

  High yield-marknaden var särskilt stark då spreadarna steg med mer än 50 baspunkter. Nyemissionsmarknaden var däremot ovanligt tyst vilket emellertid gav stöd till marknaden då det investerades mer i sekundärmarknaden.

  För fondens del förklarar fondens korta duration den något lägre avkastningen relativt index.

  Från förvaltarhåll har man inte gjort några större förändringar i portföljen utan man fortsätter att vara överviktade företagsobligationer med kortare löptid och nordiska företagsobligationer utan kreditbetyg.

  Spreadarna anses just nu vara på en nivå som kompenserar för en svagare ekonomi, men inte en faktisk recession. Förvaltarteamet bedömer vidare att den ekonomiska tillväxten kommer vara fortsatt positiv, vilket bör översättas till bra avkastning under 2019.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • JP Morgan US Smaller Companies Fund steg 8 procent i januari, ser positivt på Toro och Brightview  

  JP Morgan US Smaller Companies Fund steg 8 procent i januari, ser positivt på Toro och Brightview

  JP Morgan US Smaller Companies Fund A acc USD steg 8 procent i januari, efter att marknaden återhämtade sig under månaden. Det framgår av en månadsrapport.

  Fonden gick starkt i absoluta tal men underpresterade sitt jämförelseindex under månaden.

  Intresset i tillväxtaktier inom småbolagssegmentet återupptogs under månaden efter en rotation till större bolag och defensivare positionering under förra kvartalet.

  För fondens del tyngde aktieval inom sektorerna hälsovård och material den relativa avkastningen under perioden.

  På bolagsnivå var en negativ bidragsgivare Toro. Aktien steg under månaden men gick ändå sämre än sektorn.

  Från förvaltarhåll är man fortsatt positiva till aktien som anses vara konkurrenskraftigt med en bra företagsledning, vilket resulterar i hög avkastning på investerat kapital och goda kassaflöden.

  På plussidan utmärkte sig dock övervikten mot Brightview. Bolagets ledning upprepade guidance för helåret 2019. Aktien har gynnats av den starka uppgången hos cykliska aktier och förvaltarteamet är fortsatt trygga med innehavet.

  Inför framtiden fokuserar förvaltarteamet fortsatt på hur ekonomin mår samt företagsvinsterna. Deras analytiker spår en fortsatt expansion under 2019.

  De fortsätter dock att kolla på utvecklingen av handelsspänningarna och effekten av stigande räntor, som kan potentiellt bidra till marknadsturbulens under året.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Swedbank Robur Ny Teknik fortsatt populär hos bankens kunder, två Access-fonder även bland mest köpta  

  Swedbank Robur Ny Teknik fortsatt populär hos bankens kunder, två Access-fonder även bland mest köpta

  Swedbank Robur Ny Teknik är fortsatt populär hos storbankens kunder och var på bankens plattform den näst mest köpta fonden i januari. Det framgår av nyhetsportalen Swedbank Aktiellt.

  Indexnära fonder och branschfonder var populärast bland Swedbank-kunder under januari.

  Nummer ett på listan är den indexnära fonden Access Sverige som enligt beskrivningen erbjuder ett hållbart sparande till en av marknadens lägsta avgifter. Förvaltningsavgiften för fonden är 0,2 procent.

  Därefter är det Swedbank Robur Ny Teknik som nu förvaltas av Johan Söderström tillsammans med Ingemar Syhrén. Fonden har ökat 10,6 procent sedan årsskiftet.

  Trea i listan är den aktivt förvaltade fonden Swedbank Robur Fastighet, som stigit drygt 15 procent hittills i år.

  De tre fonderna följs av blandfonden Swedbank Robur Bas Mix och Access Asien.  Taggar:

 • Kavaljer Multi steg 7 procent i januari, flera faktorer talar för positivt börsklimat under 2019  

  Kavaljer Multi steg 7 procent i januari, flera faktorer talar för positivt börsklimat under 2019

  Kavaljer Multi steg 7 procent i januari, medan jämförelseindexet ökade 7,7 procent. Fonden har minskat i Autoliv och Balder samt avyttrat hela innehavet i Kone. Det framgår av en månadsrapport.

  Fondens förvaltningsteam skriver i en kommentar att starka bolagsrapporter, goda framtidsutsikter från företagsledningar och en mjukare penningpolitik från den amerikanska centralbanken bidrog till en stark svensk börs i januari.

  "Oron för en lågkonjunktur har minskat även om det finns tydliga tecken på att konjunkturen mattas av", berättar man.

  Det som talar för ett positivt börsklimat under 2019 är låga värderingar och stigande bolagsvinster under 2019 i kombination med låga räntor.

  Den förväntade genomsnittliga direktavkastningen som är hela 4 procent, samtidigt som 5-års räntan är negativ, anses också tala till aktiers fördel.

  "På kort sikt är det omöjligt att förutspå börsens utveckling men på lång sikt har aktier visat sig ge en bättre avkastning än de flesta andra tillgångsslag. Vi väljer att investera i kvalitetsbolag med förväntat goda tillväxtutsikter", kommenterar förvaltarteamet.

  Positiva bidragsgivare för fondens del under månaden var Xano, Svedbergs och Dometic. Negativa bidragsgivare var ITAB, Systemair och Ages.

  Aktieandelen uppgick vid månadsskiftet till 79 procent, en marginell ökning från 78 procent föregående månad.  Taggar:

 • AP7 Såfa har dragit ned risken i portföljen  

  AP7 Såfa har dragit ned risken i portföljen

  Premiepensionssystemets AP7 Såfå har dragit ned risken i portföljen, då man upplever att många marknader är ganska fullvärderade. Det rapporterar Realtid.

  Fondens hävstång är enligt den senaste siffran 14,5 procent, jämfört med normallägets 25 procent. För ett par år sedan var hävstången uppe i 50 procent.

  Fonden har runt 4 miljoner sparare och cirka 500 miljarder kronor i kapital. 460 miljarder ligger i aktiefonden och resterande cirka 40 miljarder i räntefonden.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Core Ny Teknik nu ansluten till fondplattformen MFEX  

  Core Ny Teknik nu ansluten till fondplattformen MFEX

  Fonden Core Ny Teknik är nu ansluten till fondplattformen MFEX, vilket innebär att majoriteten av svenska banker, finansiella institut och sparplattformar kan erbjuda Core Ny Teknik till sina kunder. Det framgår av ett pressmeddelande.

  Det framgick tidigare under veckan att Core Ny Teknik som lanserades i början på februari är väldigt populär bland kunderna hos nätmäklarna Avanza och Nordnet.  Taggar:

 • Strand-förvaltaren Simon Tarvainen ser positivt på IoT, Tobii och NRC lyfts fram som intressanta innehav  

  Strand-förvaltaren Simon Tarvainen ser positivt på IoT, Tobii och NRC lyfts fram som intressanta innehav

  Den nya Strand-förvaltaren Simon Tarvainen med ett förflutet på EFN samt Ålandsbanken ser positivt på teknologin Internet of Things (IoT), eller sakernas internet som den kallas på svenska.

  I en intervju med Finwire lyfter Tarvainen även fram teknikbolaget Tobii och järnvägsentreprenören NRC som intressanta innehav.

  Han tillträdde sin nya roll på Strand Kapitalförvaltning i december.

  "Mitt arbete består till stor del av att träffa och analysera bolag, vilket är roligt att få göra i Strands regi då vi ofta tittar på börsens riktigt små bolag där det verkligen lönar sig att göra analysen", berättar den nya förvaltaren.

  I inledningen av intervjun tas trender på teknikmarknaden upp, framförallt vilka möjligheter och hot som finns.

  "Generellt finns alltid möjligheter att hitta bolag som drivs av strukturella trender och som erbjuder den bästa produkten på marknaden. En sådan trend under 2019 kommer vara behovet av ökad säkerhet inom Internet of Things", uppger Tarvainen.

  Förvaltaren pekar på att endast cirka 5 procent av samtliga IoT-enheter på marknaden idag bedöms vara skyddade mot intrång. För att säkerställa ett skydd införs GDPR-liknande reglering inom både USA och Europa, berättar han.

  Ett bolag som verkar på den marknaden är Uppsala-baserade IAR Systems som anses leverera marknadsledande IoT-lösningar. De har nyligen lanserat en programvara som enligt Tarvainens uppfattning skyddar kundernas IoT-produkter klart mer effektivt än de lösningar som finns på marknaden idag.

  Riskerna, anser han, finns främst i bolag där marknaden värderar tillväxt i en användarbas utan att fundera över vilka marginaler bolaget kan uppnå och utan att förvanska sitt erbjudande och tappa marknadsandelar.

  "Snapchat har varit ett uppenbart exempel och jag tror att till exempel många streamingtjänster kommer att möta samma problematik framöver", kommenterar Strand-förvaltaren.

  En sektor som Tarvainen följer inom teknikuniversumet är gaming. Under gårdagen tittade han bland annat på spelbolagen THQ Nordic och G5 Entertainment. De släppte kvartalsrapporter med helt olika mottaganden på aktiemarknaden.

  Den förstnämnda steg kraftigt under gårdagen och är upp cirka 36 procent hittills i år.

  Omsättningen för THQ i det fjärde kvartalet uppgick till 1 380,6 miljoner kronor (255,4), att jämföra med Factset analytikerkonsensus som låg på 1 279. Resultatet efter skatt blev 114,3 miljoner kronor (73,4), analytikerkonsensus 125.

  Bolagets vd Lars Wingefors uttryckte i rapporten stor optimism om framtiden och nämnde att man vid kvartalets slut hade 77 spel under utveckling, vilket är fler än vid något tidigare tillfälle.

  "Det var återigen ett mycket stabilt kvartal från THQ och som väntat nya förvärv som bör skapa värden på sikt. Årets pipeline ser bra ut och jag tror de överträffar analytikernas förväntningar även i år", säger Tarvainen.

  Speljätten släpper storspelet Metro Exodus imorgon. I dagsläget har spelet ett kritikerbetyg om 83 procent på Opencritic, en sida som sammanställer recensioner för de olika formaten.

  Däremot har det varit mycket rubriker i media och bland spelare kring spelet, efter beslutet att tidsexklusivt lansera PC-versionen av spelet på den nya plattformen Epic Games. Det huvudsakliga motivet är att plattformen tar en lägre intäktsandel än den ledande spelplattformen Steam, som har flest användare.

  "Värt att ha i åtanke är att Metro Exodus antagligen får en del negativa användarrecensioner vid lanseringen imorgon till följd av kontroversen kring Epic Games-exklusiviteten, vilket dock inte bör påverka resultatet i det andra kvartalet", kommenterar förvaltaren.

  G5 som haft en tuff tid på börsen sedan i somras kom däremot med en rapport för det fjärde kvartalet som var svagare än väntat på både omsättning- och resultatnivå. Aktien föll kraftigt på rapportdagen, men har återhämtat sig något idag.

  Omsättningen för G5 uppgick till 340,7 miljoner kronor (356,8), att jämföra med Factset analytikerkonsensus som låg på 362. Rörelseresultatet blev 18,6 miljoner kronor (15,9), väntat rörelseresultat var 20,7.

  "G5 ser inte ut att komma på fötter i närtid och jag tror fortfarande att konsensus för 2020 står för högt. Med det sagt har värderingen pressats något enormt och vid tecken på tillväxt i de nyare spelen bör det finnas anledning att värdera upp aktien", säger Tarvainen.

  Han nämner även att ledningen inte fick en enda fråga under telefonkonferensen vilket anses säga något om marknadens intresse för bolaget.

  På ämnet egna bolagscase lyfter han fram Tobii inom tekniksektorn. Utanför tekniksektorn ses järnvägsentreprenören NRC som ett intressant innehav.

  Marknadens höga förväntningar på Virtual Reality, förkortat VR, ser äntligen ut att kunna uppfyllas.

  "VR:s höga krav på övrig hårdvara, vilket idag är en enorm tröskel för konsumenten, sjunker drastiskt genom Tobiis teknik som lanseras i HTC:s nya Vive Pro Eye under det andra kvartalet", berättar Strand-förvaltaren.

  HTC:s produkt blir fortfarande för dyr för att ta VR till den breda massan. Han tillägger dock att det förhoppningsvis bara är början på Tobii:s framfart inom segmentet.

  Vad gäller NRC har bolagets aktivitet i Norge varit hög, medan det svenska järnvägsunderhållet ses av Tarvainen som fortsatt extremt eftersatt.

  "Vi bör se en ökad aktivitet i Sverige under 2019 och förvärvet av VR-track ger nya möjligheter på den finska marknaden", bedömer den tidigare Ålandsbanken-analytikern.

  Järnvägsbolagets värdering ses även som attraktiv med ett P/E-tal strax under 10 baserat på konsensusprognoser för 2019.  Taggar:
  #consumergoods   #gaming   #tech  

 • Lägre värderingar inom tekniksektorn ger nya möjligheter i flera intressanta bolag - Lannebo Vision  

  Lägre värderingar inom tekniksektorn ger nya möjligheter i flera intressanta bolag - Lannebo Vision

  Lägre värderingar inom tekniksektorn ger nya möjligheter i flera intressanta bolag, anser Johan Nilke som förvaltar den globala teknikfonden Lannebo Vision.

  "Teknikdriven tillväxt drabbades hårt efter september när investerare skiftade till mer defensiva innehav. Fonden var trots det upp på året och lägre värderingar ger nu nya möjligheter i flera intressanta bolag", kommenterar förvaltaren i ett utskick.

  En bransch som överraskat extra positivt är molntjänster, både i form av mjukvara för företag och lagring av data, som har haft en väldigt stark utveckling under året. Fler och fler företag ser skalfördelarna med att inte lagra eller köra sin mjukvara på egna servrar.

  Något man ska hålla ögonen öppna på är datasäkerhet.

  "Det är och kommer vara ett viktigt område framöver. Nu är värderingarna riktigt låga på grund av nedgångarna framförallt i halvledarsektorn. Samtidigt finns det strukturell tillväxt för vissa av dessa bolag inom bland annat datacenter, självkörande bilar, 5G mobilnät och Internet of things (IoT). Går vi inte in i en djup recession kan det vara värt att titta på dessa bolag", säger Nilke.

  Han tror på fortsatt positiv utveckling för teknikdriven tillväxt. Han tillägger dock att marknaden nog får vänja sig vid en försiktigare inställning till värderingar och det blir än viktigare med ett aktivt aktieurval, varför han spår en långsiktigt god utveckling för Lannebo Vision.  Taggar:

 • Analytikerna gillar Astra Zenecas positiva guidning avseende vinstutveckling - Aktiespararna Direktavkastning  

  Analytikerna gillar Astra Zenecas positiva guidning avseende vinstutveckling - Aktiespararna Direktavkastning

  Aktiespararna Direktavkastnings förvaltare Tomas Eriksson ställer sig positiv till AstraZenecas rapport för det fjärde kvartalet som släpptes under morgonen.

  ”Vi gläds med uppgången i AstraZeneca idag och aktien har ju gått starkt om man tittar ett år bakåt. Det verkar som analytikerna gillar den positiva guidningen avseende vinstutvecklingen för 2019 vilket förmodligen är en viktig förklaring till dagens kursutveckling”, kommenterar Eriksson.

  Vid utgången av januari var läkemedelsbolaget det näst största innehavet i Aktiespararna Direktavkastning. Aktien ingår även i Aktiespararna Topp Sverige.

