Kan jag flytta över fonder till min depå på Fondmarknaden.se?

Du kan flytta över de fonder du redan har till din depå här på Fondmarknaden.se. Det gör du lättast i samband med att du öppnar en depå, men det går även bra att flytta över fonderna senare.

När man flyttar fonder från en fonddepå till en annan, gör man det i andelar och därför kommer det inte utlösa någon kapitalvinst eller förlust. En fondflytt tar för närvarande mellan 5-8 veckor att genomföra beroende hur fondbolagets rutiner ser ut. Flytt inom IPS och ISK görs i likvid och andelarna måste därmed säljas och sedan återinvesteras när flytten är genomförd. Vid flytt inom IPS utlöses inte kapitalvinst eller förlust. ISK beskattas med en årlig schablonskatt.

Genom att samla dina fonder på ett ställe får du en enklare och bättre överblick av hela ditt fondsparande samt ser till att du hela tiden har rätt risk i ditt totala fondsparande.