Jag är dödsbodelägare, hur får jag tillgång till innehavet?

För att vi ska kunna skifta arvet måste följande dokument skickas till Fondmarknadens postadress:
1. En kopia på en färdig bouppteckning med skatteverkets stämpel på.
2. En vidimerad kopia på samtliga dödsbodelägares id-handling.
3. En instruktion på hur innehavet ska skiftas, från samtliga dödsbodelägare.
3a. Om den avlidnes medel ska flyttas till arvtagares depå på Fondmarknaden.se behöver vi få in ett skriftligt underlag på detta med bouppteckningen.
3b. Om likviden ska föras över till ett bankkonto behöver vi även få ett underlag från banken som visar att bankkontot tillhör personen dit likviden ska överföras.

4. Om kontoinformationen från Fondmarknaden inte finns med i bouppteckningen behövs en tilläggsbouppteckning upprättas.

Postadress:
Max Matthiessen Värdepapper AB
Att: Fondmarknaden
Box 3205, 103 64 Stockholm

Bli kund/Öppna depå

Logga in

Direktpension