  Omsättningen för Astra Zeneca uppgick till 6 417 miljoner dollar (5 777) i det fjärde kvartalet, att jämföra med Factset analytikerkonsensus som låg på 6 327. Justerat resultat per aktie blev 1,58 dollar (1,30), vilket är 7 procent bättre än analytikerkonsensus som låg på 1,48.  Taggar:
  #biotech   #healthcare   #lifescience   #pharmaceuticals  

 • Simplicity bland vinnarna på Diös rapportrusning  

  Simplicity bland vinnarna på Diös rapportrusning

  Aktiefonden Simplicity Sverige är en av vinnarna på Diös rapportrusning. Aktien har stigit 3,5 procent efter drygt tre timmars handel, och är därmed upp 19,7 procent sedan årsskiftet.

  Det var det största innehavet i den aktivt förvaltade fonden vid utgången av januari, med en portföljvikt på 6,7 procent. Detta enligt analystjänsten Morningstar.

  Fonden som investerar i svenska bolag utan sektorbegränsning har även betydande exponering mot fastighetsbolaget Kungsleden, vars kvartalsrapport under morgonen istället mottogs neutralt på börsen.

  Även Simplicity Sverige Småbolag gynnas av kursuppgången i Diös, där innehavet i bolaget utgjorde 4,8 procent av portföljen vid det senaste månadsskiftet.

  Andra aktivt förvaltade fonder i toppen på ägarlistan är Spiltan Aktiefond Dalarna, Odin Fastighet och Alfred Berg Fastighetsfond Norden. Deras senast rapporterade portföljvikter för Diös i databasen var 6,0, 4,4 respektive 3,9 procent.

  Förvaltaren av Odin Fastighet, Øystein Bogfjellmo, ser positivt på morgonens kvartalsrapport.

  "Trots en stark aktiekursutveckling såhär långt under 2019 och en bra historik värderas Diös relativt billigt i relation till den underliggande intjäningen och justerat bokfört värde, baserat på våra estimat för 2019", uppgav Odin-förvaltaren tidigare idag till Finwire.

  Diös hyresintäkter och serviceintäkter i det fjärde kvartalet uppgick till 447 miljoner kronor under fjärde kvartalet (437), en ökning med 2 procent mot föregående år. Även förvaltningsresultatet ökade. Samtidigt blev resultatet efter skatt 451 miljoner kronor (256), en ökning med 76 procent mot föregående år. Här ingår värdeförändringar på fastigheter och derivat.  Taggar:
  #realestate  

 • Stark kvartalsrapport från Diös vad gäller underliggande intjäning och värdeförändringar, fortsatt relativt billig - Odin Fastighet  

  Stark kvartalsrapport från Diös vad gäller underliggande intjäning och värdeförändringar, fortsatt relativt billig - Odin Fastighet

  Diös släppte en stark kvartalsrapport under morgonen vad gäller underliggande intjäning och värdeförändringar på fastigheterna, enligt Odin-förvaltaren Øystein Bogfjellmo.

  Diös hyresintäkter och serviceintäkter i det fjärde kvartalet uppgick till 447 miljoner kronor under fjärde kvartalet (437), en ökning med 2 procent mot föregående år. Bolagets förvaltningsresultat blev 225 miljoner kronor (197), 14 procent bättre än föregående år.

  Samtidigt blev resultatet efter skatt 451 miljoner kronor (256), en ökning med 76 procent mot föregående år. Här ingår värdeförändringar på fastigheter och derivat.

  Rapporten togs emot relativt väl av marknaden inledningsvis, och aktiekursen har stigit ytterligare under dagen. Den positiva kursreaktionen på i skrivande stund 3,4 procent medför att aktien har ökat nästan 20 procent sedan årsskiftet.

  "Trots en stark aktiekursutveckling såhär långt under 2019 och en bra historik värderas Diös relativt billigt i relation till den underliggande intjäningen och justerat bokfört värde, baserat på våra estimat för 2019", kommenterar Odin-förvaltaren.

  Vidare anses Diös ha en god diversifiering mellan de olika fastighetssegmenten i växande städer i norra Sverige, varför man ser positivt på fastighetsbolagets marknadsutsikter.

  Diös har även minskat sin målsättning vad gäller belåningsgrad till under 55 procent, från tidigare under 60 procent.

  "Detta menar vi är klokt för att kunna ha en god finansiell flexibilitet för att kunna göra investeringar som bidrar till ytterligare värdeutveckling", säger Øystein Bogfjellmo.

  Något som kan agera katalysator för aktien och bidra till ytterligare kursuppgång är det underliggande kassaflödet kombinerat med en hög direktavkastning på 5,3 procent, vilket uppges vara betydligt högre än genomsnittet för sektorn.

  Diös var ett av de största innehaven i fonden Odin Fastighet vid utgången av januari månad, enligt analystjänsten Morningstar. Innehavet hade då portföljvikt om 4,4 procent.  Taggar:
  #realestate  

 • Vinnarfonderna på Evolution Gamings rapportrusning  

  Vinnarfonderna på Evolution Gamings rapportrusning

  Live kasinoutvecklaren Evolution Gaming släppte under morgonen en kvartalsrapport som mottogs väl av marknaden. Aktien har under morgonen närmat sig 700-kronors nivån men har backat tillbaka något och är upp strax över 4 procent i skrivande stund.

  Ser man till toppen på ägarsidan bland aktivt förvaltade fonder finns IKC Pension Variabel. Det är en aktiefond med global inriktning där innehavet i Evolution Gaming utgjorde 5,4 procent av portföljen, vid utgången av januari. Även IKC 0-100 har en stor exponering mot spelbolaget.

  Fonden följs av Sensor Sverige Select där innehavet hade en portföljvikt på 4,5 procent. Det var det fjärde största innehavet i fonden vid det senaste månadsskiftet och förvaltaren Stefan Olofsson ser positivt på kvartalsrapporten.

  "Rapporten är bättre än förväntat och ledningen är optimistisk inför 2019. Bolagets vd flaggar för fortsatt stark tillväxt och stigande marginaler vilket visar på skalbarheten i affärsmodellen", uppgav förvaltaren i en kommentar till Finwire under morgonen.

  Därefter är det Swedbank Robur Småbolagsfond Sverige, Swedbank Robur Småbolagsfond Norden och C WorldWide Sweden Small Cap med portföljvikter runt 3,5 procent, enligt den senaste innehavsrapporteringen i Morningstar (utgången av december respektive januari).

  Det sker mot bakgrund av att Swedbank Robur Småbolagsfond och Swedbank Robur Småbolagsfond Norden har förekommit i flera vinnarfondnyheter under veckan, däribland avseende kvartalsrapporter från THQ Nordic och Kindred.

  Ett annat fondbolag som talat sig varm om aktien tidigare är Strand Kapitalförvaltning. Strand Småbolagsfond har ett större innehav i aktien, som stod för 2,6 procent av portföljen vid inledningen av februari.

  Enligt David Lindström som är analytiker och partner på Strand Kapitalförvaltning indikerar Evolution Gamings stora ökning av personalstyrkan under det fjärde kvartalet på god tillväxt för det första kvartalet.

  Lindström nämnde även under morgonen att kommentarerna i kvartalsrapporten indikerar på att första kvartalet blir bra.

  Dagens rapportreaktion medför att aktien är upp drygt 25 procent sedan årsskiftet.  Taggar:
  #betting   #consumerservices   #leisure  

 • Stark rapport på alla punkter från Mips, kursreaktion beror sannolikt på stark utveckling hittills i år - Lancelot Avalon  

  Stark rapport på alla punkter från Mips, kursreaktion beror sannolikt på stark utveckling hittills i år - Lancelot Avalon

  Erik Bertilsson som förvaltar fonden Lancelot Avalon bedömer att Mips rapport för det fjärde kvartalet var stark på alla punkter med god tillväxt, lönsamhet och kassaflöde.

  "Mips fortsätter att addera nya kunder i snabb takt och befintliga kunder fortsätter att öka antalet Mips-modeller i sitt sortiment. Bolaget delar också ut något mer än årets vinst, vilket tyder på att styrelsen ser positivt på framtiden", uppger förvaltaren i en kommentar till Finwire.

  Omsättningen för Mips uppgick till 62,2 miljoner kronor (40,6) i det fjärde kvartalet, en ökning med 53 procent mot föregående år. Rörelseresultatet blev 28,7 miljoner kronor (14,6), med en rörelsemarginal på 46,1 procent (36,0). Vidare föreslår Mips för första gången i bolagets historia en utdelning på 2,50 kronor per aktie (0).

  Mips är dock i skrivande stund ned strax över 4 procent på kvartalsrapporten, mot bakgrund av att aktien stigit över 25 procent sedan årsskiftet.

  "Att aktien går ner beror sannolikt på att aktien redan utvecklats väldigt starkt i år. Möjligen också att fjärde största ägaren Bell Technology Acquisitions lock-up har gått ut och att det därmed inte är omöjligt att de kommer att sälja sitt resterande innehav, vilket skapar ett överhäng på kort sikt", säger förvaltaren.

  Bertilsson bedömer att på längre sikt finns det fortfarande en enorm potential och Mips bedöms kunna fortsätta växa snabbt även efter 2020, vilket är året som bolagets nuvarande finansiella mål sträcker sig.

  "Mips affärsmodell binder i princip inget kapital, vilket innebär starka kassaflöden och ökad utdelningskapacitet över tid", avslutar Lancelot-förvaltaren med.

  Mips var det näst största aktieinnehavet för Lancelot Avalon vid årsskiftet, enligt analystjänsten Morningstar. Innehavet utgjorde då 7,2 procent av portföljen, vilket placerar fonden på andra plats vad gäller portföljvikt för Mips bland aktivt förvaltade fonder.

  Det näst största innehavet följs av spelbolaget THQ Nordic, som istället rusade på sin kvartalsrapport under gårdagen.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Evolution Gamings personalökning indikerar på god tillväxt under det första kvartalet - Strand Kapitalförvaltning  

  Evolution Gamings personalökning indikerar på god tillväxt under det första kvartalet - Strand Kapitalförvaltning

  Evolution Gamings stora ökning av personalstyrkan under det fjärde kvartalet indikerar på god tillväxt under det innevarande kvartalet, enligt David Lindström som är analytiker och partner på Strand Kapitalförvaltning.

  Kommentaren sker mot bakgrund av att live kasinoutvecklaren släppte kvartalsrapport under morgonen.

  Omsättningen för Evolution Gaming uppgick till 70,2 miljoner euro (50,7) i det fjärde kvartalet, att jämföra med Factset analytikerkonsensus som låg på 69. Rörelseresultatet blev 26,7 miljoner euro (18,8), väntat rörelseresultat var 26. Utdelningen höjdes även mer än väntat.

  "Rapporten var lite bättre än vi räknat med. Resultatet var cirka en miljon euro (4 procent) över våra förväntningar och jag ser att genomsnittsförväntningarna låg på ungefär samma nivå som vår prognos. Bolaget räknar med en EBITDA-marginal på 44-46 procent i år vilket också ligger över marknadsförväntningarna", uppger Lindström i en kommentar till Finwire.

  En parameter analytikern brukar kolla på är hur mycket antalet anställda ökar, då det brukar vara en bra indikation på hur stor efterfrågan på nya bord från kunderna har varit.

  "Antalet ökade mer än jag räknat med under fjärde kvartalet, vilket indikerar att tillväxten innevarande kvartal kommer att bli god", bedömer Lindström.

  Han nämner även att kommentarerna i rapporten indikerar på att första kvartalet blir bra.

  Spelbolaget var ett större innehav i Strand Småbolagsfond med portföljvikten 2,6 procent vid utgången av januari, enligt dataanalystjänsten Morningstar. Det var dock inte en av fondens tio största positioner.

  Evolution Gaming är upp strax under 10 procent på rapporten efter cirka en timmes börshandel.  Taggar:
  #betting   #consumerservices   #leisure  

 • Evolution Gamings kvartalsrapport var bättre än förväntat, optimistisk bolagsledning inför 2019 - Sensor Fonder  

  Evolution Gamings kvartalsrapport var bättre än förväntat, optimistisk bolagsledning inför 2019 - Sensor Fonder

  Live kasinoutvecklaren Evolution Gamings kvartalsrapport var bättre än förväntat, enligt Sensor-förvaltaren Stefan Olofsson.

  "Rapporten är bättre än förväntat och ledningen är optimistisk inför 2019. Bolagets vd flaggar för fortsatt stark tillväxt och stigande marginaler vilket visar på skalbarheten i affärsmodellen", uppger förvaltaren i en kommentar till Finwire.

  Omsättningen för Evolution Gaming uppgick till 70,2 miljoner euro (50,7) i det fjärde kvartalet, att jämföra med Factset analytikerkonsensus som låg på 69. Rörelseresultatet blev 26,7 miljoner euro (18,8), väntat rörelseresultat var 26. Utdelningen höjdes även mer än väntat.

  "Tillväxten i Norden verkar tagit fart igen och tillväxten i USA är bara i sin linda", säger förvaltaren.

  Han ser det även som mycket positivt att bolaget vill lansera ett återköpsprogram vilket man tror kommer bli mycket värdeskapande för aktieägarna.

  Evolution Gaming var Sensor Select Sveriges fjärde största innehav per utgången av januari månad, ett innehav som utgjorde 4,5 procent av portföljen.  Taggar:
  #betting   #consumerservices   #leisure  

 • Blackrock anlitar tidigare Fed-topp  

  Blackrock anlitar tidigare Fed-topp

  Fondjätten Blackrock har rekryterat den tidigare vice ordföranden för den amerikanska centralbanken Federal Reserve Stanley Fischer till rollen som senior rådgivare. Det rapporterar Reuters och hänvisar till ett memo.

  Fischer är en verklig veteran inom centralbanksvärlden. Före arbetet hos Fed var han centralbankschef i Israel under perioden 2005-2013. Han har också arbetat för IMF samt varit chefsekonom på Världsbanken.

  Fischer är 75 år.


  Referenser:
  Källa 1   Källa 2  


  Taggar:
  #financials   #mutualfunds  

 • Stark rapport som väntat från Mips, hög lönsamhet ljuspunkt - Consensus Asset Management  

  Stark rapport som väntat från Mips, hög lönsamhet ljuspunkt - Consensus Asset Management

  Det var en stark rapport som väntat från Mips, enligt förvaltaren Anders Wright på Consensus Asset Management.

  En ljuspunkt i rapporten är den höga lönsamheten, enligt förvaltaren.

  "Det mest positiva i rapporten är att bolaget visar på mycket stark skalbarhet i affären. Rörelsemarginalen i kvartalet är 46,3 procent jämfört med deras mål om 40 procent", kommenterar Wright.

  Under året ökade antalet varumärken från 60 till 78 stycken, vilket ses som mycket positivt.

  Förvaltaren pekar även på den positiva kundutvecklingen som noterats den senaste tiden.

  "Dessa nya kunder bidrar inte med så mycket omsättning under 2018 och krävs inte för att nå bolagets mål 2020. Men med tanke på detta ser vi det som än mer troligt att bolaget når sitt mål 2020 och att tillväxtresan fortsätter även efter 2020", avslutar förvaltaren med.

  Omsättningen för Mips uppgick till 62,2 miljoner kronor (40,6) i det fjärde kvartalet, en ökning med 53 procent mot föregående år. Rörelseresultatet blev 28,7 miljoner kronor (14,6), med en rörelsemarginal på 46,1 procent (36,0). Vidare föreslår Mips för första gången i bolagets historia en utdelning på 2,50 kronor per aktie (0).

