Hur gör jag om jag vill byta till en annan Aktiv Fondportfölj?

Om din ekonomiska situation eller don syn på risk och avkastning har förändrats har du möjlighet att byta till en annan Aktiv Fondportfölj. Detta göra du genom att kontakta vår kundservice som skickar ut ett nytt avtal inklusive lämplighetsbedömning till dig. Du fyller i och returnerar sedan dokumenten till oss i bifogat returkuvert. Vi kommer sedan att gå igenom de svar du lämnat i lämplighetsbedömningen och se om din valda portfölj stämmer överens med de svar du lämnat kring din ekonomiska situation samt din syn på risk och avkastning. 

Bli kund/Öppna depå

Logga in

Direktpension