Vad innebär de nya regelverken MiFID och MiFIR?

MiFIR är en förordning och MiFIDII ett direktiv antaget av Europaparlamentet och rådet inom värdepappersområdet som medför förändringar vad gäller regelverk som stärker skyddet för dig, både som privatkund eller företagskund.