  Mips var det största innehavet i fonden Consensus Småbolag per utgången av januari, med portföljvikten 13,9 procent.

  Aktien backar cirka 2 procent på rapporten vid inledande handel. Aktien är dock upp 8,7 procent den senaste månaden medan uppgången sedan årsskiftet lyder 28,3 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Core Ny Teknik populär hos Avanza och Nordnet  

  Core Ny Teknik populär hos Avanza och Nordnet

  Fonden Core Ny Teknik som lanserades i början på februari är populär hos nätmäklarna Avanza och Nordnet.

  Efter fem dagar från det att den lanserades hade 5 000 kunder hos Avanza köpt fonden, rapporterar Realtid. Hos Nordnet var det den femte mest nettoköpta fonden i februari.

  Förvaltarna Erik Sprinchorn och Carl Armfelt som ligger bakom den nya fonden sade upp sig i höstas på Swedbank Robur, där de förvaltade Swedbank Robur Ny Teknik.

  I samma artikel kommenterar Swedbanks kommunikationschef att man tycker att det är ett bra betyg för banken att deras medarbetare är attraktiva på arbetsmarknaden, samt att man inte har något problem med fondens namn.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Fjärde AP-fonden minskar innehavet i New Wave till 4,4 procent av kapitalet  

  Fjärde AP-fonden minskar innehavet i New Wave till 4,4 procent av kapitalet

  Fjärde AP-fonden minskar innehavet i profilklädersbolaget New Wave till 2 917 567 aktier, från 3 317 567 aktier. Innehavet motsvarar därefter 4,4 procent av aktierna och 1,2 procent av rösterna. Det framgår av ett flaggningsmeddelande.  Taggar:
  #consumergoods   #insider   #retail  

 • Väldigt bra rapporter från Swedish Match det senaste året - Aktiespararna Direktavkastning  

  Väldigt bra rapporter från Swedish Match det senaste året - Aktiespararna Direktavkastning

  Det har varit väldigt bra rapporter från Swedish Match det senaste året, enligt förvaltaren Tomas Eriksson på Aktiespararna Direktavkastning.

  "Marknaden fokuserar nog mycket på utrullningen i större skala avseende det tobaksfria nikotinsnuset ZYN som kommer ske i framförallt USA under 2019. Förväntningar om en bra tillväxt inom detta segment driver nog aktien idag samtidigt som aktien kommit ned en bit i värdering efter kurstoppen runt 530 kr i augusti förra året", kommenterar Eriksson.

  Innehavet i Swedish Match utgjorde 7,4 procent av fondens portfölj vid utgången av januari, enligt Morningstar.

  Omsättningen för Swedish Match i det fjärde kvartalet uppgick till 3 301 miljoner kronor (2 951), att jämföra med Factset analytikerkonsensus som låg på 3 279. Rörelseresultatet blev 1 196 miljoner kronor (1 178), vilket var samma som det förväntade.  Taggar:

 • Carnegie lanserar ny fond vid namn Carnegie Multi den 4 mars  

  Carnegie lanserar ny fond vid namn Carnegie Multi den 4 mars

  Carnegie lanserar en ny fond vid namn Carnegie Multi den 4 mars. Det framgår av ett mejl.

  Fonden beskrivs som fondbolagets mest diversifierade fond hittills.

  Enligt en beskrivning investerar fonden i Carnegie Fonders bästa aktie- och räntefonder samt hedgefonder från utvalda leverantörer.  Taggar:

 • Skandia Sverige Exponering steg 7,5 procent i januari  

  Skandia Sverige Exponering steg 7,5 procent i januari

  Skandia Sverige Exponering steg 7,5 procent i januari, medan jämförelseindexet ökade 7,7 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att under månaden noterades vinstvarningar från bland annat Mekonomen och Oriflame, samt en omvänd vinstvarning från Boozt. I överlag präglades månaden dock av föregående års svaga avslutning med en studs uppåt efter juldagarna.

  Bland månadens vinnare återfinns bland annat Fingerprint Cards (74,1 procent), Eniro (68,8 procent) och Dedicare (47,1 procent). På minussidan märktes Catena Media (-22,3 procent), Mekonomen (-21,2 procent) och Nuevolution (-16,7 procent).

  Nettoeffekten av exkluderingar med koppling till fondbolagets regler för miljö- och samhällsansvar (saknar Swedish Match) påverkade fondens relativavkastning negativt med 8 baspunkter.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Skandia Time Global slog jämförelseindex - Nintendo och Square Enix som tidigare tyngt gav nu skjuts uppåt  

  Skandia Time Global slog jämförelseindex - Nintendo och Square Enix som tidigare tyngt gav nu skjuts uppåt

  Skandia Time Global avancerade 11,8 procent under årets första månad och överavkastade 1,6 procentenheter mot jämförelseindex. Det framgår av en månadsrapport.

  Vinnare under månaden var Square Enix, Nintendo och Fitbit.

  Square Enix gick bra på börsen tack vare att deras nya spel Romancing Saga rankades högt i App Store samtidigt som deras nya konsolspel Kingdom Hearts III fick positiva recensioner.

  Nintendo steg till följd av positiva kommentarer från ledningen avseende Switch-försäljningen.

  Det kan jämföras med föregående månad då det istället var Nintendo och Square Enix som tyngde utvecklingen för fonden.

  Under månaden steg Fitbit tack vare goda försäljningssiffror från julförsäljningen.

  I den negativa vågskålen återfanns Vodafone och Ingenico. Telekomoperatören Vodafone försvagades följt av nyheterna att en fjärde operatör budar på 5G-auktionen i Tyskland.

  Ingenico föll efter en vinstvarning eftersom bolaget har motvind inom affärsgrenen för betalningsterminaler.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Skandia Nordamerika Exponering steg 10,5 procent i januari  

  Skandia Nordamerika Exponering steg 10,5 procent i januari

  Skandia Nordamerika Exponering steg 10,5 procent i januari, medan jämförelseindexet ökade 10,7 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Nettoeffekten av exkluderingar med koppling till fondbolagets regler för miljö- och samhällsansvar bidrog negativt med 16 baspunkter denna månad.

  Den svenska kronan försvagades däremot mot dollarn (-0,5 procent) under perioden, vilket bidrog positivt till fondens absoluta avkastning.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Skandia Japan Exponering steg 8,3 procent i januari, arbetslösheten i landet föll tillbaka i linje med förväntan  

  Skandia Japan Exponering steg 8,3 procent i januari, arbetslösheten i landet föll tillbaka i linje med förväntan

  Skandia Japan Exponering steg 8,3 procent i januari, i likhet med jämförelseindexet. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att i landet så föll arbetslösheten tillbaka till 2,4 procent från tidigare 2,5 procent, vilket var i linje med förväntan. Den japanska industriproduktionen sjönk med 1,9 procent under månaden jämfört med samma månad föregående år. Vidare steg det preliminära inköpschefsindexet (Nikkei) vilket indikerade på fortsatt expansion.

  Under månaden gick den japanske premiärministern ut med positiv statistik i ett försök att bryta uppfattningen av landet som en åldrande och stagnerad nation, berättar man vidare.

  Effekten av exkluderingar med koppling till fondbolagets regler för miljö- och samhällsansvar var försumbar under perioden.

  Svenska kronan försvagades med -2,1 procent mot japanska yen under perioden vilket bidrog positivt till fondens absoluta avkastning.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Skandia Kapitalmarknadsfonden steg 0,3 procent i januari - flera osäkerhetsfaktorer talar för fortsatt volatilitet på marknaderna  

  Skandia Kapitalmarknadsfonden steg 0,3 procent i januari - flera osäkerhetsfaktorer talar för fortsatt volatilitet på marknaderna

  Skandia Kapitalmarknadsfond klättrade 0,3 procent under årets första månad i likhet med jämförelseindex. Det framgår av en månadsrapport.

  Månaden och året började med kraftiga fall i nominella räntor som en reaktion på de stökiga aktiemarknaderna som var fallet strax innan julledigheten.

  "Det förvånade många då ett klassiskt säsongsmönster brukar vara att räntorna går upp i januari eftersom nytt år oftast innebär optimism", kommenterade förvaltarna och fortsatte:

  "Januari har istället handlat om nedrevideringar bland ekonomer kring ekonomin och företagens vinstutsikter".

  Förvaltarna noterar en mjukare ton från Fed men mer databeroende istället för att tidigare vilja höja till varje pris. "Det gjorde att risktillgångar har haft en bra månad – man är inte rädd för aggressiva räntehöjningar".

  Flera osäkerhetsfaktorer tas upp av förvaltarna, bland annat Trumps nedstängning av statsapparaten, handelskriget, nedrustningen av Nordkorea och utträdet ur nedrustningsavtalet med Ryssland. Sammantaget räknar förvaltarna med en högre volatilitet på marknaderna i fortsättningen.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Skandia Realräntefond var oförändrad i januari - räknar med fortsatt högre volatilitet  

  Skandia Realräntefond var oförändrad i januari - räknar med fortsatt högre volatilitet

  Skandia Realräntefond utvecklades varken positivt eller negativt under januari, medan jämförelseindex backade 0,1 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Månaden och året började med kraftiga fall i nominella räntor som en reaktion på de stökiga aktiemarknaderna som var fallet strax innan julledigheten.

  "Det förvånade många då ett klassiskt säsongsmönster brukar vara att räntorna går upp i januari eftersom nytt år oftast innebär optimism", kommenterade förvaltarna och fortsatte:

  "Januari har istället handlat om nedrevideringar bland ekonomer kring ekonomin och företagens vinstutsikter".

  Förvaltarna noterar en mjukare ton från Fed men mer databeroende istället för att tidigare vilja höja till varje pris. "Det gjorde att risktillgångar har haft en bra månad – man är inte rädd för aggressiva räntehöjningar".

  Förvaltarna räknar med en högre volatilitet i fortsättningen.

  "Realräntorna har mestadels rört sig sidledes, när nominella gått ner och break/even-inflationen gått ner som resultat", avslutar de i rapporten.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Skandia Global Exponering ökade 9,8 procent i januari, amerikansk arbetslöshet steg mer än väntat  

  Skandia Global Exponering ökade 9,8 procent i januari, amerikansk arbetslöshet steg mer än väntat

  Skandia Global Exponering ökade 9,8 procent i januari, samtidigt som jämförelseindexet ökade 10 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att i USA inkom den officiella mätningen av arbetsmarknaden över konsensus då den visade att 312 000 nya jobb skapades i december, mot väntade 184 000. Samtidigt steg arbetslösheten till 3,9 procent från väntade 3,7 procent.

  Relationen mellan Nordamerika och Kina var därutöver fortsatt ansträngd med en ökad oro huruvida Huawei-fallet kan komma att påverka pågående handelsförhandlingar mellan USA och Kina.

  Ser man till fondens avkastning, påverkade nettoeffekten av exkluderingar med koppling till fondbolagets regler för miljö- och samhällsansvar fondens relativavkastning negativt med 16 baspunkter under perioden.

  Svenska kronan försvagades däremot mot euro, brittiska pund, amerikanska dollar och japanska yen, vilket bidrog positivt till fondens absoluta avkastning.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Skandia Europa Exponering steg 8,6 procent i januari  

  Skandia Europa Exponering steg 8,6 procent i januari

  Skandia Europa Exponering steg 8,6 procent i januari, samtidigt som jämförelseindexet ökade 8,8 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Nettoeffekten av exkluderingar med koppling till regler för miljö och samhällsansvar påverkade fondens relativavkastning negativt med 20 baspunkter denna månad.

  Den svenska kronan försvagades mot både euron (-2,4 procent) och det brittiska pundet (-5,1 procent) under perioden, vilket däremot påverkade fondens absolutavkastning positivt.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Skandia Korträntefond hölls oförändrad i januari - inga räntehöjningar i sikte från ECB och Fed  

  Skandia Korträntefond hölls oförändrad i januari - inga räntehöjningar i sikte från ECB och Fed

  Skandia Korträntefond, tidigare Penningmarknadsfond, hade ett oförändrat värde i januari, vilket var något bättre än fondens jämförelseindex som backade 0,1 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Januari blev en stark börsmånad och även kreditmarknaden återhämtade sig något efter att ha handlat riktigt surt i slutet av förra året. Räntor sjönk kraftigt i början av januari men studsade tillbaka något senare under månaden.

  "Det förvånade många då ett klassiskt säsongsmönster brukar vara att räntorna går upp i januari eftersom ett nytt år oftast innebär optimism", kommenterar förvaltarna och fortsätter:

  "Januari har istället handlat om nedrevideringar bland ekonomer kring ekonomin och företagens vinstutsikter. ECB lämnade räntebesked och framförde att räntan kommer ligga kvar på samma nivå till efter sommaren. Även Fed verkar hålla en mjukare ton än tidigare om kommande räntehöjningar och marknaden räknar inte med någon höjning den närmaste tiden".  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Vinnarfonderna på Lindabs rapportrusning, Origo Quest med klart störst innehav sett till portföljvikt (R)  

  Vinnarfonderna på Lindabs rapportrusning, Origo Quest med klart störst innehav sett till portföljvikt (R)

  (Rättelse: Lagt till hedgefonden Origo Quest som är den fond med klart störst innehav i Lindab, sett till portföljvikt).

  Ett flertal fonder gynnas av att Lindab stiger strax över 7 procent på sin kvartalsrapport, enligt analystjänsten Morningstar.

  I toppen i ägarlistan bland aktivt förvaltade fonder finns hedgefonden Origo Quest. Enligt den senaste månadsrapporten för januari var Lindab det näst största innehavet i fonden, med portföljvikten 12,9 procent. Carl Rydin som ingår i förvaltarteamet uppgav i en intervju med Affärsvärlden under förra året att Lindabs aktiekurs har potential att mer än dubblas inom tidsramen tre år.

  Den andra fonden på ägarlistan är Peab-fonden, en fond från Cicero Fonder som placerar upp till 40 procent i Peab-aktier. Innehavet i Lindab utgjorde 4,2 procent av portföljen vid utgången av januari.

  De två fonderna följs av Lannebo Småbolag Select och Fidelity Nordic, där Lindab hade en portföljvikt på 3,7 respektive 3,5 procent i samband med innehavsrapporteringen vid årsskiftet.

  Därefter får man söka sig längre ned i listan sett till portföljvikt för att hitta aktivt förvaltade fonder med större innehav i Lindab, däribland Strand Småbolagsfond, Catella Småbolag, Coeli Sverige och Lannebo Småbolag.

  Omsättningen för Lindab uppgick till 2 384 miljoner kronor (2 185) i det fjärde kvartalet, att jämföra med Factset analytikerkonsensus som låg på 2 413. Rörelseresultatet blev 147 miljoner kronor (109), väntat rörelseresultat var 159.

  Aktien är efter dagens positiva rapportreaktion upp 28,7 procent sedan årsskiftet.  Taggar:
  #construction   #industrials  

 • Catella Nordic Corporate Bond Flex steg 0,8 procent i januari, håller fortsatt hög likviditet för att kunna utnyttja möjligheter  

  Catella Nordic Corporate Bond Flex steg 0,8 procent i januari, håller fortsatt hög likviditet för att kunna utnyttja möjligheter

  Catella Nordic Corporate Bond Flex RC steg 0,8 procent i januari, medan jämförelseindexet tappade 0,1 procent. Likviditeten i fonden hålls fortsatt hög. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att den amerikanska centralbanken inledde året med försiktiga kommentarer kring framtida räntehöjningar. Detta resulterade i en kraftig återhämtning för riskfyllda tillgångar efter höstens svaga utveckling.

