Hur påverkas jag om jag har portföljförvaltning av MiFIDII?

Investeringstjänsten diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument i lagen om värdepappers-marknaden benämns i stället portföljförvaltning. En definition av den investeringstjänsten som motsvarar den i MiFID II tas in i lagen.

De nya bestämmelserna innebär att avgiftsstrukturen för tjänsten kommer att ändras. 
Fondmarknaden.se´s Portföljförvaltningstjänst, även kallad Aktiv Förvaltning, där vi för närvarande tillhandahåller fyra modellportföljer får i MIFID II följande ändringar;

Den ersättning som fondbolagen ger oss, så kallad tredjepartsersättning, kommer att återbetalas i sin helhet till kunden genom insättningar på kundens depå konto efter utgången av varje kvartal framöver.
Detta kan i sin tur få effekt av att vi justerar vår avgift för tjänsten, se prislista.

Alla kunder inom Portföljförvaltningen genomgår en lämplighetsbedömning, som from den 3 januari skall inbegripa även kundens förmåga att bära förluster och risktolerans, vilket vi välkomnar.

Vid första investering kommer kunden att få se en kostnadsspecifikation över en tänkt investering.

Rapporterna framöver som finns tillgängliga på Din sida kommer att ha en mer specificerad innebörd än tidigare.
En extra funktionalitet som vi utvecklat för att förbättra tryggheten i vår tjänst, vilket även är ett lagkrav from 2018, är ett larm som löser ut om din portfölj sjunker mer än 10 % i värde.

 

Bli kund/Öppna depå

Logga in

Direktpension