Hur gör jag en försäljning inom Aktiv Förvaltning?

Du kan inte själv sälja av delar av ditt innehav i din Aktiva Fondportfölj. Däremot kan du när som helst välja att göra ett uttag. Då säljer vi av andelar av hela portföljen, för att vikterna mellan de olika innehaven i portföljen ska bestå.

Hur uttaget går till beror på vilken depåtyp du har din Aktiva Fondportfölj kopplad till.

Fonddepå: Klicka på Visa innehav - Överför pengar - Uttag till bankkonto. OBS! Väljer du ’Insättning till depå’ kommer likviden istället automatiskt återinvesteras i din Aktiva fondportfölj igen.

Investeringssparkonto: Klicka på Visa innehav - Överför pengar - Uttag till bankkonto. OBS! Väljer du ’Insättning till depå’ kommer likviden istället automatiskt återinvesteras i din Aktiva fondportfölj igen.

Kapitalförsäkringsdepå: För att göra ett uttag på din kapitalförsäkringsdepå med Aktiv Fondportfölj behöver du kontakta Futur som i sin tur behöver skicka ett uttagsunderlag till info@fondmarknaden.se. Du kan sedan kontakta vår kundservice och meddela att du vill göra ett uttag.

IPS-depå: I en IPS-depå kan du inte göra något uttag om beloppet på depån överstiger ett prisbasbelopp. Om beloppet på depån understiger ett prisbasbelopp kan du göra uttag genom att kontakta vår kundservice som då hjälper dig att göra ditt uttag.

Direktpension: Har du en direktpensionsdepå behöver du kontakta vår kundservice som då hjälper dig att göra ditt uttag.

Bli kund/Öppna depå

Logga in

Direktpension