  "Avkastningskurvan, skillnaden mellan kortare och längre löptider på statsobligationer, är emellertid fortsatt flack vilket signalerar svagare ekonomisk tillväxt. Huruvida det blir en mjuklandning eller lågkonjunktur är fortfarande oklart men bakåtblickande data visar också på en svagare utveckling", kommenterar fondens förvaltningsteam.

  För fondens del var det främst dess investeringar i företagskrediter som återhämtade sig efter en svag utveckling i slutet på fjolåret. Sjunkande marknadsräntor bidrog även positivt till avkastningen under perioden.

  Det största innehavet per utgången av månaden var en termin på den svenska femåringen. Durationen hölls oförändrad under perioden och uppgick till 2.1.

  Vidare håller fonden fortsatt hög likviditet i syfte att utnyttja potentiella, attraktiva investeringsmöjligheter.  Taggar:

 • Intressant tema för 2019 är att marginalerna rent generellt är för höga - Catella Nordic L/S Equity  

  Intressant tema för 2019 är att marginalerna rent generellt är för höga - Catella Nordic L/S Equity

  Ett intressant tema för 2019 är att marginalerna rent generellt är för höga, enligt förvaltarteamet bakom Catella Nordic L/S Equity.

  Detta särskilt i en miljö där tillväxten fortsätter att sakta in.

  "Vi söker därför bolag som antingen, i utgångsläget har lägre marginaler än historiskt, eller bolag som vi bedömer kommer att kunna möta kostnadsökningar med prishöjningar på sina produkter och tjänster", kommenterar fondens förvaltningsteam.

  Under månaden övertog teamet bakom Catella Hedgefond förvaltningen av fonden.

  Fokus för förvaltningen är att öka bruttoexponeringen, sänka nettoexponeringen samt minska korrelationen mot aktiemarknaden.

  Catella Nordic L/S Equity var oförändrad i januari, samtidigt som fondens referenstillgångar minskade med 0,1 respektive ökade med 8,2 procent.

  Derivatskyddet drog ned fondens avkastning under månaden i spåren av den starka börsutvecklingen. På minussidan märktes även kortpositionen i Getinge.

  På den positiva sidan bidrog SSAB mest till avkastningen, följt av den korta positionen i det norska flygbolaget Norwegian. Flygbolaget presenterade planer på nyemission under månaden och utvecklades svagt.  Taggar:

 • Catella Avkastning steg 0,1 procent i januari, sjunkande marknadsräntor bidrog positivt  

  Catella Avkastning steg 0,1 procent i januari, sjunkande marknadsräntor bidrog positivt

  Catella Avkastning steg 0,1 procent i januari, medan jämförelsetillgången ökade 0,2 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att fonden steg samtidigt som börser återhämtade sig och marknadsräntor fortsatte ner. Sjunkande marknadsräntor bidrog positivt till avkastningen under perioden.

  Ränterisken höll man oförändrad och durationen uppgick till 1,9 vid slutet på månaden. I övrigt genomfördes endast mindre justeringar i portföljen.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Catella Hedgefond ökade 0,7 procent i januari, har avvaktande inställning till ytterligare risktagande  

  Catella Hedgefond ökade 0,7 procent i januari, har avvaktande inställning till ytterligare risktagande

  Catella Hedgefond ökade 0,7 procent i januari, medan fondens två referenstillgångar tappade 0,1 respektive ökade 7,7 procent. Fondens avkastning drevs främst av fondens långa aktieinnehav. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att januari präglades av en stark återhämtning för de globala börserna efter den svaga utvecklingen under hela fjärde kvartalet.

  "Uppgången på aktiemarknaden har till stor del sin förklaring i den omsvängning som Federal Reserve annonserade i slutet av december och mitten av januari gällande penningpolitiken och i kombination med att pendeln svängt för långt i en riktning vad gäller sentiment och positionering i marknaden", kommenterar fondens förvaltningsteam.

  Makroekonomisk data, såväl officiell statistik som barometrar, fortsatte dock att komma in svagt på bred front i alla större regioner. Givet svagare realekonomiska utsikter reviderades också börsens vinstestimat nedåt, trots en relativt god rapportsäsong.

  Vad gäller fonden har man valt att fortsatta att dra ned på mindre likvida innehav inom energi och oljeservice.

  Förvaltarteamet har även en avvaktande inställning till ytterligare portföljrisk.

  "Med börsens värdering tillbaka i intervallet som rådde innan marknadssättningen bedömer vi att det är klokt att ha en avvaktande inställning till ytterligare risktagande - även om vi sakta och metodiskt bygger upp bruttoexponeringen från låga nivåer".

  De främsta bidragsgivarna under månaden var SSAB, Boozt och Corem Property. SSAB är ett relativt nytt innehav, medan Boozt anses ha presenterat överraskande bra siffror för kvartalet.

  På minussidan märktes indexderivat i OXMS30, Ovzon och Ambea. Ovzon tappade kraftigt i och med genomförandet av den nyemission som väntats vid börsintroduktionen.  Taggar:
  #hedgefunds  

 • Fidelity Nordic och Norron Select bland vinnarna på Kambis kvartalsrapport  

  Fidelity Nordic och Norron Select bland vinnarna på Kambis kvartalsrapport

  Fidelity Nordic och Norron Select är ett par av vinnarna på Kambis kvartalsrapport, enligt dataanalystjänsten Morningstar. Aktien är idag upp över 7 procent och har därmed stigit strax under 14 procent sedan årsskiftet.

  I toppen bland aktivt förvaltade fonder finns Fidelity Nordic Fund där innehavet hade en portföljvikt på 3,1 procent vid årsskiftet.

  Fonden följs av SEF EME European Best Ideas där Kambi stod för 3 procent av portföljen. Enligt beskrivningen av fonden söker den upp och rangordnar systematiskt de skickligaste europeiska aktiva aktieförvaltarna och investerar sedan i de 40 främsta aktieinnehaven.

  Norron Select som även har ett betydande innehav i Kambi har under januari ökat innehavet i bolaget något, och vid utgången av månaden utgjorde innehavet 2,9 procent av portföljen.

  Norron-fonden följs av Swedbank Robur-fonderna Småbolagsfond Sverige och Småbolagsfond Norden med portföljvikter om 2,2 respektive 1,7 procent, enligt innehavsrapporteringen vid årsskiftet. Fonderna har även betydande exponering mot spelbolaget THQ Nordic, en annan rapportvinnare under morgonen.

  Omsättningen för Kambi uppgick till 21,7 miljoner euro (19) under det fjärde kvartalet, att jämföra med Factset analytikerkonsensus som låg på 21,2. Rörelseresultatet blev 4,2 miljoner euro (5), väntat rörelseresultat var 3,8.  Taggar:
  #betting   #consumerservices   #leisure   #tech  

 • Nordic Cross Total Return Bond Fund steg 0,6 procent i januari, ser fortsatt olösta frågetecken  

  Nordic Cross Total Return Bond Fund steg 0,6 procent i januari, ser fortsatt olösta frågetecken

  Nordic Cross Total Return Bond Fund steg 0,6 procent under januari, medan fondens två referenstillgångar sjönk med 0,1 respektive ökade med 0,3 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Fondens förvaltningsteam skriver i en kommentar att månaden präglades av en stark riskaptit där både aktier och kreditspreadar rekylerade kraftfullt efter den dåliga avkastningen i december.

  "Detta trots att samma frågetecken kvarstår kring den ekonomiska tillväxten, Brexit och handelssamtal som fortfarande inte är lösta", kommenterar förvaltarteamet.

  Deras analys är att mycket av uppgången är flödesdriven där investerare var underviktade aktier- och kreditrisk och har justerat upp risken i portföljen.

  För fondens del har man passat på att sälja både investment grade samt high yield-krediter. Istället har man köpt bostadsobligationer. Detta för att öka likviditetsprofilen på innehaven för att ha en större flexibilitet när volatiliteten går upp i riskfyllda tillgångar.

  Inför framtiden håller fonden en relativt hög andel kassa och fokuserar i stor utsträckning på valet av företagskrediter för att maximera risk/avkastningsprofilen i fonden.

  Fokus för fondens investeringar ligger fortsatt i zonen mellan BBB-krediter och BB-krediter med relativt kort kreditduration.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Nordic Cross Stable Return steg 1,3 procent i januari, ser ökad risk för bakslag efter rapportperioden  

  Nordic Cross Stable Return steg 1,3 procent i januari, ser ökad risk för bakslag efter rapportperioden

  Nordic Cross Stable Return steg 1,3 procent i januari, och överträffade därmed utvecklingen för fondens två referenstillgångar som backade 0,1 respektive ökade 0,3 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Fonden lyckades avkasta 1,3 procent trots en nettoexponering på i genomsnitt drygt tre procent, vilket man uttrycker sig nöjda med.

  Det bästa mandatet för månaden blev lång/kort motsvarande drygt 19 procent av portföljen, med ett avkastningsbidrag på 91 punkter. Större bidrag erhölls från Veoneer som återhämtade sig samt Essity med en stark kvartalsrapport.

  Det marknadsneutrala mandatet gav ett bidrag på 47 punkter.

  "Den starka återhämtningen i Veoneer gjorde att spreaden lång Veoneer/kort Autoliv gav ett bidrag på närmare 15 punkter trots att även Autoliv steg under månaden", kommenterar fondens förvaltningsteam.

  Event-mandatet bidrog med 75 punkter. Såväl IBT som Cantargia steg under månaden och tog därmed igen en del av det tapp som noterades under det sista kvartalet 2018.

  "Cantargia har nu inlett sina Fas II-studier med CAN04 och beträffande IBT räknar vi med att den försenade Fas III-studien skall starta under första halvåret, vilket också är i linje med vad bolaget kommunicerat", kommenterar förvaltarteamet.

  På minussidan märktes enbart derivat-mandatet.

  Inför framtiden bedömer man att vid en sammanfattning av rapportperioden upplevs riskerna för ett bakslag nu vara överhängande. Mycket av den börsuppgång som skett anses vara ett resultat av fallande riskpremier snarare än höjda vinstprognoser.

  "Vi kommer att fortsätta den inslagna vägen med att höja fondens bruttoexponering men göra det genom att matcha de investeringar vi gör i långa aktiepositioner med korta positioner i bolag eller index. Ambitionen är också fortsättningsvis att aktieandelen i portföljen skall öka främst genom en ökad allokering till mandaten Marknadsneutral och Lång/kort", avslutas månadskommentaren med.  Taggar:
  #hedgefunds  

 • Nordic Cross Small Cap Edge steg 0,9 procent i januari, lyckade kortpositioner i Cloetta och Attendo har stängts  

  Nordic Cross Small Cap Edge steg 0,9 procent i januari, lyckade kortpositioner i Cloetta och Attendo har stängts

  Nordic Cross Small Cap Edge steg 0,9 procent i januari, med en standardavvikelse på 2,7 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att januari var en av de starkaste börsmånaderna på länge, drivet av storbolag och då framförallt verkstadssektorn som levererade bra rapporter.

  I fondens delmandat lång/kort aktier var de största bidragsgivarna under januari Sportamore och Bygghemma Group. Andra bidragsgivare var bland annat BTS Group, Iconovo och Addnode.

  På minussidan märktes istället en kort position i OMX, som var en positiv bidragsgivare under december månad.

  Två av förvaltarteamets case på kortsidan bedöms ha levererat under den starka börsmånaden, i form av Cloetta och Attendo.

  "Fonden stängde de korta positionerna i Cloetta som efter en svag rapport präglades av motgångar. Aktien föll cirka 10 procent på rapporten och positionen har gett fonden ett bra bidrag sedan den initierades", kommenterar fondens förvaltningsteam.

  Positionen i Attendo är även stängd efter ett positivt avkastningsbidrag.

  "Attendo gjorde en rapportmiss som visade på fortsatt marginalpress efter diskussioner i Finland om den dåliga kvalitén bland de privata vårdalternativen. Eftersom detta kan leda till regleringar, gick aktien ner kraftigt", berättar förvaltarteamet.

  Nettoexponering har successivt ökat under månaden och vid utgången av januari låg nettoexponeringen på cirka 30 procent.  Taggar:

 • Nordic Cross Credit Edge steg 1,7 procent i januari, reducerat positioner i bankobligationer efter uppgång  

  Nordic Cross Credit Edge steg 1,7 procent i januari, reducerat positioner i bankobligationer efter uppgång

  Nordic Cross Credit Edge steg 1,7 procent i januari, samtidigt som fondens två referenstillgångar tappade 0,1 respektive ökade 2,1 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att en av fondens portföljer i form av det taktiska riskmandatet har reducerats till hälften genom att AT1:or emitterade av Swedbank och Nordea Bank har avyttrats. Detta efter en stark uppgång.

  Effektiv avkastning, uttryckt som IRR, i lokal valuta, uppgår till 8,2 procent för fondens positioner.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Vinnarfonderna på Lindabs rapportrusning  

  Vinnarfonderna på Lindabs rapportrusning

  Ett flertal fonder gynnas av att Lindab stiger strax över 7 procent på sin kvartalsrapport, enligt analystjänsten Morningstar.

  I toppen i ägarlistan bland aktivt förvaltade fonder finns Peab-fonden, en fond från Cicero Fonder som placerar upp till 40 procent i Peab-aktier. Innehavet i Lindab utgjorde 4,2 procent av portföljen vid utgången av januari, och placerar sig därmed högst upp i listan.

  Specialfonden följs av Lannebo Småbolag Select och Fidelity Nordic, där Lindab hade en portföljvikt på 3,7 respektive 3,5 procent i samband med innehavsrapporteringen vid årsskiftet.

  Därefter får man söka sig längre ned i listan sett till portföljvikt för att hitta aktivt förvaltade fonder med större innehav i Lindab, däribland Strand Småbolagsfond, Catella Småbolag, Coeli Sverige och Lannebo Småbolag.

  Omsättningen för Lindab uppgick till 2 384 miljoner kronor (2 185) i det fjärde kvartalet, att jämföra med Factset analytikerkonsensus som låg på 2 413. Rörelseresultatet blev 147 miljoner kronor (109), väntat rörelseresultat var 159.  Taggar:
  #construction   #industrials  

 • Aktiespararna Direktavkastning vinnare på rapportrusning i Swedish Match  

  Aktiespararna Direktavkastning vinnare på rapportrusning i Swedish Match

  Fonden Aktiespararna Direktavkastning är en av vinnarna på snusjätten Swedish Matchs kursuppgång på strax över 6 procent efter sin kvartalsrapport, enligt analystjänsten Morningstar.

  Aktiespararna Direktavkastning återfinns i ägartoppen bland aktivt förvaltade fonder, sorterat efter portföljvikt. Innehavet utgjorde 7,4 procent av portföljen vid utgången av januari.

  Fonden följs av storbanksfonderna Nordea 1 Nordic Ideas Equity Fund och Nordea 1 Nordic Equity Fund, där Swedish Match hade en portföljvikt på 6,7 respektive 5,8 procent vid årsskiftet.

  Längre ned i listan bland svenska fonder återfinns Sensor Sverige Select samt SEB Sverige Expanderad där innehavet utgjorde 4 respektive 3,4 procent av portföljerna.

