Omfattas Fondab och Fondmarknanden.se av insättningsgarantin och investerarskyddet?

Ja, Fondab som driver Fondmarknaden.se har funnits sedan 1999 och står under Finansinspektionens tillsyn vilket innebär att vår verksamhet löpande kontrolleras och granskas i enlighet med gällande lagar och regler. Vid handel i fonder via Fondmarknaden.se omfattas du som kund av Riksgäldens insättningsgaranti och Investerarskyddet.

Insättningsgaranti
Insättningsgarantin omfattar endast likvida medel. Om du har likvida medel på din depå hos Fondab förvaras dessa på Fondabs klientmedelskonto hos Danske bank. Klientmedelskontot är helt separerat från Fondabs egna tillgångar. För det fall Danske bank skulle gå i konkurs inträder insättningsgarantin. Den innebär att staten ersätter dig som kund upp till 1 050 000 SEK för din likvid på dina samtliga depåer hos Fondab.

Investerarskyddet
Investerarskyddet är en statlig garanti som inkluderar de värdepapper, fondandelar, du har på din depå. Eftersom ditt sparande är helt separerat från vår verksamhet är de alltid skyddade. Investerarskyddet ger en maximal insättning på 250 000 kr per institut och kund och träder i kraft om det visar sig att du som investerare inte kan sälja dina tillgångar och plocka ut dessa via vår tjänst om Fondab skulle gå i konkurs.

Länk:
https://www.riksgalden.se/sv/var-verksamhet/insattningsgarantin-och-investerarskyddet/sa-fungerar-investerarskyddet/tillgangar-som-omfattas/