Hur ofta görs förändringar i min Aktiva Fondportfölj?

Förändringar i portföljerna görs regelbundet. Med det menas att det ibland sker förändringar ofta, och ibland mer sällan. Det finns inga regler som avgör hur ofta innehav ska bytas ut eller viktas om, utan detta bestämmer investeringskommittén. Om portföljsammansättningen är bra så kan portföljen i teorin vara oförändrad under en lång tid, men oftast så sker någon typ av förändring varje till var tredje månad. En portfölj bestående av fonder ska av naturliga skäl inte ha för stor omsättning, det beror på att när man säljer en fond för att köpa in en annan fond, så ligger man utanför marknaden, man har alltså kapital som inte är exponerat mot marknaden i mellan 5-10 dagar. Går börsen upp under den tiden så tappar man avkastning eftersom att hela portföljen inte är exponerad mot marknaden.