  Omsättningen för Swedish Match i det fjärde kvartalet uppgick till 3 301 miljoner kronor (2 951), att jämföra med Factset analytikerkonsensus som låg på 3 279. Rörelseresultatet blev 1 196 miljoner kronor (1 178), vilket var samma som det förväntade.  Taggar:
  #consumergoods   #personalgoods   #tobacco  

 • Swedbank Robur och Norron bland vinnarna på Kindreds kvartalsrapport  

  Swedbank Robur och Norron bland vinnarna på Kindreds kvartalsrapport

  Flera fonder gynnas efter bettingjätten Kindreds kraftiga kursuppgång efter morgonens kvartalsrapport, enligt dataanalystjänsten Morningstar.

  I ägartoppen bland aktivt förvaltade fonder sett till portföljvikt återfinns fonden Swedbank Robur Sweden High Dividend, som placerar koncentrerat i ett urval aktier. Innehavet stod för 4,6 procent av portföljen vid utgången av januari månad.

  Fondbolaget har även två andra fonder med i ägartoppen. Kindred hade en portföljvikt på strax över tre procent i Swedbank Robur Småbolagsfond Sverige och Swedbank Robur Småbolagsfond Norden. De två fonderna har även gynnats av positiva rapportreaktioner i THQ Nordic och Kambi, som fonderna har exponering mot.

  Swedbank Robur Sweden High Dividend följs av av Öhman Sweden Micro Cap, där Kindred-innehavet hade en portföljvikt om 4 procent vid årsskiftet. Kindred är även ett större innehav i Öhman Småbolagsfond. I det fallet hamnar dock innehavet utanför fondens tio största positioner.

  Ett annat fondbolag som är representerat i ägarlistan är Norron. Bland de egna fonderna är Norron Alpha överst sett till portföljvikt, följt av Norron Sicav Active och Norron Select. Kindred utgjorde 4,4, 4 respektive 3 procent av dessa fonders portföljer vid utgången av januari månad.

  I toppen finns även Lannebo Nordic Equities och Skandia Småbolag Sverige. Kindred hade i de fallen portföljvikter om 3,5 respektive 3 procent.

  Kindreds spelöverskott uppgick till 250,1 miljoner brittiska pund (238) i det fjärde kvartalet, enligt morgonens kvartalsrapport. Väntat var 240 miljoner pund, enligt Factset. Rörelseresultatet blev 47 miljoner pund (58), väntat rörelseresultat var 46.

  Aktien är i skrivande stund upp strax över 5 procent på rapporten, och har därmed ökat 22,6 procent sedan årsskiftet.  Taggar:
  #betting   #consumerservices   #leisure  

 • Vinnarfonderna på THQ Nordics kvartalsrapport  

  Vinnarfonderna på THQ Nordics kvartalsrapport

  THQ Nordic redovisade under morgonen en kvartalsrapport som mottogs väl av marknaden. Aktien är i skrivande stund upp över 5 procent och ett antal fonder har större innehav i spelaktien, enligt analystjänsten Morningstar.

  I toppen i fondägarlistan, sorterat efter portföljvikt, återfinns Consensus Småbolag. THQ Nordic var det näst största innehavet vid utgången av januari för fonden, ett innehav som utgjorde 10,8 procent av portföljen.

  "Högre omsättning och ebitda-resultat än vad vi hade förväntat oss, framförallt Partner Publishing-affären imponerade. Avskrivningarna var något högre än vad vi hade skissat på", uppgav Consensus-förvaltaren Anders Wright i en kommentar till Finwire under morgonen.

  Fonden följs av Lancelot Avalon som nyligen ökat innehavet med strax under 40 procent. Där hade THQ Nordic en portföljvikt på 6,9 procent, vid årsskiftet.

  En annan fond som tror på aktien är Handelsbanken Sverigefond, där innehavet utgjorde 6,2 procent av portföljen vid inledningen av februari. Deras stora position i absoluta tal motsvarar 4,2 procent av bolagsvärdet.

  Längre ned i listan återfinns Swedbank Robur Ny Teknik, Swedbank Robur Småbolagsfond Sverige och Swedbank Robur Småbolagsfond Norden med portföljvikterna 3,6, 3,0 respektive 2,8 procent (rapporterat vid årsskiftet).

  Omsättningen för THQ Nordic i det fjärde kvartalet uppgick till 1 380,6 miljoner kronor (255,4), att jämföra med Factset analytikerkonsensus som låg på 1 279. Rörelseresultatet blev 152,1 miljoner kronor (102,0), väntat rörelseresultat var 174.  Taggar:
  #consumergoods   #gaming   #tech  

 • Stark rapport från THQ Nordic, visar på god affärsmodell med lägre risk - Carl Armfelt  

  Stark rapport från THQ Nordic, visar på god affärsmodell med lägre risk - Carl Armfelt

  Carl Armfelt som förvaltar nystartade Core Ny Teknik tillsammans med Erik Sprinchorn bedömer att kvartalsrapporten från THQ Nordic var stark.

  "Electronic Arts och Activision har haft det lite stökigt sista tiden, men THQ visar i rapporten att ett mellanstort bolag som gör mindre titlar är en bättre modell med lägre risk", uppger förvaltaren i en kommentar till Finwire.

  Han ser även positivt på förvärvet av Warhorse, som anses vara ett bra strategiskt drag. THQ-bolaget Koch Media har agerat förläggare för det storsäljande spelet Kingdom Come: Deliverance sedan 2016.

  "Kingdom Come: Deliverance har varit en av THQ:s bästa titlar den sista tiden", berättar förvaltaren.

  Armfelt kommenterar även plattformsutvecklingen som pågår i branschen. Detta mot bakgrund av att THQ:s stortitel Metro Exodus som släpps om två dagar kommer att lanseras tidsexklusivt på Epic Store, där spelutvecklare får en högre andel av intäkterna än den största PC-plattformen Steam.

  "Intäktsfördelningen från plattformar, samt för e-sportsturneringar, visar på ett tydligt maktskifte till spelutvecklare och är en fördel för THQ. Content is King", säger Armfelt.

  Omsättningen för THQ Nordic i det fjärde kvartalet uppgick till 1 380,6 miljoner kronor (255,4), att jämföra med Factset analytikerkonsensus som låg på 1 279. Rörelseresultatet blev 152,1 miljoner kronor (102,0), väntat rörelseresultat var 174.

  THQ Nordic är i skrivande stund upp över 7 procent på rapporten. Spelbolaget var det första bolaget som fonden Core Ny Teknik investerade i.  Taggar:
  #consumergoods   #gaming   #tech  

 • Stabil rapport återigen från THQ Nordic, förvärvet av Warhorse Studios ser mycket lovande ut - Consensus Asset Management  

  Stabil rapport återigen från THQ Nordic, förvärvet av Warhorse Studios ser mycket lovande ut - Consensus Asset Management

  Consensus-förvaltaren Anders Wright anser att morgonens kvartalsrapport från THQ Nordic var stabil återigen, med högre omsättning och ebitda än vad man hade räknat med.

  "Högre omsättning och ebitda-resultat än vad vi hade förväntat oss, framförallt Partner Publishing-affären imponerade. Avskrivningarna var något högre än vad vi hade skissat på", uppger förvaltaren i en kommentar till Finwire.

  Omsättningen för spelbolaget i det fjärde kvartalet uppgick till 1 380,6 miljoner kronor (255,4), att jämföra med Factset analytikerkonsensus som låg på 1 279. Rörelseresultatet blev 152,1 miljoner kronor (102,0), väntat rörelseresultat var 174.

  Wright ser positivt på det aviserade förvärvet av Prag-baserade Warhorse Studios som ligger bakom spelet Kingdom Come: Deliverance.

  "Förvärvet av Warhorse Studios ser mycket lovande ut. Förvärvet sker till en låg mutipel på cirka 1,3 gånger ebitda drivet av ett rekordår med varumärket Kingdom Come: Deliverance, multiplarna för 2019 kommer säkerligen bli högre", kommenterar Wright och fortsätter:

  "THQ lyckas återigen med att göra ett attraktivt förvärv och kommer åt ett mycket fint IP".

  THQ var det näst största innehavet i Consensus Småbolag per utgången av januari, med 10,8 procent i portföljvikt.  Taggar:
  #consumergoods   #gaming   #tech  

 • Nettoinflöde för aktiefonder 2,0 miljarder i januari - Fondbolagens Förening  

  Nettoinflöde för aktiefonder 2,0 miljarder i januari - Fondbolagens Förening

  Under januari månad noterade samtliga fonder en nettoinsättning på totalt 4,5 miljarder kronor, rapporterar Fondbolagens Förening i ett pressmeddelande.

  Aktiefonder hade det största inflödet med 2 miljarder kronor. Därefter kom blandfonder där nettoinsättningarna uppgick till 1,8 miljarder. Även korta- respektive långa räntefonder noterade nettoinflöden på 1 respektive 0,6 miljarder. Däremot gjordes det under månaden nettouttag från hedgefonder på 1 miljard kronor.

  "Positiva kursreaktioner och lättnadssuckar från USA bidrog till en av de bästa börsstarterna på 30 år. Spararna hittade under en urstark börsmånad tillbaka till aktiefonder, framförallt global- och tillväxtmarknadsfonder. Inför ett år med stora makroekonomiska frågetecken finns det anledning att påminna spararna om vikten av att sprida riskerna och att månadsspara", säger Gustav Sjöholm, sparekonom på Fondbolagens förening.

  Den samlade fondförmögenheten i Sverige ökade under månaden med över 250 miljarder kronor och uppgick vid utgången av januari till 4 230 miljarder.  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds   #stocks  

 • Alfred Berg Ränteallokering Plus steg 0,7 procent i januari, företagsobligationer ses som relativt bra placeringsalternativ  

  Alfred Berg Ränteallokering Plus steg 0,7 procent i januari, företagsobligationer ses som relativt bra placeringsalternativ

  Alfred Berg Ränteallokering Plus steg 0,7 procent i januari, främst hänförligt till ett förbättrat marknadssentiment. Det framgår av en månadsrapport.

  Sentimentet på marknaden förbättrades i kölvattnet av mjukare centralbanker med Federal Reserve i spetsen, skriver fondens förvaltningsteam.

  Detta medförde att kreditspreadar gick ihop rejält, vilket bidrog starkt till avkastningen. De största positiva bidragen till avkastningen kom bland annat från BBVA, Allianz, SEB, SHB och Nordea.

  Från förvaltarhåll har man gjort ett antal förändringar under månaden. Innehaven i bland annat Nibe, Intrum, SEB och SHB reducerades något. Vidare köpte man i säkerställda obligationer i Stadshypotek och Länsförsäkringar.

  Företagsobligationer ses fortfarande som ett relativt bra placeringsalternativ jämfört med statspapper, varför fondens kreditduration på drygt tre år bibehålls.

  Framsteg i handelskriget mellan USA och Kina, samt att centralbankerna har antagit en något mjukare ton, ser ut att gynna risksentimentet.

  "Därför ser vi fortfarande goda möjligheter att addera risk gradvis och selektivt framöver i vissa krediter som fått oproportionerligt med stryk", kommenterar förvaltarteamet.

  I den andra vågskålen finns risker som oro i Venezuela, en oordnad Brexit och en frånvaro av ett handelsavtal mellan USA och Kina.

  De största innehaven per utgången av månaden var utgivna av Länsförsäkringar, Stadshypotek och Sirius International. Portföljvikterna för dessa innehav var 9,2, 7,5 respektive 4,3 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Alfred Berg Hållbar Tillväxt Sverige ökade 7,4 procent i januari, har köpt in sig i Husqvarna  

  Alfred Berg Hållbar Tillväxt Sverige ökade 7,4 procent i januari, har köpt in sig i Husqvarna

  Alfred Berg Hållbar Tillväxt Sverige A steg 7,4 procent i januari, i linje med jämförelseindexet. Vidare har förvaltarteamet valt att ta en position i Husqvarna. Det framgår av en månadsrapport.

  Positionen i Husqvarna har initierats på bekostnad av innehavet i Fagerhult som har minskats.

  Förvaltarteamet skriver i en marknadskommentar att Stockholmsbörsen tog ett glädjeskutt i januari. Svenska småbolag utvecklades också bra och starkare än storbolagsaktierna.

  "Stockholmsbörsens återhämtning har flera orsaker. Den amerikanska centralbanken meddelade vid sitt senaste möte att de inte bara ska följa sin kommunicerade räntehöjningsplan, utan även beakta mer aktuell data, vilket fick aktiemarknaderna att studsa uppåt efter att ha fallit kraftigt i december. Det svenska regeringsdebaklet löste sig, medan oron kring Brexit och handeln mellan Kina och USA kvarstår", kommenterar fondens förvaltningsteam.

  Rapportperioden inleddes under perioden och Sandvik levererade ett helårsresultat som mottogs väl av marknaden.

  "Dessutom var den amerikanska sidan oväntat stark, vilket medförde att flertalet bolag inom verkstadssektorn steg. Analytiker pratade om att det kanske bara kommer att bli en svagare tillväxt under 2019 och att efterfrågan kommer att återhämta sig redan under 2020", berättar förvaltarteamet.

  För fondens del sett till bolag var det Powercell och Electrolux som bidrog mest positivt till avkastningen. På minussidan märktes Hansa Biopharma som kom med uppdaterad information om möten med regulatoriska myndigheter angående sin njurtransplantationsprodukt.

  De största innehaven i fonden var per utgången av månaden Essity, SEB och Sandvik med portföljvikterna 5,1, 5,0 respektive 4,6 procent. De största innehaven vid den föregående månadsrapporteringen var SEB, Essity och ABB.  Taggar:

 • Alfred Berg Fastighetsfond Norden steg 9,6 procent i januari  

  Alfred Berg Fastighetsfond Norden steg 9,6 procent i januari

  Den aktivt förvaltade fastighetsfonden Alfred Berg Fastighetsfond Norden steg 9,6 procent i januari, i linje med jämförelseindexet. Det framgår av en månadsrapport.

  Fastighetsaktier utvecklades återigen bra och steg kraftigt. Minskad oro för fortsatta räntehöjningar medförde att fastighetssektorn utvecklades starkt på börsen. Därutöver uppvisade bolagen som rapporterade under månaden på fortsatt god hyresutveckling.

  "Trots den goda aktieutvecklingen för sektorn under 2018 är fastighetsbolagen inte högt värderade, tvärtom. I många fall handlas bolagen med stor rabatt mot vårt bedömda substansvärde för bolagen", kommenterar fondens förvaltningsteam med Jonas Andersson i spetsen.

  De tre aktier som bidrog mest positivt till fondens avkastning relativt index var Platzer, Kungsleden och Diös.

  Fondens undervikt i Castellum, Balder och Wallenstam påverkade däremot den relativa avkastningen negativt, där den förstnämnda släppte en stark kvartalsrapport.

  Från förvaltarhåll har man endast gjort marginella ändringar bland innehaven i portföljen.

  De ser positivt på framtiden för fastighetsmarknaden.

  "Vi bedömer att de faktorer som för närvarande påverkar bolagen positivt kommer att bestå under flera år framöver (lågräntemiljö kombinerat med god efterfrågan från hyresgäster)".

  De största innehaven per utgången av månaden var Balder, Fabege och Kungsleden med portföljvikterna 8,8, 7,9 respektive 7,0 procent.  Taggar:
  #mutualfunds   #realestate  

 • Alfred Berg Ryssland steg 13,8 procent i januari, har ökat exponeringen mot Lenta och Yandex  

  Alfred Berg Ryssland steg 13,8 procent i januari, har ökat exponeringen mot Lenta och Yandex

  Alfred Berg Ryssland steg med 13,8 procent i januari, medan jämförelseindexet ökade 14,8 procent. Förvaltarteamet har valt att öka exponeringen mot Lenta och Yandex. Det framgår av en månadsrapport.

