Varför har det dragits 199 kr från mitt konto?

Fondmarknaden.se har en depåavgift för fonddepå och IPS på 199 kr. Vänligen logga in och kontrollera om du är kund och har en aktiv depå. Det går bra att använda BankID för att logga in.

Bli kund/Öppna depå

Logga in

Direktpension