Kan jag flytta över fonder till min depå på Fondmarknaden.se?

Ja, du kan flytta över fonder från din bank eller andra institut till din depå på Fondmarknaden.se. Det gör du lättast i samband med att du öppnar en depå, men det går även bra att flytta över fonderna senare. Klicka på 'Flytta in fonder från annat institut' inloggad på din depå. Du kan endast flytta fonder inom samma depåtyp.

Flytt till fonddepå
Vid flytt till en fonddepå flyttas innehavet i andelar och därmed utlöses ingen kapitalvinst eller förlust.

Flytt till ISK
Flytt inom ISK går att genomföra både i andelar och i likvid. ISK beskattas med en årlig schablonskatt.

Flytt inom IPS

Flytt inom IPS görs alltid i likvid och andelarna måste därmed säljas och sedan återinvesteras när flytten är genomförd. Vid flytt inom IPS utlöses inte någon kapitalvinst eller förlust.

En fondflytt tar mellan 5-8 veckor att genomföra beroende hur fondbolagets rutiner ser ut.

Genom att samla dina fonder på ett ställe får du en enklare och bättre överblick av hela ditt fondsparande samt ser till att du hela tiden har rätt risk i ditt totala fondsparande.