  "Vi bedömer att Lenta har störst kurspotential inom sin sektor detaljhandel. Aktien har pressats de senaste månaderna på grund av svagare resultat än förväntat och förändringar i bolagsledningen annonserade i december", kommenterar fondens förvaltningsteam med Dan Fredrikson i spetsen.

  IT-bolaget Yandex anses för närvarande ha störst potential inom den ryska IT-sektorn.

  På försäljningssidan finns positionen i Luxoft efter ett budrelaterat kursrally.

  Det fanns flera anledningar till varför den ryska aktiemarknaden överträffade andra tillväxtmarknader. Oljepriset återhämtade sig, positiva nyheter meddelades från OPEC-länderna samt lättade sanktioner mot de ryska företagen Rusal och EN+.

  De främsta bidragsgivarna under perioden för fondens del var innehavet i Luxoft som inte ingår i index. Amerikanska DXC Technology lade ett bud på hela bolaget med 86 procent premium mot rådande aktiekurs vid annonseringen.

  Vidare saknade fonden exponering mot NLMK som tyngde mot bakgrund av en generellt sett svag månad för stålbolag.

  Inför framtiden bedömer man att flera faktorer förväntas stötta den ryska marknaden under 2019, däribland en hög direktavkastning, en lägre skuldsättningsgrad för företag och stat samt förväntningar om ett stabilare oljepris.

  De största innehaven per utgången av månaden var Sberbank, Lukoil och Alrosa med portföljvikterna 9,7, 9,0 respektive 8,2 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Vanguard sänker avkastningsförväntningarna för kommande decenniet rejält  

  Vanguard sänker avkastningsförväntningarna för kommande decenniet rejält

  Fondbjässen Vanguard, som bland annat populariserade indexfonden, sänker nu sin förväntade börsavkastning rejält för det kommande decenniet. Det rapporterar CNBC.

  Vanguards investeringschef, CIO, Greg Davis bedömer att medianavkastningen för USA-börserna blir 5 procent per år. För fem år sedan hade avkastningen varit cirka 8 procent, uppger han vidare. Snittavkastningen har historiskt varit cirka 7 procent.

  "Våra förväntningar har tydligt kommit ned" ,säger Davis.

  S&P 500 har stigit med 15 procent sedan julafton. Davis bedömer att vinsterna växer med ett ensiffrigt tal i år och att den amerikanska tillväxten mattas till cirka 2 procent.


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #analytics   #mutualfunds   #stocks  

 • Wisdomtree har haft samtal om en försäljning med JP Morgan - BN  

  Wisdomtree har haft samtal om en försäljning med JP Morgan - BN

  Fondbjässen Wisdomtree har haft samtal med JP Morgan Chase rörande en möjlig försäljning av verksamheten. Det rapporterar Bloomberg News och hänvisar till källor.

  Samtalen skall ha ägt rum under förra året. Affären skall ha fallit på grund av att parterna inte kommit överens om ett pris.

  Wisdomtree skall inte ha en pågående process för att finna köpare.

  Ingen av parterna har velat kommentera uppgifterna.


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #financials   #ma   #mutualfunds  

 • Alfa Laval nytt innehav, hög lönsamhet kombinerat med rimlig värdering - Ålandsbanken Norden  

  Alfa Laval nytt innehav, hög lönsamhet kombinerat med rimlig värdering - Ålandsbanken Norden

  Förvaltarteamet bakom Ålandsbanken Norden har valt att avyttra hela innehavet i ABB då man ser en begränsad potential i aktien på medellång sikt. Vidare har man köpt in sig i Alfa Laval. Det framgår av en månadsrapport.

  Avyttringen sker efter att ABB aviserat en försäljning av affärsdivisionen Power Grids.

  Även innehavet i Holmen har avyttrats och nu är exponeringen i skogssektorn koncentrerad mot UPM och Stora Enso.

  Ett nytt innehav är istället Alfa Laval, där man ser en god tillväxt inom Marinedivisionen och hög lönsamhet tillsammans med en rimlig värdering som främsta attraktioner.

  Vidare har förvaltarteamet ökat innehaven i Hexagon och Mowi under månaden, främst till följd av attraktiva värderingsnivåer.

  Ålandsbanken Norden steg med 7,7 procent i januari, medan jämförelseindexet ökade 8,2 procent.

  De största positiva bidragsgivarna var övervikterna i industribolag, informationsteknologi och basindustri - typiskt konjunkturkänsliga branscher - vilket delvis motverkades av en låg exponering mot energibolag, som steg kraftigt under månaden.

  Inför framtiden noterar man att vinstestimaten för 2019 och 2020 har justerats ned något under den senaste månaden. Detta tillsammans med högre aktiekurser resulterat i en i stort sett neutral värdering, varför den förväntade avkastningspotentialen lyder 8-10 procent på tolv månaders sikt.

  De största innehaven per utgången av månaden var Novo Nordisk, Investor och Volvo (i likhet med föregående månad) med portföljvikterna 8,4, 7,4 respektive 4,6 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Ålandsbanken Europe Value steg 7,5 procent i januari, har fortsatt positiv marknadssyn  

  Ålandsbanken Europe Value steg 7,5 procent i januari, har fortsatt positiv marknadssyn

  Ålandsbanken Europe Value som är en aktivt förvaltad fond som placerar på de europeiska aktiemarknaderna, steg 7,5 procent i januari och från förvaltarhåll har man en fortsatt positiv marknadssyn. Det framgår av en månadsrapport.

  "Vår marknadssyn är fortsatt positiv, även om osäkerheten kring konjunkturbilden kvarstår. Även om finansiella marknader signalerar stor osäkerhet om framtiden så är tillförsikten bland företag och hushåll förhållandevis god, vilket tillsammans med ett högt kapacitetsutnyttjande och god intjäning hos bolagen brukar vara en bra grogrund för investeringsledd tillväxt", kommenterar fondens förvaltningsteam.

  Detta ses som en attraktiv miljö särskilt i kombination med låga räntor.

  Man tillägger att handelskonflikterna mellan USA och övriga världen är alltjämt ett orosmoment, men nämner vidare att stora delar av den cykliska industrin redan verkar diskontera ett svagt konjunkturförlopp.

  Förvaltarteamet har under månaden inte genomfört några större portföljförändringar.

  Under månaden har man ökat exponeringen mot Wärtsilä, ASML, och Richemont där värderingarna och den förväntade avkastningspotentialen framstår som attraktiva.

  De främsta bidragsgivarna under perioden var Nestle, Lloyds Banking Group och Rio Tinto. På minussidan märktes Danske Bank, Deutsche Telekom och Vodafone.

  De största innehaven per utgången av månaden var Nestle, Investor och Shell med portföljvikterna 4,4, 3,6 respektive 2,9 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Ålandsbanken Global Aktie steg 10 procent i januari, höjt aktievikten mot utvecklingsekonomier  

  Ålandsbanken Global Aktie steg 10 procent i januari, höjt aktievikten mot utvecklingsekonomier

  Ålandsbanken Global Aktie steg 10 procent i januari med positiv portföljutveckling främst på utvecklade marknader och tillväxtmarknader. Det framgår av en månadsrapport.

  Aktieinvesteringarna på både utvecklade marknader och tillväxtmarknader hade en bättre avkastning än jämförelseindex medan innehaven i Japan underavkastade mot sitt jämförelseindex. Vidare hämmades den relativa avkastningen av att fonden saknar aktieinvesteringar i Kanada och Australien.

  På bolagsnivå tyngde en underviktning av Apple, Celgene (köpanbud) och Roche den relativa avkastningen.

  Delta Airlines och Sanofis svaga avkastningsutveckling bidrog likaså till en ökande skillnad. Båda aktierna såldes från fonden under månaden.

  Till de bästa valen på bolagsnivå hörde däremot överviktningarna av Facebook, Amazon, Bank of America och Palo Alto Networks.

  Från förvaltarhåll har man under månaden fortsatt att utforma fonden i enlighet med investeringsstrategin.

  "Efter en geografisk genomgång höjde vi ytterligare viktningen av aktiemarknaderna inom utvecklingsekonomierna. Andelen aktieinvesteringar i utvecklingsmarknaderna utgör vid utgången av månaden 12 procent av fonden, medan viktningen i december uppgick till knappa 7 procent", berättar förvaltarteamet.

  Största delen av aktieinvesteringarna har gjorts på västliga aktiemarknader som USA och Europa. Viktningen av Japan höjdes även i fonden, men kvarstår som relativ undervikt.

  De största innehaven per utgången av månaden var E-mini S&P 500 Mar19, iShares Core MSCI EM IMI ETF USD och mini MSCI Emerging Markets Index Futures Mar19. Portföljvikterna för dessa innehav var 6,8, 5,2 respektive 3,6 procent.  Taggar:

 • Ålandsbanken Premium 50 Placeringsfond steg 6 procent i januari, fortsatt positiv syn på aktier på medellång sikt  

  Ålandsbanken Premium 50 Placeringsfond steg 6 procent i januari, fortsatt positiv syn på aktier på medellång sikt

  Ålandsbanken Premium 50 Placeringsfond steg 6 procent i januari, mot bakgrund av en ökad aktievikt av taktiska skäl. Det framgår av en månadsrapport.

  "Efter överdrivna kursnedgångar under hösten 2018 valde vi att taktiskt lyfta aktievikten från 60 till 70 procent. Denna positionering behöll vi i inledningen av december, men vid en avstämning 10 december valde vi att minska aktieexponeringen till 65 procent då marknaden inte rekylerade så som vi räknat med. Vi behöll denna övervikt i aktier när vi gick in i 2019", kommenterar fondens förvaltningsteam.

  De bedömer att sammantaget överväger argumenten för en hög exponering mot aktier, och pekar på en anständig konjunktur och vinsttillväxt, låga räntor och brist på alternativ.

  Förvaltarteamet har en fortsatt positiv syn på aktier som tillgångsslag på medellång sikt, men vill fortfarande se en förbättring hos konjunkturindikatorer.

  "För att aktiemarknaden varaktigt ska återta mer av den kurshöjd som förlorades under hösten krävs sannolikt en stabilisering av ledande konjunkturindikatorer, vilket troligen dröjer ytterligare en bit in på 2019. Vi har valt att minska övervikten i aktier något till följd av en mer neutral värdering men behåller en övervikt", kommenterar teamet bakom fonden.

  De största bidragsgivarna under perioden var Volvo, Atlas Copco och Investor. På minussidan märktes Danske Bank, Telia och Genmab.

  De största innehaven i fonden var per utgången av månaden E-mini S&P 500 Mar19 och OMX Stockholm 30 Index Feb19 med portföljvikterna 12,6 respektive 7 procent.  Taggar:

 • Ålandsbanken Premium 30 Placeringsfond steg 4,3 procent i januari efter taktiskt lyft av aktievikten  

  Ålandsbanken Premium 30 Placeringsfond steg 4,3 procent i januari efter taktiskt lyft av aktievikten

  Ålandsbanken Premium 30 Placeringsfond steg 4,3 procent i januari, efter att ha taktiskt lyft aktievikten från 60 till 70 procent efter höstens börsturbulens. Det framgår av en månadsrapport.

  "Denna positionering behöll vi i inledningen av december, men vid en avstämning 10 december valde vi att minska aktieexponeringen till 65 procent då marknaden inte rekylerade så som vi räknat med. Vi behöll denna övervikt i aktier när vi gick in i 2019", kommenterar fondens förvaltningsteam.

  Januari präglades av stora positiva kursrörelser i aktiemarknaden samtidigt som höstens svaga konjunkturdata bidrog till nedjusterade vinstprognoser.

  Detta medförde att värderingen av börsen under loppet av månaden gick från låg till neutral, enligt förvaltarteamet.

  Sammantaget anser man att argumenten överväger för en hög exponering mot aktier, såsom en anständig konjunktur och vinsttillväxt, låga räntor och brist på alternativ.

  Man tillägger dock att marknaden är sent i cykeln vilket bidrar till en volatil börsutveckling.

  Fondens främsta bidragsgivare under månaden var Atlas Copco, Nokia och Volvo. På minussidan märktes Danske Bank, Telia och Genmab.

  De största innehaven per utgången av månaden var E-mini S&P 500 Mar19, iShares Corp Bond 1-5yr ETF EUR och OMX Stockholm 30 Index Feb19 med portföljvikterna 10,0, 5,2 respektive 3,5 procent.  Taggar:

 • Nyemissionsmarknaden så gott som obefintlig i januari - Ålandsbanken Euro High Yield  

  Nyemissionsmarknaden så gott som obefintlig i januari - Ålandsbanken Euro High Yield

  Nyemissionsmarknaden var så gott som obefintlig i januari, särskilt på euro-marknaderna. Detta enligt förvaltarteamet bakom Ålandsbanken Euro High Yield. Det framgår av en månadsrapport.

  De skriver i en kommentar att fondens handel var anspråkslös under januari månad. Av likviditetsskäl drog fonden i viss mån ned på sina investeringar.

  "Februari torde korrigera situationen, medan återfinansieringsbehoven i någon mån har blivit uppdämda under årsslutet 2018, då marknadsförhållandena var svaga", kommenterar fondens förvaltningsteam.

  Den fasta tyngdpunkten ligger fortsättningsvis på företagslån i de nordiska länderna och durationen betraktas som kort, för närvarande 3 år.

  Till följd av riskmarginalernas nivåjustering i slutet av år 2018 har även avkastningsförväntningarna på fonden blivit betydligt högre och uppgår för närvarande till 5 procent, berättar man.

  Ålandsbanken Euro High Yield steg 1 procent i januari, medan jämförelseindexet ökade 2,3 procent.

  De största innehaven per utgången av månaden var utgivna av Finnair, Smakraft (FRN) och Sunborn Gibraltar med portföljvikterna 3,0, 2,9 respektive 2,6 procent.

  Inför framtiden bedömer man att företagens utsikter är generellt sett fortsatt goda och resultaten historiskt starka. De förväntade fallissemangen (default rates) är fortfarande rekordsmå.

  "Företagsobligationer – och speciellt investeringar med hög risk – förväntas ge fortsatt god avkastning. High yield-lånen är alltjämt det enda räntesegmentet på vilket avkastningsförväntningarna är reellt sett klart positiva", avslutas månadskommentaren med.  Taggar:

 • Ålandsbanken Euro Bond gick bättre än index i januari, avkastningsförväntningarna på fonden har stigit  

  Ålandsbanken Euro Bond gick bättre än index i januari, avkastningsförväntningarna på fonden har stigit

  Ålandsbanken Euro Bond steg med 0,4 procent i januari, medan jämförelseindexet ökade 0,1 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att januari månad bekräftade de tecken som tydde på att tillväxten i världsekonomin eventuellt hade nått en vändpunkt.

  "Marknadsreaktionerna under januari månad visade att marknadens svaga resultat under december månad åtminstone till en del berodde på en svikande marknadslikviditet som å sin sida huvudsakligen förklaras av regulativa faktorer", kommenterar fondens förvaltningsteam.

  På obligationsmarknaden noterades ett antal nyemissioner, men närmast bara från Investment grade-namn samt staten. Fonden deltog i en nordisk bankemission under månaden.

  "Trots att riskmarginalerna stramades åt under januari månad, håller de fortfarande en högre nivå än i fjol, varför avkastningsförväntningarna på fonden har stigit", uppger förvaltarteamet.

