Vem väljer vilka fonder som ska ingå i den Aktiva Förvaltningen?

Ansvarig för de Aktiva Fondportföljerna är portföljförvaltaren med stöd av Investeringskommittén. Investeringskommittén träffas när någon i kommittén kallar till det, dock aldrig mer sällan än var tredje månad. Vid mötet presenterar portföljförvaltaren sina förslag på förändringar vilket granskas av kommittén gemensamt. Alla medlemmarna är Swed-Sec licensierade och har respektive många års erfarenhet från finansbranschen.

Kommittén bevakar löpande de större finanshusens syn på omvärlden och analyserar regelbundet både marknadsläget och ser över innehaven. Som stöd använder investeringskommittén analysinstrument från flera banker, fondbolag, analyshus och andra oberoende marknadsbevakare samt Morningstar.

Läs mer om vår placeringskommitté

Bli kund/Öppna depå

Logga in

Direktpension