Norron Sustainable Preserve R SEK
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Morningstar Rating™
Räntefonder, Europa, Obligationer - Företag 132,17 SEK 2,27 % 2 Köp
 

Utveckling och avkastning

 • 2,27%
  i år
 • 0,11%
  1 vecka
 • 0,72%
  1 mån
 • 1,52%
  3 mån
 • 2,37 %
  6 mån
 • 8,01%
  1 år
 • 5,82%
  3 år
 • 10,36%
  5 år
 • 15,20 %
  10 år
Jämför:

Vad är ett index?

Ett jämförelseindex visar hur en viss marknad utvecklats i genomsnitt. Ett index kan därför användas som jämförelse för en fonds värdeutveckling över tid. Jämför en fond mot ett index för den marknad/bransch som fonden investerar på så får du en uppfattning om hur väl fonden har utvecklats under en period i jämförelse med marknaden den placerar på.

Kategori-index

Våra index visar ett genomsnitt över alla underliggande fonder på vår plattform i respektive kategori. Med detta kan du jämföra en eller flera fonder med ett snitt över hela kategorin.

Branschindex:

I denna lista visas Morningstars Open Indexes. Läs mer om Morningstars Open Indexes här: https://indexes.morningstar.com/


Våra index:
Branschindex: • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Norron Sustainable Preserve är en nordisk väldiversifierad aktivt förvaltad räntefond med snitt BBB som investerar i räntebärande instrument med genomsnittlig löptid upp till 3 år. Investeringarna viktas mellan företagsobligationer, statsobligationer och bostadsobligationer. Fonden är klassificerad som artikel 9 enligt SFDR. Bolagen vi investerar i ska bidra till något av fondens fem hållbarhetsmål: Klimat & miljö, Hälsosamma & välmående samhällen, Innovativa & hållbara lösningar, Hållbara städer & infrastruktur eller Hållbar finansiering. Det innebär också att bolagen vi investerar i ska ha ett aktivt och transparent hållbarhetsarbete samt uppfylla Global Compacts principer. Vi följer upp bolagens hållbarhetsarbete och rapportering mot de Globala målen för hållbar utveckling samt EU:s taxonomi för hållbara investeringar. Vi investerar inte i bolag som bryter mot internationella normer, eller har betydande risker för korruption och ekonomisk brottslighet. Tillämpar exkludering.

Fondens startår: 2011-02-01 Fondens Bolag: Norron AB FondStorlek: 3374,57 milj SEK