  Tillväxtsiffrorna för världsekonomin och euroområdet justerades nedåt i januari, och i USA hände det mycket på centralbanksfronten.

  "Till och med USA:s räntehöjningsförväntningar utvecklades åt motsatt håll, vilket leder till att räntorna fortsatt kommer att förbli låga under en längre tid", bedömer teamet bakom fonden.

  De största innehaven per utgången av månaden var utgivna av Konecranes, TVO och Bank of Ireland med portföljvikterna 2,0, 1,7 respektive 1,6 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Sector Healthcare Value Fund steg åtta procent i januari, ser positivt på Bristol Myers aviserade förvärv av Celgene  

  Sector Healthcare Value Fund steg åtta procent i januari, ser positivt på Bristol Myers aviserade förvärv av Celgene

  Sector Healthcare Value Fund steg åtta procent i januari, vilket motsvarar en relativ överavkastning på över två procentenheter. Det framgår av en månadsrapport.

  Avkastningen var bred till sin karaktär och drevs främst av bra aktieval i en miljö med stora avvikelser, berättar förvaltarteamet.

  M&A-aktivitet bidrog även positivt efter att Bristol Myers budat på Celgene, men även indirekt då många medelstora bioteknikaktier steg på M&A-spekulation.

  De främsta bidragsgivarna för fondens del under månaden var Celgene, Incyte, Perkin Elmer och Getinge. Endast tre aktier tyngde avkastningen något under månaden och de var Bristol, Merck och Lexicon.

  Bristol Myers aviserade förvärv av Celgene för 89 miljarder dollar uppmärksammas särskilt i månadsrapporten.

  "Celgene är inte en helt ren historia (patentproblem etc.) men den strategiska passformen är stark och värdet som man betalar är rimligt och tar hänsyn till relevanta risker i Celgene", kommenterar fondens förvaltningsteam.

  De pekar på att några av de bästa affärerna historiskt sett inom hälsovård var kontroversiella i samband med att de utannonserades.

  Inför framtiden är man optimistiska kring M&A-aktiviteten. Läkemedelsindustrin är fortsatt fragmenterad och kostnadsbesparingar kan visa sig vara ett gynnsamt beslut.  Taggar:
  #healthcare   #lifescience   #pharmaceuticals  

 • Swedbank Robur Global Emerging Markets bland de Robur-fonder som gått bäst senaste tre månaderna  

  Swedbank Robur Global Emerging Markets bland de Robur-fonder som gått bäst senaste tre månaderna

  Swedbank Robur Global Emerging Markets återfinns i den avkastningsmässiga toppen för fondbolagets fonder, sett till utvecklingen de senaste tre månaderna. Det framgår av nyhetsportalen Swedbank Aktiellt.

  Fonden som placerar i olika branscher och bolag i flera tillväxtmarknadsländer har stigit med 7,9 procent under de senaste tre månaderna.

  Förvaltaren Fredrik Myrén uppger i en kommentar att det som bidragit mest de senaste tre månaderna har bland annat varit det brasilianska innehavet Notre Dame Intermedica. Bolaget anses bedriva sjukhus på ett bra och kostnadseffektivt sätt samtidigt som man växer snabbt genom att förvärva och öppna nya sjukhus.

  "Aktien uppskattas dels för sina defensiva kvaliteter och dels för att bolaget har levererat vinster och kassaflöden över förväntningarna", kommenterar Myrén.

  Andra positiva bidragsgivare den senaste tiden har varit Ser Educacional, som tillhandahåller universitetsutbildning i Brasilien, filippinska banken GT Capital samt Haier Electronics och Anta Sports som bedöms gynnas av att kinesiska staten genomför åtgärder för att stimulera tillväxten.

  Inför framtiden bedömer förvaltaren att förutsättningarna är goda för att tillväxtmarknader ska kunna avkasta bra framöver, givet att valutorna har stabiliserats samt en historiskt hög rabatt mot en utvecklad marknad såsom USA. Han tror även att internetföretag såsom Alibaba och Tencent kommer vara betydelsefulla för tillväxten.  Taggar:

 • Swedbank Robur Östeuropafond bland de Robur-fonder som gått bäst senaste tre månaderna  

  Swedbank Robur Östeuropafond bland de Robur-fonder som gått bäst senaste tre månaderna

  Swedbank Robur Östeuropafond är bland de Robur-fonder som gått bäst de senaste tre månaderna, med en uppgång om 8,3 procent. Det framgår på fondbolagets hemsida.

  "Östeuropafondens prestation i år påverkades mest av utvecklingen av två fondens största marknader: Ryssland och Turkiet. Båda marknaderna utvecklades starkt i år och steg med cirka 14 procent mätt i svenska kronor", kommenterar förvaltaren Elena Lovén.

  Den starka utvecklingen i Turkiet bedöms vara kopplad till banksektorn, med förklaringen att bolagen inom finans har klarat rapportsäsongen bättre än väntat. Detta samtidigt som den turkiska ekonomin tros ha undvikit en ”hård landning”.

  Fondens största innehaven per utgången av januari månad var Lukoil, Gazprom och Tatneft Participating Preferred med portföljvikterna 9,3, 7,6 respektive 6,5 procent.  Taggar:

 • Swedbank Robur Fastighet den Robur-fond som gått bäst de senaste tre månaderna  

  Swedbank Robur Fastighet den Robur-fond som gått bäst de senaste tre månaderna

  Swedbank Robur Fastighet är den fond som gått bäst de senaste tre månaderna hos fondbolaget, med en uppgång om 9,7 procent.

  Fonden placerar i Sverige och globalt i aktier inriktade mot fastighetsbranschen, så som fastighetsbolag, mäklare och byggbolag.

  Förvaltaren Fredrik Mattsson uppger i en kommentar att såhär långt har avkastningen gynnats både relativt och absolut av fondens positionering inom svenska fastighetsbolag.

  Han ser relativt goda utsikter inför framtiden.

  "Förutsättningarna ser relativt goda ut för 2019 så länge det inte blir en tydlig konjunkturinbromsning eller påtagligt dyrare finansieringskostnader för bolagen genom stora isärspreadar på kreditmarknaden eller att räntorna stiger högre än väntat", kommenterar förvaltaren.

  De största innehaven i fonden var vid utgången av januari Balder, American Tower Corp och Prologis med portföljvikterna 5,9, 5,5 respektive 4,4 procent.  Taggar:

 • Majoriteten av fonderna Brummer Multi-Strategy investerar i bidrog positivt i januari  

  Majoriteten av fonderna Brummer Multi-Strategy investerar i bidrog positivt i januari

  Sex av de nio fonderna Brummer Multi-Strategy investerar i bidrog positivt i januari. Det framgår av en månadsrapport.

  På plussidan märktes Nektar som levererade avkastning främst från inflations- och relativa värderingsstrategier.

  De USA-fokuserade lång/kort-aktiefonderna Black-and-White och Manticore bidrog positivt, medan den Europafokuserade fonden Bodenholm hade en svag månad.

  De trendföljande fonderna Florin Court och Lynx backade i samband med att trender i energipriser reverserade. Dessa förluster överskuggade fondernas vinster från räntepositioner.

  Brummer Multi-Strategy estimeras ha stigit 0,2 procent under månaden.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • 38 procent av de amerikanska aktivt förvaltade fonderna slog passivt förvaltade indexfonder i 2018  

  38 procent av de amerikanska aktivt förvaltade fonderna slog passivt förvaltade indexfonder i 2018

  38 procent av de amerikanska aktivt förvaltade fonderna slog motsvarande passivt förvaltade indexfonder i fjol. Det rapporterar Wall Street Journal med hänvisning till analystjänsten Morningstar.

  Det markerar en minskning från 2017, då siffran löd 46 procent.

  Tittar man på de olika segmenten är skillnaderna stora. Amerikansk mid growth sticker ut där 75,8 procent av de aktivt förvaltade fonderna gick bättre än motsvarande indexfonder. Aktivt förvaltade fonder med inriktning på globala fastighetsmarknader klarade sig även bra där samma siffra löd 72,4 procent.

  I den andra vågskålen märktes amerikanska fonder med inriktning på värdeaktier i utländska storbolagsmarknader, där endast 14,5 procent överträffade indexfondavkastningen.

  Även räntefonderna gick svagt där strax under 30 procent av företagsobligationsfonderna och high yield-fonderna gick bättre.

  Tittar man på utvecklingen relativt jämförelseindex, så framgår det att endast 24 procent av de aktivt förvaltade fonderna gick bättre på den fronten under 2018.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Coeli Frontier Markets steg 4 procent i januari, positiva bidrag från återhämtning i Georgien och Argentina  

  Coeli Frontier Markets steg 4 procent i januari, positiva bidrag från återhämtning i Georgien och Argentina

  Coeli Frontier Markets Lux R SEK steg 4 procent i januari, med positiva bidrag från marknadsåterhämtningar i Georgien och Argentina. Det framgår av en månadsrapport.

  De var två av de länder som utvecklade sämst under 2018.

  Fondens innehav i Saudiarabien var också starkt bidragande till den positiva utvecklingen, med skillnaden att Saudiarabien var en av de bästa länderna under förra året.

  På minussidan märktes Rumänien där ett utspel av den rumänska finansministern under december månad om hårdare skatter i landet påverkade den marknaden negativt.

  Ur ett relativt perspektiv gick fonden 2,8 procent sämre än jämförelseindex vilket beror på fondens undervikt i indextunga Argentina.

  De största innehaven per utgången av månaden var Al Rajhi Bank, Humansoft och Safaricom med portföljvikterna 6,8, 6,4 respektive 6,0 procent. Safaricom har ersatt Guaranty Trust Bank i listan.  Taggar:

 • Coeli Sverige har köpt in sig i Sandvik med upplevt goda långsiktiga förutsättningar, ser även potential i Essity  

  Coeli Sverige har köpt in sig i Sandvik med upplevt goda långsiktiga förutsättningar, ser även potential i Essity

  Sandvik är ett nytt innehav för Coeli Select Sverige, ett bolag som anses ha förändrats i positiv riktning de senaste åren. Det framgår av en månadsrapport.

  "Vi är inte särskilt oroade över en sämre konjunktur – en sådan utveckling kommer bolaget hantera väl, bedömer vi, och är delvis diskonterat i dagens aktiekurs", kommenterar förvaltaren Mattias Eriksson.

  Fondens förvaltningsteam ser bra långsiktiga förutsättningar att förbättra bolaget i allmänhet och kassaflödet i synnerhet. Det anses finnas fler positiva åtgärder att genomföra.

  De betraktar Sandvik som underskattat i en sektor där förväntningarna på bolagen spretar rejält.

  Coeli Select Sverige steg 6,8 procent i januari, medan jämförelseindexet ökade 7,7 procent.

  De främsta bidragsgivarna var Essity, Elekta, Lindab, Nyfosa och Sandvik.

  Essity som är det största innehavet i fonden uppmärksammas i månadsrapporten.

  "Essity har på ett mycket imponerande sätt höjt priser och skurit kostnader de senaste kvartalen då bolagets inköpskostnader ökat kraftigt. Nu när massapriset stabiliserats bör vinsttillväxten bli 15–20 procent per år de kommande två åren, bedömer vi. Utvecklingen i det fjärde kvartalet var klart bättre än väntat", kommenterar Eriksson.

  Förvaltarteamet ser fortsatt potential i aktien och anser att Essity är en av de bästa tillgångarna på Stockholmsbörsen.

  På minussidan märktes främst Attendo och NRC Group, två aktier man ställer sig fortsatt positiva till.

  Attendo tyngdes efter att en vårdskandal uppdagats i Finland.

  "Med den information vi har idag känner vi oss trygga med att Attendo tar väl hand om både kunder och anställda och vi har en fortsatt positiv syn på aktien", uppger förvaltarteamet.

  De största innehaven per utgången av månaden var Essity, Atea och SEB med portföljvikterna 8,4, 7,1 respektive 6,9 procent.  Taggar:

 • Coeli Global Selektiv har fokuserat på att identifiera bolag i den amerikanska byggsektorn, flera nya innehav  

  Coeli Global Selektiv har fokuserat på att identifiera bolag i den amerikanska byggsektorn, flera nya innehav

  Coeli Global Selektiv har under december och januari fokuserat sin analys på att identifiera bolag i den amerikanska byggsektorn, som anses ha blivit väldigt billiga. Det framgår av en månadsrapport.

  "Eftersom bolånen har blivit billigare i USA har detta satt fart på byggandet igen", kommenterar förvaltarduon Andreas Brock och Henrik Milton.

  Fonden har gjort en del förändringar. Nya bolag i globalfonden är United Rentals, GMS Inc, Axos Financials och Vonovia.

  De två första anses vara bra exempel på bolag som tros gynnas av ett återvunnet intresse för att bygga hus i USA igen.

  Axos Financials är en snabbväxande internetbank i USA som efter höstens nedgång blivit köpvärd. Vonovia köpte man tillbaka av liknande skäl.

  På försäljningssidan finns Beacon Roofing Supply då man föredrar United Rental och GMS Inc som exponering mot byggsektorn.

  Coeli Global Selektiv Lux R SEK steg 8 procent i januari, medan jämförelseindexet ökade 10 procent.

  De främsta bidragsgivarna under perioden var Mastercard, Wirecard och Chemours. På minussidan märktes de två indiska bankerna HDFC och RBL samt svenska Beijer Ref.

  Förvaltarna kommenterar även den senaste tiden på marknaden där många bolag har vinstvarnat.

  "Det vi kunde se i januari var att vissa aktiekurser inte reagerade negativt på vinstvarningarna. I och med det drar vi slutsatsen att den mesta negativa informationen nu ligger i aktiekurserna", kommenterar förvaltarna av fonden.

  De räknar med att se uppgångar på aktiemarknaderna över lag eftersom många aktiekurser har varit nedtryckta.

  De största innehaven per utgången av månaden i fonden var Mastercard, AAK och Watsco med portföljvikterna 4,8, 4,5 respektive 4,5 procent.  Taggar:

 • C WorldWide Medical Small & Mid Cap steg 18,6 procent i januari, köpt in sig i Biohaven  

  C WorldWide Medical Small & Mid Cap steg 18,6 procent i januari, köpt in sig i Biohaven

  C WorldWide Medical Small & Mid Cap steg 18,6 procent i januari, medan dess jämförelseindex ökade 13,8 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Avkastningen markerar den starkaste månadsutvecklingen sedan november 2015.

  Exact Sciences var en positiv bidragsgivare efter ett upplevt starkt fjärde kvartal. Även Novocure släppte en stark rapport som överträffade marknadsförväntningarna.

  På minussidan märktes Collegium, Dermira och Calliditas.

  Ett nytt innehav i fonden är Biohaven, som anses ha visat starka fas 3-data för Rimegepant, en migränmedicin med en helt ny verkningsmekanism, anti-CGRP.

  Vidare ökade fondens förvaltningsteam innehaven i Insulet och Stemline och minskade innehavet i Calliditas.

  De största innehaven per utgången av månaden var Novocure, Exact Sciences och Oncopeptides med portföljvikterna 5,7, 5,0 respektive 4,9 procent.  Taggar:

 • Delphi Nordic steg 7,1 procent i januari, ser fortsatt tecken på avmattning i Europa  

  Delphi Nordic steg 7,1 procent i januari, ser fortsatt tecken på avmattning i Europa

  Delphi Nordic steg 7,1 procent under årets första månad, medan jämförelseindexet ökade 8,2 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att man upplever för närvarande en börsutveckling som är betydligt mer volatil än normalt. Efter att börserna avslutade förra året med den svagaste decembermånaden på många år blev även januari en rekordmånad, men åt andra hållet.

