Vad är GDPR?

GDPR (General Data Protection Regulation) eller Dataskyddsförordningen som den även kallas, är en ny EU-förordning som helt ersätter svenska PUL (personuppgiftslagen) och träder i kraft den 25 maj 2018. GDPR kommer gälla för alla företag som hanterar personuppgifter och har som syfte att ge dig ett förstärkt skydd av din personliga integritet i alla digitala databaser. Med anledning av GDPR har vi uppdaterat vår Integritetspolicy som bland annat beskriver hur och varför vi sparar dina uppgifter.