Evli Sverige Småbolag B
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Morningstar Rating™
Aktiefonder, Sverige, Små-/medelstora bolag 7585,87 SEK 2,21 % 5 Köp
 

Utveckling och avkastning

 • 2,21%
  i år
 • 2,10%
  1 vecka
 • 7,60%
  1 mån
 • 11,13%
  3 mån
 • 13,79 %
  6 mån
 • 2,90%
  1 år
 • -7,95%
  3 år
 • 88,34%
  5 år
 • 257,71 %
  10 år
Jämför:

Vad är ett index?

Ett jämförelseindex visar hur en viss marknad utvecklats i genomsnitt. Ett index kan därför användas som jämförelse för en fonds värdeutveckling över tid. Jämför en fond mot ett index för den marknad/bransch som fonden investerar på så får du en uppfattning om hur väl fonden har utvecklats under en period i jämförelse med marknaden den placerar på.

Fondabs kategori index

Fondabs index visar ett genomsnitt över alla underliggande fonder på Fondabs plattform i respektive kategori. Med detta kan du jämföra en eller flera fonder med ett snitt över hela kategorin.

Branschindex:

I denna lista visas Morningstars Open Indexes. Läs mer om Morningstars Open Indexes här: https://indexes.morningstar.com/


Fondabs index:
Branschindex: • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Placeringsfonden Evli Sverige Småbolag är en aktiefond som huvudsakligen placerar i svenska aktier och aktierelaterade värdepapper i små och medelstora företag. Vid valet av investeringar ligger tyngdpunkten på solida, välskötta bolag med attraktiv fundamental värdering. Aktieportföljen ska vara koncentrerad, vilket innebär högre avkastningsmöjligheter men även en något högre risk än en bred svensk aktiefond. Fondens investeringsverksamhet följer Evli-Fondbolags riktlinjer för ansvarsfull investering och därtill utesluter fonden placeringar i bolag som har betydande affärsverksamhet i följande branscher: alkohol, vapen, tobak, vuxenunderhållning eller hasardspel. Därtill har bolag som producerar fossila bränslen uteslutits ur fondens placeringsportfölj.

Fondens startår: 2008-05-29 Fondens Bolag: Evli-Rahastoyhtiö Oy FondStorlek: 1522,91 milj SEK