Kan jag flytta över mitt IPS-sparande till min depå på Fondmarknaden.se?

För att kunna flytta över ditt IPS-sparande till Fondmarknaden.se måste du ha en IPS-dåpå hos oss. Öppna en IPS-depå och anmäl att du vill flytta över ett IPS-sparande som du har på ett annat institut. Du kan också ta kontakt med kundsupport så hjälper vi dig med det.

IPS flyttas alltid i likvid. Det betyder att du först måste sälja av ditt IPS-innehav och sen flyttar du över pengarna till oss.

Måste jag betala kapitalvinst/förlustskatt när jag flyttar mitt IPS-sparande?

Nej, men den bank eller det institut som du flyttar dina besparingar från kommer att dra avkastningsskatt för det år du flyttar.