Hur fungerar Fondmarknaden.se:s Aktiva Förvaltning?

För dig som inte själv vill eller har tid att ta hand om ditt sparande har vi tagit fram fyra olika portföljer. Eftersom vi inte är beroende av vare sig banker eller fondbolag och deras egna utbud kan vi fritt välja de fonder och förvaltare vi tror på.

Vi har fyra olika portföljer, med olika risknivåer, i Aktiv Förvaltning med mellan 5-15 fonder i varje. Vilken av portföljerna du väljer beror på din riskprofil. Alla portföljer är aktivt förvaltade dvs. de är under ständig tillsyn av oss på Fondmarknaden.se.

Varje portfölj är sammansatt av olika sorters fonder, från olika marknader och regioner som tillsammans skapar den risknivå du valt.  Vi bevakar hela tiden urvalet av fonder och fördelningen i portföljen för att över tiden ge dig som sparar den bästa avkastningen, givet en viss risknivå.