Jag har saldo på min depå som inte är investerat, varför då?

Att du har pengar på din depå med Aktiv Fondportfölj som inte är investerat kan bero på ett antal anledningar. Vanligast beror det på att vi håller på med en omallokering, det vill säga att vi initierat en förändring i portföljen och vill byta ut en eller flera fonder, eller ändra vikterna mellan fonderna. Vi säljer då andelar, när vi mottagit utbetalningen för dessa andelar kommer vi sedan placera köporder för det kapital vi mottagit. Detta kapital kommer ligga som likvida medel på din depå under tiden vi väntar på att alla order ska utbetalas. Anledningen till detta är att olika fonder och fondbolag tar olika lång tid på sig att genomföra en order och sedan betala ut likviden, och vi måste vänta tills att alla pågående säljorder är genomförda innan vi kan initiera köporder.

Det kan också bero på att du nyligen satt in pengar och att våra system ännu inte hunnit placera köporder.

Om du är osäker på varför det finns likvida medel på din depå är du välkommen att kontakta vår kundsupport.

 

 

Bli kund/Öppna depå

Logga in

Direktpension