Varför kommer denna regeländring

Bakgrunden till att regelverket finns är den snabba utvecklingen av produkter och tjänster på marknaden samt erfarenheter från den senaste finanskrisen. Det nya regelverket innebär ett ökat skydd för dig som konsument och ökad information till dig gällande produkter, kostnader och avgifter.