Investerarskyddet

Investerarskyddet inkluderar värdepapper som du har på din fonddepå hos Fondmarknaden.se.
Eftersom dina tillgångar är separerade från vår verksamhet är de alltid skyddade.
Om fondbolaget du har investerat i skulle gå i konkurs kommer fondens förmögenhet, det vill säga värdet av fondandelsägarnas samlade att finnas intakt i ett förvaringsinstitut.
Skyddet ger en maximal insättning på 250 000 kr per institut och kund och träder i kraft om det visar sig att du som investerar inte kan få ut dina tillgångar.