Dras det någon preliminärskatt på fondutdelningar?

Nej, det dras inte någon skatt på fondutdelningar.

De skatter som dras på IPS är:

1. årlig avkastningsskatt
2. inkomstskatt när dina pengar börjar betalas ut.

Bli kund/Öppna depå

Logga in

Direktpension