  Oljeprisutvecklingen under månaden fick oljeaktierna i portföljen att stiga. Energisektorn blev den bästa bidragsgivaren följt av finans- och råvaruaktier, generellt sett. En tydlig cyklisk vändning på marknaden fick också industriaktierna att stiga.

  När det gäller telekom samt shipping presenterade däremot flera portföljbolag kvartalssiffror som låg under förväntningarna, berättar förvaltarteamet. Det belastade avkastningen relativt jämförelseindex under perioden.

  Inför framtiden ser förvaltarteamet fortfarande tecken på avmattning i Kina och Europa, medan den amerikanska ekonomin ses som fortsatt stark.

  De största innehaven per utgången av månaden var fortsatt Novo Nordisk, Nokia och Ericsson med portföljvikterna 9,4, 7,8 respektive 4,6 procent. Antalet aktieinnehav var 40 stycken.  Taggar:

 • Aktie-Ansvar Multistrategi steg 0,4 procent i januari, positiv marknadsreaktion på amerikanskt centralbanksbesked  

  Aktie-Ansvar Multistrategi steg 0,4 procent i januari, positiv marknadsreaktion på amerikanskt centralbanksbesked

  Aktie-Ansvar Multistrategi steg 0,4 procent i januari, mot bakgrund av en bredare marknadsåterhämtning. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att det nya året inleddes med en börshausse av sällan skådat slag. Flertalet av världens större börser har nu återhämtat hela börsnedgången som präglade december.

  "Federal Reserve har fått mycket kritik då marknaden ansett att man gått för fort fram med höjningar samt att man måste ta mer hänsyn till de signaler som finansmarknaderna ger. Nu i januari tvärvände Fed och sa att ytterligare räntehöjningar kommer att dröja och att inkommande data får bestämma. Marknaden reagerade mycket positivt", kommenterar fondens förvaltningsteam.

  Ser man till utvecklingen i de underliggande innehaven, sjönk Graal Aktiehedge med 0,6 procent medan Aktie-Ansvar Kvanthedge backade 0,9 procent. Aktie-Ansvar Saxxum Aktiv steg med 3,9 procent och Avkastningsfonden var oförändrad under månaden.

  Det största innehavet per utgången av månaden var Aktie-Ansvar Graal Aktiehedge med portföljvikten 37,1 procent, följt av Aktie-Ansvar Kvanthedge med 32,9 procent.  Taggar:

 • Aktie-Ansvar Kvanthedge sjönk 0,9 procent i januari, gjort portföljförändringar  

  Aktie-Ansvar Kvanthedge sjönk 0,9 procent i januari, gjort portföljförändringar

  Aktie-Ansvar Kvanthedge sjönk 0,9 procent i januari, trots en bra månad för ränteportföljen. Det framgår av en månadsrapport.

  Aktieindexportföljen backade marginellt under månaden. Vinsten från positionen i AEX räckte inte till för att kompensera för förlusterna från positionerna i bland annat OMXS30 och ASX SPI 200.

  Valutaportföljen tyngde även, där positionerna i GBP och SEK var särskilt svaga. Råvaruportföljen noteras även på minus, då förlusterna från positionerna i bland annat olja och socker översteg vinsterna från nickel och bly.

  På plussidan finns ränteportföljen där vinsten från positionen i tyska statsobligationer med råge översteg förlusterna från bland annat australiensiska obligationer. Även volatilitetsportföljen bidrog positivt.

  Förvaltarteamet har valt att bredda volatilitetsportföljen till att även omfatta optioner på utvalda valutapar på utvecklade marknader samt på amerikanska statsobligationer. Därutöver har man valt att skala bort tillväxtmarknadsvalutor från valutaportföljen.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Aktie-Ansvar Saxxum Aktiv steg 3,9 procent i januari, mer positionerad för nedgång än uppgång  

  Aktie-Ansvar Saxxum Aktiv steg 3,9 procent i januari, mer positionerad för nedgång än uppgång

  Aktie-Ansvar Saxxum Aktiv steg 3,9 procent i januari, efter ett större positivt avkastningsbidrag från aktieportföljen. Det framgår av en månadsrapport.

  Övriga innehav hade också en bra månad, berättar fondens förvaltningsteam. Fondens positioner i aktieindexderivat stod för det enda negativa bidraget.

  Från förvaltarhåll är man avvaktande till marknadsläget.

  "Uppgången på världens aktiemarknader har nu nått 10-15 procent sen botten (beroende på marknad), vilket är ganska typiskt för ett rally i en fallande marknad. Utvecklingen de kommande månaderna blir nu avgörande för om den medellånga trenden är upp eller ned", kommenterar förvaltarteamet.

  Fonden är, precis som i fjärde kvartalet, nu mer positionerad för ett nedgångsscenario på medellång sikt.

  Man pekar på att förutom att börserna är kortsiktigt överköpta har statistiken i januari överraskat klart negativt.

  Av de sex indikatorer för USA som är särskilt intressanta i dagsläget har fyra försvagats kraftigt och två är mer eller mindre oförändrade, berättar förvaltarteamet. Statistiken i Europa och Asien anses därutöver ha varit betydligt svagare.

  De största innehaven per utgången av månaden var amerikanska långa statsobligationer, globala kvalitetsaktier och globala lågvolatila aktier med portföljvikterna 18,5, 18,1 respektive 13,1 procent.  Taggar:

 • Aktie-Ansvar Graal Offensiv sjönk 0,6 procent i januari, aktiederivatstrategier tyngde  

  Aktie-Ansvar Graal Offensiv sjönk 0,6 procent i januari, aktiederivatstrategier tyngde

  Aktie-Ansvar Graal Offensiv sjönk 0,6 procent i januari, efter att aktiederivatstrategierna gett ett negativt bidrag. Det framgår av en månadsrapport.

  Aktier och obligationer gav däremot ett positivt bidrag. De positiva bidragen på aktiesidan kom från innehav i bland annat Academedia, SSAB och Stora Enso. De korta positionerna bidrog negativt, varav Fabege stod för det största negativa bidraget följt av Balder och Ericsson.

  En generell kreditspreadsminskning i januari gynnade fondens räntebärande portfölj som bidrog positivt till fondens avkastning.

  Efterställda obligationer utgivna av banker och försäkringsbolag utmärkte sig särskilt som utvecklades betydligt bättre i januari än vad de gjorde i slutet av 2018.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att det har varit deras ambition att arbeta mot en marknadsneutral aktieexponering.

  "Efter den senaste tidens uppgång gör vi nu bedömningen att det nu är motiverat med lägre brutto- och nettoexponering", kommenterar fondens förvaltningsteam.

  De största innehaven på långsidan var per utgången av månaden Academedia, NCC och Cloetta. På kortsidan var det istället Ericsson, Balder och Fabege.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Aktie-Ansvar Europa steg 5,5 procent i januari, ESG-exkluderingar tyngde relativavkastningen  

  Aktie-Ansvar Europa steg 5,5 procent i januari, ESG-exkluderingar tyngde relativavkastningen

  Aktie-Ansvar Europa steg 5,5 procent i januari, medan jämförelseindexet ökade 6,3 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Avvikelsen beror till stor del på ställningstagandet inom ESG där branscher som vapen, alkohol och tobak utesluts.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att det nya året inleddes med en börshausse av sällan skådat slag. Flertalet av världens större börser har nu återhämtat hela börsnedgången som präglade december.

  På plussidan avkastningsmässigt under månaden märktes ING, Roche och KPN. Innehavet i GlaxoSmithKline ökades.

  Inför framtiden bedömer man att det nya börsåret har inletts i ett hysteriskt tempo.

  "Överlag har det varit bra rapporter men för den som letar börjar en del sprickor synas. För de konjunkturkänsliga verkstadsbolagen är efterfrågan fortfarande på bra nivåer men frågan är vad som händer under första halvåret. Redan nu börjar vi se en del kostnader krypa upp och äta sig in i marginalen", kommenterar fondens förvaltningsteam.

  Från förvaltarhåll avser man att vara selektiva inom industribolag och hålla kvar vid en något defensivare portfölj.

  De största innehaven per utgången av månaden var Novo Nordisk, Koninklijke och Orange med portföljvikterna 6,5, 5,6 respektive 5,2 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Aktie-Ansvar Sverige har ökat i mer konsumentnära bolag som Electrolux, Husqvarna och Essity  

  Aktie-Ansvar Sverige har ökat i mer konsumentnära bolag som Electrolux, Husqvarna och Essity

  Aktie-Ansvar Sverige har viktat ner flera större verkstadsbolag och istället ökat i mer konsumentnära bolag som Electrolux, Husqvarna och Essity. Det framgår av en månadsrapport.

  "Dessa bolag kommer dra nytta av fallande priser på insatsvaror såsom olja, stål och pappersmassa", kommenterar förvaltarteamet med Lars-Erik Lundgren i spetsen.

  Aktie-Ansvar Sverige steg 6,5 procent i januari, medan jämförelseindexet ökade 7,7 procent.

  "Avvikelsen beror på vår undervikt inom framför allt cykliska verkstadsbolag. Återhämtningen sedan december har gått sensationellt snabbt och nu ser det inte längre lika billigt som det gjorde på botten", kommenterar fondens förvaltningsteam.

  Förvaltarteamet tillägger att rapporterna har visserligen överlag varit bra men vissa sencykliska tecken kan börja skönjas, varför man måste vara selektiv vad gäller verkstadsbolag framöver.

  Ett nygammalt bolag i portföljen är Attendo där värderingen anses ha kommit ner betydligt. Företaget bedöms stå inför en intressant framtid.

  De främsta bidragsgivarna under månaden var SEB, Nordea och Electrolux. På minussidan märktes Telia, Attendo och FM Mattsson.

  De största innehaven per utgången av månaden var SEB, Nordea och Investor med portföljvikterna 8,4, 8,2 respektive 6,9 procent.  Taggar:

 • C WorldWide Medical steg 6,3 procent i januari, köpt Illumina och ökat i Intuitive Surgical  

  C WorldWide Medical steg 6,3 procent i januari, köpt Illumina och ökat i Intuitive Surgical

  C WorldWide Medical steg 6,3 procent i januari, medan jämförelseindexet ökade 7,3 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Ett nytt innehav i fonden är Illumina, som beskrivs vara en ledare inom gensekvensering med 80 procent av marknaden.

  Förvaltarteamet ökade även i Intuitive Surgical som är marknadsledande inom robotassisterad kirurgi, medan aktier i Shire byttes ut mot japanska Takeda efter samgåendet.

  Positiva bidrag kom från bioteknologibolag som Amarin och Vertex. De steg på bland annat Bristol-Myers Squibb’s bud på Celgene. Fonden gynnades av att ha Celgene men inte Bristol-Myers Squibb.

  Negativa bidrag relativt jämförelseindex kom främst från bolag som inte fanns i portföljen.

  De största innehaven per utgången av månaden var Johnson & Johnson, United Health och Pfizer med portföljvikterna 8,2, 7,9 respektive 6,1 procent.  Taggar:

 • C WorldWide Sweden Small Cap steg 7,2 procent i januari, deltog i Oncopeptides nyemission  

  C WorldWide Sweden Small Cap steg 7,2 procent i januari, deltog i Oncopeptides nyemission

  C WorldWide Sweden Small Cap steg 7,2 procent i januari, medan jämförelseindexet ökade 8,3 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Större positiva bidrag kom från Mips och Vostok New Ventures.

  "Efter Mips fina tredje kvartal har aktien varit oerhört stark. I den rapporten presenterade bolaget en EBIT-marginal över 40 procent vilket är bolagets helårsmål för 2020", kommenterar fondens förvaltningsteam.

  Vostok New Ventures aviserade en avyttring av sitt innehav i Avito, som anses ha varit ett mycket bra kärninnehav under lång tid.

  På minussidan märktes Hansa Biopharma.

  "Bolaget hade en svag månad efter att amerikanska läkemedelsverket begärt in ytterligare information rörande imlifidase vilket gör att processen för ett eventuellt godkännande försenas", berättar förvaltarteamet.

  Fonden har under månaden deltagit i bioteknikbolaget Oncopeptides nyemission.

  De största innehaven per utgången av perioden var Elekta, Castellum och Mips med portföljvikterna 5,5, 5,0 respektive 4,7 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • C WorldWide Sweden steg 7,8 procent i januari, ökat i Oncopeptides  

  C WorldWide Sweden steg 7,8 procent i januari, ökat i Oncopeptides

  C WorldWide Sweden steg 7,8 procent i januari, medan jämförelseindexet ökade 7,7 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Större positiva bidrag erhölls från de cykliska aktierna Sandvik, Volvo och Atlas Copco.

  "Kvartalsrapporten från Sandvik visade på en minskad efterfrågan från framförallt bilindustrin, men var som helhet bättre än befarat. Ordrar, försäljning och kassaflöde var samtliga bättre än marknadens förväntningar", kommenterar förvaltarteamet.

  Volvos resultat var marginellt lägre och orderingången lägre än förväntat. Utsikterna var i stort oförändrade, bortsett från Brasilien där de stärktes.

  Atlas Copco anses ha presenterat en stark rapport överlag och dessutom med en stigande orderingång. Den största överraskningen var den starka orderingången inom Vacuum Technology, enligt förvaltarteamet.

  Fonden har under månaden ökat innehavet i läkemedelsbolaget Oncopeptides.

  De största innehaven per utgången av månaden var Atlas Copco, Volvo och Handelsbanken med portföljvikterna 8,4, 7,7 respektive 6,6 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • C WorldWide Nordic steg 5,5 procent i januari, Nokia nu tredje största innehavet  

  C WorldWide Nordic steg 5,5 procent i januari, Nokia nu tredje största innehavet

  C WorldWide Nordic steg 5,5 procent i januari, medan jämförelseindexet ökade 6,5 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  De största innehaven per utgången av månaden var Novo Nordisk, Atlas Copco och Nokia med portföljvikterna 9,4, 5,8 respektive 5,5 procent. Danske Bank var det tredje största innehavet vid den föregående månadsrapporten.

  Sverige stod för 41,7 procent av allokeringen, följt av Danmark med 35,6 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • C WorldWide Emerging Markets steg 6,7 procent i januari, avyttrat Gruh Finance  

  C WorldWide Emerging Markets steg 6,7 procent i januari, avyttrat Gruh Finance

  C WorldWide Emerging Markets steg 6,7 procent i januari, medan jämförelseindexet ökade 9,6 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Under månaden avyttrade man Gruh Finance då bolaget håller på att förvärvas av Bandhan Bank.

  "Vi tror inte att de kommer lyckas bevara sin konservativa utlåningsprofil i en större och mer aggressiv struktur, och tog nya positioner i Hangzhou Hikvision (ledande inom övervakningsutrustning) och sydkoreanska SK Hynix (datorminnen)", berättar förvaltarteamet.

  Största positiva bidrag för fondens del kom från Samsung Electronics där motvind på minnessidan börjar avta. Kroton bidrog även positivt mot bakgrund av ökad optimism i Brasilien samt minskad tillväxtoro.

  På minussidan märktes indiska bank- och finansaktier som HDFC Bank, Gruh Finance och Dewan Housing. Den indiska aktiemarknaden bedöms vara känslig inför det kommande valet.

  De största innehaven per utgången av månaden var Samsung, Tencent och Alibaba med portföljvikterna 8,0, 6,3 respektive 5,6 procent.  Taggar: