Omfattas Fondmarknanden.se av insättningsgarantin och investerarskyddet?

Ja, Max Matthiessen Värdepapper AB 556697-5560 (tidigare Fondab), som driver Fondmarknaden.se står under Finansinspektionens tillsyn vilket innebär att vår verksamhet löpande kontrolleras och granskas i enlighet med gällande lagar och regler. Vid handel i fonder via Fondmarknaden.se omfattas du som kund av Riksgäldens insättningsgaranti och Investerarskyddet.

Insättningsgaranti
Insättningsgarantin omfattar endast likvida medel. Om du har likvida medel på din depå hos Max Matthiessen Värdepapper AB förvaras dessa på Max Matthiessen Värdepapper ABs klientmedelskonto hos Danske bank. Klientmedelskontot är helt separerat från Max Matthiessen Värdepapper ABs egna tillgångar. För det fall Danske bank skulle gå i konkurs inträder insättningsgarantin. Den innebär att staten ersätter dig som kund upp till 1 050 000 SEK för din likvid på dina samtliga depåer hos Max Matthiessen Värdepapper AB.

Investerarskyddet
Investerarskyddet är en statlig garanti som inkluderar de värdepapper, fondandelar, du har på din depå. Eftersom ditt sparande är helt separerat från vår verksamhet är de alltid skyddade. Investerarskyddet ger en maximal insättning på 250 000 kr per institut och kund och träder i kraft om det visar sig att du som investerare inte kan sälja dina tillgångar och plocka ut dessa via vår tjänst om Max Matthiessen Värdepapper AB skulle gå i konkurs.

Länk:
https://www.riksgalden.se/sv/var-verksamhet/insattningsgarantin-och-investerarskyddet/sa-fungerar-investerarskyddet/tillgangar-som-omfattas/

Bli kund/Öppna depå

Logga in

Direktpension