Varifrån kommer fondinformationen?

Den information och data som presenteras för fonderna på Fondmarknaden.se levereras av Morningstar och vissa delar från MFEX. Här kan du se en källförteckning över informationen.