Realiserar jag någon kapitalvinst eller förlust när jag gör ett fondbyte?

Ja, eftersom det sker en försäljning utlöser det en kapitalvinst eller en kapitalförlust. Beroende på vilken depåtyp du har realiseras kapitalvinstskatt, läs mer om detta under Depåer.

Bli kund/Öppna depå

Logga in

Direktpension