Kan jag flytta över mitt IPS-sparande till min depå på Fondmarknaden.se?

För att kunna flytta över ditt IPS-sparande till Fondmarknaden.se behöver du ha en IPS-depå hos oss. Öppna därför en IPS-depå och klicka därefter på ” flytta in likvid från annat institut”. Du kan också ta kontakt med kundservice så hjälper vi dig.

IPS flyttas alltid i likvid. Det betyder att du först måste sälja av ditt IPS-innehav och sen flyttar du över pengarna till oss.

Måste jag betala kapitalvinst/förlustskatt när jag flyttar mitt IPS-sparande?

Nej, men den bank eller det institut som du flyttar dina besparingar från kommer att dra avkastningsskatt för det år du flyttar.

Bli kund/Öppna depå

Logga in

Direktpension