Utdrag och radering av personuppgifter

Det nya regelverket innebär att du som privatperson har ett antal rättigheter. Du har bland annat rätt att få ett utdrag av de personuppgifter som du lämnat till Fondmarknaden.se, till exempel; ditt namn och dina kontaktuppgifter etc. Du kan när som helst begära tillgång till den information vi hanterar om dig, möjlighet att ändra felaktiga uppgifter samt ange om du önskar att vi tar bort dina uppgifter ur vårt system. Om du önskar bli borttagen eller inte längre önskar få information från oss, vänligen kontakta oss på dpo@fondab.com.